Lpf 94

Från Wikipedia
Version från den 10 september 2014 kl. 18.19 av Maundwiki (Diskussion | Bidrag) (-wikilänk ord)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) infördes 1994 och reglerar flera typer av skolor i Sverige: gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna samt vuxenutbildningen för utvecklingsstörda.

I Lpf 94 redogörs för skolans värdegrund och uppgifter, samt mål och riktlinjer. I de senare regleras bland annat kunskaper, normer och värden, elevernas ansvar och inflytande, bedömning och betyg samt rektors ansvar.

Reformen följdes av GY2011.

Externa länkar

Lpf 94Skolverkets webbplats