Lokal basinkomst

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

För en generell beskrivning av basinkomst, med fokus på nationella utformningar, se basinkomst.

Lokal basinkomst är en basinkomst som betalas ut i en by, en stad, en kommun eller en nationell region, snarare än i ett helt land, en hel delstat, eller i en överstatlig region. Om det är en större region, men ändå inte i en hel stat, kan begreppet regional basinkomst dock vara mer passande. Ett typexempel på en mycket lokal basinkomst är basinkomstprojektet i Otjivero, Afrika. Debatten om basinkomst har oftast fokuserat på den nationella nivån, men under senare tid, framförallt under 2000- och 2010-talet, har diskussionerna om lokal basinkomst blivit vanligare (liksom även globala och regionala utformningar).[1] Groot Loek och Guy Standing är två forskare som ägnat stort intresse åt lokal basinkomst och den speciella problematik och utmaningar som finns kring sådana experiment.

Genomförda och existerande projekt i Nordamerika[redigera | redigera wikitext]

Under 1960- och 70-talen genomfördes fem storskaliga experiment med basinkomst i form av negativ inkomstskatt i USA och Kanada:

En viss nedgång i antalet arbetade timmar kunde noteras i försöken. Exempelvis minskade antalet timmar i lönearbete med en procent för män, tre procent för gifta kvinnor och fem procent för ogifta kvinnor, i den kanadensiska studien[2] Nedgången berodde dock huvudsakligen på att många valde att studera mer och att familjer med barn var hemma längre med barnen[3].

Genomförda och existerande projekt i Afrika[redigera | redigera wikitext]

Otjivero, Namibia[redigera | redigera wikitext]

Projektet inleddes i januari 2008 och bakom stod BIG Coalition Namibia. Utvärderingen visade bland annat att fattigdomen minskat, att arbetslösheten minskat, hälsan förbättras och skolnärvaron ökat. I samband med utredningen beräknade forskningsinstitutet LaRRI att en nationell basinkomst skulle kosta strax över en miljard svenska kronor, eller strax under tre procent av Namibias bruttonationalprodukt. Nepru, the Namibian Economic Policy Research Unit, menar dock att de positiva effekterna har överdrivits.

Genomförda och existerande projekt i Latinamerika[redigera | redigera wikitext]

Santo Antonio do Pinhal, Brasilien

Quatinga Velho, Brasilien[redigera | redigera wikitext]

Den ideella organisationen ReCivitas startade i oktober 2008 upp ett lokalt basinkomstprojekt i byn Quatinga Velho, Brasilien. Projektet var helt och hållet finansierat av privata gåvor. Arrangörerna håller även på att bygga upp en social bank, så att basinkomsten skall kunna finansieras med hjälp av investeringar snarare än donationer. Tanken med banken är att den skall fungera som en investmentbank, men att vinsten ska gå till basinkomst istället för till utdelning till aktieägare och chefer. En annan vision är att på sikt kunna stödja andra lokala basinkomstprojekt, världen över.[4]

Genomförda och existerande projekt i Asien[redigera | redigera wikitext]

Indien[redigera | redigera wikitext]

Från 2011 och framåt har ett basinkomstprojekt pågått i Indien. Projektet har drivits av India’s Self Employed Women’s Association (SEWA) med stöd av UNICEF. I projektet har 4000 personer från åtta byar fått en månatlig basinkomst på 200 rupier (cirka 3,75 USD). Pengarna har delats ut oberoende av grad av fattigdom, grad av arbete eller arbetslöshet, ålder och kön. Deltagarna har också fått veta att de får använda pengarna efter eget tycke och smak[5]. I projektet ingår också boende i tolv andra byar, vilka dock inte får basinkomst utan enbart fungerar som kontrollgrupp. I september 2012 släpptes den första preliminära rapporten, vilken visade positiva effekter gällande hälsa, utbildning, boende, infrastruktur och ekonomisk aktivitet. Den främsta positiva effekten, enligt rapporten, låg dock i ökad skolnärvaro. En stor del av den ökade inkomsten las på skolrelaterade utgifter såsom skoluniformer, skolavgifter, skor för skolan och böcker. SEWA har också låtit publicera en video där resultaten förklaras och med intervjuer med deltagarna.[6]

Föreslagna projekt (samt beslutade men inte påbörjade)[redigera | redigera wikitext]

Europa[redigera | redigera wikitext]

 • Den 6 juli 2015 röstade "länsparlamentet" i Bordeaux, Frankrike, igenom en motion om att inleda en process syftande till ett pilotprojekt med basinkomst i regionen.[7]
 • Staden Utrecht, Nederländerna, har för avsikt att starta upp ett pilotförsök med basinkomst till personer som idag "går på socialbidrag".[8]
 • Eric Mutch, kandidat till ämbetet som borgmästare av Bristol, England, fokuserade på lokal basinkomst i sin valkampanj.[9]
 • I Sverige har Feministiskt initiativ och Piratpartiet föreslagit lokala/regionala basinkomstprojekt.[10][11]

Nord- och Sydamerika[redigera | redigera wikitext]

 • Borgmästaren i Edmonton, Don Iveson, har föreslagit pilotprojekt med basinkomst i Edmonton och Calgary.[12]
 • Ontario i Kanada har under 2016 beslutat att genomföra ett delstatligt pilotprojekt.[13]
 • Santo Antonio do Pinhal, Brasilien, med omkring 7000 invånare antog den 12 november 2009, som första kommun i landet, en lag som ger kommunens invånare laglig rätt till en ovillkorlig basinkomst. [14]

Afrika och Asien[redigera | redigera wikitext]

 • Nigerias regering överväger en regional basinkomst i Nigerdeltat[15].

Forskning om lokal basinkomst[redigera | redigera wikitext]

Försöken i Indien var omgärdat av omfattande praktiskt inriktad forskning, där Guy Standing spelat en stor roll. På det teoretiska planet har bland annat Groot Loek bidragit med flera artiklar på temat, bland annat i kapitlet "Why launch a basic income experiment?" (i Basic income, Unemployment and Compensatory Justice)[16].

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Kwack, No-Wan, Glocal Agora and Basic Income in Korea (läst 30 november 2012)
 2. ^ Derek Hum & Wayne Simpson (2 januari 2001). ”A Guaranteed Annual Income? From Mincome to the Millennium”. Policy Options/Options Politique. sid. 78–82. http://archive.irpp.org/po/archive/jan01/hum.pdf. 
 3. ^ Salkind, N.J. & Haskins, R. (1982). Negative income tax: The impact on children from low-income families. Journal of Family Issues, 3, 165-180.
 4. ^ BRAZIL: RECIVITAS expands its local BIG to 83 people as it charters the “BIG Social Bank" Arkiverad 3 december 2013 hämtat från the Wayback Machine. BI News 2011-06
 5. ^ USBIG Newsletter nr 64, våren 2012
 6. ^ INDIA: Basic Income Pilot Project Finds Positive Results Arkiverad 9 februari 2015 hämtat från the Wayback Machine. BI News 22 september 2012
 7. ^ Stanislas, Jourdan French Regional Council of Aquitaine to assess feasibility of basic income pilots Basic income news, basicincome.org (läst 16 juli 2015)
 8. ^ Dutch city of Utrecht to experiment with a universal unconditional basic income Independent.co.uk (läst 13 juli 20115)
 9. ^ BRITAIN: Mayoral Candidate Promises a Basic Income Arkiverad 29 oktober 2012 hämtat från the Wayback Machine. (läst 1 december 2012)
 10. ^ Fi är varken höger eller vänster Sydsvenskan 19 september 2014
 11. ^ Piratpartiets handlingsprogram för Västerbotten 2014 Läst 29 september 2014
 12. ^ Wachtmeister, Will CANADA: Edmonton mayor moots twin basic income pilot with Calgary 19 juni 2015 (läst 19 juli 2015)
 13. ^ Smith, Jack Canada Will Experiment With Basic Income — Giving Out Salaries Just for Being Human MIC.com (läst 9 mars 2016)
 14. ^ Basic Income Newsflash nr 59, december 2009
 15. ^ Small victories (blogginlägg på USA:s basinkomstblogg USBIG.NET (läst 29 september 2014)
 16. ^ Groot, LFM, Why launch a basic income experiment, http://www.basicincome.org/bien/pdf/2004Groot.pdf (läst 31 oktober 2009)