Litispendens

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Litispendens även litis pendens och lis pendens (från lat. "lis pendens": pågående mål; "lis alibi pendens": annorstädes pågående mål) är en processrättslig princip som säger att om samma sak redan håller på att prövas i ett annat mål får det ej upptagas till ny prövning. Talan ska därmed avvisas.

Vad är litispendens?[redigera | redigera wikitext]

I brottmål innebär detta att den tilltalade inte kan stå åtalad för samma brott i två olika domstolar. Principen följer av Rättegångsbalken (1942:740) [cit. RB] 45 kap 1 § st 3.

I tvistemål innebär det att käranden inte kan väcka talan mot en svarande om samma sak. Principen kan utläsas i RB 13 kap 6 §.

I mål inom förvaltningsrätten innebär det att en myndighet inte kan fatta ett nytt beslut i ett överklagat ärende förrän överklagandet har prövats och beslutet har vunnit laga kraft.

Hur bestäms litispendens?[redigera | redigera wikitext]

Allmänt[redigera | redigera wikitext]

För att avgöra om två frågor är litispendens krävs att tre rekvisit är uppfyllda:

1 - Mål 1 pågår när talan 2 väcks

2 - Fråga om samma parter i målet (ej krav på samma partställning)

3 - Fråga om samma sak/samma fråga i målen (frågans identitet)

Tvistemål[redigera | redigera wikitext]

De två första rekvisiten är ganska enkla att bedöma. Det tredje är desto svårare. I tvistemål anses samma sak föreligga om det är frågan om:

3.1 - Samma parter (samma som rekvisit 2)

3.2 - Samma rättighet/skyldighet (t.ex. samma avtal)

3.3 - Samma tidsperiod (t.ex. samma hyresperiod när en betalning av hyra ska avgöras)

Brottmål[redigera | redigera wikitext]

De två första rekvisiten är desamma som ovan. I brottmål bedöms dock samma sak/samma fråga enligt två olika definitioner som lyckligtvis oftast harmoniserar. Per Olof Ekelöf anser att samma sak föreligger om det är överensstämmelse avseende endera handlingen eller objektet/brottsresultatet. Karl Olivecrona anser att samma sak föreligger om det är väsentligen samma händelseförlopp.

Uppfylls inte rekvisiten (1, 2, 3) så föreligger inte litispendens och frågan kan tas upp till prövning.

Se även[redigera | redigera wikitext]