Hoppa till innehållet

Lista över svenska krig

Från Wikipedia
Den här listan är ofullständig, du kan hjälpa till genom att utöka den.

Detta är en lista över de krig som Sverige har deltagit i från medeltiden till år 1814.

Avgränsning[redigera | redigera wikitext]

Vad som är "svenska krig" definieras av tre olika kriterier:

 • definitionen av krig
 • definitionen av Sverige
 • trovärdiga källor

För tidiga fejder som brukar nämnas är källäget ofta tunt, och baserar sig på tolkningar av sagor som inte är entydiga. Dessutom finns det tidiga beskrivna konflikter som tolkats som krig, men inte var mellanstatliga konflikter utan snarare plundringståg eller släktfejder, som till exempel Slaget vid Svolder.[1] Ett annat omtalat tidigt krig är kriget mellan Erik Segersäll och Styrbjörn Starke, som avslutades med slaget vid Fyrisvallarna, där Styrbjörn Starkes existens senare har ifrågasatts, men flera runstenar berättar om ett slag vid Uppsala som kan ha samband med det slaget.[1] Även det första svenska korståget på 1150-talet är ifrågasatt eftersom det inte finns samtida källor även om det förutsätts att militära expeditioner genomfördes vilket ledde till att Egentliga Finland länge var en del av Sverige.[2]

Det första väldokumenterade svenska kriget stod mellan svenska kungen Inge den äldre och den norske kungen Magnus Barfot om Dalsland och delar av norra Västergötland. Det finns spår av tidigare exempel, men det avslutades med ett väldokumeterar fredsavtal i Trekungamötet 1101[1]. Vid fredsmötet, där även danske kungen närvarade, är det tydligt att det var tidiga medeltidsmonarkier och inte släkter som stridit.[1]

Sveriges senaste krig uppges i allmänhet vara fälttåget mot Norge 1814 och att Sverige därefter har haft fred i mer än 200 år. Samtidigt har Sverige efter andra världskriget deltagit med trupper i uppdrag sanktionerade av Förenta Nationerna. Det har då kallats fredsbevarande uppdrag, men i till exempel Kongo blev FN en stridande part under konflikten och svenska trupper genomförde regelrätta anfall under det mandatet.[3] Under insatser i Libyen 2012 och i Afghanistan mellan 2002 och 2021, deltog Sverige som part i konflikten under ledning av Nato, men insatserna var sanktionerade av FN.[4][5][6] När det uppmärksammades att Sverige haft fred i 200 år 2014 ledde detta till vissa diskussioner,[7][8][9][10] men rådande konsensus är att Sverige haft fred sedan 1814, även om man deltar i internationella insatser.[11][7][12] Därför tas de insatserna inte med i listan.

Svenska krig[redigera | redigera wikitext]

      Svensk seger

      Svensk förlust

      Annat resultat, till exempel status quo ante bellum, krig utan segrare eller resultatet av ett inbördeskrig.

Konflikt Stridande 1 Stridande 2 Resultat Fred
Inge den äldre och Magnus Barfot krig om Dalsland och delar av norra Västergötland.
(1090-talet–1101 )
Sverige Norge Norske kungen Magnus Barfot fick Norge och delar av norra Västergörland, efter giftermål med Inge den äldres dotter. Trekungamötet 1101
Striden mellan Sverkerska och Erikska ätten
(1169–1210)
Erikska ätten Sverkeska ätten Seger för Erikska ätten
Estländska korståget
(1220)
Sverige Estländare Estländsk seger
Norsk attack mot Sverige
(1225/1249)
Sverige Norge Ingen klar vinnare Freden i Lödöse
Slaget vid Olustra
(1229 eller 1230)
Sverige Folkungarna Seger för Folkungarna
Svensk-Novgorodiska kriget (1240)
(1240)
Sverige Republiken Novgorod Svensk förlust vid Neva
Slaget vid Sparrsätra
(1247)
Sverige Folkungarna Svensk seger
Andra svenska korståget
(1248–1250)
Sverige Österland Svensk seger
Slaget vid Herrevadsbro
(1251)
Sverige Folkungarna Svensk seger
Avsättningskriget mot kung Valdemar
(1275)
Sverige Magnus & Eriks upprorsmän Seger för upprorsmännen
6000-markskriget
(1276–1278)
Sverige Danmark Dansk seger Freden i Laholm
Tredje folkungaupproret
(1278–1280)
Sverige Folkungarna Svensk seger
Tredje svenska korståget
(1293)
Sverige Österland Svensk seger
Slaget vid Landskrona
(1301)
Sverige Republiken Novgorod Novgorodsk seger
Slaget vid Röcklinge backe
(1313)
Sverige Gotland Gotländsk seger
Slaget vid Mjölkalånga
(1318)
Sverige Danmark Svensk seger
Kexholmskriget
(1321–1323)
Sverige Ryssland Oavgjort Freden i Nöteborg
Kalundborgskriget
(1341–1343)
Sverige
Holstein
Danmark
Hanseförbundet
Svensk seger
Magnus Erikssons korståg till Novgorod
(1348–1351)
Sverige Republiken Novgorod Status quo ante bellum
Valdemar Atterdags invasion av Gotland (1361) Sverige Danmark Dansk seger
Avsättningskriget mot Albrekt av Mecklenburg
(1388–1389)
Sverige Danmark Dansk seger
Engelbrektsupproret
(1434–1436)
Svenska upprorsmän Kalmarunionen Seger för upprorsmännen
Pukefejden
(1436–1437)
Karl Knutsson (Bonde) Erik Puke Seger för Karl Knutsson (Bonde)
Kriget om Norge
(1448-1451)
Sverige Danmark Dansk seger
Dansk-svenska kriget (1468–1469)
(1468–1469)
Sverige Kalmarunionen Svensk seger
Slaget vid Öresten
(1470)
Sverige Kalmarunionen Svensk seger
Dansk-svenska kriget (1470–1471)
(1470–1471)
Sverige Kalmarunionen Svensk seger
Sturarnas ryska krig
(1495–1497)
Sverige Moskvariket Svensk seger Freden i Novgorod
Avsättningskriget mot kung Hans
(1501–1503)
Svenska upprorsmän Kalmarunionen Svensk seger
Svante Nilsson Stures krig mot Danmark
(1504–1512)
Sverige
Lübeck
Kalmarunionen Seger för Kalmarunionen Freden i Malmö
Sten Sture den yngres krig mot Danmark
(1512–1520)
Svenska upprorsmän Kalmarunionen Seger för Kalmarunionen
Gustav Vasas befrielsekrig
(1521–1523)
Svenska upprorsmän
Lübeck
Kalmarunionen Svensk seger Malmö recess
Grevefejden
(1534–1536)
Jylland
Fyn
Slesvig
Holstein
Sverige
Preussen
Skåneland
Själland
Malmö
Köpenhamn
Lübeck
Svensk seger
Stora ryska kriget
(1554–1557)
Sverige Ryssland Status quo ante bellum Freden i Novgorod
Nordiska sjuårskriget
(1563–1570)
Sverige Danmark-Norge Status quo ante bellum Freden i Stettin
Första polska kriget
(1563–1568)
Sverige Polen-Litauen Status quo ante bellum
Nordiska tjugofemårskriget
(1570–1595)
Sverige
Polen-Litauen
Ryssland Svensk seger Freden i Teusina
Avsättningskriget mot Sigismund
(1598–1599)
Sverige
Polen-Litauen
Svenska upprorsmän Seger för upprorsmännen
Andra polska kriget
(1600–1629)
Sverige Polen-Litauen
Tysk-romerska riket
Svensk seger Stilleståndet i Altmark
Stilleståndet i Stuhmsdorf
De la Gardieska fälttåget
(1609–1610)
Sverige
Ryska upprorsmän
Polen-Litauen Polsk-Litauisk seger De la Gardies dagtingan
Ingermanländska kriget
(1610–1617)
Sverige Ryssland Svensk seger Freden i Stolbova
Kalmarkriget
(1611–1613)
Sverige Danmark-Norge Dansk-Norsk seger Freden i Knäred
Trettioåriga kriget
(1618–1648)
Sverige
Frankrike
Danmark-Norge
Böhmen
Kurfurstendömet Sachsen
Nederländerna
Kurpfalz
Braunschweig-Lüneburg
Hessen-Kassel
Brandenburg-Preussen
England
Skottland
Transsylvanien
Tysk-romerska riket

Spanien
Ungern
Kroatien
Danmark-Norge

Svensk-fransk seger Westfaliska freden
Torstensons krig
(1643–1645)
Sverige Danmark-Norge Svensk seger Freden i Brömsebro
Första bremiska kriget
(1653–1654)
Sverige Bremen Svensk seger Recessen i Stade
Karl X Gustavs polska krig
(1655–1660)
Sverige
Ryssland
Brandenburg-Preussen
Kosackhetmanatet
Litauen
Transsylvanien
Moldova
Valakiet
Polen-Litauen
Ryssland
Krimkhanatet
Kosackhetmanatet
Österrike
Ungern
Brandenburg-Preussen
Danmark-Norge
Nederländerna
Status quo ante bellum Freden i Oliwa
Karl X Gustavs ryska krig
(1656–1661)
Sverige Ryssland Status quo ante bellum Freden i Kardis
Karl X Gustavs första danska krig
(1657–1658)
Sverige Danmark-Norge Svensk seger Freden i Roskilde
Karl X Gustavs andra danska krig
(1658–1660)
Sverige Danmark-Norge
Nederländerna
Brandenburg-Preussen
Österrike
Polen-Litauen
Dansk-Norsk seger Freden i Köpenhamn
Andra bremiska kriget
(1665–1666)
Sverige Bremen Bremisk seger Traktaten i Habenhausen
Skånska kriget
(1675–1679)
Sverige
Frankrike
Danmark-Norge
Brandenburg-Preussen
Tysk-romerska riket
Nederländerna
Spanien
Hertigdömet Braunschweig-Lüneburg
Furstbiskopsstiftet Münster
Status quo ante bellum Freden i Fontainebleau
Freden i Lund
Freden i Saint-Germain
Pfalziska tronföljdskriget
(1688–1697)
Nederländerna
England
Skottland
Tysk-romerska riket
Spanien
Savojen
Sverige
Frankrike Freden i Rijswijk
Stora nordiska kriget
(1700–1721)
Sverige
Holstein-Gottorp
Hannover
Osmanska riket
Polen-Litauen
Zaporizjakosacker
Storbritannien
Nederländerna
Ryssland
Danmark-Norge
Polen-Litauen
Kurfurstendömet Sachsen
Zaporizjakosacker
Preussen
Hannover
Storbritannien
Koalitionsseger Freden i Traventhal
Freden i Altranstädt
Freden i Stockholm
Freden i Frederiksborg
Freden i Nystad
Hattarnas ryska krig
(1741–1743)
Sverige Ryssland Rysk seger Freden i Åbo
Dalupproret 1743 Sverige Dalkarar Svensk seger
Pommerska kriget
(1757–1762)
Sverige Preussen Status quo ante bellum Freden i Hamburg
Träffningen vid Ibiza
(1780)
Sverige Storbritannien Svensk seger
Gustav III:s ryska krig
(1788–1790)
Sverige Ryssland Status quo ante bellum Freden i Värälä
Svensk-Algeriska kriget 1791-1792 Sverige Algeriet Algerisk seger
Teaterkriget
(1788–1789)
Sverige Danmark Status quo ante bellum Den danska neutralitetsdeklarationen 1789
Barbareskkriget
(1801–1805)
Sverige
USA
Barbareskstaterna Svensk seger
Första Napoleonkriget
(1805–1810)
Sverige
Storbritannien
Preussen
Frankrike Fransk seger Freden i Paris 1810
Finska kriget
(1808–1809)
Sverige Ryssland Rysk seger Freden i Fredrikshamn
Dansk-svenska kriget (1808–1809)
(1808–1809)
Sverige Danmark Status quo ante bellum Freden i Jönköping
Kriget mot Storbritannien
(1810–1812)
Sverige Storbritannien Status quo ante bellum Freden i Örebro
Andra Napoleonkriget
(1813–1814)
Ryssland
Preussen
Storbritannien
Sverige
Spanien
Portugal
Sicilien
Sardinien
Österrike
Bayern
Württemberg
Baden
Nederländerna
Liechtenstein
Danmark
Frankrike
Hertigdömet Warszawa
Kungariket Italien
Kungariket Neapel
Rhenförbundet
Danmark-Norge
Svensk seger Freden i Paris
Freden i Kiel
Fälttåget mot Norge
(1814)
Sverige Norge Svensk seger Konventionen i Moss

Grafisk tidsaxel över svenska krig[redigera | redigera wikitext]

Tidslinjen nedan visar de svenska krigen från 1200-talet och framåt. Färgerna har samma betydelse som i tabellen ovan.

Andra svenska korstågetTredje svenska korstågetSlaget vid SparrsätraTredje folkungaupproretSlaget vid Neva6000-markskrigetSlaget vid OlustraSlaget vid HovaSlaget vid HerrevadsbroSlaget vid Leal
Slaget vid ÅsleValdemar Atterdags invasion av GotlandSlaget vid MjölkalångaSlaget vid Röcklinge backeKalundborgskrigetSlaget vid Landskrona (1301)
Slaget vid BrunkebergKarl Knutsson (Bonde)Sturarnas ryska krigSlaget vid ÖrestenPukefejdenEngelbrektsupproret
Avsättningskriget mot SigismundGrevefejdenNordiska tjugofemårskrigetGustav Vasas befrielsekrigFörsta polska krigetSten Sture den yngres krig mot DanmarkNordiska sjuårskrigetSvante Nilsson Stures krig mot DanmarkStora ryska krigetAvsättningskriget mot kung Hans
Andra bremiska krigetTorstensons krigKarl X Gustavs andra danska krigTrettioåriga krigetKarl X Gustavs första danska krigKalmarkrigetKarl X Gustavs ryska krigIngermanländska krigetPfalziska tronföljdskrigetKarl X Gustavs polska krigDe la Gardieska fälttågetSkånska krigetFörsta bremiska krigetAndra polska kriget
Pommerska krigetTeaterkrigetDalupproret 1743Gustaf III ryska krigHattarnas ryska krigTräffningen vid IbizaStora nordiska kriget
Fälttåget mot NorgeSjätte koalitionskrigetKriget mot StorbritannienDansk-svenska kriget 1808–1809Finska krigetSvensk-franska kriget 1805–1810Första barbareskkriget

Se även[redigera | redigera wikitext]

Sveriges historia
Sveriges stora riksvapen
Denna artikel ingår i en artikelserie
Tidsaxel
Förhistorien (c:a 12 000 f.Kr.–1050 e.Kr.)
Äldre medeltiden (1050–1250)
Folkungatiden (1250–1389)
Kalmarunionen (1389–1520)
Äldre vasatiden (1521–1611)
Stormaktstiden (1611–1721)
Frihetstiden (1719–1772)
Gustavianska tiden (1772–1809)
Union och ny konstitution (1809–1866)
Industrialiseringen (1866–1905)
1900-talets början (1905–1914)
Första världskriget (1914–1918)
Mellankrigstiden (1918–1939)
Depressionen (1929–1939)
Andra världskriget (1939–1945)
Efterkrigstiden (1945–1967)
Slutet av kalla kriget (1968–1991)
Nutiden (1991–)
Ämnen
Regenter  Statsministrar
Krig  Freder
Militärhistoria  Ekonomisk historia  Vetenskapshistoria

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c d] Harrison, Dick (17 januari 2019). ”Vilket var Sveriges första krig?”. Popular Historia. https://popularhistoria.se/sveriges-historia/vikingatiden/sveriges-forsta-krig. Läst 20 januari 2022. 
 2. ^ Harrison, Dick (2005). Gud vill det!. Stockholm: Ordfront förlag. sid. 422-423. ISBN 91-7037-119-9 
 3. ^ Ericson Wolke, Lars (3 oktober 2020). ”Sveriges svåraste FN-insats”. Popularhistoria.se. https://popularhistoria.se/civilisationer/kolonialism/kongokrisen-sveriges-svaraste-fn-insats. Läst 20 januari 2022. 
 4. ^ ”SOU 2017:16 Sveriges samlade engagemang i Afghanistan under perioden 2002–2014”. Statens Offentliga Utredningar. 2 mars 2017. sid. 99. https://www.regeringen.se/492dc9/contentassets/257a87e121a14684b4fb7e4488131827/sveriges-samlade-engagemang-i-afghanistan-under-perioden-20022014-sou-2017.16.pdf. Läst 19 Januari 2021. ”Regeringen framställde länge det svenska militära engagemanget som stabiliserande, och det tog tid innan man förmedlade att situationen hade förändrats och att svenska trupper som en del av ISAF var stridande i en intern väpnad konflikt.” 
 5. ^ ”Unika bilder från Libyen”. Försvarsmakten. 6 Oktober 2011. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2011/10/unika-bilder-fran-libyen/. Läst 20 Januari 2021. ”Han berättade att med de bilder som Gripenplanen levererar får Nato ett bättre underlag när det gäller att välja mål och hur nära man kan bekämpa mål för att undvika skador för tredje part.” 
 6. ^ ”Skyldighet att skydda”. Svenska FN-förbundet. https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-for-fred-sakerhet-och-nedrustning/skyldighet-att-skydda/. Läst 21 januari 2022. 
 7. ^ [a b] ”200 år sedan Sverige var i krig”. Sveriges Radio. 14 augusti 2014. https://sverigesradio.se/artikel/5937027. Läst 20 januari 2022. 
 8. ^ ””Kriget i Afghanistan skamfläck för Sverige” | SvD Debatt”. Svenska Dagbladet. 16 mars 2020. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/kriget-i-afghanistan-skamflack-for-sverige. Läst 20 januari 2022. 
 9. ^ Jan Guillou (14 Maj 2017). ”Visst gjorde Sverige skillnad i kriget – vi bidrog till katastrof”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/x6p0X/visst-gjorde-sverige-skillnad-i-kriget--vi-bidrog-till-katastrof. Läst 20 Januari 2022. ”Kriget i Afghanistan raderas från den svenska politiken, det är som om det aldrig ägde rum och titt som tätt möter vi i stället omkvädet att ”Sverige har haft fred i 200 år”, vilket är en häpnadsväckande lögn.” 
 10. ^ Maud Eduards (26 mars 2014). ”Har Sverige verkligen haft 200 år av fred?”. ETC. https://www.etc.se/kultur-noje/har-sverige-verkligen-haft-200-ar-av-fred. Läst 20 Januari 2022. ”I år ska det firas att Sverige har haft 200 år av fred. Men vad kallar vi det som händer i Afghanistan? Det finns glipor i vår fredsfasad” 
 11. ^ LENKEN, PETER (14 augusti 2014). ”Varför firar vi inte freden i dag?”. gp.se. https://www.gp.se/1.223483. Läst 20 januari 2022. 
 12. ^ ”Sveriges 200 år av fred”. Expressen. 14 augusti 2014. https://www.expressen.se/kultur/toppnyheter-/sveriges-200-ar-av-fred/. Läst 20 Januari 2022. ”I dag är det 200 år sedan den siste svenske soldaten stupade i ett svenskt krig.” 

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]