Lista över vattendrag i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sveriges talrika vattendrag är en mycket viktig naturresurs både ur energi-, vattenförsörjnings-, fiske- och rekreationssynvinkel. Vart man än reser i landet, korsas vägen av vattendrag, i norr ofta med drickbart vatten. Trots många föroreningar och kraftverksutbyggnader är vattendragen dessutom i regel fiskförande.Dock har vattenkraften utrotat flertalet av lekvandrande fiskstammar i Sverige, så som ål, sik, id, nejonöga, elritsa, lax och öring. Samtliga av dessa arter är idag rödlistade eller starkt hotade. Exempelvis finns det endast 1 % av ål i Östersjön[förtydliga].

Större vattendrag kallas i allmänhet floder, de mindre åar och bäckar. Men floderna i Skandinavien har namn av älvar, åar och strömmar. I Norge och norra Sverige och Finland kallas de älvar, ned till Göta älv och Dalälven. Medan de i Danmark och södra Sverige och Finland kallas åar eller strömmar.

Storleksmått på vattendrag är deras längd i kilometer, deras vattenföring vid utloppet i kubikmeter per sekund och storleken av deras avrinningsområde i kvadratkilometer.

Följande listor över Sveriges vattendrag går medurs från norr till söder, inklusive biflöden.

Under geografilektionerna får Sveriges skolbarn lära sig Hallands floder med den berömda ramsan "Laga niäta vi" (alternativt "Vi ska äta'n, ni ska laga'n").

Alfabetisk förteckning: