Lista över svenska örlogsfartyg

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Naval Ensign of Sweden.svg
Svenska örlogsfartyg
Bevakningsbåtar
Fregatter
Hydrofonbojfartyg
Jagare
Kanonbåtar
Korvetter
Kryssare
Linjeskepp
Minfartyg
Minröjningsfartyg
Minsvepare
Minutläggare
Monitorer
Motortorpedbåtar
Pansarskepp
Patrullbåtar
Regalskepp
Robotbåtar
Skolfartyg
Skonerter
Specialfartyg
Torpedbåtar
Trängfartyg
Ubåtar
Vedettbåtar

Det här är en lista över svenska örlogsfartyg. HMS står för Hans Majestäts Skepp. Begreppet Örlogsfartyg omfattar Stridsfartyg, Hjälpfartyg och Övningsfartyg.

För äldre träfartyg, se lista över svenska seglande örlogsfartyg och lista över svenska rodda örlogsfartyg.

Operativa örlogsfartyg[redigera | redigera wikitext]

Korvetter[redigera | redigera wikitext]

Operativa

Stockholm-klass
Göteborg-klass
Visby-klass

Minröjningsfartyg[redigera | redigera wikitext]

Koster-klass
Styrsö-klass
Landsort-klass

Ubåtar[redigera | redigera wikitext]

Gotland-klass
Södermanland-klass
Ubåtsräddningsfarkost

Minfartyg[redigera | redigera wikitext]

Bevakningsbåtar[redigera | redigera wikitext]

Tapper-klass

Vedettbåtar[redigera | redigera wikitext]

Trängfartyg[redigera | redigera wikitext]

Stabs- och lagfartyg
Ubåtsräddningsfartyg
Tungdykfartyg
Torpedbärgare
Transportfartyg

Specialfartyg[redigera | redigera wikitext]

Skolfartyg[redigera | redigera wikitext]

Skonerter
Fartyg för navigationsutbildning
Altair-klass

Historiska örlogsfartyg[redigera | redigera wikitext]

Torpedbåtar[redigera | redigera wikitext]

Stångminbåtar[redigera | redigera wikitext]

 • Skrik


Minbåt[redigera | redigera wikitext]

1:a klass torpedbåt[redigera | redigera wikitext]


 • HMS Blixt (1898–1921), V27 (1921–1947)
 • HMS Meteor (1899–1921), V28 (1921–1947)
 • HMS Stjärna (1899–1921), V29 (1921–1937)
 • HMS Orkan (1900–1921), V30 (1921–1947)
 • HMS Bris (1900–1921), V31 (1921–1937)
 • HMS Vind (1900–1921), V32 (1921–1937)
 • HMS Virgo (1902–1921), V33 (1921–1941)
 • HMS Mira (1902)–1921), V34 (1921–1943)
 • HMS Orion (1903–1921), V35 (1921–1947)
 • HMS Sirius (1903–1921), V36 (1921–1942)
 • HMS Kapella (1904–1921), V37 (1921–1937)


 • HMS Plejad (1905–1926), V38 (1926–1930)
 • HMS Iris (1909–1928), V39 (1928–1947)
 • HMS Thetis (1909–1928), V40 (1928–1947)
 • HMS Spica (1908–1928), V41 (1928–1947)
 • HMS Astrea (1909–1928), V42 (1928–1947)
 • HMS Antares (1909–1928), V43 (1928–1947)
 • HMS Arcturus (1909–1928), V44 (1928–1940)
 • HMS Altair (1909–1928), V45 (1928–1947)
 • HMS Argo (1909–1928), V46 (1928–1940)
 • HMS Polaris (1910–1928), V47 (1928–1947)
 • HMS Perseus (1910–1928), V48 (1928–1947)
 • HMS Regulus (1910–1928), V49 (1928–1944)
 • HMS Rigel (1910–1928), V50 (1928–1944)
 • HMS Kastor (1909–1928), V51 (1928–1940)
 • HMS Pollux (1909–1928), V52 (1928–1940)
 • HMS Vega, (1911–1928) V53 (1928–1941)
 • HMS Vesta (1911–1928), V54 (1928–1941)

2:a klass torpedbåt[redigera | redigera wikitext]

 • HMS Rolf (1880) (till 1895 klassad som minbåt)
 • HMS Seid (1882) (till 1895 klassad som minbåt)
 • HMS Galdr (1885)
 • HMS Narf (1886)
 • HMS Nörve (1886)
 • HMS Bygve (1888)
 • HMS Bylgia (1888)
 • HMS Agda (1891)
 • HMS Agne (1891)
 • No 79 (1902)
 • No 81 (1902)

3:e klass torpedbåt (fram till 1895 klassade som minbåtar, men kom aldrig att tjänstgöra som torpedbåtar då de i stället byggdes om till bevakningsfartyg och vedettbåtar[redigera | redigera wikitext]

 • HMS Spring Stångminbåt
 • HMS Skrik Stånminbåt
 • Minbåt No 3 Stångtorpedbåt
 • Minbåt No 4 Stångtorpedbåt
 • Minbåt No 5 Stångtorpedbåt
 • Minbåt No 6 Stångtorpedbåt
 • Minbåt No 7 Stångtorpedbåt


Perseustyp 1951-1967[redigera | redigera wikitext]

Torpedbåt typ Plejad 1954-1973[redigera | redigera wikitext]

Torpedbåt typ Spica T121 1966-1987[redigera | redigera wikitext]

Robotbåtar[redigera | redigera wikitext]

Robotbåt typ Norrköping och Ystadklass 1983-2005[redigera | redigera wikitext]

Robotbåtarna var torpedbåtar mellan 1973 och 1983.
De sista två robotbåtarna (R131, R142) utrangerades 1 september 2005.

Motortorpedbåtar[redigera | redigera wikitext]

 • Mtb 1-2 (1920–1927)
 • Mtb 3-4 (1922–1940)
 • T3-T4 (1939–1949)
 • T11-T14 (1940–1946) f.d. MAS 506, 508, 511, 526
 • T15-T18 (1941–1956)
 • T21-T31(1942–1959)
 • T32-T41 (1951–1990)
 • T201 (1953–1964)
 • T42-T56 (1956–1990)

Patrullbåtar[redigera | redigera wikitext]

De sista tre patrullbåtarna utrangerades 1 september 2005.

Hydrofonbojfartyg[redigera | redigera wikitext]

Minfartyg[redigera | redigera wikitext]

Minbåtar (från 1895 omklassade till topedbåtar sedan endast självgående minor var kvar i bruk)[redigera | redigera wikitext]

Stångminbåtar (1874-1880)[redigera | redigera wikitext]
 • Spring
 • Skrik
 • Minbåt N:3
 • Minbåt N:4
 • Minbåt N:5
 • Minbåt N:6
 • Minbåt N:7

(Namnändrad till Blink 1887)

(Namnändrad till Blixt 1887)

Minsvepare[redigera | redigera wikitext]

Minsvepare[redigera | redigera wikitext]

Sökaren-klass
Styrbjörn-klass

Minsvepare, större[redigera | redigera wikitext]

Arholma-klass

Fiskeminsvepare[redigera | redigera wikitext]


Kustminsvepare[redigera | redigera wikitext]

Hanö-klass
Arkö-klass

Minsvepare, mindre[redigera | redigera wikitext]

M1 - M2[redigera | redigera wikitext]

M3 - M14[redigera | redigera wikitext]

M15 - M26[redigera | redigera wikitext]

Ubåtar[redigera | redigera wikitext]

HMS Ulven
2:a klass-ubåtarna
Svärdfrisken-klass
Braxen-klass
Hajen II-klass
Bävern-klass
Draken-klass
Delfinen-klass
Sjölejonet-klass
Kustubåtar
Neptun-klass
Jaktubåtarna
Hajen III-klass
Draken II-klass
Sjöormen-klass
Näcken-klass
Västergötland-klass

Jagare[redigera | redigera wikitext]

Torpedbåtsjagare 1902-[redigera | redigera wikitext]

Kustjagare 1940–1970[redigera | redigera wikitext]

Romulus-klass
Mode-klass

Stadsjagare 1937–1978[redigera | redigera wikitext]

Landskapsjagare 1947–1982[redigera | redigera wikitext]

Öland-klass
Halland-klass
Östergötland-klass

Kryssare[redigera | redigera wikitext]

Flygplanskryssare[redigera | redigera wikitext]

Flygplandskryssaren Gotland i Västindien cirka 1936.

Minkryssare[redigera | redigera wikitext]

Pansarkryssare[redigera | redigera wikitext]

Pansarkryssaren Fylgia på långresa 1927–1928.

Torpedkryssare[redigera | redigera wikitext]

Pansarskepp[redigera | redigera wikitext]

Pansarskeppet Gustaf V redo att avlossa en bredsida.
Svea-klassen (1885–1923)
Odenklassen (1896–1937)
Äran-klassen (1901–1950)
Sverige-klassen (1915–1957)

Korvetter[redigera | redigera wikitext]

Ångkorvetter[redigera | redigera wikitext]

Ånglinjeskepp[redigera | redigera wikitext]

Ångfregatt[redigera | redigera wikitext]

Ångskonerter[redigera | redigera wikitext]

 • Aktif (1820) (10 kanoner)
 • Balder (1849) även kallad kanonångslup

Transportfartyg[redigera | redigera wikitext]

 • Odin (1833)
 • Gylfe (1834)

Chefsfartyg[redigera | redigera wikitext]

 • Sköldmön (1868)

Kanonbåtar (första generationens båtar kallades kanonångslupar)[redigera | redigera wikitext]

Monitorer[redigera | redigera wikitext]

2:a klass pansarbåtar[redigera | redigera wikitext]

3:e klass pansarbåtar[redigera | redigera wikitext]

Vedettbåtar[redigera | redigera wikitext]

Bevakningsbåtar[redigera | redigera wikitext]

Bevakningsbåt typ 60

Segelfartyg[redigera | redigera wikitext]

HMS Najaden, 2008.

Isbrytare[redigera | redigera wikitext]

Bemannas numera av civil besättning.

Sjömätare[redigera | redigera wikitext]

Bemannas numera av civil besättning.

Övriga fartyg[redigera | redigera wikitext]

Hjälpfartyg[redigera | redigera wikitext]

Hjälpminfartyg[redigera | redigera wikitext]

Hjälpkryssare[redigera | redigera wikitext]

Hjälpvedettbåtar[redigera | redigera wikitext]

Utbildningsfartyg[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]