Lista över svenska medalj- och ordensförkortningar

Från Wikipedia

Lista över svenska medalj- och ordensförkortningar skriver ut förkortningarna som de används i publikationer som till exempel i Sveriges statskalender, Vem är det och Svenskt biografiskt lexikon.

A[redigera | redigera wikitext]

 • AGK = Amerikanska Guldkorset[1]
 • AbessHSO = Abessinska (Etiopiska) Haile Selassieorden[2]
 • AbessKM = Abessinsk minnesmedalj med anledning av Kejsar Haile Selassie I :s kröning[3]
 • AbessMenO = Abessinska (Etiopiska) Menelikorden[2]
 • AbessSO = Abessinska (Etiopiska) Stjärnorden[2]
 • AbessTO = Abessinska (Etiopiska) Treenighetsorden[2]
 • ACO, AmCO = Nordamerikanska Cincinnatiorden[1][3]
 • AHM = Amerikansk hedersmedalj[3]
 • AIWO = Amerikanska Indian Wars orden[3]
 • AlbScO = Albanska Scanderbegorden[2]
 • ALLO = Amerikanska Loyal Legion orden[3]
 • AMF = Amerikanska Medal of Freedom[1]
 • AMGCHon = Amerikanska Golden Cross of Honour[1]
 • AmKorCM = Amerikanska Korean Campaign Medal[1]
 • AmLegMer = Amerikanska Legion of Merit[1]
 • AmLLO = Amerikanska Loyal Legionorden[1]
 • AMMVM = Amerikanska Merchant Marine Victory Medal[1]
 • AMORC = Ancient Mystical Order Rosae Crucis[1]
 • AmSdeCO = Amerikanska Santiago de Cuba Orden[1]
 • AnhABjO = Anhaltska husorden Albrecht Björnen, Albrekt Björnens husorden[1]
 • AnnamDO = Annamitiska Drakorden[1]
 • APWM = Amerikanska Medal for Public Welf are Service[1]
 • ArgAM = Argentinska förtjänstorden Al Merito[källa behövs]
 • ArgAMO = Argentinska Mayo al Meritoorden[1]
 • ArgMarGM = Argentinska marinministeriets guldmedalj[4]
 • ArgSMO = Argentinska San Martinorden, San Martín Befriarens orden[1]
 • ASdeCO = Amerikanska Santiago de Cuba orden[3]

B[redigera | redigera wikitext]

C[redigera | redigera wikitext]

D[redigera | redigera wikitext]

E[redigera | redigera wikitext]

F[redigera | redigera wikitext]

 • FBskftjM = Finlands Befolkningsskydds förtjänstmedalj[13]
 • FFrK = Finska Frihetskorsets orden, Finska Frihetskorset[6]
 • FFrM = Finska Frihetsmedaljen[14]
 • FHMM = Finsk minnesmedalj för humanitär verksamhet[14]
 • FinlldrftjkG(S) = Finlands idrotts förtjänstkors i guld (silver)[14]
 • FinlLO = Finlands Lejons orden, Finlands Lejonorden[9]
 • FinlLTn = Finlands Lejon-tecken[14]
 • FinlOlftjk = Finlands Olympiska förtjänstkors[14]
 • FinlPftjk = Finska polisens förtjänstkors[14]
 • FinlVRM = Finlands Vita Ros’-medalj[14]
 • FinlVRO = Finlands Vita Ros’ orden, Finlands Vita rosens orden[6][9]
 • FinlVRTn = Finlands Vita Ros’-tecken[14]
 • FIntHt = Finska intendenturofficersföreningens hederstecken[14]
 • FKrHt = Finskt hederstecken för deltagande i Finlands krig 1939-40[14]
 • FLSk = Finska Lotta Svärd-korset[14]
 • FM = fälttågsmedalj[14]
 • FMK = Finskt minneskors med anledning av Finlands krig 1939-45[14]
 • FMM = Finsk krigsminnesmedalj[14]
 • FMpbh = Finska minnesmedaljen Pro benignitate humana[14]
 • Frd’A = Franska d'Académie[9]
 • FrdeFIp = Franska "de l’Instruction publique"[14]
 • Frdel’EPh = Franska "de l’Education Physique"[14]
 • Frdel’Ip = Franska de l'Instruction publique[15]
 • Frde(la)Sp = Franska "de la Sante publique"[14]
 • FrdeMagr = Franska "de Mérite Agricole"[14]
 • FrdeMcom = Franska orden de Mérite Commercial[14]
 • FrdeMmar = Franska orden de Mérite maritime / Franska Mérite Maritimeorden[9]
 • FrdeMsport = Franska orden de Mérite Sportif[14]
 • FrdeMtour = Franska orden de Mérite Tourisme[14]
 • FrFM = Fransk fälttågsmedalj[9]
 • FrftjM = Franska medaljen de la Reconnaissance[14]
 • FrHL = Franska Hederslegionen[6]
 • FrimO = Svenska Frimurareorden[14]
 • FrK = frihetskors[9]
 • FrLstrm = Franska luftstridskrafternas flygmärke[14]
 • FrM = frihetsmedalj[9]
 • FrMd’A = Fransk fäktläraremedalj[14]
 • FrMdePA = Franska "la Medaille de I'Aéronautique"[14]
 • FrMérAgr = Franska orden Mérite agricole[16]
 • FrKM = Fransk kolonialmedalj[9]
 • FRoffGHt = Finlands reservofficersförbunds gyllene förtjänsttecken[17]
 • FrOPlemér = Franska orden Pour le mérite[9]
 • FrPAcad = Franska orden des Palmes Académiques, Akademiska palmen[17]
 • FrSvSO = Franska Svarta stjärnorden[6]
 • FSftjk (förtjk) = Finska skyddskårernas förtjänstkors[9]
 • ftjk (förtjk) = förtjänstkors[9]
 • FSvFISM = Föreningen Sveriges Flottas förtjänstmedalj i silver[17]
 • ftjM = förtjänstmedalj[17]
 • ftjt, ft (förtjt) = förtjänsttecken[5][9]
 • ftk = förtjänstkors[17]

G[redigera | redigera wikitext]

H[redigera | redigera wikitext]

 • HaitFO = Haitis Heders- och förtjänstorden[17]
 • HambHk = Hamburgs Hanseaterkors[19]
 • HGuelfO = Kongl. Hannoverska Guelferorden[10]
 • HavKalO = Hawaiiska Kalakauaorden[10]
 • HavKamO = Havaiska Kamehamea I:s orden[19]
 • HavKrO = Havaiska Kronorden[6]
 • HelGrO = Heliga gravens orden[6]
 • HessFO = Hessiska Filip den ädelmodiges orden[10]
 • HessPhO = Hessiska Philip den ädelmodiges förtjänstorden[6]
 • Hk = hederskors[19]
 • HM = hedersmedalj[17]
 • HohHO = Hohenzollerska husorden[6]
 • HohenzHusO = Hohenzollerska husorden[10]
 • Ht = hederstecken[19]
 • HushGM = resp. hushållningssällskaps guldmedalj[19]
 • HvGM = Hemvärnets förtjänstmedalj i guld[17]
 • HVII:sFrK = Haakon VII:s Frihetskors[17]

I[redigera | redigera wikitext]

J[redigera | redigera wikitext]

K[redigera | redigera wikitext]

 • K = Kommendör (alltid i början av förkortningen)[5]
 • K = Kors (alltid i slutet av förkortningen) [5]
 • KARoffHt = Kustartilleriets reservofficerares hederstecken[22]
 • KinDO = Kinesiska Dubbla drakorden[6]
 • KinGSO = Kinesiska Gyllene skördens orden[6]
 • KinGStjO = Kinesiska Gyllene Stjärnorden[21]
 • KinJO = Kinesiska Jadeorden[23]
 • kl = klassen[21]
 • KM = kröningsmedalj[23]
 • KMAGFtjt = Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnds för de blinda förtjänsttecken i guld[21]
 • KMO = Kungl. Maj:ts Orden (Serafimerorden)[23]
 • Kmstk = Kommendör (med stora korset) av (ex.: KmstkVO = Kommendör med stora korset av Kgl. Vasaorden, KVO = Kommendör av Kgl. Vasaorden)[19]
 • KongoMM = Kongostatens minnesmedalj[21]
 • KongoS = Kongostatens tjänstetecken Etoile de service[6]
 • Kon:s = Konungens[5]
 • Kon:sGM = HM Konungens guldmedalj (Hovmedaljen)[21]
 • KorCDM = Korean Chungmu Distinguished Military Service Medal[21]
 • KorPUCit = Republic of Korea Presidential Unit Citation[21]
 • KorUDM = Korean Ulchi Distinguished Military Service Medal[21]
 • KorWServM = Korean War Service Medal[21]
 • Krgk = krigskors[21]
 • KrgM = krigsmedalj[21]
 • Krg(M)M = krigs(minnes)medalj[23]
 • KronobbfbGM = Kronobergs befäls(utbildnings)-förbunds guldmedalj[källa behövs]
 • KronobsfbGM = Kronobergs skytteförbunds guldmedalj[källa behövs]

L[redigera | redigera wikitext]

M[redigera | redigera wikitext]

 • M = medalj[5]
 • m = märke[24]
 • m = minne [5]
 • MarAO = Marockanska Alouite-orden[24]
 • MarOAO = Marockanska Ouissam Alaouet-orden, Alouite-orden[23]
 • mbdsp = med bandspänne [5]
 • m br, mbrilj, mbr = med briljanter[6][5][24]
 • md = för medborgerliga dygder[24]
 • m ekl, mekl = med eklöv[23][24]
 • MexGuadO = Mexikanska Guadeloupe-orden[23]
 • MexMarO = Mexikanska marinförtjänstorden[24]
 • MexMilO = Mexikanska militärförtjänstorden[24]
 • MexÖO = Mexikanska Aztekiska Örnorden, Mexikanska Örnorden[23]
 • Mf- = militärförtjänst[23]
 • mf = för medborgerlig förtjänst[23]
 • mgk = med guldkors[24]
 • MGrO = Mecklenburgska Griporden[6]
 • mgstj = med gyllene stjärna[24]
 • mhjosv = med hjälm och svärd[24]
 • Mk = minneskors[24]
 • mk = militärkors
 • mkedja = med kedja[5]
 • m kr, mkr = med kraschan[6][24]
 • mkrans = Med krans[5]
 • mkrona = Med krona[5]
 • mkrgd, m krgd = med krigsdekoration[6]
 • MM = minnesmedalj[5]
 • MMFK = Mecklenburgska militärförtjänstkorset[24]
 • MonS:tCO = Monegaskiska Sankt Carloorden, Monacos orden Sankt Carlo[6]
 • MontDO = Montenegrinska Danilo I:s orden[6]
 • mor = mod och rådighet [5]
 • mrk, m r k = med rött kors[23]
 • msn = med snäcka[24]
 • msp, m sp = med spänne[5][26]
 • msposv = med spänne och svärd[24]
 • mstj, mstjärn = med stjärna[5]
 • mstk, m stk = med stora korset[5][26]
 • m sv, msv = med svärd[6][5]
 • m sv o kr = med svärd och krona[26]
 • Mt = minnestecken[5]
 • mv = med vingar[5]
 • m v k, mvk = med vitt kors[26][27]
 • MVKrO, MecklOWendKr = Mecklenburgska orden Vendernas krona[6][10]

N[redigera | redigera wikitext]

O[redigera | redigera wikitext]

 • Off = Offic(i)er av[6]
 • OffFrd'A = Fransk Officier d'Académie[6]
 • OffFrdel'Ip = Fransk Officier de l'Instruction publique[6]
 • OffIrandel'Ip = Iransk Officier de l'Instruction publique[källa behövs]
 • OffPersdel´Ip = Persiska Officier de I´lnstruction publique[6]
 • OffVendel'Ip = Venezuelansk Officier de l'Instruction publique[6]
 • OIISGbmt = Konung Oscar II:s och Drottning Sofias guldbröllopsminnestecken[6]
 • OII:sJmt = Konung Oscar II:s 25-åriga regeringsjubileum instiftade minnestecken/Konung Oscar II:s jubileumsminnestecken[6][27]
 • OldHFO = Oldenburgska Hus- och förtjänstorden[6]
 • OldPAO = Oldenburgska Fredrik August-orden[26]
 • OldHFO = Oldenburgska Hus- och förtjänstorden[26]
 • ONUCM = Organisation des Nations Unies au Congo Medal[27]

P[redigera | redigera wikitext]

R[redigera | redigera wikitext]

S[redigera | redigera wikitext]

T[redigera | redigera wikitext]

U[redigera | redigera wikitext]

V[redigera | redigera wikitext]

W[redigera | redigera wikitext]

 • WaldFO = Waldeckska förtjänstorden[6]
 • WaldMfO = Waldeckska Militärförtjänstorden[6]
 • WürtChK = Württembergska Charlotten Kreuz[36]
 • WürtChKr = Württembergska Charlottenkreuz[35]
 • WürtFrO = Württembergska Fredriksorden [6]
 • WürtKrO = Württembergska kronorden[6]
 • WürtWilhk = Württembergska Wilhelmskorset[36]

Ö[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o] Harnesk, Paul, red (1962). Vem är vem? 1, Stor-Stockholm (2. uppl.). Stockholm: Vem är vem. sid. VII-XX. Libris 53509. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm62/0007.html 
 2. ^ [a b c d e] Sveriges statskalender för året 1950. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 1950. sid. 15-17. Libris 8261599. https://runeberg.org/statskal/1950/0015.html 
 3. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o] Harnesk, Paul, red (1945). Vem är vem?. D. 1, Stockholmsdelen. Stockholm: Vem är vem bokförlag. sid. VII. Libris 8198269. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm45/0007.html 
 4. ^ [a b] Harnesk, Paul, red (1962). Vem är vem? 1, Stor-Stockholm (2. uppl.). Stockholm: Vem är vem. sid. VII. Libris 53509. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm62/0007.html 
 5. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa] ”R Unibest2015ä3 PDF”. Försvarmakten. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/reglementen/r-unibest-2015-a3.pdf. Läst 2 april 2020. 
 6. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei] Sveriges Statskalender för året 1931. sid. 15-17 
 7. ^ Harnesk, Paul, red (1964). Vem är vem?. 2, Svealand utom Stor-Stockholm (2. uppl.). Stockholm: Bokförlaget Vem är vem. sid. VII. Libris 53510. https://runeberg.org/vemarvem/svea64/0007.html 
 8. ^ [a b c d e f g h i j k l m] Harnesk, Paul, red (1962). Vem är vem? 1, Stor-Stockholm (2. uppl.). Stockholm: Vem är vem. sid. VIII. Libris 53509. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm62/0008.html 
 9. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w] Harnesk, Paul, red (1945). Vem är vem?. D. 1, Stockholmsdelen. Stockholm: Vem är vem bokförlag. sid. VIII. Libris 8198269. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm45/0008.html 
 10. ^ [a b c d e f g h] Sveriges Statskalender för året 1889 
 11. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w] Harnesk, Paul, red (1962). Vem är vem? 1, Stor-Stockholm (2. uppl.). Stockholm: Vem är vem. sid. IX. Libris 53509. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm62/0009.html 
 12. ^ ”ix (Vem är Vem? / Stor-Stockholm 1962)”. runeberg.org. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm62/0009.html. Läst 22 januari 2021. 
 13. ^ ”x (Vem är Vem? / Stor-Stockholm 1962)”. runeberg.org. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm62/0010.html. Läst 22 januari 2021. 
 14. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa] Harnesk, Paul, red (1962). Vem är vem? 1, Stor-Stockholm (2. uppl.). Stockholm: Vem är vem. sid. X. Libris 53509. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm62/0010.html 
 15. ^ ”8 (Vem är Vem? / Skånedelen 1948)”. runeberg.org. https://runeberg.org/vemarvem/skane48/0008.html. Läst 22 januari 2021. 
 16. ^ ”xv (Svensk rikskalender / 1908)”. runeberg.org. https://runeberg.org/rikskal/1908/0015.html. Läst 22 januari 2021. 
 17. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s] Harnesk, Paul, red (1962). Vem är vem? 1, Stor-Stockholm (2. uppl.). Stockholm: Vem är vem. sid. XI. Libris 53509. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm62/0011.html 
 18. ^ [a b c d] Christian Braunstein (2006). ”Utmärkelsetecken på militära uniformer”. Statens Försvarshistoria Museer, Skrift nr 12. 
 19. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t] Harnesk, Paul, red (1945). Vem är vem?. D. 1, Stockholmsdelen. Stockholm: Vem är vem bokförlag. sid. IX. Libris 8198269. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm45/0009.html 
 20. ^ [a b c d e f g h i j] Harnesk, Paul, red (1962). Vem är vem? 1, Stor-Stockholm (2. uppl.). Stockholm: Vem är vem. sid. XII. Libris 53509. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm62/0012.html 
 21. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q] Harnesk, Paul, red (1962). Vem är vem? 1, Stor-Stockholm (2. uppl.). Stockholm: Vem är vem. sid. XIII. Libris 53509. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm62/0013.html 
 22. ^ ”xiii (Vem är Vem? / Stor-Stockholm 1962)”. runeberg.org. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm62/0013.html. Läst 22 januari 2021. 
 23. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r] Harnesk, Paul, red (1945). Vem är vem?. D. 1, Stockholmsdelen. Stockholm: Vem är vem bokförlag. sid. X. Libris 8198269. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm45/0010.html 
 24. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v] Harnesk, Paul, red (1962). Vem är vem? 1, Stor-Stockholm (2. uppl.). Stockholm: Vem är vem. sid. XIV. Libris 53509. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm62/0014.html 
 25. ^ Sköld, Hans E (1985). ”Afrikas Befrielses Orden”. Myntkontakt (Enköping: Myntkontakt) (2): sid. 42. ISSN 0435-8245. http://numismatik.se/pdf/snt21985.pdf.  Libris 3679327
 26. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x] Harnesk, Paul, red (1945). Vem är vem?. D. 1, Stockholmsdelen. Stockholm: Vem är vem bokförlag. sid. XI. Libris 8198269. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm45/0011.html 
 27. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w] Harnesk, Paul, red (1962). Vem är vem? 1, Stor-Stockholm (2. uppl.). Stockholm: Vem är vem. sid. XV. Libris 53509. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm62/0015.html 
 28. ^ [a b c d e f g h i j k l m] Harnesk, Paul, red (1962). Vem är vem? 1, Stor-Stockholm (2. uppl.). Stockholm: Vem är vem. sid. XVI. Libris 53509. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm62/0016.html 
 29. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r] Harnesk, Paul, red (1945). Vem är vem?. D. 1, Stockholmsdelen. Stockholm: Vem är vem bokförlag. sid. XII. Libris 8198269. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm45/0012.html 
 30. ^ [a b c] Harnesk, Paul, red (1962). Vem är vem? 1, Stor-Stockholm (2. uppl.). Stockholm: Vem är vem. sid. XVII. Libris 53509. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm62/0017.html 
 31. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v] Harnesk, Paul, red (1962). Vem är vem? 1, Stor-Stockholm (2. uppl.). Stockholm: Vem är vem. sid. XVIII. Libris 53509. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm62/0018.html 
 32. ^ https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/2-om-forsvarsmakten/dokument/publikationer/sv-sold-2023.pdf
 33. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u] Harnesk, Paul, red (1945). Vem är vem?. D. 1, Stockholmsdelen. Stockholm: Vem är vem bokförlag. sid. XIII. Libris 8198269. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm45/0013.html 
 34. ^ [a b c d e f g h i j] Harnesk, Paul, red (1962). Vem är vem? 1, Stor-Stockholm (2. uppl.). Stockholm: Vem är vem. sid. XIX. Libris 53509. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm62/0019.html 
 35. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z] Harnesk, Paul, red (1962). Vem är vem? 1, Stor-Stockholm (2. uppl.). Stockholm: Vem är vem. sid. XX. Libris 53509. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm62/0020.html 
 36. ^ [a b c d e f g] Harnesk, Paul, red (1945). Vem är vem?. D. 1, Stockholmsdelen. Stockholm: Vem är vem bokförlag. sid. XIV. Libris 8198269. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm45/0014.html 
 37. ^ [a b c d] Harnesk, Paul, red (1962). Vem är vem? 1, Stor-Stockholm (2. uppl.). Stockholm: Vem är vem. sid. XXI. Libris 53509. https://runeberg.org/vemarvem/sthlm62/0021.html