Lista över mottagare av Serafimerorden

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Ofullständig lista över riddare och ledamöter av Kungliga Serafimerorden från 1748 till nutid:

Fredrik I (1748–1751)[redigera | redigera wikitext]

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Vapensköld Anmärkning
1 17 april 1748 Fredrik av Hessen.jpg Fredrik I Sveriges Konung 1720-1751
Hessen-Kassels regerande lantgreve 1730-1751
Sverige Sverige
Hessen-Kassel Hessen-Kassel
I Gud mitt hopp Serafimersköld Frederic Ier de Suède Riddarholmen.svg
2 17 april 1748 Adolph Frederick of Sweden c 1751 by Gustaf Lundberg & Jakob Björck.jpg Adolf Fredrik Furstbiskop av Lübeck 1727-1750
Sveriges tronföljare 1743-1751
Sveriges Konung 1751-1771
Sverige Sverige Salus publica, salus mea
(Allmänt väl mitt väl)
Serafimersköld Adolph Frederik Riddarholmen.svg
3 17 april 1748 Alexander Roslin - Gustav III.jpg Gustav III Sveriges kronprins 1751-1771
Sveriges Konung 1771-1792
Sverige Sverige Fäderneslandet Serafimersköld Gustave III Riddarholmen.svg
4 17 april 1748 Gustaf Bonde af Björnö.jpg Gustaf Bonde af Björnö Greve
Landshövding i Östergötlands län 1718-1721
President i Bergskollegium 1721-1727
Riksråd 1727-1739
Sverige Sverige Velis contractis
(Med revade segel)
5 17 april 1748 Martin van Meytens - Count Thure Gabriel Bielke.jpg Ture Gabriel Bielke Greve
Generalmajor
Riksråd 1727-1739
Sverige Sverige Probantur tempestate fortes
(I stormen prövas de starka)
6 17 april 1748 Sin foto.svg Jakob Cronstedt Greve
Riksråd
Sverige Sverige Mihi cura futuri
(Jag sörjer för framtiden)
7 17 april 1748 Sin foto.svg Edvard Didrik Taube Greve
Överamiral från 1734
Riksråd 1734-1739
Sverige Sverige Nec spe nec metu
(Varken med hopp eller fruktan)
8 17 april 1748 Olof Arenius-Portrait of Axel Löwen.jpg Axel Löwen Friherre, Greve från 1751
General av infanteriet 1737
Riksråd 1739-1766
Sverige Sverige Non vana Quæro
(Söker blott det sanna)
9 17 april 1748 Gustaf Fredrik von Rosen.jpg Gustaf Fredrik von Rosen Greve 1751
Riksråd 1739-1765
Generalguvernör över Finland 1747-1751
Sverige Sverige Precibus et labore
(Med fromhet och flit)
10 17 april 1748 Arvid Posse (1689-1754).jpg Arvid Posse Greve
Riksråd 1739
Sverige Sverige Amor patriæ
(Med fosterlandskärlek)
11 17 april 1748 Carl Didrik Ehrenpreus.jpg Carl Ehrenpreus Friherre 1747, Greve 1751
Riksråd 1739
Sverige Sverige Nulla pallescere culpa
(Ej rädas för något klander)
12 17 april 1748 Wrangel Anton Johan d a-Ugglan.jpg Anton Johan Wrangel den äldre Friherre 1747, Greve 1751
Riksråd 1740
Sverige Sverige Ne cede malis
(Vik ej för svårigheter)
13 17 april 1748 Gustaf Lundberg-Portrait of Count Carl Gustaf Tessin.jpg Carl Gustaf Tessin Greve
Lantmarskalk 1738
Riksråd 1741-1761
Kanslipresident 1746-1752
Sverige Sverige Constanter et sincere
(Fast och ärligt)
14 17 april 1748 Herman Cedercreutz.jpg Herman Cedercreutz Friherre, Greve 1751
Envoyé i Sankt Petersburg 1722-1729 & 1744-1745
Riksråd 1742
Sverige Sverige Humane et candide
(Ädelt och ärligt)
15 17 april 1748 Sin foto.svg Wilhelm Ludvig Taube af Odenkat Friherre
Riksråd 1746
Överstemarskalk 1747-1750
Sverige Sverige Vita teste
(Med livet som vittne)
16 17 april 1748 Carl Johan Stiernstedt.jpg Carl Johan Stiernstedt Friherre
Landshövding i Kymmenegårds och Nyslotts län 1741-1746
Riksråd 1746
Sverige Sverige Non timidus pro patria mori
(Orädd dö för fosterlandet)
17 17 april 1748 Anders Johan von Höpken.jpg Anders Johan von Höpken Greve, 22 juli 1762
Kanslipresident, 1752-1761
Riksråd 1746-1761 & 1773-1780
Sverige Sverige Pro fide, lege, rege
(För frihet, lag och konung)
[1]
18 17 april 1748 Fabian Wrede af Elimä.jpg Fabian Wrede af Elimä Friherre
Riksråd 1746-1756
Sverige Sverige Fide et virtute
(Med trohet och tapperhet)
19 17 april 1748 Nils Palmstierna.jpg Nils Palmstierna Friherre 1747
Riksråd 1746-1761
Sverige Sverige Norma patriæ salus
(Fosterlandets väl mitt rättesnötre)
20 17 april 1748 Claes Ekeblad d.y.jpg Claes Ekeblad d.y. Greve
Riksråd 1746-65 & 1769
Överstemarskalk 1751-61
Kanslipresident 1761-65
Sverige Sverige Deo et patriæ
(För Gud och fosterlandet)
21 17 april 1748 Gabriel von Seth.jpg Gabriel von Seth Friherre 1747, Greve 1762
Riksråd 1747-1765
Sverige Sverige Secundis adversique rectus
(Upprätt i med- och motgång)
22 17 april 1748 Carl Gustaf Bielke.jpg Carl Gustaf Bielke Greve
Landshövding i Västernorrlands län 1727-1739
President i statskontoret 1739-1754
Sverige Sverige Aliis inserviendo consumor
(Offrar mig till tjänst för andra)
23 17 april 1748 Cronstedt Carl Olderman.jpg Carl Cronstedt Friherre
General av Infanteriet
President i krigskollegium
Sverige Sverige Malo quam vincula flammas
(Hellre lågor än bojor)
24 17 april 1748 Carl Fredrik Piper attributed to Pasch.jpg Carl Fredrik Piper Greve
President i kammarkollegium 1747-1756
Sverige Sverige Nil conscire sibi
(Inte veta med sig något orätt)
25 17 april 1748 Jakob Björck-Erland Broman.jpg Erland Broman Friherre 1747
President i kommerskollegium 1747-1757
Sverige Sverige Alteri vivas, si tibi vis
(Lev för din nästa, om du vill leva för dig själv)
26 17 april 1748 Sin foto.svg Johan Christoffer von Düring Greve 1751
Fältmarskalk 1751
Överståthållare 1753-1759
Sverige Sverige Animo et prudentia
(Med mod och klokhet)
27 17 april 1748 Mattias Alexander von Ungern-Sternberg med harnesk.jpg Mattias Alexander von Ungern-Sternberg Friherre
Lantmarskalk 1742 & 1746
Fältmarskalk 1753
Sverige Sverige Nititur in ardua virtus
(Mannamodet kräver svårigheter)
28 18 juli 1748 Sin foto.svg Joaquín Ignacio de Barrenechea y Erquiñigo Markis av Puerto
Spaniens minister i Stockholm 1741-1746
Spaniens ambassadör i Nederländerna 1746-1753
Spanien Spanien [inget antaget]
29 26 september 1748 Charles XIII of Sweden.jpg Karl XIII Sveriges arvfurste
Hertig av Södermanland från 1772
Förmyndarregent 1792-1796
Sveriges Konung 1809-1818
Norges Konung 1814-1818
Sverige Sverige
Norge Norge
På sin sköld: Comiter ac firme (Hövligt och Bestämt)
Som valspråk i egenskap av kung: Folkets väl min högsta lag
Serafimersköld Karl XIII.jpg
30 1749 1740 Friedrich August.jpg Fredrik August Prins av Braunschweig-Wolfenbüttel
Generallöjtnant 1763
Kungariket Preussen Preussen [inget antaget] systerson till drottning Lovisa Ulrika
31 17 april 1749 Sin foto.svg Wolfgang Ernst I Regerande greve av Isenburg-Birstein
1711-1754; Riksfurste från 1744
Wappen Birstein.svg Isenburg-Birstein [inget antaget]
32 17 april 1749 Sin foto.svg Johann Casimir Greve av Isenburg-Birstein
Hessisk generallöjtnant
Hessen Hessen [inget antaget]
33 7 juli 1750 Frederick Adolph of Sweden.jpg Fredrik Adolf Sveriges arvfurste
Hertig av Östergötland (från 1772)
Sverige Sverige Fide avita
(Med fäderneärvd trohet)
Serafimersköld Prince Frederik Adolphe duc d'Oster-Gothland Riddarholmen.svg
34 November 1750 Christian August zu Solms-Laubach (Dukat 1761).png Christian August Regerande greve av Solms-Laubach 1723-1784 Solmslaubachklein.jpg Solms-Laubach [inget antaget]

Adolf Fredrik (1751–1771)[redigera | redigera wikitext]

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Anmärkning
35 25 november 1751 Augustludwigkoeth.jpg August Ludvig Regerande furste av Anhalt-Köthen 1728-1755 Herzogswappen Anhalt Cöthen.PNG Anhalt-Köthen [Inget antaget]
36 25 november 1751 Sin foto.svg Kristoffer Ludvig Greve av Stolberg-Stolberg Stolberg Wappen.jpg Stolberg-Stolberg [Inget antaget]
37 25 november 1751 Sin foto.svg Carl Christian Regerande greve (senare furste) av Solms-Hohensolms(-Lich) 1744-1803 Solms-Hohensolms-Lich.PNG Solms-Hohensolms-Lich [Inget antaget]
38 25 november 1751 Carl Gustaf Löwenhielm (1701-1768) oil painting.jpg Carl Gustaf Löwenhielm Greve, riksråd 1751-1768(?) Sverige Sverige Deo, regi, legi
(För Gud, konung och lag)
39 25 november 1751 Sin foto.svg Claës Stromberg Greve, riksråd 1751-1761 Sverige Sverige Finis coronat opus
(Änden kröner verket)
40 25 november 1751 Rutger Fuchs.jpg Rutger Fuchs Friherre
Generalmajor
Överståthållare 1739-1753
Sverige Sverige Respice finem
(Tänk på änden)
41 23 november 1752 Pilo - Frederik V of Denmark.jpg Fredrik V Danmarks kung 1746-1766 Danmark Danmark Deo et populo
(Med Gud och folket)
Far till prinsessan Sofia Magdalena
som år 1751 bortförlovades med kronprins Gustaf
42 23 november 1752 Friedrich Zweite Alt.jpg Fredrik II Preussens kung 1740-1786 Kungariket Preussen Preussen [Inget antaget] Bror till drottning Lovisa Ulrika
43 23 november 1752 Sin foto.svg Carl Juel Geheimeråd Danmark Danmark [Inget antaget]
44 23 november 1752 Carl Fredrik Scheffer - riksråd.jpg Carl Fredrik Scheffer Greve
Diplomat
Riksråd
Sverige Sverige Lydnad och frihet
45 26 april 1753 HerzogAdolfFriedrichIV.jpg Adolf Fredrik IV Hertig av Mecklenburg-Strelitz 1752-1794 Mecklenburg-Strelitz Mecklenburg-Strelitz [Inget antaget]
46 29 april 1754 Sin foto.svg Ludvig Ferdinand Regerande greve av Sayn-Wittgenstein-Berleburg 1741-1773 Sayn-Wittgenstein-Berleburg-1792.PNG Sayn-Wittgenstein-Berleburg [Inget antaget]
47 29 april 1754 Sin foto.svg Heinrich von Bünau Greve
Historiker
Sachsen-Weimars premiärminister 1751-1759
Sachsen Sachsen [Inget antaget]
48 29 april 1754 Sin foto.svg August Moritz von Donop Friherre
Hessisk generallöjtnant
Hessen Hessen [Inget antaget]
49 29 april 1754 Sin foto.svg Daniel Johan Zander Generallöjtnant Sverige Sverige Semper idem
(Alltid densamme)
50 25 november 1754 Sin foto.svg Carl Ridderstolpe Friherre
Viceamiral
Sverige Sverige Et deus et patria testes
(Med Gud och fosterlandet som vittnen)
51 25 november 1754 Sin foto.svg Gustaf Ruuth Viceamiral Sverige Sverige Gradibus rectis
(Med rätta steg)
52 25 november 1754 Georg Bogislaus Stael von Holstein.JPG Georg Bogislaus Staël von Holstein Friherre
Fältmarskalk
Sverige Sverige Tuta fidelitas
(Trygg trofasthet)
53 25 november 1754 Sin foto.svg Gotthard Vilhelm Marks von Würtemberg Friherre
Fältmarskalk
Sverige Sverige Merces veræ virtutis (Den sanna dygdens belöning)
54 24 november 1755 Fredrik Vilhelm von Hessenstein.JPG Fredrik Vilhelm von Hessenstein Svensk furste
Fältmarskalk
Sverige Sverige [Inget antaget] Oäkta son till Fredrik I
55 24 november 1755 Sin foto.svg Jacob Levin von Plessen Holsteinsk och svensk överstemarskalk
Domprost i Lübeck 1743-1761
Sverige Sverige
Merchant Ensign of Holstein-Gottorp (Lions sinister).svg Holstein
[Inget antaget]
56 21 november 1757 Sin foto.svg Otto Fleming Friherre
Riksråd
Sverige Sverige Æquam servare mentum
(Bevara sinnets jämvikt)
57 21 november 1757 Sin foto.svg Carl Lagerberg Friherre från 1758
Riksråd 1755-1765
Sverige Sverige Cuique suum
(Åt var och en det honom tillkommer)
58 27 november 1758 Sin foto.svg Moritz Ulrik von Putbus Greve
President
Sverige Sverige [Inget antaget]
59 26 november 1759 Gustaf Lundberg-Portrait of Henning Adolf Gyllenborg.jpg Henning Adolf Gyllenborg Greve
Riksråd
Sverige Sverige Immota resistit
(Orubblig i motstånd)
60 24 november 1760 Adam Horn av Ekebyholm.jpg Adam Horn Greve
Generallöjtnant 1759
Riksråd 1761-1769 & 1771
Sverige Sverige Amore honoris
(I kärlek till hedern)
61 28 april 1762 Sin foto.svg Wilhelm August av Holstein-Gottorp Prins Lübeck Lübeck
62 28 april 1762 Sin foto.svg Carl Edvard von Hessenstein Greve
Generalmajor
Sverige Sverige
Hessen Hessen
63 22 november 1762 Liewen, Hans Henric von i VJs julnummer 1942.jpg Hans Henrik von Liewen den yngre Greve
Riksråd
Sverige Sverige Haud horresce(re) labores
(Inte bäva för mödor)
64 22 november 1762 Fredrik von Friesendorff (1707-1770).png Fredrik von Friesendorff Friherre
Riksråd
Sverige Sverige
65 21 november 1763 Catherine II by F.Rokotov after Roslin (c.1770, Hermitage).jpg Katarina II Rysslands regerande kejsarinna 1762-1796
Rysslands kejsarinna under 1762
Prinsessa av Anhalt-Zerbst
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
66 21 november 1763 Sin foto.svg Peter Friedrich Wilhelm av Holstein-Gottorp Prins Holstein-Gottorp
Hertig av Oldenburg
BlasonChristian Ier (1143-1167), comte d'Oldenbourg.svg Oldenburg
67 21 november 1763 Sin foto.svg Carl Rudenschöld Greve
Riksråd
Sverige Sverige
68 21 november 1763 Sin foto.svg Carl Fredric Törnflycht Greve
Riksråd
Sverige Sverige Candor fidesque testis (Ärlighet och trohet som vittne)
69 21 november 1763 Hjärne, Gustaf Adolf (portrait at Lund University).JPG Gustaf Adolf Hjärne Greve
Riksråd
Sverige Sverige Nec spe nec metu (Varken med hopp eller fruktan)
70 1764 Carl Fredrich Brander-Portrait of Jakob Albrekt von Lantingshausen.jpg Jakob Albrekt von Lantinghausen Generallöjtnant
Överståthållare
Sverige Sverige Ingens träl, ingens tyrann
71 25 november 1765 FredrikAxelvonFersen.jpg Axel von Fersen den äldre Greve
Riksråd
Sverige Sverige Nec citra, nec ultra (Varken hitom eller bortom)
72 25 november 1765 Sin foto.svg Jacob Philip von Schwerin Friherre
Riksråd
Sverige Sverige Praesidium intus ( Grundvalen finns i det inre)
73 24 november 1766 Christian den 7.jpg Kristian VII Danmarks kung 1766-1808 Danmark Danmark Gloria ex amore patriæ ( Ära av fosterlandskärleken)
74 24 november 1766 Axel Lagerbielke.jpg Axel Lagerbielke Friherre från 1766
Viceamiral 1758
Riksråd 1765-1769
Sverige Sverige Amore legis ( Med kärlek till lagen)
75 1 maj 1769 Sin foto.svg Carl Fredrik von Höpken Friherre
Kansipresident
Sverige Sverige Integritate (Med oförvitlighet)
76 1 maj 1769 Gustaf David Hamilton.jpg Gustaf David Hamilton Greve
Fältmarskalk 1765
Sverige Sverige Virtute decet non sanguine nite (Mn bör lita till dygden ej till börden)
77 1 maj 1769 Augustin Ehrensvard.jpg Augustin Ehrensvärd Greve & Fältmarskalk Sverige Sverige Oombytelig
78 27 november 1769 Erik von Stockenström.jpg Erik von Stockenström Greve
Riksråd
Justitiekansler
Sverige Sverige Ratio non ira (Besinning ej vrede)
79 27 november 1769 Sin foto.svg Nils Adam Bielke Greve
Riksråd
Sverige Sverige Franci non flecti (Brytas men ej böjas)
80 27 november 1769 Sin foto.svg Fredric Christopher av Solms-Wildenfels Greve
Generallöjtnant i Fransk och Kursachsisk tjänst
81 25 augusti 1770 HeinrichvonPreussenTischbein1769.jpg Henrik Prins av Preussen
Diplomat
Kungariket Preussen Preussen
82 26 november 1770 Sin foto.svg Jean von Wallvijk Friherre 1770, Greve från 1771
Riksråd
Sverige Sverige Gud, konung, fädernesland
83 26 november 1770 Alexander Roslin - Ulrik Scheffer (1716 – 99) - Google Art Project.jpg Ulrik Scheffer Friherre, Greve från 1771
Riksråd 1769-1783
Kanslipresident 1772-1783
Sverige Sverige Nec temere, nec timide
84 26 november 1770 Mattias von Hermansson.jpg Matthias von Hermansson Greve
Riksråd
Sverige Sverige
85 26 november 1770 Sin foto.svg Joakim Beck-Friis Greve
Riksråd
Sverige Sverige

Gustav III (1771–1792)[redigera | redigera wikitext]

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Vapensköld Anmärkning
86 25 november 1771 Mauritz Posse.jpg Mauritz Posse Friherre
Riksråd
Sverige Sverige Memor patriae (Ihågkommande fosterlandet)
87 20 november 1772 Frederick Wilhelm II.png Fredrik Vilhelm II Tronföljare av Preussen 1758-1786
Kung av Preussen 1786-1797
Kungariket Preussen Preussen
88 20 november 1772 Paul i russia.jpg Paul I av Ryssland Rysk tronföljare 1754-1796
Tsar av Ryssland 1796-1801
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
89 20 november 1772 Gyllenstierna, Göran i VJs julnummer 1942.jpg Jöran Gyllenstierna Greve
Riksmarskalk
Riksdrots
Sverige Sverige Immutabilis (Oföränderlig)
90 22 november 1773 Carl Reinhold von Fersen.jpg Carl von Fersen Greve
Överhovjägmästare
Sverige Sverige Constanter regi fides ( Ståndaktigt trogen konungen )
91 21 november 1774 Fredrik Ribbing painted by Per Krafft the elder.jpg Fredrik Ribbing Friherre, Greve från 1778
Riksråd 1766-1769 & 1772
Sverige Sverige Fide radicata ( Med trofast tro )
92 21 november 1774 Fredrik Carl Sinclair.jpg Fredrik Carl Sinclair Greve
Riksråd
Sverige Sverige Via crucius via lucius ( Korsets väg är ljusets väg )
93 29 april 1776 Princepotemkin.jpg Grigorij Potemkin Rysk Furste och Fältmarskalk Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Ädelmod och mod
94 25 november 1776 Sin foto.svg Gabriel Spens Greve
Fältmarskalk 1776
En av Rikets Herrar 1778
Sverige Sverige Pro rege et patriae ( Helt för konung och fosterland)
95 25 november 1776 Friedrich HeKaRump.jpg Fredrik III av Hessen-Kassel Prins
Lantgreve
Hessen-Kassel Hessen-Kassel
96 1 november 1778 Gustav IV Adolf of Sweden.jpg Gustav IV Adolf Sveriges kronprins 1778-1792
Sveriges Konung 1792-1809
Sverige Sverige Gud och folket Serafimersköld Gustave IV Adolphe Suède et Finlande Riddarholmen.svg
97 23 oktober 1778 Sin foto.svg Christopher Falkengréen Greve
Riksråd
President
Sverige Sverige Constantia fideque (Med ståndaktighet och trohet)
98 23 november 1778 Sin foto.svg Adolph Fredric Lewenhaupt Överhovstallmästare 1772
Överstelöjtnant 1777
Generalmajor 1799
Ceremonimästare i KMO 1773-1778
Sverige Sverige Frisca Fide ( Med gammaldags trohet )
99 23 november 1778 Fredrik Horn af Åminne.jpg Fredric Horn af Åminne General av kavalleriet 1778 Sverige Sverige Fide honoreque ( Med trohet och ära)
100 23 november 1778 Carl Fredrich Brander-Portrait of Jakob Magnus Sprengtporten.jpg Jacob Magnus Sprengtporten Generallöjtnnt 1772 Sverige Sverige Bona conscientia spernit adversa ( Gott samvete föraktar svårigheter )
101 27 november 1780 Gustav Filip Creutz gravyr.jpg Gustaf Philip Creutz Greve
Envoyé i Paris 1766-1772
Ambassadör i Paris 1772-1783
En af rikets herrar 1782
Riksråd och kanslipresident 1783
Sverige Sverige Sanning och trohet
102 26 november 1781 Melker Falkenberg (1722–1795).jpg Melcher Falkenberg af Bålby Greve
Kammrherre 1748
Riksråd 1772-89
Rikskansliråd 1772-83
President i lagkommissionen 1772-89
Sverige Sverige Rätt och billighet
103 25 augusti 1782 Carl Gustaf Sveriges arvfurste
Hertig av Småland
Sverige Sverige Serafimersköld Prince Charles Gustave Duc Smaland 1782-1783 Riddarholmen.svg
104 1 september 1782 Carl Sparre.jpg Carl Sparre Friherre, Generalmajor 1769
Överståthållare 1773
Riksråd 1775-1789
Sverige Sverige Utan Svek
105 1 september 1782 Count Fredrik Sparre.jpg Fredrik Sparre Friherre, Greve från 1797
Riksråd 1781-1789
Rikskansler 1792-1797
Sverige Sverige Fide stabili
106 1 september 1782 Fredric Posse Greve, Generallöjtnant 1778
General en chef i Finland 1780-1790
General av infanteriet 1792
En af Rikets Herrar 1793
Sverige Sverige Fidus patriae (Trogen fosterlandet)
107 24 november 1783 Evert Wilhelm Taube af Odenkat Friherre
Generalmajor 1782
Överstekammarjunkare 1783
Generallöjtnant 1790
Sverige Sverige Vita teste (Med livet som vittne)
108 22 november 1784 Carl Axel Trolle-Wachtmeister by Pasch.png Carl Axel Wachtmeister af Johannishus Greve
Justitiekansler 1779-1793 & 1796-1809
En af Rikets Herrar 1782
Riksdrots och president i Svea hovrätt 1787-1809
Sverige Sverige Comite virtute (Med dygden som följeslagare
109 21 november 1785 Bonde, Carl i VJs julnummer 1942.jpg Carl Bonde af Björnö Greve, Hovmarskalk hos Sofia Albertina 1770
President i Vasa Hovrätt 1781-1788
En af Rikets Herrar1782
Riksråd och Riksmarskalk 1788
Sverige Sverige Amica Veritas (Sanningen mig kär)
110 23 juni 1786 Duwall, Johan Didrik (ur Svenska landtmarskalkar).jpg Johan Didrik Duwall Friherre
Generallöjtnant
Sverige Sverige
111 3 juli 1786 Fiedrichvidenmark.jpg Fredrik VI av Danmark Kronprins
Kung av Danmark 1808-1839
Danmark Danmark
112 27 november 1786 Charles Emil Lewenhaupt den yngre Greve
En av rikets herrar
Sverige Sverige
113 27 november 1786 Hård, Johan Ludvig-1834.jpg Johan Ludwig Hård Svensk greve
f.d. Preussisk generallöjtnant
Sverige Sverige
114 5 november 1787 Arveprins Frederik.jpg Arvprins Fredrik av Danmark Arvprins Danmark Danmark
115 26 november 1787 Nils Posse Greve
En av rikets herrar
Sverige Sverige
116 26 november 1787 Sin foto.svg Arvid Fredrik Kurck Friherre, Greve från 1797
President i Göta hovrätt 1781-1792
President i Kammarkollegium 1792-1801
Sverige Sverige Quo jus, huc animus
117 28 april 1790 Armfelt.png Gustaf Mauritz Armfelt Finsk greve 1811 Sverige Sverige Trogen och ståndaktig Dubbad 28 april 1791
Avförd 22 sept 1794 - 16 november 1799, utländsk riddare 25 november 1811
118 22 november 1790 Philip von Platen.jpg Philip von Platen Friherre från 1797
Generalguvernör i Pommern 1796-1800
Fältmarskalk 1799
Sverige Sverige Tout au devoir ( Allt för plikten) Dubbad 28 april 1791
119 22 november 1790 JohanGabrielOxenstierna.jpg Johan Gabriel Oxenstierna af Korsholm och Wasa Greve
Riksråd 1786-1789
Riksmarskalk 1792-1801
Sverige Sverige Avito in patriam amore Dubbad 28 april 1791
120 22 november 1790 Adolf Fredrik Munck af Fulkila.jpg Adolf Fredrik Munck Greve och hovman
Hovstallmästare
Sverige Sverige Dubbad 28 april 1791
Fick rätt att bära ordenstecknet infattat i diamanter
121 22 november 1790 Levitsky Igelstrom.jpg Otto Henrik Igelström Rysk Greve och General
Rysk ambassadör i Sverige 1792
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Dubbad 28 april 1791
122 22 november 1791 Ruuth, Eric (ur Svenska landtmarskalkar).jpg Eric Ruuth Friherre, Greve från 1792
En av rikets herrar 1792
Generalguvernör i Pommern 1792-1796
Sverige Sverige Conscientia Fretus Dubbad 28 april 1792 av riksföreståndaren hertig Karl

Gustav IV Adolf (1792–1809)[redigera | redigera wikitext]

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Anmärkning
123 21 november 1794 Reuterholm.jpg Gustaf Adolf Reuterholm Friherre, Friherre
President
Sverige Sverige
124 21 november 1794 Carl Adam Wachtmeister.jpg Carl Adam Wachtmeister Friherre, Greve
Överstemarskalk
Sverige Sverige
125 21 november 1794 Sin foto.svg Johan Vilhelm Sprengtporten Friherre
General
Sverige Sverige
126 24 november 1794 Curt von Stedingk.JPG Curt von Stedingk Ambassadör i S:t Petersburg 1790-1808, 1809-1811
En av rikets herrar 1796
Svensk adelsman 1797, Friherre 1800, Greve 1809
Fältmarskalk 1811
Sverige Sverige More parentum (Enligt förfädernas sed) Proklamerad och dubbad av Katarina II av Ryssland i S:t Petersburg 28 april 1795
127 24 november 1794 Magnus Fredrik Brahe, 1756- 1826. Oljemålning på duk - Skoklosters slott - 39137.tif Magnus Fredrik Brahe Friherre, Greve
En av rikets herrar
Sverige Sverige
128 24 november 1794 HansHenrikEssen.jpg Hans Henric von Essen Greve från 1809, Överste 1787
En av rikets herrar 1800
Generalguvernör i Pommern 1800-15
Statsråd 1809
Fältmarskalk 1811
Riksståthållare i Norge 1814-16
Riksmarskalk 1816
Sverige Sverige Äran icke lyckan Dubbad 28 april 1795
129 2 november 1795 Friedrich franz 1.jpg Fredrik Frans I Storhertig av Mecklenburg-Schwerin Flagge Großherzogtümer Mecklenburg.svg Mecklenburg-Schwerin
130 2 november 1795 Alexander Roslin 026.jpeg Thure Leonard Klinckowström En af Rikets Herrar 1795
Överstemarskalk 1797
President i Wismarska tribunalet
Sverige Sverige
131 21 november 1796 Klingspar.png Wilhelm Mauritz Klingspor Friherre, Greve från 1799
En av rikets herrar 1800
Fältmarskalk 1808
Överståthållare 1809-1810
Sverige Sverige
132 21 november 1796 Sin foto.svg Fabian Wrede Greve
Överstekammarjunkare
Sverige Sverige
133 6 oktober 1797 Karl Friedrich von Baden.jpg Karl Fredrik Markgreve av Baden 1738-1803
Kurfurste av Baden 1803-1806
Storhertig av Baden 1806-1811
Storhertigdömet Baden Baden
134 8 oktober 1797 Karel Lodewijk van Baden aka Karl Ludwig von Baden aka Margrave Charles Louis of Baden.jpg Karl Ludvig Arvprins av Baden Storhertigdömet Baden Baden
135 1 november 1797 Wrangel Anton Johan d y-Ugglan.jpg Anton Johan Wrangel En af Rikets Herrar 1784
Förste Amiral
Chef för örlogsflottan 1797
Sverige Sverige Ne Cede Malis (Vik ej för motgång) Ej dubbad
136 1 november 1797 J A Meijerfeldt.jpg Johan August Meijerfelt Kammarherre 1739
Fältmarskalk 1799
En af Rikets Herrar 1792
Sverige Sverige Animus Secundis dubiisque Rectus (En själ som är upprätt i med- och motgång) Dubbad 29 april 1799
137 23 december 1797 FWIII.jpg Fredrik Vilhelm III Preussens kung 1797-1840 Kungariket Preussen Preussen
138 3 juli 1798 Sin foto.svg Karl Adolf Sveriges arvfurste Sverige Sverige Blev endast 7 dagar gammal
1799 Hans Axel von Fersen2.jpg Axel von Fersen Greve
Generallöjtnant
Ambassadör
En av rikets herrar, 1799
Riksmarskalk, 1801 - 1810
Sverige Sverige
140 9 november 1799 Gustav of Sweden (1799) c 1830.jpg Gustav Sveriges kronprins 1799-1809 Sverige Sverige
141 16 november 1799 Alexander I by S.Shchukin (1809, Tver).png Alexander I Rysslands tronföljare 1796-1801
Rysslands kejsare 1801-1825
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
146 14 juni 1800 JohanChristopherToll.jpg Johan Christopher Toll Friherre, Greve från 1814
Generalguvernör i Skåne 1801-1809
Fältmarskalk 1807
Sverige Sverige
147 8 oktober 1800 Samuel af Ugglas by Ulrika Pasch.jpg Samuel af Ugglas Greve
Landshövding i Stockholms län 1787-1802
Överståthållare under 1797 & 1800
Sverige Sverige
148 24 november 1800 Grand Duke Constantine Pavlovich of Russia.JPG Konstantin Pavlovitj Storfurste av Ryssland, tronföljare
Vicekung i Polen 1815-1830
Fältmarskalk 1807
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland

Karl XIII (1809–1818)[redigera | redigera wikitext]

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Anmärkning
157 3 juli 1809 Johan Liljencrantz 1780.jpg Johan Liljencrantz Greve
president i Kommerskollegium
Sverige Sverige Integre et provide
161 3 juli 1809 Hrabia Lars von Engeström (1751 - 1826).png Lars von Engeström Friherre 1809
Statsminister för utrikes ärendena 1809-1824
Greve 1813
Sverige Sverige Speravit rebus infestis (Han hoppades i motgången) Dubbad 4 maj 1810
162 3 juli 1809 Greve Gustaf Wachtmeister.jpg Gustaf Wachtmeister Greve
General
En av rikets herrar, 1817
Sverige Sverige Comite virtute (Med dygden som följeslagare) Dubbad 4 maj 1810
163 3 juli 1809 Mikael Anckarsvard.jpg Mikael Anckarsvärd Greve 1809
Generallötjnant
Landshövding
Sverige Sverige Medborgares aktning Dubbad 4 maj 1810
164 28 december 1809 Carl August of Sweden 1809 by Per Krafft the Younger.jpg Karl August Prins av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
Sveriges kronprins 1809-1810
Sverige Sverige För lagen och fosterlandet
165 3 februari 1810 Napoleon Groot.jpg Napoleon I Frankrikes kejsare 1804-1814 & 1815
Italiens kung 1805-1814
Frankrike Frankrike
168 30 mars 1810 Général Honoré Charles Michel Joseph Reille.jpg Honoré Charles Reille Greve
Marskalk av Frankrike
Frankrike Frankrike
169 21 augusti 1810 CarlXIVJohnSweden.jpg Karl XIV Johan Furste av Ponte Corvo
Sveriges kronprins 1810-1818
Norges kronprins 1814-1818
Sveriges och Norges Konung 1818-1844
Sverige Sverige
Norge Norge
Frankrike Frankrike
På sin sköld: Sveriges Sällhet
Som valspråk i egenskap av kung: Folkets kärlek min belöning
170 26 september 1810 Crownprince Oscar of Sweden painted by Joseph Karl Stieler.jpg Oscar I Sveriges arvfurste
Hertig av Södermanland från 1811
Sveriges och Norges kronprins 1818-1844
Sveriges och Norges Konung 1844-1859
Sverige Sverige
Norge Norge
Frankrike Frankrike
Rätt och sanning
171 4 november 1810 Joseph-Bonaparte.jpg Joseph Bonaparte Kung av Neapel 1806-1808
Kung av Spanien 1808-1813
Frankrike Frankrike
172 3 november 1810 JeromeB2.jpg Jérôme Bonaparte Prins av Frankrike från 1804
Kung av Westfalen 1807-1813
Marskalk av Frankrike från 1850
Frankrike Frankrike
177 29 augusti 1811 Friedrich Wilhelm IV von preussen 1847.jpg Fredrik Vilhelm IV Kung av Preussen Kungariket Preussen Preussen
178 25 november 1811 Mathias Rosenblad (from Hildebrand, Sveriges historia).jpg Mathias Rosenblad Friherre
En av rikets herrar
Sverige Sverige Mens conscia recti (Ett sinne medvetet om det rätta) Dubbad 28 april 1812
Tilldelad orden med briljanter 1 jan 1831
179 25 november 1811 Carl Johan Adlercreutz.jpg Carl Johan Adlercreutz Greve 1814, Generaladjutant för armén 1809-15
General 1811
En af Rikets Herrar 1813
Sverige Sverige Secundus dubiisque rectus (Rakryggad i med- och motgång) Dubbad 28 april 1812
180 4 september 1812 Franz Krüger - Portrait of Emperor Nicholas I - WGA12289.jpg Nikolaj I Storfurste av Ryssland
sedermera Tsar
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
184 23 november 1812 Lagerbring, Carl (ur Svenska landtmarskalkar).jpg Carl Lagerbring Greve
Statsråd
Sverige Sverige Adversis non frangi
(Ej nedslås av motgången)
185 23 november 1812 Carl Morner af Tuna.jpg Carl Mörner Greve
Överståthållare
Sverige Sverige Utan fruktan, utan överdåd
186 23 november 1812 Johan af Puke (1751-1816), ur Svenska Familj-Journalen.png Johan af Puke Generalamiral av Kungliga Flottan
Greve
Statsråd
En af Rikets Herrar
Sverige Sverige Ihärdig och pålitlig Förhindrad vid dubbningen men erhöll tillstånd att anlägga bandet 28 april 1813
187 14 april 1813 Willemi.jpg Vilhelm I Furste av Fulda och Corvey 1802-07
furset av Nassau och Oranien 1806
Furste av Nederländern 1813
Kung av Nederländerna och Hertig av Luxemburg 1815
Storhertig av Luxemburg 1815
Nederländerna Nederländerna
188 28 april 1814
(10 oktober 1813)
Blücher.jpg Gebhard Leberecht von Blücher Generalfältmarskalk 1813
Furst Blücher von Wahlstatt 1814
Kungariket Preussen Preussen Vorvärts! (Framåt!)
191 12 april 1814 Hw-metternich.jpg Klemens von Metternich Österrikisk hov- och statskanlser Österrike Österrike
200 26 september 1815 Sin foto.svg Georg Frederik von Krogh General i Norges armé Norge Norge Pro Traditione et Patria
202 7 oktober 1816 Sin foto.svg Fredrik Tersmeden Friherre, generalmajor, president i Kammarrätten Sverige Sverige Consilioque manuque (med både klokhet och kraft) Dubbad 28 april 1817
203 7 oktober 1816 Olof rudolf cederström sbh.jpg Olof Rudolf Cederström Generalamiral av Kungliga Flottan
Greve
Statsråd
En af Rikets Herrar
Sverige Sverige Dubbad 28 april 1817
205 10 januari 1817 Georg (Mecklenburg-Strelitz).jpg Georg Storhertig av Mecklenburg-Strelitz Mecklenburg-Strelitz Mecklenburg-Strelitz
206 28 april 1817 Johan August Sandels.jpg Johan August Sandels General 1818
En af Rikets Herrar
Riksståthållare i Norge 1819-1827
Fältmarskalk 1824
Sverige Sverige Constantia et virtute (Med fasthet och mod) Erhöll tillstånd att anlägga bandet 23 juni 1818
Dubbad 11 maj 1819
207 4 juli 1817 A F Skjöldebrand (from Hildebrand, Sveriges historia).jpg Anders Fredrik Skjöldebrand General och Statsråd
En af Rikets Herrar
Sverige Sverige Ausis fausta sidera (Stjärnorna gynnar det djärva företaget) Erhöll tillstånd att anlägga bandet 23 juni 1818
Dubbad 11 maj 1819

Karl XIV Johan (1818–1844)[redigera | redigera wikitext]

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Anmärkning
212 11 maj 1818 Jakob Axelsson Lindblom, Archbishop of Uppsala, NF.png Jacob Axelsson Lindblom Biskop i Linköpings stift 1786-1805
Ärkebiskop 1805-1819
Sverige Sverige Integre ac libere
214 5 september 1818 Jacob De la Gardie (1768-1842) (from Hildebrand, Sveriges historia).jpg Jacob De la Gardie Greve & General Sverige Sverige
216 1 december 1821 EugeneBeau.jpg Eugen av Leuchtenberg Fransk prins 1804
Vicekonung av Italien 1805-14
Bayersk hertig av Leuchtenberg och furste av Eichstädt 1817
Bayern Bayern
september 1822 Painting of Baltzar von Platen (1766-1829).jpg Baltzar von Platen Greve
Viceamiral
Göta Kanals skapare
Sverige Sverige
221 19 juni 1823 Carl De Geer (1781–1861).jpg Carl De Geer af Leufsta Greve
Statsråd
Sverige Sverige Fri och laglydig
225 14 maj 1824 Löwenhielm, Carl (ur Löwenhielm 1927-1929).jpg Carl Axel Löwenhielm Greve
Statsråd
Sverige Sverige
226 23 maj 1824 Hansgabriel trollewachtmeister.jpg Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister Greve
Statsråd
Sverige Sverige
228 28 januari 1825 Karl Nesselrode.jpg Karl Robert von Nesselrode Greve och statsman
Rysslands utrikesminister 1816-1856
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
229 11 maj 1825 Johan Henrik Tawast.jpg Johan Henrik Tawast Överstkammarjunkare
General
En af Rikets Herrar
Sverige Sverige Ära och tacksamhet Dubbad 19 juni 1826
233 6 mars 1826 Alexander II of Russia by Monogrammist V.G. (1888, Hermitage) detail.jpg Alexander II Rysslands tronföljare 1825-1855
Rysslands kejsare 1855-1881
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
234 3 maj 1826 Carl XV of Sweden c 1870 (2).jpg Karl XV Sveriges arvfurste
Hertig av Skåne
Sveriges och Norges kronprins 1844-1859
Sveriges och Norges Konung 1859-1872
Sverige Sverige
Norge Norge
Land skall med lag byggas
235 26 januari 1827 Gustaf Löwenhielm (from Hildebrand, Sveriges historia).jpg Gustaf Löwenhielm Överstekammarjunkare
Envoyé i Paris
General
En af Rikets herrar
Sverige Sverige Candore et fortitudine (Med ärlighet och mod) I sin frånvaro förklarad dubbad 29 juni 1829
Tilldelad orden med briljanter 6 februari 1843
238 4 juli 1827 Johan Adam Cronstedt.jpg Johan Adam Cronstedt Generallöjtnant 1809
Landshövding i Östergötlands län 1810-17
Sverige Sverige In Amicitia constans (Trofast i vänskap) 28 juni 1829
239 21 januari 1829 Oscar II of Sweden 1898.jpg Oscar II Sveriges arvfurste
Hertig av Östergötland
Sveriges och Norges konung 1872-1905
Sveriges Konung 1905-1907
Sverige Sverige
Norge Norge
Brödrafolkens väl
Sveriges väl (efter 1905)
241 8 mars 1829 Carl Henrik Posse 1767-1843.jpg Carl Henric Posse Greve, General 1832
En af Rikets Herrar 1836
Sverige Sverige Sanning och pligt 28 juni 1829
252 14 april 1835 Ferdinand I; Keizer van Oostenrijk.jpg Ferdinand I Österrikes kejsare 1835-1848 Österrike Österrike Recta tueri
253 11 juli 1835 Otto of Greece.jpg Otto I av Grekland Greklands kung 1832-1862 Kungariket Grekland Kungariket Grekland
261 28 januari 1837 G F Mörner.jpg Gustaf Fredrik Mörner af Morlanda greve
kabinettkammarherre
generallöjtnant
Sverige Sverige Dubbad
11 maj 1838
i slottskyrkan
264 28 januari 1838 Militär o diplomat Magnus Björnstjerna (1779-1874) Bex.JPG Magnus Fredrik Ferdinand Björnstjerna Greve
Envoye
generallöjtnant
Sverige Sverige Dubbad
11 maj 1838
i slottskyrkan
265 7 maj 1838 Sin foto.svg Gustaf Algernon Stierneld Friherre
Statsråd
Sverige Sverige
266 11 maj 1838 Bror Cederström (Ur vår samtid).jpg Bror Cederström Friherre
Hovmarskalk
Generallöjtnant
Sverige Sverige Recte Faciendo neminem timere (Att handla rätt och frukta ingen) Dubbad 23 maj 1840
267 12 juni 1838 KonstantinNikolrussland.jpg Konstantin Nikolajevitj Storfurste av Ryssland Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
268 12 juni 1838 Christofor Lieven by Lawrence.jpg Christoph von Lieven Rysk diplomat Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
269 12 juni 1838 Orlov A F-by Kruger.jpg Alexei Fjodorowitsch Orlow Rysk general Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
270 12 juni 1838 Франц Крюгер - портрет князя А. С. Меншикова.jpg Aleksandr Sergejevitj Mensjikov Rysk general Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
271 31 december 1838 BernhardIIsamei.JPG Bernhard II Hertig av Sachsen-Meiningen Sachsen Sachsen Troget och ståndaktigt
275 14 juni 1841 Friedrichviidenmark.jpg Fredrik VII Danmarks kronprins 1839-1848
Danmarks kung 1848-1863
Danmark Danmark Folkets kärlek min styrka
276 24 juni 1841 Palmstierna, Carl Otto (ur Svenska landtmarskalkar).jpg Carl Otto Palmstjerna Friherre
Överstekammarjunkare
Sverige Sverige Caræ omnia patriæ (Allt för ett älskat fosterland)
277 24 juni 1841 Carl Fredrik af Wingård.jpg Carl Fredrik af Wingård Biskop i Göteborgs stift 1818-1839
Ärkebiskop 1839-1851
Sverige Sverige Constans fiducia veri (Ståndaktig förtröstan på sanningen)
278 4 juli 1841 Sin foto.svg Carl Peter Törnebladh Herr
En av rikets herrar
Sverige Sverige Justitia libertatis præsidium
(Rätten är frihetens värn)
279 5 augusti 1842 Dawe, Mikhail Vorontsov.jpg Mikhail S. Vorontsov Rysk Durchlaucht
Fältmarskalk
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Semper immota fides
(Alltid orubbad trohet)
280 24 augusti 1842 Marechal-soult.jpg Nicolas Jean de Dieu Soult Hertig av Dalmatien
Marskalk av Frankrike
Frankrike Frankrike
281 6 februari 1843 Gabriel Poppius 1831.jpg Gabriel Poppius Justitieråd 1809-1826
President i kommerskollegium 1826-1833
Sverige Sverige Probitate
(Genom ärlighet)
Den förste ofrälse Serafimerriddaren
282 6 februari 1843 GustafOlofLagerbring.JPG Gustaf Olof Lagerbring Friherre (1815)
Generallöjtnant (1826)
Sverige Sverige Konung och fädernesland I sin frånvaro förklarad dubbad 11 maj 1843
283 6 februari 1843 Sin foto.svg Erland Hederstierna Herr Sverige Sverige Aequiter et humane
(Rätt och hovsamt)
Dubbad 11 maj 1843 i Konungens rum
284 6 februari 1843 N J L Krog by Flintoe.png Nicolai Johan Lohmann Krog Norskt statsråd Sverige Sverige I sin frånvaro dubbad 11 maj 1843
285 6 februari 1843 Carl Maria Wedel-Jarlsberg.jpg Ferdinand Carl Maria Wedel-Jarlsberg Friherre Norge Norge Handlar du rätt har du intet att frukta
286 21 juni 1843 KonstantinHohenzHech.jpg Friedrich Wilhelm II Konstantin Furste av Hohenzollern-Hechingen Hohenzollern-Hechingen Hohenzollern

Oscar I (1844–1859)[redigera | redigera wikitext]

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Anmärkning
287 2 maj 1844 Pfuel.jpg Ernst von Pfuel General av infanteriet
Diplomat
Kungariket Preussen Preussen
288 11 juni 1844 Pedro II of Brazil - Brady-Handy.jpg Peter II Brasiliens kejsare 1831-1889 Kejsardömet Brasilien Kejsardömet Brasilien
289 28 september 1844 LudwigI-Bayern.jpg Ludvig I av Bayern Bayerns kung 1825-1848 Bayern Bayern
1844 Arvid Mauritz Posse 1845.jpg Arvid Mauritz Posse Justitiestatsminister och riksmarskalk Sverige Sverige
292 20 augusti 1845 Chernyshov Alexander.jpg Aleksandr Ivanovitj Tjernisjev Rysk furste
General
Krigsminister 1827-1852
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
293 16 juli 1846 Arveprins Ferdinand.jpg Ferdinand Arvprins av Danmark Danmark Danmark
294 23 november 1846 Albrecht Elof Ihre-1833.jpg Albrecht Elof Ihre Friherre
Ecklesiastikminister 1840-1842
Statsminister för utrikes ärendena 1842-1846
Sverige Sverige Non præceps iræ
296 8 januari 1847 Wilhelm1.jpg Wilhelm I Prins av Preussen
Preussens tronföljare 1840-1861
Preussens kung 1861-1888
Tysk kejsare 1871-1888
Kungariket Preussen Preussen
Tyskland Tyskland
297 21 augusti 1847 Frederik Due.png Frederik Due Norges statsminister i Stockholm Norge Norge
298 8 juni 1848 Christian IX of Denmark.jpg Kristian IX Prins av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Prins av Danmark från 1853
Danmarks kung 1863-1906
Danmark Danmark
299 25 oktober 1848 Adam Wilhelm Moltke.jpg Adam Wilhelm Moltke Länsgreve till Bregentved
Danmarks konseljpresident 1848-1852
Danmark Danmark
300 28 april 1849 Löwenhielm, Carl Gustaf cirka 1820 (ur Löwenhielm 1927-1929).jpg Carl Gustaf Löwenhielm Greve
Generallöjtnant och kammarherre
Sverige Sverige
301 28 april 1849 Jakob Vilhelm Sprengtporten.png Jakob Wilhelm Sprengtporten Överhovjägmästare, överståthållare och generalmajor Sverige Sverige
302 23 maj 1849 William III of the Netherlands.jpg Wilhelm III Nederländernas kung 1849-1890
Luxemburgs storhertig 1849-1890
Nederländerna Nederländerna
Luxemburg Luxemburg
Je maintiendrai
304 30 oktober 1849 Leopold portret winterhalter.jpg Leopold I Belgarnas konung 1831-1865
Prins av Sachsen Coburg och Gotha
Belgien Belgien
Sachsen-Coburg-Gotha Sachsen-Coburg-Gotha
L'Union fait la Force
305 10 februari 1850 Wilhelm Friedrich Karl von Oranien-Nassau.jpg Fredrik Prins av Nederländerna Nederländerna Nederländerna Je maintiendrai Far till Drottning Lovisa
306 23 februari 1850 Dutch Crown Prince Willem.jpg Wilhelm Prins av Nederländerna
Prins av Oranien
Nederländerna Nederländerna Je maintiendrai
307 23 februari 1850 PrinsHendrikderNederlanden3.jpg Henrik Prins av Nederländerna Nederländerna Nederländerna
308 26 juni 1850 Gustaf Vive Sparre.jpg Gustaf Sparre Greve
Justitiestatsminister 1848-1856
En av rikets herrar 1848
Sverige Sverige
310 26 juni 1850 Johanpeterlefren.png Johan Peter Lefrén Generallöjtnant
President i Krigskollegium och chef för HM Konungens stab
Sverige Sverige
311 9 juli 1850 Franz joseph1.jpg Franz Josef Österrikes kejsare 1848-1916
Ungerns kung 1867-1916
Kejsardömet Österrike Kejsardömet Österrike
312 9 juli 1850 FransKarel.jpg Frans Karl Ärkehertig av Österrike
Prins av Ungern från 1867
Kejsardömet Österrike Kejsardömet Österrike
313 4 september 1851 Gyllenhaal, Lars Herman (ur Svenska landtmarskalkar).jpg Lars Herman Gyllenhaal Friherre
President i Göta hovrätt
Justitiestatsminister 1843-1844
Lantmarskalk 1850
Sverige Sverige
314 15 februari 1852 31- Rei D. Fernando II - O Artista.jpg Ferdinand II Prins av Sachsen Coburg och Gotha
Prins av Portugal 1836-1837
Titulärkung av Portugal från 1837
Portugal Portugal
Sachsen-Coburg-Gotha Sachsen-Coburg-Gotha
315 17 maj 1852 Leopold ii garter knight.jpg Leopold II Hertig av Brabant
Belgarnas konung 1865-1909
Kongostatens härskare
Belgien Belgien L'Union fait la Force
317 9 september 1852 Jagerspacher - Georg V of Hannover (b&w).jpg Georg V Hannovers kung 1851-1866
Prins av Storbritannien
Hertig av Cumberland
Hannover (provins) Hannover
Storbritannien Storbritannien
Suscipere et finire
319 28 april 1853 Sin foto.svg Carl Fredrik Coyet Amiral och kammarjunkare Sverige Sverige
320 28 april 1853 Sin foto.svg Mauritz Axel Lewenhaupt Greve
Riksmarskalk och generalmajor
Sverige Sverige Ad exemplia majorum
321 28 april 1853 J. H. Vogt.png Jørgen Herman Vogt Norges statsminister i Stockholm Norge Norge
322 3 maj 1853 Don Francisco de Asís.jpg Frans av Assisi Titulärkung av Spanien 1846-1902 Spanien Spanien
323 28 april 1854 Sin foto.svg Edvard Fredrik von Saltza Överstekammarjunkare Sverige Sverige
325 10 oktober 1855 Franz Xaver Winterhalter Napoleon III.jpg Napoleon III Kejsare av Frankrike Frankrike Frankrike
326 17 november 1855 Canrobert.jpg François Certain Canrobert Marskalk av Frankrike Frankrike Frankrike
327 20 december 1855 AlexandreWalewski.jpg Alexander Walewski Frankrikes statsminister Frankrike Frankrike
328 28 januari 1856 Prince Albert - Franz Xaver Winterhalter 1842.jpg Albert Prins av Sachsen-Coburg-Gotha
brittisk prinsgemål
Sachsen-Coburg-Gotha Sachsen-Coburg-Gotha
Storbritannien Storbritannien
Treu und fest
329 28 april 1856 Sin foto.svg Johan Fredrik Fåhraeus Statsråd och generaltulldirektör Sverige Sverige Firmitate fideque
330 17 maj 1856 De Graaf van Vlaanderen.jpg Filip Prins av Belgien, Greve av Flandern Belgien Belgien L'Union fait la Force
331 14 juni 1856 Napoléon Eugène Bonaparte, sitting.jpg Louis Napoléon Bonaparte Prins Napoleon av Frankrike Frankrike Frankrike
332 12 september 1856 Napoléon Joseph Charles Paul Bonaparte painting.jpg Napoléon Joseph Bonaparte Prins Napoleon av Frankrike Frankrike Frankrike
333 20 september 1856 Ludvig Nicolaus von Scheele by E. Lange.jpg Ludvig Nicolaus von Schéele Danmarks utrikesminister Danmark Danmark
334 10 oktober 1856 Denkmal Herzogs Adolph von Nassau in Königstein.jpg Adolf HH Hertig av Nassau
sedermera Storhertig av Luxemburg
Luxemburg Luxemburg
Nassau Nassau
335 24 november 1856 Sin foto.svg Elias Lagerheim Sveriges utrikesminister 1856-1858 Sverige Sverige Ex patrum exemplis
336 28 december 1857 Bluhme.jpg Christian Albrecht Bluhme Danmarks konseljpresident 1864-1865 Danmark Danmark Ordo et modus
337 9 mars 1858 Henning Hamilton.jpg Henning Hamilton Landshövding och en av de Aderton Sverige Sverige
339 16 juni 1858 Gustaf V av Sverige.jpg Gustaf V Sveriges och Norges arvfurste, hertig av Värmland
Sveriges och Norges kronprins 1872-1905
Sveriges kronprins 1905-1907
Sveriges Konung 1907-1950
Sverige Sverige
Norge Norge
Med folket för fosterlandet
340 12 juli 1858 Manderström, Ludvig-1836.jpg Ludvig Manderström Ledamot av Svenska akademin och utrikesminister Sverige Sverige
342 20 september 1858 Sin foto.svg Carl Mansbach Generalmajor och envoyé Norge Norge

Karl XV (1859–1872)[redigera | redigera wikitext]

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Anmärkning
344 11 augusti 1859 WP Wrangel.jpg Friedrich von Wrangel Preussisk fältmarskalk Kungariket Preussen Preussen
345 16 augusti 1859 Sin foto.svg Feodor von Berg Rysk fältmarskalk Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
346 20 september 1859 Nikolay Alexandrovich by Tyurin.jpg Nikolaj Alexandrovitj av Ryssland Storfurste av Ryssland Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
348 4 november 1859 Sin foto.svg Ferdinand Braunerhielm Överhovstallmästare Sverige Sverige
349 15 november 1859 Oscar Bernadotte, Svenskt porträttgalleri.jpg Oscar Sveriges arvfurste, hertig av Gotland
Prins Bernadotte från 1888
Greve Bernadotte af Wisborg från 1892
Sverige Sverige
Norge Norge
350 23 december 1859 Sin foto.svg Gustaf af Nordin Envoyé, generalmajor och kammarherre Sverige Sverige
351 5 maj 1860 Louis De Geer 1818-1896 from Hildebrand Sveriges historia.jpg Louis de Geer Sveriges förste Statsminister 1876-1880 Sverige Sverige
353 5 maj 1860 Erik Gabriel von Rosén.jpg Eric Gabriel von Rosén Greve
Hovrättspresident
Sverige Sverige
354 5 maj 1860 Henrik Reuterdahl, Archbishop of Uppsala, NF.png Henrik Reuterdahl Ärkebiskop Sverige Sverige
355 16 maj 1860 Alexander Mikhailovich Gorchakov.jpg Aleksander Michailovitj Gortjakov Rysslands rikskansler Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
357 12 juli 1860 Leopoldo ODonnell.jpg Leopoldo O’Donnell hertig av Tetuan, spansk konseljpresident och marskalk Spanien Spanien
359 19 oktober 1860 Friedrich Wilhelm (Mecklenburg-Strelitz).jpg Fredrik Wilhelm HH Storhertigen av Mecklenburg-Strelitz Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern
361 28 januari 1861 Bernhard von Beskow 1830.jpg Bernhard von Beskow Ledamot av Svenska akademin Sverige Sverige
362 27 februari 1861 Carl of Sweden (1861) 1929.jpg Carl Sveriges arvfurste, hertig av Västergötland Sverige Sverige
363 26 augusti 1861 Patrice de Mac Mahon.jpg Patrice de Mac-Mahon Hertig och Marskalk av Frankrike Frankrike Frankrike
366 30 augusti 1861 VictorEmmanuel2.jpg Viktor Emanuel II HM Konungen av Italien Kungariket Italien Kungariket Italien
367 27 november 1861 D.Luis I.jpg Ludvig I HM Konungen av Portugal Portugal Portugal
368 28 januari 1862 Johan August Gripenstedt.jpg Johan August Gripenstedt Finansminister 1856-1866 Sverige Sverige
369 14 mars 1862 Umberto I di Savoia.jpg Umberto I Kronprins, senare kung av Italien Kungariket Italien Kungariket Italien
370 23 juli 1862 RANDON2.jpg Jacques-Louis Randon Marskalk av Frankrike Frankrike Frankrike
371 7 augusti 1862 Frederic8-(1863-1868).jpeg Fredrik VIII HKH Kronprinsen av Danmark (serdermera Kung av Danmark) Danmark Danmark
372 3 maj 1863 Frederik Stang pm of Norway.jpg Frederik Stang Norges Statsminister Norge Norge
373 2 augusti 1863 Amadeo king of Spain.jpg Amadeus I HH Hertigen av Aosta (sedermera Konungen av Spanien) Spanien Spanien
Kungariket Italien Kungariket Italien
374 7 augusti 1863 Essen, Gustaf Adolf Fredrik Wilhelm von (ur Henning 1950).jpg Gustaf von Essen Greve
Överhovstallmästare, generalmajor
Sverige Sverige
375 24 februari 1864 Karl Anton von Hohenzollern.jpg Karl Anton HH Fursten av Hohenzollern-Sigmaringen Hohenzollern-Sigmaringen Hohenzollern-Sigmaringen
376 24 februari 1864 ErnstISA.jpg Ernst I HH Hertigen av Sachsen-Altenburg Sachsen Sachsen
377 9 april 1864 Ludwig II king of Bavaria.jpg Ludvig II HM Konungen av Bayern Bayern Bayern
378 3 maj 1864 Sin foto.svg Georg Sibbern Norges statsminister i Stockholm Norge Norge
379 3 maj 1864 Olof Fåhræus (1796–1884, ur Svenska Familj-Journalen).png Olof Fåhraeus Statsråd Sverige Sverige
380 14 maj 1864 Leopold IV Anhalt.jpg Leopold IV Hertig av Anhalt-Dessau Anhalt Anhalt
381 27 september 1864 Edward VII.-Großbritannien.jpg Edvard VII Prins av Storbritannien
Prins av Sachsen-Coburg och Gotha
Prins av Wales
Storbritanniens kung 1901-1910
Kejsare av Indien 1901-1910
Storbritannien Storbritannien
Sachsen-Coburg-Gotha Sachsen-Coburg-Gotha
382 4 oktober 1864 Sin foto.svg Nuno José Severo de Mendonça Rolim de Moura Barreto Portugals konseljpresident Portugal Portugal
383 27 mars 1865 Drouy.jpg Édouard Drouyn de Lhuys Frankrikes utrikesminister Frankrike Frankrike
385 5 juni 1865 Kramskoy Alexander III.jpg Alexander II HKH Tronföljaren av Ryssland (sedermera Tsar) Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
386 1 augusti 1865 Prins Eugen, Svenskt porträttgalleri.jpg Eugen Sveriges arvfurste, hertig av Närke
Norges arvfurste
Sverige Sverige
Norge Norge
387 21 juni 1866 Gustaf Lagerbjelke 1904.jpg Gustaf Lagerbjelke Greve och Landshövding Sverige Sverige
388 28 januari 1867 Baltxar von platen.jpg Baltzar von Platen Statsråd, konteramiral Sverige Sverige
3 september 1867 Sin foto.svg Rollin Fransk divisionsgeneral Frankrike Frankrike
3 september 1867 Sin foto.svg Léonel de Moustier Frankrikes utrikesminister Frankrike Frankrike
3 september 1867 Adolphe Niel.PNG Adolphe Niel Marskalk av Frankrike och fransk försvarsminister Frankrike Frankrike
392 17 april 1868 King George of Hellenes.jpg George I HM Konungen av Grekland Kungariket Grekland Kungariket Grekland
393 29 juli 1868 Sin foto.svg Wulff Henrik Bernhard von Scheel-Plessen Greve
Geheime-konferensråd, Envoyé, kammarherre
Danmark Danmark
394 27 juli 1869 Grand Duke Vladimir Alexandrovich.jpg Vladimir Alexandrovitj Storfurste av Ryssland Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
395 27 juli 1869 Sin foto.svg Johann Prins av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg Danmark Danmark
396 27 juli 1869 K V Frijs.jpg Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs Länsgreve till Friisenborg
Danmarks konseljpresident 1865-1870
Danmark Danmark
397 29 juli 1869 Sin foto.svg Carl Wachtmeister Statsråd Sverige Sverige
398 29 juli 1869 Sin foto.svg Johan Magnus Björnstjerna Lantförsvarsminister 1858-1862
Generallöjtnant från 1867
Sverige Sverige
399 2 november 1869 1820 Friedrich.jpg Fredrik Wilhelm Lantgreve av Hessen-Kassel Hessen Hessen
400 7 januari 1870 Karl Ludwig.jpg Karl Ludvig Ärkehertig av Österrike-Ungern Österrike-Ungern Österrike-Ungern
401 1 september 1871 Sin foto.svg Waldemar Tully von Oxholm Överhovmarskalk, överkammarherre och generalmajor Danmark Danmark
402 1 september 1871 Sin foto.svg Wilhelm Prins av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Generallöjtnant i Danmarks armé
Danmark Danmark

Oscar II (1872–1907)[redigera | redigera wikitext]

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Anmärkning
403 8 oktober 1872 Georg Victor Waldeck Pyrmont.jpeg Georg Viktor Waldeck-Pyrmonts furste
1845-1893
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
404 1 december 1872 Axel Adlercreutz (1821-1880).jpg Axel Adlercreutz Justitieråd 1860-1868
President i Göta hovrätt 1868-1874
Justitiestatsminister 1870-1874
Landshövding i Malmöhus län 1874-1880
Sverige Sverige
405 1 december 1872 Sin foto.svg Fabian Jacob Wrede af Elimä Friherre
Generallöjtnant
Sverige Sverige
406 13 mars 1873 Friedrich I Anhalt.jpg Fredrik I Anhalts hertig
1871-1904
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Anhalt Hertigdömet Anhalt
407 22 mars 1873 1801 Carl.jpg Karl Prins av Preussen Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
409 12 maj 1873 Painting of Gillis Bildt.jpg Gillis Bildt Friherre
Överståthållare 1862-1874
Riksmarskalk 1886-1888
Statsminister 1888-1889
Sverige Sverige
410 12 maj 1873 Portrait of swedish arch bishop anton niklas sundberg.jpg Anton Niklas Sundberg Biskop i Karlstads stift 1864-1870
Talman i andra kammaren 1867-1872
Ärkebiskop 1870-1900Talman i första kammaren 1878-1880
Sverige Sverige
411 12 maj 1873 François Charles du Barail.jpg François Charles du Barail General Frankrike Frankrike
412 12 maj 1873 Luigi Federico Menabrea.jpg Luigi Federico Menabrea Greve
Italiens konseljpresident 1867-1869
Kungariket Italien Kungariket Italien Virtus in ardus
413 12 maj 1873 Sin foto.svg Baron V von Liewen Generaladjutant
Hovjägmästare
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
12 maj 1873 Sin foto.svg Carl Göran Mörner Greve
Konsultativt statsråd 1851-1858
President i kammarrätten 1858-1874
Sverige Sverige
12 maj 1873 Sin foto.svg Richard Joseph Metternich-Winneburg Furste Österrike-Ungern Österrike-Ungern
12 maj 1873 Leonhard graf von blumenthal.png Leonhard von Blumenthal General av Infanteriet Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
416 23 maj 1873 Carlos I de Portugal.jpg Karl I Portugals kronprins 1863-1889
Portugals kung
1889-1908
Portugal Portugal Mördad av republikaner
417 18 juli 1873 Duke of Connaught and Strathearn.jpg Arthur Prins av Storbritannien
Prins av Sachsen-Coburg och Gotha 1850-1917
Hertig av Connaught och Strathearn (1874)
Kanadas generalguvernör 1911-1916
Storbritannien Storbritannien
Sachsen-Coburg-Gotha Sachsen-Coburg-Gotha
Far till kronprinsessan Margareta
418 28 augusti 1873 Alexej Alexandrovitj Storfurste av Ryssland Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
7 maj 1874 Benczur-andrassy gyula.jpg Gyula Andrássy d.ä. Österrike-Ungerns utrikesminister Österrike-Ungern Österrike-Ungern
421 19 juli 1874 Friedrich Karl von Preussen.jpg Fredrik Karl Prins av Preussen Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
422 1 december 1874 How do you do Mistress Martin?. Fritz von Dardel - Nordiska Museet - NMA.0037320.jpg Oscar Björnstjerna Generalmajor
Utrikesminister 1872-1880
Sverige Sverige
423 27 maj 1875 Valdemar.jpg Waldemar Prins av Danmark Danmark Danmark
424 29 maj 1875 Sin foto.svg August Prins av Württemberg Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Württemberg Württemberg
425 31 maj 1875 Bismarck pickelhaube.jpg Otto von Bismarck Preussens ministerpresident 1862-1888
Tysklands rikskansler 1871-1888
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
In trinitate robur
426 2 juni 1875 König Albert von Sachsen.jpg Albert I Sachsens kung
1873-1902
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Sachsen Sachsen
providentiae memor
427 9 juni 1875 SophieenKarlAlexander.jpg Karl Alexander av Sachsen-Weimar Sachsen-Weimar-Eisenachs storhertig
1853-1901
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Sachsen Sachsen
428 19 juli 1875 Grand Duke Nicholas Nikolaevich of Russia (1831-1891).JPG Nikolaj Nikolajevitj Storfurste av Ryssland Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
429 19 juli 1875 Grand Duke Sergei 03.jpg Sergej Alexandrovitj Storfurste av Ryssland Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
430 19 juli 1875 PaulAleksandrovitsj.jpg Pavel Aleksandrovitj Storfurste av Ryssland Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
431 19 juli 1875 Sin foto.svg Vladimir Dolgorukij Furste
General
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
432 19 juli 1875 Sin foto.svg Alexander Adlerbergj Greve
General
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
433 19 juli 1875 Milyutin.jpg Dmitrij Miljutin Greve
General av infanteriet
Rysslands krigsminister 1861-1881
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
434 1 december 1875 G af ugglas.jpg Gustaf af Ugglas Friherre
Landshövding i Östergötlands län 1858-1867
Finansminister 1867-1870
Överståthållare 1874-1888
Sverige Sverige
435 1 december 1875 Retrato do Duque d’Ávila e Bolama - Miguel Ângelo Lupi, 1880.png António José de Ávila Hertig av Ávila & Bolama (1878)
Portugals konseljpresident 1868, 1870-1871, 1877-1878
Portugal Portugal
20 juni 1876 Nikolaï Nikolaïevitch von Leuchtenberg.jpg Nicholas von Leuchtenberg Hertig av Leuchtenberg Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
437 15 april 1877 FrederikIB.jpg Fredrik I Badens storhertig
1856-1907
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Storhertigdömet Baden Baden
Far till drottning Victoria
438 23 oktober 1877 AlfonsoXII.png Alfons XII Spaniens kung 1874-1885 Spanien Spanien Plus ultra
439 31 oktober 1877 Nadar - Louis Decazes (1819-1886).jpg Louis Decazes Hertig av Decazes och Glücksbjerg
Frankrikes utrikesminister 1873-1877
Frankrike Frankrike
440 1 december 1877 Gerhard Lagerstråle 1904.jpg Gerhard Lagerstråle Civilminister 1860-1868
Justitieråd 1868-1875
Sverige Sverige
441 25 april 1878 Cesarz.jpg Wilhelm II Prins av Preussen
Preussens kronprins under 1888
Tysk kejsare och Preussens kung
1888-1918
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
442 13 maj 1878 Karlaugerbgrhzgsaweieis.JPG Karl August Arvstorhertig av Sachsen-Weimar-Eisenach Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Sachsen Sachsen
443 30 november 1878 Sin foto.svg Carl Bonde Friherre
Överstekammarherre
Sverige Sverige
444 30 november 1878 Sin foto.svg Samuel August Sandels Greve
General
Hovmarskalk
Sverige Sverige
445 21 januari 1879 37917 Otto Richard Kierulf.jpg Otto Richard Kierulf Norges statsminister i Stockholm 1871-1884 Norge Norge
446 10 april 1879 Carol I of Romania.jpg Carol I Rumäniens kung
1881-1914
Rumänien Rumänien Nihil sine deo
447 15 april 1879 Rudolf Kronprinz 1881.jpg Rudolf Österrike-Ungerns kronprins 1858-1889 Österrike-Ungern Österrike-Ungern
448 15 maj 1879 Carl Johan Thyselius (Hildebrand Sveriges historia).jpg Carl Johan Thyselius Statsminister 1883-1884 Sverige Sverige Det meniga bästa
449 21 juni 1879 PeterII-Oldenburg.jpg Peter Hertig av Oldenburg Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
450 24 juli 1879 Portrait of Abdul Hamid II of the Ottoman Empire.jpg Abd ül-Hamid II Osmanska rikets sultan
1876-1909
Osmanska riket Osmanska riket
451 17 oktober 1879 Karl-Württemberg.jpg Karl I Württembergs kung
1864-1891
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Württemberg Württemberg
452 24 maj 1881 Alfred-sachsen-coburg-gotha.jpg Alfred Prins av Storbritannien
Hertig av Edinburgh (1866)

Sachsen-Coburg-Gothas hertig
1883-1900
Sachsen-Coburg-Gotha Sachsen-Coburg-Gotha
Storbritannien Storbritannien
453 24 maj 1881 Leopoldalbany.jpg Leopold Prins av Storbritannien
Prins av Sachsen-Coburg och Gotha
Hertig av Albany (1881)
Storbritannien Storbritannien
Sachsen-Coburg-Gotha Sachsen-Coburg-Gotha
Farfar till prinsessan Sibylla
454 9 juli 1881 Sin foto.svg Nikolaus Wilhelm Prins av Nassau-Weilburg Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland Bror till drottning Sofia
455 10 augusti 1881 Helmuth von Moltke (1800-1891).jpg Helmuth von Moltke den äldre Generalfältmarskalk
Tysklands generalstabschef 1871-1888
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
Erst wägen dann wagen
456 20 september 1881 Baden-friedrich-2.jpg Fredrik II Badens storhertig
1907-1918
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Storhertigdömet Baden Baden
Bror till drottning Victoria
458 21 september 1881 Grand Duke Ludwig IV of Hesse-Darmstadt and by Rhine.jpg Ludvig IV Hessen-Darmstadts storhetig
1877-1892
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Hessen Hessen
459 1 oktober 1881 Arvid Posse.jpg Arvid Posse Greve
Statsminister 1880-1883
President i Kammarrätten 1883-1889
Sverige Sverige
460 1 oktober 1881 Sin foto.svg Carl Fredrik Hochschild Friherre
Utrikesminister 1880-1885
Sverige Sverige
461 11 december 1881 Black and white photo of emperor Meiji of Japan.jpg Meiji Japans kejsare
1867-1912
Japan Japan
462 8 maj 1882 KraljMilanObrenovic.jpg Milan I Serbiens kung
1882-1889
Serbien Serbien Tempus et meum jus
463 1 juni 1882 Bonnat Portrait of Jules Grevy.jpg Jules Grévy Frankrikes president
1879-1887
Frankrike Frankrike
465 27 juni 1882 LeichtenbergEugen.jpg Eugen von Leuchtenberg Hertig av Leuchtenberg Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
466 11 november 1882 Gustaf VI Adolf av Sverige som kronprins.jpg Gustaf VI Adolf Sveriges arvfurste
hertig av Skåne
Norges arvfurste (1882-1905)

Sveriges kronprins 1907-1950
Sveriges Konung 1950-1973
Sverige Sverige
Norge Norge
Sverige Sverige
Plikten framför allt
468 25 november 1882 Sin foto.svg Karl Friedrich von der Goltz Preussisk kavallerigeneral
Diplomat
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
469 19 maj 1883 Tsar Nicholas II -1898.jpg Nikolaj II Storfurste, senare tsar av Ryssland Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
471 24 december 1883 Infante D. Afonso Duque do Porto - Filho D. Luis I 2.jpg Alfonso Hertig av Oporto Portugal Portugal
474 8 januari 1885 Prince Albert Victor, Duke of Clarence (1864-1892).jpg Albert Victor Prins av Storbritannien
Prins av Sachsen-Coburg & Gotha
Hertig av Clarence och Avondale (1890)
Storbritannien Storbritannien
Sachsen-Coburg-Gotha Sachsen-Coburg-Gotha
475 19 april 1885 LudwigVictorAustria.jpg Ludwig Viktor Ärkehertig av Österrike
Prins av Ungern
Österrike-Ungern Österrike-Ungern
476 20 april 1885 Albrecht Austria Teschen 1817 1895 marshal.jpg Albrecht Ärkehertig av Österrike-Teschen Österrike-Ungern Österrike-Ungern
477 20 april 1885 Minister Gustav Kalnoky.jpg Gusztáv Zsigmond Kálnoky von Köröspatak Österrike-Ungerns utrikesminister Österrike-Ungern Österrike-Ungern
20 april 1885 Konstantin av Hohenlohe-Schillingsfürst Österrike-Ungerns förste överstehovmästare Österrike-Ungern Österrike-Ungern
479 1 december 1885 CarlAlbertEhrensvärd.jpg Albert Ehrensvärd d.ä. Landshövding i Göteborgs och Bohus län 1864-1885
Utrikesminister 1885-1889
Sverige Sverige Non vana sequor
480 1 december 1885 Pehr von Ehrenheim 1913.JPG Pehr von Ehrenheim Universitetskansler
En av de Aderton
Sverige Sverige
481 23 september 1886 Constantine1 Greece.jpg Konstantin I Greklands kung
1913-1917, 1920-1922
Kungariket Grekland Kungariket Grekland
482 1 december 1886 Oscar Robert Themptander (from Hildebrand, Sveriges historia).jpg Robert Themptander Statsminister 1884-1888
Landshövding i Stockholms län 1888-1896
Sverige Sverige
484 11 juli 1887 KING-CHULALONG-KORN.jpg Chulalongkorn Siams kung
1868-1910
Thailand Thailand
485 17 oktober 1887 Prince Henry of Prussia.jpg Henrik Prins av Preussen Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
486 1 december 1887 Sin foto.svg Carl-Magnus Björnstjerna Greve
Överhovstallmästare
Sverige Sverige
487 1 december 1887 Sin foto.svg Karl Johan Berg Hovrättspresident Sverige Sverige
489 15 april 1888 Victor Emmanuel III of Italy.jpg Viktor Emanuel III Italiens kung
1900-1946
Kungariket Italien Kungariket Italien
491 28 maj 1888 Retrato de Alfonso XIII by Julio Romero de Torres.jpg Alfons XIII Spaniens kung
1886-1931
Spanien Spanien
492 27 juli 1888 Kronprinz.jpg Wilhelm Preussens kronprins Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
493 31 augusti 1888 Sin foto.svg Alexander von Pape Generalöverste Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
Tout pour les miens
494 15 november 1888 Bundesarchiv Bild 102-00102A, König Christian X. von Dänemark.jpg Kristian X Danmarks kung
1863-1906
Danmark Danmark
495 1 december 1888 Sin foto.svg Henrik Lovén Hovrättspresident Sverige Sverige
498 19 juni 1889 Guillaume IV of Luxembourg.png Wilhelm IV Luxemburgs storhertig
1905-1912
Luxemburg Luxemburg Brorson till drottning Sofia
500 19 september 1890 Franz ferdinand.jpg Franz Ferdinand Ärkehertig av Österrike-Este
Prins av Ungern
Österrike-Ungern Österrike-Ungern
501 27 oktober 1890 Karl Stephan Austria 1860 1933 photo1917.jpg Karl Stefan Ärkehertig av Österrike
Prins av Ungern
Österrike-Ungern Österrike-Ungern
502 1 december 1890 Sin foto.svg Carl Gustaf von Otter Sjöminister Sverige Sverige
503 1 december 1890 Gunnar Wennerberg from Hildebrand Sveriges historia.jpg Gunnar Wennerberg Ecklesiastikminister 1870-1875, 1888-1891
Landshövding i Kronobergs län 1875-1888
Sverige Sverige
504 7 mars 1891 MohamedTewfik.jpg Muhammad Tawfiq Pascha Egyptens khediv
1879-1892
Egypten Egypten
505 15 maj 1891 Sin foto.svg Abraham Leijonhufvud Sjöminister Sverige Sverige
508 15 februari 1892 Michaelnikolrussland.jpg Michail Nikolaevitj Storfurste av Ryssland Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
509 15 februari 1892 Girs Nikolai (1820-1895).jpg Nikolai Karlovich Girsen Rysk Utrikesminister Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
510 15 februari 1892 Sin foto.svg Ilarion Ivanovitj Vorontsov-Dasjkov Generaladjutant Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
511 7 mars 1892 Sin foto.svg Carl Leijonhufvud Friherre
Chef för Artilleriet 1874-1890
Generallöjtnant (1887)
Sverige Sverige
512 28 november 1892 E G Boström from Hildebrand Sveriges historia.jpg Erik Gustaf Boström Ledamot av andra kammaren 1876–1893
Ledamot av första kammaren 1894–1907

Finansminister 1894-95
Statsminister 1891-1900, 1902-1905
Sverige Sverige
513 30 maj 1893 Haakon7.jpg Håkon VII Prins av Danmark
Norges kung
1905-1957
Danmark Danmark
Norge Norge
514 3 september 1893 Friedrich Leopold von Preußen.jpg Fredrik Leopold Prins av Preussen Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
515 17 juni 1894 Albert I of Monaco.png Albert I Monacos furste
1899-1922
Monaco Monaco
516 15 maj 1895 Swedish Reichsmarschall Fredrik von Essen.jpg Fredrik von Essen Friherre
Finansminister 1888-1894
Riksmarskalk 1894-1911
Sverige Sverige
517 18 oktober 1895 König Ludwig III. von Bayern.jpg Ludvig III Prins av Bayern
Bayerns prinsregent 1912-1913
Bayerns kung
1913-1918
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Bayern Bayern
518 21 januari 1896 Greve gustaf sparre.JPG Gustaf Sparre Greve
Ledamot av första kammaren 1870-1908
Talman i första kammaren 1896-1908
Sverige Sverige
521 12 juli 1897 Sin foto.svg Boris Vladimirovitj Rysk storfurste Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
523 14 juli 1897 Sin foto.svg Mahidol Adulyadej Prins av Siam Thailand Thailand
524 27 augusti 1897 Sin foto.svg Harald Prins av Danmark Danmark Danmark Gud og kongen
525 18 september 1897 Sin foto.svg Victor Anckarcrona Överhovjägmästare Sverige Sverige
526 18 september 1897 Erzherzog Eugen.JPG Eugen Ärkehertig av Österrike
Prins av Ungern
Österrike-Ungern Österrike-Ungern
527 18 september 1897 2nd Duke of Aosta.jpg Emanuel Filiberto Prins av Savoyen
Hertig av Aosta
Kungariket Italien Kungariket Italien Saper osare voler vincere
528 18 september 1897 Konstantin Konstantinovich by Repin.jpg Konstantin Konstantinovitj Storfurste av Ryssland Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
529 18 september 1897 Rupprecht von Bayern.jpg Rupprecht Bayerns kronprins Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Bayern Bayern
532 18 september 1897 Friedrich (Waldeck Pyrmont).jpg Fredrik Furste av Waldeck och Pyrmont Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
534 18 september 1897 Lars Åkerhielm (1846-1920) 1913.JPG Lars Åkerhielm d.y. Hovrättspresident Sverige Sverige
537 21 januari 1898 Ludvig Douglas 1913.JPG Ludvig Douglas Greve
Utrikesminister 1895-1899
Landshövding i Östergötlands län 1901-1911
Riksmarskalk 1911-1916
Sverige Sverige
538 21 januari 1898 Gregers Gram porträtt.jpg Gregers Gram Norges statsminister i Stockholm 1889-1891, 1893-1898 Norge Norge Patria cara carior libertas
539 17 april 1899 Emile Loubet.jpg Émile Loubet Frankrikes president
1899-1906
Frankrike Frankrike Virtute et labore
540 1 december 1899 Civilmin E. von Krusenstjärna 1959.JPG Edvard von Krusenstjerna Konsultativt statsråd 1883
Civilminister 1883-89, 1896-1902
Generalpostdirektör 1889-1907
Sverige Sverige
541 9 juli 1900 Utmin A. Lagerheim 1959.JPG Alfred Lagerheim Utrikesminister 1899-1904
President i kommerskollegium 1905-1913
Sverige Sverige Mod och tålamod
542 9 juli 1900 Tamm, Claës Gustaf Adolf (av Oscar Björck 1908).jpg Gustaf Tamm Friherre
Finansminister 1886-1888
Överståthållare 1888-1902
Sverige Sverige Dum spiro spero
543 11 september 1900 Luigi Amedeo, Duke of the Abruzzi.jpg Ludvig Amadeus Prins av Savoyen
Hertig av Abruzzerna
Kungariket Italien Kungariket Italien
544 1 december 1900 Fredrik von Otter.jpg Fredrik von Otter Friherre
Sjöförsvarsminister 1874-1880
Statsminister 1900-1902
Sverige Sverige
545 30 januari 1901 Prince Henry of Holland.jpg Henrik Prins av Mecklenburg-Schwerin (född)
Prins av Nederländerna (gift)
Nederländerna Nederländerna Per aspera ad astra
546 30 november 1901 Sin foto.svg Herman Wikblad Konsultativt statsråd 1889-1901
President i kammarkollegium 1901-1904
Sverige Sverige
547 30 november 1901 Sin foto.svg Erik Piper Greve
Överhovstallmästare
Sverige Sverige
548 30 november 1901 Malcolm W Hamilton (1825-1903), Hågkomster.JPG Malcolm Hamilton Greve
Inspektör för trängen 1896-1903
General (1898)
Sverige Sverige
549 24 april 1902 Bundesarchiv Bild 183-R04103, Prinz Max von Baden.jpg Max Prins av Baden
Tysklands rikskansler under 1918
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Storhertigdömet Baden Baden
550 24 juni 1902 Gavin Campbell, Vanity Fair, 1894-09-13.jpg Gavin Campbell Överhovmarskalk 1892-1895 Storbritannien Storbritannien
551 1 december 1902 Gustaf Oscar Peyron - from Svenskt Porträttgalleri II.png Gustaf Peyron d.y. Friherre
Överstekammarherre
Generallöjtnant
Sverige Sverige Rätt och pligt
552 1 december 1903 Sin foto.svg Hjalmar Klintberg Amiral
Chef för flottans stab 1889-1903
Sverige Sverige
553 25 februari 1904 WP Agenor Goluchowski der Jüngere.jpg Agenor Gołuchowski den yngre Österrike-Ungerns utrikesminister 1895-1906 Österrike-Ungern Österrike-Ungern
555 21 juni 1904 Hintze Ribeiro.jpg Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro Portugals konseljpresident 1893-1897, 1900-1904 & 1906 Portugal Portugal
556 1 december 1904 Eitelprussia1883-3.jpg Eitel Fredrik Prins av Preussen Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
557 1 december 1904 Axel Rappe Sr.png Axel Rappe Krigsminister Sverige Sverige
558 1 december 1904 G.F. Gilljam 1913.JPG Gustaf Gilljam Statsråd
Universitetskansler
Sverige Sverige
559 14 juni 1905 Kinggeorgev1923.jpg Georg V Prins av Storbritannien
Prins av Sachsen Coburg och Gotha
Prins av Wales 1901-1910

Storbritanniens kung
1910-1936
Kejsare av Indien1910-1936
Storbritannien Storbritannien
Sachsen-Coburg-Gotha Sachsen-Coburg-Gotha
Dieu et mon droit
560 14 juni 1905 Prince Arthur of Connaught colour.jpg Arthur Prins av Storbritannien
Prins av Sachsen-Coburg och Gotha (1883-1917)
Storbritannien Storbritannien
Sachsen-Coburg-Gotha Sachsen-Coburg-Gotha
Bror till kronprinsessan Margareta
561 4 augusti 1905 Koester, Admiral Hans von, Agence Rol, BNF Gallica.jpg Hans von Koester Storamiral Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland Durch Zucht zur Frucht
562 6 november 1905 Christian Lundeberg.jpg Christian Lundeberg Ledamot av första kammaren 1886-1911
Statsminister under 1905
Sverige Sverige
563 1 december 1905 Sin foto.svg Erik Elliot Justitiekansler 1886-1910
President i Svea hovrätt 1899-1910
Sverige Sverige
564 1 december 1905 Sin foto.svg Hemming Gadd General
Chef för Konungens stab 1905-1907
Sverige Sverige Svensk soldat! Svensk styrka!
565 13 februari 1906 Prince Oskar of Prussia.jpg Oskar Prins av Preussen Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
566 22 april 1906 Prince Gustaf Adolf, Duke of Westrobothnia.jpg Gustaf Adolf Sveriges arvfurste
Hertig av Västerbotten
Sverige Sverige
567 24 april 1906 ArmandFallieres.jpg Armand Fallières Frankrikes president
1906-1913
Frankrike Frankrike
568 11 juni 1906 1887 Gustav.jpg Gustav Prins av Danmark Danmark Danmark
569 6 juni 1907 Krigmin Hj. Palmstierna 1959.JPG Hjalmar Palmstierna Generalmajor
Lantförsvarsminister 1888-1892
Landshövding i Jönköpings län 1892-1906
Sverige Sverige För gud, konung och fosterland
570 7 juni 1907 LRK-SigvardB.jpg Sigvard Sveriges arvfurste (1907-1934)
Hertig av Uppland (1907-1934)
Greve Bernadotte af Wisborg (1951)
Sverige Sverige Struken ur matrikeln 15 juni 1934
571 20 september 1907 Emperor Taisho cpe harunomiya 01.jpg Taishokejsaren Japans tronföljare 1889-1912
Japans kejsare
1912-1926
Japan Japan
572 18 december 1907 Feldmarschall EH Friedrich 1915 Pietzner.png Fredrik Ärkehertig av Österrike-Teschen Österrike-Ungern Österrike-Ungern
573 10 maj 1884 Infanta Paz and her husband.jpg Ludvig Ferdinand Prins av Bayern
Infant av Spanien
Kungariket Bayern Kungariket Bayern
Spanien Spanien

Gustaf V (1907–1950)[redigera | redigera wikitext]

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Notering
574 18 december 1907 King Ferdinand of Romania.jpg Ferdinand I Rumäniens kung Kungariket Rumänien Kungariket Rumänien
575 28 april 1908 Victoria of Sweden (1881) 1928 by Victor Roikjer.jpg Victoria Sveriges drottning Sverige Sverige
Storhertigdömet Baden Baden
576 28 april 1908 Sofia av Nassau, Svensk porträttgalleri.jpg Sofia Sveriges änkedrottning Sverige Sverige
Nassau Nassau
577 12 maj 1908 GrandDukeMikhailAlexandrovich--nsillustratedwar04londuoft.jpg Michail Aleksandrovitj Rysk storfurste Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
578 12 maj 1908 Dmitri pavlovich2.jpg Dimitrij Pavlovitj Rysk storfurste Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
579 12 maj 1908 Michael Nicholaievich Grand Duke of Russia.jpg Nikolaj Michajlovitj Rysk storfurste Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
580 12 maj 1908 Vladimir Frederiks.jpg Woldemar Freedricksz Rysk greve och general Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
581 18 december 1908 Pyotr Stolypin LOC 07327.jpg Pjotr Stolypin Rysk konseljpresident Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
582 18 december 1908 Izvolsky.jpg Aleksandr Izvolskij Rysk utrikesminister Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
583 6 maj 1908 Bundesarchiv Bild 146-2004-0098, Bernhard Fürst von Bülow.jpg Bernhard von Bülow Tysklands rikskansler Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland Poscimur
584 6 juni 1908 August zu Eulenburg.JPG August zu Eulenburg Preussisk minister Kungariket Preussen Preussen
585 16 juni 1908 Arvid Lindman.jpg Arvid Lindman Statsminister Sverige Sverige I arbete för fosterlandet
586 16 juni 1908 Eric Trolle 1936.JPG Eric Trolle Utrikesminister Sverige Sverige
587 26 juli 1908 Stéphen Pichon.jpg Stéphen Pichon Fransk utrikesminister Frankrike Frankrike
588 6 augusti 1908 Hans Georg von Plessen.jpg Hans von Plessen Preussisk generalöverste Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
589 16 november 1908 John Campbell, 9th Duke of Argyll.jpg John Campbell 9:e hertigen av Argyll Storbritannien Storbritannien
590 26 november 1908 Sin foto.svg Arthur von Brauer Badensisk statsminister Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Storhertigdömet Baden Baden
591 5 december 1908 Rainer Erzherzog von Österreich Litho.jpg Rainer Ärkehertig Österrike-Ungern Österrike-Ungern Erhöll orden under kungens statsbesök i Österrike
592 5 december 1908 Alois Lexa von Ährenthal.jpg Alois Lexa von Aehrenthal Österrike-Ungerns utrikesminister 1906-1912 Österrike-Ungern Österrike-Ungern Erhöll orden under kungens statsbesök i Österrike
593 5 december 1908 Alfred von montenuovo 1902.png Alfred von Montenuovo Överhovmästare Österrike-Ungern Österrike-Ungern Erhöll orden under kungens statsbesök i Österrike
594 5 december 1908 Sin foto.svg Eduard von Paar Greve
Förste generaladjutant hos kejsaren
Generalöverste
Österrike-Ungern Österrike-Ungern Erhöll orden under kungens statsbesök i Österrike
595 27 februari 1909 Manuel II of Portugal.jpg Emanuel II Portugals kung 1908-1910 Portugal Portugal
596 8 maj 1909 Lennart Prince Bernadotte & grandson Friedrich Straehl.jpg Lennart Sveriges arvfurste
Hertig av Småland 1909-1932
Greve Bernadotte af Wisborg från 1951
Sverige Sverige Ströks ur matrikeln 15 jun 1934
597 5 juni 1909 Axel Swartling black and white painting.jpg Axel Swartling Talman i andra kammaren Sverige Sverige
598 27 juni 1909 Tsesarevich alexis.jpg Aleksej Nikolajevitj Tsaraevitch av Ryssland Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
599 10 juli 1909 Prince Adalbert of Prussia.jpg Adalbert Prins av Preussen Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
600 12 mars 1910 Albert I Koning der Belgen.jpg Albert I Belgarnas konung 1909-1934 Belgien Belgien L'Union fait la Force
601 12 mars 1910 Friedrich August III van Saksen.jpg Fredrik August III Sachsens kung 1904-1918 Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Sachsen Sachsen
602 31 maj 1910 Prinzregent Luitpold.jpg Luitpold Bayerns prinsregent
1886-1912
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Bayern Bayern
603 6 juni 1910 Sin foto.svg Arvid Taube Utrikesminister Sverige Sverige
604 6 juni 1910 Sin foto.svg Ivar Afzelius Hovrättspresident Sverige Sverige
605 10 januari 1911 Carl of Sweden (1911) 1931.jpg Carl Sveriges arvfurste
Hertig av Östergötland 1911-1937
Prins Bernadotte 1937-2003
Sverige Sverige Ströks ur matrikeln 16 feb 1961
606 28 april 1911 Giolitti2.jpg Giovanni Giolitti Italiens konseljpresident
(1892-1893, 1903-1905, 1906-1909, 1911-1914 samt 1920-1921)
Kungariket Italien Kungariket Italien
607 29 juni 1911 Prinz August Wilhelm von Preußen.jpg August Vilhelm Prins av Preussen Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
609 19 augusti 1911 Sin foto.svg Maximilian Egon Furste av Fürstenberg
preussisk överstemarskalk
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
611 1 januari 1912 Robert Dickson (1843-1924).jpg Robert Dickson Överståthållare 1902-1911 Sverige Sverige
612 28 februari 1912 Bertil of Sweden 1943.jpg Bertil Sveriges arvfurste
Hertig av Halland
Sverige Sverige
613 6 juni 1912 Fr Wachtmeister 1913.JPG Fredrik Wachtmeister Universitetskansler, utrikesminister Sverige Sverige
614 5 juli 1912 Sergei Dmitrijewitsch Sasonow.jpg Sergej Sazonov Rysslands utrikesminister Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
617 12 juli 1913 August II von Oldenburg 1902.jpg August II Storhertig av Oldenburg Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
618 18 juli 1912 Kirill Vladimirovich.jpg Kirill Vladimirovitj Storfurste av Ryssland
Tronpretendent 1922-1938
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
619 16 april 1913 Poincare larger.jpg Raymond Poincaré Frankrikes president 1913-1920 Frankrike Frankrike
620 2 juni 1913 Prince Aage of Denmark.jpg Aage Prins av Danmark 1887-1914
Prins och Greve af Rosenborg 1914-1940
Danmark Danmark
621 6 juni 1913 Johan August Ekman, Archbishop of Uppsala, SBH.png Johan August Ekman Biskop i Västerås stift 1898-1900
Ärkebiskop 1900-1913
Sverige Sverige
622 5 juli 1913 Antonino Paternò Castello di San Giuliano.png Antonino Paternò-Castello Markis
Italiens utrikesminister 1905-1906 & 1910-1914
Kungariket Italien Kungariket Italien
623 9 juli 1913 König Wilhelm II. 1892.JPG Vilhelm II Württembergs kung
1891-1918
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Württemberg Württemberg
624 30 september 1916 Uggla, Gustaf i VJ 3 1916.jpg Gustaf Uggla General
Chef Andra arméfördelningen 1902-1913
Sverige Sverige
625 6 juni 1916 Hjalmar Hammarskjöld.jpg Hjalmar Hammarskjöld Justitieminister 1901-1902
Statsminister 1914-1917
Lantförsvarsminister under 1917
Sverige Sverige
626 6 juni 1916 KnutWallenberg.jpg Knut Wallenberg Ledamot av första kammaren 1907-1919
Utrikesminister 1914-1917
Sverige Sverige Quaere et invenies
627 31 oktober 1916 Carl Johan Bernadotte 2010.jpg Carl Johan Sveriges arvfurste 1916-1946
Hertig av Dalarna 1916-1946
Greve Bernadotte af Wisborg från 1951
Sverige Sverige Ströks ur matrikeln 22 feb 1946
628 11 september 1917 Frederick IX of Denmark.jpg Fredrik IX Danmarks kronprins 1912-1947
Danmarks kung 1947-1972
Danmark Danmark
629 6 juni 1918 Otto Hack Roland Printzsköld - from Svenskt Porträttgalleri II.png Otto Printzsköld Landshövding i Södermanlands län 1889-1894
Riksmarskalk 1916-1930
Sverige Sverige
630 6 juni 1918 Hugo Hamilton PA.JPG Hugo Hamilton Greve
Civilminister 1907-1911
Talman i Första kammaren 1916-1928
Sverige Sverige
631 2 januari 1919 Sin foto.svg Edvard Brändström Envoyé, generallöjtnant Sverige Sverige Probantur tempestate fortes
632 12 februari 1919 Carl Gustaf Emil Mannerheim.jpg Gustaf Mannerheim Friherre
Riksföreståndare och fältmarskalk
Finlands president 1944-1946
Finland Finland Candida pro causa ense candido ( Med ett ärligt svärd för en ärlig sak )
633 23 mars 1919 Princeaxel.jpg Aksel Prins av Danmark Danmark Danmark
634 8 maj 1919 Hirohito in dress uniform.jpg Hirohito Japans kronprins 1912-1926
Japans kejsare 1926-1989
Japanska imperiet Kejsardömet Japan
635 8 maj 1919 PrigkphpasGewrgios.jpg Georg Prins av Grekland och Danmark Kungariket Grekland Kungariket Grekland
636 11 juni 1919 Knut Gillis Bildt i Hvar 8 dag 1911.jpg Knut Bildt General Sverige Sverige
637 18 april 1920 Deschanel.jpg Paul Deschanel Frankrikes president
under 1920
Frankrike Frankrike Erhöll orden under kungens statsbesök i Frankrike
638 5 juni 1920 Swartz, Carl i VJ 47 1916.jpg Carl Swartz Finansminister 1906-1911
Statsminister under 1917
Sverige Sverige
639 5 juni 1920 Sin foto.svg Johannes Hellner Utrikesminister Sverige Sverige
640 31 december 1920 JohanRamstedt.JPG Johan Ramstedt Statsminister Sverige Sverige
641 31 december 1920 Sin foto.svg Hjalmar Westring President i Svea hovrätt Sverige Sverige
642 18 mars 1921 Alexandre Millerand 02.jpg Alexandre Millerand Frankrikes president
1920-1924
Frankrike Frankrike
643 6 juni 1921 Billing, Gottfrid - porträtt- AF.jpg Gottfrid Billing Biskop i Västerås stift 1884-1898
Biskop i Lunds stift 1898-1925
Sverige Sverige
644 14 juli 1922 Epitacio2.jpg Epitácio de Silva Pessòa Brasiliens president
1919-1922
Brasilien Brasilien
645 7 september 1922 Umberto the Italian Crown Prince.jpg Umberto II Prins av Piemonte 1904-1946
Italiens kung
under 1946
Kungariket Italien Kungariket Italien
646 9 september 1922 Wilhelmina of the Netherlands, 1909.jpg Vilhelmina Prinsessa av Nederländerna 1880-1890, 1948-1962
Nederländernas regerande drottning
1890-1948
Nederländerna Nederländerna
647 9 november 1922 Bundesarchiv B 145 Bild-F014132-0056, Bonn, Beethovenhalle, Afrika Woche.jpg Adolf Fredrik Hertig av Mecklenburg-Schwerin Weimarrepubliken Weimarrepubliken
648 9 april 1923 Prince Louis II of Monaco 05670r.jpg Ludvig II Monacos furste
1922-1949
Monaco Monaco
649 12 november 1923 The Duke of Windsor (1945).jpg Edvard VIII Prins av Wales 1910-1936
Storbritanniens kung
under 1936
Därefter Hertig av Windsor
Storbritannien Storbritannien
650 10 juni 1924 Selassie restored.jpg Haile Selassie Etiopiens kejsare
1930-1974
Kejsardömet Etiopien Kejsardömet Etiopien
651 19 juni 1925 Relander LC.jpg Lauri Kristian Relander Finlands president
1925-1931
Finland Finland Patriae servio
652 6 juni 1926 Ernst Trygger, prime minister of Sweden.jpg Ernst Trygger Ledamot av första kammaren 1898-1937
Statsminister 1923-1924
Utrikesminister 1928-1930
Sverige Sverige
653 6 juni 1926 E Th Marks von Würtemberg hågkomst.JPG Erik Marks von Würtemberg President i Svea hovrätt 1920-1931
Utrikesminister 1923-1924
Sverige Sverige
654 6 juni 1926 Nathan Soderblom.jpg Nathan Söderblom Ärkebiskop 1914-1931 Sverige Sverige
655 21 september 1926 Princess Astrid engaged in 1926.jpg Leopold III Prins av Belgien
Hertig av Brabant

Belgarnas konung
1934-1951
Belgien Belgien L'Union fait la Force
656 26 september 1926 Knud, Hereditary Prince of Denmark.jpg Knud Prins av Danmark Danmark Danmark
657 1 november 1926 Olav V of Norway.jpg Olav V Norges kronprins 1905-1957
Norges kung
1957-1991
Norge Norge
658 2 november 1926 Karel van België Charles de Belgique Karl von Belgien.jpg Charles Prins av Belgien, greve av Flandern
Belgiens regent
1944-1950
Belgien Belgien L'Union fait la Force
659 19 april 1927 Alfonso Prince of Asturias w Eldmira Sampedro.jpg Alfonso Infant av Spanien
Spaniens tronföljare 1907-1931
Greve av Covadonga från 1933
Spanien Spanien
660 1 augusti 1927 Gaston Doumergue.jpg Gaston Doumergue Frankrikes president
1924-1931
Frankrike Frankrike
661 10 december 1927 Lars Tingsten, Hågkomster.JPG Lars Tingsten General Sverige Sverige
662 16 juni 1928 Magnus Per Brahe - from Svenskt Porträttgalleri II.png Magnus Brahe Greve
Överstekammarherre
Sverige Sverige Redlig och ståndaktig
663 16 juni 1928 Carl Hederstierna 1913.JPG Carl Hederstierna Överståthållare 1911-1912, 1920-1928
Utrikesminister 1928
Sverige Sverige
664 16 juni 1928 W. Dyrssen 1913.JPG Wilhelm Dyrssen Chef för Kustflottan 1904-1916
Sjöförsvarsminister 1906-1907
Amiral (Flottan)
Sverige Sverige
665 16 juni 1928 C.A. Ehrensvärd. Adelskalendern 1939.JPG Carl Ehrensvärd Sjöförsvarsminister 1907-1910
Amiral (Flottan)
Chef för H.M. Konungens stab 1924-1944
Sverige Sverige
666 16 juni 1928 Sin foto.svg Berthold Prins av Baden
Överhuvud för huset Baden 1929-1963
Weimarrepubliken Weimarrepubliken
Storhertigdömet Baden Baden
kusinbarn till Drottning Victoria
667 12 april 1930 Benito Mussolini in Yugoslavia cropped.jpg Benito Mussolini Italiens konseljpresident
1922-1943
Kungariket Italien Kungariket Italien
668 23 augusti 1930 Takamatsunomiya nobuhito.jpg Nobuhito Prins av Japan
Furst Takamatsu
Japan Japan
669 6 juni 1931 Vennersten, Axel i VJs julnummer 1942.jpg Axel Vennersten Ledamot av andra kammaren 1906-1921
Ledamot av första kammaren 1921-1936

Finansminister 1914-1917
Talman i första kammaren 1928-1936
Riksmarskalk 1936-1946
Sverige Sverige
670 6 juni 1931 Anton Magnus Herman Wrangel - from Svenskt Porträttgalleri II.png Herman Wrangel Envoyé i London 1906-1920
Utrikesminister 1920-1921
Sverige Sverige
671 17 november 1931 MarcusWallenberg3.jpg Marcus Wallenberg Bankdirektör Sverige Sverige Esse non videri
672 25 mars 1932 King Prajadhipok portrait photograph.jpg Prajadhipok Siams kung
1925-1935
Thailand Thailand
673 6 juni 1932 Fredrik Ramel - Sveriges styresmän.jpg Fredrik Ramel Landshövding i Malmöhus län 1925-1938
Utrikesminister 1930-1932
Sverige Sverige
674 1 oktober 1932 George 1st Kent.png George Prins av Storbritannien
Hertig av Kent
Storbritannien Storbritannien
675 6 juni 1932 Bundesarchiv Bild 146-2007-0184, Karl-Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha.jpg Karl Edvard Född Prins av Storbritannien
Hertig av Albany 1884-1919

Sachsen-Coburg-Gothas regerande hertig
1900-1918
Weimarrepubliken Weimarrepubliken
Sachsen-Coburg-Gotha Sachsen-Coburg-Gotha
Storbritannien Storbritannien
Fideliter et constanter[2] Far till prinsessan Sibylla
676 3 december 1932 P.E.Svinhufvud.jpg Pehr Evind Svinhufvud Finlands statsminister 1930-1931
Finlands president
1931-1937
Finland Finland
677 10 april 1933 Albert Lebrun 1937.jpg Albert Lebrun Frankrikes president
1932-1940
Frankrike Frankrike
678 18 maj 1933 Fuad I..jpg Fuad I Egyptens kung
1922-1936
Egypten Egypten
679 16 september 1933 Sin foto.svg Hubertus Prins av Sachsen-Coburg och Gotha Weimarrepubliken Weimarrepubliken
Sachsen-Coburg-Gotha Sachsen-Coburg-Gotha
Bror till prinsessan Sibylla
Omkom i strid under andra världskriget
682 1 februari 1935 Oscar von Sydow.jpg Oscar von Sydow Landshövding i Göteborg och Bohus län 1917-1934
Statsminister under 1921
Riksmarskalk 1934-1936
Sverige Sverige
684 29 maj 1936 Ignacy Moscicki.jpg Ignacy Mościcki Polens president
1926-1939
Polen Polen
685 6 juni 1936 Sin foto.svg Birger Ekeberg President i Svea hovrätt 1931-1946
Riksmarskalk 1946-1959
Sverige Sverige
686 22 oktober 1936 Sin foto.svg Friedrich Furste
Huvudman för Hohenzollern-Sigmaringen
Nihil sine deo
(Intet utan Gud)
Tilldelad kedjan 23 maj 1961
687 10 maj 1937 Georg VI England.jpg Georg VI Storbritanniens kung
1937-1952
Kejsare av Indien 1937-1948
Storbritannien Storbritannien Dieu et mon droit
688 28 juni 1937 Ferdinand of Bulgaria.jpg Ferdinand Bulgariens furste
1887-1908
Bulgariens kung
1908-1918
Bulgarien Bulgarien L'union fait la force
(Enighet ger styrka)
689 24 oktober 1937 King Carol II of Romania young.jpg Carol II Rumäniens kung
1930-1940
Rumänien Rumänien
690 30 december 1937 Farouk I official.jpg Farouk I Egyptens kung
1936-1952
Egypten Egypten
691 15 juni 1938 Kyösti Kallio.jpg Kyösti Kallio Finlands president
1937-1940
Finland Finland
692 16 juni 1938 Erling Eidem.jpg Erling Eidem Ärkebiskop 1931-1950 Sverige Sverige Quasi morientes et ecce uiuimus
693 14 april 1939 Charlotte, Grand Duchess of Luxembourg.jpg Charlotte Luxemburgs regerande storhertiginna
1919-1964
Luxemburg Luxemburg
694 27 januari 1940 Horthy the regent.jpg Miklós Horthy Ungerns regent
1920-1944
Ungern Ungern
695 6 juni 1940 Sin foto.svg Johan Nilsson Ledamot i första kammaren 1909-1955
Landshövding i Kristianstads län 1923-1938
Talman i första kammaren 1937-1955
Sverige Sverige
696 6 juni 1942 Press photo of Christian Günther 1940.jpg Christian Günther Utrikesminister 1939-1945 Sverige Sverige
697 6 juni 1942 Olof thörnell.jpg Olof Thörnell General (Armén)
Överbefälhavare 1939-1944
Sverige Sverige Esse non videri
698 8 april 1946 Juliana 1963.jpg Juliana Prinsessa av Nederländerna 1909-1948, 1980-2004
Nederländernas regerande drottning
1948-1980
Nederländerna Nederländerna Je maintiendrai
699 8 april 1946 Prince Bernhard 1942.jpg Bernhard Född Prins av Lippe-Biesterfeld
Prins av Nederländerna (gemål)
Nederländerna Nederländerna
700 30 april 1946 King Carl XVI Gustaf at National Day 2009 Cropped.png Carl XVI Gustaf Sveriges arvfurste 1946-1950
Hertig av Jämtland 1946-1973
Sveriges kronprins 1950-1973
Sveriges Konung sedan 1973
Sverige Sverige För Sverige i tiden
701 10 juni 1947 Paasikivi fi01 06a.jpg Juho Paasikivi Finlands president
1946-1956
Finland Finland Isänmaan puolesta
702 4 juni 1948 Chiang Kai-shek.jpg Chiang Kai-shek Republiken Kinas president
1948-1949, 1950-1975
Republiken Kina Republiken Kina
703 30 september 1949 Axel Pehrsson-Bramstorp.jpg Axel Pehrsson-Bramstorp Ledamot av Andra kammaren 1918-1921, 1929-1949
Statsminister under 1936
Jordbruksminister 1936-1945
Sverige Sverige
704 30 september 1949 Torsten Nothin - Sveriges styresmän.jpg Torsten Nothin Ledamot av Första kammaren 1922-1928
Justitieminister 1924-1926

Överståthållare 1933-1949
Sverige Sverige
705 14 oktober 1949 Prince Rainier III.jpg Rainier III Monacos furste 1949-2005 Monaco Monaco Deo juvante
706 15 november 1949 Nils Quensel - Sveriges styresmän.jpg Nils Quensel Konsultativt statsråd 1936-1940, 1943-1951
Kammarrättspresident 1940-1961
Sverige Sverige
707 5 april 1950 Bhumibol Adulyadej 2010-9-29 2 cropped.jpg Bhumibol Adulyadej Thailands kung
sedan 1946
Thailand Thailand

Gustaf VI Adolf (1950–1973)[redigera | redigera wikitext]

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Anmärkning
708 29 oktober 1950 Queenlouise.jpg Louise Sveriges drottning
(gemål)
Sverige Sverige
Storbritannien Storbritannien
709 31 mars 1951 Helge Jung.jpg Helge Jung General
Överbefälhavare 1944-1951
Sverige Sverige Humanitas Virtus Jus
710 17 juli 1951 Baudouin of Belgium 1969.jpg Baudouin I Belgarnas konung
1951-1993
Belgien Belgien L'union fait la force
711 18 juli 1951 Prince Félix of Luxembourg, Prince of Parma and Princely consort of Luxembourg (1893-1970).jpg Felix Prins av Bourbon-Parma (född)
Prins av Luxemburg (gift)
Luxemburg Luxemburg
712 18 juli 1951 Grand Duke Jean 29.09.2006.jpg Jean Luxemburgs arvstorhertig 1921-1964
Luxemburgs storhertig
1964-2000
Luxemburg Luxemburg Je maintiendrai
713 22 mars 1952 SibyllaavSachsenCoburgGothaSmall.jpg Sibylla Prinsessa av Sachsen-Coburg och Gotha (född)
Prinsessa av Sverige, hertiginna av Västerbotten (gift)
Sverige Sverige
Sachsen-Coburg-Gotha Sachsen-Coburg-Gotha
714 22 mars 1952 MargarethaSwedenBride.JPG Margaretha Prinsessa av Sverige Sverige Sverige
715 22 mars 1952 Birgitta of Hohenzollern.jpg Birgitta Prinsessa av Sverige Sverige Sverige
716 22 mars 1952 Princess Désirée wedding cortège 1964.jpg Désirée Prinsessa av Sverige Sverige Sverige
717 22 mars 1952 Princess Christina of Sweden Mrs Magnuson.png Christina Prinsessa av Sverige Sverige Sverige
718 22 mars 1952 Prinsessan Ingeborg, Svenskt porträttgalleri.jpg Ingeborg Prinsessa av Danmark (född)
Prinsessa av Sverige, hertiginna av Västergötland
Sverige Sverige
Danmark Danmark
719 24 mars 1952 Count Viggo of Rosenborg.jpg Viggo Prins av Danmark 1893-1923
Prins samt greve av Rosenborg 1923-1970
Danmark Danmark
720 1 april 1952 Lord Mountbatten 6 Allan Warren.jpg Louis Mountbatten Earl Mountbatten av Burma
Indiens generalguvernör 1947-1948
Storbritannien Storbritannien In honour bound Bror till drottning Louise
721 30 september 1952 Akihito 090710-1600b.jpg Akihito Japans kronprins 1933-1989
Japans kejsare
sedan 1989
Japan Japan
722 26 maj 1953 QEII.png Elizabeth II Storbritanniens regerande drottning
sedan 1952
Samväldets överhuvud
Storbritannien Storbritannien Dieu et mon droit
723 6 juni 1953 August Sävström.JPG August Sävström Talman Sverige Sverige För medborgerlig frihet
725 23 juni 1954 Prince Philip by Allan Warren 1992.jpg Philip Född prins av Grekland & Danmark
Hertig av Edinburgh från 1947
Prins av Storbritannien från 1957
Storbritannien Storbritannien
Grekland Grekland
God Is My Help
726 15 november 1954 Crown Prince Asfaw Wossen.jpg Asfa-Wossen Etiopiens kronprins 1930-1975
Tronpretendent i exil 1975-1997
Kejsardömet Etiopien Kejsardömet Etiopien
727 15 november 1954 Sin foto.svg Makonnen Prins av Etiopien, hertig av Harar Kejsardömet Etiopien Kejsardömet Etiopien
728 15 november 1954 Sin foto.svg Sara Prinsessa av Etiopien, hertiginna av Harar Kejsardömet Etiopien Kejsardömet Etiopien
729 6 juni 1955 Sin foto.svg Harry Guldberg President i Svea hovrätt 1950-1957 Sverige Sverige Sanning söka, rätten värna
730 8 juni 1956 Dukeofgloucester.jpg Henry Prins av Storbritannien
Hertig av Gloucester
Australiens generalguvernör 1945-1947
Storbritannien Storbritannien
731 2 oktober 1956 Uudenvuodenpuhe 1959.jpg Urho Kekkonen Finlands president
1956-1981
Finland Finland Sitä kuusta kuuleminen
732 23 november 1956 Sin foto.svg Yngve Brilioth Ärkebiskop Sverige Sverige
733 28 februari 1957 Prince Mikasa 2012-1-2.jpg Takahito Prins av Japan
Furst Mikasa
Japan Japan
734 10 april 1958 President Medvedev with King Harald V of Norway big225593 (crop).jpg Harald V Norges kronprins 1957-1991
Norges kung
sedan 1991
Norge Norge Alt for Norge
735 10 april 1958 Dronning Margrethe II (crop).jpg Margrethe II Prinsessa av Danmark (tronföljare 1953-1972)
Danmarks regerande drottning
sedan 1972
Danmark Danmark Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke
736 6 jun 1958 Sin foto.svg Arthur Thomson Universitetskansler Sverige Sverige
737 6 jun 1958 Swedish county governor bo hammarskjöld.jpg Bo Hammarskjöld Landshövding i Södermanlands län 1935-1958 Sverige Sverige
738 28 november 1959 Sin foto.svg Nils von Steyern Justitieråd 1930-1946
Riksmarskalk
Sverige Sverige
739 19 december 1959 Sin foto.svg Sahle Selassie Prins av Etiopien Kejsardömet Etiopien Kejsardömet Etiopien
740 19 december 1959 Empress Menen Asfaw with Crown.jpg Menen Etiopiens kejsarinna
(gemål)
Kejsardömet Etiopien Kejsardömet Etiopien
741 19 december 1959 Sin foto.svg Medferiashwork Etiopiens kronprinsessa
(gemål)
Kejsardömet Etiopien Kejsardömet Etiopien
742 19 december 1959 Sin foto.svg Mahisente Prinsessa av Etiopien Kejsardömet Etiopien Kejsardömet Etiopien
743 5 april 1960 Adolf Schärf (cropped).JPG Adolf Schärf Österrikes förbundspresident
1957-1965
Österrike Österrike
744 29 april 1960 Mohammad Reza Pahlavi.png Mohammad Reza Pahlavi Irans shah
1941-1979
Iran Iran
745 29 april 1960 Shahbanu of Iran.jpg Farah Shahens gemål Iran Iran
746 21 maj 1960 IngridofSweden.jpg Ingrid Prinsessa av Sverige
Danmarks kronprinsessa 1935-1947
Danmarks drottning 1947-1972
Änkedrottning 1972-2000
Danmark Danmark
Sverige Sverige
747 3 septeember 1960 Queen Sirikit In Russia 2007.jpg Sirikit Thailands drottning
(gemål)