Lista över fornlämningar i Strängnäs kommun (Aspö)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Lista över fornlämningar i Strängnäs kommun (Aspö) är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Aspö i Strängnäs kommun.

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Aspö 1:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.491239, 16.969588 10030700010001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 2:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.486747, 16.996242 10030700020001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 3:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.474196, 17.012070 10030700030001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 4:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.474034, 17.011271 10030700040001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 5:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.474081, 17.009970 10030700050001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 7:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.475130, 17.015407 10030700070001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 8:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.476492, 17.017693 10030700080001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 9:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.484967, 17.137988 10030700090001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 10:1 Röse Aspö, Södermanland 59.515156, 17.120908 10030700100001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 11:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.516021, 17.114436 10030700110001
Ladda upp en bild av detta fornminne
U 692 (Aspö 12:1) Runristning Aspö, Södermanland Lagnö 59.493672, 17.130409 10030700120001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 13:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.493118, 17.132233 10030700130001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 14:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.495469, 17.130221 10030700140001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 15:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.499297, 17.132810 10030700150001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 15:2 Röse Aspö, Södermanland 59.499044, 17.132756 10030700150002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 16:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.500647, 17.136995 10030700160001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 16:2 Stensättning Aspö, Södermanland 59.500680, 17.137141 10030700160002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 17:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.490496, 17.010515 10030700170001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 18:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.494845, 17.006125 10030700180001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 19:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.497752, 16.984935 10030700190001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 20:1 Fornborg Aspö, Södermanland 59.504359, 16.991938 10030700200001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 21:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.504451, 17.132760 10030700210001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 22:1 Röse Aspö, Södermanland 59.504780, 17.134261 10030700220001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 22:2 Stensättning Aspö, Södermanland 59.504850, 17.134457 10030700220002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 22:3 Stensättning Aspö, Södermanland 59.504916, 17.134572 10030700220003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 23:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.505009, 17.137636 10030700230001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 24:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.503796, 17.132006 10030700240001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kyrkohäll (Aspö 25:1) Begravningsplats Aspö, Södermanland 59.500296, 17.141713 10030700250001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 26:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.491000, 17.039382 10030700260001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 27:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.496216, 17.032224 10030700270001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 30:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.474521, 17.026441 10030700300001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 32:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.441949, 17.048749 10030700320001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 33:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.462590, 17.004751 10030700330001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 34:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.462885, 17.006712 10030700340001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 36:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.466403, 17.062994 10030700360001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 37:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.465638, 17.063407 10030700370001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 38:1 Husgrund, förhistorisk/medeltida Aspö, Södermanland 59.471993, 17.066436 10030700380001
Ladda upp en bild av detta fornminne
(Ryssgrav) (Aspö 42:1) Röse Aspö, Södermanland 59.486096, 17.088354 10030700420001
Ladda upp en bild av detta fornminne
(Ryssgrav) (Aspö 43:1) Röse Aspö, Södermanland 59.484866, 17.090524 10030700430001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Sö 174 (Aspö 44:1) Runristning Aspö, Södermanland Aspö kyrka 59.483358, 17.045576 10030700440001
Aspö kyrka, diocese of Strängnäs 2.jpg
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Aspö 46:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.485053, 17.064869 10030700460001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Sö 175 (Aspö 47:1) Runristning Aspö, Södermanland Lagnö herrgårds ägor 59.477222, 17.049415 10030700470001
Sö 175, Lagnö, Aspö socken (Detalj).JPG
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Aspö 49:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.477932, 17.048965 10030700490001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 57:1 Röse Aspö, Södermanland 59.495091, 17.048317 10030700570001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 59:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.494184, 17.053474 10030700590001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 60:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.489834, 17.056223 10030700600001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 61:1 Fornborg Aspö, Södermanland 59.494988, 17.065649 10030700610001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 64:1 Hög Aspö, Södermanland 59.453889, 17.010011 10030700640001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 65:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.453786, 17.008548 10030700650001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 66:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.453930, 17.006730 10030700660001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 69:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.512726, 17.123445 10030700690001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 70:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.510249, 17.127740 10030700700001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 71:1 Hög Aspö, Södermanland 59.509800, 17.129692 10030700710001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 71:2 Stensättning Aspö, Södermanland 59.509804, 17.129772 10030700710002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 72:1 Röse Aspö, Södermanland 59.506596, 17.122899 10030700720001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 72:2 Gravhägnad Aspö, Södermanland 59.506485, 17.123218 10030700720002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 73:1 Röse Aspö, Södermanland 59.504402, 17.121504 10030700730001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 74:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.510440, 17.113135 10030700740001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 75:1 Hög Aspö, Södermanland 59.490824, 17.083117 10030700750001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 76:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.491794, 17.082267 10030700760001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 77:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.493342, 17.081536 10030700770001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 79:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.496963, 17.078484 10030700790001
Ladda upp en bild av detta fornminne
U 691 (Aspö 80:1) Runristning Aspö, Södermanland 59.500933, 17.115279 10030700800001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 83:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.504205, 17.119104 10030700830001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 84:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.499882, 17.122484 10030700840001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 89:1 Fornborg Aspö, Södermanland 59.503062, 17.127514 10030700890001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 92:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.495883, 17.128878 10030700920001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 93:1 Hög Aspö, Södermanland 59.495447, 17.124686 10030700930001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 94:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.494271, 17.124014 10030700940001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 95:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.492055, 17.128110 10030700950001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 96:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.493101, 17.126621 10030700960001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 100:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.499870, 17.091471 10030701000001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 100:2 Röse Aspö, Södermanland 59.499770, 17.091491 10030701000002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bårholm (Aspö 106:1) Borg Aspö, Södermanland 59.465011, 16.995122 10030701060001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 107:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.493663, 17.010047 10030701070001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 108:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.493912, 17.009219 10030701080001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 108:2 Stensättning Aspö, Södermanland 59.493730, 17.009273 10030701080002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 109:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.496634, 17.017388 10030701090001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Sö 328 (Aspö 114:1) Runristning Aspö, Södermanland Tynäs 59.377458, 17.058385 10030701140001
Sö328 Tynäs Stängnäs.jpg
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Aspö 114:2 Grav markerad av sten/block Aspö, Södermanland 59.377373, 17.058429 10030701140002
Bautasten.jpg
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Aspö 120:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.421795, 16.976720 10030701200001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 121:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.421131, 16.976543 10030701210001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 122:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.420513, 16.977289 10030701220001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 123:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.420324, 16.986246 10030701230001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 131:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.385273, 17.031052 10030701310001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 132:2 Stensättning Aspö, Södermanland 59.385767, 17.031336 10030701320002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 132:3 Stensättning Aspö, Södermanland 59.385853, 17.031340 10030701320003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 133:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.386335, 17.031624 10030701330001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 133:2 Stensättning Aspö, Södermanland 59.386242, 17.031603 10030701330002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 134:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.386917, 17.032374 10030701340001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 135:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.387720, 17.030672 10030701350001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 138:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.392771, 17.026078 10030701380001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 139:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.395566, 17.023503 10030701390001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Stenby skans (Aspö 140:1) Fornborg Aspö, Södermanland 59.398296, 17.015067 10030701400001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 141:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.399989, 17.014455 10030701410001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 142:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.400764, 17.012781 10030701420001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 143:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.421177, 17.016324 10030701430001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 152:1 Röse Aspö, Södermanland 59.406709, 16.999816 10030701520001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 152:2 Stensättning Aspö, Södermanland 59.406724, 17.000016 10030701520002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 152:3 Stensättning Aspö, Södermanland 59.406819, 16.999952 10030701520003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 152:4 Stensättning Aspö, Södermanland 59.406845, 16.999718 10030701520004
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 155:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.389684, 17.061024 10030701550001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 156:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.390511, 17.060399 10030701560001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Lustigkulle (Aspö 164:1) Gravfält Aspö, Södermanland 59.389531, 17.058982 10030701640001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 165:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.389228, 17.059755 10030701650001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 166:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.388791, 17.056654 10030701660001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 168:1 Hög Aspö, Södermanland 59.387473, 17.053377 10030701680001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 168:2 Stensättning Aspö, Södermanland 59.387386, 17.053310 10030701680002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 168:3 Stensättning Aspö, Södermanland 59.387409, 17.053522 10030701680003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 169:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.386077, 17.052905 10030701690001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 172:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.385940, 17.051805 10030701720001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 172:2 Stensättning Aspö, Södermanland 59.386141, 17.052007 10030701720002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 175:1 Röse Aspö, Södermanland 59.384101, 17.055077 10030701750001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 176:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.382305, 17.056834 10030701760001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 177:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.382373, 17.055539 10030701770001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 179:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.384043, 17.058749 10030701790001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 180:1 Röse Aspö, Södermanland 59.384907, 17.059271 10030701800001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 180:2 Stensättning Aspö, Södermanland 59.384816, 17.059496 10030701800002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 180:3 Röse Aspö, Södermanland 59.385050, 17.058545 10030701800003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 181:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.386880, 17.068739 10030701810001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 193:1 Röse Aspö, Södermanland 59.388676, 17.047161 10030701930001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 195:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.391129, 17.040489 10030701950001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 196:1 Röse Aspö, Södermanland 59.428758, 16.964256 10030701960001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 200:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.458103, 16.953914 10030702000001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 201:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.458052, 16.955459 10030702010001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 203:2 Stensättning Aspö, Södermanland 59.459342, 16.958158 10030702030002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 206:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.459330, 16.962495 10030702060001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 207:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.459375, 16.963392 10030702070001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 207:2 Stensättning Aspö, Södermanland 59.459302, 16.963587 10030702070002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 207:3 Stensättning Aspö, Södermanland 59.459256, 16.963247 10030702070003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 213:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.440560, 16.956729 10030702130001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 214:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.442016, 16.953726 10030702140001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 216:1 Gravfält Aspö, Södermanland 59.431335, 17.025141 10030702160001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 218:1 Stensättning Aspö, Södermanland 59.501033, 17.141967 10030702180001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Toffelbo (Aspö 221:1) Lägenhetsbebyggelse Aspö, Södermanland 59.489888, 17.133922 10030702210001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 240 Stensättning Aspö, Södermanland 59.381923, 17.056049 12000000006547
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 266 Stensättning Aspö, Södermanland 59.493941, 17.009382 12000000006574
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 273 Stensättning Aspö, Södermanland 59.470796, 17.069726 12000000006587
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 282 Stensättning Aspö, Södermanland 59.465690, 17.063329 12000000006596
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 286 Stensättning Aspö, Södermanland 59.469361, 17.079647 12000000006600
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 289 Stensättning Aspö, Södermanland 59.475888, 17.051347 12000000006603
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 295 Gravfält Aspö, Södermanland 59.502682, 17.126221 12000000006609
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 303 Röse Aspö, Södermanland 59.501245, 17.125371 12000000007787
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 304 Stensättning Aspö, Södermanland 59.488618, 16.969232 12000000007788
Ladda upp en bild av detta fornminne
Aspö 320 Gravklot Aspö, Södermanland 59.483322, 17.045546 12000000030233
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bångenstorp (Aspö 330) Lägenhetsbebyggelse Aspö, Södermanland 59.502451, 17.103372 12000000040722
Ladda upp en bild av detta fornminne
Lindsund (Aspö 331) Lägenhetsbebyggelse Aspö, Södermanland 59.478625, 17.132727 12000000040723
Ladda upp en bild av detta fornminne

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.