Lista över fåglar

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Detta är en lista över fåglar baserad på förslag till en fullständig förteckning över svenska namn på all världens fågelarter av Tommy Tyrberg och Lars Larsson, skapad för Sveriges Ornitologiska Förening. Listan omfattar över 10 000 fågelarter, deras vetenskapliga namn och deras svenska trivialnamn (de svenska namnen anges i den vänstra listan, de vetenskapliga namnen till höger). Observera att listan endast är ett förslag och att många av framför allt trivialnamnen fortfarande är under diskussion. Ett appendix till listan förtecknar även namnförslag på nyligen (historiskt) utdöda arter.

Arter[redigera | redigera wikitext]

 1. Struts
 2. Somalistruts
 3. Större nandu
 4. Mindre nandu
 5. Bergsnandu
 6. Hjälmkasuar
 7. Dvärgkasuar
 8. Enflikig kasuar
 9. Emu
 10. Brun kivi
 11. Sydkivi
 12. Okaritokivi
 13. Mindre fläckkivi
 14. Större fläckkivi
 15. Grå tinamo
 16. Eremittinamo
 17. Svart tinamo
 18. Större tinamo
 19. Vitstrupig tinamo
 20. Bergstinamo
 21. Brunbröstad tinamo
 22. Kamtinamo
 23. Berlepschs tinamo
 24. Askgrå tinamo
 25. Mindre tinamo
 26. Tepuitinamo
 27. Brun tinamo
 28. Inambutinamo
 29. Ljusbrynad tinamo
 30. Brasiliansk tinamo
 31. Gråbent tinamo
 32. Rödfotad tinamo
 33. Gulbent tinamo
 34. Svarthättad tinamo
 35. Snårtinamo
 36. Boucards tinamo
 37. Chocótinamo
 38. Broktinamo
 39. Rosttinamo
 40. Bartletts tinamo
 41. Smånäbbad tinamo
 42. Strimmig tinamo
 43. Tataupatinamo
 44. Rostvingad tinamo
 45. Taczanowskis tinamo
 46. Tofstinamo
 47. Chilensk tinamo
 48. Busktinamo
 49. Andinsk tinamo
 50. Bågnäbbad tinamo
 51. Vitbukad tinamo
 52. Småtinamo
 53. Darwins tinamo
 54. Fläckig tinamo
 55. Chacotinamo
 56. Dvärgtinamo
 57. Prakttinamo
 58. Quebrachotinamo
 59. Punatinamo
 60. Patagontinamo
 61. Hornvärnfågel
 62. Tofsvärnfågel
 63. Svarthalsad värnfågel
 64. Skatgås
 65. Fläckig visseland
 66. Plymvisseland
 67. Brun visseland
 68. Vandringsvisseland
 69. Orientvisseland
 70. Vithuvad visseland
 71. Karibvisseland
 72. Svartbukig visseland
 73. Vitryggig and
 74. Knölsvan
 75. Svart svan
 76. Svarthalsad svan
 77. Trumpetarsvan
 78. Sångsvan
 79. Tundrasvan
 80. Coscorobasvan
 81. Svangås
 82. Sädgås
 83. Spetsbergsgås
 84. Bläsgås
 85. Fjällgås
 86. Grågås
 87. Stripgås
 88. Snögås
 89. Dvärgsnögås
 90. Kejsargås
 91. Dvärgkanadagås
 92. Hawaiigås
 93. Kanadagås
 94. Vitkindad gås
 95. Prutgås
 96. Rödhalsad gås
 97. Hönsgås
 98. Vattrad and
 99. Blåvingad gås
 100. Andinsk gås
 101. Magellangås
 102. Kelpgås
 103. Gråhuvad gås
 104. Rödhuvad gås
 105. Orinocogås
 106. Nilgås
 107. Rostand
 108. Gråhuvad rostand
 109. Paradisand
 110. Australisk gravand
 111. Gravand
 112. Vithuvad gravand
 113. Långvingad ångbåtsand
 114. Magellanångbåtsand
 115. Falklandsångbåtsand
 116. Vithuvad ångbåtsand
 117. Sporrgås
 118. Myskand
 119. Vitvingad and
 120. Knöland
 121. Skogsand
 122. Grön dvärgås
 123. Bomullsdvärgand
 124. Afrikansk dvärgand
 125. Beigekindad and
 126. Brudand
 127. Mandarinand
 128. Manand
 129. Brasiliansk and
 130. Forsand
 131. Blåand
 132. Salvadoriand
 133. Afrikansk svartand
 134. Bläsand
 135. Amerikansk bläsand
 136. Chilensk bläsand
 137. Praktand
 138. Snatterand
 139. Gulkindad kricka
 140. Kricka
 141. Amerikansk kricka
 142. Gulnäbbad kricka
 143. Kapand
 144. Madagaskarkricka
 145. Indonesisk gråkricka
 146. Australisk gråkricka
 147. Kastanjekricka
 148. Brun kricka
 149. Aucklandkricka
 150. Campbellkricka
 151. Gräsand
 152. Laysanand
 153. Hawaiiand
 154. Fläckand
 155. Svartand
 156. Mellers and
 157. Gulnäbbad and
 158. Östlig fläcknäbband
 159. Indisk fläcknäbband
 160. Stillahavssvartand
 161. Filippinand
 162. Bronsvingad and
 163. Tofsand
 164. Stjärtand
 165. Kerguelenand
 166. Gulnäbbad stjärtand
 167. Bahamaand
 168. Rödnäbbad and
 169. Silverand
 170. Punaand
 171. Sumpand
 172. Årta
 173. Blåvingad årta
 174. Kanelårta
 175. Sydamerikansk skedand
 176. Kapskedand
 177. Australisk skedand
 178. Skedand
 179. Zebraand
 180. Marmorand
 181. Rödhuvad dykand
 182. Sydlig brunand
 183. Pampasand
 184. Svartnäbbad brunand
 185. Brunand
 186. Amerikansk brunand
 187. Ringand
 188. Australisk dykand
 189. Amurdykand
 190. Vitögd dykand
 191. Madagaskarbrunand
 192. Vigg
 193. Nyazeelanddykand
 194. Bergand
 195. Mindre bergand
 196. Ejder
 197. Praktejder
 198. Glasögonejder
 199. Alförrädare
 200. Strömand
 201. Alfågel
 202. Sjöorre
 203. Amerikansk sjöorre
 204. Vitnackad svärta
 205. Svärta
 206. Knölsvärta
 207. Buffelhuvud
 208. Islandsknipa
 209. Knipa
 210. Kamskrake
 211. Salskrake
 212. Cerradoskrake
 213. Småskrake
 214. Amurskrake
 215. Storskrake
 216. Svarthuvad and
 217. Svartmaskad kopparand
 218. Amerikansk kopparand
 219. Kopparand
 220. Afrikansk kopparand
 221. Argentinsk kopparand
 222. Australisk kopparand
 223. Bisamand
 224. Australisk storfothöna
 225. Nikobarstorfothöna
 226. Tabonstorfothöna
 227. Sulastorfothöna
 228. Papuansk storfothöna
 229. Orangefotad storfothöna
 230. Tanimbarstorfothöna
 231. Forstens storfothöna
 232. Melanesisk storfothöna
 233. Vanuatustorfothöna
 234. Palaustorfothöna
 235. Vulkanstorfotshöna
 236. Moluckstorfothöna
 237. Malleehöna
 238. Buskhöna
 239. Talegallahöna
 240. Svartnäbbad buskhöna
 241. Brunhalsad buskhöna
 242. Kambuskhöna
 243. Waigeobuskhöna
 244. Maleohöna
 245. Nordlig chachalaca
 246. Gråhuvad chachalaca
 247. Brunvingad chachalaca
 248. Rostgumpad chachalaca
 249. Rosthuvad chachalaca
 250. Rostbukad chachalaca
 251. Västmexikansk chachalaca
 252. Gråhalsa chachalaca
 253. Vitbukad chachalaca
 254. Motmotchachalaca
 255. Beigebrynad chachalaca
 256. Spräcklig chachalaca
 257. Bandstjärtad guan
 258. Skägguan
 259. Andinsk guan
 260. Baudóguan
 261. Marailguan
 262. Blåkindad guan
 263. Rödkindad guan
 264. Mörkbent guan
 265. Spixguan
 266. Vitvingad guan
 267. Caucaguan
 268. Tofsguan
 269. Vitbrynad guan
 270. Rostbukad guan
 271. Vitkronad guan
 272. Trinidadpipguan
 273. Blåstrupig pipguan
 274. Rödstrupig pipguan
 275. Svartpannad pipguan
 276. Flikguan
 277. Svart guan
 278. Blåmaskad guan
 279. Bergsguan
 280. Hornguan
 281. Natthocko
 282. Släthuvad hocko
 283. Salvins hocko
 284. Knivhocko
 285. Alagoashocko
 286. Nordlig hjälmhocko
 287. Sydlig hjälmhocko
 288. Större hocko
 289. Blånäbbad hocko
 290. Gulknölshocko
 291. Svart hocko
 292. Gulflikig hocko
 293. Gulnäbbad hocko
 294. Rödnäbbad hocko
 295. Kalkon
 296. Arguskalkon
 297. Amurjärpe
 298. Granjärpe
 299. Blåjärpe
 300. Dalripa
 301. Fjällripa
 302. Vitstjärtad ripa
 303. Kaukasisk orre
 304. Orre
 305. Svartnäbbad tjäder
 306. Tjäder
 307. Kinesisk järpe
 308. Järpe
 309. Kragjärpe
 310. Strålstjärtshöna
 311. Mindre prärieorre
 312. Spetsstjärtad präriehöna
 313. Större präriehöna
 314. Mindre präriehöna
 315. Rostbröstad skogshöna
 316. Långstjärtad skogshöna
 317. Vitpannad skogshöna
 318. Bergtofsvaktel
 319. Fjällig tofsvaktel
 320. Kalifornisk tofsvaktel
 321. Ökentofsvaktel
 322. Prakttofsvaktel
 323. Bandvaktel
 324. Vitstrupig vaktel
 325. Svartstrupig vaktel
 326. Fläckbukad vaktel
 327. Kronvaktel
 328. Marmorvaktel
 329. Fläckvingad marmorvaktel
 330. Rödpannad marmorvaktel
 331. Svartstrupig marmorvaktel
 332. Svartpannad marmorvaktel
 333. Mörkryggad marmorvaktel
 334. Svartfläckig marmorvaktel
 335. Rödbröstad marmorvaktel
 336. Colombiansk marmorvaktel
 337. Svartkronad marmorvaktel
 338. Venezuelamarmorvaktel
 339. Vitstrupig marmorvaktel
 340. Strimhuvad marmorvaktel
 341. Stjärnmarmorvaktel
 342. Fläckig marmorvaktel
 343. Sångvaktel
 344. Montezumavaktel
 345. Glasögonvaktel
 346. Orangekindad vaktel
 347. Sherpahöna
 348. Visselhöna
 349. Ökenhöna
 350. Kaukasisk snöhöna
 351. Kaspisk snöhöna
 352. Tibetsnöhöna
 353. Altaisnöhöna
 354. Himalayasnöhöna
 355. Brunstrupig kungshöna
 356. Gulstrupig kungshöna
 357. Stenhöna
 358. Berghöna
 359. Lössberghöna
 360. Svartstrupig berghöna
 361. Klipphöna
 362. Rödhöna
 363. Arabisk rödhöna
 364. Iriansk berghöna
 365. Svart frankolin
 366. Drottfläckig frankolin
 367. Kinesisk frankolin
 368. Grå frankolin
 369. Kärrfrankolin
 370. Coquifrankolin
 371. Vitstrupig frankolin
 372. Schlegels frankolin
 373. Skogsfrankolin
 374. Tofsfrankolin
 375. Halsbandsfrankolin
 376. Finschs frankolin
 377. Rödvingad frankolin
 378. Gråvingad frankolin
 379. Etiopisk frankolin
 380. Shelleys frankolin
 381. Cunenefrankolin
 382. Archers frankolin
 383. Nahanifrankolin
 384. Hartlaubs frankolin
 385. Marockansk frankolin
 386. Gulnäbbad frankolin
 387. Clappertons frankolin
 388. Harwoods frankolin
 389. Rödnäbbad frankolin
 390. Kapfrankolin
 391. Natalfrankolin
 392. Hildebrandts frankolin
 393. Fjällig frankolin
 394. Ahantafrankolin
 395. Gråstrimmig frankolin
 396. Gulstrupig frankolin
 397. Viktoriafrankolin
 398. Vitfläckig frankolin
 399. Swainsons frankolin
 400. Jacksons frankolin
 401. Rostbukad frankolin
 402. Kamerunfrankolin
 403. Swierstras frankolin
 404. Rostkindad frankolin
 405. Erckels frankolin
 406. Djiboutifrankolin
 407. Rapphöna
 408. Stäpprapphöna
 409. Tibetrapphöna
 410. Långnäbbad skogshöna
 411. Hoses skogshöna
 412. Madagaskarrapphöna
 413. Svart skogshöna
 414. Vaktel
 415. Japansk vaktel
 416. Svartbröstad vaktel
 417. Harlekinvaktel
 418. Stäppvaktel
 419. Brun vaktel
 420. Blå dvärgvaktel
 421. Kinesisk dvärgvaktel
 422. Djungelbuskvaktel
 423. Klippbuskvaktel
 424. Rödnäbbad buskvaktel
 425. Manipurbuskvaktel
 426. Brunkronad sånghöna
 427. Roststrupig sånghöna
 428. Vitkindad sånghöna
 429. Taiwansånghöna
 430. Sikkimsånghöna
 431. Brunbröstad sånghöna
 432. Sichuansånghöna
 433. Ricketts sånghöna
 434. Davídsånghöna
 435. Kambodjasånghöna
 436. Vitmaskad sånghöna
 437. Malajsånghöna
 438. Sumatrasånghöna
 439. Javasånghöna
 440. Rödnäbbad sånghöna
 441. Borneosånghöna
 442. Hainansånghöna
 443. Charltonsånghöna
 444. Grönbent sånghöna
 445. Annamsånghöna
 446. Rolls sånghöna
 447. Udzungwahöna
 448. Rostskogshöna
 449. Rödhuvad skogshöna
 450. Hjälmvaktel
 451. Stenvaktel
 452. Vitbrynad bambuhöna
 453. Kinesisk bambuhöna
 454. Röd sporrhöna
 455. Broksporrhöna
 456. Ceylonsporrhöna
 457. Blodfasan
 458. Västlig tragopan
 459. Satyrtragopan
 460. Gråbukad tragopan
 461. Temmincks tragopan
 462. Beige tragopan
 463. Koklassfasan
 464. Himalayamonal
 465. Vitstjärtad monal
 466. Kinesisk monal
 467. Röd djungelhöna
 468. Singalesisk bankivahöna
 469. Grå bankivahöna
 470. Grön bankivahöna
 471. Kalijfasan
 472. Silverfasan
 473. Kejsarfasan
 474. Edwardfasan
 475. Vietnamfasan
 476. Swinhoefasan
 477. Salvadorifasan
 478. Släthuvad eldrygg
 479. Tofseldrygg
 480. Siamesisk eldrygg
 481. Bulwerfasan
 482. Vit öronfasan
 483. Tibetansk öronfasan
 484. Brun öronfasan
 485. Blå öronfasan
 486. Klippfasan
 487. Elliotfasan
 488. Humes fasan
 489. Mikadofasan
 490. Kopparfasan
 491. Kungsfasan
 492. Fasan
 493. Grön fasan
 494. Guldfasan
 495. Diamantfasan
 496. Sumatrapåfågelfasan
 497. Bergspåfågelfasan
 498. Germains påfågelfasan
 499. Grå påfågelfasan
 500. Hainanfasan
 501. Malajpåfågelfasan
 502. Borneopåfågelfasan
 503. Palawanpåfågelfasan
 504. Tofsargusfasan
 505. Större argusfasan
 506. Påfågel
 507. Grön påfågel
 508. Kongopåfågel
 509. Svart pärlhöna
 510. Kalkonpärlhöna
 511. Hjälmpärlhöna
 512. Plympärlhöna
 513. Tofspärlhöna
 514. Gampärlhöna
 515. Kungspingvin
 516. Kejsarpingvin
 517. Åsnepingvin
 518. Adeliepingvin
 519. Hakremspingvin
 520. Klipphopparpingvin
 521. Nya Zeelandtofspingvin
 522. Snaretofspingvin
 523. Sclaters tofspingvin
 524. Macaronipingvin
 525. Kungstofspingvin
 526. Gulögd pingvin
 527. Dvärgpingvin
 528. Sydafrikansk pingvin
 529. Humboldtpingvin
 530. Magellanpingvin
 531. Galapagospingvin
 532. Smålom
 533. Storlom
 534. Stillahavslom
 535. Svartnäbbad islom
 536. Vitnäbbad islom
 537. Vittofsad dopping
 538. Titicacadopping
 539. Australisk smådopping
 540. Smådopping
 541. Madagaskarsmådopping
 542. Dvärgdopping
 543. Tjocknäbbad dopping
 544. Gråhuvad dopping
 545. Maoridopping
 546. Stordopping
 547. Svarthakedopping
 548. Gråhakedopping
 549. Skäggdopping
 550. Svarthalsad dopping
 551. Silverdopping
 552. Punadopping
 553. Kamdopping
 554. Svartbrynad svandopping
 555. Vitbrynad svandopping
 556. Vandringsalbatross
 557. Amsterdamalbatross
 558. Kungsalbatross
 559. Galapagosalbatross
 560. Gulnackad albatross
 561. Svartfotad albatross
 562. Laysanalbatross
 563. Svartbrynad albatross
 564. Gråkindad albatross
 565. Gråhuvad albatross
 566. Gulnäbbad albatross
 567. Vitpannad albatross
 568. Vanlig sotalbatross
 569. Ljusryggad sotalbatross
 570. Sydlig jättestormfågel
 571. Nordlig jättestormfågel
 572. Sydstormfågel
 573. Stormfågel
 574. Antarktispetrell
 575. Brokpetrell
 576. Ispetrell
 577. Tahitipetrell
 578. Becks petrell
 579. Réunionpetrell
 580. Fijipetrell
 581. Kerguelenpetrell
 582. Magentapetrell
 583. Långvingad petrell
 584. Vithuvad petrell
 585. Vitbukad petrell
 586. Solanders petrell
 587. Kermadecpetrell
 588. Trindadepetrell
 589. Heraldpetrell
 590. Hendersonpetrell
 591. Phoenixpetrell
 592. Murphys petrell
 593. Sammetspetrell
 594. Kap Verdepetrell
 595. Madeirapetrell
 596. Gråbukad petrell
 597. Bermudapetrell
 598. Västindisk petrell
 599. Chilepetrell
 600. Vithalsad petrell
 601. Baraus petrell
 602. Galapagospetrell
 603. Hawaiipetrell
 604. Boninpetrell
 605. Kragpetrell
 606. Chathampetrell
 607. Cooks petrell
 608. Masatierrapetrell
 609. Stejnegers petrell
 610. Pycrofts petrell
 611. Goulds petrell
 612. Halsbandspetrell
 613. Vanuatupetrell
 614. Blåpetrell
 615. Brednäbbad valfågel
 616. MacGillivrays valfågel
 617. Salvins valfågel
 618. Antarktisk valfågel
 619. Smalnäbbad valfågel
 620. Ljushövdad valfågel
 621. Tjocknäbbad valfågel
 622. Spetsstjärtad petrell
 623. Arabpetrell
 624. Vithakad petrell
 625. Glasögonpetrell
 626. Större sotpetrell
 627. Mindre sotpetrell
 628. Grå petrell
 629. Gulnäbbad lira
 630. Kapverdelira
 631. Vitmaskad lira
 632. Kilstjärtslira
 633. Gråmantlad lira
 634. Ljusfotad lira
 635. Rosanäbbad lira
 636. Större lira
 637. Grå lira
 638. Kortstjärtad lira
 639. Brun lira
 640. Mindre lira
 641. Levantlira
 642. Balearlira
 643. Townsendlira
 644. Californialira
 645. Nya Zeelandlira
 646. Huttons lira
 647. Audubonlira
 648. Arablira
 649. Melanesisk lira
 650. Tropiklira
 651. Persisk lira
 652. Dvärglira
 653. Makaronesisk lira
 654. Havslöpare
 655. Elliotstormsvala
 656. Maoristormsvala
 657. Gråryggig stormsvala
 658. Fregattstormsvala
 659. Svartmagad stormsvala
 660. Vitmagad stormsvala
 661. Vitstrupig stormsvala
 662. Stormsvala
 663. Dvärgstormsvala
 664. Vitgumpad stormsvala
 665. Oceanlöpare
 666. Swinhoes stormsvala
 667. Klykstjärtad stormsvala
 668. Sotstormsvala
 669. Tristrams stormsvala
 670. Svart stormsvala
 671. Matsudairas stormsvala
 672. Kalifornisk stormsvala
 673. Halsbandsstormsvala
 674. Grå stormsvala
 675. Perudykpetrell
 676. Magellansk dykpetrell
 677. Brednäbbad dykpetrell
 678. Vanlig dykpetrell
 679. Rödnäbbad tropikfågel
 680. Rödstjärtad tropikfågel
 681. Vitstjärtad tropikfågel
 682. Vit pelikan
 683. Afrikansk pelikan
 684. Fläcknäbbad pelikan
 685. Krushuvad pelikan
 686. Australisk pelikan
 687. Hornpelikan
 688. Brun pelikan
 689. Perupelikan
 690. Havssula
 691. Kapsula
 692. Australisk sula
 693. Christmassula
 694. Blåfotad sula
 695. Perusula
 696. Masksula
 697. Nazcasula
 698. Rödfotad sula
 699. Brun sula
 700. Öronskarv
 701. Sydamerikansk skarv
 702. Sotskarv
 703. Storskarv
 704. Indisk skarv
 705. Kapskarv
 706. Sokotraskarv
 707. Vitgumpad skarv
 708. Japansk skarv
 709. Blåstrupig skarv
 710. Toppskarv
 711. Pelagisk skarv
 712. Beringskarv
 713. Magellanskarv
 714. Guanoskarv
 715. Australskarv
 716. Svartmaskad skarv
 717. Kungsskarv
 718. Stewartskarv
 719. Chathamskarv
 720. Aucklandskarv
 721. Campbellskarv
 722. Bountyskarv
 723. Kejsarskarv
 724. Antarktisskarv
 725. Sydgeorgisk skarv
 726. Heardskarv
 727. Crozetskarv
 728. Kerguelenskarv
 729. Macquarieskarv
 730. Rödfotad skarv
 731. Fläckskarv
 732. Pittskarv
 733. Svartvit skarv
 734. Långstjärtad skarv
 735. Kronskarv
 736. Småskarv
 737. Dvärgskarv
 738. Galapagosskarv
 739. Amerikansk ormhalsfågel
 740. Indisk ormhalsfågel
 741. Afrikansk ormhalsfågel
 742. Australisk ormhalsfågel
 743. Ascensionfregattfågel
 744. Christmasfregattfågel
 745. Praktfregattfågel
 746. Större fregattfågel
 747. Mindre fregattfågel
 748. Visselhäger
 749. Svartkronad häger
 750. Gråhäger
 751. Amerikansk gråhäger
 752. Cocoihäger
 753. Vitnackad häger
 754. Svarthuvad häger
 755. Madagaskarhäger
 756. Kejsarhäger
 757. Sumatrahäger
 758. Goliathäger
 759. Purpurhäger
 760. Svartvit häger
 761. Ägretthäger
 762. Rosthäger
 763. Rödstrupig häger
 764. Svarthäger
 765. Trefärgad häger
 766. Vithuvad häger
 767. Blåhäger
 768. Snöhäger
 769. Silkeshäger
 770. Revhäger
 771. Madagaskarrevhäger
 772. Sidenhäger
 773. Korallhäger
 774. Mellanhäger
 775. Kohäger
 776. Rallhäger
 777. Rishäger
 778. Bacchushäger
 779. Svartryggad häger
 780. Madagaskarrallhäger
 781. Sammetshäger
 782. Mangrovehäger
 783. Grönryggad häger
 784. Galapagoshäger
 785. Agamihäger
 786. Gulkronad natthäger
 787. Natthäger
 788. Rostnatthäger
 789. Vitryggad natthäger
 790. Praktnatthäger
 791. Japansk natthäger
 792. Malajnatthäger
 793. Båtnäbb
 794. Mexikansk tigerhäger
 795. Kortnäbbad tigerhäger
 796. Rödhalsad tigerhäger
 797. Papuansk tigerhäger
 798. Afrikansk tigerhäger
 799. Zebrahäger
 800. Strimryggad dvärgrördrom
 801. Amerikansk dvärgrördrom
 802. Dvärgrördrom
 803. Kinesisk dvärgrördrom
 804. Schrencks dvärgrördrom
 805. Kanelrördrom
 806. Pygmérördrom
 807. Svart rördrom
 808. Strimmig rördrom
 809. Amerikansk rördrom
 810. Rördrom
 811. Australisk rördrom
 812. Skuggstork
 813. Amerikansk ibisstork
 814. Indonesisk ibisstork
 815. Afrikansk ibisstork
 816. Orientalisk ibisstork
 817. Asiatisk gapnäbbstork
 818. Afrikansk gapnäbbstork
 819. Svart stork
 820. Abdimstork
 821. Ullhalsstork
 822. Storms stork
 823. Maguaristork
 824. Vit stork
 825. Svartnäbbad stork
 826. Svarthalsad stork
 827. Sadelnäbbstork
 828. Jabirustork
 829. Mindre adjutantstork
 830. Större adjutantstork
 831. Marabustork
 832. Träskonäbb
 833. Helig ibis
 834. Orientibis
 835. Australisk ibis
 836. Skäggibis
 837. Brahminibis
 838. Davisonibis
 839. Jätteibis
 840. Eremitibis
 841. Skallig ibis
 842. Tofsibis
 843. Olivibis
 844. Dvärgolivibis
 845. Fläckbröstad ibis
 846. Hagedashibis
 847. Knölibis
 848. Blygrå ibis
 849. Beigehalsad ibis
 850. Svartmaskad ibis
 851. Andinsk ibis
 852. Spetsstjärtad ibis
 853. Grön ibis
 854. Rödmaskad ibis
 855. Vit ibis
 856. Röd ibis
 857. Bronsibis
 858. Vitpannad bronsibis
 859. Punaibis
 860. Vitvingad tofsibis
 861. Skedstork
 862. Koreaskedstork
 863. Afrikansk skedstork
 864. Australisk skedstork
 865. Gulnäbbad skedstork
 866. Rosenskedstork
 867. Karibisk flamingo
 868. Större flamingo
 869. Chileflamingo
 870. Mindre flamingo
 871. Andinsk flamingo
 872. Punaflamingo
 873. Kalkongam
 874. Mindre gulhuvad gam
 875. Större gulhuvad gam
 876. Korpgam
 877. Kungsgam
 878. Kalifornisk kondor
 879. Kondor
 880. Fiskgjuse
 881. Afrikansk gökfalk
 882. Madagaskargökfalk
 883. Indonesisk gökfalk
 884. Tofsgökfalk
 885. Svart gökfalk
 886. Gråhuvad gökfalk
 887. Vithalsad gökfalk
 888. Kroknäbbsglada
 889. Kubansk kroknäbbsglada
 890. Långstjärtad bivråk
 891. Svart bivråk
 892. Bivråk
 893. Tofsbivråk
 894. Bandad bivråk
 895. Svalstjärtsglada
 896. Fladdermusvråk
 897. Pärlglada
 898. Svartvingad glada
 899. Vitstjärtad glada
 900. Australisk svartvingad glada
 901. Nattglada
 902. Svalglada
 903. Snäckglada
 904. Smalbnäbbsglada
 905. Dubbeltandad glada
 906. Rostbyxglada
 907. Blyglada
 908. Mississippiglada
 909. Tvärstjärtad glada
 910. Svartbröstad glada
 911. Brun glada
 912. Röd glada
 913. Visselglada
 914. Brahminglada
 915. Vitbukad havsörn
 916. Salomonhavsörn
 917. Skrikhavsörn
 918. Madagaskarhavsörn
 919. Bandhavsörn
 920. Vithövdad havsörn
 921. Havsörn
 922. Jättehavsörn
 923. Mindre fiskörn
 924. Gråhövdad fiskörn
 925. Palmgam
 926. Smutsgam
 927. Lammgam
 928. Kappgam
 929. Asiatisk vitryggad gam
 930. Afrikansk vitryggad gam
 931. Indisk gam
 932. Smalnäbbad gam
 933. Rüppellgam
 934. Snögam
 935. Gåsgam
 936. Kapgam
 937. Örongam
 938. Grågam
 939. Vithövdad gam
 940. Rödhuvad gam
 941. Ormörn
 942. Beaudouins ormörn
 943. Svartbröstad ormörn
 944. Brun ormörn
 945. Sydlig bandad ormörn
 946. Mindre bandad ormörn
 947. Gycklarörn
 948. Indisk tofsormörn
 949. Filippinsk tofsormörn
 950. Sulawesitofsörn
 951. Kinabalutofsörn
 952. Nikobarormörn
 953. Andamanormörn
 954. Kongolesisk ormörn
 955. Madagaskarormörn
 956. Afrikansk klätterhök
 957. Madagaskarklätterhök
 958. Grodhök
 959. Fläckig kärrhök
 960. Brun kärrhök
 961. Brokig kärrhök
 962. Réunionkärrhök
 963. Madagaskarkärrhök
 964. Australisk kärrhök
 965. Grodkärrhök
 966. Svart kärrhök
 967. Blå kärrhök
 968. Grå kärrhök
 969. Stäpphök
 970. Ängshök
 971. Svartvit kärrhök
 972. Långvingad kärrhök
 973. Mörk sånghök
 974. Sydlig blek sånghök
 975. Östafrikansk blek sånghök
 976. Gabarhök
 977. Papuahök
 978. Rödhök
 979. Rostskuldrad hök
 980. Duvhök
 981. Madagaskarduvhök
 982. Större sparvhök
 983. Meyers duvhök
 984. Ovambohök
 985. Madagaskarsparvhök
 986. Taigahök
 987. Besrahök
 988. Sulawesihök
 989. Kastanjebröstad hök
 990. Molucksparvhök
 991. Australisk sparvhök
 992. Bismarckhök
 993. Sparvhök
 994. Rödbröstad hök
 995. Amerikansk sparvhök
 996. Vitbröstad hök
 997. Mörkryggad sparvhök
 998. Rostbent hök
 999. Broksparvhök
 1000. Afrikansk dvärghök
 1001. Rödsidig hök
 1002. Afrikansk duvhök
 1003. Tofshök
 1004. Sulawesitofshök
 1005. Fläckstjärtad hök
 1006. Blågrå hök
 1007. Australisk duvhök
 1008. Moluckduvhök
 1009. Australisk gråhök
 1010. Svartmantlad hök
 1011. Härmhök
 1012. Skathök
 1013. Nya Kaledonienhök
 1014. Fijihök
 1015. Gråhuvad hök
 1016. Svartvit hök
 1017. Kinesisk hök
 1018. Balkanhök
 1019. Shikrahök
 1020. Nikobarhök
 1021. Frances hök
 1022. Halsbandshök
 1023. Pygméhök
 1024. Kubansk hök
 1025. Cooperhök
 1026. Tvåfärgad hök
 1027. Chilensk hök
 1028. Gråbukad hök
 1029. Rödbröstad duvhök
 1030. Långstjärtad hök
 1031. Gräshoppsvråk
 1032. Rostvingad hökvråk
 1033. Vitögd hökvråk
 1034. Kinesisk hökvråk
 1035. Ödlevråk
 1036. Gråsvart vråk
 1037. Blygrå vråk
 1038. Bandad vråk
 1039. Svartmaskad vråk
 1040. Vitbrynad vråk
 1041. Vitnackad vråk
 1042. Vitbröstad blyvråk
 1043. Vitkragad vråk
 1044. Gråryggad vråk
 1045. Mantelvråk
 1046. Mindre svartvråk
 1047. Krabbvråk
 1048. Större svartvråk
 1049. Savannvråk
 1050. Svarthalsad vråk
 1051. Svart eremitörn
 1052. Kroneremitörn
 1053. Svartbröstad vråkörn
 1054. Kaktusvråk
 1055. Gråvråk
 1056. Punavråk
 1057. Skogsvråk
 1058. Vägvråk
 1059. Vitgumpsvråk
 1060. Haitivråk
 1061. Bandvingad vråk
 1062. Bredvingad vråk
 1063. Kortstjärtad vråk
 1064. Vitstrupig vråk
 1065. Prärievråk
 1066. Galapagosvråk
 1067. Vitstjärtad vråk
 1068. Rödryggad vråk
 1069. Bandstjärtad vråk
 1070. Hawaiivråk
 1071. Magellanvråk
 1072. Rödstjärtad vråk
 1073. Ormvråk
 1074. Bergsvråk
 1075. Madagaskarvråk
 1076. Fjällvråk
 1077. Örnvråk
 1078. Mongolvråk
 1079. Kungsvråk
 1080. Rödnackad vråk
 1081. Schakalvråk
 1082. Augurvråk
 1083. Somalivråk
 1084. Guianatofsörn
 1085. Harpyja
 1086. Papuaörn
 1087. Apörn
 1088. Svartörn
 1089. Mindre skrikörn
 1090. Större skrikörn
 1091. Indisk skrikörn
 1092. Savannörn
 1093. Stäppörn
 1094. Kejsarörn
 1095. Spansk kejsarörn
 1096. Wahlbergs örn
 1097. Gurneys örn
 1098. Kungsörn
 1099. Kilstjärtörn
 1100. Klippörn
 1101. Hökörn
 1102. Afrikansk hökörn
 1103. Dvärgörn
 1104. Pygméörn
 1105. Ayres dvärgörn
 1106. Rödbukad dvärgörn
 1107. Svartvit hökörn
 1108. Afrikansk tofsörn
 1109. Cassins tofsörn
 1110. Indisk tofsörn
 1111. Berghökörn
 1112. Javaörn
 1113. Sulawesiörn
 1114. Filippinsk örn
 1115. Blyths hökörn
 1116. Wallaces hökörn
 1117. Svart hökörn
 1118. Prakthökörn
 1119. Florestofsörn
 1120. Kronörn
 1121. Isidors örn
 1122. Stridsörn
 1123. Sekreterarfågel
 1124. Svart caracara
 1125. Rödstrupig caracara
 1126. Knölcaracara
 1127. Bergscaracara
 1128. Vitstrupig caracara
 1129. Strimmig caracara
 1130. Sydlig tofscaracara
 1131. Nordlig tofscaracara
 1132. Chimangocaracara
 1133. Gulhövdad chimango
 1134. Skrattfalk
 1135. Strimmig skogsfalk
 1136. Vitögd skogsfalk
 1137. Blygrå skogsfalk
 1138. Gråryggad skogsfalk
 1139. Halsbandsskogsfalk
 1140. Buckleys skogsfalk
 1141. Kryptisk skogsfalk
 1142. Fläckvingad pygméfalk
 1143. Afrikansk pygméfalk
 1144. Orientalisk pygméfalk
 1145. Rödbent pygméfalk
 1146. Svartbent pygméfalk
 1147. Vitpannad pygméfalk
 1148. Filippinsk pygméfalk
 1149. Svartvit pygméfalk
 1150. Rödfalk
 1151. Större tornfalk
 1152. Rävfalk
 1153. Sparvfalk
 1154. Tornfalk
 1155. Madagaskartornfalk
 1156. Mauritiusfalk
 1157. Seychelltornfalk
 1158. Indonesisk tornfalk
 1159. Australisk tornfalk
 1160. Grå tornfalk
 1161. Dickinsons tornfalk
 1162. Bandad tornfalk
 1163. Klippfalk
 1164. Aftonfalk
 1165. Amurfalk
 1166. Rödhuvad falk
 1167. Stenfalk
 1168. Brunfalk
 1169. Nya Zeelandfalk
 1170. Lärkfalk
 1171. Afrikansk lärkfalk
 1172. Orientalisk lärkfalk
 1173. Australisk lärkfalk
 1174. Eleonorafalk
 1175. Sotfalk
 1176. Fladdermusfalk
 1177. Aplomadofalk
 1178. Gråfalk
 1179. Svartfalk
 1180. Slagfalk
 1181. Präriefalk
 1182. Juggerfalk
 1183. Tatarfalk
 1184. Jaktfalk
 1185. Orangebröstad falk
 1186. Taitafalk
 1187. Pilgrimsfalk
 1188. Berberfalk
 1189. Zigenarfågel
 1190. Vitbröstad duvrall
 1191. Brun duvrall
 1192. Markduvrall
 1193. Springhöna
 1194. Rödryggad springhöna
 1195. Sumbaspringhöna
 1196. Luzonspringhöna
 1197. Hottentottspringhöna
 1198. Gulfotad springhöna
 1199. Bandad springhöna
 1200. Madagaskarspringhöna
 1201. Fläckig springhöna
 1202. Svartbröstad springhöna
 1203. Brokspringhöna
 1204. Rostryggad springhöna
 1205. Beigebröstad springhöna
 1206. Rödbröstad springhöna
 1207. Mindre springhöna
 1208. Svartgumpad springhöna
 1209. Lärkspringhöna
 1210. Stäpplöpare
 1211. Ralltrana
 1212. Svart krontrana
 1213. Grå krontrana
 1214. Snötrana
 1215. Sarustrana
 1216. Brolgatrana
 1217. Glasögontrana
 1218. Prärietrana
 1219. Jungfrutrana
 1220. Paradistrana
 1221. Vårttrana
 1222. Trana
 1223. Munktrana
 1224. Trumpetartrana
 1225. Svarthalsad trana
 1226. Japansk trana
 1227. Gråvingad trumpetarfågel
 1228. Vitvingad trumpetarfågel
 1229. Grönvingad trumpetarfågel
 1230. Nkulengarall
 1231. Gråstrupig rall
 1232. Madagaskarskogsrall
 1233. Vitstrupig rall
 1234. Rödbukad rall
 1235. Nakenögd rall
 1236. Sulawesirall
 1237. Talaudrall
 1238. Rödvingad rall
 1239. Lewinrall
 1240. Jätteskogsrall
 1241. Brun skogsrall
 1242. Mindre skogsrall
 1243. Cayennerall
 1244. Rödhalsad skogsrall
 1245. Enfärgad rall
 1246. Halmahererall
 1247. Woodfords rall
 1248. Snarkrall
 1249. Blygrå rall
 1250. Svartaktig rall
 1251. Fläckrall
 1252. Lord Howerall
 1253. Bandad rall
 1254. Rovianarall
 1255. Brunkronad rall
 1256. Rostbandad rall
 1257. Guamrall
 1258. Calayanrall
 1259. Okinawarall
 1260. New Britainrall
 1261. Wekarall
 1262. Slätbröstad rall
 1263. Aucklandrall
 1264. Brunbandad rall
 1265. Blårall
 1266. Madagaskarrall
 1267. Vattenrall
 1268. Bogotarall
 1269. Kustrall
 1270. Kungsrall
 1271. Wetmores rall
 1272. Virginiarall
 1273. Ecuadorrall
 1274. Sydrall
 1275. Atlantrall
 1276. Rougetrall
 1277. Zapatarall
 1278. Papuarall
 1279. Vitstrimmig bandrall
 1280. Forbes bandrall
 1281. Mayrs bandrall
 1282. Rödnackad bandrall
 1283. Andamanrall
 1284. Rödbent bandrall
 1285. Gråfotad bandrall
 1286. Darwins gulrall
 1287. Amerikansk gulrall
 1288. Asiatisk gulrall
 1289. Schomburgks rall
 1290. Rödbröstad pygmérall
 1291. Vitfläckig pygmérall
 1292. Rödhuvad pygmérall
 1293. Böhms pygmérall
 1294. Beigefläckig pygmérall
 1295. Strimmig pygmérall
 1296. Madagaskarpygmérall
 1297. Smalnäbbad pygmérall
 1298. Vitvingad pygmérall
 1299. Rödhuvad bandrall
 1300. Svartbandad dvärgrall
 1301. Rödkronad dvärgrall
 1302. Rödsidig dvärgrall
 1303. Rostsidig dvärgrall
 1304. Koppardvärgrall
 1305. Vitstrupig dvärgrall
 1306. Gråbröstad dvärgrall
 1307. Svart dvärgrall
 1308. Junínrall
 1309. Galapagosrall
 1310. Rödvit dvärgrall
 1311. Rödhuvad dvärgrall
 1312. Kornknarr
 1313. Afrikansk kornknarr
 1314. Storfotsrall
 1315. Rostgumpad sumphöna
 1316. Rödsminkad sumphöna
 1317. Colombiansk sumphöna
 1318. Hendersonsumphöna
 1319. Gulbröstad sumphöna
 1320. Svartstjärtad sumphöna
 1321. Vitbrynad sumphöna
 1322. Fläckvingad sumphöna
 1323. Vitstrupig sumphöna
 1324. Sotsumphöna
 1325. Amursumphöna
 1326. Mindre sumphöna
 1327. Dvärgsumphöna
 1328. Australisk sumphöna
 1329. Småfläckig sumphöna
 1330. Karolinasumphöna
 1331. Rödbrun sumphöna
 1332. Blekgumpad sumphöna
 1333. Talaudsumphöna
 1334. Filippinsk sumphöna
 1335. Korprall
 1336. Isabellasumphöna
 1337. Sakalavasumphöna
 1338. Brun sumphöna
 1339. Vattenhöna
 1340. Tupprall
 1341. Svartstjärtad rörhöna
 1342. Tasmansk rörhöna
 1343. San Cristobalrörhöna
 1344. Mörk rörhöna
 1345. Rörhöna
 1346. Mindre rörhöna
 1347. Fläcksidig rörhöna
 1348. Azursultanhöna
 1349. Mindre sultanhöna
 1350. Amerikansk sultanhöna
 1351. Purpurhöna
 1352. Takahe
 1353. Rödgulpannad sothöna
 1354. Vitvingad sothöna
 1355. Rödpannad sothöna
 1356. Jättesothöna
 1357. Hornsothöna
 1358. Karibisk sothöna
 1359. Amerikansk sothöna
 1360. Hawaiisothöna
 1361. Andinsk sothöna
 1362. Sothöna
 1363. Kamsothöna
 1364. Afrikansk simrall
 1365. Asiatisk simrall
 1366. Amerikansk simrall
 1367. Kagu
 1368. Solrall
 1369. Rödbent seriema
 1370. Svartbent seriema
 1371. Småtrapp
 1372. Stortrapp
 1373. Denhamtrapp
 1374. Namibtrapp
 1375. Nubisk trapp
 1376. Heuglintrapp
 1377. Arabtrapp
 1378. Koritrapp
 1379. Indisk trapp
 1380. Australisk trapp
 1381. Ökentrapp
 1382. Kragtrapp
 1383. Tofstrapp
 1384. Lynes trapp
 1385. Östafrikansk tofstrapp
 1386. Svarttrapp
 1387. Vitvingad trapp
 1388. Karootrapp
 1389. Rüppells trapp
 1390. Bruntrapp
 1391. Vitbukad trapp
 1392. Blåtrapp
 1393. Barrows trapp
 1394. Svartbukad trapp
 1395. Hartlaubtrapp
 1396. Bengalflorikan
 1397. Mindre florikan
 1398. Dvärgjacana
 1399. Afrikansk jacana
 1400. Madagaskarjacana
 1401. Kamjacana
 1402. Fasanjacana
 1403. Indisk jacana
 1404. Centralamerikansk jacana
 1405. Flikjacana
 1406. Rallbeckasin
 1407. Sydamerikansk rallbeckasin
 1408. Hägerpipare
 1409. Strandskata
 1410. Amerikansk strandskata
 1411. Australisk strandskata
 1412. Sydstrandskata
 1413. Klippstrandskata
 1414. Kapstrandskata
 1415. Nya Zeelandstrandskata
 1416. Chathamstrandskata
 1417. Magellanstrandskata
 1418. Sydamerikansk strandskata
 1419. Sotstrandskata
 1420. Ibisnäbb
 1421. Styltlöpare
 1422. Australisk styltlöpare
 1423. Amerikansk styltlöpare
 1424. Vitkronad styltlöpare
 1425. Svart styltlöpare
 1426. Rostbröstad styltlöpare
 1427. Skärfläcka
 1428. Amerikansk skärfläcka
 1429. Rosthuvad skärfläcka
 1430. Andinsk skärfläcka
 1431. Tjockfot
 1432. Senegaltjockfot
 1433. Vattentjockfot
 1434. Fläcktjockfot
 1435. Amerikansk tjockfot
 1436. Perutjockfot
 1437. Stylttjockfot
 1438. Strandtjockfot
 1439. Kusttjockfot
 1440. Krokodilväktare
 1441. Ökenlöpare
 1442. Burchells ökenlöpare
 1443. Somaliökenlöpare
 1444. Indisk ökenlöpare
 1445. Savannökenlöpare
 1446. Tvåbandad ökenlöpare
 1447. Heuglins ökenlöpare
 1448. Större ökenlöpare
 1449. Jerdons ökenlöpare
 1450. Styltvadarsvala
 1451. Rödvingad vadarsvala
 1452. Orientvadarsvala
 1453. Svartvingad vadarsvala
 1454. Madagaskarvadarsvala
 1455. Klippvadarsvala
 1456. Grå vadarsvala
 1457. Mindre vadarsvala
 1458. Tofsvipa
 1459. Långtåvipa
 1460. Sporrvipa
 1461. Flodvipa
 1462. Svarthuvad vipa
 1463. Gulflikvipa
 1464. Vitkronad vipa
 1465. Senegalvipa
 1466. Svartvingad vipa
 1467. Kronvipa
 1468. Vårtvipa
 1469. Fläckvipa
 1470. Brunbröstad vipa
 1471. Stäppvipa
 1472. Sumpvipa
 1473. Cayennevipa
 1474. Sydamerikansk vipa
 1475. Andinsk vipa
 1476. Gråhuvad vipa
 1477. Rödflikvipa
 1478. Bältesvipa
 1479. Maskvipa
 1480. Smedvipa
 1481. Ljungpipare
 1482. Amerikansk tundrapipare
 1483. Sibirisk tundrapipare
 1484. Kustpipare
 1485. Maoripipare
 1486. Större strandpipare
 1487. Flikstrandpipare
 1488. Flodstrandpipare
 1489. Mindre strandpipare
 1490. Wilsonstrandpipare
 1491. Skrikstrandpipare
 1492. Flöjtstrandpipare
 1493. Madagaskarstrandpipare
 1494. Kittlitzstrandpipare
 1495. Sankt Helenapipare
 1496. Trebandad strandpipare
 1497. Savannstrandpipare
 1498. Svartbent strandpipare
 1499. Javastrandpipare
 1500. Vitpannad strandpipare
 1501. Rödhuvad strandpipare
 1502. Malajpipare
 1503. Sodasjöstrandpipare
 1504. Svartkronad strandpipare
 1505. Dubbelbandad strandpipare
 1506. Falklandpipare
 1507. Punastrandpipare
 1508. Mongolpipare
 1509. Ökenpipare
 1510. Kaspisk pipare
 1511. Orientpipare
 1512. Rostbröstpipare
 1513. Bergpipare
 1514. Fjällpipare
 1515. Svartpannad pipare
 1516. Brunflankad pipare
 1517. Svarthuvad strandpipare
 1518. Chathampipare
 1519. Snednäbba
 1520. Diadempipare
 1521. Inlandspipare
 1522. Roststrupig pipare
 1523. Magellanpipare
 1524. Rödspov
 1525. Hudsonspov
 1526. Myrspov
 1527. Präriespov
 1528. Dvärgspov
 1529. Eskimåspov
 1530. Småspov
 1531. Alaskaspov
 1532. Smalnäbbad spov
 1533. Storspov
 1534. Orientspov
 1535. Långnäbbad spov
 1536. Piparsnäppa
 1537. Svartsnäppa
 1538. Rödbena
 1539. Dammsnäppa
 1540. Gluttsnäppa
 1541. Fläckgluttsnäppa
 1542. Större gulbena
 1543. Mindre gulbena
 1544. Skogssnäppa
 1545. Amerikansk skogssnäppa
 1546. Sibirisk gråsnäppa
 1547. Amerikansk gråsnäppa
 1548. Grönbena
 1549. Willetsnäppa
 1550. Tereksnäppa
 1551. Drillsnäppa
 1552. Fläckdrillsnäppa
 1553. Tuamotusnäppa
 1554. Roskarl
 1555. Svart roskarl
 1556. Wilsonsimsnäppa
 1557. Smalnäbbad simsnäppa
 1558. Brednäbbad simsnäppa
 1559. Morkulla
 1560. Filippinsk morkulla
 1561. Amamimorkulla
 1562. Javamorkulla
 1563. Papuamorkulla
 1564. Sulawesimorkulla
 1565. Moluckmorkulla
 1566. Amerikansk morkulla
 1567. Aucklandbeckasin
 1568. Chathambeckasin
 1569. Bergbeckasin
 1570. Japansk beckasin
 1571. Skogsbeckasin
 1572. Sibirisk beckasin
 1573. Taigabeckasin
 1574. Afrikansk beckasin
 1575. Madagaskarbeckasin
 1576. Dubbelbeckasin
 1577. Enkelbeckasin
 1578. Wilsonbeckasin
 1579. Sydamerikansk beckasin
 1580. Punabeckasin
 1581. Ädelbeckasin
 1582. Jättebeckasin
 1583. Fuegobeckasin
 1584. Andinsk beckasin
 1585. Kejsarbeckasin
 1586. Dvärgbeckasin
 1587. Kortnäbbad beckasinsnäppa
 1588. Långnäbbad beckasinsnäppa
 1589. Asiatisk beckasinsnäppa
 1590. Bränningsnäppa
 1591. Kustsnäppa
 1592. Kolymasnäppa
 1593. Sandlöpare
 1594. Sandsnäppa
 1595. Tundrasnäppa
 1596. Rödhalsad snäppa
 1597. Småsnäppa
 1598. Mosnäppa
 1599. Långtåsnäppa
 1600. Dvärgsnäppa
 1601. Vitgumpsnäppa
 1602. Gulbröstad snäppa
 1603. Tuvsnäppa
 1604. Spetsstjärtad snäppa
 1605. Skärsnäppa
 1606. Klippsnäppa
 1607. Kärrsnäppa
 1608. Spovsnäppa
 1609. Styltsnäppa
 1610. Skedsnäppa
 1611. Myrsnäppa
 1612. Prärielöpare
 1613. Brushane
 1614. Rostbukad frösnäppa
 1615. Vitbukad frösnäppa
 1616. Gråbröstad frösnäppa
 1617. Mindre frösnäppa
 1618. Större slidnäbb
 1619. Mindre slidnäbb
 1620. Storlabb
 1621. Chilensk labb
 1622. Sydpolslabb
 1623. Antarktislabb
 1624. Bredstjärtad labb
 1625. Kustlabb
 1626. Fjällabb
 1627. Ismås
 1628. Delfinmås
 1629. Grovnäbbad trut
 1630. Lavatrut
 1631. Ökenmås
 1632. Vithuvad mås
 1633. Vitögd mås
 1634. Sotmås
 1635. Perutrut
 1636. Olrogtrut
 1637. Svartstjärtad mås
 1638. Rödnäbbad trut
 1639. Ringnäbbad mås
 1640. Fiskmås
 1641. Gråtrut
 1642. Kaspisk trut
 1643. Medelhavstrut
 1644. Vegatrut
 1645. Armenisk trut
 1646. Silltrut
 1647. Sibirisk trut
 1648. Prärietrut
 1649. Västtrut
 1650. Mexikotrut
 1651. Dominikanertrut
 1652. Skiffertrut
 1653. Havstrut
 1654. Gråvingad trut
 1655. Vittrut
 1656. Vitvingad trut
 1657. Thayertrut
 1658. Svarthuvad trut
 1659. Sotvingad mås
 1660. Brunhuvad mås
 1661. Gråhuvad mås
 1662. Andinsk mås
 1663. Präriemås
 1664. Silvermås
 1665. Kapmås
 1666. Svarthuvad mås
 1667. Reliktmås
 1668. Maorimås
 1669. Sydamerikansk skrattmås
 1670. Skrattmås
 1671. Långnäbbad mås
 1672. Trädmås
 1673. Dvärgmås
 1674. Mingmås
 1675. Kaptrut
 1676. Tärnmås
 1677. Rosenmås
 1678. Tretåig mås
 1679. Beringmås
 1680. Svalstjärtad mås
 1681. Skäggtärna
 1682. Vitvingad tärna
 1683. Svarttärna
 1684. Sydamerikansk flodtärna
 1685. Sandtärna
 1686. Skräntärna
 1687. Indisk flodtärna
 1688. Sydamerikansk tärna
 1689. Fisktärna
 1690. Silvertärna
 1691. Antarktistärna
 1692. Kerguelentärna
 1693. Kärrtärna
 1694. Vitkronad tärna
 1695. Rosentärna
 1696. Vitpannad tärna
 1697. Vitkindad tärna
 1698. Svartnackad tärna
 1699. Svartmagad tärna
 1700. Beringtärna
 1701. Söderhavstärna
 1702. Tygeltärna
 1703. Sottärna
 1704. Australtärna
 1705. Nya Zeelandskäggtärna
 1706. Amazontärna
 1707. Damaratärna
 1708. Perutärna
 1709. Småtärna
 1710. Amerikansk småtärna
 1711. Persisk småtärna
 1712. Tofstärna
 1713. Kungstärna
 1714. Iltärna
 1715. Mingtärna
 1716. Aztektärna
 1717. Kentsk tärna
 1718. Inkatärna
 1719. Blå noddy
 1720. Grå noddy
 1721. Brun noddy
 1722. Mindre noddy
 1723. Svart noddy
 1724. Fetärna
 1725. Amerikansk saxnäbb
 1726. Afrikansk saxnäbb
 1727. Indisk saxnäbb
 1728. Alkekung
 1729. Tordmule
 1730. Spetsbergsgrissla
 1731. Sillgrissla
 1732. Tobisgrissla
 1733. Beringtejst
 1734. Glasögontejst
 1735. Marmoralka
 1736. Långnäbbad marmoralka
 1737. Brunalka
 1738. Vitvingad californiaalka
 1739. Sotvingad californiaalka
 1740. Kragalka
 1741. Japansk alka
 1742. Sotalka
 1743. Papegojalka
 1744. Tofsalka
 1745. Dvärgalka
 1746. Plymalka
 1747. Hornalka
 1748. Lunnefågel
 1749. Hornlunne
 1750. Tofslunne
 1751. Tibetflyghöna
 1752. Stäpphöna
 1753. Vitbukad flyghöna
 1754. Namaquaflyghöna
 1755. Brunbukad flyghöna
 1756. Ökenflyghöna
 1757. Svartbukad flyghöna
 1758. Kronflyghöna
 1759. Gulstrupig flyghöna
 1760. Pärlflyghöna
 1761. Madagaskarflyghöna
 1762. Maskflyghöna
 1763. Strimmig flyghöna
 1764. Dubbelbandad flyghöna
 1765. Indisk flyghöna
 1766. Fyrbandad flyghöna
 1767. Klippduva
 1768. Östlig klippduva
 1769. Snöduva
 1770. Fläckig klippduva
 1771. Vithalsduva
 1772. Skogsduva
 1773. Turkestanduva
 1774. Somaliskogsduva
 1775. Ringduva
 1776. Madeiraduva
 1777. Kanarieduva
 1778. Afrikansk ringduva
 1779. Lagerduva
 1780. Olivduva
 1781. Sjöstedts duva
 1782. São Toméduva
 1783. Komorduva
 1784. Bergsskogduva
 1785. Vitnackas duva
 1786. Sjalduva
 1787. Nilgiriduva
 1788. Ceylonduva
 1789. Purpurskogsduva
 1790. Silverduva
 1791. Andamanduva
 1792. Svartduva
 1793. Vitstrupig duva
 1794. Vithuvad duva
 1795. Östlig bronsnackad duva
 1796. Västlig bronsnackad duva
 1797. Citronduva
 1798. Malherbeduva
 1799. São Toméduva
 1800. Salomonduva
 1801. Vitkronad duva
 1802. Rödnackad duva
 1803. Sköldduva
 1804. Picazuroduva
 1805. Nakenögd duva
 1806. Fläckduva
 1807. Bandstjärtduva
 1808. Chileduva
 1809. Jamaikaduva
 1810. Rostduva
 1811. Rödnäbbad duva
 1812. Maranjonduva
 1813. Karibisk duva
 1814. Blyduva
 1815. Kopparduva
 1816. Kortnäbbad duva
 1817. Goodsonduva
 1818. Mauritiusduva
 1819. Turturduva
 1820. Mörk turturduva
 1821. Rosenbuksduva
 1822. Större turturduva
 1823. Javaduva
 1824. Turkduva
 1825. Skrattduva
 1826. Vitvingad turturduva
 1827. Angolaturturduva
 1828. Rödögd duva
 1829. Kapturturduva
 1830. Vintduva
 1831. Röd turkduva
 1832. Madagaskarduva
 1833. Pärlhalsduva
 1834. Palmduva
 1835. Bandstjärtad gökduva
 1836. Amboinagökduva
 1837. Röd gökduva
 1838. Filippinsk gökduva
 1839. Rostgökduva
 1840. Större gökduva
 1841. Andamangökduva
 1842. Svartnäbbad gökduva
 1843. Mackinlays gökduva
 1844. Mindre gökduva
 1845. Långstjärtad gökduva
 1846. Bismarckgökduva
 1847. Salomongökduva
 1848. Vitmaskad duva
 1849. Timorduva
 1850. Smaragdfläckduva
 1851. Svartnäbbad fläckduva
 1852. Blåfläckduva
 1853. Tambourinfläckduva
 1854. Blåhuvad fläckduva
 1855. Långstjärtsduva
 1856. Smaragdduva
 1857. Brunryggad smaragdduva
 1858. Svart bronsvingeduva
 1859. New Britainbronsvingeduva
 1860. Vanlig bronsvingeduva
 1861. Grönvingad spegelduva
 1862. Harlekinduva
 1863. Tofsduva
 1864. Spinifexduva
 1865. Skriftduva
 1866. Rapphöneduva
 1867. Brunspolig bergsduva, Arnhemsbergsduva
 1868. Vitspolig bergsduva
 1869. Diamantduva
 1870. Zebraduva
 1871. Timorzebraduva
 1872. Billabongduva
 1873. Blåbröstad zebraduva
 1874. Wongaduva
 1875. Spetsstjärtad duva
 1876. Socorroduva
 1877. Öronduva
 1878. Zenaidaduva
 1879. Galapagosduva
 1880. Vitvingad duva
 1881. Peruduva
 1882. Nordlig markduva
 1883. Slätbröstad markduva
 1884. Buckleys markduva
 1885. Rostmarkduva
 1886. Picuimarkduva
 1887. Inkaduva
 1888. Fjällig markduva
 1889. Guldnäbbad markduva
 1890. Blåögd markduva
 1891. Blå markduva
 1892. Purpurbandad markduva
 1893. Purpurbröstad markduva
 1894. Nakenkindad markduva
 1895. Morenomarkduva
 1896. Svartvingad markduva
 1897. Bronsvingad markduva
 1898. Långstjärtad markduva
 1899. Ljuspannad duva
 1900. Storstjärtad duva
 1901. Gråpannad duva
 1902. Gråhuvad duva
 1903. Brunryggad duva
 1904. Blek duva
 1905. Grenadaduva
 1906. Vitbukad duva
 1907. Cassins duva
 1908. Ockrabukad duva
 1909. Tolimaduva
 1910. Purpurryggad vaktelduva
 1911. Veracruzvaktelduva
 1912. Costarikansk vaktelduva
 1913. Rostkronad vaktelduva
 1914. Safirvaktelduva
 1915. Indigokronad vaktelduva
 1916. Gråhuvad vaktelduva
 1917. Tofsvaktelduva
 1918. Veraguavaktelduva
 1919. Streckkindad vaktelduva
 1920. Chiriquivaktelduva
 1921. Vitkindad vaktelduva
 1922. Vitstrupig vaktelduva
 1923. Karibisk vaktelduva
 1924. Tygelvaktelduva
 1925. Violett vaktelduva
 1926. Röd vaktelduva
 1927. Blåhuvad vaktelduva
 1928. Nikobarduva
 1929. Luzonduva
 1930. Mindanaoduva
 1931. Mindoroduva
 1932. Negrosduva
 1933. Suluduva
 1934. Gulbröstad duva
 1935. Sulawesiduva
 1936. Vitbröstad markduva
 1937. Truköns markduva
 1938. Tuamotumarkduva
 1939. Vitstrupig markduva
 1940. Samoamarkduva
 1941. Santa Cruzmarkduva
 1942. Marquesasmarkduva
 1943. Gråbröstad markduva
 1944. Palaumarkduva
 1945. Wetarmarkduva
 1946. Tjocknäbbad markduva
 1947. Fasanduva
 1948. Blå kronduva
 1949. Rödbröstad kronduva
 1950. Drottningkronduva
 1951. Tandduva
 1952. Mindre fruktduva
 1953. Större fruktduva
 1954. Tawitawifruktduva
 1955. Mindanaofruktduva
 1956. Vinröd grönduva
 1957. Mindre grönduva
 1958. Gråhättad grönduva
 1959. Orangebröstad grönduva
 1960. Pompadourgrönduva
 1961. Tjocknäbbad grönduva
 1962. Gråkindad grönduva
 1963. Sumbagrönduva
 1964. Floresgrönduva
 1965. Timorgrönduva
 1966. Större grönduva
 1967. Gulfotad grönduva
 1968. Gulbröstad grönduva
 1969. Madagaskargrönduva
 1970. Afrikansk grönduva
 1971. Pembagrönduva
 1972. São Tomégrönduva
 1973. Spetsstjärtad grönduva
 1974. Sumatragrönduva
 1975. Gulbukad grönduva
 1976. Kilstjärtad grönduva
 1977. Vitbukad grönduva
 1978. Formosagrönduva
 1979. Svartryggad fruktduva
 1980. Svartbandad fruktduva
 1981. Rödnackad fruktduva
 1982. Sundafruktduva
 1983. Luzonfruktduva
 1984. Merrillfruktduva
 1985. Gulbröstad fruktduva
 1986. Sulawesfruktduva
 1987. Jambufruktduva
 1988. Mörkstrupig fruktduva
 1989. Svartstrupig fruktduva
 1990. Rödbröstad fruktduva
 1991. Wompoofruktduva
 1992. Rosafläckig fruktduva
 1993. Praktfruktduva
 1994. Tannafruktduva
 1995. Orangepannad fruktduva
 1996. Wallacefruktduva
 1997. Purpurkronad fruktduva
 1998. Pastellfruktduva
 1999. Purpurhättad fruktduva
 2000. Palaufruktduva
 2001. Rarotongafruktduva
 2002. Marianafruktduva
 2003. Swainsons fruktduva
 2004. Silverkronad fruktduva
 2005. Grågrön fruktduva
 2006. Atollfruktduva
 2007. Tuamotufruktduva
 2008. Rödbukad fruktduva
 2009. Rapafruktduva
 2010. Vitkronad fruktduva
 2011. Hendersonfruktduva
 2012. Lilakronad fruktduva
 2013. Karmosinkronad fruktduva
 2014. Blåkronad fruktduva
 2015. Vithakad fruktduva
 2016. Salomonfruktduva
 2017. Rödhakad fruktduva
 2018. Vithuvad fruktduva
 2019. Orangebukad fruktduva
 2020. Knölnäbbad fruktduva
 2021. Gråhuvad fruktduva
 2022. Obifruktduva
 2023. Svartnackad fruktduva
 2024. Dvärgfruktduva
 2025. Negrosfruktduva
 2026. Gulröd fruktduva
 2027. Gyllenfruktduva
 2028. Kadavufruktduva
 2029. Svartvit fruktduva
 2030. Madagaskarblåduva
 2031. Komorblåduva
 2032. Seychellblåduva
 2033. Filippinsk kejsarduva
 2034. Smaragdkejsarduva
 2035. Mindorokejsarduva
 2036. Gråhuvad kejsarduva
 2037. Grånackad kejsarduva
 2038. Grön kejsarduva
 2039. Vitögd kejsarduva
 2040. Blåstjärtad kejsarduva
 2041. Stilla havskejsarduva
 2042. Mikronesisk kejsarduva
 2043. Aurorakejsarduva
 2044. Marquesaskejsarduva
 2045. Rödvårtig kejsarduva
 2046. Svartvårtig kejsarduva
 2047. Rostbukad kejsarduva
 2048. Moluckkejsarduva
 2049. Finschs kejsarduva
 2050. Rödbröstad kejsarduva
 2051. Ökejsarduva
 2052. Rosahuvad kejsarduva
 2053. Christmaskejsarduva
 2054. Grå kejsarduva
 2055. Peales kejsarduva
 2056. Rödbukad kejsarduva
 2057. Vanuatukejsarduva
 2058. Jättekejsarduva
 2059. Pinonkejsarduva
 2060. Svart kejsarduva
 2061. Svarthalsad kejsarduva
 2062. Bandkejsarduva
 2063. Bergskejsarduva
 2064. Mörkryggad kejsarduva
 2065. Timorkejsarduva
 2066. Svartvit kejsarduva
 2067. Sulawesikejsarduva
 2068. Australisk kejsarduva
 2069. Kimberleykejsarduva
 2070. Bismarckkejsarduva
 2071. Tofsfruktduva
 2072. Nya Zeelandduva
 2073. Sulawesifruktduva
 2074. Papuansk bergsduva
 2075. Långstjärtad bergsduva
 2076. Blek bergsduva
 2077. Svart lorikit
 2078. Duivenbodes lorikit
 2079. Gulstreckad lorikit
 2080. Kardinallorikit
 2081. Svartvingad lorikit
 2082. Violetthalsad lorikit
 2083. Blåstreckad lorikit
 2084. Rödblå lorikit
 2085. Röd lorikit
 2086. Blåörad lorikit
 2087. Svartaktig lorikit
 2088. Praktlorikit
 2089. Regnbågslorikit
 2090. Pohnpeilorikit
 2091. Mindanaolorikit
 2092. Gulgrön lorikit
 2093. Gulvattrad lorikit
 2094. Sundalorikit
 2095. Rödbröstad lorikit
 2096. Floreslorikit
 2097. Gulbröstad lorikit
 2098. Rödnackad lorikit
 2099. Broklorikit
 2100. Irislorikit
 2101. Goldies lorikit
 2102. Purpurbuk
 2103. Svarthättad lorikit
 2104. Vitnackad lorikit
 2105. Gulhalsad lorikit
 2106. Purpurnackad lorikit
 2107. Snatterlorikit
 2108. Halsbandslorikit
 2109. Blåkronad lorikit
 2110. Rimitaralorikit
 2111. Hendersonlorikit
 2112. Safirlorikit
 2113. Ultramarinlorikit
 2114. Mysklorikit
 2115. Mindre lorikit
 2116. Purpurkronad lorikit
 2117. Palmlorikit
 2118. Rödglänsande lorikit
 2119. Meeks lorikit
 2120. Blåpannad lorikit
 2121. Streckad lorikit
 2122. Wilhelminas lorikit
 2123. Rödfläckig lorikit
 2124. Rödsidig lorikit
 2125. Rödstrupig lorikit
 2126. Salomonlorikit
 2127. Felorikit
 2128. Josefines lorikit
 2129. Papualorikit
 2130. Blåstrupig lorikit
 2131. Rödbukad lorikit
 2132. Smaragdlorikit
 2133. Palmkakadua
 2134. Carnabys sotkakadua
 2135. Gulstjärtad sotkakadua
 2136. Långnäbbad sotkakadua
 2137. Rödstjärtad sotkakadua
 2138. Glanssotkakadua
 2139. Hjälmkakadua
 2140. Rosenkakadua
 2141. Skär kakadua
 2142. Mindre gultofskakadua
 2143. Större gultofskakadua
 2144. Blåögd kakadua
 2145. Moluckkakadua
 2146. Vittofsad kakadua
 2147. Filippinsk kakadua
 2148. Tanimbarkakadua
 2149. Barögd kakadua
 2150. Västaustralisk kakadua
 2151. Långnäbbad kakadua
 2152. Ducorps kakadua
 2153. Nymfparakit
 2154. Kea
 2155. Kaka
 2156. Dvärghackspettspapegoja
 2157. Gulkronad hackspettspapegoja
 2158. Geelvinkhackspettspapegoja
 2159. Meeks hackspettspapegoja
 2160. Finschs hackspettspapegoja
 2161. Bruijns hackspettspapegoja
 2162. Orangebröstad fikonpapegoja
 2163. Dubbelögd fikonpapegoja
 2164. Större fikonpapegoja
 2165. Edwards fikonpapegoja
 2166. Salvadoris fikonpapegoja
 2167. Guiabero
 2168. Blåryggad papegoja
 2169. Brehmpapegoja
 2170. Mångfärgad papegoja
 2171. Brun tigerpapegoja
 2172. Madaraszs papegoja
 2173. Rödkindad papegoja
 2174. Blåkindad papegoja
 2175. Sångpapegoja
 2176. Grön flaggstjärtspapegoja
 2177. Blåkronad flaggstjärtspapegoja
 2178. Bergsflaggstjärtspapegoja
 2179. Blåhuvad flaggstjärtspapegoja
 2180. Mindanaoflaggstjärtspapegoja
 2181. Blåvingad flaggstjärtspapegoja
 2182. Rödfläckig flaggstjärtspapegoja
 2183. Guldmantlad flaggstjärtspapegoja
 2184. Buruflaggstjärtspapegoja
 2185. Stornäbbad papegoja
 2186. Blånackad papegoja
 2187. Müllers papegoja
 2188. Svartörad papegoja
 2189. Ädelpapegoja
 2190. Pesquets papegoja
 2191. Röd glanspapegoja
 2192. Scharlakansröd glanspapegoja
 2193. Svartkindad glanspapegoja
 2194. Australisk kungsparakit
 2195. Grönvingad kungsparakit
 2196. Moluckkungsparakit
 2197. Rödvingad parakit
 2198. Timors rödvingeparakit
 2199. Gulstrupig parakit
 2200. Regentparakit
 2201. Alexandraparakit
 2202. Purpurbröstad papegoja
 2203. Port Lincolnparakit
 2204. Grön rosella
 2205. Blåkindad rosella
 2206. Praktrosella
 2207. Vitkindad rosella
 2208. Svarthättad rosella
 2209. Stanleyrosella
 2210. Sångparakit
 2211. Mulgaparakit
 2212. Blåmaskad parakit
 2213. Gulskuldrad parakit
 2214. Svarthuvad parakit
 2215. Antipodparakit
 2216. Rödpannad parakit
 2217. Norfolkparakit
 2218. Gulpannad parakit
 2219. Orangepannad parakit
 2220. Chathamparakit
 2221. Nya Kaledonienparakit
 2222. Hornparakit
 2223. Uveaparakit
 2224. Bourkes parakit
 2225. Blåvingeparakit
 2226. Gräsparakit
 2227. Klipparakit
 2228. Orangebukad parakit
 2229. Praktparakit
 2230. Scharlakansröd parakit
 2231. Svalparakit
 2232. Undulat
 2233. Markpapegoja
 2234. Nattpapegoja
 2235. Större vasapapegoja
 2236. Mindre vasapapegoja
 2237. Grå jacko
 2238. Kappapegoja
 2239. Jardines papegoja
 2240. Brunhuvad papegoja
 2241. Niamniampapegoja
 2242. Senegalpapegoja
 2243. Rödbukad papegoja
 2244. Stäppapegoja
 2245. Rüppelpapegoja
 2246. Gulpannad papegoja
 2247. Brunnackad papegoja
 2248. Gråhuvad papegoja
 2249. Morhuvad papegoja
 2250. Orangebröstad dvärgpapegoja
 2251. Svartvingad dvärgpapegoja
 2252. Svarthalsad dvärgpapegoja
 2253. Rosenhuvad dvärgpapegoja
 2254. Rödhuvad dvärgpapegoja
 2255. Svarthuvad dvärgpapegoja
 2256. Nyassadvärgpapegoja
 2257. Svartkindad dvärgpapegoja
 2258. Blåstrupig fladdermuspapegoja
 2259. Sri Lankafladdermuspapegoja
 2260. Filippinsk fladdermuspapegoja
 2261. Blåkronad fladdermuspapegoja
 2262. Sulawesifladdermuspapegoja
 2263. Moluckisk fladdermuspapegoja
 2264. Rödryggad fladdermuspapegoja
 2265. Sangirfladdermuspapegoja
 2266. Grön fladdermuspapegoja
 2267. Wallaces fladdermuspapegoja
 2268. Gulstrupig fladdermuspapegoja
 2269. Orangepannad fladdermuspapegoja
 2270. Gröngumpad fladdermuspapegoja
 2271. Rödskuldrad parakit
 2272. Halsbandsparakit
 2273. Mauritiusparakit
 2274. Himalayaparakit
 2275. Gråhuvad parakit
 2276. Plommonhuvad parakit
 2277. Äppelhuvad parakit
 2278. Malabarparakit
 2279. Smaragdparakit
 2280. Kinaparakit
 2281. Mustaschparakit
 2282. Nikobarparakit
 2283. Långstjärtad parakit
 2284. Hyacintara
 2285. Indigoara
 2286. Spixara
 2287. Blågul ara
 2288. Canindeara
 2289. Soldatara
 2290. Större soldatara
 2291. Röd ara
 2292. Grönvingad ara
 2293. Rödpannad ara
 2294. Dvärgara
 2295. Rödbukad ara
 2296. Gulnackad dvärgara
 2297. Blåvingad ara
 2298. Blåhuvad ara
 2299. Rödskuldrad ara
 2300. Guldparakit
 2301. Blåkronad parakit
 2302. Grön parakit
 2303. Rödhakad parakit
 2304. Socorroparakit
 2305. Finschparakit
 2306. Rödkronad parakit
 2307. Rödfläckig parakit
 2308. Rödmaskparakit
 2309. Vitögd parakit
 2310. Hispaniolaparakit
 2311. Kubaparakit
 2312. Guldkronad parakit
 2313. Jandayaparakit
 2314. Solparakit
 2315. Weddellparakit
 2316. Olivbröstad parakit
 2317. Elfenbensparakit
 2318. Brunstrupig parakit
 2319. Kaktusparakit
 2320. Guldpannad parakit
 2321. Pacifikparakit
 2322. Nandayparakit
 2323. Guldplymsparakit
 2324. Gulörad parakit
 2325. Tjocknäbbad parakit
 2326. Karmosinpannad parakit
 2327. Patagonparakit
 2328. Blåstrupig parakit
 2329. Eldvingeparakit
 2330. Rödbrunbukad parakit
 2331. Pärlparakit
 2332. Karmosinbukad parakit
 2333. Grönkindad parakit
 2334. Vitörad parakit
 2335. Purpurstjärtad parakit
 2336. Azueroparakit
 2337. Sinúparakit
 2338. Todds parakit
 2339. Santa Martaparakit
 2340. Eldskuldrad parakit
 2341. Karmosinstjärtad parakit
 2342. El Oroparakit
 2343. Svartkronad parakit
 2344. Vithalsad parakit
 2345. Brunbröstad parakit
 2346. Rödörad parakit
 2347. Rosakronad parakit
 2348. Hoffmans parakit
 2349. Venezuelaparakit
 2350. Pfrimers parakit
 2351. Hackspettsparakit
 2352. Smalnäbbad parakit
 2353. Munkparakit
 2354. Klipparakit
 2355. Sierraparakit
 2356. Bergsparakit
 2357. Katarinaparakit
 2358. Andinsk parakit
 2359. Rostpannad parakit
 2360. Mexikansk sparvpapegoja
 2361. Gröngumpad sparvpapegoja
 2362. Violvingad sparvpapegoja
 2363. Glasögonpapegoja
 2364. Sclaters sparvpapegoja
 2365. Pacifiksparvpapegoja
 2366. Gulhuvad sparvpapegoja
 2367. Blåvingad parakit
 2368. Kanarievingad parakit
 2369. Chiririparakit
 2370. Gråkindad parakit
 2371. Orangestrupig parakit
 2372. Koboltvingad parakit
 2373. Guldvingad parakit
 2374. Tuiparakit
 2375. Tepuiparakit
 2376. Amazonparakit
 2377. Lilastjärtad dvärgparakit
 2378. Rödskuldrad dvärgparakit
 2379. Rödvingad dvärgparakit
 2380. Costaricansk dvärgparakit
 2381. Blågumpad dvärgparakit
 2382. Brunryggad dvärgparakit
 2383. Guldstjärtad dvärgparakit
 2384. Fläckvingad dvärgparakit
 2385. Svarthuvad vitbukspapegoja
 2386. Rosthuvad vitbukspapegoja
 2387. Rödkronad papegoja
 2388. Rödörad papegoja
 2389. Rosenkindad papegoja
 2390. Barrabands papegoja
 2391. Saffranspapegoja
 2392. Caicapapegoja
 2393. Gampapegoja
 2394. Orangehuvad gampapegoja
 2395. Svartvingad papegoja
 2396. Rostmaskpapegoja
 2397. Indigovingad papegoja
 2398. Rödmaskpapegoja
 2399. Kortstjärtad papegoja
 2400. Blåhuvad papegoja
 2401. Rödnäbbad papegoja
 2402. Fjällhuvudpapegoja
 2403. Plommonhuvad papegoja
 2404. Vitpannad papegoja
 2405. Vitkronad papegoja
 2406. Bronsvingad papegoja
 2407. Mörkbrun papegoja
 2408. Gulnäbbad amazon
 2409. Kubaamazon
 2410. Hispaniolaamazon
 2411. Vitpannad amazon
 2412. Yucatanamazon
 2413. Svartnäbbad amazon
 2414. Puerto Ricoamazon
 2415. Tucumanamazon
 2416. Rödkronad amazon
 2417. Grönkindad amazon
 2418. Violettkronad amazon
 2419. Gulkindad amazon
 2420. Rödstjärtad amazon
 2421. Blåkindad amazon
 2422. Rödbrynad amazon
 2423. Rödryggad amazon
 2424. Gulmaskad amazon
 2425. Gulskuldrad amazon
 2426. Blåpannad amazon
 2427. Gulkronad amazon
 2428. Gulhuvad amazon
 2429. Gulnackad amazon
 2430. Orangevingad amazon
 2431. Soldatamazon
 2432. Mjölamazon
 2433. Kawalls amazon
 2434. Vinröd amazon
 2435. Santa Luciaamazon
 2436. Sankt Vincentamazon
 2437. Rödhalsad amazon
 2438. Kungsamazon
 2439. Hökhuvudpapegoja
 2440. Violettbukad papegoja
 2441. Kakapo
 2442. Jätteturako
 2443. Grå larmfågel
 2444. Östlig larmfågel
 2445. Grå tofsturako
 2446. Barkindad turako
 2447. Vitbukad turako
 2448. Violett turako
 2449. Rossturako
 2450. Knysnaturako
 2451. Guineaturako
 2452. Svartnäbbad turako
 2453. Fischers turako
 2454. Schalow's turako
 2455. Livingstones turako
 2456. Rödkronad turako
 2457. Bannermanturako
 2458. Tofsturako
 2459. Hartlaubturako
 2460. Vitkindad turako
 2461. Ruspoliturako
 2462. Vitkronad turako
 2463. Stålgrå turako
 2464. Ruwenzoriturako
 2465. Skatgök
 2466. Rödvingad skatgök
 2467. Jakobinskatgök
 2468. Strimmig skatgök
 2469. Tjocknäbbad gök
 2470. Sulawesihökgök
 2471. Större hökgök
 2472. Indisk hökgök
 2473. Mindre hökgök
 2474. Malajisk hökgök
 2475. Nordlig hökgök
 2476. Hodgsons hökgök
 2477. Filippinsk hökgök
 2478. Rödbröstad gök
 2479. Kaffergök
 2480. Indisk gök
 2481. Gök
 2482. Afrikansk gök
 2483. Taigagök
 2484. Smågök
 2485. Madagaskargök
 2486. Australisk gök
 2487. Mörk långstjärtsgök
 2488. Olivgrå långstjärtsgök
 2489. Bandad långstjärtsgök
 2490. Bandad buskgök
 2491. Gråbröstad buskgök
 2492. Indisk buskgök
 2493. Vanlig buskgök
 2494. Indonesisk buskgök
 2495. Rödbröstad buskgök
 2496. Moluckbuskgök
 2497. Australisk buskgök
 2498. Långnäbbad gök
 2499. Svartörad gök
 2500. Afrikansk smaragdgök
 2501. Gulstrupig smaragdgök
 2502. Klaasgök
 2503. Didrikgök
 2504. Asiatisk smaragdgök
 2505. Borneoglansgök
 2506. Horsfields glansgök
 2507. Guldglansgök
 2508. Mörkryggad glansgök
 2509. Goulds glansgök
 2510. Mindre glansgök
 2511. Moluckglansgök
 2512. Rödstrupig glansgök
 2513. Meyers glansgök
 2514. Vitkronad koel
 2515. Asiatisk drongogök
 2516. Filippinsk drongogök
 2517. Dvärgkoel
 2518. Koel
 2519. Svartnäbbad koel
 2520. Australisk koel
 2521. Långstjärtad koel
 2522. Jättegök
 2523. Dvärgregngök
 2524. Grå regngök
 2525. Svartnäbbad regngök
 2526. Gulnäbbad regngök
 2527. Pärlbröstad regngök
 2528. Mangroveregngök
 2529. Cocosregngök
 2530. Mörknäbbad regngök
 2531. Gråhättad regngök
 2532. Rostbröstad gök
 2533. Rödbukad gök
 2534. Ekorrgök
 2535. Svartbukad gök
 2536. Pygmégök
 2537. Större ödlegök
 2538. Jamaikaödlegök
 2539. Haitiödlegök
 2540. Puerto Ricoödlegök
 2541. Blå malkoha
 2542. Grön malkoha
 2543. Mindre malkoha
 2544. Rödbukad malkoha
 2545. Större malkoha
 2546. Dvärgmalkoha
 2547. Sirkeermalkoha
 2548. Raffles malkoha
 2549. Rödnäbbad malkoha
 2550. Sulawesimalkoha
 2551. Rödbröstad malkoha
 2552. Rödhuvad malkoha
 2553. Rödtofsad malkoha
 2554. Luzonmalkoha
 2555. Större ani
 2556. Slätnäbbad ani
 2557. Strimnäbbad ani
 2558. Guiragök
 2559. Lärkgök
 2560. Mindre markgök
 2561. Fasangök
 2562. Påfågelsgök
 2563. Större tuppgök
 2564. Mindre tuppgök
 2565. Rostbukad markgök
 2566. Fjällig markgök
 2567. Bandmarkgök
 2568. Rostvingad markgök
 2569. Rödnäbbad markgök
 2570. Borneomarkgök
 2571. Sundamarkgök
 2572. Korallnäbbad markgök
 2573. Jättecoua
 2574. Coquerels coua
 2575. Rödbröstad coua
 2576. Rödpannad coua
 2577. Löpcoua
 2578. Rödhättad coua
 2579. Grönhättad coua
 2580. Tofscoua
 2581. Verreauxcoua
 2582. Blåcoua
 2583. Beigehuvad sporrgök
 2584. Goliatsporrgök
 2585. Violett sporrgök
 2586. Större svart sporrgök
 2587. Svartvit sporrgök
 2588. Biaksporrgök
 2589. Fasansporrgök
 2590. Kaisporrgök
 2591. Bernsteins sporrgök
 2592. Sri Lankasporrgök
 2593. Korttåig sporrgök
 2594. Mindorosporrgök
 2595. Orientsporrgök
 2596. Andamansporrgök
 2597. Sundasporrgök
 2598. Filippinsk sporrgök
 2599. Madagaskarsporrgök
 2600. Mindre sporrgök
 2601. Svart sporrgök
 2602. Svartstrupig sporrgök
 2603. Neumanns sporrgök
 2604. Gabonsporrgök
 2605. Blåhuvad sporrgök
 2606. Större sporrgök
 2607. Senegalsporrgök
 2608. Vitbrynad sporrgök
 2609. Burchells sporrgök
 2610. Svartmaskad sporrgök
 2611. Sulawesisporrgök
 2612. Rödbrun sporrgök
 2613. Madagaskartornuggla
 2614. Tornuggla
 2615. Hispaniolatornuggla
 2616. Sulawesitornuggla
 2617. Sulatornuggla
 2618. Minahassatornuggla
 2619. Masktornuggla
 2620. Manustornuggla
 2621. Mindre masktornuggla
 2622. Bismarcktornuggla
 2623. Sottornuggla
 2624. Mindre sottornuggla
 2625. Kapgräsuggla
 2626. Indonesisk gräsuggla
 2627. Orientalisk maskuggla
 2628. Itombwemaskuggla
 2629. Vitpannad dvärguv
 2630. Gulröd dvärguv
 2631. Sandfärgad dvärguv
 2632. Sokokedvärguv
 2633. Bergdvärguv
 2634. Andamandvärguv
 2635. Luzondvärguv
 2636. Mindorodvärguv
 2637. Mindanaodvärguv
 2638. Sulawesidvärguv
 2639. Sangihedvärguv
 2640. Javadvärguv
 2641. Simeuluedvärguv
 2642. Nikobardvärguv
 2643. São Tomédvärguv
 2644. Blek dvärguv
 2645. Brunögd dvärguv
 2646. Afrikansk dvärguv
 2647. Dvärguv
 2648. Orientalisk dvärguv
 2649. Ryukyudvärguv
 2650. Mantananidvärguv
 2651. Moluckdvärguv
 2652. Biakdvärguv
 2653. Engganodvärguv
 2654. Floresdvärguv
 2655. Östlig madagaskardvärguv
 2656. Pembadvärguv
 2657. Västlig madagaskardvärguv
 2658. Mayottedvärguv
 2659. Komordvärguv
 2660. Mohelidvärguv
 2661. Anjouandvärguv
 2662. Rajadvärguv
 2663. Indisk kragdvärguv
 2664. Kinesisk kragdvärguv
 2665. Sundakragdvärguv
 2666. Japansk kragdvärguv
 2667. Filippinsk dvärguv
 2668. Palawandvärguv
 2669. Mentawaidvärguv
 2670. Sundadvärguv
 2671. Seychelldvärguv
 2672. Vitstrupig dvärguv
 2673. Sri Lankadvärguv
 2674. Nordlig vitkindad dvärguv
 2675. Sydlig vitkindad dvärguv
 2676. Östlig skrikdvärguv
 2677. Västlig skrikdvärguv
 2678. Balsasskrikdvärguv
 2679. Coopers skrikdvärguv
 2680. Mustaschdvärguv
 2681. Cholibadvärguv
 2682. Långtofsad dvärguv
 2683. Västperuansk dvärguv
 2684. Köpckes dvärguv
 2685. Barbent dvärguv
 2686. Skäggdvärguv
 2687. Inkadvärguv
 2688. Rödgul dvärguv
 2689. Colombiansk dvärguv
 2690. Rostdvärguv
 2691. Gulbröstad dvärguv
 2692. Amerikansk dvärguv
 2693. Guatemaladvärguv
 2694. Chocódvärguv
 2695. Hoys dvärguv
 2696. Vattrad dvärguv
 2697. Roraimadvärguv
 2698. Napodvärguv
 2699. Puerto Ricodvärguv
 2700. Kubansk dvärguv
 2701. Palaudvärguv
 2702. Jättedvärguv
 2703. Plymdvärguv
 2704. Tofsdvärguv
 2705. Virginiauv
 2706. Magellanuv
 2707. Berguv
 2708. Klippuv
 2709. Ökenberguv
 2710. Kapuv
 2711. Fläckuv
 2712. Grå fläckuv
 2713. Frasers uv
 2714. Usambarauv
 2715. Nepaluv
 2716. Malajisk uv
 2717. Bandad uv
 2718. Mjölkuv
 2719. Gråuv
 2720. Akunuv
 2721. Filippinsk uv
 2722. Blakistons fiskuv
 2723. Brun fiskuv
 2724. Gulfotad fiskuv
 2725. Blek fiskuv
 2726. Afrikansk fiskuggla
 2727. Rödbrun fiskuggla
 2728. Vattrad fiskuggla
 2729. Glasögonuggla
 2730. Beigebrynad glasögonuggla
 2731. Rostbandad glasögonuggla
 2732. Fjälluggla
 2733. Hökuggla
 2734. Kragsparvuggla
 2735. Sparvuggla
 2736. Pärlsparvuggla
 2737. Bergsparvuggla
 2738. Nordamerikansk sparvuggla
 2739. Californiasparvuggla
 2740. Dvärgsparvuggla
 2741. Colimasparvuggla
 2742. Tamaulipassparvuggla
 2743. Centralamerikansk sparvuggla
 2744. Amazonsparvuggla
 2745. Perusparvuggla
 2746. Rostsparvuggla
 2747. Tucumansparvuggla
 2748. Argentinsk sparvuggla
 2749. Andinsk sparvuggla
 2750. Yungassparvuggla
 2751. Costarikansk sparvuggla
 2752. Subtropisk sparvuggla
 2753. Molnskogssparvuggla
 2754. Kubansk sparvuggla
 2755. Rödbröstad sparvuggla
 2756. Sjöstedts sparvuggla
 2757. Djungelsparvuggla
 2758. Göksparvuggla
 2759. Sri Lankasparvuggla
 2760. Javasparvuggla
 2761. Kapsparvuggla
 2762. Pernambucoparvuggla
 2763. Långtofsad uggla
 2764. Kaktusuggla
 2765. Papuahökuggla
 2766. Rödbrun spökuggla
 2767. Större spökuggla
 2768. Skällande spökuggla
 2769. Nya Zeelandspökuggla
 2770. Sumbaspökuggla
 2771. Brun spökuggla
 2772. Andamanspökuggla
 2773. Madagaskarspökuggla
 2774. Filippinsk spökuggla
 2775. Sulawesispökuggla
 2776. Cinnoberspökuggla
 2777. Moluckspökuggla
 2778. Julöspökuggla
 2779. Papuaspökuggla
 2780. Fläckig spökuggla
 2781. Manusspökuggla
 2782. Bismarckspökuggla
 2783. Rostspökuggla
 2784. Salomonspökuggla
 2785. Mindre Sumbaspökuggla
 2786. Boobokspökuggla
 2787. Skogsminervauggla
 2788. Minervauggla
 2789. Brahminuggla
 2790. Prärieuggla
 2791. Brunstrimmig uggla
 2792. Svartvit uggla
 2793. Svartbandad uggla
 2794. Brunbandad uggla
 2795. Afrikansk skogsuggla
 2796. Fläckig skogsuggla
 2797. Vattrad skogsuggla
 2798. Vitbrynad uggla
 2799. Kattuggla
 2800. Klippuggla
 2801. Kråsuggla
 2802. Sydlig kråsuggla
 2803. Fläckuggla
 2804. Slaguggla
 2805. Lappuggla
 2806. Rostbandad uggla
 2807. Rödbent uggla
 2808. Chacouggla
 2809. Strimmig hornuggla
 2810. Hornuggla
 2811. Mörk hornuggla
 2812. Etiopisk hornuggla
 2813. Madagaskarhornuggla
 2814. Jorduggla
 2815. Kapuggla
 2816. Jamaikauggla
 2817. Skräckuggla
 2818. Pärluggla
 2819. Rostpärluggla
 2820. Brun pärluggla
 2821. Vitpannad pärluggla
 2822. Oljefågel
 2823. Australisk grodmun
 2824. Papuagrodmun
 2825. Marmorgrodmun
 2826. Större grodmun
 2827. Dulitgrodmun
 2828. Filippinsk grodmun
 2829. Goulds grodmun
 2830. Sri Lankagrodmun
 2831. Hodgsons grodmun
 2832. Ljushuvad grodmun
 2833. Borneogrodmun
 2834. Javagrodmun
 2835. Sundagrodmun
 2836. Blyths grodmun
 2837. Större tandnattskärra
 2838. Långstjärtad tandnattskärra
 2839. Grå tandnattskärra
 2840. Nordlig tandnattskärra
 2841. Vitvingad tandnattskärra
 2842. Andinsk tandnattskärra
 2843. Rödbrun tandnattskärra
 2844. Moluckugglenattskärra
 2845. Större ugglenattskärra
 2846. Stjärnugglenattskärra
 2847. Australisk ugglenattskärra
 2848. Nya Kaledonienugglenattskärra
 2849. Bennetts ugglenattskärra
 2850. Wallaces ugglenattskärra
 2851. Bergsugglenattskärra
 2852. Archbolds ugglenattskärra
 2853. Kortstjärtad falknattskärra
 2854. Rödbukad falknattskärra
 2855. Dvärgfalknattskärra
 2856. Klippfalknattskärra
 2857. Mindre falknattskärra
 2858. Större falknattskärra
 2859. Karibisk falknattskärra
 2860. Caatinganattskärra
 2861. Bandstjärtad falknattskärra
 2862. Nacundanattskärra
 2863. Fläckig öronnattskärra
 2864. Vitstrupig öronnattskärra
 2865. Djävulsöronnattskärra
 2866. Papuansk öronnattskärra
 2867. Bergsöronnattskärra
 2868. Malajisk öronnattskärra
 2869. Större öronnattskärra
 2870. Brun nattskärra
 2871. Azteknattskärra
 2872. Dvalnattskärra
 2873. Hispaniolanattskärra
 2874. Mexikansk nattskärra
 2875. Mellanamerikansk nattskärra
 2876. Fläcknattskärra
 2877. Chocónattskärra
 2878. Karolinanattskärra
 2879. Rödbrun nattskärra
 2880. Kubansk nattskärra
 2881. Haitinattskärra
 2882. Silkesstjärtad nattskärra
 2883. Gråbrun nattskärra
 2884. Yucatannattskärra
 2885. Halsbandnattskärra
 2886. Skriknattskärra
 2887. Puerto Riconattskärra
 2888. Mörknattskärra
 2889. Bandvingad nattskärra
 2890. Vitstjärtad nattskärra
 2891. Fläckstjärtad nattskärra
 2892. Dvärgnattskärra
 2893. Busknattskärra
 2894. Cayennenattskärra
 2895. Sotnattskärra
 2896. Roraimanattskärra
 2897. Pygménattskärra
 2898. Rödhalsad nattskärra
 2899. Orientnattskärra
 2900. Nattskärra
 2901. Sindnattskärra
 2902. Tarimnattskärra
 2903. Nubisk nattskärra
 2904. Ökennattskärra
 2905. Guldnattskärra
 2906. Madagaskarnattskärra
 2907. Storstjärtad nattskärra
 2908. Jerdonnattskärra
 2909. Filippinsk mörk nattskärra
 2910. Sulawesinattskärra
 2911. Sydafrikansk nattskärra
 2912. Rödkindad nattskärra
 2913. Mörk nattskärra
 2914. Donaldson-Smiths nattskärra
 2915. Etiopisk nattskärra
 2916. Indisk nattskärra
 2917. Sumpnattskärra
 2918. Sahelnattskärra
 2919. Stjärnnattskärra
 2920. Savannattskärra
 2921. Pricknattskärra
 2922. Nechisarnattskärra
 2923. Bonapartenattskärra
 2924. Salvadorinattskärra
 2925. Ringnattskärra
 2926. Bates nattskärra
 2927. Angolanattskärra
 2928. Långstjärtad nattskärra
 2929. Smalstjärta nattskärra
 2930. Prigoginenattskärra
 2931. Västlig skriknattskärra
 2932. Mörkskuldrad nattskärra
 2933. Bergnattskärra
 2934. Vimpelnattskärra
 2935. Flaggnattskärra
 2936. Stegstjärtnattskärra
 2937. Saxstjärtnattskärra
 2938. Svalstjärtnattskärra
 2939. Lyrstjärtad nattskärra
 2940. Släpnattskärra
 2941. Vitvingad nattskärra
 2942. Lievingad nattskärra
 2943. Sotseglare
 2944. Fläckpannad seglare
 2945. Vithakad seglare
 2946. Vitbröstad seglare
 2947. Argentinsk seglare
 2948. Ljuspannad seglare
 2949. Svart seglare
 2950. Större sotseglare
 2951. Tepuiseglare
 2952. Kastanjeseglare
 2953. Halsbandseglare
 2954. Tvåfläckig seglare
 2955. Vitnackad seglare
 2956. Jättesalangan
 2957. Vitgumpssalangan
 2958. Australisk salangan
 2959. Molucksalangan
 2960. Maskarensalangan
 2961. Guamsalangan
 2962. Palausalangan
 2963. Seychellsalangan
 2964. Indisk salangan
 2965. Enfärgad salangan
 2966. Filippinsk salangan
 2967. Karolinersalangan
 2968. Sammetssalangan
 2969. Bergssalangan
 2970. Tahitisalangan
 2971. Marquesassalangan
 2972. Atiusalangan
 2973. Himalayasalangan
 2974. Indokinesisk salangan
 2975. Vulkansalangan
 2976. Whiteheads salangan
 2977. Barbent salangan
 2978. Idenburgsalangan
 2979. Mayrs salangan
 2980. Thunbergs salangan
 2981. Germains salangan
 2982. Lowes salangan
 2983. Glanssalangan
 2984. Grottsalangan
 2985. Dvärgsalangan
 2986. Inyangsalangan
 2987. Schoutedensalangan
 2988. Filippinsk taggstjärtseglare
 2989. Papuansk taggstjärtseglare
 2990. Madagaskartaggstjärtseglare
 2991. São Tométaggstjärtseglare
 2992. Indisk taggstjärtseglare
 2993. Marmortaggstjärtseglare
 2994. Svart taggstjärtseglare
 2995. Vitgumpad taggstjärtseglare
 2996. Sabines taggstjärtseglare
 2997. Cassins taggstjärtseglare
 2998. Böhms taggstjärtseglare
 2999. Nordlig taggstjärtseglare
 3000. Silverryggad taggstjärtseglare
 3001. Brun taggstjärtseglare
 3002. Sulawesitaggstjärtseglare
 3003. Bandgumpseglare
 3004. Antillseglare
 3005. Grågumpseglare
 3006. Blekgumpseglare
 3007. Skorstensseglare
 3008. Sickseglare
 3009. Columbiaseglare
 3010. Chapmanseglare
 3011. Kortstjärtad seglare
 3012. Tumbesseglare
 3013. Costa Ricaseglare
 3014. Amazonseglare
 3015. Brokseglare
 3016. Bergseglare
 3017. Andinsk seglare
 3018. Karibisk dvärgseglare
 3019. Maracaibodvärgseglare
 3020. Gaffelstjärtad dvärgseglare
 3021. Större svalstjärtseglare
 3022. Mindre svalstjärtseglare
 3023. Asiatisk palmseglare
 3024. Afrikansk palmseglare
 3025. Alpseglare
 3026. Vattrad seglare
 3027. Kap Verdeseglare
 3028. Svartseglare
 3029. Biokoseglare
 3030. Somaliseglare
 3031. Bradfieldseglare
 3032. Nyanzaseglare
 3033. Blek tornseglare
 3034. Tornseglare
 3035. Enfärgad seglare
 3036. Mörkryggad seglare
 3037. Orientseglare
 3038. Stubbstjärtseglare
 3039. Husseglare
 3040. Horusseglare
 3041. Kafferseglare
 3042. Bates seglare
 3043. Indisk trädseglare
 3044. Grågumpad trädseglare
 3045. Skäggträdseglare
 3046. Mindre trädseglare
 3047. Blåbröstad lansnäbb
 3048. Grönbröstad lansnäbb
 3049. Tandnäbbskolibri
 3050. Sågnäbbskolibri
 3051. Bågnäbbskolibri
 3052. Bronseremit
 3053. Rostbrösteremit
 3054. Blekstjärtad eremit
 3055. Bandstjärtseremit
 3056. Yaruquieremit
 3057. Grön eremit
 3058. Vitstjärtad eremit
 3059. Rostbrun eremit
 3060. Långstjärtad eremit
 3061. Tumbeseremit
 3062. Långnäbbad eremit
 3063. Fjällstrupseremit
 3064. Vitskäggseremit
 3065. Ljusbukad eremit
 3066. Köpckes eremit
 3067. Raknäbbad eremit
 3068. Nålnäbbseremit
 3069. Sotstrupig eremit
 3070. Guyanaeremit
 3071. Soteremit
 3072. Höglandseremit
 3073. Ockrabukad eremit
 3074. Kanelstrupseremit
 3075. Rosteremit
 3076. Vitbrynad eremit
 3077. Gråstrupig eremit
 3078. Mindre eremit
 3079. Strimstrupig eremit
 3080. Svartstrupig eremit
 3081. Dvärgeremit
 3082. Caatingaeremit
 3083. Örnkolibri
 3084. Roststjärtad örnkolibri
 3085. Cuviers sabelvinge
 3086. Kroksabelvinge
 3087. Tuxtlasabelvinge
 3088. Gråbröstad sabelvinge
 3089. Rostsabelvinge
 3090. Brunbröstad sabelvinge
 3091. Ockrabröstad sabelvinge
 3092. Violett sabelvinge
 3093. Blåstrupig sabelvinge
 3094. Lazulisabelvinge
 3095. Santa Martasabelvinge
 3096. Naposabelvinge
 3097. Svalstjärtskolibri
 3098. Halsbandsjakobin
 3099. Svart jakobin
 3100. Brunkolibri
 3101. Blåkindad kolibri
 3102. Violettörad kolibri
 3103. Vitgumpskolibri
 3104. Grönstrupig mango
 3105. Grönbröstad mango
 3106. Veraguamango
 3107. Svartstrupig mango
 3108. Antillmango
 3109. Grön mango
 3110. Jamaikamango
 3111. Sylnäbbskolibri
 3112. Purpurstrupig karib
 3113. Grönstrupig karib
 3114. Topaskolibri
 3115. Blåtofsad kolibri
 3116. Violetthuvad kolibri
 3117. Smaragdstrupe
 3118. Vipkolibri
 3119. Tofskokott
 3120. Savannkokott
 3121. Praktkokott
 3122. Korttofskokott
 3123. Rödtofskokott
 3124. Glanskokott
 3125. Festkokott
 3126. Guyanakokott
 3127. Svarttofskokott
 3128. Vittofskokott
 3129. Popelairs nålstjärt
 3130. Svartbukad nålstjärt
 3131. Kopparnålstjärt
 3132. Grön nålstjärt
 3133. Spatelstjärtskokott
 3134. Safirkolibri
 3135. Blåstjärtad smaragd
 3136. Västlig smaragd
 3137. Chiribiquetesmaragd
 3138. Glanssmaragd
 3139. Svalstjärtad smaragd
 3140. Långstjärtad smaragd
 3141. Cozumelsmaragd
 3142. Kubasmaragd
 3143. Hispaniolasmaragd
 3144. Puerto Ricosmaragd
 3145. Magdalenasmaragd
 3146. Kopparsmaragd
 3147. Smalstjärtad smaragd
 3148. Grönstjärtad smaragd
 3149. Kortstjärtad smaragd
 3150. Panamasmaragd
 3151. Dunkelkolibri
 3152. Brednäbbad kolibri
 3153. Karibskogsnymf
 3154. Mexikansk skogsnymf
 3155. Santa Martaskogsnymf
 3156. Grönkronad skogsnymf
 3157. Grönbukad skogsnymf
 3158. Svalstjärtad skogsnymf
 3159. Långstjärtad skogsnymf
 3160. Violettkronad skogsnymf
 3161. Eldstrupekolibri
 3162. Violettbukad kolibri
 3163. Safirstrupig kolibri
 3164. Safirbukad kolibri
 3165. Grönglanskolibri
 3166. Xantuskolibri
 3167. Vitörad kolibri
 3168. Guldstjärtssafir
 3169. Rödhakesafir
 3170. Blåbröstad safir
 3171. Guldsafir
 3172. Blåhuvad safir
 3173. Nordlig blåhuvad safir
 3174. Bronsstjärtssafir
 3175. Violettkronekolibri
 3176. Brunstjärtad kolibri
 3177. Rödnäbbad fladderstjärt
 3178. Svartnäbbad fladderstjärt
 3179. Vitstrupig kolibri
 3180. Guldstrupskolibri
 3181. Tepuiguldstrupe
 3182. Grönstjärtad guldstrupe
 3183. Ockrabröstad kolibri
 3184. Tumbeskolibri
 3185. Fläckstrupekolibri
 3186. Olivkolibri
 3187. Mångfläckig kolibri
 3188. Vitbukad kolibri
 3189. Cuzcosmaragd
 3190. Vitbröstad smaragd
 3191. Kortnäbbad smaragd
 3192. Brokig smaragd
 3193. Rondoniasmaragd
 3194. Hondurassmaragd
 3195. Glitterstrupsmaragd
 3196. Violettstrupsmaragd
 3197. Blåbröstad smaragd
 3198. Costa Ricasmaragd
 3199. Purpurbröstad smaragd
 3200. Mangrovekolibri
 3201. Andinsk smaragd
 3202. Ljusbukad smaragd
 3203. Azurkronad smaragd
 3204. Indigokronad smaragd
 3205. Beryllkolibri
 3206. Blåstjärtskolibri
 3207. Stålbukskolibri
 3208. Koppargumpad smaragd
 3209. Gröbukad smaragd
 3210. Kopparstjärtad smaragd
 3211. Bronsstjärtad smaragd
 3212. Kanelkolibri
 3213. Beigebukad kolibri
 3214. Roststjärtad kolibri
 3215. Kastanjebukad kolibri
 3216. Amaziliasmaragd
 3217. Grönpannad smaragd
 3218. Vitbröstad kolibri
 3219. Lojakolibri
 3220. Gråstjärtad kolibri
 3221. Strimstjärtad kolibri
 3222. Blåkronad kolibri
 3223. Svartbukad kolibri
 3224. Vitstjärtad smaragd
 3225. Kopparhuvad smaragd
 3226. Snöhätta
 3227. Silkeskolibri
 3228. Bronsstjärtskolibri
 3229. Sorgkolibri
 3230. Blåstrupig kolibri
 3231. Ametiststrupig bergsjuvel
 3232. Grönstrupig bergsjuvel
 3233. Grönbröstad bergsjuvel
 3234. Vitbukad bergsjuvel
 3235. Vitstrupig bergsjuvel
 3236. Purpurstrupig bergsjuvel
 3237. Gråstjärtad bergsjuvel
 3238. Granatstrupig kolibri
 3239. Fläckkolibri
 3240. Blomhätta
 3241. Purpurbröstad kolibri
 3242. Rostgumpskolibri
 3243. Ecuadorbrokstjärt
 3244. Perubrokstjärt
 3245. Brasiliansk rubinstrupe
 3246. Kanelbröstad briljant
 3247. Lilastrupig briljant
 3248. Violettpannad briljant
 3249. Grönkronad briljant
 3250. Tepuibriljant
 3251. Svartstrupig briljant
 3252. Napobriljant
 3253. Yungasbriljant
 3254. Chocóbriljant
 3255. Rivolikolibri
 3256. Saxstjärtskolibri
 3257. Violbröstad kolibri
 3258. Karmosintopas
 3259. Flamtopas
 3260. Svartbröstad bergsstjärna
 3261. Andinsk bergsstjärna
 3262. Ecuadorbergsstjärna
 3263. Blåbukad bergsstjärna
 3264. Spetsstjärtad bergsstjärna
 3265. Vitstjärtad bergsstjärna
 3266. Jättekolibri
 3267. Regnbågsglansrygg
 3268. Purpurglansrygg
 3269. Magentaglansrygg
 3270. Malakitglansrygg
 3271. Sammetsbröstad kolibri
 3272. Safirvinge
 3273. Bronsinka
 3274. Brun inka
 3275. Svart inka
 3276. Brunkragad inka
 3277. Goulds inka
 3278. Vitstjärtad inka
 3279. Gyllenbukad inka
 3280. Guldinka
 3281. Blåstrupig inka
 3282. Opalvingeinka
 3283. Violettstrupig inka
 3284. Regnbågsinka
 3285. Svärdnäbb
 3286. Eldkronekolibri
 3287. Juan Fernandezkolibri
 3288. Ockrastjärtad kolibri
 3289. Kastanjebröstad kolibri
 3290. Hyacintkolibri
 3291. Gyllensolängel
 3292. Rosastrupig solängel
 3293. Ametistsolängel
 3294. Kragsolängel
 3295. Kungssolängel
 3296. Turmalinsolängel
 3297. Mindre solängel
 3298. Purpurstrupig solängel
 3299. Pichinchatofsbena
 3300. Glittertofsbena
 3301. Kopparbukad tofsbena
 3302. Kilstjärtad tofsbena
 3303. Kopparnackad tofsbena
 3304. Gyllenbröstad tofsbena
 3305. Blåpannad tofsbena
 3306. Prakttofsbena
 3307. Smaragdtofsbena
 3308. Svarttofsbena
 3309. Bronstofsbena
 3310. Quechuatofsbena
 3311. Mörk tofsbena
 3312. Flaggsylf
 3313. Svartstjärtad släpsylf
 3314. Grönstjärtad släpsylf
 3315. Sappfokomet
 3316. Bronsstjärtskomet
 3317. Purpurryggad nålnäbb
 3318. Svartryggad nålnäbb
 3319. Svart glansstjärt
 3320. Kopparglansstjärt
 3321. Fjällig glansstjärt
 3322. Violettstrupig glansstjärt
 3323. Eldstrupig glansstjärt
 3324. Neblinaglansstjärt
 3325. Grön glansstjärt
 3326. Smaragdstrupig glansstjärt
 3327. Perijaglansstjärt
 3328. Rostkronad nålnäbb
 3329. Olivnålnäbb
 3330. Blåryggad nålnäbb
 3331. Bronsstjärtad nålnäbb
 3332. Regnbågsnålnäbb
 3333. Hjälmkolibri
 3334. Skärfläckskolibri
 3335. Gråbukad komet
 3336. Grönstjärtad sylf
 3337. Venezuelasylf
 3338. Violettstjärtad sylf
 3339. Bergskolibri
 3340. Hyacintvisirbärare
 3341. Hättvisirbärare
 3342. Geoffroys kilnäbb
 3343. Purpurkronad blomnymf
 3344. Svartkindad blomnymf
 3345. Hornkolibri
 3346. Spatelstjärt
 3347. Brunhättad stjärnkolibri
 3348. Långnäbbad stjärnkolibri
 3349. Gön stjärnkolibri
 3350. Blå stjärnkolibri
 3351. Oaskolibri
 3352. Corakolibri
 3353. Bahamakolibri
 3354. Magentakolibri
 3355. Purpurstrupig skogsjuvel
 3356. Ametistskogsjuvel
 3357. Guatemalasaxstjärt
 3358. Yucatansaxstjärt
 3359. Glitterstjärtkolibri
 3360. Smalstjärtad skogsjuvel
 3361. Luciferkolibri
 3362. Praktskogsjuvel
 3363. Rubinkolibri
 3364. Svarthakad kolibri
 3365. Fékolibri
 3366. Bikolibri
 3367. Annas kolibri
 3368. Costas kolibri
 3369. Kalliopekolibri
 3370. Humlekolibri
 3371. Centralamerikansk humlekolibri
 3372. Purpurstrupig skogsstjärna
 3373. Chilensk skogsstjärna
 3374. Kortstjärtad skogsstjärna
 3375. Vitbukad skogsstjärna
 3376. Brunbröstad skogsstjärna
 3377. Kragskogsstjärna
 3378. Santa Martaskogsstjärna
 3379. Esmeraldasskogsstjärna
 3380. Rödspolig skogsstjärna
 3381. Bredstjärtad kolibri
 3382. Rostkolibri
 3383. Allens kolibri
 3384. Vulkankolibri
 3385. Glödhakekolibri
 3386. Glitterkolibri
 3387. Vitkindad musfågel
 3388. Rödryggad musfågel
 3389. Vitryggad musfågel
 3390. Vithuvad musfågel
 3391. Rödtyglad musfågel
 3392. Blånackad musfågel
 3393. Praktquetzal
 3394. Tofsquetzal
 3395. Glansquetzal
 3396. Guldhuvad quetzal
 3397. Påfågelquetzal
 3398. Örontrogon
 3399. Kubatrogon
 3400. Haititrogon
 3401. Massenatrogon
 3402. Costaricatrogon
 3403. Svartstjärtad trogon
 3404. Ecuadortrogon
 3405. Blåstjärtad trogon
 3406. Östlig vitstjärttrogon
 3407. Västlig vitstjärttrogon
 3408. Bairdtrogon
 3409. Citrontrogon
 3410. Svarthuvad trogon
 3411. Bergstrogon
 3412. Kopparstjärtstrogon
 3413. Halsbandstrogon
 3414. Orangebukad trogon
 3415. Svartmaskad trogon
 3416. Svartstrupig trogon
 3417. Surucuatrogon
 3418. Blåkronad trogon
 3419. Violetthuvad trogon
 3420. Nordlig Violetthuvad trogon
 3421. Narinatrogon
 3422. Gulkindad trogon
 3423. Bandtrogon
 3424. Javatrogon
 3425. Sumatratrogon
 3426. Malabartrogon
 3427. Rödnackad trogon
 3428. Diardtrogon
 3429. Filippinsk trogon
 3430. Whiteheads trogon
 3431. Kaneltrogon
 3432. Rödgumpad trogon
 3433. Orangebröstad trogon
 3434. Rödhuvad trogon
 3435. Wards trogon
 3436. Större gråfiskare
 3437. Jättekungsfiskare
 3438. Ringkungsfiskare
 3439. Bälteskungsfiskare
 3440. Gråfiskare
 3441. Amazonkungsfiskare
 3442. Grön kungsfiskare
 3443. Rödgrön kungsfiskare
 3444. Amerikansk pygmékungsfiskare
 3445. Herkuleskungsfiskare
 3446. Kungsfiskare
 3447. Kragkungsfiskare
 3448. Menintingkungsfiskare
 3449. Blåryggad kungsfiskare
 3450. Blåbandad kungsfiskare
 3451. Indonesisk kungsfiskare
 3452. São Tomékungsfiskare
 3453. Malakitkungsfiskare
 3454. Madagaskarkungsfiskare
 3455. Vitbukad kungsfiskare
 3456. Principekungsfiskare
 3457. Indigokungsfiskare
 3458. Silverkungsfiskare
 3459. Azurkungsfiskare
 3460. Dvärgkungsfiskare
 3461. Australisk dvärgskungsfiskare
 3462. Svartpannad pygmékungsfiskare
 3463. Variabel kungsfiskare
 3464. Rostfärgad pygmékungsfiskare
 3465. Afrikansk pygmékungsfiskare
 3466. Orientalisk dvärgkungsfiskare
 3467. Rostryggad dvärgkungsfiskare
 3468. Filippinsk dvärgkungsfiskare
 3469. Sulawesikungsfiskare
 3470. Brunvingad kungsfiskare
 3471. Storknäbbskungsfiskare
 3472. Gråryggad kungsfiskare
 3473. Bandad kungsfiskare
 3474. Kookaburra
 3475. Blåvingad kookaburra
 3476. Glanskookaburra
 3477. Vitnäbbad kookaburra
 3478. Skovelnäbbskookaburra
 3479. Haknäbbskungsfiskare
 3480. Maskkungsfiskare
 3481. Rostkungsfiskare
 3482. Mindre smyrnakungsfiskare
 3483. Smyrnakungsfiskare
 3484. Svarthuvad kungsfiskare
 3485. Javakungsfiskare
 3486. Gråhuvad kungsfiskare
 3487. Savannkungsfiskare
 3488. Mangrovekungsfiskare
 3489. Blåbröstad kungsfiskare
 3490. Brunhuvad kungsfiskare
 3491. Strimkungsfiskare
 3492. Nya Guineakungsfiskare
 3493. Winchells kungsfiskare
 3494. Moluckkungsfiskare
 3495. Lazulikungsfiskare
 3496. Skogskungsfiskare
 3497. Vitryggad kungsfiskare
 3498. Vithalsad kungsfiskare
 3499. Vanuatukungsfiskare
 3500. Rostgumpad kungsfiskare
 3501. Timorkungsfiskare
 3502. Inlandskungsfiskare
 3503. Mikronesisk kungsfiskare
 3504. Halmaherakungsfiskare
 3505. Halsbandskungsfiskare
 3506. Talaudkungsfiskare
 3507. Krabbkungsfiskare
 3508. Samoakungsfiskare
 3509. Tahitikungsfiskare
 3510. Vitbrynad kungsfiskare
 3511. Mangaiakungsfiskare
 3512. Tuamotukungsfiskare
 3513. Niaukungsfiskare
 3514. Marquesaskungsfiskare
 3515. Torotorokungsfiskare
 3516. Bergskungsfiskare
 3517. Mustaschkungsfiskare
 3518. Blåhakad kungsfiskare
 3519. Fläckkungsfiskare
 3520. Blåkronad kungsfiskare
 3521. Grönryggad kungsfiskare
 3522. Brunryggad kungsfiskare
 3523. Vitgumpad kungsfiskare
 3524. Mindre paradiskungsfiskare
 3525. Paradiskungsfiskare
 3526. Biakparadisflugsnappare
 3527. Numforparadisflugsnappare
 3528. Kafiauparadisflugsnappare
 3529. Svartryggad paradiskungsfiskare
 3530. Brunhuvad paradiskungsfiskare
 3531. Rödbröstad paradiskungsfiskare
 3532. Kubansk todi
 3533. Smalnäbbad todi
 3534. Jamaikatodi
 3535. Puerto Ricotodi
 3536. Brednäbbad todi
 3537. Dvärgmotmot
 3538. Blåstrupig motmot
 3539. Brednäbbad motmot
 3540. Kölnäbbad motmot
 3541. Turkosbrynad motmot
 3542. Rosthuvad motmot
 3543. Rödbrun motmot
 3544. Rostkronad motmot
 3545. Blåkronad motmot
 3546. Bergsmotmot
 3547. Rödskäggig biätare
 3548. Blåskäggig biätare
 3549. Sulawesibiätare
 3550. Svart biätare
 3551. Blåhuvad biätare
 3552. Rödstrupig biätare
 3553. Vitpannad biätare
 3554. Dvärgbiätare
 3555. Blåkragad biätare
 3556. Kanelbröstad biätare
 3557. Svalstjärtad biätare
 3558. Svarthuvad biätare
 3559. Somalibiätare
 3560. Vitstrupig biätare
 3561. Grön dvärgbiätare
 3562. Böhms biätare
 3563. Blåstrupig biätare
 3564. Grön biätare
 3565. Blåkindad biätare
 3566. Blåstjärtad biätare
 3567. Regnbågsbiätare
 3568. Biätare
 3569. Rostbiätare
 3570. Rosenbiätare
 3571. Nordlig Karminbiätare
 3572. Sydlig karminbiätare
 3573. Blåkråka
 3574. Savannblåkråka
 3575. Lilabröstad blåkråka
 3576. Vimpelblåkråka
 3577. Fläckblåkråka
 3578. Indisk blåkråka
 3579. Sulawesiblåkråka
 3580. Gräddhuvad blåkråka
 3581. Gulnäbbad blåkråka
 3582. Mindre blåkråka
 3583. Rödnäbbad blåkråka
 3584. Azurblåkråka
 3585. Tjocknäbbad markblåkråka
 3586. Fjällig markblåkråka
 3587. Långstjärtad markblåkråka
 3588. Blåpannad markblåkråka
 3589. Rödbrun markblåkråka
 3590. Kurol
 3591. Härfågel
 3592. Afrikansk härfågel
 3593. Madagaskarhärfågel
 3594. Grön skratthärfågel
 3595. Svartnäbbad skratthärfågel
 3596. Violett skratthärfågel
 3597. Kenyaskratthärfågel
 3598. Vithövdad skratthärfågel
 3599. Skogsskratthärfågel
 3600. Svart sabelnäbb
 3601. Abessinsk sabelnäbb
 3602. Sabelnäbb
 3603. Indisk gråtoko
 3604. Malabartoko
 3605. Ceylontoko
 3606. Skattoko
 3607. Krontoko
 3608. Klipptoko
 3609. Bleknäbbad toko
 3610. Afrikansk gråtoko
 3611. Hemprichtoko
 3612. Monteirotoko
 3613. Senegaltoko
 3614. Ruahatoko
 3615. Sydlig rödnäbbad toko
 3616. Damaratoko
 3617. Svart dvärgtoko
 3618. Rödnäbbad dvärgtoko
 3619. Nordlig rödnäbbad toko
 3620. Östlig gulnäbbstoko
 3621. Sydlig gulnäbbstoko
 3622. Deckentoko
 3623. Jacksontoko
 3624. Vithuvad hornkorp
 3625. Långstjärtad toko
 3626. Roststrupig hornskata
 3627. Vitstrupig hornskata
 3628. Plymhornskata
 3629. Visayahornskata
 3630. Luzonhornskata
 3631. Mindorohornskata
 3632. Mindanaohornskata
 3633. Sulawesihornskata
 3634. Nepalhornkorp
 3635. Sundahornkorp
 3636. Mindanaohornkorp
 3637. Visayahornkorp
 3638. Sulawesihornkorp
 3639. Rostnackad hornkorp
 3640. Papuahornkorp
 3641. Vitstrupig hornkorp
 3642. Sumbahornkorp
 3643. Narcondamhornkorp
 3644. Malajhornkorp
 3645. Orienthornkorp
 3646. Indisk hornkorp
 3647. Suluhornkorp
 3648. Palawanhornkorp
 3649. Trumpethornkorp
 3650. Skrikhornkorp
 3651. Brunhuvad hornkorp
 3652. Vitlårad hornkorp
 3653. Svartvit hornkorp
 3654. Silverkindad hornkorp
 3655. Svart hornkorp
 3656. Gulkaskad hornkorp
 3657. Rödnäbbad hornkorp
 3658. Större hornkorp
 3659. Filippinhornkorp
 3660. Hjälmhornkorp
 3661. Nordlig markhornkorp
 3662. Sydlig markhornkorp
 3663. Vitörad jakamar
 3664. Kastanjejakamar
 3665. Vitstrupig jakamar
 3666. Brun jakamar
 3667. Ljushuvad jakamar
 3668. Mörkryggad jakamar
 3669. Tretåig jakamar
 3670. Gulnäbbad jakamar
 3671. Blåhalsad jakamar
 3672. Grönstjärtad jakamar
 3673. Rödstjärtad jakamar
 3674. Vithakad jakamar
 3675. Blåpannad jakamar
 3676. Kopparjakamar
 3677. Bronsjakamar
 3678. Purpurjakamar
 3679. Paradisjakamar
 3680. Jättejakamar
 3681. Vithalsad trögfågel
 3682. Swainsons trögfågel
 3683. Svartbröstad trögfågel
 3684. Brunbandad trögfågel
 3685. Svartvit trögfågel
 3686. Rostkronad trögfågel
 3687. Fläckig trögfågel
 3688. Sotkronad trögfågel
 3689. Halsbandströgfågel
 3690. Vattrad trögfågel
 3691. Vitörad trögfågel
 3692. Strimmig trögfågel
 3693. Fläckryggad trögfågel
 3694. Roststrupig trögfågel
 3695. Tvåbandad trögfågel
 3696. Fläckbröstad trögfågel
 3697. Vitbröstad trögfågel
 3698. Halvringad trögfågel
 3699. Svartstreckad trögfågel
 3700. Rödhalsad trögfågel
 3701. Vitskäggig trögfågel
 3702. Mustaschtrögfågel
 3703. Munkfågel
 3704. Rostbröstad nunnefågel
 3705. Brunhakad nunnefågel
 3706. Brun nunnefågel
 3707. Rödkronad nunnefågel
 3708. Gråkindad nunnefågel
 3709. Rosthuvad nunnefågel
 3710. Vitmaskad nunnefågel
 3711. Svart nunnefågel
 3712. Svartpannad nunnefågel
 3713. Vitpannad nunnefågel
 3714. Gulnäbbad nunnefågel
 3715. Svalvingad trögfågel
 3716. Scharlakanskronad barbett
 3717. Fläckkronad barbett
 3718. Orangepannad barbett
 3719. Vitmantlad barbett
 3720. Rödbandad barbett
 3721. Svartbandad barbett
 3722. Femfärgad barbett
 3723. Svartfläckig barbett
 3724. Gyllenbarbett
 3725. Amazonbarbett
 3726. Gulstrupig barbett
 3727. Rödhuvad barbett
 3728. Scharlakanshuvad barbett
 3729. Brokbarbett
 3730. Aztekbarbett
 3731. Tukanbarbett
 3732. Eldtofsbarbett
 3733. Större barbett
 3734. Rödbukad barbett
 3735. Brunhuvad barbett
 3736. Streckad barbett
 3737. Vitkindad barbett
 3738. Grönörad barbett
 3739. Brunstrupig barbett
 3740. Gulskäggig barbett
 3741. Rödkronad barbett
 3742. Rödstrupig barbett
 3743. Javabarbett
 3744. Gulpannad barbett
 3745. Guldstrupig barbett
 3746. Svartbrynad barbett
 3747. Blåstrupig barbett
 3748. Bergsbarbett
 3749. Mustaschbarbett
 3750. Gulkronad barbett
 3751. Flampannad barbett
 3752. Guldnackad barbett
 3753. Blåörad barbett
 3754. Borneobarbett
 3755. Karmosinstrupig barbett
 3756. Kopparslagarbarbett
 3757. Brun barbett
 3758. Gambarbett
 3759. Borstbarbett
 3760. Kongobarbett
 3761. Gråstrupig barbett
 3762. Vitörad barbett
 3763. Grön barbett
 3764. Gulhuvad barbett
 3765. Whytebarbett
 3766. Gulfläckig barbett
 3767. Fläckig dvärgbarbett
 3768. Mustaschdvärgbarbett
 3769. Grön dvärgbarbett
 3770. Gulryggad dvärgbarbett
 3771. Rödpannad dvärgbarbett
 3772. Gulpannad dvärgbarbett
 3773. Gulgumpad dvärgbarbett
 3774. Gulstrupig dvärgbarbett
 3775. Rödgumpad dvärgbarbett
 3776. Flankstreckad barbett
 3777. Svartvit barbett
 3778. Rödpannad barbett
 3779. Miombobarbett
 3780. Svartstrupig barbett
 3781. Hårbröstad barbett
 3782. Fläckhuvad barbett
 3783. Bandad barbett
 3784. Vieillotbarbett
 3785. Ringbarbett
 3786. Svartnäbbad barbett
 3787. Rödmaskad barbett
 3788. Chaplinbarbett
 3789. Vithuvad barbett
 3790. Svartryggad barbett
 3791. Brunbröstad barbett
 3792. Dubbeltandad barbett
 3793. Rödbröstad barbett
 3794. Svartbröstad barbett
 3795. Gulnäbbad barbett
 3796. Tofsbarbett
 3797. Rödgul barbett
 3798. Arnaudbarbett
 3799. Gulbröstad barbett
 3800. Cassins honungsgök
 3801. Grå honungsgök
 3802. Wahlbergs honungsgök
 3803. Zenkers honungsgök
 3804. Gulfotad honungsgök
 3805. Fläckhonungsgök
 3806. Fjällig honungsgök
 3807. Svartstrupig honungsgök
 3808. Mindre honungsgök
 3809. Tjocknäbbad honungsgök
 3810. Dvärghonungsgök
 3811. Willcocks honungsgök
 3812. Blek honungsgök
 3813. Pygméhonungsgök
 3814. Gulgumpad honungsgök
 3815. Malajhonungsgök
 3816. Lyrstjärtad honungsgök
 3817. Smaragdtukanett
 3818. Strimnäbbad tukanett
 3819. Derbytukanett
 3820. Rödgumpad tukanett
 3821. Gulbrynad tukanett
 3822. Blåbandad tukanett
 3823. Grön aracari
 3824. Skrifttaracari
 3825. Rödnackad aracari
 3826. Vitnäbbad aracari
 3827. Brunnäbbad aracari
 3828. Svarthalsad aracari
 3829. Rostörad aracari
 3830. Mångbandad aracari
 3831. Halsbandsaracari
 3832. Strimnäbbad aracari
 3833. Bleknäbbad aracari
 3834. Eldnäbbsaracari
 3835. Krustofsad aracari
 3836. Fläcknäbbad tukanett
 3837. Gouldstukanett
 3838. Reinwardttukanett
 3839. Natterertukanett
 3840. Guianatukanett
 3841. Gulörad tukanett
 3842. Grönnäbbad bergstukan
 3843. Gråbröstad bergstukan
 3844. Bleknäbbad bergstukan
 3845. Kapuschongbergstukan
 3846. Svartnäbbad bergstukan
 3847. Rödbröstad tukan
 3848. Mindre vitstrupig tukan
 3849. Gulgumpad tukan
 3850. Maracaibotukan
 3851. Chocótukan
 3852. Svaveltukan
 3853. Tocotukan
 3854. Större vitstrupig tukan
 3855. Svartnäbbad tukan
 3856. Rostnäbbad tukan
 3857. Göktyta
 3858. Rödbröstad göktyta
 3859. Grönvit dvärgspett
 3860. Guldpannad dvärgspett
 3861. Lafresnayepikulett
 3862. Paljettdvärgspett
 3863. Svartprickig dvärgspett
 3864. Tumbesdvärgspett
 3865. Fjällig dvärgspett
 3866. Vitbukad dvärgspett
 3867. Guianadvärgspett
 3868. Fläckig dvärgspett
 3869. Pärlbröstad dvärgspett
 3870. Varzeadvärgspett
 3871. Zebradvärgspett
 3872. Ockranackad dvärgspett
 3873. Vattrad dvärgspett
 3874. Amazondvärgspett
 3875. Rostnackad dvärgspett
 3876. Rödbröstad dvärgspett
 3877. Alagoasdvärgspett
 3878. Cearádvärgspett
 3879. Brunbröstad dvärgspett
 3880. Castelnaudvärgspett
 3881. Marcapatadvärgspett
 3882. Centralamerikansk dvärgspett
 3883. Grådvärgspett
 3884. Kastanjedvärgspett
 3885. Orinocodvärgspett
 3886. Afrikansk dvärgspett
 3887. Rostdvärgspett
 3888. Vitbrynad dvärgspett
 3889. Haitidvärgspett
 3890. Vitspett
 3891. Kråkspett
 3892. Guadeloupespett
 3893. Puerto Ricospett
 3894. Rödhuvad hackspett
 3895. Samlarspett
 3896. Gultofsspett
 3897. Svartmaskad spett
 3898. Guldnackad spett
 3899. Svartkindad spett
 3900. Vitpannad spett
 3901. Haitispett
 3902. Jamaikaspett
 3903. Gulkindad spett
 3904. Gråbröstad spett
 3905. Rödkronad spett
 3906. Yucatanspett
 3907. Hoffmanspett
 3908. Kaktusspett
 3909. Gulpannad hackspett
 3910. Karolinaspett
 3911. Bahamaspett
 3912. Gulbröstad savspett
 3913. Rödnackad savspett
 3914. Rödhuvad savspett
 3915. Svartryggad savspett
 3916. Kubansk grönspett
 3917. Småprickig hackspett
 3918. Bennettspett
 3919. Tanzaniaspett
 3920. Nubisk spett
 3921. Guldstjärtad spett
 3922. Mombasaspett
 3923. Knysnaspett
 3924. Afrikansk grönspett
 3925. Västafrikansk grönspett
 3926. Tullbergspett
 3927. Termitspett
 3928. Brunörad spett
 3929. Markspett
 3930. Sahelspett
 3931. Beigebukad spett
 3932. Abessinsk spett
 3933. Kardinalspett
 3934. Gabonspett
 3935. Malawispett
 3936. Namaquaspett
 3937. Guldkronadspett
 3938. Eldbuksspett
 3939. Elliotspett
 3940. Afrikansk gråspett
 3941. Olivspett
 3942. Sorgspett
 3943. Etiopisk gråspett
 3944. Sulawesispett
 3945. Filippinspett
 3946. Suluspett
 3947. Sundaspett
 3948. Hinduspett
 3949. Brunryggad spett
 3950. Kizukispett
 3951. Gråkronad brokspett
 3952. Mindre hackspett
 3953. Isabellafärgad spett
 3954. Streckbröstad spett
 3955. Brunpannad hackspett
 3956. Mahrattaspett
 3957. Arabspett
 3958. Rostbukad spett
 3959. Rödbröstad hackspett
 3960. Darjeelingspett
 3961. Mellanspett
 3962. Vitryggad hackspett
 3963. Lilfordspett
 3964. Himalayaspett
 3965. Sindspett
 3966. Balkanspett
 3967. Vitvingad hackspett
 3968. Större hackspett
 3969. Strimmig spett
 3970. Chilensk brokspett
 3971. Bandryggad hackspett
 3972. Chaparralspett
 3973. Dunspett
 3974. Tallspett
 3975. Stricklandspett
 3976. Arizonaspett
 3977. Hårspett
 3978. Vithuvad hackspett
 3979. Tretåig hackspett
 3980. Svartryggad hackspett
 3981. Amerikansk tretåig hackspett
 3982. Rödryggad spett
 3983. Gulbukad spett
 3984. Tvärstrimmig spett
 3985. Rökbrun spett
 3986. Sparvspett
 3987. Prickpannad spett
 3988. Vitprickig spett
 3989. Blodspett
 3990. Janeirospett
 3991. Rödfläckad spett
 3992. Chocóspett
 3993. Orangenackad spett
 3994. Rödgumpad spett
 3995. Vitstrupig spett
 3996. Panamaspett
 3997. Litaspett
 3998. Rostvingad spett
 3999. Gulstrupig spett
 4000. Gulgrön spett
 4001. Gulbrynad spett
 4002. Olivgul spett
 4003. Gråkronad spett
 4004. Karmosinryggad spett
 4005. Svartstrupig spett
 4006. Fläckbröstad spett
 4007. Grönbandad spett
 4008. Guldspett
 4009. Sonoraspett
 4010. Kubaspett
 4011. Chilespett
 4012. Andinsk spett
 4013. Campospett
 4014. Rostspett
 4015. Rödstrupig kastanjespett
 4016. Rödstjärtad kastanjespett
 4017. Fjällbandad kastanjespett
 4018. Centralamerikansk kastanjespett
 4019. Blekkronad kastanjespett
 4020. Blekhuvad kastanjespett
 4021. Blond kastanjespett
 4022. Gräddfärgad kastanjespett
 4023. Rödtofsad kastanjespett
 4024. Svarthalsad kastanjespett
 4025. Caatingaspett
 4026. Hjälmspillkråka
 4027. Argentinsk spillkråka
 4028. Neotropisk spillkråka
 4029. Amerikansk spillkråka
 4030. Vitbukad spillkråka
 4031. Andamanspillkråka
 4032. Spillkråka
 4033. Vitgumpad jättespett
 4034. Eldröd jättespett
 4035. Rödhalsad jättespett
 4036. Vitryggad jättespett
 4037. Centralamerikansk jättespett
 4038. Rödtofsad jättespett
 4039. Guayaquiljättespett
 4040. Vitmantlad jättespett
 4041. Magellanjättespett
 4042. Kejsarspett
 4043. Elfenbensnäbb
 4044. Bandad grönspett
 4045. Rödvingad grönspett
 4046. Mindre gultofsad grönspett
 4047. Orangehalsad grönspett
 4048. Större gultofsad grönspett
 4049. Indokinesisk grönspett
 4050. Burmesisk grönspett
 4051. Indisk grönspett
 4052. Fjällig grönspett
 4053. Japansk grönspett
 4054. Gröngöling
 4055. Atlasgröngöling
 4056. Rödhalsad grönspett
 4057. Svarthuvad grönspett
 4058. Gråspett
 4059. Olivgumpad sultanspett
 4060. Himalayasultanspett
 4061. Guldryggad sultanspett
 4062. Svartgumpad sultanspett
 4063. Större sultanspett
 4064. Vitnackad sultanspett
 4065. Blekhuvad spett
 4066. Bambuspett
 4067. Okinawaspett
 4068. Mindre umbraspett
 4069. Större umbraspett
 4070. Orangeryggad spett
 4071. Mindre bandspett
 4072. Vitnackad bandspett
 4073. Större bandspett
 4074. Rödtofsad dvärgspett
 4075. Svarttofsad dvärgspett
 4076. Askspett
 4077. Sotspett
 4078. Skifferspett
 4079. Afrikansk brednäbb
 4080. Rödsidig brednäbb
 4081. Gråhuvad brednäbb
 4082. Grauers brednäbb
 4083. Mörk brednäbb
 4084. Svartröd brednäbb
 4085. Bandbrednäbb
 4086. Svartgul brednäbb
 4087. Mindanaobrednäbb
 4088. Samarbrednäbb
 4089. Silverbröstad brednäbb
 4090. Långstjärtad brednäbb
 4091. Mindre smaragdbrednäbb
 4092. Blåbröstad smaragdbrednäbb
 4093. Svartstrupig smaragdbrednäbb
 4094. Tyrannträdklättrare
 4095. Sepiaträdklättrare
 4096. Trastträdklättrare
 4097. Rostvingad trädklättrare
 4098. Vithakad trädklättrare
 4099. Rostträdklättrare
 4100. Långstjärtad trädklättrare
 4101. Fläckstrupig trädklättrare
 4102. Gråhuvad trädklättrare
 4103. Kilnäbbsträdklättrare
 4104. Sabelnäbbsträdklättrare
 4105. Långnäbbad trädklättrare
 4106. Kanelträdklättrare
 4107. Rödnäbbad trädklättrare
 4108. Enfärgad trädklättrare
 4109. Bukbandad trädklättrare
 4110. Paráträdklättrare
 4111. Stornäbbad trädklättrare
 4112. Vitstrupig trädklättrare
 4113. Caatingaträdklättrare
 4114. Större trädklättrare
 4115. Vattrad trädklättrare
 4116. Nordlig vattrad trädklättrare
 4117. Låglandsträdklättrare
 4118. Tvärbandad trädklättrare
 4119. Planaltoträdklättrare
 4120. Svärdnäbbsträdklättrare
 4121. Varzeaträdklättrare
 4122. Strimmig trädklättrare
 4123. Droppträdklättrare
 4124. Marajóträdklättrare
 4125. Guyanaträdklättrare
 4126. Gulstrupig trädklättrare
 4127. Kakaoträdklättrare
 4128. Vitnäbbad trädklättrare
 4129. Svartstrimmad trädklättrare
 4130. Fläckträdklättrare
 4131. Olivryggad trädklättrare
 4132. Chunchotamboträdklättrare
 4133. Selvasträdklättrare
 4134. Lafresnayes trädklättrare
 4135. Vitstrimmig trädklättrare
 4136. Streckhuvad trädklättrare
 4137. Smalnäbbad trädklättrare
 4138. Fläckkronad trädklättrare
 4139. Andinsk trädklättrare
 4140. Fjällig trädklättrare
 4141. Paranáträdklättrare
 4142. Mindre trädklättrare
 4143. Streckig trädklättrare
 4144. Större skärnäbb
 4145. Rödnäbbad skärnäbb
 4146. Svartnäbbad skärnäbb
 4147. Brunnäbbad skärnäbb
 4148. Skärnäbb
 4149. Campominerare
 4150. Minerare
 4151. Gråminerare
 4152. Kustminerare
 4153. Punaminerare
 4154. Junínminerare
 4155. Isabellaminerare
 4156. Eldslandsminerare
 4157. Rostvingeminerare
 4158. Tjocknäbbad minerare
 4159. Smalnäbbad minerare
 4160. Chacomarkkrypare
 4161. Boliviamarkkrypare
 4162. Raknäbbad markkrypare
 4163. Klippmarkkrypare
 4164. Vitstrupig markkrypare
 4165. Strimmig markkrypare
 4166. Fjällstrupig markkrypare
 4167. Långnäbbad markkrypare
 4168. Kroknäbbad markkrypare
 4169. Bandvingad cinclodes
 4170. Nordlig kungscinclodes
 4171. Sydlig kungscinclodes
 4172. Bäckcinclodes
 4173. Cordobacinclodes
 4174. Långstjärtad cinclodes
 4175. Vitvingad cinclodes
 4176. Vitbukad cinclodes
 4177. Gråsidig cinclodes
 4178. Mörkbukad cinclodes
 4179. Sydlig strandconclodes
 4180. Nordlig strandcinclodes
 4181. Gråsvart cinclodes
 4182. Chilia
 4183. Mindre hornero
 4184. Svartbandad hornero
 4185. Ljusbent hornero
 4186. Tumbeshornero
 4187. Flodhornero
 4188. Röd hornero
 4189. Tofshornero
 4190. Trådstjärt
 4191. Rayadito
 4192. Masafuerarayadito
 4193. Brun bränslesamlare
 4194. Gyllenbrun bränslesamlare
 4195. Tofsbränslesamlare
 4196. Ljusryggad bränslesamlare
 4197. Araucariabränslesamlare
 4198. Strimryggad bränslesamlare
 4199. Streckad bränslesamlare
 4200. Rostkronad bränslesamlare
 4201. Cuzcobränslesamlare
 4202. Andinsk bränslesamlare
 4203. Ockrabrynad spretstjärt
 4204. Perijaspretstjärt
 4205. Vitstrupig spretstjärt
 4206. Umbraspretstjärt
 4207. Junínspretstjärt
 4208. Vilcabambaspretstjärt
 4209. Punaspretstjärt
 4210. Svartstrupig spretstjärt
 4211. Itatiaiaspretstjärt
 4212. Vithakad bränslesamlare
 4213. Rostkronad bränslesamlare
 4214. Sotpannad bränslesamlare
 4215. Azarabränslesamlare
 4216. Mörkbröstad bränslesamlare
 4217. Blekbröstad bränslesamlare
 4218. Chiclibränslesamlare
 4219. Gråbröstad bränslesamlare
 4220. Pernambucobränslesamlare
 4221. Bahiabränslesamlare
 4222. Skifferbränslesamlare
 4223. Apurimacbränslesamlare
 4224. Mörk bränslesamlare
 4225. Flodbränslesamlare
 4226. Guaduabränslesamlare
 4227. Bogotábränslesamlare
 4228. Svarthuvad bränslesamlare
 4229. Gråbukad bränslesamlare
 4230. Maranjonbränslesamlare
 4231. Vitbukad bränslesamlare
 4232. Gråkronad bränslesamlare
 4233. Vittyglad bränslesamlare
 4234. Rostbränslesamlare
 4235. Kastanjetrupig bränslesamlare
 4236. Röd bränslesamlare
 4237. Svartstrupig bränslesamlare
 4238. Santa Martabränslesamlare
 4239. Rostbukad bränslesamlare
 4240. Yucatanbränslesamlare
 4241. Streckbröstad bränslesamlare
 4242. Fläckbröstad bränslesamlare
 4243. Chinchipebränslesamlare
 4244. Skäggbränslesamlare
 4245. Gråstrupig bränslesamlare
 4246. Ockrakindad bränslesamlare
 4247. Rödskuldrad bränslesamlare
 4248. Vitbrynad bränslesamlare
 4249. Graveteiro
 4250. Rödmaskad bränslesamlare
 4251. Tepuibränslesamlare
 4252. Ecuadorbränslesamlare
 4253. Boliviabränslesamlare
 4254. Bergsbränslesamlare
 4255. Blek bränslesamlare
 4256. Gråbrynad bränslesamlare
 4257. Olivbränslesamlare
 4258. Streckkronad bränslesamlare
 4259. Venezuelabränslesamlare
 4260. Strimkronad bränslesamlare
 4261. Maracapatabränslesamlare
 4262. Ljuskronad bränslesamlare
 4263. Gråhuvad bränslesamlare
 4264. Gräddkronad bränslesamlare
 4265. Rostryggad bränslesamlare
 4266. Amazonbränslesamlare
 4267. Coibabränslesamlare
 4268. Varzeabränslesamlare
 4269. Fläckig bränslesamlare
 4270. Svavelstrupig bränslesamlare
 4271. Gulstrupig bränslesamlare
 4272. Rödvit bränslesamlare
 4273. Mindre canastero
 4274. Kortnäbbad canastero
 4275. Kanjoncanastero
 4276. Rostpannad canastero
 4277. Boliviacanastero
 4278. Bergscanastero
 4279. Kaktuscanastero
 4280. Rostgumpad canastero
 4281. Ljusstjärtad canastero
 4282. Mörkvingad canastero
 4283. Illampucanastero
 4284. Kastanjecanastero
 4285. Mörkstjärtad canastero
 4286. Patagoncanastero
 4287. Streckbröstad canastero
 4288. Nordlig canastero
 4289. Punacanastero
 4290. Magellancanastero
 4291. Urubambacanastero
 4292. Strimmig canastero
 4293. Juníncanastero
 4294. Paramocanastero
 4295. Pampascanastero
 4296. Cipócanastero
 4297. Orinocomjukstjärt
 4298. Strimmjukstjärt
 4299. Perumjukstjärt
 4300. Ljusbrynad mjukstjärt
 4301. Vitbröstad bränslesamlare
 4302. Rödpannad törnfågel
 4303. Mindre törnfågel
 4304. Streckpannad törnfågel
 4305. Rödögd törnfågel
 4306. Fläckbröstad törnfågel
 4307. Gråögd törnfågel
 4308. Kastanjeryggad törnfågel
 4309. Större törnfågel
 4310. Bambujordsmyg
 4311. Träsksmyg
 4312. Sävsmyg
 4313. Kroknäbbad vassmyg
 4314. Raknäbbad vassmyg
 4315. Kvistsamlare
 4316. Lärkbusklöpare
 4317. Bandstjärtad jordkrypare
 4318. Glasögontaggstjärt
 4319. Guldpanna
 4320. Dubbelbandad gråstjärt
 4321. Ecuadorgråstjärt
 4322. Roraimataggstjärt
 4323. Rostvingad taggstjärt
 4324. Vitstrupig taggstjärt
 4325. Rödbrun trädlöpare
 4326. Stjärnträdlöpare
 4327. Pärlträdlöpare
 4328. Praktträdlöpare
 4329. Fläckig taggstjärt
 4330. Bäcklöpare
 4331. Gråtofsad cacholote
 4332. Rödbrun cacholote
 4333. Brun cacholote
 4334. Vitstrupig cacholote
 4335. Bandvingad ullkrage
 4336. Chocóullkrage
 4337. Andinsk ullkrage
 4338. Palmkrypare
 4339. Krumnäbb
 4340. Östlig skogssmyg
 4341. Västlig skogssmyg
 4342. Venezuelalövletare
 4343. Höglandslövletare
 4344. Brunbrynad lövletare
 4345. Fjällstrupig lövletare
 4346. Bergslövletare
 4347. Vitbrynad lövletare
 4348. Brunstjärtad lövletare
 4349. Rostgumpad lövletare
 4350. Ockrabukad lövletare
 4351. Mörkvingad lövletare
 4352. Gråryggad lövletare
 4353. Ockrabröstad lövletare
 4354. Gulpannad lövletare
 4355. Svartkronad lövletare
 4356. Alagoaslövletare
 4357. Kanellövletare
 4358. Planaltolövletare
 4359. Vitnackad lövletare
 4360. Guadualövletare
 4361. Perumejselnäbb
 4362. Boliviamejselnäbb
 4363. Blekbrynad trädletare
 4364. Enfärgad trädletare
 4365. Costa Ricaträdletare
 4366. Svartnäbbad trädletare
 4367. Strimmig trädletare
 4368. Streckhuvad trädletare
 4369. Peruträdletare
 4370. Gulflammig trädletare
 4371. Rostnackad lövletare
 4372. Gulstrupig lövletare
 4373. Olivlövletare
 4374. Vitögd lövletare
 4375. Rödögd lövletare
 4376. Vitstrupig lövletare
 4377. Rödbrun lövletare
 4378. Gulögd lövletare
 4379. Kroknäbbad lövletare
 4380. Hennahövdad lövletare
 4381. Rosthalsad lövkastare
 4382. Kortnäbbad lövkastare
 4383. Gråstrupig lövkastare
 4384. Svartstjärtad lövkastare
 4385. Rödbröstad lövkastare
 4386. Fjällstrupig lövkastare
 4387. Spetsnäbbad trädletare
 4388. Rödstjärtad xenops
 4389. Smalnäbbad xenops
 4390. Grå xenops
 4391. Strimmig xenops
 4392. Större xenops
 4393. Vitstrupig trädlöpare
 4394. Bandmyrtörnskata
 4395. Bambumyrtörnskata
 4396. Fläckryggad myrtörnskata
 4397. Jättemyrtörnskata
 4398. Tofsmyrtörnskata
 4399. Bredstjärtad myrtörnskata
 4400. Svartbröstad myrtörnskata
 4401. Vattrad myrtörnskata
 4402. Större myrtörnskata
 4403. Svarttofsad myrtörnskata
 4404. Silverkindad myrtörnskata
 4405. Vitnackad myrtörnskata
 4406. Svartryggad myrtörnskata
 4407. Vitspetsad myrtörnskata
 4408. Glansmyrtörnskata
 4409. Hättmyrtörnskata
 4410. Bandad myrtörnskata
 4411. Zarumamyrtörnskata
 4412. Mångstrimmad myrtörnskata
 4413. Brunryggad myrtörnskata
 4414. Streckad myrtörnskata
 4415. Pärlvingad myrtörnskata
 4416. Kolombiamyrtörnskata
 4417. Cochamyrtörnskata
 4418. Gråsvart myrtörnskata
 4419. Varzeamyrtörnskata
 4420. Vitskuldrad myrtörnskata
 4421. Enfärgad myrtörnskata
 4422. Svartkronad myrtörnskata
 4423. Musgrå myrtörnskata
 4424. Höglandsmyrtörnskata
 4425. Nordlig skiffermyrtörnskata
 4426. Maranjonmyrtörnskata
 4427. Västlig skiffermyrtörnskata
 4428. Parámyrtörnskata
 4429. Lianmyrtörnskata
 4430. Planaltomyrtörnskata
 4431. Sooretamamyrtörnskata
 4432. Amazonmyrtörnskata
 4433. Tepuimyrtörnskata
 4434. Buskmyrtörnskata
 4435. Brunvingad myrtörnskata
 4436. Rödkronad myrtörnskata
 4437. Acremyrtörnskata
 4438. Fläckvingad myrtörnskata
 4439. Pärlmyrtörnskata
 4440. Svart myrtörnskata
 4441. Båtnäbbmyrfågel
 4442. Rondoniamyrfågel
 4443. Fläckig myrtörnskata
 4444. Rödbrun myrtörnskata
 4445. Fläckbröstad myrvireo
 4446. Enfärgad myrvireo
 4447. Strimhuvad myrvireo
 4448. Fläckhuvad myrvireo
 4449. Brunryggad myrvireo
 4450. Tvåfärgad myrvireo
 4451. Blygrå myrvireo
 4452. Vitfläckig myrvireo
 4453. Gråstrupig myrtörnskata
 4454. Svartstrupig myrtörnskata
 4455. Grå mytvireo
 4456. Gråblå myrvireo
 4457. Dvärgmyrsmyg
 4458. Griscoms myrsmyg
 4459. Kortnäbbad myrsmyg
 4460. Sclaters myrsmyg
 4461. Klages myrsmyg
 4462. Guianamyrsmyg
 4463. Västlig myrsmyg
 4464. Amazonmyrsmyg
 4465. Gulstrupig myrsmyg
 4466. Cherries myrsmyg
 4467. Rostbukad myrsmyg
 4468. Andinsk myrsmyg
 4469. Gråbukad myrsmyg
 4470. Stjärnstrupmyrsmyg
 4471. Brunbukad myrsmyg
 4472. Lianmyrsmyg
 4473. Vitögd myrsmyg
 4474. Prickstrupmyrsmyg
 4475. Brunryggad myrsmyg
 4476. Ecuadormyrsmyg
 4477. Praktmyrsmyg
 4478. Roststjärtad myrsmyg
 4479. Vitsidig myrsmyg
 4480. Rio de Janeiro myrsmyg
 4481. Skiffermyrsmyg
 4482. Rio Suno myrsmyg
 4483. Långvingad myrsmyg
 4484. Salvadoris myrsmyg
 4485. Iherings myrsmyg
 4486. Yungasmyrsmyg
 4487. Enfärgad myrsmyg
 4488. Alagoasmyrsmyg
 4489. Mörkvingad myrsmyg
 4490. Bandstjärtad myrsmyg
 4491. Grå myrsmyg
 4492. Ljusbukad myrsmyg
 4493. Bandad myrfågel
 4494. Strimryggad myrfågel
 4495. Fläckstjärtad myrsmyg
 4496. Dugands myrsmyg
 4497. Todds myrsmyg
 4498. Napomyrsmyg
 4499. Fläckryggad myrsmyg
 4500. Roraimamyrsmyg
 4501. Askstrupig myrsmyg
 4502. Gulbukad myrsmyg
 4503. Svartkronad myrsmyg
 4504. Bahiamyrsmyg
 4505. Caatingamyrsmyg
 4506. Stornäbbad myrsmyg
 4507. Kragmyrsmyg
 4508. Rödvingad myrsmyg
 4509. Gulbröstad myrsmyg
 4510. Fläckvingad myrsmyg
 4511. Svarthuvad myrsmyg
 4512. Smalnäbbad myrsmyg
 4513. Vitrandad myrsmyg
 4514. Sierramyrsmyg
 4515. Restingamyrsmyg
 4516. Svartbukad myrsmyg
 4517. Rostryggad myrsmyg
 4518. Paranámyrsmyg
 4519. Rostmyrfågel
 4520. Bertonis myrfågel
 4521. Roststjärtad myrfågel
 4522. Ockragumpad myrfågel
 4523. Strimmig myrfågel
 4524. Långstjärtad myrfågel
 4525. Mörkstjärtad myrfågel
 4526. Fjällig myrfågel
 4527. Streckhuvad myrsmyg
 4528. Brungumpad myrsmyg
 4529. Kastanjeskuldrad myrsmyg
 4530. Gulgumpad myrsmyg
 4531. Gråvingad myrsmyg
 4532. Orangebukad myrsmyg
 4533. Grå myrfågel
 4534. Rio de Janeiromyrfågel
 4535. Mörk myrfågel
 4536. Parkers myrfågel
 4537. Laetamyrfågel
 4538. Gråsvart myrfågel
 4539. Svart myrfågel
 4540. Beckmyrfågel
 4541. Rio Brancomyrfågel
 4542. Mato Grossomyrfågel
 4543. Manumyrfågel
 4544. Bananalmyrfågel
 4545. Stubbstjärtad myrfågel
 4546. Vitryggat eldöga
 4547. Fjällryggat eldöga
 4548. Vitskuldrat eldöga
 4549. Eldögd myrfågel
 4550. Vitbrynad myrfågel
 4551. Gråbröstad myrfågel
 4552. Svartmaskad myrfågel
 4553. Svartstjärtad myrfågel
 4554. Drillmyrfågel
 4555. Gulbrynad myrfågel
 4556. Svarthakad myrfågel
 4557. Bandstjärtad myrfågel
 4558. Svartvit myrfågel
 4559. Blåhuvad myrfågel
 4560. Silvermyrfågel
 4561. Svarthuvad myrfågel
 4562. Amazonmyrfågel
 4563. Allpahuayomyrfågel
 4564. Skifferfärgad myrfågel
 4565. Fläckvingad myrfågel
 4566. Cauramyrfågel
 4567. Tofsmyrfågel
 4568. Vitbukad myrfågel
 4569. Brunryggad myrfågel
 4570. Rostryggad myrfågel
 4571. Vattrad myrfågel
 4572. Vithakad myrfågel
 4573. Svartkindad myrfågel
 4574. Mörkryggad myrfågel
 4575. Esmeraldasmyrfågel
 4576. Yapacanamyrfågel
 4577. Gråbukad myrfågel
 4578. Kastanjestjärtad myrfågel
 4579. Maynasmyrfågel
 4580. Blygrå myrfågel
 4581. Goeldis myrfågel
 4582. Vitskuldrad myrfågel
 4583. Sotmyrfågel
 4584. Koksgrå myrfågel
 4585. Gråhuvad myrfågel
 4586. Svartstrupig myrfågel
 4587. Vitpannad myrfågel
 4588. Vitmaskad myrfågel
 4589. Brunstrupig myrfågel
 4590. Vitstrupig myrfågel
 4591. Varzeamyrfågel
 4592. Tvåfärgad myrfågel
 4593. Santarémmyrfågel
 4594. Harlekinmyrfågel
 4595. Kastanjetofsad myrfågel
 4596. Vitbröstad myrfågel
 4597. Borstmyrfågel
 4598. Fläckig myrfågel
 4599. Fläckryggad myrfågel
 4600. Prickig myrfågel
 4601. Fjällryggad myrfågel
 4602. Svartfläckigt nakenöga
 4603. Rödvingat nakenöga
 4604. Ljusmaskat nakenöga
 4605. Fläckigt nakenöga
 4606. Colmamyrtrast
 4607. Svartmaskad myrtrast
 4608. Mexikansk myrtrast
 4609. Rödpannad myrtrast
 4610. Svarthuvad myrtrast
 4611. Brunbröstad myrtrast
 4612. Kortstjärtad myrtrast
 4613. Strimmig myrtrast
 4614. Brasiliansk myrtrast
 4615. Fjällig myrtrast
 4616. Mellanmyrtrast
 4617. Pärlmyrtrast
 4618. Praktmyrfågel
 4619. Svartkronad myrpitta
 4620. Rödkronad myrpitta
 4621. Vattrad myrpitta
 4622. Jättemyrpitta
 4623. Större myrpitta
 4624. Spräcklig myrpitta
 4625. Skäggmyrpitta
 4626. Vitnäbbad myrpitta
 4627. Fjällig myrpitta
 4628. Tachiramyrpitta
 4629. Brunryggad myrpitta
 4630. Ockrastrimmad myrpitta
 4631. Strimmyrpitta
 4632. Kastanjekronad myrpitta
 4633. Buskmyrpitta
 4634. Cundinamarcamyrpitta
 4635. Santa Martamyrpitta
 4636. Andinsk myrpitta
 4637. Tvåfärgad myrpitta
 4638. Rödnackad myrpitta
 4639. Jocotocomyrpitta
 4640. Rostmyrpitta
 4641. Vitstrupig myrpitta
 4642. Rödbrun myrpitta
 4643. Vitbukad myrpitta
 4644. Gulbröstad myrpitta
 4645. Kastanjemyrpitta
 4646. Gråkronad myrpitta
 4647. Grånackad myrpitta
 4648. Mahognymyrpitta
 4649. Rödkindad myrpitta
 4650. Ockramyrpitta
 4651. Brunbandad myrpitta
 4652. Streckad myrpitta
 4653. Fläckig myrpitta
 4654. Brunörad myrpitta
 4655. Ockrabukad myrpitta
 4656. Vitskäggig myrpitta
 4657. Amazonmyrpitta
 4658. Vitbrynad myrpitta
 4659. Fläckbröstad myrpitta
 4660. Trastmyrpitta
 4661. Tepuimyrpitta
 4662. Ockrabröstad myrpitta
 4663. Rostbröstad myrpitta
 4664. Skifferkronad myrpitta
 4665. Fjällbröstad myrpitta
 4666. Perumyrpitta
 4667. Ockrapannad myrpitta
 4668. Vitkindad myrpitta
 4669. Hättmyrpitta
 4670. Rödhalsad knottfågel
 4671. Svartmaskad knottfågel
 4672. Hättknottfågel
 4673. Peruknottfågel
 4674. Grå knottfågel
 4675. Rödpannad knottfågel
 4676. Svartkindad knottfågel
 4677. Svartbröstad knottfågel
 4678. Huet
 4679. Brunstrupig huet
 4680. Turko
 4681. Vitstrupig tapakulo
 4682. Chucaotapakulo
 4683. Grå gallito
 4684. Brun gallito
 4685. Amazontapakulo
 4686. Brasilianskt månbröst
 4687. Chacomånbröst
 4688. Maranjonmånbröst
 4689. Praktmånbröst
 4690. Fläckig bambusmyg
 4691. Svart borstpanna
 4692. Ockraflankad tapakulo
 4693. Grå tapakulo
 4694. Cajamarcatapakulo
 4695. Svartgrå tapakulo
 4696. Drilltapakulo
 4697. Kärrtapakulo
 4698. Ljusgrå tapakulo
 4699. Bäcktapakulo
 4700. Brunbukad tapakulo
 4701. Långstjärtad tapakulo
 4702. Vitkronad tapakulo
 4703. Boliviatapakulo
 4704. Santa Martatapakulo
 4705. Gråvattrad tapakulo
 4706. Tacarcunatapakulo
 4707. Narinjotapakulo
 4708. Brungumpad tapakulo
 4709. Meridatapakulo
 4710. Spillmans tapakulo
 4711. Caracastapakulo
 4712. Brasiliatapakulo
 4713. Bahiatapakulo
 4714. Magellantapakulo
 4715. Vitbröstad tapakulo
 4716. Matorraltapakulo
 4717. Chiquisacatapakulo
 4718. Punatapakulo
 4719. Vilcabambatapakulo
 4720. Skiffertapakulo
 4721. Neblinatapakulo
 4722. Ancashtapakulo
 4723. Paramotapakulo
 4724. Mörk tapakulo
 4725. Vitbrynad tapakulo
 4726. Chocótapakulo
 4727. Ecuadortapakulo
 4728. Bambutapakulo
 4729. Diadamtapakulo
 4730. Laratapakulo
 4731. Ögontapakulo
 4732. Blodkotinga
 4733. Svarthalsad rödkotinga
 4734. Brasiliansk laniisoma
 4735. Andinsk laniisoma
 4736. Svalstjärtskotinga
 4737. Gulvingad kotinga
 4738. Gråvingad kotinga
 4739. Hättkotinga
 4740. Grönryggad hättkotinga
 4741. Rödtofskotinga
 4742. Kragkotinga
 4743. Inkakotinga
 4744. Kastanjebukad kotinga
 4745. Vitkindad kotinga
 4746. Grön fruktätare
 4747. Bandstjärtad fruktätare
 4748. Tvärstrimmad fruktätare
 4749. Gulbröstad fruktätare
 4750. Orangebröstad fruktätare
 4751. Svartbröstad fruktätare
 4752. Maskfruktätare
 4753. Rödbröstad fruktätare
 4754. Flamfruktätare
 4755. Praktfruktätare
 4756. Tepuifruktätare
 4757. Vitstrupig fruktätare
 4758. Mörk dvärgkotinga
 4759. Vitbrynad dvärgkotinga
 4760. Brunstrupig dvärgkotinga
 4761. Kungsfågelkotinga
 4762. Gråstjärtad piha
 4763. Olivpiha
 4764. Askpiha
 4765. Kastanjekronad piha
 4766. Larmpiha
 4767. Rostpiha
 4768. Större larmpiha
 4769. Halbandskotinga
 4770. Sabelvingepiha
 4771. Xenopsaris
 4772. Grönryggad bekard
 4773. Gulkindad bekard
 4774. Bandad bekard
 4775. Skifferbekard
 4776. Gråbekard
 4777. Rostkronad bekard
 4778. Kanelbekard
 4779. Vitvingad bekard
 4780. Svarthättad bekard
 4781. Svartvit bekard
 4782. Gråhalsad bekard
 4783. Vitbröstad bekard
 4784. Rödstrupig bekard
 4785. Enfärgad bekard
 4786. Rosastrupig bekard
 4787. Tofsbekard
 4788. Jamaikabekard
 4789. Svartstjärtad tityra
 4790. Masktityra
 4791. Svartkronad tityra
 4792. Purpurhalsad kotinga
 4793. Praktkotinga
 4794. Turkoskotinga
 4795. Blåkotinga
 4796. Plommonstrupskotinga
 4797. Purpurkotinga
 4798. Bandkotinga
 4799. Glitterkotinga
 4800. Pompadourkotinga
 4801. Vitstjärtskotinga
 4802. Sydlig vitvingekotinga
 4803. Svartspetsad snökotinga
 4804. Snökotinga
 4805. Gylnäbbad snökotinga
 4806. Svartmaskad kotinga
 4807. Nakenhalsad fruktkråka
 4808. Röd fruktkråka
 4809. Purpurhalsad fruktkråka
 4810. Blodstrupad fruktkråka
 4811. Parasollfågel
 4812. Amazonparasollfågel
 4813. Pendelparasollfågel
 4814. Kapucinfågel
 4815. Tretömmad klockkotinga
 4816. Vit klockkotinga
 4817. Skäggklockkotinga
 4818. Nakenstrupig klockkotinga
 4819. Guldklippfågel
 4820. Andinsk klippfågel
 4821. Större trastmanakin
 4822. Olivtrastmanakin
 4823. Trastmanakin
 4824. Sapayoa
 4825. Gråhuvad piprites
 4826. Grånackad piprites
 4827. Svartkronad piprites
 4828. Kanelmanakin
 4829. Gulhuvad manakin
 4830. Grön manakin
 4831. Olivmanakin
 4832. Kolmanakin
 4833. Svart manakin
 4834. Hjälmmanakin
 4835. Araripemanakin
 4836. Dvärgmanakin
 4837. Pygmémanakin
 4838. Ljusbukad manakin
 4839. Saffrankronad manakin
 4840. Svavelbuksmanakin
 4841. Gulpannad manakin
 4842. Serra do Marmanakin
 4843. Orangekronad manakin
 4844. Gulkronad manakin
 4845. Flamkronad manakin
 4846. Klubbvingad manakin
 4847. Östlig strimmanakin
 4848. Eldkronad manakin
 4849. Västlig strimmanakin
 4850. Vitkragad manakin
 4851. Gulskäggig manakin
 4852. Orangekragad manakin
 4853. Munkmanakin
 4854. Vithakad manakin
 4855. Kragmanakin
 4856. Vitbröstad manakin
 4857. Spetsstjärtad manakin
 4858. Gladiatormanakin
 4859. Blå manakin
 4860. Praktmanakin
 4861. Yungasmanakin
 4862. Lansstjärtsmanakin
 4863. Långstjärtad manakin
 4864. Trådstjärtsmanakin
 4865. Gyllenkronad manakin
 4866. Snöhättemanakin
 4867. Pärlhättemanakin
 4868. Vitpannad manakin
 4869. Tepuimanakin
 4870. Blåkronad manakin
 4871. Azurkronad manakin
 4872. Blågumpad manakin
 4873. Vitkronad manakin
 4874. Hornmanakin
 4875. Rundstjärtad manakin
 4876. Rödkronad manakin
 4877. Rödhuvad manakin
 4878. Gyllenhuvad manakin
 4879. Bandstjärtsmanakin
 4880. Flammanakin
 4881. Större törntyrann
 4882. Gråbukad törntyrann
 4883. Svartnäbbad törntyrann
 4884. Vitstjärtad törntyrann
 4885. Musgrå törntyrann
 4886. Chokladtyrann
 4887. Rostryggad monjita
 4888. Grå monjita
 4889. Salinasmonjita
 4890. Vitgumpad monjita
 4891. Svartkronad monjita
 4892. Vit monjita
 4893. Eldögd monjita
 4894. Tornfalktyrann
 4895. Rödnackad marktyrann
 4896. Vitbrynad marktyrann
 4897. Punamarktyrann
 4898. Gulkronad marktyrann
 4899. Brunbukad marktyrann
 4900. Svartpannad marktyrann
 4901. Vitpannad marktyrann
 4902. Brunkronad marktyrann
 4903. Grå marktyrann
 4904. Svartkindad marktyrann
 4905. Fläcknäbbad marktyrann
 4906. Mindre marktyrann
 4907. Boliviamarktyrann
 4908. Kortstjärtad marktyrann
 4909. Andinsk negrito
 4910. Patagonnegrito
 4911. Strimstrupig busktyrann
 4912. Santa Martabusktyrann
 4913. Sotbrun busktyrann
 4914. Brunbukad busktyrann
 4915. Rödstjärtad busktyrann
 4916. Rostbukad bergstyrann
 4917. Brunryggad bergstyrann
 4918. Vitbrynad bergstyrann
 4919. Piurabergstyrann
 4920. Rödbröstad bergstyrann
 4921. Gråryggad bergstyrann
 4922. Kastanjebröstad bergstyrann
 4923. Gulpannad bergstyrann
 4924. Perubergstyrann
 4925. Bandad bergstyrann
 4926. Gulbrynad bergstyrann
 4927. Gulbukad bergstyrann
 4928. Grå fibi
 4929. Svart fibi
 4930. Rödbrun fibi
 4931. Långstjärtstyrann
 4932. Serpentinstjärtstyrann
 4933. Tuppstjärttyrann
 4934. Vimpeltyrann
 4935. Asktyrann
 4936. Svarttyrann
 4937. Amazonsvarttyrann
 4938. Andinsk svarttyrann
 4939. Blånäbbad svarttyrann
 4940. Rödstjärtad svarttyrann
 4941. Flodtyrann
 4942. Vitvingad svarttyrann
 4943. Caatingasvarttyrann
 4944. Tofssvarttyrann
 4945. Sammetstyrann
 4946. Glasögontyrann
 4947. Klyvstjärtstyrann
 4948. Svartvit vattentyrann
 4949. Svartryggad vattentyrann
 4950. Maskvattentyrann
 4951. Vithuvad kärrtyrann
 4952. Rubintyrann
 4953. Vattentyrann
 4954. Tumbestyrann
 4955. Gulbrynad tyrann
 4956. Kotyrann
 4957. Östsirystes
 4958. Västsirystes
 4959. Saxstjärtstyrann
 4960. Gaffelstjärtstyrann
 4961. Östlig kungstyrann
 4962. Jättekungstyrann
 4963. Tropisk kungstyrann
 4964. Mayakungstyrann
 4965. Grå kungstyrann
 4966. Karibisk kungstyrann
 4967. Västlig kungstyrann
 4968. Gråhalsad kungstyrann
 4969. Vitstrupig kungstyrann
 4970. Cassins kungstyrann
 4971. Tjocknäbbad kungstyrann
 4972. Svaveltyrann
 4973. Orangegumpad tyrann
 4974. Broktyrann
 4975. Svartkronad tyrann
 4976. Pirattyrann
 4977. Trestrimmad tyrann
 4978. Citronbrynad tyrann
 4979. Vitstrupig tyrann
 4980. Gulstrupig tyrann
 4981. Båtnäbbstyrann
 4982. Svavelbukstyrann
 4983. Strimmig tyrann
 4984. Chimutyrann
 4985. Gulkronad tyrann
 4986. Gulbukad tyrann
 4987. Rostvingad tyrann
 4988. Gråkronad tyrann
 4989. Flocktyrann
 4990. Vitskäggig tyrann
 4991. Större kiskadi
 4992. Mindre kiskadi
 4993. Rosttyrann
 4994. Rödstjärtad topptyrann
 4995. Korttofsad topptyrann
 4996. Venezuelatopptyrann
 4997. Panamatopptyrann
 4998. Hjälmtopptyrann
 4999. Andinsk topptyrann
 5000. Sotkronad topptyrann
 5001. Brunhättad topptyrann
 5002. Nuttings topptyrann
 5003. Antilltopptyrann
 5004. Grenadatopptyrann
 5005. Yucatantopptyrann
 5006. Haititopptyrann
 5007. Puerto Ricotopptyrann
 5008. Kubansk topptyrann
 5009. Skogstopptyrann
 5010. Större topptyrann
 5011. Gråstrupig topptyrann
 5012. Mörkhättad topptyrann
 5013. Jamaikatopptyrann
 5014. Galapagostopptyrann
 5015. Gulgumpad attila
 5016. Vitögd attila
 5017. Gråhuvad attila
 5018. Citronbuksattila
 5019. Kanelattila
 5020. Ockraattila
 5021. Roststjärtad attila
 5022. Grå sorgtyrann
 5023. Ljusbukad sorgtyrann
 5024. Rödbrun sorgtyrann
 5025. Rödbrun casiornis
 5026. Gråstrupig casiornis
 5027. Askgrå sorgtyrann
 5028. Fläckig sorgtyrann
 5029. Cocosflugsnappare
 5030. Rödflammig tyrann
 5031. Nordlig pivi
 5032. Östlig pivi
 5033. Västlig pivi
 5034. Tropikpivi
 5035. Tumbespivi
 5036. Vitstrupig pivi
 5037. Svart pivi
 5038. Rökpivi
 5039. Mörk pivi
 5040. Större pivi
 5041. Karibisk pivi
 5042. Jamaikapivi
 5043. Haitipivi
 5044. Antillpivi
 5045. Ockrapivi
 5046. Gulbukad empid
 5047. Akadempid
 5048. Pilempid
 5049. Alempid
 5050. Dvärgempid
 5051. Hammondempid
 5052. Bergempid
 5053. Gråempid
 5054. Tallempid
 5055. Västempid
 5056. Cordilleraempid
 5057. Höglandsempid
 5058. Gråbröstad eremittyrann
 5059. Vitstrupig empid
 5060. Svarthättad empid
 5061. Beigebröstad empid
 5062. Eremittyrann
 5063. Sotbrun tyrann
 5064. Tofstyrann
 5065. Olivtyrann
 5066. Bandtyrann
 5067. Långtofsad tyrann
 5068. Rödstjärtstyrann
 5069. Brunbröstad tyrann
 5070. Svartnäbbstyrann
 5071. Brunbröstad myiobius
 5072. Svavelgumpad myiobius
 5073. Svavelgul myiobius
 5074. Svartstjärtad myiobius
 5075. Prakttyrann
 5076. Kaneltyrann
 5077. Gyllentyrann
 5078. Orangekronad tyrann
 5079. Olivbröstad tyrann
 5080. Ögonringstyrann
 5081. Ockrabandad tyrann
 5082. Orangebandad tyrann
 5083. Ockrabröstad tyrann
 5084. Strecktyrann
 5085. Roraimatyrann
 5086. Klipptyrann
 5087. Svaltyrann
 5088. Krontyrann
 5089. Vitkronad spadnäbb
 5090. Brunvingad spadnäbb
 5091. Gulkronad spadnäbb
 5092. Vitstrupig spadnäbb
 5093. Mexikospadnäbb
 5094. Gyllenkronad spadnäbb
 5095. Orangebröstad spadnäbb
 5096. Gulstrupig spadnäbb
 5097. Brun vridvinge
 5098. Olivgul flatnäbb
 5099. Guldögd flatnäbb
 5100. Gulbrämad flatnäbb
 5101. Gulrandad flatnäbb
 5102. Gråkronad flatnäbb
 5103. Gulbröstad flatnäbb
 5104. Olivmaskad flatnäbb
 5105. Olivflatnäbb
 5106. Tacaruinaflatnäbb
 5107. Västkustflatnäbb
 5108. Bergskogsflatnäbb
 5109. Brunstjärtad flatnäbb
 5110. Mörkstjärtad flatnäbb
 5111. Storhuvad flatnäbb
 5112. Svarthuvad todityrann
 5113. Gulbrynad todityrann
 5114. Svartkronad todityrann
 5115. Gråhuvad todityrann
 5116. Vanlig todityrann
 5117. Maracaibotodityrann
 5118. Fläckig todityrann
 5119. Gyllenvingad todityrann
 5120. Svartryggad todityrann
 5121. Gråpannad todityrann
 5122. Blykronad todityrann
 5123. Svartvit todityrann
 5124. Vitkindad todityrann
 5125. Rostbrun todityrann
 5126. Gråkronad todityrann
 5127. Brunmaskad todityrann
 5128. Skifferhuvad todityrann
 5129. Rödkronad todityrann
 5130. Rödhuvad todityrann
 5131. Sydlig krumnäbbstyrann
 5132. Nordlig krumnäbbstyrann
 5133. Mindre todityrann
 5134. Båtnäbbad todityrann
 5135. Gråbröstad todityrann
 5136. Brunbröstad todityrann
 5137. Bambutodityrann
 5138. Vitögd todityrann
 5139. Dvärgtodityrann
 5140. Glasögontodityrann
 5141. Amazontodityrann
 5142. Streckbröstad todityrann
 5143. Pungtodityrann
 5144. Yungastodityrann
 5145. Pärlbukad todityrann
 5146. Rio Icanatodityrann
 5147. Svartstrupig todityrann
 5148. Kaneltodityrann
 5149. Sierratodityrann
 5150. Santa Catarinatodityrann
 5151. Stortodityrann
 5152. Svalstjärttodityrann
 5153. Vitbukad todityrann
 5154. Svartbröstad tyrann
 5155. Rosttofsad dvärgtyrann
 5156. Tvåbandad dvärgtyrann
 5157. Långtofsad dvärgtyrann
 5158. Hjälmdvärgtyrann
 5159. Blekögd dvärgtyrann
 5160. Öronpygmétyrann
 5161. Stubbstjärtad Pygmétyrann
 5162. Svartkronad Pygmétyrann
 5163. Strimmig Pygmétyrann
 5164. Bronsdvärgtyrann
 5165. Brunpannad dvärgtyrann
 5166. Rödhuvad dvärgtyrann
 5167. Sydlig borsttyrann
 5168. Gråmaskad borsttyrann
 5169. Ecuadordvärgtyrann
 5170. Tvåbandad borsttyrann
 5171. Glasögonborsttyrann
 5172. Antioquiaborsttyrann
 5173. Venezuelaborsttyrann
 5174. Gulskäggig borsttyrann
 5175. Rostpannad dvärgtyrann
 5176. Bruntyglad dvärgtyrann
 5177. Gulgrön dvärgtyrann
 5178. Olivdvärgtyrann
 5179. Fläckkindad dvärgtyrann
 5180. Tepuidvärgtyrann
 5181. Svartpannad dvärgtyrann
 5182. Oustalets dvärgtyrann
 5183. Serra do Mardvärgtyrann
 5184. Sao Paulodvärgtyrann
 5185. Rödbrynad dvärgtyrann
 5186. Minas Geraisdvärgtyrann
 5187. Alagoasdvärgtyrann
 5188. Bahiadvärgtyrann
 5189. Restingadvärgtyrann
 5190. Gul dvärgtyrann
 5191. Brunkronad dvärgtyrann
 5192. Brunflankad dvärgtyrann
 5193. Argentinsk doradito
 5194. Tofsdoradito
 5195. Spetsvingedoradito
 5196. Svartkindad doradito
 5197. Skäggtachuri
 5198. Gråryggad tachuri
 5199. Grästyrann
 5200. Vasstyrann
 5201. Gulögd mestyrann
 5202. Masatierramestyrann
 5203. Gulnäbbad mestyrann
 5204. Svarttofsad mestyrann
 5205. Maranjonmestyrann
 5206. Gråbröstd mestyrann
 5207. Långstjärtad mestyrann
 5208. Perumestyrann
 5209. Mindre ärletyrann
 5210. Större ärletyrann
 5211. Floddvärgtyrann
 5212. Forsdvärgtyrann
 5213. Vittofsad dvärgtyrann
 5214. Gråhalsad dvärgtyrann
 5215. Sotdvärgtyrann
 5216. Buskinezia
 5217. Guyanainezia
 5218. Smalnäbbad inezia
 5219. Enfärgad Inezia
 5220. Vitstrupig dvärgtyrann
 5221. Vitstjärtad dvärgtyrann
 5222. Yungasdvärgtyrann
 5223. Rödvingad dvärgtyrann
 5224. Svavelbuksdvärgtyrann
 5225. Vitbandad dvärgtyrann
 5226. Patagontyrann
 5227. Gulbukad elenia
 5228. Karibelenia
 5229. Större elenia
 5230. Noronhaelenia
 5231. Vittofsad elenia
 5232. Kortnäbbad elenia
 5233. Olivelenia
 5234. Skifferelenia
 5235. Fjällryggad elenia
 5236. Brun elenia
 5237. Tofselenia
 5238. Mindre elenia
 5239. Orangestrimmig elenia
 5240. Bergselenia
 5241. Höglandselenia
 5242. Större elenia
 5243. Sierraelenia
 5244. Antillelenia
 5245. Skogselenia
 5246. Grå elenia
 5247. Förbergseleniia
 5248. Kustelenia
 5249. Gulkronad elenia
 5250. Grönaktig elenia
 5251. Jamaikaelenia
 5252. Chacosuiriri
 5253. Camposuiriri
 5254. Chapadasuiriri
 5255. Sydlig busktyrann
 5256. Nordlig busktyrann
 5257. Amazonbusktyrann
 5258. Brun dvärgtyrann
 5259. Tumbesdvärgtyrann
 5260. Ökendvärgtyrann
 5261. Sydlig dvärgtyrann
 5262. Nordlig dvärgtyrann
 5263. Grönaktig dvärgtyrann
 5264. Cerradodvärgtyrann
 5265. Sucredvärgtyrann
 5266. Vitbukad dvärgtyrann
 5267. Planaltodvärgtyrann
 5268. Sotkronad dvärgtyrann
 5269. Svartkronad dvärgtyrann
 5270. Brungumpad dvärgtyrann
 5271. Askhuvad dvärgtyrann
 5272. Blykronad dvärgtyrann
 5273. Gråkronad dvärgtyrann
 5274. Burmeisters dvärgtyrann
 5275. Vitpannad dvärgtyrann
 5276. Vitbrynad dvärgtyrann
 5277. Venezueladvärgtyrann
 5278. Boliviadvärgtyrann
 5279. Rödnäbbad dvärgtyrann
 5280. Ljusögd dvärgtyrann
 5281. Iquitosdvärgtyrann
 5282. Perudvärgtyrann
 5283. Gulmaskad dvärgtyrann
 5284. Lojadvärgtyrann
 5285. Kungsfågeltyrann
 5286. Vittyglad dvärgtyrann
 5287. Gulbukad dvärgtyrann
 5288. Vitbrynad dvärgtyrann
 5289. Skifferkronad dvärgtyrann
 5290. Sepiakronad dvärgtyrann
 5291. Brunbröstad dvärgtyrann
 5292. Inkatyrann
 5293. Streckbröstad tyrann
 5294. Olivstrimmad tyrann
 5295. Ockrabukad tyrann
 5296. McConnells tyrann
 5297. Gråhuvad tyrann
 5298. Sydlig myrpiplärka
 5299. Nordlig myrpiplärka
 5300. Vassnäbb
 5301. Chilensk växtmejare
 5302. Röd växtmejare
 5303. Peruväxtmejare
 5304. Öronpitta
 5305. Blånackad pitta
 5306. Blågumpad pitta
 5307. Rostpitta
 5308. Blåryggad pitta
 5309. Jättepitta
 5310. Luzonpitta
 5311. Rödbukad pitta
 5312. Sulapitta
 5313. Halsbandspitta
 5314. Granatpitta
 5315. Sabahpitta
 5316. Sumatrapitta
 5317. Rödnackad pitta
 5318. Smaragdpitta
 5319. Orangebrynad pitta
 5320. Blåkronad pitta
 5321. Blåhuvad pitta
 5322. Svarthuvad pitta
 5323. Indisk pitta
 5324. Kinesisk pitta
 5325. Afrikansk pitta
 5326. Grönbröstad pitta
 5327. Manuspitta
 5328. Halmaherapitta
 5329. Azurpitta
 5330. Blåvingad pitta
 5331. Mangrovepitta
 5332. Larmpitta
 5333. Praktpitta
 5334. Regnbågspitta
 5335. Maskpitta
 5336. Klättersmyg
 5337. Bergsklippsmyg
 5338. Svart asiti
 5339. Grönryggad asiti
 5340. Solfågelasiti
 5341. Gulbukad asiti
 5342. Praktlyrfågel
 5343. Alberts lyrfågel
 5344. Sångsnårfågel
 5345. Rostsnårfågel
 5346. Sångbusklärka
 5347. Australbusklärka
 5348. Hovalärka
 5349. Vitstjärtad savannlärka
 5350. Nordlig vitstjärtad busklärka
 5351. Sydlig sångbusklärka
 5352. Kordofanlärka
 5353. Williams lärka
 5354. Sagonbusklärka
 5355. Rödnackad savannlärka
 5356. Somalilärka
 5357. Rödvingad busklärka
 5358. Ogadenlärka
 5359. Ashlärka
 5360. Angolalärka
 5361. Kanelbusklärka
 5362. Kapsavannlärka
 5363. Halsbandslärka
 5364. Bengalisk savannlärka
 5365. Jerdons savannlärka
 5366. Burmesisk savannlärka
 5367. Indokinesisk savannlärka
 5368. Rostbusklärka
 5369. Gillets busklärka
 5370. Degodilärka
 5371. Kastanjettlärka
 5372. Malbrantlärka
 5373. Gråryggad Kastanjettlärka
 5374. Indisk lärka
 5375. Ruddlärka
 5376. Archers lärka
 5377. Sidamolärka
 5378. Kaplärka
 5379. Benguelalärka
 5380. Karoolärka
 5381. Agulhaslärka
 5382. Svartvit monjita
 5383. Långnäbbad lärka
 5384. Kortklolärka
 5385. Rosabröstad lärka
 5386. Sabotalärka
 5387. Ljusbrun savannlärka
 5388. Rävlärka
 5389. Karroolärka
 5390. Barlowlärka
 5391. Dynlärka
 5392. Rödlärka
 5393. Mörk savannlärka
 5394. Rödstjärtad busklärka
 5395. Spetsklolärka
 5396. Arushalärka
 5397. Härfågellärka
 5398. Mindre härfågellärka
 5399. Tjocknäbbad lärka
 5400. Kalanderlärka
 5401. Asiatisk kalanderlärka
 5402. Mongollärka
 5403. Tibetlärka
 5404. Vitvingad lärka
 5405. Svartlärka
 5406. Sandökenlärka
 5407. Rödstjärtad ökenlärka
 5408. Stenökenlärka
 5409. Grays ökenlärka
 5410. Korttålärka
 5411. Rödkronad lärka
 5412. Blanfordlärka
 5413. Etiopisk korttålärka
 5414. Dvärglärka
 5415. Somalidvärglärka
 5416. Höglandslärka
 5417. Sandlärka
 5418. Mongolisk dvärglärka
 5419. Athidvärglärka
 5420. Rosanäbbad lärka
 5421. Sclaterlärka
 5422. Obbialärka
 5423. Masklärka
 5424. Bothalärka
 5425. Streckad ökenlärka
 5426. Starklärka
 5427. Dupontlärka
 5428. Skägglärka
 5429. Tofslärka
 5430. Malabarlärka
 5431. Lagerlärka
 5432. Deccanlärka
 5433. Sollärka
 5434. Stornäbbad lärka
 5435. Trädlärka
 5436. Sånglärka
 5437. Razolärka
 5438. Mindre sånglärka
 5439. Svartörad sparvlärka
 5440. Brunryggad finklärka
 5441. Brunhuvad finklärka
 5442. Gråryggad finklärka
 5443. Svartkronad finklärka
 5444. Askkronad finklärka
 5445. Fischers finklärka
 5446. Berglärka
 5447. Ökenberglärka
 5448. Afrikansk flodsvala
 5449. Fladdermussvala
 5450. Rosthuvudsvala
 5451. Sydlig kamvingesvala
 5452. Nordlig kamvingesvala
 5453. Mexikansk kamvingesvala
 5454. Trädsvala
 5455. Mangrovesvala
 5456. Tumbessvala
 5457. Vitvingad svala
 5458. Vitgumpsvala
 5459. Chilesvala
 5460. Violettgrön svala
 5461. Bahamasvala
 5462. Bronssvala
 5463. Brunbukad svala
 5464. Blåvit svala
 5465. Roststrupesvala
 5466. Svarthättesvala
 5467. Vitbandad svala
 5468. Forssvala
 5469. Brunbröstad storsvala
 5470. Blå storsvala
 5471. Sinaloastorsvala
 5472. Karibisk storsvala
 5473. Kubansk storsvala
 5474. Gråbröstad storsvala
 5475. Galapagosstorsvala
 5476. Perustorsvala
 5477. Sydlig storsvala
 5478. Brunstrupig backsvala
 5479. Kongobacksvala
 5480. Backsvala
 5481. Större backsvala
 5482. Blek backsvala
 5483. Bergskamvingesvala
 5484. Vithuvad kamvingesvala
 5485. Svart kamvingesvala
 5486. Fantikamvingesvala
 5487. Tvärstjärtad kamvingesvala
 5488. Vitvingad kamvingesvala
 5489. Sharikamvingesvala
 5490. Mangbettukamvingesvala
 5491. Etiopisk kamvingesvala
 5492. Vitryggssvala
 5493. Grågumpssvala
 5494. Maskarensvala
 5495. Brazzasvala
 5496. Klippsvala
 5497. Afrikansk klippsvala
 5498. Mörk klippsvala
 5499. Blek klippsvala
 5500. Ladusvala
 5501. Guineasvala
 5502. Angolasvala
 5503. Kustsvala
 5504. Australisk svala
 5505. Vitstrupesvala
 5506. Tamilsvala
 5507. Etiopisk svala
 5508. Trådstjärtsvala
 5509. Safirsvala
 5510. Brokvingesvala
 5511. Vitstjärtssvala
 5512. Pärlbröstsvala
 5513. Blåsvala
 5514. Rostbuksvala
 5515. Västafrikansk svala
 5516. Större strimsvala
 5517. Mindre strimsvala
 5518. Savannsvala
 5519. Moskésvala
 5520. Rostgumpsvala
 5521. Tempelsvala
 5522. Malackasvala
 5523. Andinsk klippsvala
 5524. Kamerunklippsvala
 5525. Angolaklippsvala
 5526. Eukalyptussvala
 5527. Sydafrikansk klippsvala
 5528. Rödahavsklippsvala
 5529. Stensvala
 5530. Västindisk grottsvala
 5531. Grottsvala
 5532. Rostnackad svala
 5533. Indisk svala
 5534. Alvsvala
 5535. Skogsklippsvala
 5536. Hussvala
 5537. Orientalisk hussvala
 5538. Himalayahussvala
 5539. Trädärla
 5540. Gulärla
 5541. Grönkronad ärla
 5542. Citronärla
 5543. Forsärla
 5544. Sädesärla
 5545. Mekongärla
 5546. Japansk ärla
 5547. Indisk ärla
 5548. Brokärla
 5549. Bergärla
 5550. Kapärla
 5551. Madagaskarärla
 5552. Guldpiplärka
 5553. Orangestrupig sporrpiplärka
 5554. Gulstrupig sporrpiplärka
 5555. Fülleborns sporrpiplärka
 5556. Etiopisk sporrpiplärka
 5557. Panganisporrpiplärka
 5558. Rödstrupig sporrpiplärka
 5559. Angolasporrpiplärka
 5560. Kikuyusporrpiplärka
 5561. Nya Zeelandpiplärka
 5562. Nyassapiplärka
 5563. Australisk piplärka
 5564. Orientpiplärka
 5565. Afrikansk piplärka
 5566. Bergpiplärka
 5567. Större piplärka
 5568. Mongolpiplärka
 5569. Fältpiplärka
 5570. Långnäbbad piplärka
 5571. Kalaharipiplärka
 5572. Långstjärtad piplärka
 5573. Gräspiplärka
 5574. Långbent piplärka
 5575. Ängspiplärka
 5576. Trädpiplärka
 5577. Sibirisk piplärka
 5578. Rosenpiplärka
 5579. Rödstrupig piplärka
 5580. Tundrapiplärka
 5581. Vattenpiplärka
 5582. Skärpiplärka
 5583. Hedpiplärka
 5584. Nilgiripiplärka
 5585. Höglandspiplärka
 5586. Kanariepiplärka
 5587. Strimpiplärka
 5588. Kortstjärtad piplärka
 5589. Buskpiplärka
 5590. Sokokepiplärka
 5591. Malindipiplärka
 5592. Kimberleypiplärka
 5593. Stenpiplärka
 5594. Papuapiplärka
 5595. Präriepiplärka
 5596. Kortnäbbad piplärka
 5597. Savannpiplärka
 5598. Chacopiplärka
 5599. Correnderapiplärka
 5600. Sydgeorgisk piplärka
 5601. Ockrabröstad piplärka
 5602. Hellmayrs piplärka
 5603. Paramopiplärka
 5604. Bannermans piplärka
 5605. Kamerunpiplärka
 5606. Jacksons piplärka
 5607. Citronpiplärka
 5608. Markgråfågel
 5609. Svarthakad gråfågel
 5610. Större gråfågel
 5611. Javagråfågel
 5612. Timorgråfågel
 5613. Burugråfågel
 5614. Moluckgråfågel
 5615. Skiffergråfågel
 5616. Melanesisk gråfågel
 5617. Bergsgråfågel
 5618. Temmincks gråfågel
 5619. Sundagråfågel
 5620. Vitögd gråfågel
 5621. Munagråfågel
 5622. Bandad gråfågel
 5623. Vittyglad gråfågel
 5624. Vitgumpad gråfågel
 5625. Papuagråfågel
 5626. Långstjärtad gråfågel
 5627. Halmaheragråfågel
 5628. Pygmégråfågel
 5629. Nya Kaledoniengråfågel
 5630. Mörk gråfågel
 5631. Vitbröstad gråfågel
 5632. Zairegråfågel
 5633. Madagaskargråfågel
 5634. Blå nålfågel
 5635. Mauritiusgråfågel
 5636. Réuniongråfågel
 5637. Svart gråfågel
 5638. Sumbagråfågel
 5639. Cikadagråfågel
 5640. Bandagråfågel
 5641. Sulawesigråfågel
 5642. Sulagråfågel
 5643. Ceramgråfågel
 5644. Svartskuldrad gråfågel
 5645. Mindanaogråfågel
 5646. Gråhuvad gråfågel
 5647. Nya Guineagråfågel
 5648. Svartbukad gråfågel
 5649. Salomongråfågel
 5650. Spetsstjärtad gråfågel
 5651. Vitbandad gråfågel
 5652. Indokinesisk gråfågel
 5653. Svartvingad nålfågel
 5654. Dvärggråfågel
 5655. Svarthuvad gråfågel
 5656. Manusgråfågel
 5657. Makiragråfågel
 5658. Guldnålfågel
 5659. Fruktplockare
 5660. Filippindrillfågel
 5661. Svartvit drillfågel
 5662. Vitgumpad drillfågel
 5663. Vitskuldrad drillfågel
 5664. Vitvingad drillfågel
 5665. Tanimbardrillfågel
 5666. Moluckdrillfågel
 5667. Svartbrynad drillfågel
 5668. Vitbrynad drillfågel
 5669. Polynesisk drillfågel
 5670. Samoadrillfågel
 5671. Långstjärtad nålfågel
 5672. Svart nålfågel
 5673. Rödskuldrad nålfågel
 5674. Gyllingnålfågel
 5675. Purpurstrupig nålfågel
 5676. Västlig Gyllingnålfågel
 5677. Östlig Gyllingnålfågel
 5678. Rosenminivett
 5679. Kantonminivett
 5680. Grå minivett
 5681. Ryukyuminivett
 5682. Mindre minivett
 5683. Flamminivett
 5684. Floresminivett
 5685. Vitbukad minivett
 5686. Gråstrupig minivett
 5687. Långstjärtad minivett
 5688. Kortnäbbad minivett
 5689. Sundaminivett
 5690. Eldminivett
 5691. Bandvingad flugätare
 5692. Svartvingad flugätare
 5693. Större skogstörnskata
 5694. Mindre skogstörnskata
 5695. Tofsfinkbulbyl
 5696. Kragfinkbulbyl
 5697. Orangehuvad bulbyl
 5698. Streckbulbyl
 5699. Vitbukad bulbyl
 5700. Gulkindad bulbyl
 5701. Svartvit bulbyl
 5702. Gråhuvad bulbyl
 5703. Svarthuvad bulbyl
 5704. Sri Lankabulbyl
 5705. Fjällbröstad bulbyl
 5706. Gråbukad bulbyl
 5707. Rödörad bulbyl
 5708. Brunbröstad bulbyl
 5709. Kinabulbyl
 5710. Taiwanbulbyl
 5711. Himalayabulbyl
 5712. Vitkindad bulbyl
 5713. Rödgumpad bulbyl
 5714. Sothuvad bulbyl
 5715. Levantbulbyl
 5716. Afrikansk rödögd bulbyl
 5717. Kabulbyl
 5718. Trädgårdsbulbyl
 5719. Ullryggad bulbyl
 5720. Gulflikig bulbyl
 5721. Orangetyglad bulbyl
 5722. Gulstreckig bulbyl
 5723. Gulstrupig bulbyl
 5724. Gulörad bulbyl
 5725. Svarttyglad bulbyl
 5726. Vitbrynad bulbyl
 5727. Indisk bulbyl
 5728. Olivvingad bulbyl
 5729. Öronstreckad bulbyl
 5730. Vitögd bulbyl
 5731. Rödögd bulbyl
 5732. Glasögogonbulbyl
 5733. Somalibulbyl
 5734. Dodsonbulbyl
 5735. Trefärgad bulbyl
 5736. Malawigrönbulle
 5737. Kakamegagrönbulle
 5738. Kamerungrönbulle
 5739. Mindre grönbulle
 5740. Dvärgbulbyl
 5741. Ansorges grönbulle
 5742. Lövgrönbulle
 5743. Buskgrönbulle
 5744. Mustaschgrönbulle
 5745. Smalnäbbad grönbulle
 5746. Gråstrupig grönbulle
 5747. Svartkronad grönbulle
 5748. Grönstrupig grönbulle
 5749. Olivbröstad grönbulle
 5750. Kikuyugrönbulle
 5751. Ulugurugrönbulle
 5752. Bergsgrönbulle
 5753. Gråörad grönbulle
 5754. Olivhuvad grönbulle
 5755. Gyllengröbulle
 5756. Honungsgökbulbyl
 5757. Vitstjärtad grönbulle
 5758. Fläckgrönbulle
 5759. Rödögd grönbulle
 5760. Vitbrynad grönbulle
 5761. Gulstrupig grönbulle
 5762. Gulbukad grönbulle
 5763. Sånggrönbulle
 5764. Iturigrönbulle
 5765. Träskgrönbulle
 5766. Roststjärtad bulbyl
 5767. Markbulbyl
 5768. Brun bulbyl
 5769. Ljusnäbbad grönbulle
 5770. Angolagrönbulle
 5771. Bamendagrönbulle
 5772. Beningrönbulle
 5773. Kivugrönbulle
 5774. Gråhuvad grönbulle
 5775. Gulstrimmig grönbulle
 5776. Dvärggrönbulle
 5777. Kongogrönbulle
 5778. Vitstrupig grönbulle
 5779. Ljusögd grönbulle
 5780. Ljusstrupig grönbulle
 5781. Citrongrönbulle
 5782. Höglandsgrönbulle
 5783. Sharpes grönbulle
 5784. Ljus grönbulle
 5785. Fläckvingad grönbulle
 5786. Bernieria
 5787. Kortnäbbad tetraka
 5788. Apperts tetraka
 5789. Mörk tetraka
 5790. Gråkronad tetraka
 5791. Rödstjärtad borstbulbyl
 5792. Grönstjärtad borstbulbyl
 5793. Gråhuvad borstbulbyl
 5794. Gultyglad borstbulbyl
 5795. Gulögd borstbulbyl
 5796. Liberiabulbyl
 5797. Kongobulbyl
 5798. Rödstjärtad grönbulle
 5799. Vitstrupig bulbyl
 5800. Gulskäggig bulbyl
 5801. Olivbröstad bulbyl
 5802. Vithakad bulbyl
 5803. Bruntofsbulbyl
 5804. Ockrabulbyl
 5805. Gråkindad bulbyl
 5806. Gulbukad bulbyl
 5807. Törnskatbulbyl
 5808. Olivbulbyl
 5809. Gråögd bulbyl
 5810. Malajbulbyl
 5811. Palawanbulbyl
 5812. Hårbulbyl
 5813. Filippinbulbyl
 5814. Zamboangabulbyl
 5815. Skifferhuvad bulbyl
 5816. Mindanaobulbyl
 5817. Bergsbulbyl
 5818. Malackabulbyl
 5819. Sundabulbyl
 5820. Nikobarbulbyl
 5821. Gyllenbulbyl
 5822. Gulgrön bulbyl
 5823. Brunörad bulbyl
 5824. Kastanjebulbyl
 5825. Japansk bulbyl
 5826. Seychellbulbyl
 5827. Réunionbulbyl
 5828. Mauritiusbulbyl
 5829. Madagaskarbulbyl
 5830. Komorbulbyl
 5831. Svart bulbyl
 5832. Vithuvad bulbyl
 5833. Svarthalsad bulbyl
 5834. Tylasvanga, Kinkimavo
 5835. Iora
 5836. Svartryggad iora
 5837. Grön iora
 5838. Större iora
 5839. Mindanaobladfågel
 5840. Palawanbladfågel
 5841. Smaragdbladfågel
 5842. Grön bladfågel
 5843. Blåvingad bladfågel
 5844. Guldpannad bladfågel
 5845. Orangebukad bladfågel
 5846. Blåmaskad bladfågel
 5847. Indisk Blåfågel
 5848. Filippinblåfågel
 5849. Rüppels vitkronstörnskata
 5850. Vitkronstörnskata
 5851. Vit hjälmtörnskata
 5852. Gråtofsad hjälmtörnskata
 5853. Rödnäbbad hjälmtörnskata
 5854. Gabonhjälmtörnskata
 5855. Gultofsad hjälmtörnskata
 5856. Svartbröstad hjälmtörnskata
 5857. Gabelahjälmtörnskata
 5858. Brunpannad hjälmtörnskata
 5859. Trasttörnskata
 5860. Brubru
 5861. Grågumpad dunrygg
 5862. Gambiadunrygg
 5863. Nordlig dunrygg
 5864. Rödögd dunrygg
 5865. Rosabent Dunrygg
 5866. Stornäbbad dunrygg
 5867. Sumptchagra
 5868. Anchietatchagra
 5869. Svartkronad tchagra
 5870. Sydlig tchagra
 5871. Brunhuvad tchagra
 5872. Trestreckad tchagra
 5873. Rosentörnskata
 5874. Sotbrun busktörnskata
 5875. Brunkronad busktörnskata
 5876. Angolabusktörnskata
 5877. Gabelabobo
 5878. Buloburtibobo
 5879. Vitgumpad bobo
 5880. Tropikbobo
 5881. Gabonbobo
 5882. Sydlig bobo
 5883. Flöjtgonolek
 5884. Svarthuvad gonolek
 5885. Papyrusgonolek
 5886. Vitpannad gonolek
 5887. Gulbröstad bobo
 5888. Skogsbobo
 5889. Bergsbobo
 5890. Skifferbobo
 5891. Sotbobo
 5892. Grågrön busktörnskata
 5893. Orangebröstad busktörnskata
 5894. Olivbusktörnskata
 5895. Svartpannad busktörnskata
 5896. Mångfärgad busktörnskata
 5897. Kupebusktörnskata
 5898. Grön busktörnskata
 5899. Fyrfärgad busktörnskata
 5900. Rödpannad busktörnskata
 5901. Gulstrupig busktörnskata
 5902. Eldbröstad busktörnskata
 5903. Bergsbusktörnskata
 5904. Grönbröstad busktörnskata
 5905. Gråhuvad busktörnskata
 5906. Glasögonbusktörnskata
 5907. Ulugurubusktörnskata
 5908. Gulbrynad nikator
 5909. Vitbrynad nikator
 5910. Gulstrupig nikator
 5911. Gulnäbbad törnskata
 5912. Skattörnskata
 5913. Tigertörnskata
 5914. Souzatörnskata
 5915. Rosthuvad törnskata
 5916. Brun törnskata
 5917. Törnskata
 5918. Isabellatörnskata
 5919. Burmatörnskata
 5920. Saheltörnskata
 5921. Indisk törnskata
 5922. Rostgumpad törnskata
 5923. Himalayatörnskata
 5924. Filippintörnskata
 5925. Mackinnontörnskata
 5926. Svartpannad törnskata
 5927. Amerikansk törnskata
 5928. Varfågel
 5929. Sydlig varfågel
 5930. Gråryggad törnskata
 5931. Kinavarfågel
 5932. Långstjärtad fiskaltörnskata
 5933. Taitatörnskata
 5934. Somalitörnskata
 5935. Fiskaltörnskata
 5936. Uhehetörnskata
 5937. São Tométörnskata
 5938. Rödhuvad törnskata
 5939. Masktörnskata
 5940. Borstskrika
 5941. Rödstjärtad vanga
 5942. Rödskuldrad vanga
 5943. Rostryggad vanga
 5944. Haknäbbsvanga
 5945. Svarthakad vanga
 5946. Vitstrupig vanga
 5947. Svartbröstad vanga
 5948. Kroknäbbsvanga
 5949. Vithuvad vanga
 5950. Glasögonvanga
 5951. Blå vanga
 5952. Berniers vanga
 5953. Hjälmvanga
 5954. Klättervanga
 5955. Sidensvans
 5956. Amursidensvans
 5957. Indiansidensvans
 5958. Grå silkesflugsnappare
 5959. Långstjärtad silkesflugsnappare
 5960. Svart silkesflugsnappare
 5961. Svartgul silkesflugsnappare
 5962. Hypocolius
 5963. Palmtrast
 5964. Strömstare
 5965. Brun strömstare
 5966. Grå strömstare
 5967. Vithättad strömstare
 5968. Roststrupig strömstare
 5969. Boucards gärdsmyg
 5970. Fläckgärdsmyg
 5971. Yucatangärdsmyg
 5972. Kaktusgärdsmyg
 5973. Jättegärdsmyg
 5974. Tvåfärgad gärdsmyg
 5975. Rostnackad gärdsmyg
 5976. Trastgärdsmyg
 5977. Vithuvad gärdsmyg
 5978. Gulögd gärdsmyg
 5979. Bandad gärdsmyg
 5980. Bandryggad gärdsmyg
 5981. Gråbandad gärdsmyg
 5982. Amazontandgärdsmyg
 5983. Bergstandgärdsmyg
 5984. Klippgärdsmyg
 5985. Kanjongärdsmyg
 5986. Sumichrasts gärdsmyg
 5987. Navas gärdsmyg
 5988. Rostgärdsmyg
 5989. Perugärdsmyg
 5990. Sharpegärdsmyg
 5991. Sepiabrun gärdsmyg
 5992. Starrgärdsmyg
 5993. Meridagärdsmyg
 5994. Apolinaris gärdsmyg
 5995. Kärrgärdsmyg
 5996. Snårgärdsmyg
 5997. Zapatagärdsmyg
 5998. Svartstrupig gärdsmyg
 5999. Sothuvad gärdsmyg
 6000. Svartbukad gärdsmyg
 6001. Roststjärtad gärdsmyg
 6002. Mustaschgärdsmyg
 6003. Andinsk gärdsmyg
 6004. Corayagärdsmyg
 6005. Västmexikansk gärdsmyg
 6006. Fläckbröstad gärdsmyg
 6007. Rostbröstad gärdsmyg
 6008. Marmorgärdsmyg
 6009. Kastanjegärdsmyg
 6010. Strandgärdsmyg
 6011. Strimbröstad gärdsmyg
 6012. Strimstrupig gärdsmyg
 6013. Bandgärdsmyg
 6014. Karolinagärdsmyg
 6015. Rödvit gärdsmyg
 6016. Niceforos gärdsmyg
 6017. Sinaloagärdsmyg
 6018. Enfärgad gärdsmyg
 6019. Beigebröstad gärdsmyg
 6020. Vitbrynad gärdsmyg
 6021. Guarayosgärdsmyg
 6022. Långnäbbad gärdsmyg
 6023. Grå gärdsmyg
 6024. Inkagärdsmyg
 6025. Gärdsmyg
 6026. Husgärdsmyg
 6027. Falklandsgärdsmyg
 6028. Socorrogärdsmyg
 6029. Clariongärdsmyg
 6030. Bergsgärdsmyg
 6031. Santa Martagärdsmyg
 6032. Rostbrynad gärdsmyg
 6033. Ockragärdsmyg
 6034. Tepuigärdsmyg
 6035. Talamancagärdsmyg
 6036. Vitbukad gärdsmyg
 6037. Vitbröstad skogsgärdsmyg
 6038. Gråbröstad skogsgärdsmyg
 6039. Bandvingad skogsgärdsmyg
 6040. Munchiquegärdsmyg
 6041. Sydlig näktergalsgärdsmyg
 6042. Nordlig näktergalsgärdsmyg
 6043. Flöjtgärdsmyg
 6044. Bamblagärdsmyg
 6045. Kastanjebröstad gärdsmyg
 6046. Orfeusgärdsmyg
 6047. Sånggärdsmyg
 6048. Donacobius
 6049. Grå kattfågel
 6050. Svart kattfågel
 6051. Blå härmtrast
 6052. Blåvit härmtrast
 6053. Nordlig härmtrast
 6054. Tropisk härmtrast
 6055. Bahamahärmtrast
 6056. Chilensk härmtrast
 6057. Långstjärtad härmtrast
 6058. Camposhärmtrast
 6059. Patagonhärmtrast
 6060. Vitbandad härmtrast
 6061. Brunryggad härmtrast
 6062. Floreanahärmtrast
 6063. Galapagoshärmtrast
 6064. Espanolahärmtrast
 6065. San Cristobalhärmtrast
 6066. Socorrohärmtrast
 6067. Buskhärmtrast
 6068. Rödbrun härmtrast
 6069. Långnäbbad härmtrast
 6070. Cozumelhärmtrast
 6071. Grå härmtrast
 6072. Bendires härmtrast
 6073. Fläckig härmtrast
 6074. Bågnäbbad härmtrast
 6075. Mojavehärmtrast
 6076. Kalifornisk härmtrast
 6077. Crissalhärmtrast
 6078. Brun darrhärmtrast
 6079. Grå darrhärmtrast
 6080. Vitbröstad härmtrast
 6081. Vattrad härmtrast
 6082. Pärlögd härmtrast
 6083. Alpjärnsparv
 6084. Altaijärnsparv
 6085. Rödbröstad järnsparv
 6086. Rostbrynad järnsparv
 6087. Sibirisk järnsparv
 6088. Brun järnsparv
 6089. Svartkronad järnsparv
 6090. Jemenjärnsparv
 6091. Svartstrupig järnsparv
 6092. Mongoljärnsparv
 6093. Järnsparv
 6094. Japansk järnsparv
 6095. Vitögd järnsparv
 6096. Pärlkortvinge
 6097. Rostbukad kortvinge
 6098. Vitbukad kortvinge
 6099. Mindre kortvinge
 6100. Blå kortvinge
 6101. Större kortvinge
 6102. Stjärnskvätta
 6103. Halvmånskvätta
 6104. Västlig skogsskvätta
 6105. Sanghaskogsskvätta
 6106. Gabonskogsskvätta
 6107. Östlig skogsskvätta
 6108. Gråskuldrad snårtrast
 6109. Större akalat
 6110. Biokoakalat
 6111. Låglandsakalat
 6112. Ekvatorialakalat
 6113. Tanzaniaakalat
 6114. Östkustakalat
 6115. Gabelaakalat
 6116. Usambaraakalat
 6117. Iringakalat
 6118. Rubehoakalat
 6119. Rödhake
 6120. Japansk rödhake
 6121. Ryukyurödhake
 6122. Drillnäktergal
 6123. Rubinnäktergal
 6124. Svartbröstad rubinnäktergal
 6125. Rosthättad näktergal
 6126. Svartstrupig näktergal
 6127. Glödhake
 6128. Himalayanäktergal
 6129. Blånäktergal
 6130. Vitbrynad näktergal
 6131. Rhododendronnäktergal
 6132. Halsbandsnäktergal
 6133. Blåstjärt
 6134. Guldnäktergal
 6135. Näktergal
 6136. Sydnäktergal
 6137. Blåhake
 6138. Skatnäktergal
 6139. Seychellshama
 6140. Madagaskarshama
 6141. Shamatrast
 6142. Vitbrynad shama
 6143. Palawanshama
 6144. Svart shama
 6145. Roststjärtshama
 6146. Vitstrupig näktergal
 6147. Vitstjärtad alethe
 6148. Rödkronad alethe
 6149. Rödstrupig alethe
 6150. Brunryggad alethe
 6151. Vitbröstad alethe
 6152. Choloalethe
 6153. Bergssnårtrast
 6154. Vitbukad snårtrast
 6155. Kivusnårtrast
 6156. Olivsnårtrast
 6157. Kapsnårtrast
 6158. Vitstrupig snårtrast
 6159. Blåvingesnårtrast
 6160. Höglandssnårtrast
 6161. Vitbrynad snårtrast
 6162. Rödhuvad snårtrast
 6163. Drakensbergsnårtrast
 6164. Vithuvad snårtrast
 6165. Rödnackad snårtrast
 6166. Vitkronad snårtrast
 6167. Grottskvätta
 6168. Rödstjärtad myrtrast
 6169. Vitstjärtad myrtrast
 6170. Rödstjärtad flugtrast
 6171. Vitstjärtad flugtrast
 6172. Fläckhake
 6173. Skogstimalia
 6174. Kopjeskvätta
 6175. Gulögd palmskvätta
 6176. Rödstjärtad palmskvätta
 6177. Fläckig palmskvätta
 6178. Skogsträdnäktergal
 6179. Miomboträdnäktergal
 6180. Kanelträdnäktergal
 6181. Natalträdnäktergal
 6182. Savannträdnäktergal
 6183. Vitbrynad trädnäktergal
 6184. Trädnäktergal
 6185. Kalahariträdnäktergal
 6186. Karooträdnäktergal
 6187. Svart trädnäktergal
 6188. Sydlig buskhake
 6189. Nordlig buskhake
 6190. Hereroskvätta
 6191. Kapklipphoppare
 6192. Namibiaklipphoppare
 6193. Alashanrödstjärt
 6194. Altairödstjärt
 6195. Blåhätta
 6196. Svart rödstjärt
 6197. Rödstjärt
 6198. Hodgsons rödstjärt
 6199. Blåstrupig rödstjärt
 6200. Vitstrupig rödstjärt
 6201. Svartryggad rödstjärt
 6202. Diademrödstjärt
 6203. Bergrödstjärt
 6204. Forsskvätta
 6205. Forsrödstjärt
 6206. Luzonrödstjärt
 6207. Vitbukad rödstjärt
 6208. Vitstjärtad bambunäktergal
 6209. Sundabambunäktergal
 6210. Blåpannad bambunäktergal
 6211. Grandala
 6212. Östsialia
 6213. Västsialia
 6214. Bergsialia
 6215. Mindre klyvstjärt
 6216. Sundaklyvstjärt
 6217. Kastanjeklyvstjärt
 6218. Svartryggad klyvstjärt
 6219. Gråryggad klyvstjärt
 6220. Vitkronad klyvstjärt
 6221. Fläckig klyvstjärt
 6222. Purpurcochoa
 6223. Grön cochoa
 6224. Javacochoa
 6225. Sumatracochoa
 6226. Omao
 6227. Puaiohi
 6228. Olomao
 6229. Nordlig solitärtrast
 6230. Brunryggad solitärtrast
 6231. Kubasolitär
 6232. Rödstrupesolitär
 6233. Masksolitär
 6234. Panamasolitär
 6235. Andinsk solitär
 6236. Skiffersolitär
 6237. Brun solitärtrast
 6238. Vitörad solitärtrast
 6239. Svart solitärtrast
 6240. Buskskvätta
 6241. Sindbuskskvätta
 6242. Mongolbuskskvätta
 6243. Kanariebuskskvätta
 6244. Svarthakad buskskvätta
 6245. Réunionbuskskvätta
 6246. Vitstjärtad buskskvätta
 6247. Svart buskskvätta
 6248. Jerdonbuskskvätta
 6249. Grå buskskvätta
 6250. Vitbukad buskskvätta
 6251. Ockrabuskskvätta
 6252. Vitkronad stenskvätta
 6253. Munkstenskvätta
 6254. Svart stenskvätta
 6255. Bergstenskvätta
 6256. Somalistenskvätta
 6257. Stenskvätta
 6258. Atlasstenskvätta
 6259. Sorgstenskvätta
 6260. Magrebstenskvätta
 6261. Etiopisk stenskvätta
 6262. Schalowstenskvätta
 6263. Finschstenskvätta
 6264. Orientstenskvätta
 6265. Berberstenskvätta
 6266. Nunnestenskvätta
 6267. Cypernstenskvätta
 6268. Svartvit stenskvätta
 6269. Medelhavsstenskvätta
 6270. Kurdstenskvätta
 6271. Persisk stenskvätta
 6272. Ökenstenskvätta
 6273. Svartbröstad stenskvätta
 6274. Svartpannad stenskvätta
 6275. Heuglinstenskvätta
 6276. Isabellastenskvätta
 6277. Kapskvätta
 6278. Karooskvätta
 6279. Brunskvätta
 6280. Traktrakskvätta
 6281. Roststjärt
 6282. Brunstjärt
 6283. Gråstjärt
 6284. Svartstjärt
 6285. Bergsskvätta
 6286. Kongotermitskvätta
 6287. Nordlig termitskvätta
 6288. Sydlig termitskvätta
 6289. Svart termitskvätta
 6290. Vitvingad termitskvätta
 6291. Vitpannad termitskvätta
 6292. Vitkronad termitskvätta
 6293. Klippskvätta
 6294. Vitvingad klippskvätta
 6295. Indisk näktergal
 6296. Kuststentrast
 6297. Skogsstentrast
 6298. Amberstentrast
 6299. Bensons stentrast
 6300. Kapstentrast
 6301. Mindre kapstentrast
 6302. Vitpannad stentrast
 6303. Miombostentrast
 6304. Stentrast
 6305. Blåstrupig stentrast
 6306. Vitstrupig stentrast
 6307. Rostbukad stentrast
 6308. Dvärgstentrast
 6309. Blåtrast
 6310. Ceylonvisseltrast
 6311. Glansvisseltrast
 6312. Javavisseltrast
 6313. Malajvisseltrast
 6314. Malabarvisseltrast
 6315. Taiwanvisseltrast
 6316. Blå visseltrast
 6317. Borneovisseltrast
 6318. Kastanjevisseltrast
 6319. Geomalia
 6320. Tanimbartrast
 6321. Molucktrast
 6322. Brunryggad trast
 6323. Rödryggad trast
 6324. Kastanjeryggad trast
 6325. Broktrast
 6326. Filippintrast
 6327. Timortrast
 6328. Orangetrast
 6329. Borneotrast
 6330. Sibirisk trast
 6331. Orangebröstad trast
 6332. Kivutrast
 6333. Svartkindad trast
 6334. Östafrikansk trast
 6335. Kongotrast
 6336. Svartörad trast
 6337. Vitbukad trast
 6338. Fläcktrast
 6339. Fläckvingad trast
 6340. Sundatrast
 6341. Himalayatrast
 6342. Långstjärtad trast
 6343. Guldtrast
 6344. Amamitrast
 6345. Tanimbarguldtrast
 6346. Stillahavstrast
 6347. Australtrast
 6348. New Britaintrast
 6349. Makiratrast
 6350. Guadalkanaltrast
 6351. Långnäbbad trast
 6352. Mörksidig trast
 6353. Seramtrast
 6354. Engganotrast
 6355. Vitörad trast
 6356. Nordlig guldtrast
 6357. Sitkatrast
 6358. Aztektrast
 6359. Större pittatrast
 6360. Mindre pittatrast
 6361. Sulawesitrast
 6362. Tristantrast
 6363. Antilltrast
 6364. Svartnäbbad skogstrast
 6365. Orangenäbbad skogstrast
 6366. Vitögd skogstrast
 6367. Mexikansk skogstrast
 6368. Rosthättad skogstrast
 6369. Svarthuvad skogstrast
 6370. Gulbröstad skogstrast
 6371. Rostskogstrast
 6372. Gråkindad skogstrast
 6373. Bicknellskogstrast
 6374. Beigekindad skogstrast
 6375. Eremitskogstrast
 6376. Fläckskogstrast
 6377. Gulbent trast
 6378. Ljusögd trast
 6379. Jordtrast
 6380. Komortrast
 6381. São Tométrast
 6382. Olivtrast
 6383. Aftontrast
 6384. Taitatrast
 6385. Kurrichanetrast
 6386. Glasögontrast
 6387. Jementrast
 6388. Somalitrast
 6389. Svartbröstad trast
 6390. Gråryggad trast
 6391. Gråtrast
 6392. Svartvit trast
 6393. Halsbandstrast
 6394. Ringtrast
 6395. Gråvingad trast
 6396. Koltrast
 6397. Ötrast
 6398. Brunhuvad trast
 6399. Izutrast
 6400. Kastanjetrast
 6401. Kesslertrast
 6402. Mingtrast
 6403. Amurtrast
 6404. Gråhalsad trast
 6405. Rödhalsad trast
 6406. Svarthalsad trast
 6407. Bruntrast
 6408. Rödtrast
 6409. Björktrast
 6410. Rödvingetrast
 6411. Taltrast
 6412. Kinatrast
 6413. Dubbeltrast
 6414. Vithakad trast
 6415. Rödfotad trast
 6416. Chiguancotrast
 6417. Sottrast
 6418. Stortrast
 6419. Svarttrast
 6420. Andinsk trast
 6421. Bergsskiffertrast
 6422. Östlig skiffertrast
 6423. Blygrå trast
 6424. Venezuelatrast
 6425. Maranjontrast
 6426. Orangebukad trast
 6427. Rostbukad trast
 6428. Sydtrast
 6429. Blekbröstad trast
 6430. Beigebröstad trast
 6431. Bergstrast
 6432. Svartnäbbad trast
 6433. Amazontrast
 6434. Kakaotrast
 6435. Kaneltrast
 6436. Selvatrast
 6437. Boliviatrast
 6438. Lerfärgad trast
 6439. Arawaktrast
 6440. Ecuadortrast
 6441. Vitögd trast
 6442. Vithalsad trast
 6443. Sepiatrast
 6444. Daguatrast
 6445. Mexikansk trast
 6446. Graysons trast
 6447. La Selletrast
 6448. Rödkragad trast
 6449. Vandringstrast
 6450. Prìncipétrast
 6451. Abessinsk trast
 6452. Usambaratrast
 6453. Karootrast
 6454. Sydlig marksmyg
 6455. Nordlig marksmyg
 6456. Papuamarksmyg
 6457. Papuasnärtfågel
 6458. Östlig snärtfågel
 6459. Västlig snärtfågel
 6460. Malleesnärtfågel
 6461. Eyresnärtfågel
 6462. Ökensnärtfågel
 6463. Fläckig vakteltrast
 6464. Svartbröstad vakteltrast
 6465. Nullarborvakteltrast
 6466. Kanelvakteltrast
 6467. Brunbröstad vakteltrast
 6468. Gulögd vakteltrast
 6469. Fläckig juveltimalia
 6470. Blå juveltimalia
 6471. Brunkronad juveltimalia
 6472. Brunryggad juveltimalia
 6473. Ralltimalia
 6474. Mindre melampitta
 6475. Större melampitta
 6476. Ifrit
 6477. Vitbröstad trasttimalia
 6478. Sulawesitrasttimalia
 6479. Rosttrasttimalia
 6480. Mindanaotrasttimalia
 6481. Brunryggad trasttimalia
 6482. Rostbrun trasttimalia
 6483. Glasögontrasttimalia
 6484. Kortstjärtad trasttimalia
 6485. Balabactrasttimalia
 6486. Ljusbröstad trasttimalia
 6487. Fjällstrupig trasttimalia
 6488. Kärrtrasttimalia
 6489. Fläcktrasttimalia
 6490. Sri Lankatrasttimalia
 6491. Rödbrynad trasttimalia
 6492. Sumatratrasttimalia
 6493. Svartkronad trasttimalia
 6494. Skäggträdtimalia
 6495. Sotkronad trädtimalia
 6496. Fjällkronad trädtimalia
 6497. Större trädtimalia
 6498. Balabacträdtimalia
 6499. Gråbröstad trädtimalia
 6500. Grånackad illadopsis
 6501. Fjällbröstad illadopsis
 6502. Gråflankad illadopsis
 6503. Brunbröstad illadopsis
 6504. Gråbröstad illadopsis
 6505. Brun illadopsis
 6506. Bergsilladopsis
 6507. Bergsnunnetimalia
 6508. Bergstimalia
 6509. Trasttimalia
 6510. Större sabeltimalia
 6511. Rostkindad sabeltimalia
 6512. Fläckbröstad sabeltimalia
 6513. Indisk sabeltimalia
 6514. Gråkronad sabeltimalia
 6515. Bergssabeltimalia
 6516. Rostnackad sabeltimalia
 6517. Rödnäbbad sabeltimalia
 6518. Korallnäbbad sabeltimalia
 6519. Nya Guineabågnäbb
 6520. Gråkronad bågnäbb
 6521. Vitbrynad bågnäbb
 6522. Vitstrupig bågnäbb
 6523. Rostkronad bågnäbb
 6524. Bågnäbbad sabeltimalia
 6525. Kortstjärtad sabeltimalia
 6526. Himalayasmygtimalia
 6527. Borneosmygtimalia
 6528. Mindanaosmygtimalia
 6529. Balabacsmygtimalia
 6530. Strimsmygtimalia
 6531. Rostbröstad smygtimalia
 6532. Svartstrupig smygtimalia
 6533. Större smygtimalia
 6534. Vattrad smygtimalia
 6535. Fläckig smygtimalia
 6536. Kortstjärtad smygtimalia
 6537. Bergssmygtimalia
 6538. Luzonsmygtimalia
 6539. Dvärgsmygtimalia
 6540. Fjällig smygtimalia
 6541. Mindre smygtimalia
 6542. Nepalesisk smygtimalia
 6543. Rödstrupig smygtimalia
 6544. Mishmismygtimalia
 6545. Bandvingad smygtimalia
 6546. Pärlsmygtimalia
 6547. Mörk smygtimalia
 6548. Assamsmygtimalia
 6549. Chinsmygtimalia
 6550. Gråbukad smygtimalia
 6551. Kilnäbbssmygtimalia
 6552. Jery
 6553. Grön jery
 6554. Strimmig jery
 6555. Spetsstjärtad lövtimalia
 6556. Svartkronad busktimalia
 6557. Brunpannad busktimalia
 6558. Rödhättad busktimalia
 6559. Svarthakad busktimalia
 6560. Gyllenbusktimalia
 6561. Dvärgbusktimalia
 6562. Gulstrupig busktimalia
 6563. Gulkronad busktimalia
 6564. Praktbusktimalia
 6565. Glasögonbusktimalia
 6566. Strimmig busktimalia
 6567. Panaybusktimalia
 6568. Negrosbusktimalia
 6569. Palawanbusktimalia
 6570. Vitbukad busktimalia
 6571. Sotbrun busktimalia
 6572. Gråstrupig busktimalia
 6573. Kastanjebusktimalia
 6574. Pärlhalsbusktimalia
 6575. Assambusktimalia
 6576. Fjällbröstad busktimalia
 6577. Fjällörad busktimalia
 6578. Svarthalsad busktimalia
 6579. Vithalsad busktimalia
 6580. Kastanjevingad busktimalia
 6581. Ringbusktimalia
 6582. Rostbukstimalia
 6583. Svarthuvad timalia
 6584. Strimmig mestimalia
 6585. Gråhuvad mestimalia
 6586. Gråmaskad mestimalia
 6587. Brun mestimalia
 6588. Ullryggad mestimalia
 6589. Mindre mestimalia
 6590. Rödkronad timalia
 6591. Eldögd timalia
 6592. Öronfläckstimalia
 6593. Roststjärtad mopinia
 6594. Messmyg
 6595. Nepalskriktrast
 6596. Irakskriktrast
 6597. Orientskriktrast
 6598. Rostflankad skriktrast
 6599. Vitstrupig skriktrast
 6600. Långnäbbad skriktrast
 6601. Grå skriktrast
 6602. Arabskriktrast
 6603. Saharaskriktrast
 6604. Fjällig skriktrast
 6605. Rödbrun skriktrast
 6606. Gråpannad skriktrast
 6607. Indisk skriktrast
 6608. Sri Lankaskriktrast
 6609. Ljushuvad skriktrast
 6610. Ovamboskriktrast
 6611. Svarttyglad skriktrast
 6612. Mörk skriktrast
 6613. Svarthuvad skriktrast
 6614. Brun skriktrast
 6615. Vithuvad skriktrast
 6616. Fläckig skriktrast
 6617. Somaliskriktrast
 6618. Vitgumpad skriktrast
 6619. Savannskriktrast
 6620. Kenyaskriktrast
 6621. Brokskriktrast
 6622. Svartvit skriktrast
 6623. Nakenkindad skriktrast
 6624. Kinesisk babax
 6625. Större babax
 6626. Koslows babax
 6627. Sri Lankafnittertrast
 6628. Sundafnittertrast
 6629. Rödpannad fnittertrast
 6630. Maskfnittertrast
 6631. Vitstrupig fnittertrast
 6632. Vittofsad fnittertrast
 6633. Halsbandsfnittertrast
 6634. Större halsbandsfnittertrast
 6635. Svart fnittertrast
 6636. Nakenhuvad fnittertrast
 6637. Vitstreckad fnittertrast
 6638. Vithalsad fnittertrast
 6639. Kambodiafnittertrast
 6640. Svarthättad fnittertrast
 6641. Grå fnittertrast
 6642. Rostkindad fnittertrast
 6643. Brunryggad fnittertrast
 6644. Kinesisk fnittertrast
 6645. Vitkindad fnittertrast
 6646. Gulstrupig fnittertrast
 6647. Mysorefnittertrast
 6648. Gulbröstad fnittertrast
 6649. Gråvingad fnittertrast
 6650. Nordlig fnittertrast
 6651. Sukatjovs fnittertrast
 6652. Mustaschfnittertrast
 6653. Rödstrupig fnittertrast
 6654. Rostörad fnittertrast
 6655. Bandad fnittertrast
 6656. Fläckryggad fnittertrast
 6657. Större fnittertrast
 6658. Pärlfnittertrast
 6659. Gråsidig fnittertrast
 6660. Rostfnittertrast
 6661. Brunhättad fnittertrast
 6662. Rostnackad fnittertrast
 6663. Fjällstrupig fnittertrast
 6664. Sångfnittertrast
 6665. Vitbrynad fnittertrast
 6666. Nilgirifnittertrast
 6667. Gråbröstad fnittertrast
 6668. Västlig fnittertrast
 6669. Strimmig fnittertrast
 6670. Brun fnittertrast
 6671. Blåvingad fnittertrast
 6672. Fjällig fnittertrast
 6673. Gulvingad fnittertrast
 6674. Sikangfnittertrast
 6675. Svartkindad fnittertrast
 6676. Taiwanfnittertrast
 6677. Rostkronad fnittertrast
 6678. Gråryggad fnittertrast
 6679. Svarthuvad fnittertrast
 6680. Rödvingad fnittertrast
 6681. Rödstjärtad fnittertrast
 6682. Blåkronad fnittertrast
 6683. Rödkindad mesia
 6684. Emeishanmesia
 6685. Taiwanmesia
 6686. Silverörad mesia
 6687. Rödnäbbad mesia
 6688. Kutia
 6689. Svarthuvad broktimalia
 6690. Gulvingad broktimalia
 6691. Grön broktimalia
 6692. Svartörad broktimalia
 6693. Brunstrupig broktimslia
 6694. Vithuvad timalia
 6695. Rödpannad bandvinge
 6696. Glasögonbandvinge
 6697. Svartkronad bandvinge
 6698. Himalayabandvinge
 6699. Waldens bandvinge
 6700. Streckad bandvinge
 6701. Taiwanbandvinge
 6702. Blåstjärtad minla
 6703. Brunstjärtad minla
 6704. Rödstjärtad minla
 6705. Guldfulvetta
 6706. Gulpannad fulvetta
 6707. Gulbröstad fulvetta
 6708. Rostvingad fulvetta
 6709. Mörkkindad fulvetta
 6710. Streckbröstad fulvetta
 6711. Glasögonfulvetta
 6712. Laosfulvetta
 6713. Gråhuvad fulvetta
 6714. Ludlows fulvetta
 6715. Halsbandsfulvetta
 6716. Brunhuvad fulvetta
 6717. Rostkronad fulvetta
 6718. Brunstjärtad fulvetta
 6719. Brunkindad fulvetta
 6720. Javafulvetta
 6721. Indokinesisk fulvetta
 6722. Bergsfulvetta
 6723. Gråkindad fulvetta
 6724. Nepalfulvetta
 6725. Rödnäbbstimalia
 6726. Kupetimalia
 6727. Kongotimalia
 6728. Bruntimalia
 6729. Etiopisk timalia
 6730. Gråhuvad timalia
 6731. Vietnamsibia
 6732. Javasibia
 6733. Rödryggad sibia
 6734. Svarthuvad sibia
 6735. Grå sibia
 6736. Mörkryggad sibia
 6737. Svartörad sibia
 6738. Vitörad sibia
 6739. Blågrå sibia
 6740. Långstjärtad sibia
 6741. Brunnackad yuhina
 6742. Borneoyuhina
 6743. Vitnackad yuhina
 6744. Gulnackad yuhina
 6745. Burmayuhinia
 6746. Skäggyuhina
 6747. Diademyuhina
 6748. Rostnackad yuhina
 6749. Taiwanyuhina
 6750. Rödnäbbad yuhina
 6751. Gulgumpad yuhina
 6752. Malia
 6753. Eldstjärt
 6754. Principeflugsnappare
 6755. Madagaskartimalia
 6756. Gulbrynad madagaskartimalia
 6757. Mustaschmadagaskartimalia
 6758. Skäggmes
 6759. Större papegojnäbb
 6760. Tretåig papegojnäbb
 6761. Brun papegojnäbb
 6762. Svartbröstad papegojnäbb
 6763. Fläckbröstad papegojnäbb
 6764. Glasögonpapegojnäbb
 6765. Brunvingad papegojnäbb
 6766. Rosenpapegojnäbb
 6767. Gråstrupig papegojnäbb
 6768. Tofspapegojnäbb
 6769. Roststrupig papegojnäbb
 6770. Gulbrun papegojnäbb
 6771. Svartstrupig papegojnäbb
 6772. Guldpapegojnäbb
 6773. Kortstjärtad papegojnäbb
 6774. Svartbrynad papegojnäbb
 6775. Rödhuvad papegojnäbb
 6776. Gråhuvad papegojnäbb
 6777. Kinesisk vasspapegojnäbb
 6778. Nordlig vasspapegojnäbb
 6779. Vithakad kråktrast
 6780. Gråhakad kråktrast
 6781. Halsbandsknottsmyg
 6782. Rostknottsmyg
 6783. Långnäbbad knottsmyg
 6784. Blågrå myggsnappare
 6785. Svartstjärtad myggsnappare
 6786. Kalifornisk myggsnappare
 6787. Kubansk myggsnappare
 6788. Vittyglad myggsnappare
 6789. Svarthuvad myggsnappare
 6790. Blygrå myggsnappare
 6791. Gräddbukad myggsnappare
 6792. Guianamyggsnappare
 6793. Skifferstrupig myggsnappare
 6794. Maskmyggsnappare
 6795. Gulstrupig tesia
 6796. Grå tesia
 6797. Grönhättad tesia
 6798. Javatesia
 6799. Brun tesia
 6800. Timorstubbstjärt
 6801. Borneostubbstjärt
 6802. Manchurisk stubbstjärt
 6803. Ljusbent cettia
 6804. Japansk cettia
 6805. Manchucettia
 6806. Filippincettia
 6807. Palaucettia
 6808. San Cristobalcettia
 6809. Fijicettia
 6810. Brunsidig cettia
 6811. Sundacettia
 6812. Rostkronad cettia
 6813. Tanimbarcettia
 6814. Buskcettia
 6815. Drillcettia
 6816. Gråsidig cettia
 6817. Cettisångare
 6818. Dvärgsmygsångare
 6819. Vitbrynad smygsångare
 6820. Djasmygsångare
 6821. Vitvingad smygsångare
 6822. Kanelsmygsångare
 6823. Bangwasmygsångare
 6824. Victorins smygsångare
 6825. Natalsmygsångare
 6826. Skogssmygsångare
 6827. Knysnasmygsångare
 6828. Bambusmygsångare
 6829. Fläckig smygsångare
 6830. Manchurisk smygsångare
 6831. Långnäbbad smygsångare
 6832. Kinesisk smygsångare
 6833. Brun smygsångare
 6834. Bergsmygsångare
 6835. Taiwansmygsångare
 6836. Långstjärtad smygsångare
 6837. Kinabalusmygsångare
 6838. Indonesisk smygsångare
 6839. Rödbrun smygsångare
 6840. Javasmygsångare
 6841. Timorsmygsångare
 6842. Ceylonsmygsångare
 6843. Större flodsångare
 6844. Vassångare
 6845. Flodsångare
 6846. Starrsångare
 6847. Okotsksångare
 6848. Koreasångare
 6849. Gräshoppssångare
 6850. Träsksångare
 6851. Kilstjärtsångare
 6852. Kaveldunsångare
 6853. Vattensångare
 6854. Sävsångare
 6855. Fältsångare
 6856. Amursångare
 6857. Kortvingad rörsångare
 6858. Svartbrynad rörsångare
 6859. Streckad rörsångare
 6860. Långnäbbad sångare
 6861. Afrikansk rörsångare
 6862. Busksångare
 6863. Kap Verdesångare
 6864. Kärrsångare
 6865. Rörsångare
 6866. Papyrussångare
 6867. Australsångare
 6868. Trastsångare
 6869. Basrasångare
 6870. Kinesisk trastsångare
 6871. Marianersångare
 6872. Carolinersångare
 6873. Naurusångare
 6874. Hawaiisångare
 6875. Kiritimatisångare
 6876. Tahitisångare
 6877. Tuamotusångare
 6878. Marquesassångare
 6879. Pitcairnsångare
 6880. Rimatarasångare
 6881. Cooksångare
 6882. Hendersonsångare
 6883. Kaffersångare
 6884. Sumpsångare
 6885. Madagaskarsångare
 6886. Rodriguessångare
 6887. Seychellsångare
 6888. Tjocknäbbad sångare
 6889. Madagaskarnesillas
 6890. Ljus Madagaskarnesillas
 6891. Anjouannesillas
 6892. Komornesillas
 6893. Mohelinesillas
 6894. Aritikysångare
 6895. Gul kloropeta
 6896. Bergskloropeta
 6897. Papyruskloropeta
 6898. Härmsångare
 6899. Polyglottsångare
 6900. Olivsångare
 6901. Orientsångare
 6902. Eksångare
 6903. Macchiasångare
 6904. Stäppsångare
 6905. Saxaulsångare
 6906. Höksångare
 6907. Herdesångare
 6908. Mästersångare
 6909. Arabisksångare
 6910. Trädgårdssångare
 6911. Svarthätta
 6912. Törnsångare
 6913. Ärtsångare
 6914. Ökenärtsångare
 6915. Bergärtsångare
 6916. Ökensångare
 6917. Saharasångare
 6918. Svarthakad sångare
 6919. Sammetshätta
 6920. Cypernsångare
 6921. Östlig sammetshätta
 6922. Rödstrupig sångare
 6923. Glasögonsångare
 6924. Atlassångare
 6925. Provencesångare
 6926. Sardinsk sångare
 6927. Balearisk sångare
 6928. Rostgumpad sångare
 6929. Karoosångare
 6930. Brun parisoma
 6931. Halsbandssångare
 6932. Jemensångare
 6933. Balesångare
 6934. Lövsångare
 6935. Kanariegransångare
 6936. Iberisk gransångare
 6937. Gransångare
 6938. Taigagransångare
 6939. Kashmirgransångare
 6940. Berggransångare
 6941. Dvärgsångare
 6942. Bergsångare
 6943. Balkansångare
 6944. Kashmirsångare
 6945. Grönsångare
 6946. Alpin sångare
 6947. Kokonorsångare
 6948. Subalpin sångare
 6949. Stensångare
 6950. Sotbrun sångare
 6951. Brunsångare
 6952. Gulstreckad sångare
 6953. Videsångare
 6954. Rhododendronsångare
 6955. Taigasångare
 6956. Bergstaigasångare
 6957. Afghansångare
 6958. Kungsfågelsångare
 6959. Sydlig kungsfågelsångare
 6960. Gansusångare
 6961. Kinesisk sångare
 6962. Gråbröstad sångare
 6963. Nordsångare
 6964. Grovnäbbad sångare
 6965. Lundsångare
 6966. Kaukasisk lundsångare
 6967. Östlig lundsångare
 6968. Drillsångare
 6969. Sackalinsångare
 6970. Västlig kronsångare
 6971. Östlig kronsångare
 6972. Izusångare
 6973. Mindre kronsångare
 6974. Vitstjärtad kronsångare
 6975. Emeikronsångare
 6976. Hainansångare
 6977. Timorsångare
 6978. Burmasångare
 6979. Svartbrynad lövsångare
 6980. Indonesisk sångare
 6981. Sulawesisångare
 6982. Nya Guineasångare
 6983. San Cristobalsångare
 6984. Kolombangrasångare
 6985. Filippinsångare
 6986. Cebusångare
 6987. Rödkronad sångare
 6988. Gulgrön sångare
 6989. Rödmaskad sångare
 6990. Ugandasångare
 6991. Svartkronad sångare
 6992. Grönvingad sångare
 6993. Orientalisk bambusångare
 6994. Gråkronad bambusångare
 6995. Alströms bambusångare
 6996. Whistlers bambusångare
 6997. Martens bambusångare
 6998. Biankis bambusångare
 6999. Gråkindad bambusångare
 7000. Glasögonbambusångare
 7001. Gulbröstad bambusångare
 7002. Rödkronad bambusångare
 7003. Gråhuvad bambusångare
 7004. Sundabambusångare
 7005. Brednäbbad sångare
 7006. Rödkindad bambusångare
 7007. Gulbukad sångare
 7008. Svartkindad bambusångare
 7009. Rödkronad kungsfågel
 7010. Kungsfågel
 7011. Brandkronad kungsfågel
 7012. Kanariekungsfågel
 7013. Taiwankungsfågel
 7014. Guldkronad kungsfågel
 7015. Madeirakungsfågel
 7016. Violsångare
 7017. Tofsviolsångare
 7018. Snårsångare
 7019. Kinesisk snårsångare
 7020. Rödhättad grässångare
 7021. Benguelagrässångare
 7022. Vitbrynad grässångare
 7023. Visselgrässångare
 7024. Miombogrässångare
 7025. Skogsgrässångare
 7026. Kongogrässångare
 7027. Höglandsgrässångare
 7028. Kilimanjarogrässångare
 7029. Svartbrynad grässångare
 7030. Rödhuvad grässångare
 7031. Marsabitgrässångare
 7032. Akaciagrässångare
 7033. Askgrässångare
 7034. Rostkronad grässångare
 7035. Långstjärtad grässångare
 7036. Grå grässångare
 7037. Gråryggad grässångare
 7038. Jämmergrässångare
 7039. Knarrgrässångare
 7040. Svartryggad grässångare
 7041. Papyrusgrässångare
 7042. Sumpgrässångare
 7043. Levaillants grässångare
 7044. Större grässångares
 7045. Angolagrässångare
 7046. Aberdaregrässångare
 7047. Buskgrässångare
 7048. Flöjtgrässångare
 7049. Taboragrässångare
 7050. Svartstjärtad grässångare
 7051. Kortvingad grässångare
 7052. Rostgrässångare
 7053. Rävgrässångare
 7054. Dvärggrässångare
 7055. Grässångare
 7056. Sokotragrässångare
 7057. Madagaskargrässångare
 7058. Ökengrässångare
 7059. Strimmg grässångare
 7060. Savanngrässångare
 7061. Dambogrässångare
 7062. Brun grässångare
 7063. Ljuskronad grässångare
 7064. Klatschgrässångare
 7065. Rödkronad grässångare
 7066. Klippgrässångare
 7067. Lynes grässångare
 7068. Mörkryggad grässångare
 7069. Kustgrässångare
 7070. Luapulagrässångare
 7071. Etiopisk grässångare
 7072. Sokotrasångare
 7073. Vithakad prinia
 7074. Sierra Leoneprinia
 7075. Sotprinia
 7076. Namaquaprinia
 7077. Ockraflankad prinia
 7078. Orientprinia
 7079. Svartbröstad prinia
 7080. Karooprinia
 7081. Drakensbergprinia
 7082. Blek prinia
 7083. São Toméprinia
 7084. Zebraprinia
 7085. Streckad prinia
 7086. Askprinia
 7087. Rostprinia
 7088. Gråbröstad prinia
 7089. Gulbukad prinia
 7090. Bandvingad prinia
 7091. Brun prinia
 7092. Strimmig prinia
 7093. Jungelprinia
 7094. Svartstrupig prinia
 7095. Gräsprinia
 7096. Träskprinia
 7097. Indisk prinia
 7098. Gråkronad prinia
 7099. Flodprinia
 7100. Rödkindad prinia
 7101. Gulbröstad apalis
 7102. Brunstjärtad apalis
 7103. Maskapalis
 7104. Kivuapalis
 7105. Vitbrynad apalis
 7106. Svartstrupig apalis
 7107. Vitvingad apalis
 7108. Svartkronad apalis
 7109. Ringapalis
 7110. Taitaapalis
 7111. Namuliapalis
 7112. Gulstrupig apalis
 7113. Grå apalis
 7114. Brunhuvad apalis
 7115. Karamojaapalis
 7116. Brunstrupig apalis
 7117. Kungweapalis
 7118. Kastanjestrupig apalis
 7119. Kaboboapalis
 7120. Uluguruapalis
 7121. Skifferapalis
 7122. Bamendaapalis
 7123. Kamerunapalis
 7124. Svarthuvad apalis
 7125. Chirindaapalis
 7126. Halsbandsapalis
 7127. Ruwenzoriapalis
 7128. Rostgumpad gräsfågel
 7129. Skäggsångare
 7130. Stråsångare
 7131. Damarasångare
 7132. Brun stråstjärt
 7133. Grå stråstjärt
 7134. Sahelsångare
 7135. Rödmaskad apalis
 7136. Långstjärtad sångare
 7137. Kastanjevingad prinia
 7138. Akaciasångare
 7139. Rödvingad sångare
 7140. Vitstjärtad sångare
 7141. Afrikansk skräddarfågel
 7142. Långnäbbad skräddarfågel
 7143. Bergsskräddarfågel
 7144. Mindanaoskräddarfågel
 7145. Skräddarfågel
 7146. Svarthalsad skräddarfågel
 7147. Filippinsk skräddarfågel
 7148. Luzonskräddarfågel
 7149. Rödstjärtad skräddarfågel
 7150. Askgrå skräddarfågel
 7151. Olivskräddarfågel
 7152. Vitörad skräddarfågel
 7153. Svarthuvad skräddarfågel
 7154. Samarskräddarfågel
 7155. Svarthuvad rostsångare
 7156. Maskrostsångare
 7157. Rosthuvudsångare
 7158. Grönryggad camaroptera
 7159. Höklik calamonastes
 7160. Fjällig calamonastes
 7161. Grå calamonastes
 7162. Miombocalamonastes
 7163. Gulbrynad camaroptera
 7164. Grön camaroptera
 7165. Gråryggad camaroptera
 7166. Kopjesångare
 7167. Gyllingsångare
 7168. Svartnackad sångare
 7169. Gulbukad eremomela
 7170. Gulgumpad eremomela
 7171. Grönhättad eremomela
 7172. Grönryggad eremomela
 7173. Senegaleremomela
 7174. Karooeremomela
 7175. Rödkronad eremomela
 7176. Rödpannad eremomela
 7177. Gulstrupig eremomela
 7178. Brunkindad eremomela
 7179. Salvadorieremomela
 7180. Rödkronad krombek
 7181. Lendukrombek
 7182. Vitbrynad krombek
 7183. Grön krombek
 7184. Citronkrombek
 7185. Rödmaskad krombek
 7186. Nordlig krombek
 7187. Kortnäbbad krombek
 7188. Långnäbbad krombek
 7189. Somalikrombek
 7190. Neumanns sångare
 7191. Kivusångare
 7192. Olivlångnäbb
 7193. Angolalångnäbb
 7194. Ljusbukad långnäbb
 7195. Gul långnäbb
 7196. Rostflankad långnäbb
 7197. Madagaskargråsångare
 7198. São Tomélångnäbb
 7199. Borstgräsfågel
 7200. Indisk gräsfågel
 7201. Afrikansk gräsfågel
 7202. Rostgräsfågel
 7203. Nya Guineagräsfågel
 7204. Strimgräsfågel
 7205. Dvärggräsfågel
 7206. Nya Zeelandgräsfågel
 7207. Papuagräsfågel
 7208. Rostgräslärka
 7209. Brun gräslärka
 7210. Spinifexfågel
 7211. Nya Kaledoniengräsfågel
 7212. Guadalkanalgräsfågel
 7213. Bismarckgräsfågel
 7214. Bougainvillegräsfågel
 7215. New Britaingräsfågel
 7216. Långbent sångare
 7217. Timorgräsfågel
 7218. Kvisthoppare
 7219. Gulbukad hyliota
 7220. Sydlig hyliota
 7221. Usambarahyliota
 7222. Violettryggad hyliota
 7223. Grön hylia
 7224. Rostblåsmyg
 7225. Brunryggad blåsmyg
 7226. Brednäbbad blåsmyg
 7227. Purariblåsmyg
 7228. Koboltblåsmyg
 7229. Purpurkronad blåsmyg
 7230. Vitbukad blåsmyg
 7231. Praktblåsmyg
 7232. Brokblåsmyg
 7233. Blåstrupig blåsmyg
 7234. Rödvingad blåsmyg
 7235. Vitvingad blåsmyg
 7236. Cape Yorkblåsmyg
 7237. Rödryggad blåsmyg
 7238. Vitskuldrad blåsmyg
 7239. Tjocknäbbad grässmyg
 7240. Eyregrässmyg
 7241. Strimmig grässmyg
 7242. Kortstjärtad grässmyg
 7243. Grå grässmyg
 7244. Carpentariagrässmyg
 7245. Vitstrupig grässmyg
 7246. Svart grässmyg
 7247. Mörk grässmyg
 7248. Queenslandgrässmyg
 7249. Sydlig trådstjärt
 7250. Rödkronad trådstjärt
 7251. Malleetrådstjärt
 7252. Östlig borstsmyg
 7253. Brun borstsmyg
 7254. Rödbrun borstsmyg
 7255. Vitstrupig gerygone
 7256. Biakgerygone
 7257. Brun gerygone
 7258. Fégerygone
 7259. Långnäbbad gerygone
 7260. Mörk gerygone
 7261. Grönryggad gerygone
 7262. Mangrovegerygone
 7263. Västlig gerygone
 7264. Bergsgerygone
 7265. Gulbukad gerygone
 7266. Brunbröstad gerygone
 7267. Gulflankad gerygone
 7268. Grå gerygone
 7269. Norfolkgerygone
 7270. Chathamgerygone
 7271. Timorgerygone
 7272. Rödflankad gerygone
 7273. Orientgerygone
 7274. Smånäbb
 7275. Grå vitmask
 7276. Brunbandad vitmask
 7277. Svartbandad vitmask
 7278. Gul taggnäbb
 7279. Strimmig taggnäbb
 7280. Brun taggnäbb
 7281. Höglandstaggnäbb
 7282. Papuataggnäbb
 7283. Tasmantaggnäbb
 7284. Gråryggad taggnäbb
 7285. Västlig taggnäbb
 7286. Samphiretaggnäbb
 7287. Rostgumptaggnäbb
 7288. Gulstjärtad taggnäbb
 7289. Rödstjärtad taggnäbb
 7290. Inlandstaggnäbb
 7291. Tasmanbusksmyg
 7292. Ljusnäbbad busksmyg
 7293. Större busksmyg
 7294. Vitbrynad busksmyg
 7295. Brunmaskad busksmyg
 7296. Långnäbbad busksmyg
 7297. Vogelkopbusksmyg
 7298. Papuabusksmyg
 7299. Grågrön busksmyg
 7300. Gulstrupig busksmyg
 7301. Athertonbusksmyg
 7302. Strimmig hedsmyg
 7303. Rosthedsmyg
 7304. Rödgumpad hedsmyg
 7305. Hedsmyg
 7306. Bergsbusksmyg
 7307. Rödstrupig busksmyg
 7308. Fläckig busksmyg
 7309. Ormbunksmyg
 7310. Kanelmussmyg
 7311. Kastanjemussmyg
 7312. Bergsmussmyg
 7313. Klippsångare
 7314. Lotsfågel
 7315. Vitmohoua
 7316. Gulmohoua
 7317. Antipodkrypare
 7318. Vithuvad sydskvätta
 7319. Röd sydskvätta
 7320. Orange sydskvätta
 7321. Gul sydskvätta
 7322. Stensydskvätta
 7323. Silkesflugsnappare
 7324. Askgrå flugsnäppare
 7325. Maricoflugsnappare
 7326. Blek flugsnappare
 7327. Trastflugsnappare
 7328. Silverfågel
 7329. Etiopflugsnappare
 7330. Gulögd flugsnappare
 7331. Nimbaflugsnappare
 7332. Svart flugsnappare
 7333. Drongoflugsnappare
 7334. Fiskalflugsnappare
 7335. Skiffergrå flugsnappare
 7336. Angolaflugsnappare
 7337. Skogsflugsnappare
 7338. Vitbrynad skogsflugsnappare
 7339. Burujungelflugsnappare
 7340. Floresjungelflugsnappare
 7341. Olivryggad jungelflugsnappare
 7342. Brunvit jungelflugsnappare
 7343. Gråstrupig jungelflugsnappare
 7344. Rödstjärtad jungelflugsnappare
 7345. Sulajungelflugsnappare
 7346. Vitbrynad jungelflugsnappare
 7347. Vitstrupig jungelflugsnappare
 7348. Luzonjungelflugsnappare
 7349. Mindanaojungelflugsnappare
 7350. Svartvit flugsnappare
 7351. Balkanflugsnappare
 7352. Halsbandsflugsnappare
 7353. Vitbrynad narcissflugsnappare
 7354. Gulbrynad narcissflugsnappare
 7355. Kinesisk narcissflugsnappare
 7356. Mugimakiflugsnappare
 7357. Mindre flugsnappare
 7358. Taigaflugsnappare
 7359. Kashmirflugsnappare
 7360. Orangestjärnig flugsnappare
 7361. Vitstrupig flugsnappare
 7362. Malajflugsnappare
 7363. Vitbrynad flugsnappare
 7364. Sulawesiflugsnappare
 7365. Orangebröstad flugsnappare
 7366. Basilanflugsnappare
 7367. Buruflugsnappare
 7368. Damaraflugsnappare
 7369. Skifferryggad flugsnappare
 7370. Palawanflugsnappare
 7371. Ockrastjärtad flugsnappare
 7372. Bergsflugsnappare
 7373. Lompobattangflugsnappare
 7374. Sumbaflugsnappare
 7375. Svarthuvad flugsnappare
 7376. Timorflugsnappare
 7377. Nunneflugsnappare
 7378. Ultramarinflugsnappare
 7379. Blågrå flugsnappare
 7380. Safirflugsnappare
 7381. Atlasflugsnappare
 7382. Blåvit flugsnappare
 7383. Större niltava
 7384. Mindre niltava
 7385. Koboltniltava
 7386. Praktniltava
 7387. Sumatraniltava
 7388. Kinesisk niltava
 7389. Timorblåflugsnappare
 7390. Blåhuvad blåflugsnappare
 7391. Matinanblåflugsnappare
 7392. Vitstjärtad blåflugsnappare
 7393. Rücks blåflugsnappare
 7394. Blåbröstad blåflugsnappare
 7395. Hainanblåflugsnappare
 7396. Vitbukad blåflugsnappare
 7397. Vitstrupig blåflugsnappare
 7398. Ljus blåflugsnappare
 7399. Blåstrupig blåflugsnappare
 7400. Orientalisk blåflugsnappare
 7401. Palawanblåflugsnappare
 7402. Borneoblåflugsnappare
 7403. Sundablåflugsnappare
 7404. Malajblåflugsnappare
 7405. Vitsidig blåflugsnappare
 7406. Mangroveblåflugsnappare
 7407. Sulawesiblåflugsnappare
 7408. Dvärgflugsnappare
 7409. Grå flugsnappare
 7410. Sotflugsnappare
 7411. Streckad flugsnappare
 7412. Glasögonflugsnappare
 7413. Williamsons flugsnappare
 7414. Sotbröstad flugsnappare
 7415. Sumbabrunflugsnappare
 7416. Brunbröstad flugsnappare
 7417. Rödstjärtad flugsnappare
 7418. Rostflugsnappare
 7419. Akaciaflugsnappare
 7420. Mörkgrå flugsnappare
 7421. Sumpflugsnappare
 7422. Olivflugsnappare
 7423. Gråbrun flugsnappare
 7424. Flodflugsnappare
 7425. Pygméflugsnappare
 7426. Gulbent flugsnappare
 7427. Askflugsnappare
 7428. Ockragumpad flugsnappare
 7429. Tjocknäbbad flugsnappare
 7430. Sotbrun flugsnappare
 7431. Svartbrun flugsnappare
 7432. Brachystegiaflugsnappare
 7433. Lavendelflugsnappare
 7434. Turkosflugsnappare
 7435. Maskflugsnappare
 7436. Nilgiriflugsnappare
 7437. Indigoflugsnappare
 7438. Grå mesflugsnappare
 7439. Gråbröstad mesflugsnappare
 7440. Komorflugsnappare
 7441. Mörk Newtonia
 7442. Newtonia (djur)
 7443. Tabikynewtonia
 7444. Fanovananewtonia
 7445. Kryptisk sångare
 7446. Australflugskvätta
 7447. Citronbukad flugskvätta
 7448. Tanimbarflugskvätta
 7449. Gulbent flugskvätta
 7450. Olivflugskvätta
 7451. Papuaflugskvätta
 7452. Gråhuvad solflugsnappare
 7453. Citronsolflugsnappare
 7454. Låglandspeltops
 7455. Bergspeltops
 7456. Forssydhake
 7457. Rödryggad sydhake
 7458. Rödbröstad sydhake
 7459. Rödpannad sydhake
 7460. Flamsydhake
 7461. Klippsydhake
 7462. Skär sydhake
 7463. Rosensydhake
 7464. Bergssydhake
 7465. Vitpannad sydhake
 7466. Messydhake
 7467. Nya Zeelandsydhake
 7468. Chathamsydhake
 7469. Svarthuvad sydhake
 7470. Brun sydhake
 7471. Vitmaskad sydhake
 7472. Blekgul sydhake
 7473. Östlig gulsydhake
 7474. Västlig gulsydhake
 7475. Vithake
 7476. Gulbukad sydhake
 7477. Mangrovesydhake
 7478. Rostvingad filentoma
 7479. Purpurbröstad filentoma
 7480. Svarthakad sydhake
 7481. Svartvit sydhake
 7482. Vitbrynad sydhake
 7483. Olivgul sydhake
 7484. Svartstrupig sydhake
 7485. Rostsidig sydhake
 7486. Vitvingad sydhake
 7487. Grå sydhake
 7488. Blågrå sydhake
 7489. Vitgumpad sydhake
 7490. Busksydhake
 7491. Gråhuvad sydhake
 7492. Grönryggad sydhake
 7493. Vitögd sydhake
 7494. Vitbröstad monarktörnskata
 7495. Tofsmonarktörnskata
 7496. Bandmonarktörnskata
 7497. Kapbatis
 7498. Kortstjärtad batis
 7499. Margarets batis
 7500. Ruwenzoribatis
 7501. Woodwards batis
 7502. Strupfläcksbatis
 7503. Mozambiquebatis
 7504. Priritbatis
 7505. Senegalbatis
 7506. Gråhuvad batis
 7507. Pygmébatis
 7508. Svarthuvad batis
 7509. Angolabatis
 7510. Gabonbatis
 7511. Ituribatis
 7512. Biokobatis
 7513. Malawibatis
 7514. Västafrikansk batis
 7515. Reichenow's batis
 7516. Brunstrupig flikflugsnappare
 7517. Vitpannad flikflugsnappare
 7518. Svartstrupig flikflugsnappare
 7519. Bamendaflikflugsnappare
 7520. Saffransgul flikflugsnappare
 7521. Brunkindad flikflugsnappare
 7522. Svartryggad flikflugsnappare
 7523. Zaireflikflugsnappare
 7524. Kastanjebrun flikflugsnappare
 7525. Vitfläckad flikflugsnappare
 7526. Gulgrön elminia
 7527. Rödkronad elminia
 7528. Rödstjärtad elminia
 7529. Blå elminia
 7530. Vitstjärtad elminia
 7531. Vitspetsad elminia
 7532. Vitbukad elminia
 7533. Mörk elminia
 7534. Vitvingad monark
 7535. Blåhuvad monark
 7536. Afrikansk paradisflugsnappare
 7537. Rödgumpad paradisflugsnappare
 7538. Kortstjärtad paradisflugsnappare
 7539. São Toméparadisflugsnappare
 7540. Madagaskarparadisflugsnappare
 7541. Seychellparadisflugsnappare
 7542. Maskarenparadisflugsnappare
 7543. Asiatisk paradisflugsnappare
 7544. Japansk paradisflugsnappare
 7545. Röd paradisflugsnappare
 7546. Grå paradisflugsnappare
 7547. Annobonparadisflugsnappare
 7548. Rödbrun paradisflugsnappare
 7549. Blågrå paradisflugsnappare
 7550. Sangiheparadisflugsnappare
 7551. Korttofsad monark
 7552. Himmelsblå monark
 7553. Azurmonark
 7554. Gulbröstad båtnäbb
 7555. Svartbröstad båtnäbb
 7556. Elepaio
 7557. Rarotongamonark
 7558. Tahitimonark
 7559. Marquesasmonark
 7560. Uahukamonark
 7561. Fatuhivamonark
 7562. Vanikoromonark
 7563. Ogeamonark
 7564. Skiffergrå monark
 7565. Vanuatumonark
 7566. Melanesisk monark
 7567. Fijimonark
 7568. Svartstrupig monark
 7569. Rennellmonark
 7570. Trukmonark
 7571. Svart monark
 7572. Brun monark
 7573. Moluckmonark
 7574. Gråhuvad monark
 7575. Svarthuvad monark
 7576. Svartvingad monark
 7577. Vitgumpad monark
 7578. Bougainvillemonark
 7579. Kastanjebukad monark
 7580. Vitkronad monark
 7581. Vitörad monark
 7582. Fläckvingad monark
 7583. Kofiaumonark
 7584. Sundamonark
 7585. Maskmonark
 7586. Burumonark
 7587. Svarthakad monark
 7588. Floresmonark
 7589. Vitstjärtad monark
 7590. Brokmonark
 7591. Manusmonark
 7592. Mussaumonark
 7593. Makiramonark
 7594. Kolombangaramonark
 7595. Svartstjärtad monark
 7596. Japmonark
 7597. Biakmonark
 7598. Kronmonark
 7599. Guldmonark
 7600. Tinianmonark
 7601. Svartvit monark
 7602. Kråsmonark
 7603. Kragmonark
 7604. Cape Yorkmonark
 7605. Vitstrupig monark
 7606. Glansmonark
 7607. Mindre glansmonark
 7608. Pohnpeiflugsnappare
 7609. Atollmonark
 7610. Mangroveflugsnappare
 7611. Moluckflugsnappare
 7612. Blygrå flugsnappare
 7613. Biakflugsnappare
 7614. Stålblå monark
 7615. Brunhakad monark
 7616. Melanesisk flugsnappare
 7617. Vanikoroflugsnappare
 7618. Samoaflugsnappare
 7619. Sidenflugsnappare
 7620. Rödstrupig flugsnappare
 7621. Blåkronad monark
 7622. Melaleucamonark
 7623. Gul solfjäderstjärt
 7624. Sotsolfjäderstjärt
 7625. Busksolfjäderstjärt
 7626. Vitbukad solfjäderstjärt
 7627. Blå solfjäderstjärt
 7628. Blåhuvad solfjäderstjärt
 7629. Rödstjärtad solfjäderstjärt
 7630. Svarthuvad solfjäderstjärt
 7631. Tanimbarsolfjäderstjärt
 7632. Palausolfjäderstjärt
 7633. Ceramsolfjäderstjärt
 7634. Molucksolfjäderstjärt
 7635. Rostbukad solfjäderstjärt
 7636. Rödgumpad solfjäderstjärt
 7637. Pohnpeisolfjäderstjärt
 7638. Manussolfjäderstjärt
 7639. Mörkstrupig solfjäderstjärt
 7640. Mussausolfjäderstjärt
 7641. Kadavusolfjäderstjärt
 7642. Gråbröstad solfjäderstjärt
 7643. Kortnäbbad solfjäderstjärt
 7644. Strimmig solfjäderstjärt
 7645. Rennellsolfjäderstjärt
 7646. Salomonsolfjäderstjärt
 7647. Makirasolfjäderstjärt
 7648. Nya Zeelandsolfjäderstjärt
 7649. Mangrovesolfjäderstjärt
 7650. Samoasolfjäderstjärt
 7651. Malaitasolfjäderstjärt
 7652. Svart solfjäderstjärt
 7653. Kastanjebukad solfjäderstjärt
 7654. Javasolfjäderstjärt
 7655. Vitörad solfjäderstjärt
 7656. Vitstrupig solfjädersstjärt
 7657. Vitbrynad solfjäderstjärt
 7658. Svartvit solfjäderstjärt
 7659. Nordlig solfjäderstjärt
 7660. Roststjärtadsolfjäderstjärt
 7661. Brunkronad solfjäderstjärt
 7662. Pärlsolfjäderstjärt
 7663. Vitvingad solfjäderstjärt
 7664. Ärleflugsnappare
 7665. Grå solfjäderstjärt
 7666. Arafurasolfjäderstjärt
 7667. Plognäbb
 7668. Östlig tofsvisslare
 7669. Västlig Tofsvisslare
 7670. Nordlig tofsvisslare
 7671. Tofsklockfågel
 7672. Dvärgvisslare
 7673. Mesvisslare
 7674. Sulawesivisslare
 7675. Rosryggad visslare
 7676. Rödnackad visslare
 7677. Sotgrå törntrast
 7678. Olivvisslare
 7679. Rödkindad visslare
 7680. Svarttygelvisslare
 7681. Borneovisslare
 7682. Mangrovevisslare
 7683. Rödryggad visslare
 7684. Grönryggad visslare
 7685. Moluckvisslare
 7686. Rödbröstad visslare
 7687. Brunryggad visslare
 7688. Gulbukad visslare
 7689. Gulgumpad visslare
 7690. Vogelkopvisslare
 7691. Papuavisslare
 7692. Gråvisslare
 7693. Timorvisslare
 7694. Guldvisslare
 7695. Tongavisslare
 7696. Mangroveguldvisslare
 7697. Samoavisslare
 7698. Nya Kaledonienvisslare
 7699. Salomonvisslare
 7700. Gråhalsad visslare
 7701. Sundavisslare
 7702. Gulnackad visslare
 7703. Gulryggad visslare
 7704. Rostbuksvisslare
 7705. Sepikvisslare
 7706. Svarthuvad visslare
 7707. Gråbrun visslare
 7708. Vithakad visslare
 7709. Sumbawavisslare
 7710. Bandavisslare
 7711. Svartstrupig visslare
 7712. Bismarckvisslare
 7713. Gulstrupig visslare
 7714. Fijivisslare
 7715. Liten törntrast
 7716. Sangihetörntrast
 7717. Gråryggad törntrast
 7718. Grå törntrast
 7719. Klipptörntrast
 7720. Växelpitohui
 7721. Svarthuvad pitohui
 7722. Ljusbukad pitohui
 7723. Rostpitohui
 7724. Tofpitohui
 7725. Svart pitohui
 7726. Palautörntrast
 7727. Stjärtmes
 7728. Vitkindad stjärtmes
 7729. Rödhättad stjärtmes
 7730. Rostpannad stjärtmes
 7731. Vitstrupig stjärtmes
 7732. Svartbrynad stjärtmes
 7733. Sotstjärtmes
 7734. Dvärgmes
 7735. Buskmes
 7736. Pungmes
 7737. Svarthuvad pungmes
 7738. Vitkronad pungmes
 7739. Kinesisk pungmes
 7740. Sennarpungmes
 7741. Gul pungmes
 7742. Blek pungmes
 7743. Skogspungmes
 7744. Afrikansk pungmes
 7745. Kappungmes
 7746. Verdinmes
 7747. Brandkronad mes
 7748. Entita
 7749. Sikangtita
 7750. Balkanmes
 7751. Hyrkanmes
 7752. Talltita
 7753. Songarmes
 7754. Amerikansk talltita
 7755. Karolinatita
 7756. Mexikansk tita
 7757. Bergtita
 7758. Vitbrynad mes
 7759. Sichuanmes
 7760. Lappmes
 7761. Hudsontita
 7762. Rostmes
 7763. Sonoratofsmes
 7764. Östlig simlames
 7765. Västlig simlames
 7766. Himalayasvartmes
 7767. Svartmes
 7768. Mandarinmes
 7769. Praktmes
 7770. Palawanmes
 7771. Tofsmes
 7772. Grå tofsmes
 7773. Sydlig gråmes
 7774. Akaciames
 7775. Somalimes
 7776. Miombomes
 7777. Afrikansk svartmes
 7778. Carps svartmes
 7779. Guineames
 7780. Vitvingad mes
 7781. Vitbukad mes
 7782. Vitryggad mes
 7783. Skiffermes
 7784. Ruwenzorimes
 7785. Finkmes
 7786. Rostbukad mes
 7787. Kanelmes
 7788. Talgoxe
 7789. Turkestanmes
 7790. Orienttalgoxe
 7791. Vitnackad mes
 7792. Västlig gyllenmes
 7793. Östlig gyllenmes
 7794. Gulmes
 7795. Blåmes
 7796. Koboltmes
 7797. Azurmes
 7798. Gulbröstad mes
 7799. Samurajmes
 7800. Vitpannad mes
 7801. Kalifornisk gråmes
 7802. Tallgråmes
 7803. Östlig gråmes
 7804. Svartkronad gråmes
 7805. Sultanmes
 7806. Grönmes
 7807. Nötväcka
 7808. Naganötväcka
 7809. Kastanjenötväcka
 7810. Kashmirnötväcka
 7811. Vitstjärtad nötväcka
 7812. Burmanötväcka
 7813. Dvärgnötväcka
 7814. Brunhuvad nötväcka
 7815. Korsikansk nötväcka
 7816. Yunnannötväcka
 7817. Rödbröstad nötväcka
 7818. Kinesisk nötväcka
 7819. Vitkindad nötväcka
 7820. Vitbröstad nötväcka
 7821. Krüpers nötväcka
 7822. Kabylnötväcka
 7823. Klippnötväcka
 7824. Östlig klippnötväcka
 7825. Rödnäbbad nötväcka
 7826. Filippinnötväcka
 7827. Gulnäbbad nötväcka
 7828. Blånötväcka
 7829. Jättenötväcka
 7830. Praktnötväcka
 7831. Murkrypare
 7832. Trädkrypare
 7833. Amerikansk trädkrypare
 7834. Trädgårdsträdkrypare
 7835. Himalayaträdkrypare
 7836. Nepalträdkrypare
 7837. Brunstrupig trädkrypare
 7838. Sichuanträdkrypare
 7839. Fläckträdkrypare
 7840. Vitbröstad filippinkrypare
 7841. Brunnackad filippinkrypare
 7842. Långnäbbad filippinkrypare
 7843. Broksitella
 7844. Svart sitella
 7845. Papuasitella
 7846. Rödbrynad australkrypare
 7847. Vitbrynad australkrypare
 7848. Brun australkrypare
 7849. Rostfärgad australkrypare
 7850. Svartstjärtad australkrypare
 7851. Vitstrupig australkrypare
 7852. Papuansk australkrypare
 7853. Arfakbärpickare
 7854. Svart bärpickare
 7855. Blåryggad bärpickare
 7856. Solfjäderstjärtsbärpickare
 7857. Strimmig bärpickare
 7858. Tjocknäbbad bärpickare
 7859. Olivryggad blomsterpickare
 7860. Gulbröstad blomsterpickare
 7861. Karminbröstad blomsterpickare
 7862. Palawanblomsterpickare
 7863. Borneoblomsterpickare
 7864. Scharlakanblomsterpickare
 7865. Sundablomsterpickare
 7866. Tjocknäbbad blomsterpickare
 7867. Brunryggad blomsterpickare
 7868. Strimmig blomsterpickare
 7869. Sepiabukad blomsterpickareö
 7870. Gulgumpad blomsterpickare
 7871. Gulbukad blomsterpickare
 7872. Sri Lankablomsterpickare
 7873. Gulflankad blomsterpickare
 7874. Mindanaoblomsterpickare
 7875. Orangekronad blomsterpickare
 7876. Svartvit blomsterpickare
 7877. Cebublomsterpickare
 7878. Rödbukad blomsterpickare
 7879. Panayblomsterpickare
 7880. Mindoroblomsterpickare
 7881. Orangebukad blomsterpickare
 7882. Filippinsk blomsterpickare
 7883. Bleknäbbad blomsterpickare
 7884. Enfärgad blomsterpickare
 7885. Dvärgblomsterpickare
 7886. Kungsblomsterpickare
 7887. Ceramblomsterpickare
 7888. Moluckblomsterpickare
 7889. Vogelkopblomsterpickare
 7890. Bismarckblomsterpickare
 7891. Salomonblomsterpickare
 7892. Makirablomsterpickare
 7893. Flamblomsterpickare
 7894. Wallaceablomsterpickare
 7895. Mistelpickare
 7896. Sulawesiblomsterpickare
 7897. Bergsblomsterpickare
 7898. Orientblomsterpickare
 7899. Blodbröstblomsterpickare
 7900. Rödryggad blomsterpickare
 7901. Kardinalblomsterpickare
 7902. Rödkronad blomsterpickare
 7903. Louisiadblomsterpickare
 7904. Mesbärpickare
 7905. Tofsbärpickare
 7906. Tasmanpardalote
 7907. Fläckig pardalote
 7908. Rödbrynad pardalote
 7909. Strimmig pardalote
 7910. Rödtofsad solfågel
 7911. Gråhuvad solfågel
 7912. Rubinkindad solfågel
 7913. Brun solfågel
 7914. Reichenows solfågel
 7915. Anchietasolfågel
 7916. Enfärgad solfågel
 7917. Brunstrupig solfågel
 7918. Rödstrupig solfågel
 7919. Västlig violettryggad solfågel
 7920. Östlig violettryggad solfågel
 7921. Kustsolfågel
 7922. Lilastjärtad solfågel
 7923. Seimunds solfågel
 7924. Grön solfågel
 7925. Rödbandad solfågel
 7926. Amanisolfågel
 7927. Halsbandssolfågel
 7928. Pygmésolfågel
 7929. Nilsolfågel
 7930. Violettnackad solfågel
 7931. Reichenbachs solfågel
 7932. Principesolfågel
 7933. Newtons solfågel
 7934. Jättesolfågel
 7935. Östlig olivsolfågel
 7936. Västlig olivsolfågel
 7937. Grå solfågel
 7938. Kamerunsolfågel
 7939. Blåhuvad solfågel
 7940. Bannermans solfågel
 7941. Grönhuvad solfågel
 7942. Blåstrupig solfågel
 7943. Sokotrasolfågel
 7944. Karmelitsolfågel
 7945. Grönstrupig solfågel
 7946. Ametistsolfågel
 7947. Rödbröstad solfågel
 7948. Hunters solfågel
 7949. Beigebröstad solfågel
 7950. Violettgumpad solfågel
 7951. Karmosinryggad solfågel
 7952. Purpurstrupig solfågel
 7953. Sorgsolfågel
 7954. Kopparstrupig solfågel
 7955. Batessolfågel
 7956. Ursulasolfågel
 7957. Seychellsolfågel
 7958. Långnäbbad solfågel
 7959. Olivryggad solfågel
 7960. Sumbasolfågel
 7961. Flambröstad solfågel
 7962. Purpursolfågel
 7963. Sovimangasolfågel
 7964. Humblotsolfågel
 7965. Anjouansolfågel
 7966. Mayottesolfågel
 7967. Charmsolfågel
 7968. Vitbukad solfågel
 7969. Oustaletsolfågel
 7970. Svartvit solfågel
 7971. Sydlig dubbelbandad solfågel
 7972. Miombosolfågel
 7973. Större dubbelbandad solfågel
 7974. Stuhlmannsolfågel
 7975. Angolasolfågel
 7976. Prigogines solfågel
 7977. Nordlig dubbelbandad solfågel
 7978. Östlig dubbelbandad solfågel
 7979. Neergaards solfågel
 7980. Olivbukad solfågel
 7981. Dvärgsolfågel
 7982. Kungssolfågel
 7983. Ulugurusolfågel
 7984. Moreausolfågel
 7985. Rockefellers solfågel
 7986. Abessinsk solfågel
 7987. Orangetofsad solfågel
 7988. Palestinasolfågel
 7989. Kopparsolfågel
 7990. Fülleborns solfågel
 7991. Tsavosolfågel
 7992. Usambarasolfågel
 7993. Shelleys solfågel
 7994. Maricosolfågel
 7995. Pembasolfågel
 7996. Violettbröstad solfågel
 7997. Purpurbandad solfågel
 7998. Regnbågssolfågel
 7999. Karmosinbröstad solfågel
 8000. Kongosolfågel
 8001. Smyckesolfågel
 8002. Svartbukad solfågel
 8003. Madagaskarsolfågel
 8004. Johannasolfågel
 8005. Praktsolfågel
 8006. Rödvingad solfågel
 8007. Orangebröstad solfågel
 8008. Tacazzesolfågel
 8009. Bocagesolfågel
 8010. Purpurbröstad solfågel
 8011. Malakitsolfågel
 8012. Rödtofsad malakitsolfågel
 8013. Bronssolfågel
 8014. Guldvingad solfågel
 8015. Mindanaosolfågel
 8016. Aposolfågel
 8017. Linasolfågel
 8018. Flamsolfågel
 8019. Smaragdvingad solfågel
 8020. Sangihesolfågel
 8021. Guldstrupig Sangihesolfågel
 8022. Malawisolfågel
 8023. Goulds solfågel
 8024. Grönstjärtad solfågel
 8025. Vitflankad solfågel
 8026. Gaffelstjärtad solfågel
 8027. Svartstrupig solfågel
 8028. Scharlakansolfågel
 8029. Ghatssolfågel
 8030. Javasolfågel
 8031. Temmincks solfågel
 8032. Eldstjärtad solfågel
 8033. Mindre spindeljägare
 8034. Tjocknäbbad spindeljägare
 8035. Långnäbbad spindeljägare
 8036. Glasögonspindeljägare
 8037. Gulörad spindeljägare
 8038. Nakenkindad spindeljägare
 8039. Gråbröstad spindeljägare
 8040. Streckad spindeljägare
 8041. Borneospindeljägare
 8042. Whiteheads spindeljägare
 8043. Brunsidig glasögonfågel
 8044. Japansk glasögonfågel
 8045. Filippinsk glasögonfågel
 8046. Indisk glasögonfågel
 8047. Ceylonglasögonfågel
 8048. Rotaglasögonfågel
 8049. Saipanglasögonfågel
 8050. Karolinerglasögonfågel
 8051. Enfärgad glasögonfågel
 8052. Engganoglasögonfågel
 8053. Maskglasögonfågel
 8054. Everetts glasögonfågel
 8055. Gultyglad glasögonfågel
 8056. Bergsglasögonfågel
 8057. Sundaglasögonfågel
 8058. Javaglasögonfågel
 8059. Citronglasögonfågel
 8060. Blek glasögonfågel
 8061. Sulawesiglasögonfågel
 8062. Kaibesarglasögonfågel
 8063. Kaikecilglasögonfågel
 8064. Citronstrupig glasögonfågel
 8065. Moluckglasögonfågel
 8066. Mörkhuvad glasögonfågel
 8067. Seramglasögonfågel
 8068. Sangiheglasögonfågel
 8069. Papuansk glasögonfågel
 8070. Tagulaglasögonfågel
 8071. Svarthuvad glasögonfågel
 8072. Biakglasögonfågel
 8073. Sothuvad glasögonfågel
 8074. Buruglasögonfågel
 8075. Ambonglasögonfågel
 8076. Nya Guineaglasögonfågel
 8077. Salomonglasögonfågel
 8078. Julöglasögonfågel
 8079. Gul glasögonfågel
 8080. Louisiadglasögonfågel
 8081. Rennellglasögonfågel
 8082. Rendovaglasögonfågel
 8083. Kulumbangraglasögonfågel
 8084. Vellalavellaglasögonfågel
 8085. Gizoglasögonfågel
 8086. Ganongaglasögonfågel
 8087. Eremitglasögonfågel
 8088. Malaitaglasögonfågel
 8089. Santa Cruzglasögonfågel
 8090. Samoaglasögonfågel
 8091. Fijiglasögonfågel
 8092. Vanuatuglasögonfågel
 8093. Mindre Lifouglasögonfågel
 8094. Nya Kaledonienglasögonfågel
 8095. Gråryggad glasögonfågel
 8096. Lord Howeglasögonfågel
 8097. Smalnäbbad glasögonfågel
 8098. Vitbröstad paradisfågel
 8099. Större Lifouglasögonfågel
 8100. Grå glasögonfågel
 8101. Mörk glasögonfågel
 8102. Abessinsk glasögonfågel
 8103. Kapglasögonfågel
 8104. Afrikansk gul glasögonfågel
 8105. Höglandsglasögonfågel
 8106. Kulalglasögonfågel
 8107. Pareglasögonfågel
 8108. Taitaglasögonfågel
 8109. Maskarenglasögonfågel
 8110. Principeglasögonfågel
 8111. Annobonglasögonfågel
 8112. Madagaskarglasögonfågel
 8113. Mayotteglasögonfågel
 8114. Mahéglasögonfågel
 8115. Karthalaglasögonfågel
 8116. Réunionglasögonfågel
 8117. Mauritiusglasögonfågel
 8118. Pembaglasögonfågel
 8119. Skogsglasögonfågel
 8120. Grön glasögonfågel
 8121. Nakentyglad glasögonfågel
 8122. Ndeniglasögonfågel
 8123. Större glasögonfågel
 8124. Långnäbbad glasögonfågel
 8125. Trukglasögonfågel
 8126. Pohnpeiglasögonfågel
 8127. Ceramglasögonfågel
 8128. Brunstrupig glasögonfågel
 8129. Vitpannad glasögonfågel
 8130. Svartmaskad glasögonfågel
 8131. Strimmig glasögonfågel
 8132. Gråstrupig glasögonfågel
 8133. Gulbrynad glasögonfågel
 8134. Tofsglasögonfågel
 8135. Dvärgglasögonfågel
 8136. Timorglasögonfågel
 8137. Tjocknäbbad glasögonfågel
 8138. Svartögd glasögonfågel
 8139. Brun glasögonfågel
 8140. Biokospeirops
 8141. Principespeirops
 8142. Kamerunspeirops
 8143. São Toméspeirops
 8144. Höglandshonungsfågel
 8145. Låglandshonungsfågel
 8146. Långnäbbad honungsfågel
 8147. Bougainvillehonungsfågel
 8148. Nya Guineabärpickare
 8149. Gråvingad bärpickare
 8150. Olivbärpickare
 8151. Pygmebärpickare
 8152. Grönryggad honungsfågel
 8153. Lombokhonungsfågel
 8154. Olivhonungsfågel
 8155. Brun honungsfågel
 8156. Indonesisk honungsfågel
 8157. Mörkbrun honungsfågel
 8158. Silverörad honungsfågel
 8159. Fjällbröstad honungsfågel
 8160. Buruhonungsfågel
 8161. Seramhonungsfågel
 8162. Timorhonungsfågel
 8163. Svartstreckad honungsfågel
 8164. Vitstrimmad honungsfågel
 8165. Ambonmyzomela
 8166. Vithakad myzomela
 8167. Askmyzomela
 8168. Rubinstrupig myzomela
 8169. Brun myzomela
 8170. Röd myzomela
 8171. Svart myzomela
 8172. Bismarckmyzomela
 8173. Nya Irlandmyzomela
 8174. Rubinmyzomela
 8175. Rödhuvad myzomela
 8176. Sumbamyzomela
 8177. Bergsmyzomela
 8178. Scharlakansmyzomela
 8179. Sulawesimyzomela
 8180. Wakolomyzomela
 8181. Bandamyzomela
 8182. Nya Kaledonienmyzomela
 8183. Kardinalmyzomela
 8184. Mikronesisk myzomela
 8185. Rotumamyzomela
 8186. Rödstrupig myzomela
 8187. Rödnackad myzomela
 8188. Svarthuvad myzomela
 8189. Gulbukad myzomela
 8190. Malaitamyzomela
 8191. Sotmyzomela
 8192. Fijimyzomela
 8193. Svartbukad myzomela
 8194. Rödgumpad myzomela
 8195. Svartröd myzomela
 8196. Svart honungsfågel
 8197. Svartvit honungsfågel
 8198. Fläckbröstad honungsfågel
 8199. Bergshonungsfågel
 8200. Skogshonungsfågel
 8201. Buskhonungsfågel
 8202. Tjocknäbbad honungsfågel
 8203. Kopihonungsfågel
 8204. Tagulahonungsfågel
 8205. Slank honungsfågel
 8206. Gulfläckig honungsfågel
 8207. Gulstrupig honungsfågel
 8208. Gulörad honungsfågel
 8209. Vitstreckad honungsfågel
 8210. Guadalkanalhonungsfågel
 8211. Gul honungsfågel
 8212. Sånghonungsfågel
 8213. Spräcklig honungsfågel
 8214. Mangrovehonungsfågel
 8215. Olivbrun honungsfågel
 8216. Gulhuvad honungsfågel
 8217. Gråbröstad honungsfågel
 8218. Gulkindad honungsfågel
 8219. Malleehonungsfågel
 8220. Gråhuvad honungsfågel
 8221. Vitplymad honungsfågel
 8222. Gulplymad honungsfågel
 8223. Gulhalsad honungsfågel
 8224. Vitörad honungsfågel
 8225. Gulstrupig honungsfågel
 8226. Hjälmhonungsfågel
 8227. Enfärgad honungsfågel
 8228. Glasögonhonungsfågel
 8229. Eungellahonungsfågel
 8230. Svartstrupig honungsfågel
 8231. Lövhonungsfågel
 8232. Gråhalsad honungsfågel
 8233. Fläckig honungsfågel
 8234. Gulstreckad honungsfågel
 8235. Kadavuhonungsfågel
 8236. Orangekindad honungsfågel
 8237. Flikhonungsfågel
 8238. Gyllenhonungsfågel
 8239. Boninhonungsfågel
 8240. Brunhuvad honungsfågel
 8241. Vitnackad honungsfågel
 8242. Vitstrupig honungsfågel
 8243. Svarthuvad honungsfågel
 8244. Svarthakad honungsfågle
 8245. Barkhonungsfågel
 8246. Blåkindad honungsfågel
 8247. Hihi
 8248. Umbrahonungsfågel
 8249. Gråbrun honungsfågel
 8250. Strimhuvad honungsfågel
 8251. Strimmunkskata
 8252. Brun munkskata
 8253. Svartbröstad munkskata
 8254. Mindre munkskata
 8255. Grå munkskata
 8256. Timormunkskata
 8257. Morotaimunkskata
 8258. Serammunkskata
 8259. Moluckmunkskata
 8260. Hjälmmunkskata
 8261. Nya Guineamunkskata
 8262. New Britainmunkskata
 8263. Nya Irlandmunkskata
 8264. Manusmunkskata
 8265. Vitkronad munkskata
 8266. Skränmunkskata
 8267. Nya Kaledonienmunkskata
 8268. Blygrå honungsfågel
 8269. Olivstrimmad honungsfågel
 8270. Rostflankad honungsfågel
 8271. Rostryggad honungsfågel
 8272. Mayrs honungsfågel
 8273. Svartstrimmig honungsfågel
 8274. Sotmelidectes
 8275. Bismarckmelidectes
 8276. Långskäggig melidectes
 8277. Kortskäggig melidectes
 8278. Kanelbrynad malidectes
 8279. Vogelkopmelidectes
 8280. Blåögd melidectes
 8281. Gulbrynad melidectes
 8282. Huonmelidectes
 8283. Praktmelidectes
 8284. Makirahonungsfågel
 8285. Arfakhonungsfågel
 8286. Vitfläckig honungsfågel
 8287. Rökfärgad honungsfågel
 8288. Svartörad honungsfågel
 8289. Ljusörad honungsfågel
 8290. Fijihonungsfågel
 8291. Samoahonungsfågel
 8292. Kråkhonungsfågel
 8293. Bandad honungsfågel
 8294. Vitögd honungsfågel
 8295. Vitkindad honungsfågel
 8296. Vitpannad honungsfågel
 8297. Brunkronad honungsfågel
 8298. Nya Kaledonienhonungsfågel
 8299. Svartkronad honungsfågel
 8300. Tvärbandad honungsfågel
 8301. Brunryggad honungsfågel
 8302. Strimmig honungsfågel
 8303. Grå honungsfågel
 8304. Rostbröstad honungsfågel
 8305. Rödstrupig honungsfågel
 8306. Mistelhonungsfågel
 8307. Rödkindad honungsfågel
 8308. Svartbandad honungsfågel
 8309. Östlig sylnäbb
 8310. Västlig sylnäbb
 8311. Klockhonungsstare
 8312. Larmhonungsstare
 8313. Gulstrupig honungsstare
 8314. Nya Zeelandklockfågel
 8315. Kindtofshonungsfågel
 8316. Borstkindad honungsfågel
 8317. Mindre kråsfågel
 8318. Röd kråsfågel
 8319. Gul kråsfågel
 8320. Tui
 8321. Kapsockerfågel
 8322. Gurneys sockerfågel
 8323. Tofssparv
 8324. Skiffersparv
 8325. Kornsparv
 8326. Gulsparv
 8327. Tallsparv
 8328. Klippsparv
 8329. Mongolsparv
 8330. Ängssparv
 8331. Jankowskisparv
 8332. Bergortolan
 8333. Svarthakad sparv
 8334. Gulgrå sparv
 8335. Ortolansparv
 8336. Rostsparv
 8337. Häcksparv
 8338. Bergsparv
 8339. Hussparv
 8340. Sandsparv
 8341. Afrikansk klippsparv
 8342. Granitsparv
 8343. Kapsparv
 8344. Amursävsparv
 8345. Tristramsparv
 8346. Rödkindad sparv
 8347. Dvärgsparv
 8348. Gulbrynad sparv
 8349. Videsparv
 8350. Praktsparv
 8351. Gyllensparv
 8352. Somalisparv
 8353. Gyllenbröstad sparv
 8354. Brungumpad sparv
 8355. Cabanissparv
 8356. Rödbrun sparv
 8357. Koslovsparv
 8358. Svarthuvad sparv
 8359. Stäppsparv
 8360. Svavelsparv
 8361. Gråhuvad sparv
 8362. Blågrå sparv
 8363. Dvärgsävsparv
 8364. Sävsparv
 8365. Malawisparv
 8366. Prärielappsparv
 8367. Lappsparv
 8368. Tundralappsparv
 8369. Praktlappsparv
 8370. Snösparv
 8371. Beringsnösparv
 8372. Svartsparv
 8373. Rävsparv
 8374. Soträvsparv
 8375. Grå rävsparv
 8376. Sångsparv
 8377. Lincolnsparv
 8378. Träsksparv
 8379. Morgonsparv
 8380. Kanadasparv
 8381. Vitkronad sparv
 8382. Vitstrupig sparv
 8383. Gulkronad sparv
 8384. Vulkanjunco
 8385. Mörkögd junco
 8386. Guadalupejunco
 8387. Gulögd junco
 8388. Bairds junco
 8389. Gulbrynad grässparv
 8390. Stornäbbad grässparv
 8391. Kustsparv
 8392. Spetsstjärtad sparv
 8393. Nelsons sparv
 8394. Le Contes sparv
 8395. Präriesparv
 8396. Henslowsparv
 8397. Gräshoppsparv
 8398. Sierra Madresparv
 8399. Grässparv
 8400. Gulmaskad sparv
 8401. Tundrasparv
 8402. Tjippsparv
 8403. Åkersparv
 8404. Ensparv
 8405. Chaparralsparv
 8406. Lerfärgad sparv
 8407. Brewersparv
 8408. Trädgränssparv
 8409. Aftonsparv
 8410. Lärksparv
 8411. Svartstrupig sparv
 8412. Bells sparv
 8413. Malörtssparv
 8414. Tygelsparv
 8415. Svartbröstad sparv
 8416. Strimhuvudsparv
 8417. Kanelstjärtsparv
 8418. Strimmig sparv
 8419. Bachmansparv
 8420. Botterisparv
 8421. Cassinsparv
 8422. Fembandad sparv
 8423. Rostvingad sparv
 8424. Rostkronad sparv
 8425. Oaxacasparv
 8426. Rostryggad sparv
 8427. Tumbessparv
 8428. Zapatasparv
 8429. Azteksparv
 8430. Svarthuvad sierrafink
 8431. Perusierrafink
 8432. Gråhuvad sierrafink
 8433. Patagonsierrafink
 8434. Sorgsierrafink
 8435. Blågrå sierrafink
 8436. Rödryggad sierrafink
 8437. Vitstrupig sierrafink
 8438. Gråbröstad sierrafink
 8439. Svartbröstad sierrafink
 8440. Svartmaskad sierrafink
 8441. Gulvingad patagonfink
 8442. Patagonfink
 8443. Skifferfink
 8444. Enfärgad fink
 8445. Spetsnäbbad fink
 8446. Boliviakardinal
 8447. Grå tofsfink
 8448. Rörfink
 8449. Goughfink
 8450. Tristanfink
 8451. Tjocknäbbad tristanfink
 8452. Vitvingad diukafink
 8453. Diukafink
 8454. Kortstjärtad fink
 8455. Askfink
 8456. Smalnäbbad fink
 8457. Större inkafink
 8458. Brunryggad inkafink
 8459. Gråvingad inkafink
 8460. Skägginkafink
 8461. Mindre inkafink
 8462. Rostbröstad sångfink
 8463. Boliviasångfink
 8464. Bergssångfink
 8465. Brunsidig sångfink
 8466. Brunbrynad sångfink
 8467. Brunbröstad sångfink
 8468. Svartröd sångfink
 8469. Vitbrynad sångfink
 8470. Rödgumpad sångfink
 8471. Svartörad sångfink
 8472. Jättesångfink
 8473. Halsbandssångfink
 8474. Ringsångfink
 8475. Grå sångfink
 8476. Svarthuvad sångfink
 8477. Cochabambafink
 8478. Tucumanfink
 8479. Vithalsad gulfink
 8480. Punagulfink
 8481. Gulgumpad gulfink
 8482. Gulhuvad gulfink
 8483. Större gulfink
 8484. Olivgulfink
 8485. Patagongulfink
 8486. Columbiansk gulfink
 8487. Saffransfink
 8488. Perugulfink
 8489. Gyllenfink
 8490. Mistogulfink
 8491. Tjocknäbbad gulfink
 8492. Kilstjärtad gräsfink
 8493. Gråkindad gräsfink
 8494. Duidagräsfink
 8495. Pampafink
 8496. Ljusstrupig pampafink
 8497. Olivryggad pampafink
 8498. Jakarinifink
 8499. Vitpannad frösparv
 8500. Bambufrösparv
 8501. Skiffergrå frösparv
 8502. Grå frösparv
 8503. Blygrå frösparv
 8504. Brokfrösprv
 8505. Caquetafrösparv
 8506. Glasögonfrösparv
 8507. Vithalsad frösparv
 8508. Rostfärgad frösparv
 8509. Vitkronad frösparv
 8510. Skäggfrösparv
 8511. Sorgfrösparv
 8512. Gulbukad frösparv
 8513. Svarthuvad frösparv
 8514. Gråblå frösparv
 8515. Vitstrupig frösparv
 8516. Vitbukad frösparv
 8517. Papegojnäbbad frösparv
 8518. Jordbrun frösparv
 8519. Svartstrupig frösparv
 8520. Kalottfrösparv
 8521. Tumacofrösparv
 8522. Dvärgfrösparv
 8523. Rostfrösparv
 8524. Kastanjekindad frösparv
 8525. Svarthalsad frösparv
 8526. Kärrfrösparv
 8527. Kastanjebröstad frösparv
 8528. Kastanjebrun frösparv
 8529. Svartbukad frösparv
 8530. Brunhakad frösparv
 8531. Entre Riosfrösparv
 8532. Ljusnäbbad frösparv
 8533. Svartnäbbad frösparv
 8534. Nicaraguafrösparv
 8535. Större frösparv
 8536. Mindre frösparv
 8537. Tjocknäbbad frösparv
 8538. Blå fröfink
 8539. Gråblå fröfink
 8540. Blåsvart fröfink
 8541. Carrizalfröfink
 8542. Svart biskop
 8543. Vithalsad fröätare
 8544. Bandstjärtad frösparv
 8545. Enfärgad frösparv
 8546. Paramofrösparv
 8547. Brun gräsfink
 8548. Mindre kubafink
 8549. Större kubafink
 8550. Västindisk frösparv
 8551. Svart gräsfink
 8552. Gulryggad gräsfink
 8553. Puerto Ricofink
 8554. Större Antillfink
 8555. Antillfink
 8556. Barbadosfink
 8557. Svartfink
 8558. Tjocknäbbad markfink
 8559. Darwinfink
 8560. Mindre Darwinfink
 8561. Spetsnäbbad Darwinfink
 8562. Kaktusfink
 8563. Större kaktusfink
 8564. Tjocknäbbad trädfink
 8565. Större trädfink
 8566. Mellanträdfink
 8567. Mindre trädfink
 8568. Spettfink
 8569. Mangrovefink
 8570. Drillfink
 8571. Cocosfink
 8572. Halsbandsbusksparv
 8573. Brunsidig busksparv
 8574. Fläckig busksparv
 8575. Kanjonbusksparv
 8576. Kalifornisk busksparv
 8577. Arizonabusksparv
 8578. Vitstrupig busksparv
 8579. Grönstjärtad busksparv
 8580. Rostnackad marksparv
 8581. Glasögonmarksparv
 8582. Costa Ricamarksparv
 8583. Vitkindad marksparv
 8584. Halsbandssparv
 8585. Brasiliansk sparv
 8586. Sao Franciscosparv
 8587. Gulnäbbad sparv
 8588. Orangeryggad sparv
 8589. Gulvingad sparv
 8590. Svartryggad sparv
 8591. Olivsparv
 8592. Tocuyosparv
 8593. Grönryggad sparv
 8594. Svartstreckad sparv
 8595. Vitnackad buskfink
 8596. Gulstrupig buskfink
 8597. Grånackad buskfink
 8598. Brunkronad buskfink
 8599. Perijabuskfink
 8600. Tumbesbuskfink
 8601. Vilcabambabuskfink
 8602. Svartstrupig buskfink
 8603. Vitörad buskfink
 8604. Maskbuskfink
 8605. Santa Martabuskfink
 8606. Rostryggad buskfink
 8607. Olivhuvad buskfink
 8608. Svartryggad buskfink
 8609. Trefärgad buskfink
 8610. Skäggbuskfink
 8611. Skifferbuskfink
 8612. Grå buskfink
 8613. Rostbukad buskfink
 8614. Gråkronad buskfink
 8615. Vitvingad buskfink
 8616. Vithuvad buskfink
 8617. Ljushuvad buskfink
 8618. Brunörad buskfink
 8619. Glasögonbuskfink
 8620. Brunhuvad buskfink
 8621. Tepuibuskfink
 8622. Gulbröstad buskfink
 8623. Gulmaskad buskfink
 8624. Brunryggad buskfink
 8625. Vitbröstad buskfink
 8626. Grönstreckad buskfink
 8627. Svarthuvad buskfink
 8628. Långtåfink
 8629. Tangarafink
 8630. Gulbent fink
 8631. Gulgrön fink
 8632. Olivfink
 8633. Tjocknäbbsfink
 8634. Sottangara
 8635. Svarttofsad fink
 8636. Chacofink
 8637. Svartmaskad fink
 8638. Grå kronfink
 8639. Röd kronfink
 8640. Röd Finktangara
 8641. Mesfink
 8642. Grön kardinal
 8643. Grå kardinal
 8644. Dominikanerkardinal
 8645. Brunstrupig kardinal
 8646. Maskkardinal
 8647. Mantelkardinal
 8648. Dicksissel
 8649. Gul kardinal
 8650. Svartbent kardinal
 8651. Svartgul kardinal
 8652. Svartryggad kardinal
 8653. Brokig kardinal
 8654. Svarthuvad kardinal
 8655. Röd kardinal
 8656. Cinnoberkardinal
 8657. Ökenkardinal
 8658. Grön stenknäck
 8659. Svartmaskad stenknäck
 8660. Gulskuldrad stenknäck
 8661. Rödbukad stenknäck
 8662. Röd stenknäck
 8663. Vitstrupig saltator
 8664. Rödnäbbad saltator
 8665. Svarthuvad saltator
 8666. Brunstrupig saltator
 8667. Svartvingad saltator
 8668. Grönvingad saltator
 8669. Grå saltator
 8670. Orinocosaltator
 8671. Tjocknäbbad saltator
 8672. Gulnäbbad saltator
 8673. Hättsaltator
 8674. Masksaltator
 8675. Svartstrupig saltator
 8676. Rödbukad saltator
 8677. Antillsaltator
 8678. Busksaltator
 8679. Indigotjocknäbb
 8680. Blåsvart biskop
 8681. Ultramarintjocknäbb
 8682. Koboltfink
 8683. Blåtjocknäbb
 8684. Indigofink
 8685. Lazulifink
 8686. Broksparv
 8687. Påvefink
 8688. Rosensparv
 8689. Orangeblåfink
 8690. Blåfink
 8691. Brun tangara
 8692. Kaneltangara
 8693. Gråtangara
 8694. Vitbandad tangara
 8695. Vitryggad tangara
 8696. Svartvit tangara
 8697. Kägelnäbbstangara
 8698. Rödnäbbad tangara
 8699. Skattangara
 8700. Gröntangara
 8701. Rödbröstad tangara
 8702. Krontangara
 8703. Puerto Ricotangara
 8704. Busktangara
 8705. Tacarcunabusktangara
 8706. Pirrebusktangara
 8707. Olivbrun busktangara
 8708. Strimhuvad busktangara
 8709. Gulskäggig busktangara
 8710. Gulstrupig busktangara
 8711. Gulgrön busktangara
 8712. Gråstrupig busktangara
 8713. Rödnäbbad busktangara
 8714. Svartkronad hemispingus
 8715. Orangebrynad hemispingus
 8716. Gulbrynad hemispingus
 8717. Gulbukad hemispingus
 8718. Gråkronad hemispingus
 8719. Olivhemispingus
 8720. Svartörad hemispingus
 8721. Västlig hemispingus
 8722. Piurahemispingus
 8723. Skifferryggad hemispingus
 8724. Brunbrynad hemispingus
 8725. Svarthuvad hemispingus
 8726. Gulögd hemispingus
 8727. Trestrimmig hemispingus
 8728. Kastanjehuvad tangara
 8729. Brunhuvad tangara
 8730. Kastanjebröstad tangara
 8731. Brunsidig tangara
 8732. Orangehuvad tangara
 8733. Kanelbröstad tangara
 8734. Soltangara
 8735. Guiratangara
 8736. Gulhalsad tangara
 8737. Gulgumpad tangara
 8738. Svartgul tangara
 8739. Rödvit tangara
 8740. Tygeltangara
 8741. Rubinstrupig tangara
 8742. Svartkronad ögonfläckstangara
 8743. Ögonfläcktangara
 8744. Östlig trasttangara
 8745. Västlig trasttangara
 8746. Rosentangara
 8747. Svartmaskad tangara
 8748. Gråmaskad tangara
 8749. Gulstrupig olivtangara
 8750. Olivtangara
 8751. Glasögontangara
 8752. Ockrabröstad tangara
 8753. Olivgrön tangara
 8754. Gråhuvad tangara
 8755. Rostbukad tangara
 8756. Svartkindad tangara
 8757. Svartstrupig tangara
 8758. Vitstrupig tangara
 8759. Orangetofsad tangara
 8760. Skiffertangara
 8761. Rödbrynad tangara
 8762. Gulryggad tangara
 8763. Rödtofsad tangara
 8764. Gultofsad tangara
 8765. Ockratofsad tangara
 8766. Vitskuldrad tangara
 8767. Gyllentofsad tangara
 8768. Rödkronad tangara
 8769. Svarttangara
 8770. Rödfläckig tangara
 8771. Borsttangara
 8772. Röd myrtangara
 8773. Rödstrupig myrtangara
 8774. Svartkindad myrtangara
 8775. Sotfärgad myrtangara
 8776. Kardinalmyrtangara
 8777. Fläckvingad tangara
 8778. Tegelröd tangara
 8779. Höglandstangara
 8780. Låglandstangara
 8781. Sommartangara
 8782. Rosenstrupstangara
 8783. Scharlakanstangara
 8784. Västlig tangara
 8785. Vitvingad tangara
 8786. Rödhuvad tangara
 8787. Rödhättad tangara
 8788. Cinnobertangara
 8789. Rödkragad tangara
 8790. Karminbrösttangara
 8791. Rödryggad tapiranga
 8792. Huallagatapiranga
 8793. Silvernäbbad tapiranga
 8794. Purpurtangara
 8795. Rödgumpad tapiranga
 8796. Costaricatapiranga
 8797. Eldgumpstapiranga
 8798. Västlig streckhuvad tangara
 8799. Jamaikaspindalis
 8800. Hispaniolaspindalis
 8801. Puerto Ricospindalis
 8802. Blågrå tangara
 8803. Sayacatangara
 8804. Havsblå tangara
 8805. Blåskuldrad tangara
 8806. Gulskuldrad tangara
 8807. Gulvingad tangara
 8808. Palmtangara
 8809. Blåhättetangara
 8810. Orangetangara
 8811. Blåryggad tangara
 8812. Blågul tangara
 8813. Apelsinbröstad tangara
 8814. Gyllenbröstad tangara
 8815. Mossgrön tangara
 8816. Gulstrimmad tangara
 8817. Bergstangara
 8818. Svartbröstad bergstangara
 8819. Gulryggad bergstangara
 8820. Svarthalsad bergstangara
 8821. Orangebröstad tangara
 8822. Orangeörad tangara
 8823. Santa Martatangara
 8824. Scharlakansbukad tangara
 8825. Blåvingad tangara
 8826. Saffranstangara
 8827. Diademtangara
 8828. Purpurryggad tangara
 8829. Gulstrupig tangara
 8830. Kanelbukad tangara
 8831. Gulkronad tangara
 8832. Gyllenörad tangara
 8833. Silverbrynad tangara
 8834. Kastanjebukad tangara
 8835. Ockrabukad tangara
 8836. Jamaikaeufonia
 8837. Blygrå eufonia
 8838. Buskeufonia
 8839. Gulkronad eufonia
 8840. Purpurstrupig eufonia
 8841. Trinidadeufonia
 8842. Magdalenaeufonia
 8843. Orangekronad eufonia
 8844. Finscheufonia
 8845. Guttaramaeufonia
 8846. Tjocknäbbad eufonia
 8847. Gulpannad eufonia
 8848. Stålblå eufonia
 8849. Antilleufonia
 8850. Prakteufonia
 8851. Svartpannad eufonia
 8852. Brungumpeufonia
 8853. Skogseufonia
 8854. Brunryggad eufonia
 8855. Vittyglad eufonia
 8856. Bronsgrön eufonia
 8857. Vitgumpad eufonia
 8858. Brunkronad eufonia
 8859. Orangebukad eufonia
 8860. Rostbukad eufonia
 8861. Kastanjebukad eufonia
 8862. Blåsvart eufonia
 8863. Gulnäbbad klorofonia
 8864. Blåryggad klorofonia
 8865. Brunbukad klorofonia
 8866. Blåhuvad klorofonia
 8867. Guldbrynad klorofonia
 8868. Rödörad tangara
 8869. Rostörad tangara
 8870. Mångfärgad tangara
 8871. Gråvit tangara
 8872. Azurtangara
 8873. Glittertangara
 8874. Boliviansk tangara
 8875. Paradistangara
 8876. Prakttangara
 8877. Grönhuvad tangara
 8878. Rödhalsad tangara
 8879. Gulbukad tangara
 8880. Blåbröstad tangara
 8881. Blåskäggig tangara
 8882. Grön masktangara
 8883. Smaragdtangara
 8884. Guldtangara
 8885. Silverstrupig tangara
 8886. Saffranskronad tangara
 8887. Guldörad tangara
 8888. Brandkronad tangara
 8889. Fjällig tangara
 8890. Blåhuvad fläcktangara
 8891. Gulhuvad fläcktangara
 8892. Grön fläcktangara
 8893. Rödstrupig fläcktangara
 8894. Rostrupig tangara
 8895. Rostvingad tangara
 8896. Isabellatangara
 8897. Antilltangara
 8898. Svartryggad tangara
 8899. Kastanjeryggad tangara
 8900. Rostkronad tangara
 8901. Punotangara
 8902. Brunkindad tangara
 8903. Gyllennackad tangara
 8904. Grönglanstangara
 8905. Blåbrynad tangara
 8906. Blåhuvad tangara
 8907. Blåmaskad tangara
 8908. Masktangara
 8909. Paljettangara
 8910. Darientangara
 8911. Berylltangara
 8912. Blåtangara
 8913. Svartkronad tangara
 8914. Rödstrupig tangara
 8915. Grönstrupig tangara
 8916. Siratangara
 8917. Svarthuvad tangara
 8918. Blåsvart tangara
 8919. Gulbrynad tangara
 8920. Halsbandstangara
 8921. Vitbukad daknis
 8922. Svartmaskad daknis
 8923. Gulbukad daknis
 8924. Gul daknis
 8925. Turkosdaknis
 8926. Svartbent daknis
 8927. Svartbukad daknis
 8928. Blå daknis
 8929. Blågrön daknis
 8930. Trefärgad daknis
 8931. Svarthuvad honungssugare
 8932. Kortnäbbad honungssugare
 8933. Gulbent honungssugare
 8934. Purpurhonungssugare
 8935. Turkosfågel
 8936. Mesdaknis
 8937. Jättekägelnäbb
 8938. Brunbukad blompickare
 8939. Blygrå blomsterpickare
 8940. Rostfärgad blompickare
 8941. Blåskuldrad blompickare
 8942. Kastanjebukad blompickare
 8943. Skäggblomsterpickare
 8944. Gråbukad blompickare
 8945. Meridablompickare
 8946. Svart blompickare
 8947. Svartstrupig blompickare
 8948. Venezuelablompickare
 8949. Vitsidig blompickare
 8950. Fjällig blomsterpickare
 8951. Större blompickare
 8952. Indigoblompickare
 8953. Koboltblomsterpickare
 8954. Blå blompickare
 8955. Maskblompickare
 8956. Apelsinsmyg
 8957. Pardusko
 8958. Svaltangara
 8959. Svartvit skogssångare
 8960. Guldvingad skogssångare
 8961. Blåvingad skogssångare
 8962. Tennesseesångare
 8963. Orangekronad skogssångare
 8964. Nashvilleskogssångare
 8965. Virginias skogssångare
 8966. Colimaskogssångare
 8967. Rostgumpad skogssångare
 8968. Flamstrupig messångare
 8969. Hakbandsskogssångare
 8970. Messångare
 8971. Tropisk messångare
 8972. Gul skogssångare
 8973. Brunsidig skogssångare
 8974. Blåvit skogssångare
 8975. Blåryggad skogssångare
 8976. Blygrå skogssångare
 8977. Jamaikaskogssångare
 8978. Bergskogssångare
 8979. Tallskogssångare
 8980. Gråkindad skogssångare
 8981. Adelaides sångare
 8982. Barbudasångare
 8983. Santa Luciasångare
 8984. Olivkronad skogssångare
 8985. Gulstrupig skogssångare
 8986. Gråryggad skogssångare
 8987. Townsends skogssångare
 8988. Eremitskogssångare
 8989. Gulkindad skogssångare
 8990. Grönryggad skogssångare
 8991. Prärieskogssångare
 8992. Cayman Islandsskogssångare
 8993. Brunkindad skogssångare
 8994. Orangestrupig skogssångare
 8995. Magnoliaskogssångare
 8996. Gulgumpad skogssångare
 8997. Brunhättad skogssångare
 8998. Kirtlandskogssångare
 8999. Vitkindad skogssångare
 9000. Brunbröstad skogssångare
 9001. St Vincentskogssångare
 9002. Rödstjärtsskogssångare
 9003. Rödkronad piplärksångare
 9004. Nordlig piplärksångare
 9005. Sydlig piplärksångare
 9006. Swainsons skogssångare
 9007. Beigebrynad skogssångare
 9008. Gyllenskogssångare
 9009. Nordlig gulhake
 9010. Beldings gulhake
 9011. Altamiragulhake
 9012. Bahamagulhake
 9013. Olivkronad gulhake
 9014. Lermagulhake
 9015. Nelsons gulhake
 9016. Chiriquigulhake
 9017. Svartmaskad gulhake
 9018. Svarttyglad gulhake
 9019. Sydlig gulhake
 9020. Gråkronad gulhake
 9021. Kentuckyskogssångare
 9022. Connecticutskogssångare
 9023. Sorgskogssångare
 9024. Gråhuvad skogssångare
 9025. Grönstjärtad skogssångare
 9026. Vitvingad skogssångare
 9027. Orienteskogssångare
 9028. Gulhuvad skogssångare
 9029. Kapuschongskogssångare
 9030. Svartkronad skogssångare
 9031. Kanadaskogssångare
 9032. Rödbröstad skogssångare
 9033. Röd skogssångare
 9034. Rosenhuvad skogssångare
 9035. Vitvingad vitstjärt
 9036. Skiffervitstjärt
 9037. Brunkronad vitstjärt
 9038. Tepuivitstjärt
 9039. Pariavitstjärt
 9040. Guaquinimavitstjärt
 9041. Halsbandsvitstjärt
 9042. Praktvitstjärt
 9043. Glasögonvitstjärt
 9044. Vitkindad vitstjärt
 9045. Gulkronad vitstjärt
 9046. Vitmaskad vitstjärt
 9047. Bredstjärtad skogssångare
 9048. Ecuadorskogssångare
 9049. Tvåbandad skogssångare
 9050. Cuzcoskogssångare
 9051. Chocóskogssångare
 9052. Gulbukad skogssångare
 9053. Citronskogssångare
 9054. Ljusbent skogssångare
 9055. Svarthätteskogssångare
 9056. Caripeskogssångare
 9057. Santa Martaskogssångare
 9058. Gråstrupig skogssångare
 9059. Rödkronad skogssångare
 9060. Vitmaskad skogssångare
 9061. Guldkronad skogssångare
 9062. Rostkronad skogssångare
 9063. Brunkronad skogssångare
 9064. Guldbrynad skogssångare
 9065. Svartkindad skogssångare
 9066. Pirreskogssångare
 9067. Trestrimmig skogssångare
 9068. Trebandad skogssångare
 9069. Vitbukad skogssångare
 9070. Gråbröstad skogssångare
 9071. Vitbrynad skogssångare
 9072. Flodskogssångare
 9073. Vattenskogssångare
 9074. Zeledonia
 9075. Ockrahuvad skogssångare
 9076. Vitstrupig rödskvätta
 9077. Gråstrupig rödskvätta
 9078. Amazonrödskvätta
 9079. Trastskogssångare
 9080. Rödgumpad kägelnäbb
 9081. Vitörad kägelnäbb
 9082. Blågrå kägelnäbb
 9083. Pärlemorkägelnäbb
 9084. Gråkägelnäbb
 9085. Tamarugokägelnäbb
 9086. Vitbrynad kägelnäbb
 9087. Kastanjebukad kägelnäbb
 9088. Svarthalsad kägelnäbb
 9089. Vitkronad kägelnäbb
 9090. Banansmyg
 9091. Hawaiiamakihi
 9092. Oahuamakihi
 9093. Kauaiamakihi
 9094. Anianiau
 9095. Nukupuu
 9096. Akiapolaau
 9097. Oahualauahio
 9098. Mauialauahio
 9099. Akikiki
 9100. Hawaiiklätterfink
 9101. Akepa
 9102. Akeki
 9103. Mauifink
 9104. Ou
 9105. Laysanfink
 9106. Nihoafink
 9107. Palila
 9108. Apapane
 9109. Akohekohe
 9110. Iiwi
 9111. Rostbrynad vireo
 9112. Svartnäbbad vireo
 9113. Brunsidig törnskatsvireo
 9114. Grön törnskatsvireo
 9115. Gulbrynad törnskatsvireo
 9116. Gråhuvad törnskatsvireo
 9117. Skiffervireo
 9118. Huttons vireo
 9119. Svarthuvad vireo
 9120. Vitögd vireo
 9121. Mangrovevireo
 9122. Saint Andrewvireo
 9123. Cozumelvireo
 9124. Kubavireo
 9125. Tjocknäbbad vireo
 9126. Grå vireo
 9127. Sumpvireo
 9128. Dvärgvireo
 9129. Guldvireo
 9130. Jamaikavireo
 9131. Hispaniolavireo
 9132. Puerto Ricovireo
 9133. Gulbukad vireo
 9134. Gulvingad vireo
 9135. Chocóvireo
 9136. Blåhuvad glasögonvireo
 9137. Cassins glasögonvireo
 9138. Grå glasögonvireo
 9139. Gulstrupig vireo
 9140. Kanadavireo
 9141. Rödögd vireo
 9142. Gulgrön vireo
 9143. Noronhavireo
 9144. Yucatanvireo
 9145. Mustaschvireo
 9146. Östlig sångvireo
 9147. Västlig sångvireo
 9148. Brunkronad vireo
 9149. Rostkronad vireo
 9150. Caatingavireo
 9151. Citronbröstad vireo
 9152. Gråbröstad vireo
 9153. Gråhuvad vireo
 9154. Tepuivireo
 9155. Grånackad vireo
 9156. Brunhuvad vireo
 9157. Brunnackad vireo
 9158. Gulpannad vireo
 9159. Amazonvireo
 9160. Buskvireo
 9161. Olivgrön vireo
 9162. Rostpannad vireo
 9163. Kortstjärtad vireo
 9164. Bandstjärtsoropendola
 9165. Hjälmoropendola
 9166. Soldatoropendola
 9167. Grön oropendola
 9168. Inkaoropendola
 9169. Svartnäbbad oropendola
 9170. Brunhuvad oropendola
 9171. Montezumaoropendola
 9172. Baudóoropendola
 9173. Paráoropendola
 9174. Olivoropendola
 9175. Svart oropendola
 9176. Gulgumpkasik
 9177. Rödgumpkasik
 9178. Höglandskasik
 9179. Karmingumpkasik
 9180. Mindre kasik
 9181. Selvakasik
 9182. Sydlig bergskasik
 9183. Nordlig bergskasik
 9184. Ecuadorkasik
 9185. Eremitkasik
 9186. Gulvingad kasik
 9187. Gulnäbbad kasik
 9188. Epålettrupial
 9189. Morichetrupial
 9190. Gulryggad trupial
 9191. Gul trupial
 9192. Jamaikatrupial
 9193. Orange trupial
 9194. Gulstjärtad trupial
 9195. Orangekronad trupial
 9196. Vitbandad trupial
 9197. Fläckbröstad trupial
 9198. Altamiratrupial
 9199. Streckryggad trupial
 9200. Palmtrupial
 9201. Trupial
 9202. Campotrupial
 9203. Saffranstrupial
 9204. Baltimoretrupial
 9205. Bullocks trupial
 9206. Trädgårdstrupial
 9207. Orangebukad trupial
 9208. Svartvingad trupial
 9209. Svartgumpad trupial
 9210. Santa Luciatrupial
 9211. Martiniquetrupial
 9212. Montserrattrupial
 9213. Audubontrupial
 9214. Bandtrupial
 9215. Scotts trupial
 9216. Svartryggad trupial
 9217. Fuertes trupial
 9218. Svarttrupial
 9219. Svartnackad trupial
 9220. Gyllingtrupial
 9221. Gulhuvad trupial
 9222. Gulögd trupial
 9223. Gulvingetrupial
 9224. Rödvingetrupial
 9225. Kubansk rödvingetrupial
 9226. Kalifornisk trupial
 9227. Brunskuldrad trupial
 9228. Gulskuldrad trupial
 9229. Enfärgad trupial
 9230. Gulkronad trupial
 9231. Rödkronad trupial
 9232. Vitbrynad ängstrupial
 9233. Soldattrupial
 9234. Perutrupial
 9235. Pampastrupial
 9236. Långstjärtad ängstrupial
 9237. Östlig ängstrupial
 9238. Västlig ängstrupial
 9239. Gulgumpad trupial
 9240. Brungul trupial
 9241. Rödhuvad trupial
 9242. Rödbukad trupial
 9243. Sydtrupial
 9244. Brasiliansk trupial
 9245. Chopitrupial
 9246. Boliviatrupial
 9247. Sammetstrupial
 9248. Kolombiansk trupial
 9249. Tepuitrupial
 9250. Kubatrupial
 9251. Sångtrupial
 9252. Busktrupial
 9253. Mexikobåtstjärt
 9254. Större båtstjärt
 9255. Nicaraguabåtstjärt
 9256. Mindre båtstjärt
 9257. Antillbåtstjärt
 9258. Karibbåtstjärt
 9259. Myrtrupial
 9260. Prärietrupial
 9261. Brunvingetrupial
 9262. Skrikkostare
 9263. Glanskostare
 9264. Bronskostare
 9265. Brunhuvad kostare
 9266. Jättekostare
 9267. Bobolink
 9268. Bofink
 9269. Blå bofink
 9270. Bergfink
 9271. Rödpannad gulhämpling
 9272. Gulhämpling
 9273. Levantsiska
 9274. Kanariefågel
 9275. Himalayasiska
 9276. Kapkanariefågel
 9277. Etiopsiska
 9278. Afrikansk citronsiska
 9279. Diademsiska
 9280. Gråkindad siska
 9281. Svartmaskad siska
 9282. Papyrussiska
 9283. Skogssiska
 9284. Ädelsångare
 9285. Gulgumpad ädelsångare
 9286. Vithakad siska
 9287. Citrongumpsiska
 9288. Arabsiska
 9289. Jemensiska
 9290. Citronbröstsiska
 9291. Mosambiksiska
 9292. Nordlig Stenknäcksiska
 9293. Sydlig stenknäcksiska
 9294. Gulpannad siska
 9295. Vitbukad siska
 9296. Svavelsiska
 9297. Vitstrupig siska
 9298. Vitbrynad siska
 9299. Miombosiska
 9300. Svartkindad siska
 9301. Brungumpad siska
 9302. Ankobersiska
 9303. Gulstrupig siska
 9304. Oromosiska
 9305. Strimsiska
 9306. Tjocknäbbad fink
 9307. Kipengeresiska
 9308. Principesiska
 9309. Vitvingad siska
 9310. Strimhuvudsiska
 9311. Gulkronad siska
 9312. Gulbrynad siska
 9313. Kapsiska
 9314. Drakensbergsiska
 9315. Alariofink
 9316. Damarasiska
 9317. Bergssiska
 9318. Mindanaosiska
 9319. São Tomésiska
 9320. Gyllingfink
 9321. Arabisk guldvingad fink
 9322. Somalisk guldvingad fink
 9323. Grönfink
 9324. Orientgrönfink
 9325. Citronsiska
 9326. Korsikasiska
 9327. Himalayagrönfink
 9328. Vietnamgrönfink
 9329. Svarthuvad grönfink
 9330. Grönsiska
 9331. Tallsiska
 9332. Svartkronad siska
 9333. Andinsk siska
 9334. Gulkindad siska
 9335. Kapucinersiska
 9336. Tjocknäbbad siska
 9337. Magellansiska
 9338. Antillsiska
 9339. Saffranssiska
 9340. Olivsiska
 9341. Svarthuvad siska
 9342. Gulbukad siska
 9343. Svartsiska
 9344. Busksiska
 9345. Sydsiska
 9346. Guldsiska
 9347. Småsiska
 9348. Kaliforniensiska
 9349. Steglits
 9350. Gråsiska
 9351. Snösiska
 9352. Vinterhämpling
 9353. Hämpling
 9354. Jemenhämpling
 9355. Warsanglihämpling
 9356. Brun alpfink
 9357. Grå alpfink
 9358. Asiatisk alpfink
 9359. Grånackad alpfink
 9360. Svart alpfink
 9361. Brunkronad alpfink
 9362. Sillems alpfink
 9363. Rhododendronfink
 9364. Bergsökenfink
 9365. Ökentrumpetare
 9366. Mongolfink
 9367. Ökenfink
 9368. Långstjärtad rosenfink
 9369. Rödstjärtad rosenfink
 9370. Karmosinrosenfink
 9371. Mörk rosenfink
 9372. Rosenfink
 9373. Purpurrosenfink
 9374. Cassins rosenfink
 9375. Husrosenfink
 9376. Praktrosenfink
 9377. Stresemanns rosenfink
 9378. Rödbrynad rosenfink
 9379. Vinröd rosenfink
 9380. Brun rosenfink
 9381. Sinairosenfink
 9382. Sibirisk rosenfink
 9383. Vitbukad rosenfink
 9384. Fläckvingad rosenfink
 9385. Vitbrynad rosenfink
 9386. Blek rosenfink
 9387. Bergsrosenfink
 9388. Himalayarosenfink
 9389. Större rosenfink
 9390. Långnäbbad rosenfink
 9391. Roborovskijs rosenfink
 9392. Tallbit
 9393. Himalayatallbit
 9394. Scharlakansfink
 9395. Större korsnäbb
 9396. Skotsk korsnäbb
 9397. Mindre korsnäbb
 9398. Bändelkorsnäbb
 9399. Hispaniolakorsnäbb
 9400. Brun domherre
 9401. Vitkindad domherre
 9402. Orange domherre
 9403. Rödhuvad domherre
 9404. Gråhuvad domherre
 9405. Domherre
 9406. Azorisk domherre
 9407. Stenknäck
 9408. Mindre maskstenknäck
 9409. Större maskstenknäck
 9410. Svartgul stenknäck
 9411. Halsbandstenknäck
 9412. Bändelstenknäck
 9413. Tujastenknäck
 9414. Aftonstenknäck
 9415. Svarthuvad stenknäck
 9416. Epålettfink
 9417. Woodhouses myrpickare
 9418. Rödpannad myrpickare
 9419. Jamesons myrpickare
 9420. Vitbröstad negerfink
 9421. Tvåfärgad negerfink
 9422. Beigepannad negerfink
 9423. Gråhuvad negerfink
 9424. Svarthuvad astrild
 9425. Gulbröstad olivastrild
 9426. Vitkindad olivastrild
 9427. Auroraastrild
 9428. Strimastrild
 9429. Rödmaskad astrild
 9430. Wienerastrild
 9431. Melbaastrild
 9432. Grön droppastrild
 9433. Bergastrild
 9434. Salvadoris bergastrild
 9435. Skiffergrå bergsastrild
 9436. Större bergsastrild
 9437. Karminastrild
 9438. Purpurastrild
 9439. Umbraastrild
 9440. Rödgumpad blånäbb
 9441. Rödbröstad blånäbb
 9442. Rödhuvad blånäbb
 9443. Brun droppastrild
 9444. Pärlastrild
 9445. Röd droppastrild
 9446. Dybowskis droppastrild
 9447. Skiffergrå droppastrild
 9448. Svartbukad amarant
 9449. Vitbandad amarant
 9450. Rödnäbbad amarant
 9451. Maliamarant
 9452. Klippamarant
 9453. Mörkröd amarant
 9454. Jamesons amarant
 9455. Tsadamarant
 9456. Maskamarant
 9457. Brun amarant
 9458. Angolafjärilsfink
 9459. Rödkindad fjärilsfink
 9460. Blåhuvad fjärilsfink
 9461. Granatastrild
 9462. Violbukad granatastrild
 9463. Svartkindad astrild
 9464. Gulbukad astrild
 9465. Grönryggad astrild
 9466. Lavendelastrild
 9467. Svartstjärtad astrild
 9468. São Toméastrild
 9469. Svartkronad astrild
 9470. Anambraastrild
 9471. Sumpastrild
 9472. Gul sumpastrild
 9473. Orangekindad astrild
 9474. Tygelastrild
 9475. Jemenastrild
 9476. Grå astrild
 9477. Helenaastrild
 9478. Svartmaskad astrild
 9479. Nunneastrild
 9480. Svarthätteastrild
 9481. Älvastrild
 9482. Savannastrild
 9483. Röd tigerfink
 9484. Grön tigerfink
 9485. Guldbröstad astrild
 9486. Vaktelastrild
 9487. Svartmaskad vaktelastrild
 9488. Etiopisk vaktelastrild
 9489. Gräshoppsastrild
 9490. Törnastrild
 9491. Målad astrild
 9492. Bandad eldstjärt
 9493. Rödkindad eldstjärt
 9494. Diamantfink
 9495. Nya Guineaastrild
 9496. Solastrild
 9497. Sävastrild
 9498. Zebrafink
 9499. Ringastrild
 9500. Maskbältfink
 9501. Spetsstjärtad bältfink
 9502. Kortstjärtad bältfink
 9503. Bambupapegojamadin
 9504. Lökgrön papegojamadin
 9505. Grönpannad papegojamadin
 9506. Trefärgad papegojamadin
 9507. Rödörad papegojamadin
 9508. Blåhuvad papegojamadin
 9509. Papuaamadin
 9510. Rödhuvad papegojamadin
 9511. Peales papegojamadin
 9512. Kungsamadin
 9513. Rödhuvad amadin
 9514. Rosennäbbsamadin
 9515. Gouldsamadin
 9516. Ceresastrild
 9517. Dvärgskatfink
 9518. Afrikansk silvernäbb
 9519. Indisk silvernäbb
 9520. Gråhuvad munia
 9521. Mindre skatfink
 9522. Glansskatfink
 9523. Större skatfink
 9524. Rödryggad manakin
 9525. Vitgumpmunia
 9526. Javamunia
 9527. Borneomunia
 9528. Moluckbronsfink
 9529. Fjällig munia
 9530. Svartstrupig munia
 9531. Vitbuksd munia
 9532. Sorgmunia
 9533. Pärlmunia
 9534. Femfärgad nunna
 9535. Kastanjemunia
 9536. Valnötsfink
 9537. Svarthuvad nunna
 9538. Vithuvad nunna
 9539. Blekhuvad nunna
 9540. Tjocknäbbad nunna
 9541. Arfaknunna
 9542. Gråhuvad nunna
 9543. Nevermannunna
 9544. Praktnunna
 9545. Kanelmunia
 9546. Eldstjärtsmunia
 9547. Sotmunia
 9548. Gulstjärtad munia
 9549. Brunbröstad munia
 9550. Svart munia
 9551. Svartbröstad munia
 9552. Bergsmunia
 9553. Höglandsmunia
 9554. Bismarckmunia
 9555. Timorrisfågel
 9556. Risfågel
 9557. Fjällbröstad munia
 9558. Rödhuvad amadin
 9559. Rödstrupig amadin
 9560. Meshylia
 9561. Atlasfink
 9562. Purpurglansänka
 9563. Svart indigofink
 9564. Svartvingad indigofink
 9565. Barkaindigofink
 9566. Fonioindigofink
 9567. Josindigofink
 9568. Jambanduindigofink
 9569. Vaktelastrildänka
 9570. Brunvingad indigofink
 9571. Praktänka
 9572. Spetsstjärtad änka
 9573. Hårstjärtänka
 9574. Dominikaneränka
 9575. Vanlig paradisänka
 9576. Sudanparadisänka
 9577. Togoparadisänka
 9578. Långstjärtad paradisänka
 9579. Bredstjärtad paradisänka
 9580. Vitnäbbad buffelvävare
 9581. Rödnäbbad buffelvävare
 9582. Vithuvad buffelvävare
 9583. Vitbrynad sparvvävare
 9584. Brunkronad sparvvävare
 9585. Vitkindad sparvvävare
 9586. Brunryggad sparvvävare
 9587. Serengetivävare
 9588. Ökenvävare
 9589. Svarthättad ökenvävare
 9590. Social vävare
 9591. Saxaulsparv
 9592. Gråsparv
 9593. Italiensk sparv
 9594. Spansk sparv
 9595. Sindsparv
 9596. Somaligråsparv
 9597. Kanelsparv
 9598. Pegusparv
 9599. Tamarisksparv
 9600. Akaciasparv
 9601. Kenyasparv
 9602. Kap Verdesparv
 9603. Boersparv
 9604. Bysparv
 9605. Angolasparv
 9606. Swainsonsparv
 9607. Tjocknäbbad sparv
 9608. Swahilisparv
 9609. Ökensparv
 9610. Pilfink
 9611. Sudanguldsparv
 9612. Arabguldsparv
 9613. Kastanjebrun sparv
 9614. Kordofansparv
 9615. Sokotrasparv
 9616. Rift Valleysparv
 9617. Blek stensparv
 9618. Stensparv
 9619. Gulstrupig stensparv
 9620. Savannstensparv
 9621. Vitbrynad stensparv
 9622. Buskstensparv
 9623. Snöfink
 9624. Svartvingad snöfink
 9625. Tibetansk snöfink
 9626. Vitgumpad snöfink
 9627. Mongolsnöfink
 9628. Rödhalsad snöfink
 9629. Blek snöfink
 9630. Afghansnöfink
 9631. Skäggvävare
 9632. Fjällhuvad skäggfink
 9633. Tjocknäbbad vävare
 9634. Baglafechtvävare
 9635. Bannermanvävare
 9636. Batesvävare
 9637. Svarthakad vävare
 9638. Bertrandvävare
 9639. Smalnäbbad vävare
 9640. Loangovävare
 9641. Dvärgmaskvävare
 9642. Glasögonvävare
 9643. Svartnackad vävare
 9644. Brunbröstad vävare
 9645. Svartbukad vävare
 9646. Kapvävare
 9647. Bocagevävare
 9648. Guldvävare
 9649. Större guldvävare
 9650. Orange vävare
 9651. Heuglins maskvävare
 9652. Guldgul palmvävare
 9653. Tavetavävare
 9654. Principevävare
 9655. Sydlig brunstrupig vävare
 9656. Nordlig Brunstrupig vävare
 9657. Rödahavsvävare
 9658. Nordlig maskvävare
 9659. Mindre maskvävare
 9660. Större maskvävare
 9661. Lufiravävare
 9662. Katangavävare
 9663. Tanzaniavävare
 9664. Plommongul vävare
 9665. Spekes vävare
 9666. Svartvingad vävare
 9667. Byvävare
 9668. Jättevävare
 9669. Vieillots svartvävare
 9670. Ugandavävare
 9671. Sokokevävare
 9672. Jubbavävare
 9673. Svarthuvad vävare
 9674. Gulryggad vävare
 9675. Kanelvävare
 9676. Kastanjevävare
 9677. Iturivävare
 9678. Gulnackad vävare
 9679. Vitnackad svartvävare
 9680. Grön vävare
 9681. Gulbröstad bayavävare
 9682. Kortnäbbad vävare
 9683. Bengalvävare
 9684. Streckad vävare
 9685. Bayavävare
 9686. Himalayavävare
 9687. Skogsvävare
 9688. Preussvävare
 9689. Gulkronad vävare
 9690. Olivhuvad vävare
 9691. Usambaravävare
 9692. Brunkronad vävare
 9693. Angolavävare
 9694. São Tomévävare
 9695. Kilomberovävare
 9696. Gulfotvävare
 9697. Rödkronad malimbe
 9698. Svartstrupig malimbe
 9699. Gulgumpad malimbe
 9700. Golamalimbe
 9701. Bandmalimbe
 9702. Ibadanmalimbe
 9703. Rödbröstad malimbe
 9704. Rödhuvad malimbe
 9705. Rödbukad malimbe
 9706. Tofsmalimbe
 9707. Scharlakansvävare
 9708. Kardinalvävare
 9709. Rödhuvad vävare
 9710. Blodnäbbsvävare
 9711. Madagaskarvävare
 9712. Rödhuvad fody
 9713. Skogsfody
 9714. Mauritiusfody
 9715. Seychellfody
 9716. Gul fody
 9717. Sakalavavävare
 9718. Kortstjärtad vävare
 9719. Gulkronad biskop
 9720. Diademeldvävare
 9721. Eldkragad biskop
 9722. Sansibarvidafink
 9723. Svartvingad eldvävare
 9724. Eldvävare
 9725. Svartpannad eldvävare
 9726. Gylleneldvävare
 9727. Gulgumpad biskop
 9728. Kortstjärtad vidafink
 9729. Gulryggad vidafink
 9730. Träskvidafink
 9731. Bergsvidafink
 9732. Vitvingad vidafink
 9733. Halvmånevidafink
 9734. Långstjärtad vidafink
 9735. Jacksons vidafink
 9736. Gökvävare
 9737. Rostvingad stare
 9738. Vanuatustare
 9739. Pohnpeistare
 9740. Samoastare
 9741. Rarotongastare
 9742. Polynesisk stare
 9743. Strimstare
 9744. Mikronesstare
 9745. Sångstare
 9746. Tanimbarstare
 9747. Atollstare
 9748. Rennellstare
 9749. San Cristobalstare
 9750. Brunvingestare
 9751. Moluckstare
 9752. Biakstare
 9753. Kortstjärtad stare
 9754. Orientstare
 9755. Metallglansstare
 9756. Gulögd stare
 9757. Vitögd stare
 9758. Kenrickstare
 9759. Stuhlmannstare
 9760. Smalstjärtad stare
 9761. Kragstare
 9762. Wallers glansstare
 9763. Blekvingad glansstare
 9764. Rödvingad glansstare
 9765. Neumanns glansstare
 9766. Somaliglansstare
 9767. Sokotraglansstare
 9768. Sinaiglansstare
 9769. São Toméglansstare
 9770. Smalnäbbad glansstare
 9771. Vitnäbbad glansstare
 9772. Hjälmglansstare
 9773. Rostvingad glansstare
 9774. Smaragdstare
 9775. Kopparstjärtglansstare
 9776. Purpurhuvad glansstare
 9777. Svartbukad glansstare
 9778. Purpurglansstare
 9779. Rödskuldrad glansstare
 9780. Bronsstjärtsglansstare
 9781. Blåkindad glansstare
 9782. Mindre glansstare
 9783. Spetsstjärtad glansstare
 9784. Praktglansstare
 9785. Principestare
 9786. Större glansstare
 9787. Meves glansstare
 9788. Rüppells glansstare
 9789. Långstjärtad glansstare
 9790. Miomboglansstare
 9791. Gråbröstad stare
 9792. Trefärgad glansstare
 9793. Brunbukad glansstare
 9794. Hildebrandts glansstare
 9795. Svartörad glansstare
 9796. Guldbröstad glansstare
 9797. Enfärgad glansstare
 9798. Vitbukad stare
 9799. Rostbukad stare
 9800. Ametiststare
 9801. Skatstare
 9802. Vitvingad stare
 9803. Afrikansk svartvit stare
 9804. Vitkronad stare
 9805. Madagaskarstare
 9806. Fläckvingad stare
 9807. Flikstare
 9808. Vithuvad stare
 9809. Gråhuvad stare
 9810. Andamanstare
 9811. Pagodstare
 9812. Sidenstare
 9813. Rödkindad stare
 9814. Amurstare
 9815. Rosenstare
 9816. Stare
 9817. Svartstare
 9818. Gråstare
 9819. Svartvit stare
 9820. Svarthalsad stare
 9821. Burmastare
 9822. Mandarinstare
 9823. Balistare
 9824. Svartvingad stare
 9825. Brun majna
 9826. Brinkmajna
 9827. Jungelmajna
 9828. Sulawesitofsmajna
 9829. Större tofsmajna
 9830. Halsbandsmajna
 9831. Större tofsmajna
 9832. Javatofsmajna
 9833. Gulkronad majna
 9834. Praktmajna
 9835. Papuamajna
 9836. Melanesisk majna
 9837. Sulawesistare
 9838. Tofsstare
 9839. Ceramstare
 9840. Mindanaostare
 9841. Vithalsad stare
 9842. Sulastare
 9843. Coletostare
 9844. Sri Lankabeo
 9845. Beostare
 9846. Rödbrynad stare
 9847. Smalnäbbsstare
 9848. Gulnäbbad oxhackare
 9849. Rödnäbbad oxhackare
 9850. Brungylling
 9851. Halmaheragylling
 9852. Seramgylling
 9853. Burugylling
 9854. Timorgylling
 9855. Grönryggad gylling
 9856. Gulgrön gylling
 9857. Strimgylling
 9858. Filippingylling
 9859. Vittyglad gylling
 9860. Isabelagylling
 9861. Sommargylling
 9862. Afrikansk gylling
 9863. Svartnackad gylling
 9864. Smalnäbbad gylling
 9865. Grönhuvad gylling
 9866. São Tomégylling
 9867. Västlig svarthuvudgylling
 9868. Etiopisk gylling
 9869. Östlig svarthuvudgylling
 9870. Bergsgylling
 9871. Svartvingad gylling
 9872. Orientgylling
 9873. Svartgylling
 9874. Svartröd gylling
 9875. Rostgylling
 9876. Silvergylling
 9877. Timorgröngylling
 9878. Wetargröngylling
 9879. Gröngylling
 9880. Dvärgdrongo
 9881. Tvärstjärtad drongo
 9882. Glansdrongo
 9883. Klykstjärtad drongo
 9884. Principedrongo
 9885. Komordrongo
 9886. Aldabradrongo
 9887. Tofsdrongo
 9888. Mayottedrongo
 9889. Svart drongo
 9890. Grå drongo
 9891. Vitbukad drongo
 9892. Kråknäbbad drongo
 9893. Bronsdrongo
 9894. Mindre vimpeldrongo
 9895. Filippinsk drongo
 9896. Lyrdrongo
 9897. Glitterdrongo
 9898. Salomondrongo
 9899. Sundadrongo
 9900. Sumatradrongo
 9901. Serpentindrongo
 9902. Sulawesidrongo
 9903. Andamandrongo
 9904. Större vimpeldrongo
 9905. Sammetsdrongo
 9906. Kokako
 9907. Spetsnäbbad vårtkråka
 9908. Skatlärka
 9909. Forslärka
 9910. Australalpkråka
 9911. Apostelfågel
 9912. Brun svalstare
 9913. Vitbröstad svalstare
 9914. Fijisvalstare
 9915. Vitryggad svalstare
 9916. Papuansk svalstare
 9917. Bismarcksvalstare
 9918. Masksvalstare
 9919. Vitbrynad svalstare
 9920. Svartmaskad svalstare
 9921. Sotsvalstare
 9922. Mindre svalstare
 9923. Svartryggad törnkråka
 9924. Grå törnkråka
 9925. Svartvit törnkråka
 9926. Papuatörnkråka
 9927. Tagulatörnkråka
 9928. Svart törnkråka
 9929. Silverryggad törnkråka
 9930. Australskata
 9931. Svartvit kurrawong
 9932. Svart kurrawong
 9933. Grå kurrawong
 9934. Vitstrupig kattfågel
 9935. Grön kattfågel
 9936. Fläckig kattfågel
 9937. Tandnäbbad kattfågel
 9938. Gulkronad lövsalsfågel
 9939. Brun lövsalsfågel
 9940. Tofslövsalsfågel
 9941. Orangetofsad lövsalsfågel
 9942. Guldpannad lövsalsfågel
 9943. Gyllenlövsalsfågel
 9944. Svartstrupig lövsalsfågel
 9945. Eldnackad lövsalsfågel
 9946. Regentlövsalsfågel
 9947. Glanslövsalsfågel
 9948. Fläckig lövsalsfågel
 9949. Västlig lövsalsfågel
 9950. Större lövsalsfågel
 9951. Gulbröstad lövsalsfågel
 9952. Brunbröstad lövsalsfågel
 9953. Gulbukad paradisfågel
 9954. Blåbrynad paradisfågel
 9955. Mockabröstad paradisfågel
 9956. Glasögonparadisfågel
 9957. Paradiskråka
 9958. Svart manukod
 9959. Jobimanukod
 9960. Grön manukod
 9961. Krusfjädrad manukod
 9962. Trumpetmanukod
 9963. Grönfjällig sköldparadisfågel
 9964. Brunbukad sköldparadisfågel
 9965. Sköldparadisfågel
 9966. Rosabukad sköldparadisfågel
 9967. Vimpelvinge
 9968. Tolvtrådig paradisfågel
 9969. Långstjärtad vårtparadisfågel
 9970. Kortstjärtad vårtparadisfågel
 9971. Alberts bågnäbbsparadisfågel
 9972. Vitnäbbad bågnäbbsparadisfågel
 9973. Svart bågnäbbsparadisfågel
 9974. Brun bågnäbbsparadisfågel
 9975. Arfakastrapia
 9976. Praktastrapia
 9977. Bandstjärtad astrapia
 9978. Stefanies astrapia
 9979. Huonastrapia
 9980. Kragparadisfågel
 9981. Västlig parotia
 9982. Vitplymad strålparadisfågel
 9983. Lawes strålparadisfågel
 9984. Östlig parotia
 9985. Långstjärtad strålparadisfågel
 9986. Flaggbärare
 9987. Kungsparadisfågel
 9988. Praktparadisfågel
 9989. Wilsons paradisfågel
 9990. Större paradisfågel
 9991. Raggianaparadisfågel
 9992. Liten paradisfågel
 9993. Gråbröstad paradisfågel
 9994. Röd paradisfågel
 9995. Rödbukad paradisfågel
 9996. Blå paradisfågel
 9997. Tofsskrika
 9998. Svartskrika
 9999. Tallskrika
 10000. Blåskrika
 10001. Stellerskrika
 10002. Floridaskrika
 10003. Santa Cruzskrika
 10004. Snårskrika
 10005. Kanjonskrika
 10006. Indigoskrika
 10007. Vitpannad skrika
 10008. Svartkragad skrika
 10009. Turkosskrika
 10010. Praktskrika
 10011. Blåkronad skrika
 10012. Svartstrupig skrika
 10013. Dvärgskrika
 10014. Vitstrupig skrika
 10015. Diademskrika
 10016. Blåbukad skrika
 10017. San Blasskrika
 10018. Yucatanskrika
 10019. Purpurryggad skrika
 10020. Azurskrika
 10021. Purpurskrika
 10022. Violettskrika
 10023. Krulltofsskrika
 10024. Azurnackad skrika
 10025. Cayennskrika
 10026. Svartbröstad skrika
 10027. Plyschtofsskrika
 10028. Brasiliansk skrika
 10029. Brokskrika
 10030. Borstskrika
 10031. Grönskrika
 10032. Brunskrika
 10033. Vitstrupig skatskrika
 10034. Svartstrupig skatskrika
 10035. Nötskrika
 10036. Svarthuvad nötskrika
 10037. Amamiskrika
 10038. Grå lavskrika
 10039. Lavskrika
 10040. Sotlavskrika
 10041. Ceylonblåskata
 10042. Taiwanblåskata
 10043. Gulnäbbad blåskata
 10044. Rödnäbbad blåskata
 10045. Vitvingad blåskata
 10046. Grönskata
 10047. Gulbröstad skata
 10048. Kortstjärtad skata
 10049. Blåskata
 10050. Indisk trädskata
 10051. Sumatraträdskata
 10052. Borneoträdskata
 10053. Himalayaträdskata
 10054. Vitbukad trädskata
 10055. Halsbandsträdskata
 10056. Andamanträdskata
 10057. Svart trädskata
 10058. Svarthuvad trädskata
 10059. Klyvstjärtsträdskata
 10060. Skata
 10061. Amerikansk skata
 10062. Gulnäbbad skata
 10063. Stresemanns buskkråka
 10064. Hendersons ökenskrika
 10065. Biddulphs ökenskrika
 10066. Panders ökenskrika
 10067. Pleskes ökenskrika
 10068. Markmes
 10069. Grå nötkråka
 10070. Nötkråka
 10071. Alpkråka
 10072. Alpkaja
 10073. Piapiak
 10074. Kaja
 10075. Klippkaja
 10076. Huskråka
 10077. Kortnäbbad kråka
 10078. Sundakråka
 10079. Banggaikråka
 10080. Sulawesikråka
 10081. Floreskråka
 10082. Marianerkråka
 10083. Moluckerkråka
 10084. Vitnäbbad kråka
 10085. Bougainvillekråka
 10086. Brunhuvad kråka
 10087. Papuakråka
 10088. Kapråka
 10089. Råka
 10090. Amerikansk kråka
 10091. Kustkråka
 10092. Tamaulipaskråka
 10093. Sinaloakråka
 10094. Fiskkråka
 10095. Palmkråka
 10096. Jamaikakråka
 10097. Kubakråka
 10098. Hispaniolakråka
 10099. Svartkråka
 10100. Gråkråka
 10101. Östlig svartkråka
 10102. Mesopotamisk kråka
 10103. Stornäbbad kråka
 10104. Australkråka
 10105. Mulgakråka
 10106. Australisk korp
 10107. Eukalyptuskorp
 10108. Tasmankorp
 10109. Småkorp
 10110. Halsbandskråka
 10111. Svartvit kråka
 10112. Hawaiikråka
 10113. Chihuahuakorp
 10114. Ökenkorp
 10115. Etiopisk korp
 10116. Korp
 10117. Kortstjärtad korp
 10118. Vitnackad korp
 10119. Tjocknäbbad korp

Appendix: Nyligen utdöda arter[redigera | redigera wikitext]

 1. [[:]]
 2. [[:]]
 3. Jätteelefantfågel
 4. [[:]]
 5. [[:]]
 6. [[:]]
 7. [[:]]
 8. Nordlig jättemoa
 9. Sydlig jättemoa
 10. Buskmoa
 11. Låglandsmoa
 12. Kustmoa
 13. Tjockbent moa
 14. Höglandsmoa
 15. Tofsmoa
 16. Kortbent moa
 17. Mantells moa
 18. King Islandemu
 19. Kangaroo Islandemu
 20. Dvärgsvan
 21. Jättesvan
 22. Nene-nui
 23. Nordögås
 24. Sydögås
 25. Chathamand
 26. Barbadosgås
 27. Réunionnilgås
 28. Mauritiusnilgås
 29. Madagaskarnilgås
 30. Madagaskargravand
 31. Tofsgravand
 32. Finschand
 33. Amsterdamand
 34. Marianerand
 35. Mauritiusand
 36. Nya Zeelandzebraand
 37. Kauaimoanalo
 38. Smalnäbbad moanalo
 39. Mauinuimoanalo
 40. Oahumoanalo</