Lista över svenska minimala par mellan sj- och tj-ljudet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

I svenskan skiljer man mellan sj-ljudet och tj-ljudet. Detta är en lista över minimala par, ord som har identiskt uttal med undantag för distinktionen mellan sj- och tj-ljuden. Under denna följer även en lista med minimala ordpar (eller kandidater till sådana) mellan dessa och näraliggande ljud med oklar fonematisk ställning i svenskan, som [ʂ], tonlös retroflex frikativa och [ʃ], tonlös postalveolar frikativa.

Sj-ljudet Tj-ljudet Noter sj Noter tj
sjabbig tjabbig ovårdad snacksalig, taskig, missunnsam
schack tjack knark, amfetamin (slang)
schacka tjacka köpa (slang)
sjaskig tjaskig smutsig elak, taskig
sked ked led, ledsam, mödosam (dialektalt)
skäfta käfta förse med skaft smågräla, säga emot
skäftig käftig fyrskaftad (om vävnad) (gammalt) smågrälsjuk: uppkäftig säger emot trots lägre ställning/kunskap
skäck tjeck/check/käck
skäkt käckt judisk slakt
skäll tjäll/Kjell vattnig, fadd; kraftlös; blåsur; ovett, hård tillsägning ringa boning (gammalt)/mansnamn
skela kela
stjälkar kälkar
skälla källa
skällare källare om hund
skelas kelas passivum av skela kela med varandra (vardagligt)
skällt kält upprepat småtjat (dialektalt)
schema kema kemtvätta (vard.)
skena tjena hej, hejsan (vard.)
skända kända
skepp käpp
skärra kärra skrämma upp
skärv / Skärv kärv mynt med lågt värde / ortsnamn trög
skärva kärva
skärvar kärvar plural av skärv
sjätte kätte
skina Kina
skinna Kinna göra pank
skinka kinka
skivas kivas
sjuder tjuder anordning för att binda fast kreatur
skjut tjut
skjuta tjuta
skjuva tjuva
skyl kyl grupp sädeskärvar ordnade för torkning
skyla kyla
skyller kyller
sjyst kysst
skytt kytt plötslig höjdförändring för flygplan
chock tjock
chocka tjocka
chocken tjocken på tjocken gravid
själ/skäl käl typ av urhålkad kantprofil (i ram/bräda)
stjäla tjäla bli frusen
själar tjälar
skär kär
skära tjära/kära
skärare kärare ngn som (i yrket) skär; genomskärare
skärande kärande
stjärn tjärn
stjärna kärna
stjärnexplosion kärnexplosion
stjärnhus kärnhus en frukts hårdare del med kärnor
stjärnig kärnig stjärnig himmel kärnfull; i sammansättning: 6-kärnig processor
skärning tjärning
stjärnskott kärnskott tätaste delen av ett hagelskott
sköl köl smal zon av skiffrig bergart
sköld köld
skön kön
skönsmässig könsmässig ungefärlig, subjektiv könsmässig diskriminering
skör kör i ett kör hela tiden
sköra köra
skörare körare fortkörare; långkörare (om föreställning); häftig stöt; vindby
skörd körd
skörda körda
sköt tjöt nät för strömmingsfiske (dialektalt); preteritum av skjuta
sköta tjöta snacka (göteborgsslang)
skött kött
skötta kötta tränga (sig); ta i (slang)

Närliggande ljud[redigera | redigera wikitext]

Sj-ljudet ʂ/ʃ/? Tj-ljudet Noter sj noter ʂ/ʃ/? Noter tj
mach mars,[1] marsch
shah tja uttalas med traditionellt sj-ljud? uttrycker tveksamhet: tja, inte så illa
skärpa sherpa uttalas med traditionellt sj-ljud?
skick chic
skilling shilling

Se även[redigera | redigera wikitext]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Detta språkljud, tonlös retroflex frikativa, omnämns ofta som ett sj-ljud. Brist på minimala ordpar mellan tj-ljudet och tonlös retroflex frikativa kan dock tyda på att dessa två ljud i stället kan höra till samma fonem, trots att de två ljuden låter ganska olika i många dialekter.