Lista över matematiska konstanter

Från Wikipedia

Detta är en lista över matematiska konstanter.

Använda förkortningar:

I - irrationella tal, A - algebraiska tal, T - transcendenta tal, ? - okänt
Allm - matematik allmänt, Tal - talteori, Kaos - kaosteori, Komb - kombinatorik
Symbol Värde Namn Område N Först beskriven Antal kända siffror
π

≈ 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 …

Pi, Arkimedes konstant eller Ludophs tal Allm T ? 1 241 100 000 000
e

≈ 2,71828 18284 59045 23536 02874 71352 66249 …

Napiers konstant, basen för naturliga logaritmen Allm T   12 884 901 000
√2

≈ 1,41421 35623 73095 04880 16887 24209 69807 …

Pythagoras konstant, kvadratroten ur två Allm A   137 438 953 444
γ

≈ 0,57721 56649 01532 86060 65120 90082 40243 …

Euler–Mascheronis konstant Allm, Tal ?   108 000 000
φ

≈ 1,61803 39887 49894 84820 45868 34365 63811 …

gyllene snittet Allm A   3 141 000 000
β*

≈ 0,70258

Embree-Trefethens konstant Tal      
δ

≈ 4,66920 16091 02990 67185 32038 20466 20161 …

Feigenbaums första konstant Kaos      
α

≈ 2,50290 78750 95892 82228 39028 73218 21578 …

Feigenbaums andra konstant Kaos      
C2

≈ 0,66016 18158 46869 57392 78121 10014 55577 …

konstanten för tvillingprimtal Tal     5 020
M1

≈ 0,26149 72128 47642 78375 54268 38608 69585 …

Meissel–Mertens konstant Tal   1866
1874
8 010
B2

≈ 1,90216 05823

Bruns konstant för tvillingprimtal Tal   1919 10
B4

≈ 0,87058 83800

Bruns konstant för primtalskvadrupler Tal      
Λ

> – 2,7 · 10-9

de Bruijn-Newmans konstant Tal   1950?  
K

≈ 0,91596 55941 77219 01505 46035 14932 38411 …

Catalans konstant Komb     201 000 000
K

≈ 0,76422 36535 89220 66 …

Landau–Ramanujans konstant Tal I (?)   30 010
K

≈ 1,13198 824

Viswanath konstant Tal     8
L

≈ 1,08366

Legendres konstant Tal      
μ

≈ 1,45136 92348 83381 05028 39684 85892 027 …

Ramanujan–Soldners konstant Tal     75 500
EB

≈ 1,60669 51524 15291 763 …

Erdős–Borweins konstant Tal I    

Storleksordning[redigera | redigera wikitext]

Numeriskt värde Beskrivning
0,2078795763507619085469556... i i, den imaginära enheten upphöjd med sig själv, ett reellt tal (= e-π/2)
0,2614972128476427837554268... Meissel–Mertens konstant
0,2801694990... Bernsteins konstant
0,3183098861837906715377675... 1/π
0,3678794411714423215955237... 1/e
≈ 0,5 Landaus konstant
0,5671432904097838729999686... omegakonstanten
0,5772156649015328606065120... Euler–Mascheronis konstant
0,6180339887498948482045868... φ = Φ - 1 där Φ är det gyllene snittet ≈ 1,61803, se nedan
0,6243299885435508709929363... Golomb–Dickmans konstant
0,6294650204... Cahens konstant
0,6601618158468695739278121... tvillingprimtalskonstanten
0,662743419... Laplaces gräns
0,6922006275553463538654219... e-1/e, minimum till funktionen y = xx
0,6931471805599453094172321... ln 2
0,70258... Embree-Trefethens konstant
0,7052301717918009651474316... summan av primorial-talens reciproker
0,7071067811865475244008443... 1/(√2) = (√2)/2
0,76422365358922066... Landau–Ramanujans konstant
0,8093940205... Alladi–Grinsteads konstant
0,8346268416740731862814297... Gauss konstant
0,8705883800... Bruns konstant för primtalskvadrupler
0,8856031944108887002788159... värde av gammafunktionen där den antar sitt minimum för positiva tal, se 1,46163... nedan
0,9159655941772190150546035... Catalans konstant
1,0173430619844491397145179... ζ(6) = π6/945
1,0369277551433699263313654... ζ(5)
1,0823232337111381915160036... ζ(4) = π4/90
1,08366... Legendres konstant
1,0986122886681096913952452... ln 3
1,0986858055... Lengyels konstant
1,13198824... Viswanaths konstant
1,1447298858494001741434273... ln π
1,1865691104... Chintjin–Lévys konstant
1,2020569031595942853997381... ζ(3), känd som Apérys konstant
1,30637788386308069046... Mills konstant
1,4142135623730950488016887... √2, roten ur två
1,4513692348833810502839684... Ramanujan–Soldners konstant
1,4560749485826896713995953... Backhouse konstant
1,4616321449683623412626595... positiv parameter för vilken gammafunktionen antar sitt minimum
1,4670780794... Porters konstant
1,506591(77... ± 8×10-8) Mandelbrotmängdens area
1,606695152415291763... Erdős–Borweins konstant
1,6180339887498948482045868... Φ = (1+√5)/2, det gyllene snittet
1,6449340668482264364724151... ζ(2) = π2/6, lösningen på Baselproblemet
1,705211140105367... Nivens konstant
1,7320508075688772935274463... √3
1,7724538509055160272981674... √π
1,9021605823... Bruns konstant för tvillingprimtal
2,2360679774997896964091736... √5
2,3025850929940456840179914... ln 10
2,4494897427831780981972840... √6
2,5029078750958928222839028... Feigenbaums andra konstant
2,5849817596... Sierpińskis konstant
2,6457513110645905905016157... √7
2,6651441426902251886502972... 2√2, Gelfond–Schneiders konstant
2,685452001... Chintjins konstant
2,7182818284590452353602874... e, basen för den naturliga logaritmen
2,8077702420... Fransén–Robinsons konstant
2,8284271247461900976033774... √8 = 2×√2
3,0366300289873265859744812... Gauss-Kuzmin-Wirsings konstant
3,1415926535897932384626433... π, en cirkels omkrets dividerat med dess diameter
3,1462643699419723423291350... √2 + √3, Karl Popper spekulerade att Platon felaktigt tog det här värdet för att vara exakt lika med π
3,1622776601683793319988935... √10
3,3598856662431775531720113... reciproka fibonaccikonstanten, summan 1/F(1) + 1/F(2) + ... över alla Fibonaccital F(n)
3,5323637185499598454... Hafner–Sarnak–McCurleys konstant
4,66920160910299067185320382... Feigenbaums första konstant
23,1406926327792690057290863... eπ, Gelfonds konstant