Lista över varumärken för fordonsbränsle i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lista över varumärken för fordonsbränsle i Sverige förtecknar försäljningsnamn för fordonsbränsle från den tidiga försäljningsstarten på bensinstationer i början av 1900-talet.

Det finns omkring 2.670 bensinstationer i Sverige (2016), varav flertalet är automatstationer.[1]

Ett enskilt försäljningsföretag kan använda ett, två eller tre varumärken parallellt. I vissa fall använder ett företag parallellt ett varumärke för bemannade fullservicestationer och ett annat för automatstationer. De mest spridda varumärken för fordonsbränsle 2017 i Sverige är:

Varumärken för fordonsbränsle på den svenska marknaden[redigera | redigera wikitext]

      Fortfarande använt varumärke i Sverige 2016

Bild Varumärke Antal
tappställen
2016
Ägare Varumärket etablerat i Sverige år Varumärket nedlagt i Sverige år Varumärke som senast ersatts Närmast ersättande varumärke Kommentarer
Utställningen Färdas på Falbygden 7505.jpg Pratts 0 Standard Oil genom Krooks Petroleum & Olja AB med flera 1910 1925 Nytt Standard Varumärket användes av Krooks Petroleum & Olja AB, Vestkustens Petroleum och andra Standard Oil- (senare Standard Oil of New Jersey)-ägda regionalt verkande svenska dotterföretag.
Enamel advertising sign, Standard.JPG Standard 0 Standard Oil of New Jersey genom Krooks Petroleum & Olja AB, Vestkustens Petroleum, med flera, från 1934 genom Svenska Petroleum AB Standard 1925 1939 Pratts Esso


16001000506084-Dorotea-Riksantikvarieämbetet.jpg Esso 0 Svenska Petroleum AB Standard, 1951 namnändrat till Svenska Esso AB 1939 1985 Standard Statoil


ShellAskersund.JPG Shell 136 Svensk-Engelska Mineralolje AB,
från 1939 AB Svenska Shell,
ägt av Royal Dutch Shell
1903 Kvarvarande som varumärke Nytt St1. Bemannade stationer kvar under varumärket Shell tills vidare. År 2010 köpte St1 huvuddelen av Shells verksamhet i Sverige, med ett raffinaderi i Göteborg och 565 bensinstationer. Automatstationerna bytte namn till St1.
Texacoskylt Anneberg.jpg Texaco 0 Texas Fuel Company,
från 1939 Texaco
1921
åter introducerat 1967
1957, 1996 Nytt Caltex 1957, OK och Preem 1966 och 1994 Texaco övertog 1921 Wahlunds Mineralolje AB. Stationerna använde varumärket Caltex 1957–1967. Hälften av verksamheten såldes till OK Petroleum AB 1966. Resten köptes 1994 av Mohammed Al-Amoudi för att ingå i det utvidgade OK Petroleum, och senare – efter uppdelning av detta företag – i Preem.
BP Gasoline Station Södratorp Museum.JPG BP 0 Svenska BP AB,
ägt av Anglo-Persian Oil Company,
från 1935 Anglo-Iranian Oil Company,
från 1954 British Petroleum Company
1922 1993 Nytt Uno-X Uno-X köpte 200 av BP:s Mack-automatstationer 1989. Statoil köpte Svenska BP AB 1993.
Nyhammar 1960.jpg IC 0 Bilägarnas Inköpscentral,
från 1963 Oljekonsumenternas förbund
1926 1969 Nytt OK Bensinstationerna drevs under varumärket Oljekonsumenternas förbund OK från 1969.
Nafta 0 AB Nafta Syndikat,
ägt av Sojusneftexport
omkring 1931 1937 Nytt Gulf AB Nafta Syndikat köptes av Gulf 1937.
NynasPetrolStation.jpg Nynäs 0 Nynäs Petroleum,
ägt av A. Johnson & Co
1932 1981 Nytt Shell Shell förvärvade Nynäs 1982.
Tidigare Gulf-mack.JPG Gulf 0 Svenska Gulf AB, ägt av Gulf Oil Corporation 1937 1983 Nafta Q8 Kuwait Petroleum International förvärvade Svenska Gulf 1984 och bytte varumärke till Q8. Varumärket Gulf återetablerades i Sverige 2007 av Christen Ager-Hanssens kortlivade Nordic Oil som hade köpt Pump. Bensinstationerna övertogs av Gösta Welandsons Weland AB genom Svenska Oljebolaget, som drev dem under varumärket Gulf till 2009. Gulf återkom som bensinvarumärke i Sverige en gång till 2012.
Gulf enamel advert sign at the den hartog ford museum pic-070.JPG Gulf 9 EMAB AB i samarbete med C Hansen Group AB 2012 Kvarvarande Olika Kvarvarande Gulf återkom 2012 som varumärke för enskilt ägda bensinmackar i inköpsorganisationen EMAB, vilken licensierat varumärket av C. Hansen Group AB, vilken i sin tur är licenstagare till Gulf Oil International i London, en del av Hinduja Group.
Koppartrans bensinstation Miniature Kingdom 02.jpg Koppartrans 0 Stora Kopparbergs Bergslags AB och Rederi AB Transatlantic 1947 1964 Nytt Shell Koppartrans köptes av Shell 1964.
Caltex-mack i Berg.JPG Caltex 0 Caltex Oil Corporation 1947 1967 Texaco Texaco Texacos svenska bensinstationer drevs under varumärket Caltex mellan 1947 och 1967.
Fina enamel advert sign at the den hartog ford museum pic-092.JPG Fina 0 Petrofina S.A. 1955 1984 Nytt SP Svenska Petroleum AB köpte Svenska Fina 1984.
IC bensinstasjon Örebro, Sverige - SAS2013-01-670.jpg OK 0 Oljekonsumenternas förbund 1945
(1969)
1998 IC OKQ8 IC:s tidigare bensinstationer skyltades till OK 1969. Dessförinnan hade OK varit varumärke endast för några egna bensinstationer. Från 1998 sålde OK bensin gemensamt med Kuwait Oil i det hälftenägda försäljningsbolaget OKQ8.
Mobil Örebro, Sverige - SAS2013-01-668.jpg Mobil 0 Mobil Corporation 1955 1985 Nytt Hydro Norsk Hydro övertog Mobils bensinstationer 1985.
Påarp bensinmack BÅn.jpg Uno-X 0 1959–1967 Arne Sandberg
1967–1996 Burmah Castroil
1996–2007 Norsk Hydro
2007–2009 Statoil/Hydro
1959 2009 Mack Hydro Burmah Castrol Oil köpte Uno-X 1967. Uno-X köpte 200 Mack-automatstationer av BP 1989. Uno-X köptes av Norsk Hydro 1996. Stationerna såldes av det 2007 fusionerade Statoil/Hydro 2009 till St1.
Din-X Bromoella.jpg Din-X 151 Skandinaviska Bensin AB Din-X, ägt av Vitta Lysgaards (död 2013) arvingar samt Johannes Jensen och Helle Man Jensens Fond[2] 1962 Kvarvarande Nytt Kvarvarande Bolaget i Sverige grundades av Peter Lysgaard och Johannes Jensen, som tidigare hade startat Uno-X i Danmark. I Sverige hade då Arne Sandberg redan registrerat och börjat använda detta varumärke.
Mack petrol station logotype.jpg Mack 0 Svenska BP 1972 1989 Nytt Uno-X Kedjan av 200 automatstationer såldes till Uno-X 1989.
Murphy Oil Logo.svg Murco 0 Svenska Murco Petroleum,
ägt av Murphy Oil Corporation
1961 1969–70 Nytt BP Svenska BP köpte Murcos svenska bensinstationer 1969–70.
SÅIFAoPreemLaxå.JPG SÅIFA 22 + 550 Dels SÅIFA i Värmland AB, dels Preem 1972 Kvarvarande Nytt Kvarvarande Försäljningsställen för fordonsbränsle för tung yrkestrafik
Maxi i Hällingsjö.JPG Maxi 0 Ursprungligen Kurt Nordström (1920–2015)
från 1978 Continental Oil Co
Omkring 1970 1978 Nytt Jet Företaget såldes 1978 till Continental Oil Co, och bytte namn till Jet.
JET Karlskrona.jpg Ara-Jet och Jet 0 Arabolagen/ Continental Oil Co, senare ConocoPhillips 1976 2009 Maxi Ingo och St1 Statoil/Hydro köpte bensinstationerna 2009. Samma år såldes 40 Jet-stationer, tillsammans med 118 Hydro- och Uno-X-stationer i Sverige till St1 enligt villkor från EU-kommissionen.
ICA i Storebro 2012-07-08.jpg Tapp/ ICA Tapp 0 Ica 1976 2009 Nytt Statoil Statoil och ICA bildade ett gemensamt försäljningsbolag 2009.
Bilisten Ulrika.jpg Bilisten 48 Ursprungligen bland andra Volvo
1985–99 Shell
1999–2008 MVI
Från 2008 Qstar Försäljnings AB
1980 Kvarvarande Nytt Kvarvarande Shell köpte Bilisten 1985. Varumärket ägs numera av Qstar Försäljnings AB.
Q8 logo Delft.jpg Q8 0 Kuwait Petroleum International 1983 1988 Gulf OKQ8 Bensinstationerna drevs från 1999 tillsammans med OK inom det hälftenägda försäljningbolaget OKQ8.
SP 0 Svenska Petroleum AB 1984 1986 Fina OK Svenska Petroleum AB köpte Fina 1984. År 1986 bildades OK Petroleum AB av Oljekonsumenternas förbund, Svenska Petroleum AB och Neste.
Statoil, Birger Jarlsgatan.JPG Statoil och
Statoil 1-2-3
0 Statoil,
från 2007 Statoil/Hydro, senare namnändrat till Statoil
1985 2016 Esso Circle K Statoil köpte Svenska Esso AB 1985. År 1991 gjordes stationsbyte med BP, varvid Statoil förvärvade BP:s 86 stationer norr om Dalälven och på Gotland, medan BP fick 23 Statoilstationer i södra och mellersta Sverige. År 1993 förvärvade Statoils BP:s kvarvarande 240 bensinstationer. År 2007 fusionerades Statoil med Nord Hydros petroleumdel till Statoil-Hydro (senare namnändrat till Statoil). Samma år förvärvade Statoil Jets bensinstationer av ConocoPhillips, varefter 40 Jet-stationer, tillsammans med 118 Hydro- och Uno-X-stationer såldes till St1 enligt villkor från EU-kommissionen. Statoils stationer såldes till St1 2009.
OK 0 OK Petroleum AB 1987 1998 OK, SP, Neste OKQ8 OK Petroleum AB bildades 1986 av Oljekonsumenternas förbund, SP och Neste. OK Petroleum köpte 50 % av Texaco-kedjan 1989. År 1994 förvärvade Corral Petroleum Holdings AB OK Petroleum och tiilfördes OK Petroleum resterande 50 % av Texaco. År 1995 upplöstes OK Petroleum, varvid en del övergick i OK. Resterande OK Petroleum AB bytte namn till Preem 1996.
Hydro 0 Norsk Hydro, från 2007 Statoil/Hydro, senare namnändrat till Statoil 1985 2009 Mobil, Uno-X St1 Norsk Hydro övertog Mobils bensinstationer 1985. År 1996 köptes Uno-X. Det fusionerade Statoil/Hydro köpte 2009 Jet-stationerna i Sverige av ConocoPhillips. År 2009 såldes 40 Jet-stationer i Sverige tillsammans med 118 Hydro- och Uno-X-stationer till St1 enligt villkor från EU-kommissionen.
Q-Star Svartå.JPG Qstar 321 Qstar Försäljnings AB,
sedan 2014 ägt av DCC plc
1990 Kvarvarande Nytt Kvarvarande
St1Molkom.JPG Preem 338 Preem Petroleum AB/Corral Petroleum Holdings AB 1996 Kvarvarande Texaco, OK Kvarvarande Corral Petroleum Holdings AB köpte OK Petroleum AB 1994, samma år som resterande 50 % av Texaco tillfördes företaget. År 1995 delades verksamheten upp mellan Preem och OK. Preem köpte 2003 Norsk Hydros andel på 25 % i Scanraff, och blev därmed helägare.
Oljeshejkerna Johnsson 02.jpg Oljeshejkerna Johnsson 17 Oljeshejkerna Johnsson AB Slutet av 1990-talet Kvarvarande Nytt Kvarvarande
OKQ8 Skoghall.JPG OKQ8 652 1998 Kvarvarande OK och Q8 Kvarvarande OK och Kuwait Petroleum gick samman i samriskföretaget OKQ8 1999.
Dalvik Oil 31 Dalviks kvarn AB Kvarvarande Kvarvarande Tankstationer i mellersta Sverige
Tankvärt petrol station.jpg Tankvärt Gotland 6 Tankvärt Gotland 2001 Kvarvarande Kvarvarande Tankstationer på Gotland
ST!Hova.JPG St1 283 Keele Oy 2004 Kvarvarande Jet, Hydro, Uno-X och Shell Kvarvarande St1 köpte 2009 40 Jet-stationer i Norge och 40 Jet-stationer i Sverige tillsammans med 118 Hydro- och Uno-X-stationer. St1 köpte 2010 huvuddelen av Shells verksamhet i Sverige, med ett raffinaderi i Göteborg och 565 bensinstationer.
Pump, Fiskebäckskil 02.jpg Pump 12 Qstar Försäljnings AB 2000 2007 Nytt Kvarvarande Varumärket ägs sedan 2010 av Qstar Försäljnings AB
IngoKristinehamn.JPG Ingo 244 Alimentation Couche-Tard 2013 Kvarvarande Jet Kvarvarande Varumärket ändrades på de av Alimentation Couche-Tard ägda svenska Jet-stationerna 2013–14.
Circle K logo 2016.svg Circle K 353 Alimentation Couche-Tard Inc. 2016 Kvarvarande Statoil och Hydro Kvarvarande År 2012 köpte Alimentation Couche-Tard bensinstationskedjan Statoils dotterbolag Statoil Fuel & Retail. Namnbyte till Circle K skedde 2016.


Tanka Hedemora in evening.jpg Tanka 43 Bilia ? Kvarvarande Nytt Kvarvarande
GreenPetroMullhyttan.JPG Green Petroleum Omkring 30 PR Green Petroleum AB 2008 Kvarvarande Nytt Kvarvarande
Börjes Tankcenter 01.jpg Börjes Tankcenter 14 Börjes Tankcenter AB Kvarvarande Nytt Kvarvarande Bensinstationer i Småland
Runes Bensin 01.jpg Runes Bensin 6 Runes Bensin och Oljeimport AB 1955 Kvarvarande Nytt Kvarvarande Bensinstationer i Småland
NB Oljor Simtuna.jpg NB Oil 6 NB Oljor AB – Nordins Bergslagsoljor 1957 Kvarvarande Nytt Kvarvarande Bensinstationer i Västmanland


Vida Vättern bensinmack Petrol 02.jpg Petrol 6 Petrol Bensinstation Vida Vättern AB Kvarvarande Nytt Kvarvarande En bensinstation vid Vida Vättern i Ödeshögs kommun
Paroy 41 HW Energi AB 2021 Kvarvarande Svenska Oljebolaget, HGL Bränsle och BränsleCompaniet Kvarvarande Företaget har funnits sedan 1960-talet och levererade då diesel, villaolja och smörjoljor. År 2021 samlade företaget sina tidigare varumärken under namnet Paroy och säljer i dagsläget fordonsbränsle till både privatpersoner och företagskunder.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]