Lista över forskningsinstitut i Sverige

Från Wikipedia

I Sverige finns följande forskningsinstitut, respektive organisationer som utnyttjar namnet forskningsinstitut eller dess engelska motsvarighet (research institute). Institut som ingår i andra institut redovisas under dessas namn. Nedlagda institut redovisas i kursiv stil. Institut som slagits samman med andra institut eller bytt namn redovisas i kursiv stil under respektive institut. När så är bekant redovisas även vilka år institutet varit verksamt.

Forskningsinstitut i statlig myndighetsform[redigera | redigera wikitext]

Inkluderar vissa myndigheter som vid sidan av forskningsverksamheten även bedriver viss annan verksamhet

 • Havsmiljöinstitutet 2008– (regeringsuppdrag åt Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet
 • Institutet för Rymdfysik (IRF), 1957(1973)- (från FOA överförda delar: 1952-)
  • Kiruna Geofysiska Observatorium (KGO), 1957–1973, tidigare namn
 • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), 1993–, namnbyte vid renodling av rollen till att vara forskningsutförare
  • Statens väg- och trafikinstitut (VTI), 1971–1993, efter sammanslagning med Statens trafiksäkerhetsråd 1971
   • Statens väginstitut, 1934–1971, blev statlig myndighet 1934
    • Svenska väginstitutet, 1925–1934, namnbyte i samband med statlig finansiering
     • Kungliga Automobilklubbens (KAK:s) väginstitut, 1923–1925
 • Manne Siegbahninstitutet för fysik (MSI), 1937(1988)–1993, överfört till Stockholms universitet (i form av Manne Siegbahnlaboratoriet) respektive KTH
  • Forskningsinstitutet för atomfysik (AFI), 1964–1988, tidigare namn
   • Vetenskapsakademiens forskningsinstitut för experimentell fysik, 1937–1964, tidigare namn

Forskningsinstitut som helt eller delvis ägs eller drivs av svenska staten[redigera | redigera wikitext]

De flesta svenska branschforskningsinstitut drivs i form av ett aktiebolag som delvis ägs av staten och delvis ägs av näringslivet i form av en förening av företag i aktuell bransch.

 • Institute for Management of Innovation and Technology (IMIT), 1979–

Enheter inom statliga universitet och högskolor som använder beteckningen (forsknings)institut[redigera | redigera wikitext]

Dessa enheter har ibland ett ursprung i självständiga organisationer som senare inlemmats i ett universitet eller en högskola, och i samband med detta behållit sitt namn. Idag används oftast beteckningarna (forsknings)centrum eller laboratorium, snarare än (forsknings)institut, när denna typ av enheter nybildas i Sverige.

Svenska organisationer och företag utan statligt ägande[redigera | redigera wikitext]

Listan upptar i första hand organisationer och enheter utifrån deras namn eller självbeskrivning, och tar ej ställning till om de i egentlig mening är forskningsinstitut, tankesmedjor eller något annat. Undantaget är rena dokumentarkiv, som ej tas med här, även om de kallar sig "forskningsinstitut".

 • Evidens-FoU, Institutet för integrerad vård- och stödsamordning, 2006–
 • Ifous, Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola, 2011–

Handelshögskolan i Stockholm[redigera | redigera wikitext]

Vid Handelshögskolan i Stockholm används beteckningen institution enbart på undervisningsenheterna, medan de motsvarande forskningsenheterna betecknas forskningsinstitut. Det finns två typer av institut, dels de som är helt integrerade i Handelshögskolans organisation och dels de som har en relativt självständig verksamhet.

Integrerade forskningsinstitut[redigera | redigera wikitext]

SIR (tidigare Ekonomiska forskningsinstitutet, EFI) är Handelshögskolans största institut. Det fungerar som en paraplyorganisation och koordinerar verksamheten för 12 av Handelshögskolans forskningscentra, belägna på högskolans institutioner.

Anknutna forskningsinstitut[redigera | redigera wikitext]

De anknutna forskningsinstituten har en mer självständig ställning mot högskolans moderorganisation. Forskningsverksamheten vid dessa är inte underställd SIR.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]