Hoppa till innehållet

Lista över hedersdoktorer vid Handelshögskolan i Stockholm

Från Wikipedia
Albin Johansson, ekon. dr h.c. 1956
Jacob Wallenberg (1892-1980), ekon. dr h.c. 1956
Ragnar Frisch, ekon. dr h.c. 1959
Assar Gabrielsson, ekon. dr h.c. 1959
Ruben Rausing, ekon. dr h.c. 1959
Gösta Rehn, ekon. dr h.c. 1971
Marcus Wallenberg, ekon. dr h.c. 1971
Hans Rausing, ekon. dr h.c. 1987
Michael Porter, ekon. dr h.c. 1989
Curt Nicolin, ekon. dr h.c. 1994
Clive Granger, ekon. dr h.c. 1998
HM Konung Carl XVI Gustaf, ekon. dr h.c. 1999
Stefan Persson, ekon. dr h.c. 2001
Thomas J. Sargent, ekon. dr h.c. 2001

Det här är en kronologisk lista över personer som har utnämnts till ekonomie hedersdoktor (latin: doctor honoris causa, förkortas ekon.dr h.c., engelska: Honorary Doctor of Business, förkortas Hon. D.B.) vid Handelshögskolan i Stockholm, en privat högskola grundad 1909. Handelshögskolan har utnämnt ekonomie hedersdoktorer sedan 1956, främst ur två kategorier, framstående akademiker och näringslivspersoner.

Därefter följer en kronologisk lista över personer som har utnämnts till ekonomie jubeldoktor (latin: doctor jubilaris, förkortas: ekon.jubeldr eller EjubD) vid högskolan, en titel som genom en särskild promotion tilldelas den som 50 år tidigare promoverats till ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Ekonomie hedersdoktorer[redigera | redigera wikitext]

1956[redigera | redigera wikitext]

VD och styrelseordförande för Kooperativa förbudet 1924–1959
professor i handel och bankväsen 1915–1933 vid Handelshögskolan i Stockholm
utsågs 1933 till Sveriges första professor i företagsekonomi, en tjänst han kom att ha till 1952, vid Handelshögskolan i Stockholm[1]
en av de sex första av Stockholms handelskammare auktoriserade revisorerna, 1912[2]
ordförande för Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) 1923–1941
professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot distributionsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm 1934–1957
professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm 1957–1960
vVD 1920–1927, styrelseledamot 1920-, VD 1927-, vice styrelseordförande 1946–50 och ordförande 1950–69 för Stockholms Enskilda Bank

1959[redigera | redigera wikitext]

 • Joel Dean
professor i nationalekonomi vid Universitetet i Oslo och grundare av dess ekonomiska institution
blev 1969 tillsammans med Jan Tinbergen de första att erhålla Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne
anses ha grundat ämnesområdet ekonometri och bildat termerna makroekonomi och mikroekonomi
examen vid Handelshögskolan i Stockholm i den berömda första kullen 1911
företagsledare, industrialist och initiativtagare till fordonsföretaget AB Volvo
VD för AB Volvo 1927–1956
 • Edwald Grether
ekonomisk examen (DHS) vid Handelshögskolan i Stockholm 1918
grundare av Tetra Pak
 • Erich Schneider
 • Dudley Stamp

1971[redigera | redigera wikitext]

professor i nationalekonomi vid Princeton University 1949–1992
professor i nationalekonomi vid New York University 1971-
har gett upphov till begreppet Baumoleffekten som beskriver stigande lönekostnader trots oförändrad produktivitet
professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet
utvecklade tillsammans med Rudolf Meidner Rehn–Meidner-modellen för full sysselsättning och låg inflation, Rehn och Meidner var upphovsmän till den solidariska lönepolitiken som drevs av LO från 1950-talets början till slutet av 1980-talet, och var ett av fundamenten för den svenska modellen på arbetsmarknaden
examen från Handelshögskolan i Stockholm 1920
en av de mest betydande företrädarna för svenskt näringsliv under 1900-talet
VD för Stockholms Enskilda Bank 1946–1958
styrelseordförande för Saab/Saab-Scania 1968–1980

1973[redigera | redigera wikitext]

 • Horst Albach
Sveriges riksbankschef 1955–1973
ordförande i LKAB 1957–
 • Akinlawon Mabogunje
civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm
styrelseordförande för Ratos, Söderberg & Haak, Esselte, Electrolux, Skandia och Stockholms handelskammare
norsk generalkonsul i Stockholm
grundade tillsammans med brodern Torsten Söderberg Ratos, Ragnar Söderbergs stiftelse och Torsten Söderbergs stiftelse

1979[redigera | redigera wikitext]

 • Chris Argyris
ekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 1950
VD för AB Separator/Alfa Laval 1960–1980
styrelseordförande för Alfa Laval 1980–1989
ordförande för Sveriges verkstadsförening 1986–1989

1984[redigera | redigera wikitext]

vVD för AB Astra 1957–1963
VD för Incentive AB 1963–1978
VD för Saab-Scania AB 1978–1983
styrelseordförande för Astra 1983–1990
 • Nils Håkanson
 • Per Lindberg
professor i statsfinanser vid Hebrew University i Jerusalem
ordförande för Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser
företagsledare, ordförande i Investor
civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm 1937
VD för Ica 1972–1978
startade forskningsinstitutet Fonden för Handels- och Distributionsforskning vid Handelshögskolan i Stockholm 1978

1987[redigera | redigera wikitext]

 • Thomas F. Cooley
VD för Tetra Pak 1950–
VD 1954–1981 och styrelseordförande 1981–1983 för Tetra Pak International AB
Executive Chairman 1983–1985 och styrelseordförande 1985– för Tetra Pak gruppen
Executive Chairman och VD för Tetra Pak Alfa Laval gruppen 1991–

1989[redigera | redigera wikitext]

ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm
kårordförande för Handelshögskolans i Stockholm studentkår 1959–1960
ledamot i Handelshögskolan i Stockholms direktion 1971–1989
styrelseordförande för Nordbanken (idag Nordea)
mottog Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholms årliga pris SSE Research Award (tidigare EFI Research Award) 1996
professor vid Harvard Business School
skapare till modellerna Porters fem krafter, Porter-diamanten, Porters tre generiska affärsstrategier och värdekedjan
lanserade konceptet "kluster" i Sverige genom boken Advantage Sweden (Norstedts, 1991), tillsammans professorerna Örjan Sölvell och Udo Zander vid Handelshögskolan i Stockholm
professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg 1951–1967
Handelshögskolan i Göteborgs rektor 1959–1962

1991[redigera | redigera wikitext]

svensk prins och hertig av Halland
 • Victor D. Norman

1992[redigera | redigera wikitext]

 • Reijiro Hattori
 • Anthony M. Santomero

1994[redigera | redigera wikitext]

VD för STAL 1955–1959
VD för Turbin AB de Laval Ljungström (TALL, bildat 1959 genom en sammanslagning av STAL med AB de Lavals Ångturbin) 1959–1961
VD för ASEA 1961–1976 och därefter styrelseordförande (drivande kraft bakom att ASEA byggde upp en världsledande kompetens inom kärnkraftsteknologi och byggde nio av Sveriges tolv reaktorer)
VD för SAS 1961–1962
ordförande för SAF 1976–1984
deltog i arbetet med fusionen mellan ASEA och schweiziska Brown Boveri till ABB 1987
ordförande i ABB
Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 1993 för sitt arbete inom ekonomisk historia
känd för boken Västerlandets uppgång (The Rise of the Western World) som för fram institutioner som anledningen till den ekonomiska tillväxten i Västeuropa sedan 1500-talet, bland annat äganderätt, förutsägbart skatteuttag och statligt skydd för näringsfriheten
 • Alec November
grundade 1984 Optionsmäklarna OM (i dag del av NASDAQ OMX), Sveriges första marknadsplats för aktieoptioner och världens första privatägda elektroniska börsverksamhet som 1989 öppnade världens första elektroniska länk mellan två börser, Stockholm och London

1996[redigera | redigera wikitext]

 • Peter Hackl
 • Jonathan R. Macey
 • John W. Meyer
 • James Ohlson
 • Paul Slovic

1998[redigera | redigera wikitext]

civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 1972
VD 1978–1999, vice styrelseordförande 1999–2002 och styrelseordförande 2002–2005 för Investor
 • Gary Eppen
 • Ronald E. Findlay
professor i nationalekonomi vid University of California i San Diego, USA
Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2003
VD för investmentföretaget L E Lundbergföretagen

1999[redigera | redigera wikitext]

Sveriges kung och statschef
 • Anthony John Culyer
 • Gordon B. Davis
 • Gordon Redding

2001[redigera | redigera wikitext]

VD för 1:a-3:e AP-fonderna 1991–1996
 • Louis P. Bucklin
 • Janos Kornai
 • Paul Milgrom
VD för Hennes & Mauritz 1982–1997 och styrelseordförande 1998–

2003[redigera | redigera wikitext]

grundade tillsammans med sin bror Robert af Jochnick Oriflame 1967
civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm
kårordförande för Handelshögskolans i Stockholm studentkår
VD för Svenska Handelsbanken 1991–2001 och styrelseordförande 2001–2006
professor vid New York University
Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tillsammans med Christopher A. Sims 2011
grundläggare av en neoklassisk makroekonomi
VD och ordförande för Ratos och Söderberg & Haak
styrelseordförande för Electrolux
VD för Investor AB
ordförande för SEB 2004–
ordförande för Internationella Handelskammaren (ICC) 2006–2008

2005[redigera | redigera wikitext]

professor i nationalekonomi vid Harvard University, USA
tidigare professor vid University College London, Storbritannien
utvecklade tillsammans med Peter Howitt det Schumpeterianska paradigmet sammanfattat i hans och Howitts bok Endogenous Growth Theory
civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm
VD för ABB Financial Services AB
vVD för SE-Banken
styrelseordförande för Högskoleverket 2007–2010
professor i företagsekonomi vid Lunds universitet 1990–1996
professor i företagsekonomi vid Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
 • Bruce Kogut
styrelseordförande för Investor
styrelseordförande för SEB

2007[redigera | redigera wikitext]

 • Franklin Allen
civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 1974
VD för Semic International 1983
vVD 1987, VD 1992, koncernchef 1992 och styrelseordförande för Bonnier AB 1998
 • Michael Brennan
 • Erik Johnsen
professor i nationalekonomi vid Harvard University
filosofie doktor vid Stockholms högskola
chef för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
chef för Industrins utredningsinstitut 1953–1961
VD 1970–1978 och styrelseordförande 1978–1991 för Handelsbanken
tillsammans med Tom Hedelius grundare av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, en av Handelsbanksstiftelserna, stiftelsen har bland annat finansierat Jan Wallanders professur i företagsekonomi med särskild inriktning mot redovisning och finansiering vid Handelshögskolan i Stockholm
 • D. Eleanor Westney

2009[redigera | redigera wikitext]

civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm
styrelseordförande för MGA Holding AB
 • Julian Birkinshaw
professor vid London Business School
 • Avinash Dixit
professor vid Princeton University
professor vid University of Michigan
 • Ronald W. Jones
professor vid University of Rochester
professor i företagsekonomi vid Stanford University i Kalifornien
 • Stephen Harland Penman
Columbia University
doktor vid Carnegie-Mellon University
skapade tillsammans med Robert Weil Gotagruppen 1986–1990 genom en sammanslagning av provinsbanker med Götabanken
styrelseordförande och VD för Gota Bank 1989–1992
grundare och styrelseordförande för Segulah
adjungerad professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm 1987–1999
civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm
finansminister 1996–1999
ordförande för Riksbanksfullmäktige 1985–1990
generaldirektör för Byggnadsstyrelsen 1991-
VD för Vasakronan AB 1993–1996
styrelseordförande Alecta

2011[redigera | redigera wikitext]

 • Jagdish N Bhagwati
professor vid Columbia University Economics Department i New York, USA
doktor vid Stockholms universitet 1970
professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet 1981–
VD för Ica AB och Ica förbundet 1986–2001
styrelseledamot av Royal Ahold 2001–
 • Trevor Hopper
professor vid University of Sussex, SPRU – Science and Technology Policy Research, U.K.
grundare av Industri Kapital
 • Katherine A. Schipper
professor vid Duke University, The Fuqua School of Business, USA

2013[redigera | redigera wikitext]

 • Kjell Grønhaug
professor emeritus vid Norges Handelshøyskole, Bergen, Norge
 • Albert (Pete) Kyle
professor of finance, Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, Baltimore, USA
professor of finance, Fisher College of Business, the Ohio State University, Columbus, USA
 • Shaker A. Zahra
professor, Robert E. Buuck Chair of Entrepreneurship, Carlsson School of Management, University of Minnesota, Minneapolis, USA

2014[redigera | redigera wikitext]

civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm
koncernchef för SAS –2002
VD för Teliasonera Sverige AB 2003–2006
vice styrelseordförande för Nordea Bank
styrelseordförande för Teliasonera Sverige AB
 • Håkan Håkansson
professor vid Norwegian Business School (BI), Oslo
VD för Industrivärden 2001–
styrelseordförande för Sandvik och Handelsbanken

2016[redigera | redigera wikitext]

 • Harrison Hong
 • David T. Robinson


2017[redigera | redigera wikitext]

 • Ulla Litzén
 • Claes-Göran Sylvén
 • Martin Walker
 • Mary Walshok


2019[redigera | redigera wikitext]

 • Caroline Berg
 • Sven Nyman
 • Colin Camerer


Ekonomie jubeldoktorer[redigera | redigera wikitext]

Jubeldoktor (latin: doctor jubilaris) är en titel som genom en särskild promotion tilldelas den som 50 år tidigare promoverats till ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm. Titeln förkortas ekon.jubeldr.

År för promotion till ekon.jubeldr, namn, år för promotion till ekon.dr, doktorsavhandlingens titel, och befattning.

2004[redigera | redigera wikitext]

ekon.dr vid Ekonomiska forskningsinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm, 1954
Kostnadsfördelning och internprestationsbedömning: studier i vissa kalkylmetoder mot bakgrunden av olika syften
professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm

2011[redigera | redigera wikitext]

ekon.dr vid Ekonomiska forskningsinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm, 1961
Skatt - investering - värdering: en teoretisk studie av hänsystagande till inkomstskatt och penningvärdeförändringar påverkar dels investeringsobjekts ekonomiska livslängd och värdeminskningsförlopp, dels investeringars kapitalvärde och internräntefot
professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm (Jan Wallanders professur i företagsekonomi med särskild inriktning mot redovisning och finansiering 1961–1991)
ekon.dr vid Ekonomiska forskningsinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm, 1961
Löneökningars verkningar inom industrin: en studie av anpassningsprocessen inom företaget
tidigare adjungerad professor vid Handelshögskolan i Stockholm (adjungerad professor i nationalekonomi med särskild inriktning mot transformation av industristruktur 1989–1993)

2013[redigera | redigera wikitext]

 • Albert Danielsson
ekon.dr vid Ekonomiska forskningsinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm, 1963
On measurement and analysis of standard costs
professor emeritus vid Kungl. Tekniska högskolan

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Jonas Rehnberg, p. 223. Stockholm School of Economics, The first 100 years. Stockholm: Informationsförlaget, 2009.
 2. ^ ”Vem var Oskar Sillén?”. Företagsekonomiska Institutet. Arkiverad från originalet den 14 juli 2014. https://web.archive.org/web/20140714221829/http://www.fei.se/fei-stimulerar-foretagsekonomisk-forskning-oscar-sillen-priset/vem-var-oscar-sillen. Läst 6 juli 2014. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]