Locus coeruleus

Från Wikipedia
Bild på hjärnstammen, locus coeruleus är inte markerat på bilden, men ligger precis lateralt om området markerat som "colliculus facialis", till vänster i mitten av bilden.

Locus coeruleus är en kärna i hjärnstammen (mer specifikt i ett område nära pons) som har flera viktiga funktioner relaterade till homeostas. Det är ett område i hjärnan som står för merparten av centrala nervsystemets noradrenalin-syntes. Den är ett speciellt viktigt område i forskningen kring post-traumatiskt stressyndrom, som är ett kroniskt tillstånd av överdriven oro och sårbarhet för stress. Områden är involverat i bland annat:

Området är implicerat vid flertalet psykiatriska sjukdomstillstånd, bland annat depression, PTSD, ADHD, narkolepsi och ångestsjukdomar.

Funktion[redigera | redigera wikitext]

Locus coeruleus är centrala nervsystemets utgångspunkt för nervceller som producerar noradrenalin, härifrån går noradrenerga banor som framför allt har exciterande effekt på mottagande neuron, det vill säga ökar mottagarneuronens aktivitet. Området projicerar bland annat till:

Området tar i sin tur emot nervbanor från:

  • Mediala prefrontalcortex - involverad i reglering av uppmärksamhet
  • Nucleus paragigantocellularis - som integrerar autonom stimuli med stimuli från omvärlden
  • Nucleus prepositus hypoglossi - involverad i synfunktion
  • Hypotalamus - via frisättning av orexin, som hos locus coeruleus har en exciterande funktion och därmed är involverat i vakenhetsregleringen

Övrigt[redigera | redigera wikitext]

Namnet betyder "den mörkblåa fläcken" på latin, efter den blåfärgade ton som noradrenalinproducerande celler får på grund av sitt höga innehåll av melanin. Den korrekta latinska stavningen är "caeruleus", men "coeruleus" är en vanligare stavningsform. I amerikansk litteratur används även stavningen "ceruleus".


Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.