Lista över historiska svenska sparbanker

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Denna lista innehåller merparten av Sveriges sparbanker, både historiska och de som finns kvar. Bankerna listas länsvis enligt den indelning som gällde före 1998 i kronologisk ordning.

I listan ingår även en del banker som inte är sparbanker i egentlig mening. Före utfärdandet av lagen angående sparbanker år 1892 var inte sparbanker reglerade och begreppet var inte definierat. Därför förekom en del banker i sparbanksstatistiken som inte skulle uppfylla den senare definitionen av sparbanker. En del av dessa ombildades efter sparbankslagens införande till folkbanker eller affärsbanker och om uppgift finns är detta markerat i listan. Även sparbanker som på senare tid ombildats till lokala affärsbanker ägda av sparbanksstiftelser finns med i listan och är markerade som sådana.

För uppgifter före 1910 är Statistiska centralbyråns rapportserie "Sparbanksstatistik" källa om inget annat nämns. Uppgifter om år för grundande och upphörande är i vissa fall ungefärliga.

Stockholms län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Stockholms stads sparbank 1821 1978 Uppgick i Sparbanken Stockholm.[1]
Sparbanken i Södertelge 1836 1971 Uppgick i Östra Sörmlands sparbank.[2]
Tumba bruks sparbank 1841 1877
Vermdö sparbank 1850 1870
Öster- och Vester-Haninge församlings sparbank 1850 1867
Färentuna härads sparbank 1854 1871
Norrtelge stads och omgifnings sparbank 1859 - Fortfarande fristående.
Stockholms läns sparbank 1862 1978 Uppgick i Sparbanken Stockholm.[1]
Sigtuna sparbank 1904[3] 1908 Upphörde,[4] överläts till Uplands enskilda bank[5]
Egnahemssparbanken 1908[6] 1914[7] Likviderades.
Allmänna sparbanken i Stockholm 1916[8] 1929 Försattes i konkurs.[9]
Östra Sörmlands sparbank 1971[2] 1988 Uppgick i Nya sparbanken.
Sparbanken Stockholm 1978[1] 1982 Uppgick i Första sparbanken.[10]
Första Sparbanken 1982 1991 Uppgick i Sparbanksgruppen

Uppsala län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Söderfors församlings sparbank 1824 1864 Uppgick i Uppsala sparbank
Uppsala stads och läns sparbank 1830 1991 Uppgick i Sparbanksgruppen.
Sparbanken i Enköping 1836[11] - Fortfarande fristående.
Tierps församlings sparbank 1839 1868
Lagunda och Haguna härads sparbank 1853 1910 Upphörde,[12] verksamheten togs över av Uplands enskilda bank.[13]
Trögds sparbank 1865 1944 Likviderades.[14][15]
Tegelsmora sparbank 1884 1889
Stafby sparbank 1889 1899 Upplöstes.[16]
Alunda sparbank 1886 1974 Uppgick i Upsala sparbank.[17]

Södermanlands län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Eskilstuna stads sparbank 1828 1970 Uppgick i Sparbanken Södermanland.[18]
Nyköpings stads och läns sparbank 1832 1991 Uppgick i Sörmlands sparbank.[19]
Trosa stads och Hölebo härads sparbank 1835 1971 Uppgick i Östra Sörmlands sparbank.[2]
Vestra Vingåkers församlings sparbank 1836 1977 Uppgick i Oppunda sparbank.[20]
Forssjö bruks sparbank 1839 1890
Strengnäs sparbank 1841 1970 Uppgick i Sparbanken Södermanland.[18]
Oppunda härads sparbank 1850 1991 Uppgick i Sörmlands sparbank.[19]
Villåttinge härads sparbank 1854 1966[21] Uppgick i Eskilstuna sparbank.[22]
Mariefreds stads sparbank 1863 1970 Uppgick i Sparbanken Södermanland.[18]
Öster- och Vester-Rekarne härads med Torshälla stads sparbank 1864 1997 Uppgick i Eskilstuna Rekarne Sparbank[23]
Mörkö sockens sparbank 1864 1890 Uppgick i Trosa stads och Hölebo härads sparbank
Daga härads sparbank 1869 1972 Uppgick i Östra Sörmlands sparbank.[24]
Torshälla stads sparbank 1896[25] 1942 Uppgick i Eskilstuna sparbank.[22][15]
Lunda sockens sparbank 1899[16] 1963 Uppgick i Nyköpings sparbank.[26]
Åkers och Selebo häraders sparbank 1899[16] 1917[27] Övertogs av Svenska lantmännens bank.[28]
Björkviks sockens sparbank 1906[29] 1966 Uppgick i Oppunda sparbank.[21]
Östra Sörmlands sparbank 1971[2] 1988 Uppgick i Nya sparbanken.
Sparbanken Södermanland 1970[18] 1976 Uppgick i Sparbanken Mälardalen.[30]
Sparbanken Mälardalen 1976 1986 Uppgick i Nya Sparbanken
Nya Sparbanken 1986 1991 Uppgick i Sparbanksgruppen
Sörmlands sparbank 1991[19] - Fortfarande fristående.

Östergötlands län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Norrköpings stads sparbank 1824 1970 Uppgick i Sparbanken Östergötland.
Linköpings sparbank 1833 1960 Uppgick i Linköping-Skänninge sparbank.[31]
Vadstena sparbank 1839 1945 Uppgick i Vadstenaortens sparbank[14][15]
Söderköpings stads och omgifnings sparbank 1851 1970 Uppgick i Sparbanken Östergötland.
Kimstads församlings sparbank 1851 1962 Uppgick i Norrköpings sparbank.[32]
Borg och Möts församlings sparbank 1852 1936 Likviderades, verksamheten fördes över till Jordbrukarbanken.[33]
Ekebyborna och Asks församlingars sparbank 1852 1964 Uppgick i Aska-Bobergs sparbank.[34][35]
Qvillinge och Simonstorps församlingars sparbank 1852 1968 Uppgick i Norrköpings sparbank.[36]
Godegårds församlings sparbank 1852 1896 Avvecklades.[25]
Östra Eneby församlings sparbank 1853 1943[15] Uppgick i Norrköpings sparbank.
Östra Husby församlings sparbank 1853 1893 Uppgick i Vikbolands sparbank.[37]
Vikingstads församlings sparbank 1853 1864 Uppgick i Valkebo härads sparbank.
Dagsbergs församlings sparbank 1853 1863 Uppgick i Vikbolands pupillkassa med sparbank.
Klockrike och Brunneby sparbank 1853 1949 Uppgick i Borensbergsortens sparbank.[38]
Vesterlösa församlings sparbank 1854 1960 Uppgick i Valkebo sparbank.[31]
Häradshammars församlings sparbank 1855 1886
S.t Johannis församlings sparbank 1855 1863 Uppgick i Vikbolands pupillkassa med sparbank.
Östra Ny församlings sparbank 1856 1890
Normlösa och Herrberga församlingars sparbank 1857 1866 Uppgick i Vifolka härads sparbank
Östra Hargs församlings sparbank 1859 1880 Upphörde.[39]
Åtvidabergs egendomars sparbank 1859 1875 Uppgick i Bankekinds härads sparbank
Motala sparbank 1860 1920 Övertogs av Östergötlands enskilda bank.[40]
Tjellmo församlings sparbank 1860 1866 Uppgick i Linköpings läns sparbank.
Mjölby församlings sparbank 1861 1866 Uppgick i Vifolka härads sparbank
Ödeshögs församlings sparbank 1862 1865
Skeninge och kringliggande socknars sparbank 1863 1960 Uppgick i Linköping-Skänninge sparbank.[31]
Vikbolands pupill- och sparbank 1863 1970 Uppgick i Sparbanken Östergötland.
Fornåsa och Lönsås församlingars sparbank 1862 1958 Uppgick i Fornåsa sparbank.
Skärkinds församlings sparbank 1864 1970 Uppgick i Sparbanken Östergötland.
Risinge församlings sparbank 1863 1873 Kom att räknas som filial till Linköpings läns sparbank.[41]
Vestra Ny församlings sparbank 1846 1970 Uppgick i Sparbanken Östergötland.
Valkebo härads sparbank 1865 1970 Uppgick i Sparbanken Östergötland.
Vifolka härads sparbank 1866 1970 Uppgick i Sparbanken Östergötland.
Kinda härads sparbank 1866 2008 Uppgick i Kinda-Ydre sparbank.
Dals härads sparbank 1867 1945 Uppgick i Vadstenaortens sparbank[14][15]
Bankekinds härads sparbank 1867 - Fortfarande fristående.
Ydre distrikts sparbank 1867 2008 Uppgick i Kinda-Ydre sparbank.
Lysings härads sparbank 1867 1893 Ombildades till folkbank.[37]
Regna sockens sparbank 1867 1970 Uppgick i Sparbanken Östergötland[42]
Hagebyhöga och Vestra Stenby socknars sparbank 1868 1950 Uppgick i Aska sparbank.[43][44]
Arbetares vid Motala verkstads sparbank 1869 1879 Uppgick i Linköpings läns sparbank.
Hvarfs och Styra socknars sparbank 1860 1950 Uppgick i Aska sparbank.[44]
Gullbergs härads sparbank 1871 1977 Uppgick i Sparbanken Östergötland.[20]
Norra Kinda härads sparbank 1877 1979 Uppgick i Kinda sparbank.[45]
Skeppsås och Älfvestads sparbank 1882 1958 Uppgick i Fornåsa sparbank.[46]
Östra Ryds sparbank 1883 1968 Uppgick i Sparbanken i Söderköping.[36]
Torpa husbondeförenings sparbank 1883 1968 Uppgick i Tranås sparbank.[36]
Nykils sparbank 1884 1956[47]
Asby sparbank 1884 1968 Uppgick i Ydre sparbank.[36]
Törnevalla sparbank 1885 1966 Uppgick i Linköping-Skänninge sparbank.[21]
Kristbergs sockens sparbank 1899[16] 1949 Uppgick i Borensbergsortens sparbank.[38]
Vånga sparbank 1902[48] 1983 Uppgick i Sparbanken Gothia.[49]
Stora Åby sparbank 1902[48] 1985 Uppgick i Sparbanken Gothia.[50]
Hällestads sparbank 1903[51] 1975 Uppgick i Sparbanken Östergötland.[52]
Valdemarsviks sparbank 1905[53] - Fortfarande fristående.
Skedevi sparbank 1905[29] 1967 Uppgick i Vingåkers sparbank.[54]
Kullerstads sparbank 1909[55] 1962 Uppgick i Norrköpings sparbank.[56][32]
Allmänna sparbanken i Norrköping 1916[8] 1925 Likviderades.
Motalaortens sparbank 1928[8] 1970 Uppgick i Sparbanken Östergötland.
Vadstenaortens sparbank 1945[15] - Fortfarande fristående.
Aska sparbank 1950[44] 1964[35] Uppgick i Aska-Bobergs sparbank.
Borensbergsortens sparbank 1950 1964 Uppgick i Linköping Skänninge sparbank.[35]
Fornåsa sparbank 1958 1968 Uppgick i Aska-Bobergs sparbank.[36]
Linköping-Skänninge sparbank 1960[31] 1970 Uppgick i Sparbanken Östergötland.[57]
Aska-Bobergs sparbank 1964[35] 1970 Uppgick i Sparbanken Östergötland.
Sparbanken Östergötland 1970 1982 Uppgick i Sparbanken Gothia.[10]
Sparbanken Gothia 1982[10] 1986 Uppgick i Sparbanken Alfa.
Sparbanken Alfa 1986 1991 Uppgick i Sparbanksgruppen.
Kinda-Ydre sparbank 2008 - Fortfarande fristående.

Jönköpings län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Jönköpings stads och läns sparbank 1831 1986 Uppgick i Sparbanken Alfa.
Eksjö stads sparbank 1836 1969 Uppgick i Jönköpings läns sparbank.[58][59]
Vernamo sparbank 1836 1986 Uppgick i Sparbanken Alfa.
Grenna sparbank 1852 1964 Uppgick i Gränna-Visingsö sparbank.[35]
Östra härads sparbank 1857 1969 Uppgick i Jönköpings läns sparbank.[58]
Vestbo härads sparbank 1860 1967 Uppgick i Finnvedens sparbank.[54]
Vestra härads sparbank 1867 1969 Uppgick i Jönköpings läns sparbank.[58][59]
Stengårdshults pastorats sparbank 1867 1883 Uppgick i Stengårdshults pastorats folkbank
Rydaholms sparbank 1871 1983 Uppgick i Finnvedens sparbank.[49]
Anderstorps sockens sparbank 1871 1963 Uppgick i Värnamo sparbank.[26]
Nässjö sparbank 1872 1969 Uppgick i Jönköpings läns sparbank.[58][59]
Unnaryds sparbank 1873 1904 Togs över av Jönköpings handelsbank.[3]
Bredaryds sparbank 1873 1967 Uppgick i Finnvedens sparbank.[54]
Säfsjö sparbank 1874 1969 Uppgick i Jönköpings läns sparbank.[58][59]
Södra Hestra pastorats sparbank 1874 - Fortfarande fristående.
Tranås sparbank 1875 1969 Uppgick i Jönköpings läns sparbank.[58][59]
Malmbäcks sparbank 1875 1969 Uppgick i Jönköpings läns sparbank.[58][59]
Båraryds sockens sparbank 1876 1975 Uppgick i Finnvedens sparbank.[52]
Byarums sockens sparbank 1877 1973 Uppgick i Jönköpings läns sparbank.[60]
Visingsö sparbank 1877 1964 Uppgick i Gränna-Visingsö sparbank.[35]
Tofteryds sockens sparbank 1877 1969 Uppgick i Finnvedens sparbank.[59]
Adelöfs sparbank 1879 1963 Uppgick i Tranås sparbank.[26]
Korsberga pastorat sparbank 1881 191?[61] Övertogs av Sydsvenska kreditaktiebolaget.[62]
Sparbanken i Hullaryd 1881 1969 Uppgick i Jönköpings läns sparbank.[58][59]
Marianelunds sparbank 1883 1968 Uppgick i Östra härads sparbank.[36]
Forsheda sockens sparbank 1886 1961 Uppgick i Värnamo sparbank.[63]
Forserums sparbank 1897[64] 1966 Uppgick i Nässjö sparbank.[21]
Södra Unnaryds sparbank 1912[8] 1967 Uppgick i Finnvedens sparbank.[54]
Månsarps sparbank 1917[8] 1921 Uppgick i Jönköpings stads och läns sparbank.[62]
Allmänna sparbanken för Jönköpings län 1919[8] 1966 Uppgick i Länssparbanken Jönköping.[21]
Gällaryds sparbank 1922[8] 1965 Uppgick i Finnvedens sparbank.[65]
Norra Vedbo härads sparbank 1922[66] 1936 Uppgick i Tranås sparbank.[67]
Norra Sandsjö sockens sparbank 1926 1950 Uppgick i Nässjö sparbank.[68][44]
Gränna-Visingsö sparbank 1964[35] 1973 Uppgick i Jönköpings läns sparbank.[60]
Sparbanken Alfa 1986 1991 Uppgick i Sparbanksgruppen

Kronobergs län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Kronobergs läns sparbank 1828 1966[21] Uppgick i Sparbanken Kronoberg[69]
Elmhults sparbank 1862 1887[41]
Sunnerbo härads sparbank 1863 1980[70] Uppgick i Sparbanken Kronan[69]
Lenhofda sparbank 1867 1969[59] Uppgick i Sparbanken Kronoberg[69]
Nottebäcks pastorats sparbank 1869 1966 Uppgick i Kronobergs läns sparbank[69][21]
Skatelöfs pastorats sparbank 1871 2008 Uppgick i Sparbanken Eken.
Almundsryds enskilda sparbank 1872 2008 Uppgick i Sparbanken Eken.
Urshults sockens sparbank 1873 1971 Uppgick i Sparbanken i Kronoberg.[2]
Vislanda pastorats sparbank 1873 1966 Uppgick i Kronobergs läns sparbank[69][21]
Linneryds sockens sparbank 1874 1908 Togs över av Sydsvenska kreditaktiebolaget.[55]
Väckelsångs sockens sparbank 1874 1969[59] Uppgick i Sparbanken Kronoberg[69]
Lekaryds pastorats sparbank 1874 1966 Uppgick i Sparbanken Kronoberg[69][21]
Markaryds sparbank 1875 - Fortfarande fristående.
Virestads församlings sparbank 1875 1971 Uppgick i Sparbanken i Kronoberg.[2]
Långasjö sockens sparbank 1880 2008 Uppgick i Sparbanken Eken.
Göteryds sockens sparbank 1883 2008 Uppgick i Sparbanken Eken.
Elmeboda sockens sparbank 1884 2008 Uppgick i Sparbanken Eken
Agunnaryds kommuns sparbank 1884 1968 Uppgick i Sunnerbo härads sparbank.[36]
Åsheda kommuns sparbank 1886 1964 Uppgick i Kronobergs läns sparbank[69][35]
Älghults sparbank 1899[16] 1969[59] Uppgick i Sparbanken Kronoberg[69]
Algutsboda sparbank 1899[16] 1961[63] Uppgick i Kronobergs läns sparbank[69]
Hallaryds sockens sparbank 1907[71] 1963 Uppgick i Kronobergs läns sparbank[69][26]
Traheryds sparbank 1910[12] 1958 Uppgick i Kronobergs läns sparbank[69]
Tingsås sockens sparbank 1913[8] 1969 Uppgick i Sparbanken Kronoberg.[59]
Hovmantorp-Lessebo sparbank 1916 1966 Uppgick i Sparbanken Kronoberg[69][21]
Älmhults med omnejds sparbank 1916[8] 1971 Uppgick i Sparbanken i Kronoberg.[2]
Södra Sandsjö sparbank 1917[8] 1964 Uppgick i Kronobergs läns sparbank[69][35]
Allmänna sparbanken för Kronobergs län 1919[8] 1930 Övertogs av Kronobergs läns sparbank.[72]
Hälleberga sparbank 1920[8] 1961 Uppgick i Madesjö-Nybro sparbank.[63]
Ljuders sparbank 1924[8] 1969 Uppgick i Sparbanken Kronoberg[69][59]
Ryssby sparbank 1925[8] 1968 Uppgick i Sunnerbo härads sparbank.[36]
Sparbanken Kronoberg 1966[21] 1979[73] Uppgick i Sparbanken Kronan[69]
Sparbanken Kronan 1979 1991 Uppgick i Sparbanksgruppen

Kalmar län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Kalmar stads sparbank 1831 1986 Uppgick i Sparbanken Kronan[69]
Borgholms sparbank 1832 1977 Uppgick i Ölands sparbank.[20]
Vesterviks sparbank 1835 1895 Ombildad.[74]
Högsby och Långemåla sparbank 1838 1882
Oskarshamns sparbank 1839 1893 Ombildades till folkbank.[37]
Vimmerby sparbank 1847 1932 Övertogs av Göteborgs bank.[75]
Söderåkra sparbank 1851 1985 Uppgick i Sparbanken Kronan[69][50]
Vissefjerda sparbank 1852 1866
Ålems sparbank 1854 - Fortfarande fristående.
Mönsterås sparbank 1856 191?[61]
Kalmar läns lifränte-anstalts sparkasseafdelning 1856 Ansågs inte vara sparbank efter 1893.[37]
Fliseryds församlings sparbank 1862 1960 Uppgick i Oskarshamns sparbank.[31]
Misterhults sockens sparbank 1867 1881 Uppgick i Misterhults sparbank
Hjorteds sockens sparbank 1869 1969 Uppgick i Tjustbygdens sparbank.[59]
Öfverums bruks sparbank 1862 Ansågs inte vara sparbank efter 1894.
Ås och Ventlinge socknars sparbank 1870 1971 Uppgick i Mörbylånga sparbank.[2]
Aspelands härads sparbank 1871 1893 Ombildades till folkbank.[37]
Södra Vi sockens sparbank 1870 1890
Blackstads distrikts sparbank 1872 1969 Uppgick i Tjustbygdens sparbank.[59]
Madesjö och Örsjö kommuners sparbank 1871 1953 Uppgick i Madesjö-Nybro sparbank.[76]
Lofta sparbank 1874 1969 Uppgick i Tjustbygdens sparbank.[59]
Kristdala kommuns sparbank 1874 1906 Togs över av Kristdala folkbank.[71]
Ukna-Hannäs distrikts sparbank 1874 1963 Uppgick i Valdemarsviks sparbank.[26]
Gamleby sparbank 1875 1969 Uppgick i Tjustbygdens sparbank.[59]
Tuna sparbank 1877 1979[73] Uppgick i Tuna-Vena Sparbank.[77]
Figeholms sparbank 1878 1963 Uppgick i Misterhults sparbank.[26]
Misterhults sparbank 1881 1965 Uppgick i Oskarshamns sparbank.[65]
Hvena sparbank 1882 1979[73] Uppgick i Tuna-Vena Sparbank.[77]
Runstens sparbank 1883 1895 Upphörde.[74]
Mörlunda sparbank 1884 1979 Uppgick i Oskarshamns sparbank.[73]
Virserums sparbank 1884 - Fortfarande fristående.
Loftahammars sparbank 1884 1969 Uppgick i Tjustbygdens sparbank.[59]
Oskarshamns sparbank 1894[78] 1983 Uppgick i Sparbanken Kronan[69][49]
Högsby sparbank 1895[74] - Fortfarande fristående.
Torsås sparbank 1896[25] 1985 Uppgick i Sparbanken Kronan[69]
Långemåla sparbank 1896[25] 1963 Uppgick i Högsby sparbank.[79][26]
Rockneby sparbank 1898[80] 1967 Uppgick i Sparbanken i Kalmar.[54]
Västerviks sparbank 1903[51] 1969 Uppgick i Tjustbygdens sparbank.[59]
Fagerhults sparbank 1903[51] 1968[36] Uppgick i Högsby sparbank.[81]
Lönneberga sparbank 1905[53] 2006 Uppgick i Lönneberga-Tuna-Vena sparbank.[77]
Målilla sparbank 1905[53] 1966 Uppgick i Oskarshamns sparbank.[21]
Mönsterås sockens sparbank 1908 1960 Uppgick i Häradssparbanken Mönsterås.[31]
Stranda härads sparbank 1910[12] 1960 Uppgick i Häradssparbanken Mönsterås.[31]
Mörbylånga sparbank 1914[8] 1977 Uppgick i Ölands sparbank.[20]
Kråksmåla sparbank 1916 1963 Uppgick i Madesjö Nybro sparbank[26]
Karlslunda sparbank 1916[8] 1968 Uppgick i Sparbanken i Kalmar.[36]
Visselfjärda sparbank 1916[8] 1975 Uppgick i Sparbanken i Kalmar.[52]
Nybro sparbank 1916[8] 1953 Uppgick i Madesjö-Nybro sparbank.[76]
Allmänna sparbanken i Kalmar län 1919[8] 1921 Upplöstes, övertogs av Mälareprovinsernas bank och Sevede härads sparbank.[82]
Östra Eds sparbank 1920[8] 1949 Uppgick i Östra-Västra Eds sparbank.[83]
Sparbanken i Oskar 1922[8] 1961 Uppgick i Madesjö-Nybro sparbank.[63]
Allmänna sparbanken i Oskarshamn 1930 Övertogs av Svenska handelsbanken.[72]
Sevede härads sparbank 1920[8] 1925 Likviderades.[84]
Kalmar läns enskilda sparbank 1922 1941 Uppgick i Västerviks sparbank.[15][85]
Västra Eds sparbank 1949 Uppgick i Östra-Västra Eds sparbank.[83]
Södra Vi-Djursdala sparbank 1933[86] 1968 Uppgick i Oskarshamns sparbank.[36]
Vimmerby sparbank 1941[85] - Fortfarande fristående, ombildades till bankaktiebolag 2001.
Östra-Västra Eds sparbank 1949[83] 1955 Uppgick i Valdemarsviks sparbank.[87]
Kalmarbygdens sparbank 1950 1961 Uppgick i Sparbanken i Kalmar[63]
Madesjö-Nybro sparbank 1953[76] 1985[50] Uppgick i Sparbanken Kronan[69]
Tjustbygdens sparbank 1969[59] - Fortfarande fristående, ombildad till bankaktiebolag 2001.
Tuna-Vena Sparbank 1979 2006 Uppgick i Lönneberga-Tuna-Vena sparbank.[77]
Häradssparbanken Mönsterås 1960[31] - Fortfarande fristående.
Ölands sparbank 1977[20] - Ombildad till bankaktiebolag 1998, till 60 procent ägd av Swedbank.
Lönneberga-Tuna-Vena sparbank 2006[77] - Fortfarande fristående.

Gotlands län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Sällskapet DBW:s sparbank 1830 1982 Uppgick i Sparbanken Gothia.[88][10]
Hoburgs tings sparbank 1855 1866
Klinte församlings sparbank 1863 1967 Uppgick i DBV:s sparbank.[54]
Bunge församlings sparbank 1864 1968 Uppgick i DBV:s sparbank.[89][36]
Burs pastorats sparbank 1867 2005 Uppgick i Sparbanken Gotland.
Vänge sockens sparbank 1868 1886 Upphörde.[41]
Martebo sockens sparbank 1868 1880
Mästerby sockens sparbank 1868 1896 Avvecklades.[25]
Stenkumla och Träkumla socknars sparbank 1868 1896 Avvecklades.[25]
Alfva pastorats sparbank 1868 1886
Sanda sparbank 1869 1964 Uppgick i DBV:s sparbank.[35]
Kräklingbo sockens sparbank 1869 2005 Uppgick i Sparbanken Gute.[90]
Hogräns sockens sparbank 1870 1948 Uppgick i DBV:s sparbank.[91]
Hejde pastorats sparbank 1870 1885
Lärbro sockens sparbank 1870 1967 Uppgick i DBV:s sparbank.[54]
Tingstäde sockens sparbank 1871 1946 Likviderades[92], uppgick i DBW:s sparbank.[93]
Garde sockens sparbank 1871 189? [80]
Hangvar och Halls socknars sparbank 1871 1966 Uppgick i DBV:s sparbank.[94][21]
Atlingbo sockens sparbank 1871 1889
Hellvi sockens sparbank 1871 1895 Upphörde.[74]
Eskelhems sockens sparbank 1872 2005 Uppgick i Sparbanken Gotland.
Ala sockens sparbank 1873 1895 Upphörde.[74]
Othems sockens sparbank 1874 1904 Avvecklades.[3]
Ardre sockens sparbank 1876 1967 Uppgick i DBV:s sparbank.[95][54]
Alskogs sockens sparbank 1878 2005[90] Uppgick i Sparbanken Gute.
Östergarns sockens sparbank 1878 1967 Uppgick i DBV:s sparbank.[54]
Vamlingbo pastorats sparbank 1878 1970 Uppgick i DBV:s sparbank.[18]
Lau sparbank 1878 1981[96] Uppgick i Garda-Lau sparbank.
Närs sparbank 1878 - Fortfarande fristående.
Hejnums pastorats sparbank 1879 1949 Uppgick i DBV:s sparbank.[83]
Fardhems pastorats sparbank 1882 2005 Uppgick i Sparbanken Gotland.
Garda sparbank 1895[74] 1981[96] Uppgick i Garda-Lau sparbank.
Hemse sparbank 1902[51] 1960 Uppgick i DBV:s sparbank.[31]
Hafdhems sockens sparbank 1905[53] 1987[97] Togs över av Föreningsbanken.
Dalhems sockens sparbank 1905[29] 2005 Uppgick i Sparbanken Gute.[90]
Roma sparbank 1907[71] 1957[98]
Fardhems sockens sparbank 1912[8] 1965 Uppgick i Fardhems pastorats sparbank]].[65]
Allmänna sparbanken på Gotland 1919[99] 1934 Likviderades, verksamheten överläts till Centralkassan för jordbrukskredit i Visby.[33]
Gotlands sparbank 1919[8] 1930 Försattes i konkurs.[75]
Rone sparbank 1922 1966 Uppgick i DBV:s sparbank.[21]
Sparbanken Gothia 1982[10] 1986 Uppgick i Sparbanken Alfa.
Sparbanken Alfa 1986 1991 Uppgick i Sparbanksgruppen
Garda-Lau sparbank 1981[96] 2005[90] Uppgick i Sparbanken Gute.
Sparbanken Gotland 2005 - Fortfarande fristående.
Sparbanken Gute 2005[90] 2010 Uppgick i Sparbanken Gotland.

Blekinge län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Blekinge läns sparbank 1827 1979 Uppgick i Sparbanken Kronan
Karlshamns stads sparbank 1829 - Fortfarande fristående.
Sölvesborgs stads sparbank 1839 - Fortfarande fristående.
Jemshögs, Kyrkhults och Näsums församlingar sparbank 1839 1976[30] Uppgick i Sparbanken Kronoberg[100]
Ronneby distrikts sparbank 1839 1987[97] Uppgick i Sparbanken Kronan[69]
Fridlefstads och Rödeby församlingars sparbank 1865 1971 Uppgick i Sparbanken i Karlskrona.[2]
Tvings sockens sparbank 1865 1985 Uppgick i Sparbanken Kronan[69]
Asarums församlings sparbank 1865 1966 Uppgick i Karlshamns Sparbank[101][21]
Östra härads sparbank 1866 1961 Uppgick i Sparbanken i Karlskrona.[63]
Hjortsberga med flera socknars sparbank 1866 1979 Uppgick i Ronneby sparbank.[73]
Hoby sockens sparbank 1869 1979 Uppgick i Ronneby sparbank.[73]
Mörrums sparbank 1870 1966 Uppgick i Karlshamns Sparbank[101][21]
Eringsboda sockens sparbank 1871 1979 Uppgick i Ronneby sparbank.[73]
Mjellby sockens sparbank 1872 1884[41] Upphörde.
Sillhöfda sparbank 1878 1977 Uppgick i Sparbanken Karlskrona.[20]
Åryds sparbank 1881 2007 Uppgick i Sparbanken Eken.
Mjällby nya sparbank 1885 1977 Uppgick i Sparbanken Sölvesborg.[20]
Kyrkhults sparbank 1901[102] 2008 Uppgick i Sparbanken i Karlshamn[101]
Hällaryds sparbank 1910[8] 1963 Uppgick i Karlshamns sparbank.[26]
Jämjö sparbank 1917[8] 1960 Uppgick i Sparbanken i Karlskrona.[31]
Allmänna sparbanken för Blekinge län 1919[99] 1940 Uppgick i Sparbanken i Karlskrona[15]
Kallinge sparbank 1921[8] 1968 Uppgick i Ronneby sparbank.[36]
Värperyds sparbank 1921[8] 1968 Uppgick i Ronneby sparbank.[36]
Listerby, Hasslö och Aspö sparbank 1922 1962 Uppgick i Ronneby sparbank.[32]
Öljehults sparbank 1923 1977 Uppgick i Sparbanken Kronoberg[69][20]
Gammalstorp-Ysane sparbank 1925[8] 1968[36] Uppgick i Sparbanken i Sölvesborg.
Sparbanken Kronan 1979 1991 Uppgick i Sparbanksgruppen

Kristianstads län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Sparbanken i Kristianstad 1826 1966 Uppgick i Kristianstads Sparbank
Vestra Göinge sparbank 1841 1977 Uppgick i Sparbanken Göinge (1977–1984).[20]
Ströfvelstorps sparbank 1853 1965 Uppgick i Ausås-Strövelstorps sparbank[65]
Simrishamns sparbank 1853 1968 Uppgick i Österlens sparbank
Östra Göinge härads sparbank 1854 1960 Uppgick i Göinge-Broby sparbank
Båstads sparbank 1859 1972 Uppgick i Bjäre sparbank[24]
Gärds och Albo härads sparbank 1860 1972 Uppgick i Kristianstads Sparbank[24]
Norra och Södra Åsbo härads sparbank 1860 1980 Uppgick i Sparbanken Västra Skåne.[70]
Gärds härads sparbank 1862 1966 Uppgick i Sparbanken i Christianstad[21]
Villands härads sparbank 1862 1970 Uppgick i Kristianstads Sparbank[18]
Engelholms sparbank 1865 1969 Uppgick i Nya sparbanken Ängelholm.[59]
Glimåkra sparbank 1867 2008 Uppgick i Sparbanken Göinge (2008–)
Örkeneds sparbank 1867 1886 Upphörde[103]
Ingelstads och Jerrestads härads sparbank 1868 1987 Uppgick i Sparbanken Syd.[97]
Borrby sparbank 1866 1986[104] Uppgick i Sparbanken Syd
Vittsjö sockens sparbank 1867 1990 Uppgick i Sparbanken Skåne (1984–1992)
Åkarps sockens sparbank 1868 1983 Uppgick i Snapphanebygdens sparbank.[49]
Åhus sockens sparbank 1869 1972 Uppgick i Kristianstads Sparbank[24]
Björnekulla och Broby pastorats sparbank 1862 1895 Upphörde.[74]
Oppmanna och Vånga socknars sparbank 1870 1976 Uppgick i Kristianstads Sparbank.[30]
Esphults och Linderöds socknars sparbank 1871 1972 Uppgick i Frosta sparbank.[24]
Osby sockens sparbank 1871 1977 Uppgick i Sparbanken Göinge (1977–1984).[20]
Röke sockens sparbank 1871 2008 Uppgick i Sparbanken Göinge (2008–)
Ausås sockens sparbank 1872 1965 Uppgick i Ausås-Strövelstorps sparbank[65]
Verums sockens sparbank 1872 1977 Uppgick i Sparbanken Göinge (1977–1984).[20]
Visseltofta sparbank 1872 1983 Uppgick i Snapphanebygdens sparbank.[49]
Hjärnarps sockens sparbank 1872 1972 Uppgick i Nordvästra Skånes Sparbank[24]
Finja sockens sparbank 1873 1971 Uppgick i Tyringe sparbank.[2]
Kviinge sockens sparbank 1873 1964[35] Uppgick i Knislinge-Kviinge Sparbank
Vinslöfs och Näflinge sparbank 1873 Uppgick i Sparbanken Göinge (2008–)
Perstorps sockens sparbank 1873 1971 Uppgick i Åsbo sparbank.[2]
Torups sockens sparbank 1873 1979 Uppgick i Göinge sparbank.[73]
Matteröds sockens sparbank 1874 1971 Uppgick i Tyringe sparbank.[2]
Hörja sockens sparbank 1874 1977 Uppgick i Sparbanken Göinge (1977–1984).[20]
Sparbanken i Örkelljunga 1874 1972 Uppgick i Nordvästra Skånes Sparbank[24]
Broby och Emislöfs socknars sparbank 1874 1960 Uppgick i Göinge-Broby sparbank[63]
Hjärsås sockens sparbank 1875 1979 Uppgick i Kristianstads sparbank
Östra Ljungby och Källna socknars sparbank 1875 1971 Uppgick i Åsbo sparbank.[2]
Grefvie sparbank 1875 1978 Uppgick i Bjäre sparbank.[1]
Mellby, Tjörnarps och Häglinge socknars sparbank 1875 1977 Uppgick i Sparbanken Göinge (1977–1984)
Albo härads sparbank 1875 1971 Uppgick i Tomelilla sparbank.[2]
Östra Tommarps sparbank 1875 1966 Uppgick i Simrishamns sparbank.[105][21]
Loshults sockens sparbank 1875 1977 Uppgick i Sparbanken Göinge (1977–1984).[20]
Västra Karups sparbank 1876 1972 Uppgick i Bjäre sparbank.[24]
Vallby arbetareförenings sparbank 1876 2006 Uppgick i Sparbanken Syd.[106]
Sparbanken i Oderljunga 1876 1971 Uppgick i Åsbo sparbank.[2]
Sparbanken i Vallby 1877 1896 Uppgick i Vallby arbetareförenings sparbank.[107]
Önnestads sockens sparbank 1879 1963 Uppgick i Sparbanken i Christianstad[26]
Östra Karups sparbank 1879 1990 Uppgick i Sparbanken Gripen (ursprungligen i Hallands län)
Tostarps sparbank 1880 1972 Uppgick i Nordvästra Skånes Sparbank
Förslöfs sparbank 1881 1972 Uppgick i Bjäre sparbank[24]
Munka-Ljungby sparbank 1881 1972 Uppgick i Nordvästra Skånes Sparbank[24]
Norra Strö sockens sparbank 1881 1980 Uppgick i Kristianstads sparbank.[70]
Tomelilla sparbank 1882 1991 Uppgick i Sparbanken Skåne (1984–1992)
Knislinge sockens sparbank 1883 1964[35] Uppgick i Knislinge-Kviinge Sparbank
Farstorps sockens sparbank 1884 2008 Uppgick i Sparbanken Göinge (2008–)
Kvidinge pastorats sparbank 1884 1971 Uppgick i Åsbo sparbank.[2]
Hästveda sockens sparbank 1885 1977 Uppgick i Sparbanken Göinge (1977–1984).[20]
Riseberga sparbank 1886 1965 Uppgick i Riseberga-Färingtofta sparbank.[65]
Höja och Starby sparbank 1886 1972 Uppgick i Nordvästra Skånes Sparbank[24]
Gladsax sparbank 1890 1950 Uppgick i Simrishamns sparbank.[44]
Hessleholms sparbank 1891 1977 Uppgick i Sparbanken Göinge (1977–1984).[20]
Skillinge sparbank 1891 1987 Uppgick i Sparbanken Syd.[97]
Åstorps sparbank 1893 1971 Uppgick i Åsbo sparbank.[2]
Nya sparbanken i Kristianstad 1897[80] 1966 Uppgick i Kristianstads sparbank[21]
Rebbelberga sparbank 1899[16] 1969[59] Uppgick i Nya sparbanken Ängelholm
Örkeneds sparbank 1900[108] 1977 Uppgick i Sparbanken Göinge (1977–1984).[20]
Barkåkra sparbank 1900[108] 1969[59] Uppgick i Nya sparbanken Ängelholm
Sparbanken i Tollarp 1900[108] 1988 Uppgick i Kristianstads sparbank.[109]
Rya sparbank 1902[48] 1972 Uppgick i Nordvästra Skånes Sparbank[24]
Sparbanken i Ingelstorp 1903[51] 2007 Uppgick i Sparbanken Syd
Sparbanken Klippan 1903[51] 1971 Uppgick i Åsbo sparbank.[2]
Smedstorps sparbank 1903[3] 1976 Uppgick i Tomelilla sparbank.[105][30]
Onslunda sparbank 1904[3] 1988 Uppgick i Tomelilla sparbank.[105]
Skånes-Fagerhults sparbank 1904[3] 2006 Uppgick i Sparbanken Boken.[110]
Ivetofta sockens sparbank 1905[53] - Fortfarande fristående.
Össjö sparbank 1905[53] 1972 Uppgick i Nordvästra Skånes Sparbank[24]
Söderåsens sparbank 1906[29] 1923 Uppgick i Svalövs med flera socknars sparbank
Hovs sparbank 1908[12] 1990 Uppgick i Sparbanken Gripen
Södra Mellby, Vitaby och Sankt Olofs sparbank 1910[12] 1968[105][36] Uppgick i Österlens sparbank.
Frenninge sparbank 1913 2015 Uppgick i Sparbanken Syd.[111]
Lantmannasparbanken i Tomelilla 1915[8] 1965 Uppgick i Tomelilla sparbank.[105][65]
Brönnestads sockens sparbank 1918[8] 1971 Uppgick i Västra Göinge Sparbank.[2]
Tåssjö sparbank 1919 1966[21] Uppgick i Munka-Ljungby sparbank
Färingtofta sparbank 1920[8] 1965 Uppgick i Riseberga-Färingtofta sparbank.[65]
Göinge-Broby sparbank 1960[63] 1988 Uppgick i Kristianstads sparbank
Österlens sparbank 1968[105][36] 1984[112] Uppgick i Sparbanken Syd
Knislinge-Kviinge Sparbank 1964[35] 1970 Uppgick i Kristianstads Sparbank[18]
Ausås-Strövelstorps sparbank 1965 1972 Uppgick i Nordvästra Skånes Sparbank[24]
Kristianstads Sparbank 1966 2014 Uppgick i Sparbanken Skåne
Nya sparbanken Ängelholm 1968 1972 Uppgick i Nordvästra Skånes Sparbank[24]
Riseberga-Färingtofta sparbank 1965[65] 1971 Uppgick i Åsbo sparbank.[2]
Nordvästra Skånes Sparbank 1972[24] 1990 Uppgick i Sparbanken Gripen
Bjäre sparbank 1972 1990 Uppgick i Sparbanken Gripen
Sparbanken Göinge (1977-1984) 1977 1984 Uppgick i Sparbanken Skåne (1984–1992)[112]
Snapphanebygdens sparbank 1983[49] - Fortfarande fristående.
Sparbanken Syd 1984[112] - Fortfarande fristående.
Sparbanken Skåne 1984 1991 Uppgick i Sparbanksgruppen
Sparbanken Gripen 1990 2010 Uppgick i Sparbanken Öresund

Malmöhus län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Malmö sparbank 1824 1962 Uppgick i Malmö sparbank Bikupan[32]
Ystads sparbank 1827 1984[112] Uppgick i Sparbanken Syd
Sparbanken i Lund 1833 1971 Uppgick i Lundabygdens sparbank
Landskrona stads sparbank 1836 1980 Uppgick i Sparbanken Västra Skåne.[70]
Sparbanken i Helsingborg 1836 1980 Uppgick i Sparbanken Västra Skåne[113][70]
Färs härads sparbank 1839 1989 Uppgick i Färs och Frosta sparbank.
Höganäs stenkolsverks sparbank 1839 1891
Oxie härads sparbank 1848 1977 Uppgick i Sparbanken Malmöhus.[20]
Skytts härads sparbank 1848 1965[65] Uppgick i Söderslätts sparbank.[22]
Luggude härads sparbank 1848 1978 Uppgick i Sparbanken i Helsingborg.[1]
Frosta härads sparbank 1848 1989 Uppgick i Färs och Frosta sparbank.
Torna, Bara och Harjagers härads sparbank 1848 1971 Uppgick i Lundabygdens sparbank.[2]
Vemmenhögs härads sparbank 1849 1970 Uppgick i Malmö sparbank Bikupan.[18]
Kullens sparbank 1849 1969 Uppgick i Kullabygdens sparbank.[59]
Rönnebergs och Onsjö häraders sparbank 1860 1863
Lunds stads och kringliggande lands sparbank 1861 1962 Uppgick i Sparbanken i Lund.[32]
Onsjö härads sparbank 1861 1965 Uppgick i Eslöv-Onsjö sparbank[65]
Sparbanken för Eslöf med kringliggande ort 1866 1965 Uppgick i Eslöv-Onsjö sparbank[65]
Kattarps sockens sparbank 1866 1945 Uppgick i Välinge-Kattarps sparbank[14][15]
Allerums, Flenninge och Välinge sparbank 1866 1964 Uppgick i Hälsingborgs Nya sparbank.[35]
Svalöfs med flera socknars sparbank 1867 1980 Uppgick i Sparbanken Västra Skåne.[70]
Trelleborgs stads sparbank 1868 1965[65] Uppgick i Söderslätts sparbank.[22]
Sparbanken i Klörup 1863 1957[98]
Jonstorps och Farhults sparbank 1870 1969 Uppgick i Kullabygdens sparbank.[59]
Herslöfs sockens sparbank 1871 1971 Uppgick i Rönnebergs sparbank.[2]
Vällufs och Helsingborgs landsförsamlings sparbank 1871 1965 Uppgick i Nya sparbanken Hälsingborg.[65]
Tågarps och kringliggande orts sparbank 1871 1969 Uppgick i Tågarps-Billeberga sparbank.[59]
Röstånga med kringliggande orts sparbank 1872 1980 Uppgick i Sparbanken Västra Skåne.[70]
Sparbanken Bikupan i Malmö 1873 1962 Uppgick i Malmö sparbank Bikupan[32]
Höörs sparbank 1874 1968 Uppgick i Frosta sparbank.[36]
Billeberga med flera socknars sparbank 1874 1969 Uppgick i Tågarps-Billeberga sparbank.[59]
Löddeköpinge med flera socknars sparbank 1874 1986 Uppgick i Sparbanken Skåne.[104]
Kvistofta sockens sparbank 1874 1965 Uppgick i Nya sparbanken Hälsingborg.[65]
Västra Karleby sockens sparbank 1874 1976 Uppgick i Landskrona sparbank.[30]
Norra Rörums sockens sparbank 1876 1968 Uppgick i Frosta sparbank.[36]
Norrhvidinge, Söderhvidinge och Dagstorps socknars sparbank 1876 1968 Uppgick i Landskrona sparbank.[36]
Svedala sparbank 1879 1969 Uppgick i Malmö sparbank Bikupan.[59]
Högs och Kjäflinge socknas sparbank 1881 1970[18] Uppgick i Sparbanken i Lund
Välinge sparbank 1881 1945 Uppgick i Välinge-Kattarps sparbank[14]
Skurups sparbank 1881 - Fortfarande fristående
Rönnebergs sparbank 1882 1974 Uppgick i Landskrona sparbank.[17]
Brunnby sparbank 1883 1976 Uppgick i Sparbanken i Höganäs.[30]
Lomma sparbank 1883 1942 Uppgick i Sparbanken i Lund.[15]
Allerums sparbank 1883 1971 Uppgick i Sparbanken i Helsingborg.[2]
Bjufs sparbank 1884 1980 Uppgick i Sparbanken Västra Skåne.[70]
Sparbanken i Löfvestad 1884 1980 Uppgick i Färs härads sparbank.[70]
Sparbanken för Löberöd och kringliggande ort 1884 1945 Uppgick i Frosta härads sparbank[14][15]
Hälsingborgs landsförsamlings nya sparbank 1887 1965 Uppgick i Nya sparbanken Hälsingborg.[65]
Teckomatorps sparbank 1891 1980 Uppgick i Sparbanken Västra Skåne.[70]
Ekeby sockens sparbank 1892 - Fortfarande fristående
Dalby sparbank 1894[74] 1945 Uppgick i Sparbanken i Lund[14][15]
Ljunits och Herrestrads häraders sparbank 1894 1975 Uppgick i Sparbanken i Ystad.[52]
Hvellinge sparbank 1897[64] 1966 Uppgick i Oxie härads sparbank.[21]
Höganäs sparbank 1899[16] 1980 Uppgick i Sparbanken Västra Skåne.[70]
Raus sparbank 1901[102] 1965 Uppgick i Nya sparbanken Hälsingborg.[65]
Billesholms sparbank 1904[3] 1935 Likviderades.[67]
Genarps sparbank 1906[29] 1936[67] Uppgick i Torna, Bara och Harjagers härads sparbank.
Esperöds sparbank 1907[71] 1979 Uppgick i Färs härads sparbank.[73]
Föreningarnas sparbank i Malmö 1907[71] 1943 Uppgick i Sparbanken Bikupan.[15]
Limhamns sparbank 1916 1943 Uppgick i Malmö sparbank.[15]
Allmänna sparbanken för Södra Sverige (Landskrona) 1918[8] 1929 Likviderades.[9]
Södra Sandby sparbank 1919 1941 Uppgick i Torna, Bara och Harjagers härads sparbank.[114][15]
Glumslövs sparbank 1919[8] 1974 Uppgick i Landskrona sparbank.[17]
Allmänna sparbanken i Hälsingborg 1922[115] 1934 Uppgick i Sparbanken i Hälsingborg[67]
Välinge-Kattarps sparbank 1945[15] 1964 Uppgick i Sparbanken i Helsingborg.[35]
Malmö sparbank Bikupan 1962 1977 Uppgick i Sparbanken Malmöhus.[20]
Söderslätts sparbank 1965 1984 Uppgick i Sparbanken Skåne (1984–1992)[112]
Nya sparbanken Hälsingborg 1965[65] 1971 Uppgick i Sparbanken i Helsingborg.
Eslöv-Onsjö sparbank 1965[65] 1990 Uppgick i Sparbanken Finn
Tågarps-Billeberga sparbank 1969[59] 1980 Uppgick i Sparbanken Västra Skåne.[70]
Kullabygdens sparbank 1969 1976 Uppgick i Sparbanken i Höganäs.[30]
Lundabygdens sparbank 1971 1990 Uppgick i Sparbanken Finn
Sparbanken Malmöhus 1977[20] 1984 Uppgick i Sparbanken Skåne
Sparbanken Västra Skåne 1980[70] 1984[112] Uppgick i Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne 1984 1991 Uppgick i Sparbanksgruppen
Färs & Frosta Sparbank 1989 2014 Ombildad till bankbolag 1999, uppgick i Sparbanken Skåne.
Sparbanken Finn 1990 2010 Uppgick i Sparbanken Öresund
Sparbanken Öresund 2010 2014 Bankaktiebolag, uppgick i Swedbank och Sparbanken Skåne

Hallands län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Halmstads sparbank 1835 1985 Uppgick i Sparbanken Kronan[69]
Varbergs sparbank 1836 - Fortfarande fristående, drivs som aktiebolag.
Laholms sparbank 1857 - Fortfarande fristående.
Falkenbergs sparbank 1866 - Fortfarande fristående.
Eftra sockens sparbank 1867 1956[47] Uppgick i Falkenbergs sparbank.
Fjäre härads sparbank 1867 1971 Uppgick i Länssparbanken i Göteborg.[2]
Östra Karups sparbank 1879 1990 Uppgick i Sparbanken Gripen.
Hishults sparbank 1884 2006 Uppgick i Sparbanken Boken.[110]
Gunnarps sparbank 1896[25] 1985[50] Uppgick i Falkenbergs sparbank.
Våxtorps sparbank 1903[51] 1985 Uppgick i Laholms sparbank.[116][50]
Veinge sparbank 1903[51] 1971 Uppgick i Laholms sparbank.[116][2]
Oskarsströms sparbank 1908[6] 1918 Övertogs av Hallands lantmannabank.
Ränneslövs sparbank 1909[55] 1985 Uppgick i Laholms sparbank.[116][50]
Knäreds sparbank 1910[8] 1985 Uppgick i Laholms sparbank.[116][50]
Getinge sparbank 1911[8] 1917 Överläts till Göteborgs handelssbank.[117]

Göteborgs och Bohus län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Göteborgs sparbank 1820 1968 Uppgick i Länssparbanken Göteborg.[36]
Uddevalla sparbank 1836 1986 Uppgick i Sparbanken Väst.[104]
Marstrands och omgifnings sparbank 1843 1922 Övertogs av Göteborgs bank.[118]
Strömstads sparbank 1851
Morlanda pastorats sparbank 1856 1866 Uppgick i Göteborgs och Bohus läns sparbank.
Lysekils sparbank 1857 1986 Uppgick i Sparbanken Väst.
Karl Johans församlings sparbank 1863 1872
Göteborgs och Bohus läns sparbank 1864 1968 Uppgick i Länssparbanken Göteborg.[36]
Tanums sparbank 1879 - Fortfarande fristående.
Kville sockens sparbank 1883 1984[112] Uppgick i Sparbanken Tanum.
Tegneby sparbank 1887 - Fortfarande fristående.
Vette sparbank 1897[64] 1983 Uppgick i Strömstads sparbank.[49]
Bullarens sparbank 1899[16] 1974 Uppgick i Tanum-Bullarens sparbank.[17]
Tjörns härads sparbank 1907[71] - Fortfarande fristående.
Bikupan i Göteborg 1913[8] 1943 Uppgick i Göteborgs sparbank.[15]
Allmänna sparbanken i Göteborg 1917[8] 1929 Försattes i konkurs.[9]
Fastighetsägarnas sparbank i Göteborg 1922[8] 1963 Uppgick i Göteborgs sparbank.[26]
Länssparbanken Göteborg 1968[36] 1982 Uppgick i Första sparbanken.[10]
Första Sparbanken 1982[10] 1991 Uppgick i Sparbanksgruppen
Sparbanken Väst 1986 1991 Uppgick i Sparbanksgruppen

Älvsborgs län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Sparbanken i Venersborg 1822 1986 Uppgick i Sparbanken Väst.[104]
Borås sparbank 1831 - Ombildad till bankaktiebolag 1995.[119] Fortfarande fristående.
Alingsås sparbank 1833 - Ombildad till bankaktiebolag. Fortfarande fristående.
Åmåls sparbank 1837 1986 Uppgick i Sparbanken Väst.
Ulricehamns sparbank 1853 1879 Ombildades till folkbank.[120]
Lilla Edets sparbank 1854 1977 Uppgick i Länssparbanken Göteborg.[20]
Svenljunga församlings sparbank 1862 1893 Ombildades till folkbank.
Norra Kinds sparbank 1871 1878 Uppgick i Norra Kinds folkbank
Nordals härads sparbank 1870 - Fortfarande fristående.
Trollhättans sparbank 1875 1986 Uppgick i Sparbanken Väst.[104]
Ulricehamns stads och Redvägs härads sparbank 1890 - Fortfarande fristående.
Mjöbäcks pastorats sparbank 1904[3] - Fortfarande fristående.
Östra Kinds sparbank 1905[53] - Fortfarande fristående.
Sätila sparbank[29] 1906 1986 Uppgick i Borås sparbank.[104]
Svenljunga sparbank[29] 1906 1917 Övertogs av Bankaktiebolaget Södra Sverige.[62]
Svenljunga pastorats sparbank[8] 1917 1954 Uppgick i Borås sparbank.[119][121]
Sparbanken i Herrljunga 1935[86] 1940 Uppgick i Sparbanken i Alingsås[15]
Marks härads sparbank 1925[8] 1942 Uppgick i Borås sparbank.[15]
Sparbanken Väst 1986 1991 Uppgick i Sparbanksgruppen

Skaraborgs län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Bromö glasbruksarbetares sparbank 1813 1879 Upphörde
Mariestads sparbank 1822 1971 Uppgick i Sparbanken Norra Skaraborg.[2]
Lidköpings sparbank 1834 - Ombildad till bankaktiebolag 2000. Fortfarande fristående
Skaraborgs läns allmänna sparbank 1847 - Ombildad till bankaktiebolag 2000. Fortfarande fristående
Karlsborgs sparbank 1847 1871
Falköpings sparbank 1860 1977 Uppgick i Sparbanken Skaraborg (1977–1986).[20]
Sköfde sparbank 1861 1966 Uppgick i Skövde-Hjo sparbank.[21]
Hjo sparbank 1862 1966 Uppgick i Skövde-Hjo sparbank.[21]
Åse och Viste häraders sparbank 1876 - Fortfarande fristående.
Töreboda allmänna sparbank 1877 1971 Uppgick i Sparbanken Norra Skaraborg.[2]
Tidaholms sparbank 1903[51] - Fortfarande fristående.
Allmänna sparbanken för Lidköping 1919[99] 1940 Uppgick i Sparbanken i Lidköping[15]
Allmänna sparbanken för Vadsbo härad 1919[8] 1929 Övertogs av Skaraborgs enskilda bank.[72]
Allmänna sparbanken i Skövde 1919[8] 1930 Övertogs av Skaraborgs enskilda bank.[72]
Allmänna sparbanken för Vara 1919[8] 1940 Uppgick i Skaraborgs läns sparbank[15]
Skövde-Hjo sparbank 1966[21] 1971 Uppgick i Sparbanken Norra Skaraborg.[2]
Sparbanken Norra Skaraborg 1971[2] 1977 Uppgick i Sparbanken Skaraborg (1977–1986).[20]
Sparbanken Skaraborg (1977–1986) 1977[20] 1986 Uppgick i Sparbanken Alfa.
Sparbanken Alfa 1986 1991 Uppgick i Sparbanksgruppen

Värmlands län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Karlstads sparbank 1822 1969 Uppgick i Länssparbanken Värmland.[59]
Filipstads bergslags sparbank 1825 1976 Uppgick i Länssparbanken Värmland.[30]
Kristinehamns sparbank 1843 1975 Uppgick i Länssparbanken Värmland.[52]
Vestra Vermlands sparbank 1856 - Fortfarande fristående.
Sunne sparbank 1856 1968 Uppgick i Fryksdalens sparbank.[36]
Nedre Ulleruds sparbank 1864 1884
Gillberga pastorats sparbank 1886 1956[47]
Östra Emterviks sparbank 1889 1996 Uppgick i Fryksdalens sparbank.[122]
Västra Emterviks sparbank 1898[16] 1968 Uppgick i Fryksdalens sparbank.[36]
Ransäters sparbank 1902[48] 1969 Uppgick i Länssparbanken Värmland.[59]
Lysviks sparbank 1904[3] 1968 Uppgick i Fryksdalens sparbank.[36]
Fryksände sparbank 1913[8] 1970 Uppgick i Länssparbanken Värmland.[18]
Ekshärads sparbank 1919[8] 1931 Överläts till Karlstads sparbank.[75]
Allmänna sparbanken i Värmland 1919[8] 1930 Övertogs av Karlstads sparbank.[72]
Fryksdalens sparbank 1968[36] - Fortfarande fristående.
Länssparbanken Värmland 1969[59] 1986 Uppgick i Sparbanken Alfa.
Sparbanken Alfa 1986 1991 Uppgick i Sparbanksgruppen

Örebro län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Örebro sparbank 1826 1986 Uppgick i Nya Sparbanken.
Viby församlings sparbank 1834 1967 Uppgick i Länssparbanken Örebro.[54]
Nora sparbank 1835 1986 Uppgick i Nya Sparbanken.[123]
Askersunds sparbank 1841 1981 Uppgick i Örebro läns sparbank.[96]
Kumla sparbank 1848 1977 Uppgick i Örebro läns sparbank.[20]
Lännäs församlings sparbank 1848 1948 Uppgick i Örebro sparbank.[91]
Sköllersta församlings sparbank 1850
Karlskoga härads sparbank 1854 1972 Uppgick i Örebro läns sparbank.[24]
Stora Mellösa församlings sparbank 1854 1985 Uppgick i Örebro läns sparbank.[50]
Fellingsbro församlings sparbank 1855 1970 Uppgick i Bergslagens sparbank.[123]
Nya Kopparbergs församling sparbank 1858 1967 Uppgick i Bergslagens sparbank.[54][123]
Lindesbergs sparbank 1859 1967 Uppgick i Bergslagens sparbank.[123]
Ramsbergs församlings sparbank 1859 1896 Avvecklades.[25]
Kräklinge församlings sparbank 1861 1944 Uppgick i Örebro sparbank.[124]
Hjulsjö sockens sparbank 1866 1952 Uppgick i Örebro sparbank.[125]
Lerbäcks sockens sparbank 1867 1900 Avvecklades.[108]
Grythytte sockens sparbank 1868 1968 Uppgick i Länssparbanken Örebro.[36]
Askers sparbank 1874 1985 Uppgick i Örebro läns sparbank.[50]
Norrbyås sparbank 1887 1888
Knista sparbank 1903[51] - Fortfarande fristående.
Glanshammar och Rinkarleby socknars sparbank 1912[8] 1972 Uppgick i Länssparbanken i Örebro.[24]
Allmänna sparbanken i Örebro 1916[8] 1929 Försattes i konkurs.[9]
Bergslagens sparbank 1967[54][123] - Fortfarande fristående, ombildad till bankbolag 2000.
Nya Sparbanken 1986 1991 Uppgick i Sparbanksgruppen.

Västmanlands län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Vesterås sparbank 1826 1976 Uppgick i Sparbanken Mälardalen.[30]
Sala sparbank 1828 - Fortfarande fristående.
Köpings sparbank 1841 1985 Uppgick i Köping-Arboga sparbank.[50]
Heds församlings sparbank 1852 1883
Vester-Löfsta sockens sparbank 1854 1893 Avvecklades.[37]
Arboga sparbank 1859 1985 Uppgick i Köping-Arboga sparbank.[50]
Simtuna församlings sparbank 1860 1874
Vestmanlands läns sparbank 1864 1976 Uppgick i Sparbanken Mälardalen.[30]
Norbergs sparbank 1917[8] 1969 Uppgick i Westmanlands läns sparbank.[59]
Möklinta sparbank 1919[8] 1943 Uppgick i Sala sparbank.[15]
Allmänna sparbanken för Västmanland 1919[8] 1929 Likviderades.[9]
Sparbanken Mälardalen 1976 1986 Uppgick i Nya Sparbanken.
Köping-Arboga sparbank 1985[50] - Fortfarande fristående.
Nya Sparbanken 1986 1991 Uppgick i Sparbanksgruppen.

Kopparbergs län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Falu stads sparbank 1825 1969 Uppgick i Länssparbanken Dalarna.[59]
Husby sockens sparbank 1837 1970[18] Uppgick i Sparbanken HHS.
Kopparbergs läns sparbank 1851 1969 Uppgick i Länssparbanken Dalarna.[59]
Norrbärke församlings sparbank 1859 - Fortfarande fristående.
Hedemora sparbank 1863 1970[18] Uppgick i Sparbanken HHS.
Stora Skedvi sparbank 1863 1970[18] Uppgick i Sparbanken HHS.
Grangärde sockens sparbank 1865 1970 Uppgick i Länssparbanken Dalarna.[18]
Leksands sockens sparbank 1870 - Fortfarande fristående.
By sockens sparbank 1871 1962 Uppgick i Kopparbergs läns sparbank.[32]
Ludvika sockens sparbank 1871 1970 Uppgick i Länssparbanken Dalarna.[18]
Bjursås sparbank 1910[12] - Fortfarande fristående.
Folkare sparbank 1916[8] 1969 Uppgick i Länssparbanken Dalarna.[59]
Avesta stads sparbank 1919[8] 1965 Uppgick i Folkare sparbank.[65]
Allmänna sparbanken för Dalarne 1919[8] 1920 Övertogs av Kopparbergs enskilda bank.[126]
Bergslagernas sparbank 1919[8] 1929 Försattes i konkurs.[9]
Länssparbanken Dalarna 1969[59] 1991 Uppgick i Sparbanksgruppen.
Sparbanken HHS 1970 - Fortfarande fristående.

Gävleborgs län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Gefle stads sparbank 1824 1961 Uppgick i Gävleborgs sparbank.[22][63]
Fernebo församlings sparbank 1824 1879 Upphörde.
Hudiksvalls sparbank 1848 - Fortfarande fristående.
Söderhamns sparbank 1854 2007 Uppgick i Swedbank. Ombilades till bankbolag 1998.
Hille församlings sparbank 1856 1865 Uppgick i Gefleborgs läns sparbank
Forsbacka bruks sparbank 1858 1884
Enångers församlings sparbank 1861 1966 Uppgick i Hudiksvalls sparbank.[21]
Ofvansjö församlings sparbank 1862 1986 Uppgick i Nya Sparbanken.[104]
Torsåkers församlings sparbank 1863 1881[41]
Voxna församlings sparbank 1864 1890
Gefleborgs läns sparbank 1864 1961 Uppgick i Gävleborgs sparbank.[22]
Bollnäs sockens sparbank 1864 1896 Avvecklades.[25]
Årsunda sockens sparbank 1865 1966 Uppgick i Ovansjö sparbank.[21]
Bergsjö sockens sparbank 1871 1892 Ombildades till folkbank.
Ljusne sågverks sparbank 1878 1882
Bollnäs sparbank 1896[25] 1966 Uppgick i Gävleborgs sparbank.[22][21]
Allmänna sparbanken i Gävle 1916[8] 1922
Järvsö sparbank 1917[8] 2007 Uppgick i Hudiksvalls sparbank.[127]
Ockelbo sparbank 1920 1966 Uppgick i Gävleborgs sparbank.[22][21]
Gävleborgs sparbank 1961[63] 1986 Uppgick i Nya Sparbanken.
Nya Sparbanken 1986 1991 Uppgick i Sparbanksgruppen.

Västernorrlands län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Hernösands sparbank 1827 1961 Uppgick i Länssparbanken Västernorrland.[63]
Sundsvalls sparbank 1851 1961 Uppgick i Länssparbanken Västernorrland.[63]
Örnsköldsviks sparbank 1865 1986 Uppgick i Sparbanken Norrland.[104]
Attmars sparbank 1867 2011 Uppgick i Hälsinglands sparbank.[128]
Sidensjö sparbank 1900[108] - Fortfarande fristående.
Allmänna sparbanken i Sundsvall 1916[8] 1929 Likviderades.[9]
Länssparbanken Västernorrland 1961[63] 1984 Uppgick i Sparbanken Norrland.[112]
Sparbanken Norrland 1984 1991 Uppgick i Sparbanksgruppen

Jämtlands län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Jemtlands läns sparbank 1847 1991 Uppgick i Sparbanksgruppen.
Ragunda härads sparbank 1870 1968 Uppgick i Jämtlands läns sparbank.[129][36]

Västerbottens län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Skellefteå församlings sparbank 1853 1969 Uppgick i Västerbottens sparbank.[59]
Vesterbottens läns sparbank 1854 1969 Uppgick i Västerbottens sparbank.[59]
Allmänna sparbanken för Norra Västerbotten 1919[8] 1929 Övertogs av Sundsvalls enskilda bank.[72]
Västerbottens sparbank 1969[59] 1984 Uppgick i Sparbanken Norrland.[112]
Sparbanken Norrland 1984[112] 1991 Uppgick i Sparbanksgruppen

Norrbottens län[redigera | redigera wikitext]

Sparbank Grundad Upphörde Noter
Norrbottens läns sparbank 1852 1975[36] Uppgick i Pitedalens sparbank[130]
Nederkalix sockens sparbank 1864 1975 Uppgick i Länssparbanken Norrbotten.[52]
Haparanda sparbank 1864 1975 Uppgick i Länssparbanken Norrbotten.[52]
Luleå stads sparbank 1864 1964 Uppgick i Luleå-Malmbergets sparbank.[35]
Öfver Torneå sockens sparbank 1868 1975 Uppgick i Länssparbanken Norrbotten.[52]
Råneå sockens sparbank 1873 1968 Uppgick i Luleå-Malmbergets sparbank.[36]
Bodens sparbank 1874 1908 Upphörde.
Pajala sockens sparbank 1875 1975 Uppgick i Länssparbanken Norrbotten.[52]
Arvidsjaurs sparbank 1888 1976[30] Uppgick i Pitedalens sparbank[130]
Gellivare sockens sparbank 1889 1904[3] Upphörde.
Älfsby sparbank 1897[64] 1975[52] Uppgick i Pitedalens sparbank[130]
Jockmocks sparbank 1900[108] 2000 Uppgick i Sparbanken Nord[130]
Öfverluleå sparbank 1910[12] 1974 Uppgick i Länssparbanken Norrbotten.[17]
Allmänna sparbanken i Luleå 1916[8] 1929 Försattes i konkurs.[9]
Malmbergets sparbank 1944[131] 1964 Uppgick i Luleå-Malmbergets sparbank.[35]
Kiruna sparbank 1945[14] 1969 Uppgick i Länssparbanken Norrbotten.[59]
Luleå-Malmbergets sparbank 1964[35] 1969[14] Uppgick i Länssparbanken Norrbotten.
Pitedalens sparbank 1975[52] 2000 Uppgick i Sparbanken Nord[130]
Länssparbanken Norrbotten 1969[14] 1991 Uppgick i Sparbanksgruppen.
Sparbanken Nord 2000 - Fortfarande fristående

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källhänvisningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c d e] Sparbankerna 1978, Statistiska centralbyrån, 1979
 2. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac] Sparbankerna 1971, Statistiska centralbyrån, 1972
 3. ^ [a b c d e f g h i j] Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y) Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och liknande penninginrättningar. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1904., sid. II
 4. ^ Sociala meddelanden utgivna af K. Socialstyrelsen, Årg. 1913, häften 7—12, sid. 752
 5. ^ Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945, sid. 44
 6. ^ [a b] Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y) Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och liknande penninginrättningar. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1908., sid. II
 7. ^ Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945, sid. 40
 8. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi] Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945
 9. ^ [a b c d e f g h] Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945, sid. 303
 10. ^ [a b c d e f g] Sparbankerna 1982, Statistiska centralbryån, 1983
 11. ^ http://www.sparbankenenkoping.se/om-banken/var-historia/index.htm
 12. ^ [a b c d e f g] Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y) Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och liknande penninginrättningar. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1910., sid. II
 13. ^ Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945, sid. 45
 14. ^ [a b c d e f g h i j] Sparbanksstatistik 1945, Statistiska centralbyrån, 1947
 15. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v] Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945, sid. 467
 16. ^ [a b c d e f g h i j] Bidrag till Sveriges officiela statistik. Y) Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och Folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1899., sid. II
 17. ^ [a b c d e] Sparbankerna 1974, Statistiska centralbyrån 1975
 18. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o] Sparbankerna 1970, Statistiska centralbyrån, 1971
 19. ^ [a b c] ”Vår historia”. Vår historia. Sörmlands Sparbank. Arkiverad från originalet den 2014-07-16. https://www.webcitation.org/6R7QIupZL?url=http://www.sormlandssparbank.se/sv/Om-oss/Var-historia/En-genuin-ide-om-framtiden/. 
 20. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x] Sparbankerna 1977, Statistiska centralbryån, 1978
 21. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab] Sparbankerna år 1966, Statistiska centralbyrån 1967
 22. ^ [a b c d e f g h] Svenska aktiebolag 1969-1970, P.A. Norstedt & Söners förlag
 23. ^ ”Historia”. Historia. Sparbanken Rekarne. Arkiverad från originalet den 2014-07-15. https://www.webcitation.org/6R5c3lt4p?url=http://www.sparbankenrekarne.se/om-oss/historia/index.htm. 
 24. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r] Sparbankerna 1972, Statistiska centralbyrån, 1973
 25. ^ [a b c d e f g h i j] Bidrag till Sveriges officiela statistik. Y) Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och Folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1896., sid. II
 26. ^ [a b c d e f g h i j k] Sparbankerna år 1963, Statistiska centralbyrån 1964
 27. ^ Allmän sparbanksstatistik 1917, 1919
 28. ^ Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945, sid. 161
 29. ^ [a b c d e f g] Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y) Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och liknande penninginrättningar. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1906., sid. II
 30. ^ [a b c d e f g h i j k] Sparbankerna 1976, Statistiska centralbryån, 1977
 31. ^ [a b c d e f g h i j] Sparbankerna 1960, Statistiska centralbyrån 1962
 32. ^ [a b c d e f g] Sparbankerna år 1962, Statistiska centralbyrån 1963
 33. ^ [a b] Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945, sid. 390
 34. ^ Aska-Bobergs sparbanks arkiv, Riksarkivet
 35. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r] Sparbankerna år 1964, Statistiska centralbyrån, Stockholm 1965
 36. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae] Sparbankerna 1968, Statistiska centralbyrån, Stockholm 1969
 37. ^ [a b c d e f] Bidrag till Sveriges officiela statistik. Y) Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och Folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1894., sid. II
 38. ^ [a b] Allmän sparbanksstatistik år 1949, Statistiska centralbyrån, 1951
 39. ^ Statistisk Tidskrift utgifven af Kungl. Statistiska centralbyrån. [Häft. 64—67] 1882
 40. ^ Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945, sid. 160
 41. ^ [a b c d e] Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y) Sparbanksstatistik 1. Sparbanker och folkbanker, Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1893
 42. ^ Regna sparbanks arkiv, Archives Portal Europe
 43. ^ Aska sparbank, Riksarkivet
 44. ^ [a b c d e] Allmän sparbanksstatistik år 1950, Statistiska centralbyrån, Stockholm 1952
 45. ^ http://www.kindaydresparbank.se/om-banken/historik/index.htm
 46. ^ Skeppsås och Älvestads sparbanks arkiv, Riksarkivet
 47. ^ [a b c] Statistisk tidskrift 1958
 48. ^ [a b c d] Bidrag till Sveriges officiela statistik. Y) Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och Folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1902., sid. II
 49. ^ [a b c d e f g] Sparbankerna 1983, Statistiska centralbryån, 1984
 50. ^ [a b c d e f g h i j k l] Sparbankerna 1985, Statistiska centralbyrån, Stockholm 1986
 51. ^ [a b c d e f g h i j] Bidrag till Sveriges officiela statistik. Y) Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och Folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1903., sid. II
 52. ^ [a b c d e f g h i j k] Sparbankerna 1975, Statistiska centralbryån, 1976
 53. ^ [a b c d e f g] Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y) Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och liknande penninginrättningar. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1905., sid. II
 54. ^ [a b c d e f g h i j k l] Sparbankerna 1967, Statistiska centralbyrån, Stockholm 1968
 55. ^ [a b c] Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y) Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och liknande penninginrättningar. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1909., sid. II
 56. ^ Kullerstads sparbanks arkiv, Archives Portal Europe
 57. ^ Skänninge sparbanks arkiv
 58. ^ [a b c d e f g h] Svenska aktiebolag, s. 273, P.A. Norstedt & Söners förlag
 59. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao] Sparbankerna 1969, Statistiska centralbyrån, Stockholm 1970
 60. ^ [a b] Sparbankerna 1973, Statistiska centralbyrån, 1974
 61. ^ [a b] Allmän sparbanksstatistik 1919, Statistiska centralbyrån 1921
 62. ^ [a b c] Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945, sid. 162
 63. ^ [a b c d e f g h i j k l m] Sparbankerna år 1961, Statistiska centralbyrån, 1963
 64. ^ [a b c d] Bidrag till Sveriges officiela statistik. Y) Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och Folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1897., sid. II
 65. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t] Sparbankerna år 1965, Statistiska centralbyrån 1966
 66. ^ Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945, sid. 159
 67. ^ [a b c d] Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945, sid. 389
 68. ^ Norra Sandsjö sockens sparbanks arkiv, Riksarkivet
 69. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y] Sparbanksstiftelsen Kronan - uppdrag och verksamhet
 70. ^ [a b c d e f g h i j k l m] Sparbankerna 1980, Statistiska centralbyrån, Stockholm 1981
 71. ^ [a b c d e f] Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y) Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och liknande penninginrättningar. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1907., sid. II
 72. ^ [a b c d e f] Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945, sid. 309
 73. ^ [a b c d e f g h i] Sparbankerna 1979, Statistiska centralbyrån 1980
 74. ^ [a b c d e f g h] Bidrag till Sveriges officiela statistik. Y) Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och Folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1895., sid. II
 75. ^ [a b c] Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945, sid. 297
 76. ^ [a b c] Statistisk tidskrift 1955
 77. ^ [a b c d e] Om Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank
 78. ^ Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945, sid. 41
 79. ^ Högsby sparbank
 80. ^ [a b c] Bidrag till Sveriges officiella statistik, Y) Sparbanksstatistik, I. Sparbanker och folkbanker : underdåniga berättelse för år 1898, Statistiska centralbyrån, 1900
 81. ^ Högsby sparbank
 82. ^ Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945, sid. 150
 83. ^ [a b c d] Allmän sparbanksstatistik 1949
 84. ^ Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945, sid. 301
 85. ^ [a b] Sparbankerna 1941, Statistiska centralbyrån, 1943
 86. ^ [a b] Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945, sid. 388
 87. ^ Allmän sparbanksstatistik 1955, Statistiska centralbyrån, Stockholm 1957
 88. ^ DBV:s sparbanks arkiv, Riksarkivet
 89. ^ Bunge sockens Sparbanks arkiv, Riksarkivet
 90. ^ [a b c d e] Om banken, Sparbanken Gotland
 91. ^ [a b] Allmän sparbanksstatistik år 1948, Statistiska centralbyrån, 1950
 92. ^ Allmän sparbanksstatistik år 1946, Statistiska centralbyrån, 1948
 93. ^ Tingstäde Sparbanks arkiv, Riksarkivet
 94. ^ Hangvar och Hall socknars Sparbanks arkiv, Riksarkivet
 95. ^ Ardre sockens Sparbanks arkiv, Riksarkivet
 96. ^ [a b c d] Sparbankerna 1981, Statistiska centralbryån, 1982
 97. ^ [a b c d] Sparbankerna 1987, Statistiska centralbyrån, Stockholm 1988
 98. ^ [a b] Statistisk tidskrift 1959
 99. ^ [a b c] Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945, sid. 149
 100. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 13 juli 2014. https://web.archive.org/web/20140713173814/https://www.sparbanken1826.se/sv/Om-Spabanken-1826/Behallare-for-Om-oss/Hitta-kontor/olofstrom/. Läst 15 juli 2014. 
 101. ^ [a b c] ”Om Sparbanken i Karlshamn”. Om Sparbanken i Karlshamn. Sparbanken i Karlshamn. Arkiverad från originalet den 2014-07-14. https://www.webcitation.org/6R4KmHMWd?url=http://www.sparbankenikarlshamn.se/om-banken/index.htm. 
 102. ^ [a b] Bidrag till Sveriges officiela statistik. Y) Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och Folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1901., sid. II
 103. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 13 juli 2014. https://web.archive.org/web/20140713173809/https://www.sparbanken1826.se/sv/Om-Spabanken-1826/Behallare-for-Om-oss/Hitta-kontor/lonsboda/. Läst 14 juli 2014. 
 104. ^ [a b c d e f g h] Sparbankerna 1986, Statistiska centralbyrån, Stockholm 1987
 105. ^ [a b c d e f] Sparbanken Syd Årsredovisning 2009
 106. ^ ”Sveriges minsta bank stänger”. Ystads Allehanda. 29 augusti 2006. http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/article708535/Sveriges-minsta-bank-staumlnger.html. 
 107. ^ Vårt sparbanksväsen: 1834-1892, Emil Sommarin, 1942, sid. 44
 108. ^ [a b c d e f] Bidrag till Sveriges officiela statistik. Y) Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och Folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1900., sid. II
 109. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 13 juli 2014. https://web.archive.org/web/20140713174206/https://www.sparbanken1826.se/sv/Om-Spabanken-1826/Behallare-for-Om-oss/Hitta-kontor/tollarp/. Läst 17 juli 2014. 
 110. ^ [a b] ”Sparbanken Boken”. Sparbanken Boken. Sparbanken Boken. Arkiverad från originalet den 2014-07-15. https://www.webcitation.org/6R5aSsMPj?url=http://www.sparbankenboken.se/om-sparbanken-boken/vara-kontor/index.htm. 
 111. ^ Sveriges minsta sparbank blir del av Sveriges äldsta, 21 april 2015, Sparbanken Syd
 112. ^ [a b c d e f g h i j] Sparbankerna 1984, Statistiska centralbryån, 1985
 113. ^ http://www.hd.se/familj/2004/05/04/dodsfall-i-sverige/
 114. ^ Sparbankerna, Statistiska centralbyrån, 1943
 115. ^ Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945, sid. 150
 116. ^ [a b c d] ”Laholms Sparbank”. Laholms Sparbank. Laholms Sparbank. Arkiverad från originalet den 2014-07-16. https://www.webcitation.org/6R7AayVYd?url=http://www.laholmssparbank.com/om-laholms-sparbank/index.htm. 
 117. ^ Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945, sid. 162
 118. ^ Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945, sid. 163
 119. ^ [a b] Bankens historia, Swedbank Sjuhärad
 120. ^ http://www.ulricehamnssparbank.se/om-sparbanken/bankens-historia/index.htm
 121. ^ Statistisk tidskrift 1956
 122. ^ http://www.ostra-amtervik.se/hbf/Historik/ostra_sparbank.pdf
 123. ^ [a b c d e] ”Historia”. Historia. Bergslagens Sparbank. Arkiverad från originalet den 2014-07-16. https://www.webcitation.org/6R7D795nq?url=http://bergslagenssparbank.se/om_banken/historia.html. 
 124. ^ Allmän sparbanksstatistik år 1944, Statistiska centralbyrån, 1946
 125. ^ Statistisk tidskrift 1954
 126. ^ Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945, sid. 149
 127. ^ http://www.halsinglandssparbank.se/om-banken/fakta-om-banken/historia/index.htm
 128. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 23 juli 2014. https://web.archive.org/web/20140723141230/http://www.halsinglandssparbank.se/attmar/?contentid=CID_432864. Läst 17 juli 2014. 
 129. ^ [1], Riksarkivet
 130. ^ [a b c d e] ”Historia”. Historia. Sparbanken Nord. Arkiverad från originalet den 2014-07-14. https://www.webcitation.org/6R4P39ool?url=http://www.sparbankennord.se/om-sparbanken-nord/historia/index.htm. 
 131. ^ Vårt sparbanksväsen: 1893-1945, Emil Sommarin, 1945, sid. 466