Lista över tyska ordspråk och talesätt

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detta är en lista över tyska ordspråk och talesätt, med svenska översättningar.

A[redigera | redigera wikitext]

B[redigera | redigera wikitext]

 • Blinder Eifer schadet nur – "Blind iver är bara till skada" (tillskrives M.G. Lichtwer)
 • Blut ist ein ganz besonderer Saft – "Blod är en högst besynnerlig vätska" (i Goethes Faust)

D[redigera | redigera wikitext]

 • Da liegt der Hund begraben – "Där ligger hunden begravd", dvs "däri ligger förklaringen". Används synonymt med "Das also war des Pudels Kern"
 • Daran erkenn' ich meine Pappenheimer – "Därpå känner jag mina Pappenheimare", känna sina Pappenheimare, dvs. känna sitt folk eller vem man har att göra med (uttryck i Schillers Wallensteins Tod om fältherren Pappenheims soldater)
 • Das also war des Pudels Kern – "Det var alltså pudelns kärna" dvs. den verkliga innebörden eller avsikten (i Goethes Faust)
 • Das Beste ist gut genug –"Det bästa är gott nog" (Goethe)
 • Das Ding an sich – "Tinget i sig", saken i sig själv (enligt filosofen Immanuel Kants formulering i Kritik der reinen Vernunft är verkligheten sådan den är i sig själv oberoende av vårt sätt att uppfatta den)
 • Das Gesetz ist der Freund der Schwachen – "Lagen är den svages beskyddare" (Schiller)
 • Das Land, wo die Zitronen blühn' – "Landet där citronträden blommar", dvs. Italien (Goethe)
 • Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt – "Den tappre tänker sist på sig själv" (Schiller)
 • Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen – "Moren har gjort sin plikt, moren kan gå" (Schiller)
 • Der Starke ist am mächstigsten allein – "Den starke är som mäktigast ensam" (Schiller)

E[redigera | redigera wikitext]

 • Eile mit Weile – "Skynda lagom"; "sakta i backarna"
 • Einmal ist keinmal – "En gång är ingen gång"
 • Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral – "Först kommer födan, sen kommer moralen", från Tolvskillingsoperan av Bertolt Brecht.
 • Es ist eine alte Geschichte – "Det är en gammal historia" (Heine)

F[redigera | redigera wikitext]

 • Freude, schöner Götterfunken – "Glädje, sköna gudagnista" (Schiller)

G[redigera | redigera wikitext]

 • Gefundenes Fressen – "Funnen föda" dvs. något som kommer väl till pass
 • Gottes Mühlen mahlen langsam –"Guds kvarnar mal långsamt"

H[redigera | redigera wikitext]

I[redigera | redigera wikitext]

 • Im wunderschönen Monat Mai – "I den undersköna månaden maj" (inledningsorden till en dikt av Heine)

J[redigera | redigera wikitext]

 • Jedem das seine - "åt var och en det han förtjänar" (motto över ingången till koncentrationslägret Buchenwald; en översättning av principen suum cuique i den romerska rätten, ursprungligen myntat av Platon)
 • Jeder hat so viel Recht wie er Macht hat – "Var och en har så mycket rätt som han har makt" (Baruch Spinoza)
 • Je gelehrter, je verkehrter – "Ju lärdare desto galnare"
 • Jemanden ins Bockshorn jagen - vilseleda någon eller skrämma någon
 • Jenseits von Gut und Böse – "Bortom gott och ont" (titel på ett arbete av Nietzsche)

K[redigera | redigera wikitext]

 • Kinder und Narren sprechen die Wahrheit – "Barn och dårar talar sanning"
 • Kunst ist die rechte Hand der Natur – "Konst är naturens högra hand" (Schiller)

M[redigera | redigera wikitext]

 • Macht geht vor Recht –"Makt går före rätt" (tillskrives Otto von Bismarck)
 • Mann soll die Stimmen wägen und nicht zählen –"Man ska väga rösterna och inte räkna dem" (Schiller)
 • Mehr Licht – "Mera ljus!" (enligt traditionen Goethes sista ord på dödsbädden)
 • Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens – "Mot dumheten kämpar själva gudarna förgäves" (Schiller: Jungfrun från Orleans) (tillskrives Zenon[förtydliga] 3.9, enligt Pelle Holm i boken Bevingade ord)

N[redigera | redigera wikitext]

 • Neue Besen kehren gut – "Nya kvastar sopar bäst"
 • Nur die Lumpe sind bescheiden – "Endast trashankarna är blygsamma" (Goethe)

O

 • Ohne dich, meine sonne – "Utan dig, min sol"

P[redigera | redigera wikitext]

 • Platz an der Sonne – "Plats i solen" (uttryck av rikskansler Bernhard von Bülow då han i riksdagen 1897 försvarade Tysklands intressepolitik i Kina)
 • Putz weg – "puts väck", borta, försvunnen

S[redigera | redigera wikitext]

 • Schwamm drüber – "Sudda bort!", dvs. nu talar vi inte mer om den saken (i Tiggarstudenten)
 • Seid umschlungen, Millionen – "Varen omfamnade, miljoner", dvs. alla människor (i Schillers hymn An die Freude, Till glädjen)
 • Sturm und Drang – "Storm och trängtan" (benämning på en epok i tysk litteratur under slutet av 1700-talet; namnet härrör från ett drama av F.M. von Klinger)

U[redigera | redigera wikitext]

 • Über allen Gipfeln ist Ruh – "Över alla toppar är ro" (Goethe)
 • Umwertung aller Werte – "Omvärdering av alla värden" (Nietzsche)
 • Untergang des Abendlandes – "Västerlandets undergång" (Oswald Spengler)
 • Unter uns – "Oss emellan"
 • Unkraut vergeht nicht - "Ogräs förgås icke" (det svenska uttrycket "ont krut förgås icke" är en förvanskning av detta tyska ordspråk)

V[redigera | redigera wikitext]

 • Viel Geschrei und wenig Wolle – "Mycket skrik och föga ull" dvs. mycket väsen för ingenting.
 • Von oben –"Ovanifrån" dvs. överlägset eller nedlåtande.

W[redigera | redigera wikitext]

 • Was man nicht versteht, besitzt man nicht – "Det man inte förstår äger man inte" (Goethe)
 • Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen – "När någon gör en resa så kan han berätta något (den tyske folkskalden Matthias Claudius)
 • Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen - "Varom man icke kan tala, måste man tiga" (Ludvig Wittgenstein, sista satsen i Tractatus Logico-Philosophicus.)

Z[redigera | redigera wikitext]

 • Zwei Seelen und ein Gedanke – "Två själar och en tanke" (Friedrich Halm)