Lista över vattendrag i Sverige

Från Wikipedia

Artikeln innehåller listor över vattendrag (älvar, strömmar, åar, bäckar, etc.) i Sverige, ordnade efter mäktighet, geografi och alfabetisk ordning.

Sveriges tolv mäktigaste flodsystem[redigera | redigera wikitext]

Tre vanliga storleksmått på flodsystem är:

  • Vattenföring: Tabellen nedan visar Sveriges tolv största vattendrag ordnade efter medelvattenföring vid havsmynningen. Om man istället räknar maximala vattenföringen vid vårfloden så tas de översta sex platserna av norrlandsälvar, med Torneälven i spetsen.[1]
  • Avrinningsområde: Arean avser det totala område som avvattnas av flodsystemet. Med detta mått kommer Motala ström (15 480 km2) och Ljungan (12 850 km2) in på 12-i-topp-listan nedan istället för Skellefteälven och Piteälven.[2]
  • Längd: Detta räknas normalt från källflöde till mynningen i havet, men det längsta sådana avståndet inbegriper ofta floddelar med annat namn och passage genom sjöar (t.ex. inräknas Trysilelva, Klarälven och Vänern in i längden på Göta älv-systemet). Med detta mått kommer Ljungan (399 km) in på 12-i-topp-listan nedan istället för Norrström+Mälaren+Kolbäcksån.[1]
Nr Flodsystemets
namn vid
mynningen
Vatten-
föring
(m3/s)
Avrinnings-
område
(km2)
Längd
(km)
1 Göta/Nordre älv 565 [1] 50 120 [2] 731 [1]
2 Luleälven 506 [1] 25 240 [2] 457 [1]
3 Ångermanälven 500 [1] 31 860 [2] 447 [1]
4 Indalsälven 455 [1] 26 730 [2] 426 [1]
5 Umeälven 443 [1] 26 820 [2] 449 [1]
6 Torneälven 388 [1] 40 160 [2] 513 [1]
7 Dalälven 348 [1] 28 950 [2] 541 [1]
8 Kalixälven 295 [1] 18 130 [2] 460 [1]
9 Ljusnan 230 [1] 19 830 [2] 437 [1]
10 Piteälven 167 11 285 410
11 Skellefteälven 162 11 731 410 [1]
12 Norrström 160 22 650 [2]

Avrinningsområdena och längderna ovan inbegriper delar i Finland och Norge.

Inre vattendrag[redigera | redigera wikitext]

Inre delar av flodsystem kan ibland konkurrera i storlek med de totala systemen. I Sverige kan Vindelälven (biflod till Umeälven), Lilla Luleälven (biflod till Luleälven) och Klarälven (ingår i Göta älvs avrinningsområde) tävla bland de tolv mäktigaste systemen:

Nr Namn Vatten-
föring
(m3/s)
Avrinnings-
område
(km2)
Längd
(km)
1 Vindelälven 190 12 650 453
2 Lilla Luleälven 181 9 800 238
3 Klarälven 165 11 848 460

Avrinningsområdena och längderna ovan inbegriper delar i Norge (t.ex. Trysilelva).

Geografisk sortering[redigera | redigera wikitext]

Följande listor över Sveriges vattendrag går medurs från norr till söder, inklusive biflöden.

Alfabetisk förteckning[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u] SMHI Faktablad nr 44, 2010, Sveriges vattendrag
  2. ^ [a b c d e f g h i j k] Sveriges Nationalatlas, Klimat, sjöar och vattendrag, sidan 110, ISBN 91-87760-31-2