Lista över matematiska konstanter

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Detta är en lista över matematiska konstanter.

Använda förkortningar:

I - irrationella tal, A - algebraiska tal, T - transcendenta tal, ? - okänt
Allm - matematik allmänt, Tal - talteori, Kaos - kaosteori, Komb - kombinatorik
Symbol Värde Namn Område N Först beskriven Antal kända siffror
π

≈ 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 …

Pi (tal), Archimedes konstant eller Ludophs tal Allm T  ? 1 241 100 000 000
e

≈ 2,71828 18284 59045 23536 02874 71352 66249 …

Napiers konstant, basen för naturliga logaritmen Allm T   12 884 901 000
√2

≈ 1,41421 35623 73095 04880 16887 24209 69807 …

Pythagoras konstant, kvadratroten ur två Allm A   137 438 953 444
γ

≈ 0,57721 56649 01532 86060 65120 90082 40243 …

Euler-Mascheronis konstant Allm, Tal  ?   108 000 000
φ

≈ 1,61803 39887 49894 84820 45868 34365 63811 …

gyllene snittet Allm A   3 141 000 000
β*

≈ 0,70258

Embree-Trefethens konstant Tal      
δ

≈ 4,66920 16091 02990 67185 32038 20466 20161 …

Feigenbaums konstant Kaos      
α

≈ 2,50290 78750 95892 82228 39028 73218 21578 …

Feigenbaums konstant Kaos      
C2

≈ 0,66016 18158 46869 57392 78121 10014 55577 …

konstanten för tvillingprimtal Tal     5 020
M1

≈ 0,26149 72128 47642 78375 54268 38608 69585 …

Meissel-Mertens konstant Tal   1866
1874
8 010
B2

≈ 1,90216 05823

Bruns konstant för tvillingprimtal Tal   1919 10
B4

≈ 0,87058 83800

Bruns konstant för primtalskvadrupler Tal      
Λ

> – 2,7 · 10-9

de Bruijn-Newmans konstant Tal   1950?  
K

≈ 0,91596 55941 77219 01505 46035 14932 38411 …

Catalans konstant Komb     201 000 000
K

≈ 0,76422 36535 89220 66 …

Landau-Ramanujans konstant Tal I (?)   30 010
K

≈ 1,13198 824

Viswanath konstant Tal     8
L

≈ 1,08366

Legendres konstant Tal      
μ

≈ 1,45136 92348 83381 05028 39684 85892 027 …

Ramanujan-Soldners konstant, Soldners konstant Tal     75 500
EB

≈ 1,60669 51524 15291 763 …

Erdős–Borweins konstant Tal I    

Storleksordning[redigera | redigera wikitext]

Numeriskt värde Beskrivning
0,2078795763507619085469556... i i, den imaginära enheten upphöjd med sig själv, ett reellt tal (= e-π/2)
0,2614972128476427837554268... Meissel-Mertens konstant
0,2801694990... Bernsteins konstant
0,3183098861837906715377675... 1/π
0,3678794411714423215955237... 1/e
≈ 0,5 Landaus konstant
0,5671432904097838729999686... omegakonstanten
0,5772156649015328606065120... Euler-Mascheronis konstant
0,6180339887498948482045868... φ = Φ - 1 där Φ är det gyllene snittet ≈ 1,61803, se nedan
0,6243299885435508709929363... Golomb-Dickmans konstant
0,6294650204... Cahens konstant
0,6601618158468695739278121... tvillingprimtalskonstanten
0,662743419... Laplaces gräns
0,6922006275553463538654219... e-1/e, minimum till funktionen y = xx
0,6931471805599453094172321... ln 2
0,70258... Embree-Trefethens konstant
0,7052301717918009651474316... summan av primorial-talens reciproker
0,7071067811865475244008443... 1/(√2) = (√2)/2
0,76422365358922066... Landau-Ramanujans konstant
0,8093940205... Alladi-Grinsteads konstant
0,8346268416740731862814297... Gauss konstant
0,8705883800... Bruns konstant för primtalskvadrupler
0,8856031944108887002788159... värde av gammafunktionen där den antar sitt minimum för positiva tal, se 1,46163... nedan
0,9159655941772190150546035... Catalans konstant
1,0173430619844491397145179... ζ(6) = π6/945
1,0369277551433699263313654... ζ(5)
1,0823232337111381915160036... ζ(4) = π4/90
1,08366... Legendres konstant
1,0986122886681096913952452... ln 3
1,0986858055... Lengyels konstant
1,13198824... Viswanaths konstant
1,1447298858494001741434273... ln π
1,1865691104... Khinchin-Lévys konstant
1,2020569031595942853997381... ζ(3), känd som Apérys konstant
1,30637788386308069046... Mills konstant
1,4142135623730950488016887... √2, roten ur två
1,4513692348833810502839684... Ramanujan-Soldners konstant
1,4560749485826896713995953... Backhouse konstant
1,4616321449683623412626595... positiv parameter för vilken gammafunktionen antar sitt minimum
1,4670780794... Porters konstant
1,506591(77... ± 8×10-8) Mandelbrotmängdens area
1,606695152415291763... Erdős–Borweins konstant
1,6180339887498948482045868... Φ = (1+√5)/2, det gyllene snittet
1,6449340668482264364724151... ζ(2) = π2/6, lösningen på Baselproblemet
1,705211140105367... Nivens konstant
1,7320508075688772935274463... √3
1,7724538509055160272981674... √π
1,9021605823... Bruns konstant för tvillingprimtal
2,2360679774997896964091736... √5
2,3025850929940456840179914... ln 10
2,4494897427831780981972840... √6
2,5029078750958928222839028... Feigenbaums andra konstant
2,5849817596... Sierpińskis konstant
2,6457513110645905905016157... √7
2,6651441426902251886502972... 2√2, Gelfond-Schneiders konstant
2,685452001... Khinchins konstant
2,7182818284590452353602874... e, basen för den naturliga logaritmen
2,8077702420... Fransén-Robinsons konstant
2,8284271247461900976033774... √8 = 2×√2
3,0366300289873265859744812... Gauss-Kuzmin-Wirsings konstant
3,1415926535897932384626433... π, en cirkels omkrets dividerat med dess diameter
3,1462643699419723423291350... √2 + √3, Karl Popper spekulerade att Platon felaktigt tog det här värdet för att vara exakt lika med π
3,1622776601683793319988935... √10
3,3598856662431775531720113... reciproka fibonaccikonstanten, summan 1/F(1) + 1/F(2) + ... över alla Fibonaccital F(n)
3,5323637185499598454... Hafner-Sarnak-McCurleys konstant
4,66920160910299067185320382... Feigenbaums första konstant
23,1406926327792690057290863... eπ, Gelfonds konstant