Lista över gränsövergångsställen vid Schengenområdets yttre gränser

Från Wikipedia

Denna lista över gränsövergångsställen vid Schengenområdets yttre gränser innefattar samtliga gränsövergångsställen vid de yttre gränserna. De yttre gränserna innefattar Schengenområdets gränser mot alla länder utanför Schengenområdet, inklusive de medlemsstater inom Europeiska unionen som står utanför Schengensamarbetet eller ännu inte har anslutit sig till Schengenområdet.

Lista[redigera | redigera wikitext]

Typ av gränsövergångsställe
Vägar för all typ av vägtrafik Vägar för all typ av vägtrafik eller enbart lokal gränstrafik
Färjeöverfarter Färjeöverfarter
Järnvägar och järnvägsstationer Järnvägar och järnvägsstationer
Hamnar Hamnar (inklusive kust-, flod- och insjöhamnar)
Flygplatser Flygplatser (inklusive flygfält och helikopterterminaler)
Medlemsstat Vägar för all typ av vägtrafik eller enbart lokal gränstrafik Färjeöverfarter Järnvägar och järnvägsstationer Hamnar Flygplatser Yttre landgräns mot Anmärkningar Fastställd Ref.
Belgien Belgien 0 0 1 6 6 Storbritannien[1] 2007-12-28 [2]
Bulgarien Bulgarien 22 2 1 11 5 Grekland, Nordmakedonien, Rumänien, Serbien, Turkiet Gränskontroller vid de inre landgränserna mot Grekland och Rumänien kvarstår tillfälligt 2014-07-26 [3]
Danmark Danmark 0 0 0 133 38 Inkluderar Färöarna och Grönland 2015-04-18 [4]
Estland Estland 5 0 2 32 7 Ryssland 2023-12-06 [5]
Finland Finland 14 0 2 50 24 Ryssland 2024-02-07 [6]
Frankrike Frankrike 2 0 10 33 82 Andorra, Storbritannien[1] Inkluderar Monaco 2023-08-18 [7]
Grekland Grekland 15 0 4 60 28 Albanien, Bulgarien, Nordmakedonien, Turkiet 2023-08-18 [7]
Island Island 0 0 0 30 4 2024-02-07 [6]
Italien Italien 0 0 0 110 52 Inkluderar San Marino och Vatikanstaten 2023-09-22 [8]
Kroatien Kroatien 53 4 7 8 9 Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbien 2023-06-09 [9]
Lettland Lettland 6 0 3 10 5 Belarus, Ryssland 2023-12-06 [5]
Liechtenstein Liechtenstein 0 0 0 0 0
Litauen Litauen 18 4 5 2 4 Belarus, Ryssland 2023-12-06 [5]
Luxemburg Luxemburg 0 0 0 0 1 2007-12-28 [2]
Malta Malta 0 0 0 3 1 2007-12-28 [2]
Nederländerna Nederländerna 0 0 2 12 11 Storbritannien[1] 2021-09-20 [10]
Norge Norge 1 0 0 76 26 Ryssland 2007-12-28 [2]
Polen Polen 19 1 14 19 20 Belarus, Ryssland, Ukraina 2023-08-18 [7]
Portugal Portugal 0 0 0 22 9 2013-09-24 [11]
Rumänien Rumänien 40 6 17 20 17 Bulgarien, Moldavien, Serbien, Ukraina, Ungern Gränskontroller vid de inre landgränserna mot Bulgarien och Ungern kvarstår tillfälligt 2024-02-07 [6]
Schweiz Schweiz 0 0 0 0 19 2022-09-02 [12]
Slovakien Slovakien 3 0 2 0 9 Ukraina 2017-05-16 [13]
Slovenien Slovenien 0 0 0 2 3 2023-08-18 [7]
Spanien Spanien 4 0 0 34 43 Andorra, Marocko[14], Storbritannien[15] 2023-06-09 [9]
Sverige Sverige 0 0 0 60 32 2009-03-19 [2][16]
Tjeckien Tjeckien 0 0 0 0 19 2013-11-09 [17]
Tyskland Tyskland 0 0 0 51 99 2023-10-24 [18]
Ungern Ungern 23 2 9 0 14 Rumänien, Serbien, Ukraina 2015-10-16 [19]
Österrike Österrike 0 0 0 0 58 2018-01-27 [20]
Europeiska unionen Schengenområdet 225 19 79 784 646

Utöver ovanstående gränsövergångsställen vid Schengenområdets yttre gränser omfattas även Cyperns gränsövergångsställen av Schengenregelverkets bestämmelser om de yttre gränserna. Landet kommer att ansluta sig till Schengenområdet så snart Europeiska unionens råd enhälligt anser att det uppfyller de tekniska kriterierna för detta.

Medlemsstat Vägar för all typ av vägtrafik eller enbart lokal gränstrafik Färjeöverfarter Järnvägar och järnvägsstationer Hamnar Flygplatser Yttre landgräns mot Anmärkningar Fastställd Ref.
Cypern Cypern 0 0 0 7 2 Nordcypern[21], Akrotiri och Dhekelia Öppen gräns mot Akrotiri och Dhekelia 2007-12-28 [2]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c] Via Kanaltunneln.
 2. ^ [a b c d e f] ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2007/C 316/01)”. EUT C 316, 28.12.2007, s. 1–37. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007XC1228(01). 
 3. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2014/C 244/10)”. EUT C 244, 26.7.2014, s. 22. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0726(03). 
 4. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2015/C 126/06)”. EUT C 126, 18.4.2015, s. 10–21. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0418(02). 
 5. ^ [a b c] ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (C/2023/1423)”. EUT C, C/2023/1423, 6.12.2023, s. 1–6. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202301423. 
 6. ^ [a b c] ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (C/2024/1299)”. EUT C, C/2024/1299, 7.2.2024, s. 1–9. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202401299. 
 7. ^ [a b c d] ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2023/C 290/05)”. EUT C 290, 18.8.2023, s. 27–44. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0818(02). 
 8. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2023/C 334/04)”. EUT C 334, 22.9.2023, s. 4–9. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0922(01). 
 9. ^ [a b] ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2023/C 202/08)”. EUT C 202, 9.6.2023, s. 33–46. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0609(06). 
 10. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2021/C 380/03)”. EUT C 380, 20.9.2021, s. 3–11. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0920(01). 
 11. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2013/C 275/03)”. EUT C 275, 24.9.2013, s. 7–11. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0924(02). 
 12. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2022/C 335/11)”. EUT C 335, 2.9.2022, s. 15–17. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0902(02). 
 13. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2017/C 152/05)”. EUT C 152, 16.5.2017, s. 5–6. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0516(01). 
 14. ^ Genom de spanska exklaverna Ceuta och Melilla.
 15. ^ Genom den brittiska exklaven Gibraltar, vars gräns är omstridd.
 16. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2009/C 64/08)”. EUT C 64, 19.3.2009, s. 20. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XC0319(03). 
 17. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2013/C 324/06)”. EUT C 324, 9.11.2013, s. 6–7. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC1109(01). 
 18. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (C/2023/388)”. EUT C, C/2023/388, 24.10.2023, s. 1–7. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202300388. 
 19. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2015/C 341/09)”. EUT C 341, 16.10.2015, s. 19–22. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC1016(03). 
 20. ^ ”Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2018/C 31/07)”. EUT C 31, 27.1.2018, s. 12–15. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0127(02). 
 21. ^ Nordcypern är inte erkänt som en självständig stat av Cypern och gränsen mellan Cypern och Nordcypern utgör därför inte en yttre gräns enligt unionsrätten.
Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.