Lotsutkik

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Lotsutkik, Hällsö, Tanums kommun, Bohuslän, Sverige
Lotsutkiken på Smögen, uppförd 1878 och ombyggd 1935.

Lotsutkik är en väderskyddad plats varifrån lotsar kan övervaka det vattenområde de ansvarar för. Ofta är det, som på bilden, ett litet hus på toppen av ett högt berg ute i skärgården.

Men andra lösningar har också förekommit, så finns i Stockholms skärgård Arholma Båk, där utkiken fanns högst upp i en båk byggd av sten.

På många andra ställen, exempelvis Storön på Väderöarna och Smögen, har det byggts en stålkonstruktion ovanpå den ursprungliga utkiken. På konstruktionen har en mindre observationshytt placeras, detta för att öka synvidden.

På exempelvis Vinga är lotsutkiken en betongkonstruktion. Lotsstugan vid Mönster, Onsalahalvön, är belägen ovanpå ett bronsåldersröse.

Då lotsutkikarna är högt belägna och väl synliga har de även fungerat som sjömärken.

I och med att fartygen utrustats med radiokommunikation, radar och AIS har behovet av optisk signalering från fartygen för att påkalla lotsningstjänster försvunnit. Därmed försvann även behovet av lotsutkikar.

Minskningen av den optiska bevakningen längs kusterna har givetvis ökat riskerna för de mindre fartygen samt för trafiken med fritidsbåtar. Till del har detta även här kompenserats med elektroniska hjälpmedel.