USA:s vicepresident

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
USA:s vicepresident
Senatens president
Seal of the Vice President of the United States.svg
Vicepresidentens sigill
Mike Pence by Gage Skidmore 6.jpg
Nuvarande
Mike Pence
sedan 20 januari 2017
USA:s presidentkansli
Residens Number One Observatory Circle
Säte Washington, District of Columbia
Utses av Elektorskollegiet
Underställd USA:s president
Mandatperiod 4 år
Förste innehavare John Adams
Inrättat 4 mars 1789
(konstitutionen trädde i kraft)
30 april 1789
(första ämbetshavaren tillträdde)
Webbplats whitehouse.gov/vicepresident
Vicepresidentens flagga.
Vicepresidentens residens.
USA

Denna artikel är en del i serien om:
Politik i USAAtlas
Politikportalen

USA:s vicepresident (engelska: Vice President of the United States of America) är det näst högsta ämbetet i den federala statsmakten i Amerikas förenta stater. Ämbetets förekomst fastslås i USA:s konstitution. Vicepresidenten väljs tillsammans med presidenten av ett elektorskollegium, som väljs av delstaternas röstberättigade invånare i ett allmänt val. Enligt konstitutionen är USA:s vice president ex officio talman i USA:s senat (President of the United States Senate). Av USA:s 44 presidenter har 14 stycken även varit vicepresidenter.

Ämbetsuppgifter[redigera | redigera wikitext]

Vicepresidenten står först i successionsordningen för presidentämbetet och blir därför tillförordnad president (Acting President) ifall den sittande presidenten dör eller på annat sätt mister ämbetet i förtid. Rollen som senatens talman utövas normalt av den tillförordnade talmannen (President pro tempore of the United States Senate), utom vid lika röstetal då vicepresidenten har utslagsröst. Vicepresidenten är medlem i nationella säkerhetsrådet samt brukar av sedvänja vara medlem i presidentens kabinett.

Då vicepresidenten liksom presidenten själv är vald av elektorskollegiet kan den senare inte entlediga den förre, utan vicepresidenten måste på eget bevåg ställa sin avskedsansökan till utrikesministern (Secretary of State) för att avgå före mandatperiodens utlöpande.

Kvalifikationer[redigera | redigera wikitext]

Vicepresidenten måste vara en infödd amerikansk medborgare, minst 35 år gammal och ha levt i USA under de senaste 14 åren. Vicepresidenten måste, enligt grundlagen, uppfylla samma behörighetskrav som presidenten och kan heller inte innehaft presidentämbetet över två mandatperioder på fyra respektive minst två år (varje tidsperiod på minst två år räknas som en mandatperiod). En vicepresident får dock ställa upp som presidentkandidat oavsett hur många mandatperioder denne har innehaft som vicepresident.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Under USA:s första år fanns en politisk praxis (som dock inte var reglerad i konstitutionen) att den nyvalde presidenten utsåg sin besegrade motkandidat till vicepresident. Denna praxis bröts dock av Thomas Jefferson 1805 och har inte tillämpats sedan dess.

Även om vicepresidentämbetets roll och betydelse har varierat en del under historien så har det i stort sett alltid betraktats som ett marginellt uppdrag. John Adams, USA:s förste vicepresident, menade sarkastiskt att hans titel borde vara ”hans överflödige excellens” (His Superfluous Excellency) och beskrev ämbetet som ”det mest obetydliga ämbete som än människan någonsin uppfunnit eller i sin fantasi tänkt ut” (the most insignificant office that ever the invention of man contrived or his imagination conceived). Det har dock förekommit att vicepresidenter har använt sitt ämbete för att driva egna politiska agendor, det mest kända exemplet är John C. Calhoun (vicepresident 1825-1832) som bland annat aktivt drev pro-slaverifrågor och för s.k. Nulifiering, som innebar att enskilda delstater skulle ges rätten att ogiltigförklara federala lagar som de ansåg strida mot konstitutionen.

Vicepresidentens historiskt viktigaste funktion har dock varit att efterträda den sittande presidenten om denne antingen avlider, avgår eller av andra skäl inte kan fullborda sin innevarande mandatperiod men även om presidenten blir tillfälligt sjuk. Vicepresidenten tillträder då som tillförordnad president (s.k. Acting President) under återstoden eller delar av mandatperioden.

Den förste vicepresident att tillträda som tillförordnad president var John Tyler som 1841 efterträdde William Henry Harrison sedan denne avlidit i lunginflammation. Vid tidpunkten var detta dock inte helt okontroversiellt eftersom USA:s konstitution inte fastslår huruvida den tillförordnade presidenten bara ska fungera som en interimspresident tills nyval kan hållas eller tillåtas fullborda mandatperioden. Högsta domstolen beslutade dock att det fanns stöd i konstitutionen för att den verkställande presidenten tillåts fullborda den innevarande mandatperioden eftersom denne liksom presidenten är vald av elektorskollegiet, sedan dess har detta varit praxis. Efter mordet på Abraham Lincoln 1865 blev Andrew Johnson den förste vicepresidenten att tillträda presidentämbetet på grund av ett mord på en sittande president. Theodore Roosevelt efterträdde William McKinley 1901 efter att även denne mördats, i presidentvalet 1904 blev han den förste tillförordnade presidenten att väljas för en egen mandatperiod. Richard Nixon tjänstgjorde som tillförordnad president under tre längre perioder under sin tid vicepresident under Dwight D. Eisenhower då denne var sjuk. Nixon valdes senare själv till president. Gerald Ford efterträdde 1974 samme Nixon efter dennes avgång i sviterna av Watergateaffären, han blev då även den förste vicepresidenten att efterträda en president som avgått.

Nio vicepresidenter har under USA:s historia fått tillträda som tillförordnade presidenter på grund av att den sittande presidenten antingen har avlidit eller avgått. Av dessa har fyra stycken senare blivit valda till egna mandatperioder:

Fem av USA:s presidenter har även varit vicepresidenter under en annan president innan de själva valts till ämbetet:

Ämbetsed[redigera | redigera wikitext]

Till skillnad från presidentämbetet saknas det i grundlagen en ed för vicepresidenten att avläggas vid installationen. Alltsedan den förste vicepresidenten installerades 1789 har flera varianter använts. Sedan 1884 använts samma ed som vid tillsättandet av senatorer, ledamöter av representanthuset, ministrar och högre ämbetsmän, samt för civila och militära tjänstemän:[1]

I do solemnly swear (or affirm) that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion; and that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter: So help me God.

Residens[redigera | redigera wikitext]

Vicepresidentens residens är beläget vid flottans observatorium i nordvästra Washington med adressen Number One Observatory Circle.

Lista över USA:s vicepresidenter[redigera | redigera wikitext]

      Federalist       Demokrat-republikan       Demokrat       Whig       Republikan
Nr Vicepresident Hemdelstat Tillträdde Avgick Parti President
1
Johnadamsvp.flipped.jpg
John Adams
(1735–1826)
Massachusetts 30 april 1789 4 mars 1797   Federalisterna George Washington
2
Thomas Jefferson by Rembrandt Peale, 1800.jpg
Thomas Jefferson
(1743–1826)
Virginia 4 mars 1797 4 mars 1801   Demokrat-republikan John Adams
3
AaronBurr.jpg
Aaron Burr
(1756–1836)
New York 4 mars 1801 4 mars 1805   Demokrat-republikan Thomas Jefferson
4
George Clinton.png
George Clinton
(1739–1812)
New York 4 mars 1805 20 april 1812 †   Demokrat-republikan Thomas Jefferson
James Madison
5
Elbridge-gerry-painting.jpg
Elbridge Gerry
(1744–1814)
Massachusetts 4 mars 1813 23 november 1814 †   Demokrat-republikan James Madison
6
Daniel D Tompins by John Wesley Jarvis.jpg
Daniel D. Tompkins
(1774–1825)
New York 4 mars 1817 4 mars 1825   Demokrat-republikan James Monroe
7
John C. Calhoun.jpeg
John C. Calhoun
(1782–1850)
South Carolina 4 mars 1825 28 december 1832   Demokrat-republikan
Demokraterna
John Quincy Adams
Andrew Jackson
8
MartinVanBuren.png
Martin Van Buren
(1782–1862)
New York 4 mars 1833 4 mars 1837   Demokraterna Andrew Jackson
9
RichardJohnson.jpg
Richard Mentor Johnson
(1780–1850)
Kentucky 4 mars 1837 4 mars 1841   Demokraterna Martin Van Buren
10
John Tyler by George P. A. Healy.JPG
John Tyler
(1790–1862)
Virginia 4 mars 1841 4 april 1841   Whig William Henry Harrison
11
Vice-president of the US George Dallas.jpg
George M. Dallas
(1792–1864)
Pennsylvania 4 mars 1845 4 mars 1849   Demokraterna James K. Polk
12
Fillmore.jpg
Millard Fillmore
(1800–1874)
New York 5 mars 1849 9 juli 1850   Whig Zachary Taylor
13
WilliamRufusKing.jpg
William R. King
(1786–1853)
Alabama 4 mars 1853 18 april 1853 †   Demokraterna Franklin Pierce
14
John C Breckinridge-04775-restored.jpg
John C. Breckinridge
(1821–1875)
Kentucky 4 mars 1857 4 mars 1861   Demokraterna James Buchanan
15
Hannibal Hamlin, photo portrait seated, c1860-65.jpg
Hannibal Hamlin
(1809–1891)
Maine 4 mars 1861 4 mars 1865   Republikanerna Abraham Lincoln
16
Andrew johnson2.png
Andrew Johnson
(1808–1875)
Tennessee 4 mars 1865 15 april 1865   Demokraterna Abraham Lincoln
17
Schuyler Colfax portrait.jpg
Schuyler Colfax
(1823–1885)
Indiana 4 mars 1869 4 mars 1873   Republikanerna Ulysses S. Grant
18
Henry Wilson, US Vice President, photo portrait seated.jpg
Henry Wilson
(1812–1875)
Massachusetts 4 mars 1873 22 november 1875 †   Republikanerna Ulysses S. Grant
19
William Wheeler, photo portrait seated.jpg
William A. Wheeler
(1819–1887)
New York 4 mars 1877 4 mars 1881   Republikanerna Rutherford B. Hayes
20
Chester Alan Arthur.jpg
Chester A. Arthur
(1829–1886)
New York 4 mars 1881 19 september 1881   Republikanerna James A. Garfield
21
Thomas Andrews Hendricks.jpg
Thomas A. Hendricks
(1819–1885)
Indiana 4 mars 1885 25 november 1885   Demokraterna Grover Cleveland
22
Levi Morton - Brady-Handy portrait - tight 3x4 crop.jpg
Levi P. Morton
(1824–1920)
New York 4 mars 1889 4 mars 1893   Republikanerna Benjamin Harrison
23
Adlai Ewing Stevenson I head-on-shoulders.jpg
Adlai E. Stevenson
(1835–1914)
Illinois 4 mars 1893 4 mars 1897   Demokraterna Grover Cleveland
24
GHobart.jpg
Garret Hobart
(1844–1899)
New Jersey 4 mars 1897 21 november 1899 †   Republikanerna William McKinley
25
Theodore Roosevelt circa 1902.jpg
Theodore Roosevelt
(1858–1919)
New York 4 mars 1901 14 september 1901   Republikanerna William McKinley
26
Charles Fairbanks photo portrait seated.jpg
Charles W. Fairbanks
(1852–1918)
Indiana 4 mars 1905 4 mars 1909   Republikanerna Theodore Roosevelt
27
James Sherman, Bain bw photo portrait facing left.jpg
James S. Sherman
(1855–1912)
New York 4 mars 1909 30 oktober 1912 †   Republikanerna William Howard Taft
28
Thomas Marshall, bain photo portrait, circa 1912.jpg
Thomas R. Marshall
(1854–1925)
Indiana 4 mars 1913 4 mars 1921   Demokraterna Woodrow Wilson
29
Calvin Coolidge photo portrait head and shoulders.jpg
Calvin Coolidge
(1872–1933)
Massachusetts 4 mars 1921 2 augusti 1923   Republikanerna Warren G. Harding
30
Charles Dawes, Bain bw photo portrait.jpg
Charles G. Dawes
(1865–1951)
Illinois 4 mars 1925 4 mars 1929   Republikanerna Calvin Coolidge
31
Charles Curtis.jpg
Charles Curtis
(1860–1936)
Kansas 4 mars 1929 4 mars 1933   Republikanerna Herbert Hoover
32
John Nance Garner.jpg
John Nance Garner
(1868–1967)
Texas 4 mars 1933 20 januari 1941   Demokraterna Franklin D. Roosevelt
33
Henry-A.-Wallace-Townsend.jpeg
Henry A. Wallace
(1888–1965)
Iowa 20 januari 1941 20 januari 1945   Demokraterna Franklin D. Roosevelt
34
Harry S. Truman.jpg
Harry S. Truman
(1884–1972)
Missouri 20 januari 1945 12 april 1945   Demokraterna Franklin D. Roosevelt
35
AlbenBarkley.jpg
Alben W. Barkley
(1877–1956)
Kentucky 20 januari 1949 20 januari 1953   Demokraterna Harry S. Truman
36
Richard M. Nixon, ca. 1935 - 1982 - NARA - 530679.jpg
Richard Nixon
(1913–1994)
Kalifornien 20 januari 1953 20 januari 1961   Republikanerna Dwight D. Eisenhower
37
37 Lyndon Johnson 3x4.jpg
Lyndon B. Johnson
(1908–1973)
Texas 20 januari 1961 22 november 1963   Demokraterna John F. Kennedy
38
H Humphrey.jpg
Hubert Humphrey
(1911–1978)
Minnesota 20 januari 1965 20 januari 1969   Demokraterna Lyndon B. Johnson
39
Spiro Agnew.jpg
Spiro Agnew
(1918–1996)
Maryland 20 januari 1969 10 oktober 1973   Republikanerna Richard Nixon
40
Gerald Ford.jpg
Gerald Ford
(1913–2006)
Michigan 10 oktober 1973 9 augusti 1974   Republikanerna Richard Nixon
41
Nelson Rockefeller.jpg
Nelson Rockefeller
(1908–1979)
New York 9 augusti 1974 20 januari 1977   Republikanerna Gerald Ford
42
Mondale as Senator.jpg
Walter Mondale
(född 1928)
Minnesota 20 januari 1977 20 januari 1981   Demokraterna Jimmy Carter
43
George H. W. Bush, President of the United States, 1989 official portrait.jpg
George H.W. Bush
(född 1924)
Texas 20 januari 1981 20 januari 1989   Republikanerna Ronald Reagan
44
Quayle.jpg
Dan Quayle
(född 1947)
Indiana 20 januari 1989 20 januari 1993   Republikanerna George Bush d.ä.
45
Al Gore, Vice President of the United States, official portrait 1994.jpg
Al Gore
(född 1948)
Tennessee 20 januari 1993 20 januari 2001   Demokraterna Bill Clinton
46
46 Dick Cheney 3x4.jpg
Dick Cheney
(född 1941)
Wyoming 20 januari 2001 20 januari 2009   Republikanerna George Bush d.y.
47
Official portrait of Vice President Joe Biden.jpg
Joe Biden
(född 1942)
Delaware 20 januari 2009 20 januari 2017   Demokraterna Barack Obama
48
Mike Pence by Gage Skidmore 6.jpg
Mike Pence
(född 1959)
Indiana 20 januari 2017 nuvarande   Republikanerna Donald Trump

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Vice President of the United States, 11 december 2010.

Notförteckning[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Oath of Officewww.senate.gov USA:s senat

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]


Företrädare:
USA:s president
Successionsordningen för USA:s president
USA:s vicepresident
Efterträdare:
Talmannen i USA:s representanthus