Lista över svenska örlogsfartyg

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Naval Ensign of Sweden.svg
Svenska örlogsfartyg

A - B - C - D - E - F - G
H - I - J - K - L - M - N
O - P - Q - R - S - T - U
V - W - X - Y - Z - Å - Ä - Ö

Bevakningsbåtar
Fregatter
Hydrofonbojfartyg
Jagare
Kanonbåtar
Korvetter
Kryssare
Linjeskepp
Minfartyg
Minröjningsfartyg
Minsvepare
Minutläggare
Monitorer
Motortorpedbåtar
Pansarskepp
Patrullbåtar
Regalskepp
Robotbåtar
Skolfartyg
Skonerter
Specialfartyg
Torpedbåtar
Trängfartyg
Ubåtar
Vedettbåtar

Det här är en lista över svenska örlogsfartyg. HMS står för Hans Majestäts Skepp. Begreppet Örlogsfartyg omfattar Stridsfartyg, Hjälpfartyg och Övningsfartyg.

För äldre träfartyg, se lista över svenska seglande örlogsfartyg och lista över svenska rodda örlogsfartyg.

Innehåll

Operativa örlogsfartyg[redigera | redigera wikitext]

Korvetter[redigera | redigera wikitext]

Operativa

Stockholmsklass

Göteborgsklass

Under införande

Visbyklass

Minröjningsfartyg[redigera | redigera wikitext]

Kosterklass

Styrsöklass

Landsortsklass

Ubåtar[redigera | redigera wikitext]

Gotlandsklass

Södermanlandsklass

Ubåtsräddningsfarkost

Minfartyg[redigera | redigera wikitext]

Bevakningsbåtar[redigera | redigera wikitext]

Vedettbåtar[redigera | redigera wikitext]

Trängfartyg[redigera | redigera wikitext]

Stabs- och lagfartyg

Ubåtsräddningsfartyg

Tungdykfartyg

Torpedbärgare

Transportfartyg

Specialfartyg[redigera | redigera wikitext]

Skolfartyg[redigera | redigera wikitext]

Skonerter

Fartyg för navigationsutbildning

Historiska örlogsfartyg[redigera | redigera wikitext]

Torpedbåtar[redigera | redigera wikitext]

1:a klass torpedbåt[redigera | redigera wikitext]


 • HMS Blixt (1898-1921), V27 (1921-1947)
 • HMS Meteor (1899-1921), V28 (1921-1947) (
 • HMS Stjärna (1899-1921), V29 (1921-1937)
 • HMS Orkan (1900-1921), V30 (1921-1947)
 • HMS Bris (1900-1921), V31 (1921-1937)
 • HMS Vind (1900-1921), V32 (1921-1937)
 • HMS Virgo (1902-1921), V33 (1921-1941)
 • HMS Mira (1902)-1921), V34 (1921-1943)
 • HMS Orion (1903-1921), V35 (1921-1947)
 • HMS Sirius (1903-1921), V36 (1921-1942)
 • HMS Kapella (1904-1921), V37 (1921-1937)


 • HMS Plejad (1905-1926), V38 (1926-1930)
 • HMS Iris (1909-1928), V39 (1928-1947)
 • HMS Thetis (1909-1928), V40 (1928-1947)
 • HMS Spica (1908-1928), V41 (1928-1947)
 • HMS Astrea (1909-1928), V42 (1928-1947)
 • HMS Antares (1909-1928), V43 (1928-1947)
 • HMS Arcturus (1909-1928), V44 (1928-1940)
 • HMS Altair (1909-1928), V45 (1928-1947)
 • HMS Argo (1909-1928), V46 (1928-1940)
 • HMS Polaris (1910-1928), V47 (1928-1947)
 • HMS Perseus (1910-1928), V48 (1928-1947)
 • HMS Regulus (1910-1928), V49 (1928-1944)
 • HMS Rigel (1910-1928), V50 (1928-1944)
 • HMS Kastor (1909-1928), V51 (1928-1940)
 • HMS Pollux (1909-1928), V52 (1928-1940)
 • HMS Vega, (1911-1928) V53 (1928-1941)
 • HMS Vesta (1911-1928), V54 (1928-1941)

2:a klass torpedbåt[redigera | redigera wikitext]

 • HMS Rolf (1880)
 • HMS Seid (1882)
 • HMS Galdr (1885)
 • HMS Narf (1886)
 • HMS Nörve (1886)
 • HMS Bygve (1888)
 • HMS Bylgia (1888)
 • HMS Agda (1891)
 • HMS Agne (1891)
 • No 79 (1902)
 • No 81 (1902)

3:e klass torpedbåt[redigera | redigera wikitext]

 • HMS Spring Stångminbåt
 • HMS Skrik Stånminbåt
 • Minbåt No 3 Stångtorpedbåt
 • Minbåt No 4 Stångtorpedbåt
 • Minbåt No 5 Stångtorpedbåt
 • Minbåt No 6 Stångtorpedbåt
 • Minbåt No 7 Stångtorpedbåt


Perseustyp 1951-1967[redigera | redigera wikitext]

Torpedbåt typ Plejad 1954-1973[redigera | redigera wikitext]

Torpedbåt typ Spica T121 1966-1987[redigera | redigera wikitext]

Torpedbåt typ Norrköping T131 1973-1983[redigera | redigera wikitext]

Robotbåtar[redigera | redigera wikitext]

Robotbåt typ Norrköping och Ystadklass 1983-2005[redigera | redigera wikitext]

Robotbåtarna var torpedbåtar mellan 1973 och 1983.
De sista två robotbåtarna (R131, R142) utrangerades 1 september 2005.

Motortorpedbåtar[redigera | redigera wikitext]

 • Mtb 1-2 (1920-1927)
 • Mtb 3-4 (1922-1940)
 • T3-T4 (1939-1949)
 • T11-T14 (1940-1946) F.d. MAS 506,508, 511, 526
 • T15-T18 (1941-1956)
 • T21-T31(1942-1959)
 • T32-T41 (1951-1990)
 • T201 (1953-1964)
 • T42-T56 (1956-1990)

Patrullbåtar[redigera | redigera wikitext]

De sista tre patrullbåtarna utrangerades 1 september 2005.

Hydrofonbojfartyg[redigera | redigera wikitext]

Minfartyg[redigera | redigera wikitext]

Minbåtar[redigera | redigera wikitext]

(Namnändrad till Blink 1887)

(Namnändrad till Blixt 1887)

Minsvepare[redigera | redigera wikitext]

Minsvepare[redigera | redigera wikitext]

Sökarenklass

Styrbjörnklass

Minsvepare, större[redigera | redigera wikitext]

Minsvepare typ Arholma

Fiskeminsvepare[redigera | redigera wikitext]

Minsvepare typ Orust

Minsvepare typ Hisingen

Minsvepare typ Gillöga

Minsvepare typ Gåssten

Kustminsvepare[redigera | redigera wikitext]

Minsvepare typ Hanö

Minsvepare typ Arkö

Minsvepare, mindre[redigera | redigera wikitext]

M1 - M2[redigera | redigera wikitext]

M3 - M14[redigera | redigera wikitext]

M15 - M26[redigera | redigera wikitext]

Ubåtar[redigera | redigera wikitext]

HMS Ulven
HMS Ulven

2:a klass-ubåtarna

Ubåt typ Svärdfisken

Ubåt typ Braxen

Ubåt typ Hajen

Ubåt typ Bävern

Ubåt typ Draken

Ubåt typ Delfinen

Sjölejonetklass

Kustubåtar

Neptunklass

Jaktubåtarna(Modifierad typ U1)

Ubåt typ Hajen

Ubåt typ Draken

Ubåt typ Sjöormen

Ubåt typ Näcken

Ubåt typ Västergötland

Jagare[redigera | redigera wikitext]

Torpedbåtsjagare 1902-[redigera | redigera wikitext]

Kustjagare 1940-1970[redigera | redigera wikitext]

Jagare typ Romulus

Jagare typ Mode

Stadsjagare 1937-1978[redigera | redigera wikitext]

Landskapsjagare 1947-1982[redigera | redigera wikitext]

Jagare typ Öland

Jagare typ Halland

Jagare typ Östergötland

Kryssare[redigera | redigera wikitext]

Flygplanskryssare[redigera | redigera wikitext]

HMS Gotland (cruiser), 1936.jpg
Flygplandskryssaren Gotland i Västindien ca 1936

Minkryssare[redigera | redigera wikitext]

Pansarkryssare[redigera | redigera wikitext]

Pansarkryssaren Fylgia på långresa 1927-28
Pansarkryssaren Fylgia på långresa 1927-28

Torpedkryssare[redigera | redigera wikitext]

Pansarskepp[redigera | redigera wikitext]

HMS Gustav V.jpg
Pansarskeppet Gustaf V redo att avlossa en bredsida

Sveaklassen (1885-1923)[redigera | redigera wikitext]

Odenklassen (1896-1937)[redigera | redigera wikitext]

Dristighetenklassen (1900-1947)[redigera | redigera wikitext]

Äranklassen (1901-1950)[redigera | redigera wikitext]

Oscar II-klassen (1905-1950)[redigera | redigera wikitext]

Sverigeklassen (1915-1957)[redigera | redigera wikitext]

Korvetter[redigera | redigera wikitext]

Ångkorvetter[redigera | redigera wikitext]

Ånglinjeskepp[redigera | redigera wikitext]

Ångfregatt[redigera | redigera wikitext]

Kanonbåtar[redigera | redigera wikitext]

Monitorer[redigera | redigera wikitext]

2:a klass pansarbåtar[redigera | redigera wikitext]

3:e klass pansarbåtar[redigera | redigera wikitext]

Vedettbåtar[redigera | redigera wikitext]

Bevakningsbåtar[redigera | redigera wikitext]

Segelfartyg[redigera | redigera wikitext]

Najaden halmstad slott-1.JPG
HMS Najaden, 2008.

Isbrytare[redigera | redigera wikitext]

Bemannas numera av civil besättning.

Sjömätare[redigera | redigera wikitext]

Bemannas numera av civil besättning.

Övriga fartyg[redigera | redigera wikitext]

Hjälpfartyg[redigera | redigera wikitext]

Hjälpminfartyg[redigera | redigera wikitext]

Hjälpkryssare[redigera | redigera wikitext]

Hjälpvedettbåtar[redigera | redigera wikitext]

Utbildningsfartyg[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]