Lista över svenska fältmarskalkar

Från Wikipedia

Denna lista över svenska fältmarskalkar behandlar de totalt 75 fältmarskalkar som utsetts i Sverige, från 1609 till 1824. Inledningsvis var fältmarskalken befälhavare för rytteriet och blev först den främsta militära graden i Sverige under det tidiga 1600-talet, i synnerhet efter att Jakob Pontusson de la Gardie erhållit graden. Nedan finns en lista över dessa.

Lista över svenska fältmarskalkar[redigera | redigera wikitext]

Namn Levnadsår Utnämnd till fältmarskalk Utvärdering av Jan von Konow Bild
Jakob Pontusson De la Gardie 1583-1652 1609 Nästan toppskikt
Evert Horn af Kanckas 1585-1615 23 juli 1613 Nära toppskikt
Jesper Mattson Cruus af Edeby 1577-1622 27 augusti 1615 Mycket skicklig
Carl Carlsson Gyllenhielm 1574-1650 18 juni 1616 Mycket skicklig
Herman Wrangel af Salmis 1584-1643 12 juli 1621 Mycket skicklig
Gustaf Carlsson Horn af Björneborg 1592-1657 28 april 1628 Toppskikt
Åke Henriksson Tott 1598-1640 26 november 1631 Nära toppskikt
Dodo zu Innhausen und Knyphausen 1583-1636 1633 Mycket skicklig (dock försiktig)
Johan Banér 1596-1641 Februari 1634 Toppskikt
Alexander Leslie 1580-1661 9 februari 1636 Mycket skicklig
Lennart Torstenson 1603-1651 31 augusti 1641 Toppskikt
Carl Gustaf Wrangel af Salmis 1613-1676 1646 Toppskikt
Lars Kagg 1595-1661 29 februari 1648 Mycket skicklig
Arvid Wittenberg 1606-1657 2 april 1655 Nära toppskikt
Hans Christoff von Königsmarck 1600-1663 14 april 1655 Mycket skicklig
Gustaf Adolf Lewenhaupt 1619-1656 14 april 1655 Mycket skicklig
Gustaf Otto Stenbock 1614-1685 28 juni 1656 Mycket skicklig
Axel Lillie 1603-1662 20 februari 1657 Mycket skicklig
Robert Douglas 1611-1662 13 maj 1657 Mycket skicklig
Gustaf Evertsson Horn 1614-1666 31 mars 1663 Mycket skicklig
Gustaf Persson Banér 1618-1689 31 mars 1663 Mycket skicklig
Carl Mauritz Lewenhaupt 1620-1666 25 juli 1665 Mycket skicklig
Clas Åkesson Tott d.y. 1630-1674 26 juli 1665 Mycket skicklig
Lorens von der Linde 1610-1670 26 juli 1665 Mycket skicklig
Henrik Horn af Marienborg 1618-1693 27 juli 1665 Mycket skicklig
Christoff Delphicus zu Dohna 1628-1668 20 oktober 1666 Mycket skicklig
Simon Grundel-Helmfelt 1617-1677 26 augusti 1668 Mycket skicklig
Krister Klasson Horn 1622-1692 18 december 1672 Mycket skicklig
Conrad Mardefelt 1610-1688 18 maj 1675 Mycket skicklig
Fabian von Fersen 1626-1677 6 oktober 1675 Mycket skicklig
Otto Wilhelm von Königsmarck 1639-1688 13 oktober 1675 Mycket skicklig
Bengt Horn 1623-1678 3 augusti 1677 Mycket skicklig
Rutger von Ascheberg 1621-1693 10 november 1678 Nära toppskikt
Nils Bielke 1644-1716 15 maj 1690 Mycket skicklig
Göran Sperling 1630-1691 1 juni 1690 Mycket skicklig
Jacob Johan Hastfer 1647-1695 1 juni 1690 Mycket skicklig
Axel Wachtmeister 1643-1699 1693 Mycket skicklig
Erik Dahlbergh 1625-1703 12 juli 1693 Nära toppskikt
Otto Wilhelm von Fersen 1623-1703 12 september 1693 Mycket skicklig
Jürgen Mellin 1633-1713 28 August 1696 Mycket skicklig
Carl Gustaf Rehnskiöld 1651-1722 21 juni 1706 Toppskikt
Nils Karlsson Gyllenstierna af Fogelvik 1648-1720 30 november 1709 Mycket skicklig
Magnus Stenbock 1665-1717 28 januari 1713 Toppskikt
Carl Mörner af Morlanda 1658-1721 1 januari 1717 Nära toppskikt
Carl Gustaf Örnestedt 1669-1742 17 juni 1719 Mycket skicklig
Carl Gustaf Dücker 1663-1732 19 juni 1719 Mycket skicklig
Gustaf Adam Taube 1673-1732 19 juni 1719 Mycket skicklig
Erik Sparre af Sundby 1665-1726 14 december 1719 Mycket skicklig
Axel Sparre 1652-1728 3 januari 1721 Mycket skicklig
Berndt Otto Stackelberg d.ä. 1662-1734 11 juli 1727 Medelmåtta
Hugo Johan Hamilton 1668-1748 16 december 1734 Medelmåtta
Göran Silfverhielm 1681-1737 18 december 1734 Medelmåtta
Johan Christoffer von Düring 1695-1759 16 april 1751 Medelmåtta
Mattias Alexander von Ungern-Sternberg 1689-1763 7 november 1753 Medelmåtta
Carl Henrik Wrangel 1681-1755 14 januari 1754 Medelmåtta
Georg Bogislaus Staël von Holstein 1685-1763 1757 Titulärmarskalk
Gotthard Wilhelm Marcks von Würtenberg 1688-1778 1 mars 1763 Titulärmarskalk
Gustaf David Hamilton 1699-1788 18 december 1765 Medelmåtta
Fredrik Axel von Fersen 1719-1794 12 januari 1770 Titulärmarskalk
Augustin Ehrensvärd 1710-1772 14 september 1772 Nära toppskikt
Fredrik Vilhelm von Hessenstein 1735-1808 25 januari 1773 Titulärmarskalk
Samuel Gustaf Stierneld 1700-1775 25 januari 1773 Titulärmarskalk
Gabriel Spens 1712-1781 16 oktober 1776 Titulärmarskalk
Berndt Otto Stackelberg d.y. 1703-1787 27 februari 1778 Medelmåtta
Per Scheffer 1718-1790 27 december 1778 Titulärmarskalk
Johan August Meijerfeldt d.y. 1725-1800 21 augusti 1790 Medelmåtta
Fredrik Adolf 1750-1803 15 februari 1792 Titulärmarskalk
Philip von Platen 1732-1805 16 november 1799 Medelmåtta
Johan Christopher Toll 1743-1817 25 september 1807 Medelmåtta
Wilhelm Mauritz Klingspor 1744-1814 9 maj 1808 Titulärmarskalk
Curt von Stedingk 1746-1837 12 mars 1811 Skicklig
Hans Henric von Essen 1755-1824 12 mars 1811 Skicklig
Fabian Wrede 1760-1824 4 juni 1816 Skicklig
Carl Carlsson Mörner af Tuna 1755-1821 30 juli 1816 Skicklig
Johan August Sandels 1764-1831 2 november 1824 Skicklig

Utvärdering av Jan von Konow[1]

  • Toppskikt. Allra främst kan urskiljas en fåtalig elit av fältherrar i ordets sannaste mening. Kännetecknande för dem är att var och en har haft självständigt befäl över en truppstyrka av minst en armés storlek och vunnit betydande segrar.
  • Nästan toppskikt. Deras insatser var emellertid, trots allt, av en ringare omfattning, och deras styrkors begränsade numerär gjorde den operativa ledningen mindre komplicerad.
  • Nära toppskikt, mycket skicklig, skicklig och medelmåttor är ytterligare gradering.
  • Titulärmarskalk. Fredrik Vilhelm von Hessenstein illegitim son till kung Fredrik I. Tolv år gammal utnämndes han till överste och regementchef, vid 21 års ålder blev han generalmajor.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Konow har tre sidor med «utvärdering». Toppskikt, nästan toppskikt, nära toppskikt och titulärmarskalk er alla given med namn. Mycket skicklig: «här har inordnas alla som er utnämnts intill 1721». «...skicklig de fem sista». Resterande: «En ganska talrik skara av medelmåttor».

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • Jan von Konow, (2002). Svenska fältmarskalkar
  • Sundholm, Olof Theodor (1873). Sveriges Fältmarskalkar: Biografiskt Tecknade

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]