Hoppa till innehållet

Lista över UN-nummer 1801 till 1900

Från Wikipedia

UN 1801 till UN 1898[1][redigera | redigera wikitext]

UN Number Class Proper Shipping Name
UN 1801 8 Oktyltriklorsilan
UN 1802 8 Perklorsyra med högst 50 vikt-% syra
UN 1803 8 Fenolsulfonsyra, flytande
UN 1804 8 Fenyltriklorsilan
UN 1805 8 Fosforsyralösning
UN 1806 8 Fosforpentaklorid
UN 1807 8 Fosforpentoxid
UN 1808 8 Fosfortribromid
UN 1809 6.1 Fosfortriklorid
UN 1810 6.1 Fosforoxiklorid
UN 1811 8 Kaliumvätedifluorid, fast
UN 1812 6.1 Kaliumfluorid, fast
UN 1813 8 Kaliumhydroxid, fast
UN 1814 8 Kaliumhydroxid, lösning (kalilut)
UN 1815 3 Propionylklorid
UN 1816 8 Propyltriklorsilan
UN 1817 8 Pyrosulfurylklorid
UN 1818 8 Kiseltetraklorid
UN 1819 8 Natriumaluminat, lösning
UN 1823 8 Natriumhydroxid, fast (kaustiksoda)
UN 1824 8 Natriumhydroxid, lösning (natronlut)
UN 1825 8 Natriummonoxid
UN 1826 8 Nitrersyrablandning, använd, med mer än 50 % salpetersyra eller Nitrersyrablandning, använd, med högst 50 % salpetersyra
UN 1827 8 Tenntetraklorid, vattenfri
UN 1828 8 Svavelklorider
UN 1829 8 Svaveltrioxid, stabiliserad
UN 1830 8 Svavelsyra, med över 51 % syra
UN 1831 8 Svavelsyra, rykande (oleum)
UN 1832 8 Svavelsyra, använd
UN 1833 8 Svavelsyrlighet
UN 1834 6.1 Sulfurylklorid
UN 1835 8 Tetrametylammoniumhydroxid, lösning
UN 1836 8 Tionylklorid
UN 1837 8 Tiofosforylklorid
UN 1838 8 Titantetraklorid
UN 1839 8 Triklorättiksyra
UN 1840 8 Zinkklorid, lösning
UN 1841 9 Acetaldehydammoniak
UN 1843 6.1 Ammoniumdintro-o-kresolat, fast
UN 1845 9 Koldioxid, fast (torris)
UN 1846 6.1 Koltetraklorid
UN 1847 8 Kaliumsulfid, hydratiserad med minst 30 % kristallvatten
UN 1848 8 Propionsyra, med minst 10 vikt-% men under 90 vikt-% syra
UN 1849 8 Natriumsulfid, hydratiserad med minst 30 % kristallvatten
UN 1851 6.1 Läkemedel, flytande, giftigt, n.o.s.
UN 1854 4.2 Bariumlegeringar, pyrofora
UN 1855 2 Kalcium, pyrofort eller kalciumlegering, pyrofora
UN 1856 4.2 Trasor, oljiga
UN 1857 4.2 Textilavfall, vått
UN 1858 2.2 Hexafluorpropylen eller Köldmedium R 1216
UN 1859 2.3 Kiseltetrafluorid
UN 1860 2.1 Vinylfluorid, stabiliserad
UN 1862 3 Etylkrotonat
UN 1863 3 Flygfotogen för turbinmotor
UN 1865 3 n-Propylnitrat
UN 1866 3 Resinlösning, brandfarlig
UN 1868 4.1 Dekaboran
UN 1869 4.1 Magnesium eller magnesiumlegeringar med mer än 50 % magnesium i pellets, spån eller band
UN 1870 4.3 Kaliumborohydrid
UN 1871 4.1 Titanhydrid
UN 1872 5.1 Blydioxid
UN 1873 5.1 Perklorsyra med mellan 50 och 72 vikt-% syra
UN 1884 6.1 Bariumoxid
UN 1885 6.1 Benzidin
UN 1886 6.1 Benzylidenklorid
UN 1887 6.1 Bromklormetan
UN 1888 6.1 Kloroform
UN 1889 6.1 Cyanogenbromid (cyanbromid)
UN 1891 6.1 Etylbromid
UN 1892 6.1 Etyldikloroarsin
UN 1894 6.1 Fenylkvicksilverhydroxid
UN 1895 6.1 Fenylkvicksilvernitrat
UN 1897 6.1 Tetrakloretylen
UN 1898 8 Acetyljodid

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Alla ADR-ämnen” (på (svenska)). ADR Dangerous Goods. https://adrdangerousgoods.com/swe/substances/all/. Läst 23 januari 2018.