Lista över narkotika

Från Wikipedia

Detta är en lista över substanser som är narkotikaklassade i Sverige. Samtliga substanser som är narkotikaklassade internationellt genom 1961 års allmänna narkotikakonvention och 1971 års psykotropkonvention är även narkotikaklassade i Sverige, men därutöver klassas ytterligare några substanser.[1][2][3]

För att klassas som narkotika ska ett ämne anses vara hälsofarligt samt beroendeframkallande eller euforiserande. I den officiella klassningen finns det fem undergrupper.

 • Förteckning I: Droger som i Sverige anses sakna medicinskt värde, till exempel heroin och vissa hallucinogener. Dessa är förbjudna att tillverka, importera eller sälja. (I t.ex. Storbritannien används dock heroin ofta som smärtstillande medel istället för morfin)
 • Förteckning II–IV: Droger som används medicinskt och kräver import/exporttillstånd, till exempel morfin, amfetamin och bensodiazepiner.
 • Förteckning V: Droger som ej omfattas av internationella konventioner och ej kräver import-/exporttillstånd. Svagare opioider, bedövningsmedel och vissa bensodiazepinliknande substanser.


"Den internationella förteckningen hänvisar till att ämnet finns upptaget i 1961 års allmänna narkotikakonvention (N I—IV) respektive 1971 års psykotropkonvention (P I—IV) inklusive tillägg. Under rubriken certifikat anges om införsel/utförsel kräver tillstånd i varje enskilt fall, J, eller att tillstånd i varje enskilt fall inte krävs, N."[4]

Namn Svensk förteckning Internationell förteckning Imp/Exp certifikat
Acetorfin II N I + IV J
Acetyl-alfa-metylfentanyl II N I + IV J
Acetyldihydrokodein II N II J
Acetylmetadol II N I J
Alfacetylmetadol II N I J
Alfameprodin II N I J
Alfametadol II N I J
Alfa-metylfentanyl II N I + IV J
Alfa-metyltiofentanyl II N I + IV J
Alfaprodin II N I J
Alfentanil II N I J
Allobarbital IV P IV J
Allylprodin II N I J
Alprazolam IV P IV J
AM-694, 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-jodofenyl)metanon I - J
AM-2201, 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon I - J
Amfepramon II P IV J
Amfetamin II P II J
Amineptin II P II J
Aminorex IV P IV J
Amobarbital IV P III J
Anileridin II N I J
Aprobarbital V N
Barbital IV P IV J
Bensetidin II N I J
Bensfetamin II P IV J
Bensylmorfin II N I J
1-bensylpiperazin (N-bensylpiperazin), BZP I - J
Besitramid II N I J
Betacetylmetadol II N I J
Beta-hydroxifentanyl II N I + IV J
Beta-hydroxi-3-metylfentanyl II N I + IV J
Betameprodin II N I J
Betametadol II N I J
Betaprodin II N I J
Brallobarbital V N
Brolamfetamin (DOB, brom-STP) I P I J
Bromazepam IV P IV J
Bromo-Dragonfly,brombensodifuranylisopropylamin I J
Brotizolam IV P IV J
Bufedron I
Buprenorfin IV P III J
Butalbital (butalbarbital) IV P III J
Butobarbital IV P IV J
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)butan-1-on (butylon) I - J
Cannabis[5] I N I + IV J
Cannabisextrakt och tinkturer[6] II N I
Cannabisharts (såväl obehandlat som renat) I N I + IV
2C-B, 4-brom-2,5-dimetoxifenetylamin I P II J
2C-I, 4-jod-2,5-dimetoxifenetylamin I J
CP47,497-C6 (5-(1,1-Dimetylhexyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxicyklohexyl)fenol) I J
CP47,497-C7 (5-(1,1-Dimetylheptyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxicyklohexyl)fenol) I J
CP47,497-C8 (5-(1,1-Dimetyloctyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxicyklohexyl)fenol) I J
CP47,497-C9 (5-(1,1-Dimetylnonyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxicyklohexyl)fenol) I J
2C-T-2, 2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin I J
2C-T-7, 2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin I J
Cyklobarbital IV P III J
Delorazepam IV P IV J
Desomorfin II N I + IV J
Desoxipipradol I
DET, N,N-dietyl-(2-indolyl-(3)-etyl)amin I P I J
Dexamfetamin II P II J
Dextrometorfan (DXM)[7] V N
Dextromoramid II N I J
Dextropropoxifen III N II J
Diampromid II N I J
Diazepam IV P IV J
Dietyltiambuten II N I J
Difenoxin II N I J
Difenoxylat II N I J
Dihydroetorfin II N I J
Dihydrokodein II N II J
Dihydromorfin II N I J
Dimefeptanol II N I J
Dimenoxadol II N I J
Dimetyltiambuten II N I J
Dioxafetylbutyrat II N I J
Dipipanon II N I J
DMA, (±)-2,5-dimetoxi-α-metylfenetylamin, dimetoxiamfetamin I P I J
DMHP, 3-(1,2-dimetylheptyl)-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenso[b,d]pyranol-(1), dimetylpyran I P I J
DMT, 3-[2-(dimetylamino)etyl]indol, dimetyltryptamin I P I J
DOC, 4-klor-2,5-dimetoxiamfetamin, 2C-C I J
DOET, (±)-4-etyl-2,5-dimetoxi-α-metylfenetylamin, 2,5-dimetoxi-4-etylamfetamin I P I J
DOI, 4-jod-2,5-dimetoxiamfetamin I J
Dronabinol P II | J
Drotebanol II N I J
Ekgonin, samt dess estrar och derivat som kan omvandlas till ekgonin eller kokain II N I J
Estazolam IV P IV J
Eticyklidin, PCE I P I J
Etilamfetami, etylamfetamin II P IV J
Etinamat IV P IV J
Etizolam - -
Etklorvynol IV P IV J
Etonitazen II N I J
Etorfin II N I + IV J
Etoxeridin II N I J
Etryptamin I P I J
Etylfenidat - -
Etylloflazepat IV P IV J
Etylmetyltiambuten II N I J
Etylmorfin III N II J
Fenadoxon II N I J
Fenampromid II N I J
Fenazepam I J
Fenazocin II N I J
Fencyklidin, PCP II P II J
Fendimetrazin II P IV J
Fenetyllin II P II J
Fenkamfamin II P IV J
Fenmetrazin II P II J
Fenobarbital IV P IV J
Fenomorfan II N I J
Fenoperidin II N I J
Fenproporex II P IV J
Fentanyl II N I J
Fentermin II P IV J
1-Fenyl-2-butylamin II J
[1-fenyl-1-piperidyl-(2)-metyl]acetat II J
Flefedron, 1-(4-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on I - J
Fludiazepam IV P IV J
Flunitrazepam II P III J
4-fluoramfetamin (4-FMP) I J
1-(2-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on I - J
1-(3-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on I - J
Flurazepam IV P IV J
Folkodin III N II J
Furetidin II N I J
Gammahydroxibutyrat, GHB II P IV J
Glutetimid IV P III J
Halazepam IV P IV J
Haloxazolam IV P IV J
Heptabarbital V N
Heroin I N I + IV J
Hexapropymat V N
Hexobarbital V N
4-HO-MET, 3-[2-[etyl(metyl)amino]etyl]-1H-indol-4-ol I J
HU-210 ( (6aR,10aR)-9-(Hydroximetyl)-6,6-dimetyl-3-(2-metyloktan-2- yl)-6a,7,10,10a,tetrahydrobenso[c]kromen-1-ol) ) I J
Hydrokodon II N I J
Hydromorfinol II N I J
Hydromorfon II N I J
Hydroxipetidin II N I J
Hydroxitetrahydrocannabinoler I P I J
Ibogain I J
Isometadon II N I J
JWH-018 (Naftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon) I J
JWH-073 (Naftalen-1-yl-(1-butylindol-3-yl)metanon) I J
JWH-081, 4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon I - J
JWH-122, 4-metylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon I -
JWH-200, [1-[2-(4-morfolinyl)etyl]-1H-indol-3-yl]-1-naftalenylmetanon I - J
JWH-203, 2-(2-klorofenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)etanon I -
JWH-210, 4-etylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon I -
JWH-250, 2-(2-metoxifenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanon I - J
JWH-398, (4-klornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon I - J
Kamazepam IV P IV J
Karfentanil II J
Karisoprodol IV J
Kat (de ovanjordiska delarna av Catha edulis) I J
Katin II P III J
Katinon I P I J
Ketamin IV J
Ketazolam IV P IV J
Ketobemidon II N I + IV J
Klobazam IV P IV J
Klometiazol V N
Klonazepam IV P IV J
Klonitazen II N I J
Kloralhydrat V N
Kloralodol V N
Klorazepat IV P IV J
Klordiazepoxid IV P IV J
Klotiazepam IV P IV J
Kloxazolam IV P IV J
Kodein III N II J
Kodoxim II N I J
Kokablad II N I J
Kokain II N I J
Lefetamin, SPA II P IV J
Levamfetamin II P II J
Levofenacylmorfan II N I J
Levometamfetamin II P II J
Levometorfan II N I J
Levomoramid II N I J
Levonantradol II J
Levorfanol II N I J
Loprazolam IV P IV J
Lorazepam IV P IV J
Lormetazepam IV P IV J
Lysergid, LSD, LSD-25 I P I J
Mazindol II P IV J
MDE, N-etyl MDA I P I
MDMA, 3,4-metylendioximetamfetamin I P I J
MDPV, metylendioxipyrovaleron eller 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (MDPV) I - J
4-MEC, 4-metyletkatinon, 2-etylamin-1-(4-metylfenyl)-1-propanon I -
Medazepam IV P IV J
Mefedron, 4-metylmetkatinon I -
Mefenorex II P IV J
Meklokvalon II P II J
5-MeO-DALT, N-allyl-N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-prop-2-en-1-amin I - J
Meprobamat IV P IV J
Meskalin I P I J
Mesokarb IV P IV J
Metadon II N I J
Metadonintermediat II N I J
Metakvalon II P II J
Metamfetamin II P II J
Metamfetamin racemat II P II J
Metazocin II N I J
1-(4-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (metedron) I - J
Metkatinon I P I J
Metohexital V N
Metopon II N I J
Metoxetamin, 2-(etylamino)-2-(3-metoxifenyl)cyklohexanon I - J
4-Metylaminorex I P I J
Metyldesorfin II N I J
Metyldihydromorfin II N I J
Metylfenidat II P II J
Metylfenobarbital IV P IV J
3-Metylfentanyl, N-(3-metyl-1-fenetyl-4-piperidyl)propionanilid II N I + IV J
Metylon I - J
Metylpentynol V N
Metyprolon IV P IV J
3-Metyltiofentanyl II N I + IV J
Midazolam IV P IV J
Mitragynin I -
MMDA, 5-metoxi-3,4-metylendioxiamfetamin I P I J
Modafinil IV J
Moramidintermediat II N I J
Morferidin II N I J
Morfin II N I J
Morfinmetylbromid och andra femvärda kvävemorfinderivat, speciellt inkluderande morfin-N-oxidderivat, däribland Kodein-N-oxid II N I J
Morfin-N-oxid II N I J
MPPP, 1-metyl-4-fenyl-4-piperidinolpropionat I N I + IV J
4-MTA, 4-metyltioamfetamin I P I J
Myrofin II N I J
N-etylkatinon, 2-etylamin-1-fenylpropan-1-on I - J
N-hydroxiamfetamin I J
N-hydroxi MDA I P I J
Nabilon II J
Nafyron, 1-(naftalen-2-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on I J
Nikokodin III N II J
Nikodikodin III N II J
Nikomorfin II N I J
Nimetazepam IV P IV J
Nitrazepam IV P IV J
Noracymetadol II N I J
Nordazepam IV P IV J
Norkodein III N II J
Norlevorfanol II N I J
Normetadon II N I J
Normorfin II N I J
Norpipanon II N I J
O-Desmetyltramadol, ODT I - J
Opium II N I J
Oripavin II N I J
Oxazepam IV P IV J
Oxazolam IV P IV J
Oxikodon II N I J
Oximorfon II N I J
Para-fluorfentanyl I N I + IV J
Parahexyl, 3-hexyl-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetra-hydro-6H-dibenso[b,d]pyranol-(1) I P I J
Pemolin II P I V J
Pentazocin III P III J
Pentobarbital IV P III J
PEPAP I N I + IV J
Petidin II N I J
Petidinintermediat A II N I J
Petidinintermediat B II N I J
Petidinintermediat C II N I J
pFBT, 3-(p-fluorobensoyloxi)tropan I
Piminodin II N I J
Pinazepam IV P IV J
Pipradol II P IV J
Piritramid II N I J
PMA, parametoxiamfetamin I P I J
PMMA, 4-metoxi-N-metylamfetamin I J
Prazepam IV P IV J
Pregabalin V
Proheptazin II N I J
Properidin II N I J
Propiram III N II J
Propylhexedrin II J
Psilocin, psilotsin, 3-[2-(Dimetylamino)etyl]indol-(4)-ol I P I J
Psilocybe cubensis I J
Psilocybe semilanceata (toppslätskivling) I J
Psilocybin I P I J
Pyrityldion V N
Pyrovaleron II P IV J
Racemetorfan II N I J
Racemoramid II N I J
Racemorfan II N I J
RCS-4 Orto Isomer, (2-metoxifenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon I - J
Remifentanil II N I J
Rolicyklidin, PHP, PCPY I P I J
Sekbutabarbital IV P IV J
Sekobarbital II P II J
STP, DOM, 2,5-dimetoxi-α,4-dimetylfenetylamin I P I J
Sufentanil II N I J
Svampar som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin, om svamparna är framodlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts. I J
Tapentadol II - J
Tebakon II N I J
Tebain II N I J
Temazepam IV P IV J
Tenamfetamin, MDA I P I J
Tenocyklidin, TCP, 1-(1-(2-tienyl)cyklohexyl)-piperidin I P I J
Tetrahydrocannabinoler[8] I P I J
Tetrazepam IV P IV J
Tilidin II N I J
Tiofentanyl I N I+ IV J
TMA, 3,4,5-trimetoxiamfetamin I P I J
TMA-2, 2,4,5-trimetoxiamfetamin I J
Tramadol[9] III J
Triazolam IV P IV J
Trimeperidin II N I J
Tybamat V N
Vallmohalm, koncentrat av II N I J
Vinbarbital V N
Vinylbital IV P IV J
Zipeprol IV P II J
Zolpidem IV P IV J
Zopiklon V N

Se även[redigera | redigera wikitext]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (LVFS 2011:10)
 2. ^ ”Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (LVFS 2012:6)”. Arkiverad från originalet den 28 september 2013. https://web.archive.org/web/20130928024107/http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2012_6.pdf. Läst 2 juli 2012. 
 3. ^ ”Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (LVFS 2012:23)”. Arkiverad från originalet den 13 november 2013. https://web.archive.org/web/20131113141248/http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2012_23.pdf. Läst 20 december 2012. 
 4. ^ http://www.tullverket.se/download/18.4ab1598c11632f3ba9280007805/51f08_08.pdf
 5. ^ Cannabis, varmed förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka hartset inte extraherats och oavsett under vilka benämningar de förekommer. Cannabisharts, varmed förstås det från cannabisväxten insamlade hartset antingen obehandlat eller renat. Med cannabis skall dock inte förstås hampa som 1. är av sort som kan berättiga till stöd enligt rådets förordning (EG) nr 1251/1999 av den 17 maj 1999 om upprättandet av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor och rådets förordning (EG) nr 1673/2000 av den 27 juli 2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion och 2. odlas efter det att ansökan om arealstöd för sådan odling enligt rådets förordning (EG) nr 1251/1999 givits in till behörig myndighet.
 6. ^ Även extrakt av cannabisharts
 7. ^ Med undantag för beredningar för medicinskt eller vetenskapligt bruk i form av lösningar som inte innehåller mer än 3 mg/ml
 8. ^ Med tetrahydrocannabinoler avses i ”List of Psychotropic substances under international control”(utgiven av International Narcotics Control Board) upptagna isomerer och stereokemiska varianter.
 9. ^ Med undantag för beredningar för medicinskt eller vetenskapligt bruk som innehåller högst 400 mg tramadol per avdelad dos i blandning med en eller flera andra ingredienser eller som innehåller högst 10 procent tramadol om beredningarna inte är avdelade i doser

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]