Lista över inofficiella namn i Helsingfors

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Inofficiella namn i Helsingfors i Finland är namn på platser, gator, byggnader och dylikt som är allmänt förekommande i folkmun men inte är officiella.[1] Det finns ett stort antal inofficiella namn i Helsingfors.[1]

Uttalsmarkeringarna i tabellen torde följa standarden som används av SAOL och NE:s ordbok, inte standarden enligt Internationella fonetiska alfabetet.[källa behövs]

Namn Varianter & uttal Kommentar
Alexen [2] Uttal: [aleksen] Alexandersgatan är en av huvudgatorna i Helsingfors och stadens mest kända affärsgata.
Arkadiabacken [2] Varianter: Arkadiabacken, Arkadiateatern, Granitborgen

Uttal: [arka:diabakken], [arka:diatea:ttän], [grani:tbårjen]

Riksdagshuset som ligger i Arkadiabacken.
Banan [2] Uttal: [banan] Cygnaeus lågstadieskola är en svenskspråkig lågstadieskola, som ligger på Bangatan. Gatunamnet har troligtvis gett upphov till kallelsenamnet Banan. Skolan hette tidigare Bangatans folkskola.
Betonia [2] Uttal: [betånia] Område i östra Böle som till stor del består av betongbyggnader.
Blåbis [2] Varianter: Blåbis, Blåbikan

Uttal: [blåbis], [blåbikan]

Frilufts- och rekreationsstället Blåbärslandet.
Bronx [2] Varianter: Bronx, Bronxen Områdena Berghäll, Hagnäs och Sörnäs som ligger på andra sidan Långa bron, sett från centrum, har kallats Bronx. Betraktas som nedsättande av vissa.
Bruna [2] Varianter: Bruna, Ruskis

Uttal: [bruna], [roskis]

Stadsdelen Brunakärr.
Brunnsan [2] Varianter: Brunnsan, Kaivaren, Kaivarn, Kaivari Namnen används för både parken och stadsdelen Brunnsparken. Namnen Kaivare, Kaivarn och Kaivari är bildade till det finska namnet Kaivopuisto.
Dianaparken [2] Varianter: Dianaparken, Triangelparken Parken Trekanten i Helsingfors centrum. I parken finns skulpturen Tellervo Tapios dotter av Yrjö Liipola. Den föreställer en nordisk motsvarighet till antikens gudinna Diana.
Djuran [2] Varianter: Djuran, Eltsun

Uttal: [djuran], [eltson]

Djurgårdens sportplan.
Druma [2] Varianter: Druma, Druman, Laru

Uttal: [droma], [droman], [laro]

Stadsdelen Drumsö som på finska heter Lauttasaari.
Espen [2] Varianter: Espen, Espan Namnet Espen används både om Esplanadparken och om gatorna Norra esplanaden och Södra esplanaden. En variant till Espen är Espan.
Fabban [2] Uttal: [fabban] Fabriksgatan
Fabban [2] Uttal: [fabban] Fabiansgatan. I hörnet av Fabiansgatan och Norra Magasinsgatan fanns tidigare krogen Kellarikrouvi som kallades Fabbarn. Idag huserar krogen The Cock i samma lokaler.
Flemaren [2] Varianter: Flemaren, Flemari, Flemarn

Uttal: [flemaren], [flemari], [flemarn]

Flemingsgatan
Fredan [2] Uttal: [fredan] Fredriksgatan
Glashörnet [2] Varianter: Glashörnet, Forums hörn, Lasikulma

Uttal: [få:rums hö:rn], [lasikolma]

Den inglasade del av shoppingcentret Forum som ligger i gathörnet Simonsgatan-Mannerheimvägen.
Grillen [2] Varianter: Grillen, Krematoriet, Väiskin grilli, Kremmis

Uttal: [grillen], [väiskin grilli], [kremmis]

Sandudds krematorium.
Grillen [2] Uttal: [grillen] Strålbehandlingskliniken vid Mejlans sjukhus.
Hakis [2] Varianter: Hakis, Hageli, Hagis

Uttal: [hakis], [hageli], [hagis]

Stadsdelen Hagnäs som heter Hakaniemi på finska.
Hertsika [2] Varianter: Hertsika, Hertsikka

Uttal: [hertsika], [hertsikka], [härtsikka]

Stadsdelen Hertonäs.
Hesa [2] Varianter: Hesa, H:fors, Stan

Uttal: [hesa], [hå:fårs], [sta:n]

Det är omtvistat huruvida det inofficiella namnet för Helsingfors endast används av dem som inte själva kommer från staden. Hesa verkar dock vara vanligare bland icke-Helsingforsbor. En del Helsingforsbor använder endast Stan eller Stadin för Helsingfors, ofta beroende på med vem man talar.
Hesaren [2] Varianter: Hesaren, Hesari

Uttal: [hesaren]

Helsingegatan
Hietsu [2] Varianter: Hietsu, Hietsun

Uttal: [hietso], [hietson]

En av Helsingfors populäraste badstränder. Namnen Hietsu och Hietsun är bildade till badstrandens finska namn Hietaranta, och de används både av svenskspråkiga och finskspråkiga. Det mindre använda svenska namnet är Sandstrand, eller Sandstrands badstrand.
Hilton [2] Uttal: [hiltån] En av Mejlans sjukhus byggnader. När sjukhuset byggdes på 1960-talet påminde byggnaden till sitt utseende om ett lyxigt hotell och fick därför sitt namn efter hotellkedjan Hilton.
Hundramarksvillorna [2] Uttal: [hundramarksvillåna] Gräsviksvillorna på Barnhemsgatan i Gräsviken uppfördes av Helsingfors Arbetares Byggnadsaktiebolag i slutet av 1800-talet och priset för en aktie i bolaget var 100 mark. Idag finns 12 villor bevarade.
Hämis [2] Uttal: [hämis] Tavastvägen som på finska heter Hämeentie.
Itis [2] Uttal: [itis] Både området Östra centrum inom stadsdelen Botby gård och köpcentret Östra centrum kallas Itis. Itis är bildat till det finska namnet Itäkeskus.
Johis [2] Varianter: Johis, Joharen

Uttal: [jåhis], [jåharen]

Lekplatsen och sportplanen Johannesparken invid Johanneskyrkan.
Kajsis [2] Uttal: [kaissis] Metrostationen Kajsaniemi och området Kajsaniemi.
Karamzinska huset [2] Uttal: [karamsi:nska hu:sse] Här bodde Aurora Karamzin, en av Finlands mest inflytelserika kvinnor på 1800-talet. Byggnaden som heter Villa Hagasund ägs numera av Helsingfors stadsmuseum.
Kirran [2] Uttal: [tjirran] Kirurgiska sjukhuset.
Kisis [2] Varianter: Kisis, Gamla mässhallen

Uttal: [kisis], [gamla messhallen]

Tölö sporthall som heter Töölön Kisahalli på finska. Kisis används av både finsk- och svenskspråkiga Helsingforsbor.
Koffens park [2] Varianter: Koffens park, Koffparken, Koffaren

Uttal: [kåffens park], [kåffparken], [kåffaren]

Sinebrychoffparken har fått sitt namn till minne av Sinebrychoffs bryggeri som tidigare fanns i det här området. Bryggeriet kallades också Koffs bryggeri.
Kompassen [2] Uttal: [kåmpassen] Mötesplats i Stationstunneln vid järnvägsstationen.
Koneparken [2] Uttal: [kåneparken] Munksparken där det vid ingången finns en stor byggnad som tillhört företaget Kone. Tidigare stod det Kone med stora bokstäver på byggnaden.
Korvhuset [2] Varianter: Korvhuset, Korvis, Makkaratalo

Uttal: [kårvhu:sse][förtydliga], [kårvis], [makkaratalå]

Korvhuset är kanske Helsingfors mest kända inofficiella namn och det har valts till stadens fulaste byggnad flera gånger. Korvhuset har fått sin benämning efter det cementrör som går runt byggnaden och som påminner om en korv. Korven lär vara mer eller mindre påtvingad för vid byggandet av huset glömde någon att dra några rör som borde ha placerats inne i byggnaden. De drogs således på utsidan och täckes in med korven. Även om korven varit rivningshotad flera gånger har Helsingfors stadsfullmäktige nu skyddat den i stadsplanen. Husets officiella namn är City center.
Kronika [2] Varianter: Kronika, Kronikan, Krona

Uttal: [kronika], [kronikan], [krona]

Stadsdelen Kronohagen.
Kulis [2] Uttal: [kolis] Stadsdelen Brändö som på finska heter Kulosaari.
Kurvin [2] Uttal: [korvin] Kurvan i Helsingegatans och Tavastvägens korsning.
Kvinnis [2] Uttal: [kvinnis] Förlossningssjukhuset Kvinnokliniken.
Kämpen [2] Uttal: [kemppen] Köpcentret Kämp Galleria.
Laajis [2] Uttal: [la:jis] Stadsdelen Degerö som på finska heter Laajasalo.
Lilla Roban [2] Uttal: [lilla råban] Lilla Robertsgatan
Lillan [2] Uttal: [lillan] Lilla teatern grundades 1940 och fick sitt namn av sin första lilla salong i Handelsgillets hus vid Kaserngatan, där den först låg.
Lintsi [2] Varianter: Lintsi, Lintsin Nöjesfältet Borgbacken. Lintsi och Lintsin är bildade till tivolits finska namn Linnanmäki.
Mansku [2] Varianter: Mansku, Manskun

Uttal: [manssko], [mansskon]

Mannerheimvägen
Mogadishu Avenue [2] Varianter: Mogadishu Avenue,

Uttal: [mågadisju avenju:], [mågadisju ävenju:]

Havsrastbölevägen i Nordsjö har fått sitt inofficiella namn efter huvudgatan i Somalias huvudstad Mogadishu. Namnet användes först av finländare för att det bodde så många somalier här. Numera är namnet etablerat och används av somalierna själva.
Muncca [2] Varianter: Muncca, Munkka

Uttal: [monkka]

Stadsdelen Munksnäs. Även låg- och högstadieskolorna (och före detta Munknäs svenska samskola) i Munksnäs kallas Muncca som skrivs med 'cc' på svenska medan den finskspråkiga skolan skriver med 'kk'.
Norsen [2] Uttal: [nårssen] Högstadieskolan Svenska normallyceum och Högstadieskolan Lönkan (kallad Lönkan) slogs ihop till Grundskolan Norsen år 2015. Gymnasiet Svenska normallyceum som även kallades Norsen slogs år 2015 ihop med Speccen (Tölö specialiceringsgymnasium) och blev Tölö gymnasium. Norsen som ursprungligen var ett kallelsenamn för normallyceet har med tiden blivit såpass etablerat att det numera är upptaget i skolans officiella namn. Så är även fallet med Gymnasiet Lärkan som kort och gott kallas Lärkan.
Nylle [2] Varianter: Nylle, Natsa

Uttal: [nylle], [natsa]

Nylands Nations nationshus ritades av arkitekten Karl Hård af Segerstad och det stod klart 1901. Dessförinnan hade nationen från 1883 verkat i ett gammalt trähus på samma adress. Nationen grundades redan 1643 i Åbo, men flyttade till Helsingfors då universitetet flyttade i och med Åbo brand 1827. På Nylle ordnas många studentikosa evenmang, årsfester och dylikt. I lokalen verkar även restaurangen och nattklubben Kaarle XII, som går under namnet Kalle i folkmun.
Oban [2] Varianter: Oban, Obsis, Obsivan, Obe

Uttal: [åban], [åbsis], [åpsis], [åbsivan], [åbe]

Observatorieberget
Pestparken [2] Varianter: Pestparken, Gamla kyrkans skvär, Ruttis

Uttal: [gamla tjyrkans skvä:r], [ruttis]

Parken som idag heter Gamla kyrkoparken hette under en period Gamla kyrkans skvär, men det återställdes efter att man blivit språkligt medveten om att -skvär, som kommer från ryskan, ses som en finlandism som saknar motsvarighet i sverigesvenskan. Namnet lever dock kvar. De lite nyare inofficiella namnen Pestparken och Ruttis från finskans Ruttopuisto syftar på parkens norra del som tidigare har använts som begravningsplats, bl.a. för de som dog i pesten i början av 1700-talet.
Pianotangenthuset [2] Uttal: [pia:nåtangenthu:sse] F.d. Gardets polishus kallas även Pianotangenthuset för att dess fasad påminner om pianotangenter.
Pitsku [2] Uttal: [pitsko] Stadsdelen Sockenbacka. Det inofficiella namnet Pitsku är bildat till stadsdelens finska namn Pitäjänmäki.
Rajtan tajtan [2] Uttal: [raitan taitan] Studentbostäder vid Rautalampivägen. Rajtan tajtan är ett slanguttryck för "hålligång" och "ha lite skoj". Vägen lär även kallas Rajtantajtanvägen.
Roban [2] Varianter: Roban, Stora Roban

Uttal: [råban]

Stora Robertsgatan kallas både Roban och Stora Roban. Lilla Robertsgatan som ligger invid kallas Lilla Roban.
Röda torget [2] Uttal: [rö:da tårje] Hagnäs torg har enligt tradition varit en plats för politiska möten och marscher. Idag samlas de som deltar i vänsterns marscher på torget.
Rööperi [2] Uttal: [rö:peri] Stadsdelen Rödbergen.
Sibis [2] Uttal: [sibis] Sibeliusakademin som numera är en del av Konstuniversitetet och verkar i Musikhuset.
Sikala [2] Uttal: [sikala] Restaurang Sea Horse är en restaurang från 30-talet där kulturmänniskor har samlats och samlas ännu idag. Den kallas för Sikala bland både finsk- och svenskspråkiga.
Skatan [2] Varianter: Skatan, Skatta, Skattan

Uttal: [skatan], [skatta], [skattan]

Stadsdelen Skatudden.
Smolna [2] Uttal: [små:lna] Smolna kallas Statsrådets festvåning på Södra esplanaden. Huset har kallats så från tiden för Finlands inbördeskrig då huset fungerade som rödgardisternas högkvarter. Namnet är ett ryskt ord för bärnsten och härstammar från en flickskola med samma namn i Sankt Petersburg.
Soc&Kom [2] Varianter: Soc&Kom, Sås&Kopp

Uttal: [såss å kåmm], [så:s å kåpp]

Svenska social- och kommunalhögskolan låg tidigare på Topeliusgatan 16 i Tölö och har haft många smeknamn.
Sockerbiten [2] Uttal: [såkkärbi:tten], [såkkärbi:ten] Byggnaden Enso-Gutzeit är företaget Stora Ensos huvudkontor. Byggnaden med den vita marmorfasaden är ritad av Alvar Aalto och den uppfördes 1959-60.
Stadikan [2] Uttal: [stadikan], [stadikkan] Helsingfors Olympiastadion är Finlands största idrottsarena. Arenan byggdes inför de olympiska sommarspelen i Helsingfors 1952.
Stadikan [2] Uttal: [stadikan] Simstadion
Steissin [2] Varianter: Steissin, Steissi

Uttal: [steissin], [steissi]

Helsingfors järnvägsstation.
Stocka [2] Varianter: Stocka, Stokis

Uttal: [ståkka], [ståkis]

Varuhuset Stockmann kallas numera ofta för Stocka och tidigare ofta för Stokis.
Stockas klocka [2] Varianter: Stockas klocka, Stokis klockan, Stockmanns klocka, Klockan Platsen under Stockmanns klocka är en populär mötesplats. Många stämmer även träff vid Stockmanns hissar inne i varuhuset, ifall man inte vill vänta ute.
Storkyrkan [2] Varianter: Storkyrkan, Domkyrkan

Uttal: [sto:rtjyrkkan], [do:mtjyrkkan]

När Helsingfors domkyrka invigdes 1852 fick den namnet Nikolajkyrkan efter tsar Nikolaj. Då Finland blev självständigt 1917 ändrades namnet till Storkyrkan. Namnet Storkyrkan lever också kvar i folkmun fast kyrkan 1959 då Helsingfors stift grundades fick namnet Helsingfors domkyrka.
Svenskis [2] Uttal: [svenskis] Svenska teatern är en svenskspråkig teater med tre scener. Då teatern inrättades 1827 hette den Nya teatern men ändrade namn till Svenska teatern 1887 efter att den finskspråkiga Nationalteatern hade grundats. Sedan år 1860 har teatern varit placerad vid Skillnaden där den nu står. Under 2016-2017 firade Svenskis, som den kallas i folkmun,150 år.
Sörkkä [2] Varianter: Sörkkä, Sörkka

Uttal: [sörkkä], [sörkka]

Stadsdelen Sörnäs.
Toppan [2] Uttal: [tåppan] Zacharias Topeliusskolan är en svenskspråkig lågstadieskola med olika grupper för personer med specialbehov. Skolan är belägen i stadsdelen Tölö och firar sitt 100-årsjubileum i år.
Velon [2] Uttal: [velån] Velodromen, cykelstadion.
Wulffska hörnet [2] Uttal: [vulvsskahö:rne] Gathörnet vid varuhuset Stockmann. Här fanns tidigare pappershandeln Wulff.
Ysin [2] Varianter: Ysin, Ysibar

Uttal: [ysin], [ysiba:r]

Ysin är en restaurangbar i Rödbergen som öppnade i mitten av 90-talet. Den heter egentligen Café Bar No 9, men den finskspråkiga förkortningen är etablerad även bland svenskspråkiga, som utgör en rätt stor del av restaurangens kundkrets.
Ågeli [2] Uttal: [ågeli] Stadsdelen Åggelby.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] ”SLS – Namnen i våra städer”. stadsnamn.sls.fi. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (SLS). https://stadsnamn.sls.fi/start/. Läst 29 april 2021. 
  2. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz] ”Helsingfors – SLS – Namnen i våra städer”. stadsnamn.sls.fi. https://stadsnamn.sls.fi/stader/helsingfors/. Läst 29 april 2021.