Lista över människoarter

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det här är en lista över vetenskapliga artnamn och svenska trivialnamn som föreslagits för fossil av arter mer eller mindre närbesläktade med människan. Vissa namn är väletablerade och vedertagna, och representeras av många fossil av god kvalitet. Andra är kontroversiella eller tveksamma av olika skäl, medan ytterligare andra är föråldrade och numera synonyma med någon av de etablerade arterna. Ofta kan en art som sådan vara vedertagen medan det fortfarande är omdiskuterat vilket släkte den ska tillhöra, exempelvis Australopithecus/Paranthropus robustus.

Listan är lång, betydligt längre än ett realistiskt antal genuina arter i vårt stamträd - det finns en tendens bland paleoantropologer att mynta ett nytt namn för skelett som tillhör en redan känd art.[1][2], vilket leder till en mångfald av synonymer. Ett syfte med den här listan är att bringa reda i och koppla ihop synonymerna.

 • Namn i fetstil är vedertagna.
  • Namn i vanlig kursiv är omstridda eller inte så välbelagda.
  • Överstrukna namn är föråldrade och gäller inte längre.
  • Högerpil → pekar på Namn att använda istället.
  • Dubbelpil ↔ mellan två alternativa namn på samma art, där båda namnen har likvärdig status.
  • Om bara artnamnet är i fetstil medan släktnamnet är kursivt, så är arten väletablerad, men oenighet råder om vilket släkte den ska tillhöra.

Referenser vid artnamn syftar antingen på namngivaren, eller på en sentida försvarare av benämningen.

Svenska trivialnamn[redigera | redigera wikitext]

Vetenskapliga namn[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ White, Tim (2003) Early hominids -- diversity or distortion?, Science 299:1994-1997
 2. ^ Tobias, Phillip V (2003) Encore Olduvai, Science 299:1193-1194
 3. ^ Weinert 1938
 4. ^ Haile-Selassie & Suwa & White (2004) Late Miocene teeth from Middle Awash, Ethiopia, and early hominid dental evolution, Science 303:1503-1505
 5. ^ White, Tim D, Ben Suwa, and Berhane Asfaw (1995) Nature, 375:88.
 6. ^ Haile-Selassie, Yohannes (2001) Late Miocene hominids from the Middle Awash, Ethiopia, Nature 412:178-181
 7. ^ Arambourg, C. (1955) Am. J. Phys. Anthropol. 13, 191–202.
 8. ^ Arambourg, C. & Coppens, Y. (1968) S. Afr. J. Sci. 64, 58–59.
 9. ^ Johanson, D C & Taieb, M (1976)Plio-Pleistocene hominid discoveries in Hadar, Ethiopia, Nature 260:293-297
 10. ^ Dart, Raymond A (1925) Australopithecus africanus: the man-ape of South Africa, Nature 115:195-199
 11. ^ Leakey et al (1998) New specimens and confirmation of an early age for Australopithecus anamensis, Nature 393:62-66
 12. ^ Brunet et al. (1996). Australopithecus bahrelghazali, une nouvelle espèce d’Hominide ancien de la région de Koro Toro (Tchad). C R Acad Sci Paris, Ser. IIa 322:907-913
 13. ^ Asfaw et al (1999) Australopithecus garhi: a new species of early hominid from Ethiopia, Science 284:629-635
 14. ^ [a b] Wood, B & Richmond, B G (2000) Human evolution: taxonomy and paleobiology, J Anat 196:19-60
 15. ^ Ferguson 1989
 16. ^ White & Suwa & Asfaw (1994) Australopithecus ramidus, a new species of early hominid from Aramis, Ethiopia, Nature 371:306-312
 17. ^ Hotz, R L (2010) Fossil Discovery Offers New Look at Evolution [1]
 18. ^ Pycraft 1928
 19. ^ Bermudez de Castro et al (1997) A hominid from the Lower Pleistocene of Atapuerca, Spain: possible ancestor to Neandertals and modern humans, Science 276:1392-1395
 20. ^ Ferguson, W (1988) Taxonomic status of the hominid mandible KNM-ER TI 13150 from the middle pliocene of tabarin, in Kenya Primates 30:383-387
 21. ^ Mallegni et al (2003) Homo cepranensis sp. Nov. and the evolution of African-European Middle Pleistocene hoiminds, C R Palevol 2:153-159
 22. ^ [a b c] Dubois, E. (1894). Pithecanthropus erectus: Eine menschanähnliche Übergangsform aus Java. Batavia (Djakarta): Landsdruckerei
 23. ^ Groves, C.P., And V. Mazak. 1975. An approach to the taxonomy of the Hominidae: Gracile Villafranchian hominids of Africa. In Casopis pro Mineralogii a Geologii, vol. 20, pp. 225-247.
 24. ^ Brown et al (2004) 'A new small-bodied hominin from the Late Pleistocene of Flores, Indonesia', Nature 431:1055-1061
 25. ^ Tolkien, J. R. R. (1937). The Hobbit, or, There and back again. London: George Allen & Unwin
 26. ^ Vekua et al (2002) A new skull of early Homo from Dmanisi, Georgia, Science 297:85-89
 27. ^ Leakey & Tobias & Napier (1964) A new species of the genus Homo from Olduvai gorge, Nature 202:7-9
 28. ^ McBrearty, S & Brooks, A (2000) The revolution that wasn't: a new interpretation of the origin of modern human behavior, J Hum Evo 39:453-563
 29. ^ Ferguson 1995
 30. ^ King 1864
 31. ^ [a b] Gross, Michael (2003) Homo gets a Panning, Curr Bio 13:R464-R465
 32. ^ [a b] Wildman et al (2003) Implications of natural selection in shaping 99.4\% nonsynonymous DNA identity between humans and chimpanzees: Enlarging genus Homo, Proc Nat Acad Sci 100:7181-7188
 33. ^ [a b c d e f g] *Cela-Conde, C J & Ayala, F J (2003) Genera of the human lineage, Proc Nat Acad Sci 100:7684-7689
 34. ^ Bermudez de Castro et al (2004) The Atapuerca sites and their contribution to the knowledge of human evolution in Europe, Evolutionary Anthropology 13:25-41
 35. ^ Alexeev 1986
 36. ^ Linné, Carl von (1758) Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species cum caracteribus, differentiis, synonymis
 37. ^ Wu, X Z (1981) A well-preserved cranium of an archaic type of early Homo sapiens from Dali, China. Sci Sin. 1981 Apr;24(4):530-41.
 38. ^ White, Tim D., Asfaw, B., DeGusta, D., Gilbert, H., Richards, G.D., Suwa, G. and Howell, F.C. (26 januari 2003). ”Pleistocene Homo sapiens from Middle Awash, Ethiopia”. Nature "423" (6491): ss. 742–747. doi:10.1038/nature01669. 
 39. ^ Leakey et al (2001) New hominin genus from eastern Africa shows diverse middle Pliocene lineages, Nature 410:433-440
 40. ^ Senut et al (2001) First hominid from the Miocene (Lukeino formation, Kenya), C R Acad Sci Paris, Sciences de la Terre et des Planetes 332:137-144
 41. ^ Broom, R and Robinson, J T (1952) Swartkrans ape-man Paranthropus crassidensPretoria: Transvaal museum
 42. ^ Senyürek, M. (1955) Belleten 19, 1–57.
 43. ^ Senut, Brigitte (1996) Pliocene hominid systematics and phylogeny, S Afr J Sci 92:165
 44. ^ Haeckel 1895
 45. ^ Brunet et al (2002) A new hominid from the Upper Miocene of Chad, Central Africa, Nature 418:145-151
 46. ^ Black, D (1927) Paleontol. Sin. Ser. D 7, 1–29.
 47. ^ Coppens 1965
 48. ^ Robinson 1953
 49. ^ Leakey 1959

Allmänna källor[redigera | redigera wikitext]