Hoppa till innehållet

Lista över UN-nummer 1301 till 1400

Från Wikipedia

UN 1301 till 1400[1][redigera | redigera wikitext]

UN-nummer Klass Namn
UN 1301 3 Vinylacetat, stabiliserad
UN 1302 3 Vinyletyleter, stabiliserad
UN 1303 3 Vinylidenklorid, stabiliserad
UN 1304 3 Vinylisobutyleter, stabiliserad
UN 1305 3 Vinyltriklorsilan, stabiliserad
UN 1306 3 Träimpregneringsmedel, flytande
UN 1307 3 Xylener
UN 1308 3 Zirkonium uppslammat i brandfarlig vätska
UN 1309 4.1 Aluminiumpulver, ytbelagt
UN 1310 4.1 Ammoniumpikrat, fuktad med minst 10 vikt-% vatten.
UN 1312 4.1 Borneol
UN 1313 4.1 Kalciumresinat
UN 1314 4.1 Kalciumresinat, nedsmält
UN 1318 4.1 Koboltresinat, utfälld
UN 1320 4.1 Dinitrofenol, fuktad med minst 15 vikt-% vatten
UN 1321 4.1 Dinitrofenolater, fuktade med minst 15 vikt-% vatten
UN 1322 4.1 Dinitroresorcinol, fuktad med minst 15 vikt-% vatten
UN 1323 4.1 Ferrocerium
UN 1324 4.1 Filmer på nitrocellulosabas, gelatinerade, ej rester
UN 1325 4.1 Brandfarligt fast ämne, organiskt, n.o.s.
UN 1326 4.1 Hafniumpulver, fuktat med minst 25 vikt-% vatten.
UN 1327 4.1 , halm eller bhusa
UN 1328 4.1 Hexametylentetramin
UN 1330 4.1 Manganresinat
UN 1331 4.1 Tändstickor, "strike anywhere"
UN 1332 4.1 Metaldehyd
UN 1333 4.1 Cerium, plattor, tackor, stänger
UN 1334 4.1 Naftalen, rå eller naftalen, ren
UN 1336 4.1 Nitroguanidin (pikrit), fuktad med minst 20 vikt-% vatten.
UN 1337 4.1 Nitrostärkelse, fuktad med minst 20 vikt-% vatten
UN 1338 4.1 Fosfor, amorf
UN 1339 4.1 Fosforheptasulfid (kemisk formel P4S7), fri från gul och vit fosfor
UN 1340 4.3 Fosforpentasulfid, (kemisk formel P2S5) fri från gul och vit fosfor
UN 1341 4.1 Fosforseskvisulfid (kemisk formel P4S3) fri från gul och vit fosfor
UN 1343 4.1 Fosfortrisulfid (kemisk formel P4S6) fri från gul och vit fosfor
UN 1344 4.1 Trinitrofenol (pikrinsyra), fuktad med minst 30 vikt-% vatten.
UN 1345 4.1 Gummirester, malet, eller gummishoddy, pulvriserad eller granulerad
UN 1346 4.1 Kiselpulver, amorft
UN 1347 4.1 Silverpikrat, fuktad med minst 30 vikt-% vatten
UN 1348 4.1 Natriumdinitro-o-kresolat, fuktad med minst 15 vikt-% vatten.
UN 1349 4.1 Natriumpikramat, fuktad med minst 20 vikt-% vatten.
UN 1350 4.1 Svavel (även svavelblomma)
UN 1352 4.1 Titanpulver, fuktad med minst 25 vikt-% vatten.
UN 1353 4.1 Fibrer, impregnerade med lågnitrerad nitrocellulosa n.o.s. eller vävnader, impregnerade med lågnitrerad nitrocellulosa n.o.s.
UN 1354 4.1 Trinitrobensen, fuktad med minst 30 vikt-% vatten
UN 1355 4.1 Trinitrobensoesyra, fuktad med minst 30 vikt-% vatten.
UN 1356 4.1 Trinitrotoluen, fuktad med minst 30 vikt-% vatten.
UN 1357 4.1 Ureanitrat, fuktad med minst 20 vikt-% vatten
UN 1358 4.1 Zirkoniumpulver, fuktat med minst 25 vikt-% vatten.
UN 1360 4.3 Kalciumfosfid
UN 1361 4.2 Kol eller kimrök, animaliskt eller vegetabiliskt ursprung.
UN 1362 4.2 Aktivt kol
UN 1363 4.2 Kopra
UN 1364 4.2 Bomullsrester, oljiga
UN 1365 4.2 Bomull, fuktad
UN 1366 4.2 Dietylzink
UN 1369 4.2 p-Nitrosodimetylanilin
UN 1370 4.2 Dimetylzink
UN 1372 4.2 Fibrer av animaliskt ursprung eller fibrer av vegetabiliskt ursprung, brända, våta eller fuktiga
UN 1373 4.2 Fibrer eller vävnader, animaliska, vegetabiliska eller syntetiska, n.o.s., impregnerade med olja.
UN 1374 4.2 Fiskmjöl (fiskrester), instabilt
UN 1376 4.2 Järnoxid, förbrukad eller järnsvamp, förbrukad, från kolgasrening
UN 1378 4.2 Metallkatalysator, fuktad, med synligt överskott av vätska
UN 1379 4.2 Papper, behandlar med omättad olja, otillräckligt torkat (inkl karbonpapper)
UN 1380 4.2 Pentaboran
UN 1381 4.2 Fosfor, vit eller gul, i vatten eller i lösning
UN 1382 4.2 Kaliumsulfid, vattenfri eller kaliumsulfid med mindre än 30 % kristallvatten
UN 1383 4.2 Pyrofor metall, n.o.s. eller pyrofor legering, n.o.s.
UN 1384 4.2 Natriumditionit (natriumhydrosulfit)
UN 1385 4.2 Natriumsulfid, vattenfri eller natriumsulfid med mindre än 30 % kristallvatten
UN 1386 4.2 Frökakor, som innehåller mer än 1,5 vikt-% olja och högst 11 vikt-% fukt
UN 1387 4.2 Ylleavfall, vått
UN 1389 4.3 Alkalimetallamalgam, flytande
UN 1390 4.3 Alkalimetallamider
UN 1391 4.3 Alkalimetalldispersion eller dispersion av alkaliska jordartsmetaller
UN 1392 4.3 Amalgam av alkaliska jordartsmetaller
UN 1393 4.3 Legeringar av alkaliska jordartsmetaller, n.o.s.
UN 1394 4.3 Aluminiumkarbid
UN 1395 4.3 Aluminiumkiseljärnpulver
UN 1396 4.3 Aluminiumpulver, ej ytbelagt
UN 1397 4.3 Aluminiumfosfid
UN 1398 4.3 Aluminiumkiselpulver, ej ytbelagt
UN 1400 4.3 Barium

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Alla ADR-ämnen” (på (svenska)). ADR Dangerous Goods. https://adrdangerousgoods.com/swe/substances/all/. Läst 23 januari 2018.