Livgardets minnesstenar

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Livgardets minnesstenar är minnesmärken resta till minne av de förband vars traditioner förs vidare av Livgardet, Försvarsmakten.

Infanteriets stenar[redigera | redigera wikitext]

Svea Livgardes sten i Stockholm[redigera | redigera wikitext]

Står i Gustaf Adolfsparken i Stockholm och restes 1890 till minne av Svea Livgarde.

Inskription framsida: MED GUD FÖR KONUNG OCH FOSTERLAND × TILL MINNE AF DE TAPPRE SOM UNDER LIFGARDETS, GULA BRIGADENS, LIFGARDETS TILL FOT, BLÅ OCH GULA LIFGARDETS OCH SVEA LIFGARDES FANOR OFFRAT BLOD OCH LIF.

BEFRIELSEKRIGET 1521 RYSSLAND 1613–1617. LIVLAND, KURLAND OCH PREUSSEN 1617–1629. TYSKLAND 1630–1648. SKÅNE 1644–1645. PREUSSEN OCH DANMARK 1655–1660. HALLAND, SKÅNE OCH BLEKINGE 1675–1679. SELAND 1700. RYSSLAND 1700–1709. KURLAND, LITAVEN, POLEN OCH SACHSEN 1701–1706. NORGE 1718. FINLAND 1741–1743. POMMERN 1757–1762. FINLAND 1788–1790. POMMERN 1805–1806. FINLAND OCH WESTERBOTTEN 1808–1809. TYSKLAND OCH BELGIEN 1813–1814. NORGE 1814

Inskription frånsida: BEFÄL OCH TRUPPER RESTE STENEN D. 7 SEPT. 1890.

ÖVERLÄMNADES I STOCKHOLM STADS VÅRD AV KUNGLIGA LIVGARDET VID DESS FLYTT TILL ULRIKSDAL D. 5 OKT. 1946

Minnessten över löjtnant G Cronstedt på Järvafältet[redigera | redigera wikitext]

Står strax väster om Bögs gård på Järvafältet.

Gabriel Cronstedt var fänrik vid Kungl. Svea Livgarde 1918. Han fick avsked för deltagande i finska frihetskriget. Där ingick han i Svenska brigaden 1918-02-12. Cronstedt tjänstgjorde under offensiven mot Viborg dels i östarméns stab, dels som kompani- och bataljonschef. General Mannerheim gav Cronstedt ett erkännande för insatsen vid dessa strider i ett telegram direkt till sekundchefen vid Kungl. Svea Livgarde. Cronstedt återinträdde i tjänst som löjtnant 1920-10-11.[1]

Inskription:

LÖJTNANTEN VID KUNGL. SVEA LIVGARDE FRIH GABRIEL CRONSTEDT FÖLL HÄR FÖR VÅDASKOTT DEN 24 MAJ 1921. KUNGL. SVEA LIVGARDES OFFICERSKÅR RESTE STENEN

Kavalleriets stenar[redigera | redigera wikitext]

Regementsstenar[redigera | redigera wikitext]

Livgardet till Hästs sten på Lidingövägen[redigera | redigera wikitext]

Står framför kavallerikasernenLidingövägen i Stockholm och restes 1927 till minne av Livgardet till Häst.[1]

Inskription: Kungl Lifgardet till häst var här förlagt åren 1897-1927

Livgardet till Hästs sten i Borgå (Finland)[redigera | redigera wikitext]

Står i Rådhustorgets NO hörn i Borgå och restes till minne av Livgardet till Häst förläggning i Finland.

Inskription: FINSKA LÄTTA DRAGONKÅREN SEDERMERA KONUNGENS LIFGARDE TILL HÄST VAR FÖRLAGT I BORGÅ 1770-1777 SUOMEN KEVYET RAKUUNAT, SITTEMMIN KUNINKAN RATSASTAVA HENKIKARTTI, OLI SIJOITEITTUNA PORVOOSSEN 1770-1777

Livregementets dragoners sten vid Djurgårdsbrunnsviken[redigera | redigera wikitext]

Står vid Museivägen vid Djurgårdsbrunnsviken i Stockholm och avtäcktes den 12 oktober 1962 av överste Carl Björnstierna till minne av Livregementets dragoner.[1]

Inskription framsida: Kungl Livregementets Dragoner vapenövades på Ladugårdsgärdet 1827-1927 samt voro här förlagda 1891-1927×Livdragoner reste stenen

Inskription baksida: Regementets föregångare voro Upplands-fanan 1561-1620×Upplands ryttare 1621-1666×Konungens Liv-regemente till häst 1667-1791×Livregementsbrigadens Kyrassiärkår 1791-1815×Livregementets dragonkår 1815-1891×Segernamnen tälja att de väl tjänat Konung och Fädernesland

Livregementet till hästs sten på Lidingövägen[redigera | redigera wikitext]

Står framför kavallerikasernen på Lidingövägen i Stockholm och restes 1955 till minne av Livregementet till häst.[1]

Inskription: Kungl Livregementet till häst 1928-1949

Skvadronsstenar[redigera | redigera wikitext]

Livskvadrons sten i Rotebro[redigera | redigera wikitext]

Står vid Rotsunda torg i Rotebro och avtäcktes den 4 juni 1930 av sekundchefen öv Göran Gyllenstierna till minne av Livskvadron. Det är den äldsta av kavalleriets stenar och prins Gustav Adolf höll högtidstalet.[1]

Inskription: Livskvadronen av Livregementet till häst använde Rotebro som samlingsplats från Karl XI:s tid till 1908

Livkompaniets sten i Märsta[redigera | redigera wikitext]

Finns i Arenberga i Husby-Ärlinghundra socken (100 m NNO om korsningen Solrosvägen - Bussgata) och avtäcktes den 11 augusti 1946 av sekundchefen C A Thorén till minne av Livkompaniet. Kyrkoherde Wilhelm Palm i Odensala förrättade korum.[1]

Inskription: Livkompaniet av Kungl. Livregementet till häst hade här sin mötes- och övningsplats åren 1687-1791. Sentida efterföljare reste stenen 1946

Sigtuna skvadrons sten i Bålsta[redigera | redigera wikitext]

Står i Bålsta i Yttergrans socken och avtäcktes den 20 augusti 1931 av sekundchefen R von der Lancken till minne av Sigtuna skvadron. Stenen är huggen och ristad av dragonen nr 16 Johan Victor Alm, siste ryttaren för Åhlsta rusthåll på Sigtuna skvadron.[1]

Inskription: Sigtuna skvadron av Kungliga Livregementet hade här sin samlingsplats intill 1908

Roslags skvadrons sten i Vämlinge[redigera | redigera wikitext]

Står vid fotbollsplanen i Vämlinge (Wemblinge eller Wämblinge) i Estuna socken vilket var skvadronens gamla övningsplats från 1695. Stenen avtäcktes 1932 av landshövding Nils Edén till minne av Roslags skvadron. Initiativtagare var Alrik Mattsson.[1]

Inskription: Roslags skvadron av Kungl. Livregementet till häst samlades och övades vid Vemblinge under 1600-, 1700- och 1800-talen

Norra Upplands skvadrons sten i Gamla Uppsala[redigera | redigera wikitext]

Står i Gamla Uppsala och avtäcktes den 12 juni 1949 av C A Thorén till minne av Norra Uplands skvadron. Stenen är huggen i uppländsk granit efter en ritning av arkitekt Viking Göransson.[1]

Inskription: Åt minnet av Norra Uplands skvadron av Kungl. Livregementes dragoner. I Gamla Upsala by har skavdronen samlats till uppbrott för vapenövning och rikets försvar. Kungl. Livregementets till häst kamratförening reste stenen 1949

Uppsala skvadrons sten på Polacksbacken[redigera | redigera wikitext]

Står på Polacksbacken i Uppsala och avtäcktes den 3 juni 1945 till minne av Upsala skvadron och Upplands ryttare. Stenen är huggen i uppländsk granit efter en ritning av arkitekt Viking Göransson.[1]

Inskription: Åt minnet av Upsala skvadron av Kungliga Livregementets Dragoner. Uppländskt rytteri har här av ålder vapenövats. Kungl. Livregementets till häst kamratförening reste stenen 1945

Övriga stenar[redigera | redigera wikitext]

Färnebo ryttares sten[redigera | redigera wikitext]

Står vid Gammelbyn, Koversta, Östfärnebo. Avtäcktes den 14 augusti 1988. Stenen minner om de fem dragoner som hade sitt rusthåll inom socknen och tillhörde Norra Upplands skvadron.[1]

Inskription:

Framsidan: Till minnet av FERNEBO RYTTARE som tjänstgjort vid Upplands Ryttare och Livregementet till häst 1683 - 1909. Österfärnebo Hembygdsförening 1988

Dragonstenen vid Drottningholm[redigera | redigera wikitext]

Står på Lovön, Ekerö kommun, nära Drottningholms slott, nordöst om Ekerövägen i Långa radens västra förlängning.

Inskription:

Framsidan: HÄR VORO FÖRLAGDA DELAR AV KUNGL. LIVREGEMENTETS DRAGONKÅR 1818 - 1881

OCH

KUNGL. NORRLANDS DRAGONREGEMENTE 1894 - 1901

DRAGONER RESTE STENEN 1994

Dragonstenen vid Drottningholm


Ålsta rusthåll nr 16[redigera | redigera wikitext]

Står vid Ålsta gård, Håbo-Tibble. Den siste rusthållaren Johan Vilhelm Alm högg denna sten.

Inskription:

Framsidan: DESSA RYTTARE HAR TJÄNAT FÖR ÅLSTA RUSTHÅLL VID KUNGL LIVREGM TILL HÄST FRÅN KARL XI TID G.ÅHLFELT 1685 J.VIGH 1710 E.FRÖLING 1720 G.H.ÅHL 1727 J.ÅHLSTRÖM 1746 E.ÅHLSTRÖM 1767 C.BJÖRKMAN 1791 A.VESTLING 1799 G.SHILLGREN 1803 J.E.ÅHL 1823

Frånsidan: G.M.ÅHL 1835 E.BERG 1837 K.A.HURTIG 1870 J.F.STOLT 1872 C.G.ALM 1883 J.V.ALM 1886 ÄRHÖLL AFSKED 1937 DEN SISTA RYTTAREN OCH RUSTHÅLLARE RESTE STENEN TILL DE INDELTE RYTTARES MINNE ÅR 1939

Furir Alms ryttartorp[redigera | redigera wikitext]

Står vid Almstugan utmed skjutfältsgränsen, Håbo-Tibble. Dragonen Johan Vilhelm Alm högg denna sten.

Inskription:

Framsidan: PÅ DENNA PLATS MED OMKRÄTS HAR VARIT BOSTÄLLEN ÅT RYTTAREN FÖR ÅHLSTA RUSTHÅLL VID SIGTUNA SKVADRON AF KUNGL LIV REGMENT TILL HÄST. DEN SISTA RYTTAREN FURIREN 816 J V ALM RESTE STENEN TILL MINNE AV DEN INDELTE SOLDATEN ÅT KOMMANDE SLÄGKTEN ÅR 1938

Frånsidan: E.M.SKÖLD, C.A.KARLSSON, F. HECKSCHER VAR DE SISTA RUSTHÅLLARE'

Fasadplaketter[redigera | redigera wikitext]

Svea Livgardes plakett på Linnégatan[redigera | redigera wikitext]

Sitter på gamla kanslihuset på Linnégatan, på fasaden till höger om huvudingången.

Inskription: Kungl Svea Livgarde var här förlagt 1888-1946

Svea Livgardes plakett i Solna[redigera | redigera wikitext]

Sitter på gamla kanslihuset i Sörentorp, på fasaden till höger om huvudingången.

Inskription: Kungl Svea Livgarde var här förlagt 1946-1970

Livgardets till Häst plakett på Storgatan[redigera | redigera wikitext]

Sitter på västra fasaden på östra stallet vid kasernerna på Storgatan.

Inskription: Dessa byggnader uppförda åren 1805-1817 efter ritningar av Fredrik Blom hava tjänat som förläggning åt följande regementen

×××

Kongl. Livgardet till Häst 1811-1897

Kongl. Andra Svea Artillerireg. 1897-1901

Kungl. Vaxholms Grenadjärreg. 1902-1906

Kungl. Positionsartillerireg. 1903-1927

Livgardets till Häst grundstensplakett på Storgatan[redigera | redigera wikitext]

Sitter på östra gaveln på kanslihuskasernen på Storgatan.

Inskription: Grundstenen till denna caserne byggnad för kongl Livgardet till Häst lade på konungens befallning arfprinsen hertigen af Södermanland Joseph Frans Oscar öfwerste af samma regemente den 15 junii 1815

Livgardets till Häst plakett på Lidingövägen[redigera | redigera wikitext]

Sitter i valvet på kavallerikasernenLidingövägen.

Inskription: Denna kasernbyggnad är uppförd för Kungl. Livgardet till häst 1894-1897. Under H. Maj:t Konung Oscar II:s direkta befäl inmarscherade regementet i kasernen den 25 september 1897 och var här förlagt till år 1928

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • Livregementets till häst kamratförening 1935-1985, Minnesskrift utgiven av föreningen 1985.
  • Garnisonsminnen i huvudstadsområdet, Bengt Fahlgren

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]