Lista över svenska medalj- och ordensförkortningar

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lista över svenska medalj- och ordensförkortningar skriver ut förkortningarna som de används i publikationer som till exempel i Sveriges statskalender, Vem är det och Svenskt biografiskt lexikon.

A[redigera | redigera wikitext]

 • AGK = Amerikanska Guldkorset
 • AlbScO = Albanska Scanderbegorden
 • AbessHSO = Abessinska (Etiopiska) Haile Selassieorden
 • AbessMenO = Abessinska (Etiopiska) Menelikorden
 • AbessSO = Abessinska (Etiopiska) Stjärnorden
 • AbessTO = Abessinska (Etiopiska) Treenighetsorden
 • AmCO = Nordamerikanska Cincinnatiorden
 • AMF = Amerikanska Medal of Freedom
 • AMGCHon = Amerikanska Golden Cross of Honour
 • AmKorCM = Amerikanska Korean Campaign Medal
 • AmLegMer = Amerikanska Legion of Merit
 • AmLLO = Amerikanska Loyal Legionorden
 • AMMVM = Amerikanska Merchant Marine Victory Medal
 • AMORC = Ancient Mystical Order Rosae Crucis
 • AmSdeCO = Amerikanska Santiago de Cuba Orden
 • AnhABjO = Anhaltska husorden Albrecht Björnen, Albrekt Björnens husorden
 • AnnamDO = Annamitiska Drakorden
 • APWM = Amerikanska Medal for Public Welf are Service
 • ArgAM = Argentinska förtjänstorden Al Merito
 • ArgAMO = Argentinska Mayo ai Meritoorden
 • ArgSMO = Argentinska San Martinorden, San Martín Befriarens orden

B[redigera | redigera wikitext]

C[redigera | redigera wikitext]

D[redigera | redigera wikitext]

 • DDO = Danska Dannebrogsorden
 • DDOHt = Danska Dannebrogsorden hederstecken
 • DE(lef)O = Danska Elefantorden
 • DEO = Danska Elefantorden
 • DFrM = Dansk Frihetsmedalj
 • DKB = Konungens av Danmark belöningsmedalj
 • DMM = Dansk minnesmedalj med anledning av Konung Christian IX:s guldbröllop
 • DomDO = Dominikanska Duarteorden
 • DRoffHt = Danska reservofficersförbundets hederstecken
 • DSkGIfHt = Danska skytte-, gymnastik- och idrottsföreningars hederstecken

E[redigera | redigera wikitext]

 • EcAM = Ecuadors förtjänsttecken AI Mérito
 • EFrK = Estniska Frihetskorset
 • EgyptdeSp = Egyptiska orden Decoration Sportive
 • EgyptFO = Egyptiska förtjänstorden
 • EgyptIO = Egyptiska Ismailorden
 • EgyptMohAO = Egyptiska Mohamed Ali-orden
 • EgyptNilO = Egyptiska Nilorden
 • EkmGM = Svenska pappers- och cellulosaingenjörsföreningars Ekmanmedalj i guld
 • EMt = Estlands frihetskrigs minnestecken
 • EngRHS = Engelska humanitära sällskapets medalj
 • EngRKHt = Engelska Röda Korsets hederstecken
 • ERKO = Estniska Röda korsets orden, Estniska Röda Korsorden
 • ESKstk = Estniska skyddskårsorganisationens storkors
 • ESvk = Estniska Skyddskårens vita kors
 • Et = elittecken
 • tBM = Etiopisk belöningsmedalj
 • EtKM = Etiopisk minnesmedalj med anledning av Kejsar Haile Selassie I:s kröning
 • EtKorWMM = Etiopisk Memorial Medal of the Korean War
 • EtMenO = Etiopiska Menelik II:s orden
 • EtMM = Etiopisk minnesmedalj
 • EtSabaO = Etiopiska Sabaorden
 • EtSalomO = Etiopiska Salomos orden
 • EtSO = Etiopiska Stjärnorden
 • EtT(E)O = Etiopiska Treenighetsorden
 • EugGM = Prins Eugen-medaljen (i guld) för framstående konstnärlig gärning
 • EVSO = Estniska Vita Stjärnans orden, Estniska Vita Stjärnorden
 • ExpförenftjM = Sveriges allmänna exportförenings förtjänstmedalj i guld
 • EÖK = Estniska Örnkorset, Örnkorsets orden

F[redigera | redigera wikitext]

 • FBskftjM = Finlands Befolkningsskydds förtjänstmedalj
 • FFrK = Finska Frihetskorsets orden, Finska Frihetskorset
 • FFrM = Finska Frihetsmedaljen
 • FHMM = Finsk minnesmedalj för humanitär verksamhet
 • FinlldrftjkG(S) = Finlands idrotts förtjänstkors i guld (silver)
 • FinlFrK = Finlands Frihetskorsets orden, Finska Frihetskorset
 • FinlLO = Finlands Lejons orden
 • FinlLTn = Finlands Lejon-tecken
 • FinlOlftjk = Finlands Olympiska förtjänstkors
 • FinlPftjk = Finska polisens förtjänstkors
 • FinlVRM = Finlands Vita Ros’-medalj
 • FinlVRO = Finlands Vita Ros’ orden
 • FinlVRTn = Finlands Vita Ros’-tecken
 • FIntHt = Finska intendenturofficersföreningens hederstecken
 • FKrHt = Finskt hederstecken för deltagande i Finlands krig 1939-40
 • FLSk = Finska Lotta Svärd-korset
 • FM = fälttågsmedalj
 • FMK = Finskt minneskors med anledning av Finlands krig 1939-45
 • FMM = Finsk krigsminnesmedalj
 • FMpbh = Finska minnesmedaljen Pro benignitate humana
 • Frd’A = Franska d'Académie
 • FrdeFIp = Franska de l'Instruction publique
 • Frdel’EPh = Franska de l'Education physique
 • Frdel’Ip = Franska de l'Instruction publique
 • Frde(la)Sp = Franska de la Sante publique
 • FrdeMagr = Franska orden de Mérite agricole
 • FrdeMcom = Franska orden de Mérite commercial
 • FrdeMmar = Franska orden de Mérite maritime / Franska Mérite Maritimeorden
 • FrdeMsport = Franska orden de Mérite Sportif
 • FrdeMtour = Franska orden de Mérite tourisme
 • FrFM = Fransk fälttågsmedalj
 • FrftjM = Franska medaljen de la Reconnaissance
 • FrHL = Franska Hederslegionen
 • FrimO = Svenska Frimurareorden
 • FrK = frihetskors
 • FrLstrm = Franska luftstridskrafternas flygmärke
 • FrM = frihetsmedalj
 • FrMd’A = Fransk fäktläraremedalj
 • FrMdePA = Franska la Medaille de TAéronautique
 • FrMérAgr = Franska orden Mérite agricole
 • FrKM = Fransk kolonialmedalj
 • FRoffGHt = Finlands reservofficersförbunds gyllene förtjänsttecken
 • FrPAcad = Franska orden des Palmes Académiques, Akademiska palmen
 • FrSvSO = Franska Svarta stjärnorden
 • FSftjk = Finska skyddskårernas förtjänstkors
 • FSvFISM = Föreningen Sveriges Flottas förtjänstmedalj i silver
 • ftJM = förtjänstmedalj
 • ftjt = förtjänsttecken
 • ftk = fälttygkåren, förtjänstkors

G[redigera | redigera wikitext]

H[redigera | redigera wikitext]

 • HaitFO = Haitis Heders- och förtjänstorden
 • HavKalO = Hawaiiska Kalakauaorden
 • HavKrO = Hawaiiska Kronorden
 • HessFO = Hessiska Filip den ädelmodiges orden
 • HessPhO = Hessiska Philip den ädelmodiges förtjänstorden
 • Hk = hederskors
 • HM = hedersmedalj
 • HohHO = Hohenzollerska husorden
 • HohenzHusO = Hohenzollerska husorden
 • Ht = hederstecken
 • HushGM = Hushållningssällskaps guldmedalj
 • HvGM = Hemvärnets förtjänstmedalj i guld
 • HVII:sFrK = Haakon VII:s Frihetskors

I[redigera | redigera wikitext]

J[redigera | redigera wikitext]

K[redigera | redigera wikitext]

 • KARoffHt = Kustartilleriets reservofficerares hederstecken
 • KinDO = Kinesiska Dubbla drakorden
 • KinGSO = Kinesiska Gyllene skördens orden
 • KinGStjO = Kinesiska Gyllene Stjärnorden
 • KinJO = Kinesiska Jadeorden
 • KMAGFtjt = Kronprinsessan Margaretas arbetsnämhds för de blinda förtjänsttecken i guld
 • KMO = Kungl. Maj:ts orden
 • Kmstk = Kommendör med stora korset av
 • KongoMM = Kongostatens minnesmedalj
 • KongoS = Kongostatens tjänstetecken Etoile de service
 • Kon:sGM = HM Konungens guldmedalj (Hovmedaljen)
 • KorCDM = Korean Chungmu Distinguished Military Service Medal
 • KorPUCit = Republic of Korea Presidential Unit Citation
 • KorUDM = Korean Ulchi Distinguished Military Service Medal
 • KorWServM = Korean War Service Medal
 • Krgk = krigskors
 • KrgM = krigsmedalj
 • KronobbfbGM = Kronobergs befäls(utbildnings)-förbunds guldmedalj
 • KronobsfbGM = Kronobergs skytteförbunds guldmedalj

L[redigera | redigera wikitext]

M[redigera | redigera wikitext]

 • M = Motormännens riksförbund; medalj
 • m = märke
 • MarAO = Marockanska Alouite-orden
 • MarOAO = Marockanska Ouissam Alaouet-orden, Alouite-orden
 • mbr = med briljanter
 • md = för medborgerliga dygder
 • mekl = med eklöv
 • MexGuadO = Mexikanska Guadeloupeorden
 • MexMarO = Mexikanska marinförtjänstorden
 • MexMilO = Mexikanska militärförtjänstorden
 • MexÖO = Mexikanska Aztekiska Örnorden, Mexikanska Örnorden
 • mf = för medborgerlig förtjänst
 • mgk = med guldkors
 • MGrO = Mecklenburgska Griporden
 • mgstj = med gyllene stjärna
 • mhjosv = med hjälm och svärd
 • Mk = minneskors
 • mkr = med kraschan
 • mkrgd = med krigsdekoration
 • MM = minnesmedalj
 • MMFK = Mecklenburgska militärförtjänstkorset
 • MonS:tCO = Monegaskiska Sankt Carloorden, Monacos orden Sankt Carlo
 • MontDO = Montenegrinska Danilo I:s orden
 • mrk = med rött kors
 • msn = med snäcka
 • msp = med spänne
 • msposv = med spänne och svärd
 • mstj = med stjärna
 • msv = med svärd
 • Mt = minnestecken
 • mv = med vingar
 • mvk = med vitt kors
 • MVKrO = Mecklenburgska orden Vendernas krona

N[redigera | redigera wikitext]

 • NassAdO = Hertigliga Nassauiska Adolfs militär- och civilförtjänstorden
 • NDM = Norsk medalj för personal som deltagit i Norges frihetskamp
 • NedFM = Nederländsk medalj med anledning av prinsessan Julianas förmälning
 • NedKrönM = Nederländska kröningsmedaljen
 • NedLO = Nederländska Lejonorden
 • NedMM = Nederländsk minnesmedalj för fredskonferensen
 • NedOHO = Nederländska Oranienhusorden
 • NedONO = Nederländska Oranien-Nassauorden
 • NedTM = Nederländsk tacksamhetsmedalj
 • NEM = Norsk Erindringsmedalj
 • NFrK = Norska Haakon VII:s Frihetskors
 • NFrM = Norska Frihetsmedaljen
 • NKOGM = medalj utdelad vid Konung Olav V:s av Norge statsbesök 1959
 • NLöveO = Norska Löveorden, Norska Lejonorden
 • NO = Nordstjärneorden
 • nor = för nit och redlighet i rikets tjänst
 • NSkHt = Norges skytterstyr hederstecken
 • NS:tOO = Norska Sankt Olavsorden, Sankt Olavs orden
 • NTO = Nationaltemplarorden
 • NVOffHt = Norska värnpliktiga officerares hederstecken
 • NyaSvM = Minnesmedaljen över kolonien Nya Sverige i Amerika

O[redigera | redigera wikitext]

 • Off = Offic(i)er av
 • OffFrd'A = Fransk Officier d'Académie
 • OffFrdel'Ip = Fransk Officier de l'Instruction publique
 • OffIrandel'Ip = Iransk Officier de l'Instruction publique
 • OffVendel'Ip = Venezuelansk Officier de l'Instruction publique
 • OIISGbmt = Konung Oscar II:s och Drottning Sofias guldbröllopsminnestecken
 • OII:sJmt = Konung Oscar II:s 25-åriga regeringsjubileum instiftade minnestecken
 • OldHFO = Oldenburgska Hus- och förtjänstorden
 • ONUCM = Organisation des Nations Unies au Congo Medal

P[redigera | redigera wikitext]

R[redigera | redigera wikitext]

S[redigera | redigera wikitext]

T[redigera | redigera wikitext]

U[redigera | redigera wikitext]

V[redigera | redigera wikitext]

W[redigera | redigera wikitext]

 • WaldFO = Waldeckska förtjänstorden
 • WürtChK = Württembergska Charlotten Kreuz
 • WürtChKr = Württembergska Charlottenkreuz
 • WürtFrO = Württembergska Fredriksorden
 • WürtKrO = Württembergska kronorden
 • WürtWilhk = Württembergska Wilhelmskorset

Ö[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c d] Christian Braunstein (2006). ”Utmärkelsetecken på militära uniformer”. Statens Försvarshistoria Museer, Skrift nr 12.