Luftstridsskolan

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Luftstridsskolan
(LSS)
Luftstridsskolan vapen.svg
Vapensköld för Luftstridsskolan tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namn Luftstridsskolan
Datum 2005–
Land Sverige
Försvarsgren Flygvapnet
Typ Skolförband
Roll Utveckling, utbildning och insats/beredskap
Föregångare Flygvapnets Uppsalaskolor
Ingående delar Basbefälsskolan,
Flygbefälsskolan,
Flygskolan,
R3-skolan,
Stridslednings- och luftbevakningsskolan,
Utvecklingsenhet,
Utvecklingsenhet Luftstrid,
LuftstridStridsledningsbataljonen
Del av Flygvapnets taktiska stab
Högkvarter Uppsala garnison
Förläggningsort Bålsta,
Halmstad,
Hästveda,
Linköping,
Luleå,
Lidköping,
Uppsala
Motto Scientiae fudamento
(På kunskapens grund)
Marsch "The High School Cadets" (Sousa) [1]
Befälhavare
Chef Överste Robert Nylén
Tjänstetecken
Sköldemärken Roundel of Sweden - Low Visibility.svg Roundel of Sweden.svg
Flygplan
Skolflygplan Sk 60
Skol- och elevbyggnader i Uppsala under uppförandet år 1944

Luftstridsskolan (LSS) är ett skolförband inom svenska flygvapnet som verkat sedan 2005. Förbandet är förlagt i Uppsala garnison i Uppsala.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Inför försvarsbeslutet 2004 ansåg regeringen att verksamheten vid Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20) borde renodlas, och istället inordna den tekniska verksamheten i Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) i Halmstad. F 20 skulle istället inriktas mot utbildning med direkt anknytning till flygstridskrafterna. Enligt regeringens förslag skulle även F 20 överta flygförarutbildning och Flygskolan på Malmen, vilken organisatoriskt tillhörde F 17 Kallinge, och också överta helikopterutbildning, så att den organisatoriskt inordnades i F 20.[2]

Genom att F 20 nu skulle inriktas mot en renodlad förbandsskola, ansåg regeringen att F 20 skulle avvecklas, och i dess ställe skulle Luftstridsskolan (LSS) inrättas. Anledningen till att Luftstridsskolan inte fick behålla kortbenämningen F 20, var att regeringen menade att det kunde leda tankarna till en flygflottilj. Den 16 december 2004 antog riksdagen regeringens proposition (2004/05:5) om Försvarsmaktens nya grundorganisation, vilket ledde till att F 20 avvecklades den 31 december 2004. I dess ställe bildades den 1 januari 2005 Luftstridsskolan (LSS).[2]

I princip övertog Luftstridsskolan organisationen från F 20, bland annat värnpliktsutbildning, Strilbataljonen, och fackskolorna Flygbefälsskolan (FBS) och Stridslednings- och luftbevakningsskolan (StrilS). Även fana och traditioner övertogs från F 20. Ett år senare, den 1 januari 2006, tillfördes rent organisatoriskt Flygskolan, vilken var och även skulle fortsätta vara lokaliserad till Malmen utanför Linköping.[3] Flygskolan hade organisatoriskt tillhört Blekinge flygflottilj (F 17), efter att Upplands flygflottilj (F 16) avvecklades den 31 december 2003.

I maj 2009 meddelade Försvarsmakten att Flygplatssektionen vid Luftstridsskolan var ämnad att avvecklas, i samband med att Försvaret ville avveckla Uppsala-Ärna flygplats som militär flygplats.[4] Dock ändrades beslutet i december 2009 till att bibehålla flygplatsen som militär flygplats.[5]

Under åren 2010 och 2011 utbildades de sista värnpliktiga vid LSS, och skolförbandet övergick till kontaktanställda gruppchefer och soldater. Genom Försvarsmaktens "Organisation 13" tillkom två nya skolor till LSS, Basbefälsskolan och R3-skolan.

Den avveckling som hotade flygplatsen under 2009, vände år 2014 till en nysatsning på 33 miljoner kronor, eftersom flygplatsen under åren 2014 och 2015 skulle renoveras. Flygplatsen skulle bland annat anpassas till att kunna ta emot större transportflygplan, som Boeing C-17 Globemaster III. Det skulle även bli utökad möjlighet att basera fler JAS 39 Gripen vid flygplatsen.[6]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

LSS är det enda förbandet som utbildar Strilbataljon som är Flygvapnets stående insatsförband för Stridsledning/Luftbevakning och komplettering av Sensorer/Radiolänk/Flygradio.

Huvuduppgifter[redigera | redigera wikitext]

 • Insats/beredskap
 • Utveckling
 • Utbildning

Ingående skolor[redigera | redigera wikitext]

Beteckning Namn Aktiv Anmärkning
BBS Basbefälsskolan 2013–
FBS Flygbefälsskolan 2005–
FlygS Flygskolan 2006–
R3 R3-skolan 2013–
StrilS Stridslednings- och luftbevakningsskolan 2005–

BBS[redigera | redigera wikitext]

Basbefälsskolan (BBS) har sina rötter i Flygvapnets markstridsskola (FMS) och Flygvapnets bastjänstskola (FBS). Flygvapnets bastjänstskola var till en början lokaliserad till Svea flygkår (F 8) i Barkarby. I samband med att Svea flygkår avvecklades år 1972, överfördes Flygvapnets bastjänstskola till Halmstad. Där slogs den samman med Flygvapnets markstridsskola (FMS), och bildade den nya Bastjänst- och Markstridsskolan (BMS).[7] En del källor menar att skolan fick det nya namnet Flygvapnets Basbefälskola (BBS).[8] Namnet Flygvapnets Basbefälskola (BBS) kan ha tillkommit genom reformen Ny befälsordning, eftersom skolan år 1990 benämndes som just Flygvapnets Basbefälskola (BBS).[9] I samband med att Flygvapnets Halmstadsskolor avvecklades år 1998 överfördes BBS till det nya skolförbandet Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS). Vid FMHS bildade BBS tillsammans med Arméns underhållsskola och marinens Intendenturskola den nya skolan Bas- och Underhållsskolan (BasUhS). Den nya skolan BasUhS blev då en försvarsmaktsgemensam skola och svarade för funktionsutbildning i bastjänst och underhållstjänst/förnödenhetsförsörjning.[10] I samband med att Försvarsmaktens logistik och motorskola bildades i Skövde år 2005, avvecklades Bas- och Underhållsskolan, och med det upphörde utbildningen i basförbandstjänst på högre nivå. I samband med Försvarsmaktens "Organisation 13" (Org 13) återuppstod Basbefälsskolan (BBS) som en del av Luftstridsskolan i Uppsala. I dess nya organisation svarar skolan för att vara sammanhållande för utbildning i basförbandstjänst, taktikutvecklingen samt för den högre utbildningen inom flygbastjänst inom Flygvapnet.

FBS[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Flygbefälsskolan
FBS emblem.

Flygbefälsskolan (FBS) bildades den 17 maj 1943, under namnet Flygvapnets bomb- och skjutskola, och lokaliserades till Luleå. Skolans huvuduppgift var till en början att utbilda i bombfällning och skjutning. År 1968 omlokaliserades skolan till Malmslätt, där den teoretiska delen hölls, medan den praktiska delen hölls vid respektive flottilj. År 1981 fick skolan namnet Flygvapnets befälsskola. År 1983 omlokaliserades skolan från Malmslätt. Vissa källor hävdar att skolan under åren 1983 till 1985 var placerad vid Flygvapnets Södertörnsskolor i Tullinge.[11] Andra källor hävdar att skolan omlokaliserades direkt till Uppsala, och där först blev en del av F 16. År 1985 blev skolan organisatoriskt en del av Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20),[12] men löd direkt under Chefen för Flygvapnet.[13] Flygvapnets befälsskola (FBS) var tillsammans med Flygvapnets Stridsledning- och luftbevakningsskola (StrilS) de två skolor som tillfördes Luftstridsskolan från den 1 januari 2005.

FlygS[redigera | redigera wikitext]

Flygskolan (FlygS) bildades år 1926 i Ljungbyhed. I samband med att Krigsflygskolan (F 5) avvecklades den 30 juni 1998, genom försvarsbeslutet 1996 kom skolan att 1997 överföras till Skånska flygflottiljen (F 10). Genom försvarsbeslutet 2000 antog riksdagen regeringens proposition, vilken bland annat inkluderade avveckling av två flygflottiljer, Skånska flygflottiljen och Upplands flygflottilj. Flygskolan som vid den tidpunkten tillhörde F 10, blev tvungen att flytta, då all flygverksamhet skulle vara avvecklad i Ängelholm den 31 december 2002. De elever som vid den tidpunkten utbildade sig vid Flygskolan, fick slutföra den i Uppsala vid F 16. Skolan avvecklades den 31 december 2003.[14]

Flygskolan kom under sommaren år 2003 att lokaliseras till Malmen, där det övertog den gamla Måldivisionens förläggningar på norra sidan om flygfältet.[14] På Malmen blev skolan en underenhet och detachement till Blekinge flygflottilj (F 17). Den 1 januari 2006 överfördes Flygskolan till att bli en skola inom LSS, men med bibehållen lokalisering till Malmen.[3]

R3[redigera | redigera wikitext]

R3-skolan är en skola bildad genom Försvarsmaktens "Organisation 13" (org 13). Skolan svarar för utbildning inom räddning, röjning och reparation (R3), samt flygtrafiktjänst. Dessa delar ingick tidigare i Flygvapnets Basbefälskola (BBS), vilken omorganiserades år 1999 till Bas- och Underhållsskolan (BasUhS). I samband med att den skolan upphörde försvann förmågor inom Flygvapnet, vilka senare börjades att återtas genom bildandet av R3-skolan.

StrilS[redigera | redigera wikitext]

Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsskola (StrilS) har sina rötter i två skolor. Den första är Ekoradioskolan, vilken bildades år 1947. År 1956 namnändrades Ekoradioskolan och fick namnet Flygvapnets Radarskola (FRAS).[15] De andra skolan är Stridsledningsskolan (STRIS), vilken bildades år 1959.[16] År 1966 gjordes en större omorganisation vid skolorna i Hägernäs, vilket medförde att Flygvapnets Radarskola uppgick i Stridsledningsskolan, och fick det nya namnet Stridsledning- och luftbevakningsskolan (STRILS). Den tekniska utbildningen överfördes med detta till FTTS, och officersutbildning till KAS/M. År 1974 omlokaliserades skolan till Flygvapnets Södertörnsskolor i Tullinge.[17]

I Tullinge byggdes en ny skolbyggnad som inrymde STRILS med sin simulatoranläggning, där personal som skulle bemanna luftförsvarscentraler och radargruppcentraler utbildades. Skolan utbildade även personal för den nya storradarn PS-860 och den nya låghöjdsradarn PS-870, för denna utbildning fanns en komplett PS-860 radarstation på F 18 under ett antal år. I samband med att KAS/M avvecklades år 1983, genom reformen Ny befälsordning, delades dess uppgifter upp på skolorna STRILS och Flygvapnets officershögskola (FOHS) vid Flygvapnets Halmstadsskolor. Genom den avveckling som gjordes av F 18 överfördes ansvaret för STRILS till F 20 år 1986. Då skolans simulator TAST för olika delar av STRIL 60-systemet ansågs vara för ålderstigen och ömtålig för att kunna flyttas, fick STRILS ligga kvar i Tullinge till den 30 juni 1994. Efter 1994 fanns det inte längre något behov av att utbilda personal för STRIL 60, och skolan flyttades till en ny byggnad vid Flygvapnets Uppsalaskolor.[17] I Uppsala fick skolan år 1998 det nya namnet Flygvapnets Stridsledning- och luftbevakningsskola (StrilS), det vill säga enda skillnaden låg i tillägget "Flygvapnets". Flygvapnets Stridsledning- och luftbevakningsskola (StrilS) var tillsammans med Flygvapnets befälsskola (FBS) de två skolor som tillfördes Luftstridsskolan från den 1 januari 2005.

Traditioner och fana[redigera | redigera wikitext]

Luftstridsskolan ärvde det traditionsansvar som låg på Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20), vilket i första hand var: Västmanlands flygflottilj (F 1), Roslagens flygflottilj (F 2), Svea flygflottilj (F 8), Södermanlands flygflottilj (F 11), Upplands flygflottilj (F 16), Södertörns flygflottilj (F 18) och Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20). I andra hand har skolan i uppgift att vårda minnet över F 22 Kongo, Mellersta flygkommandot (FKM), Flygvapnets Krigshögskola, Flygkrigshögskolan, Flygvapnets centrala skolor, Flygvapnets Södertörnsskolor och Flygkompaniet (1916-1926)

Luftstridsskolan har även till uppgift att bevara minnet av tidigare organisationsenheterna: Flygvapnets Bomb- och Skjutskola (FBS), Jaktskolan, Flygvapnets Radarskola (FRAS), Stridsledningsskolan (STRIS), Stamflygförarskolan, Flygvapnets Bastjänstskola (FBTS), Bastjänst- och markstridsskola (BMS), Flygvapnets Markstridsskola (FMS) och Flygvapnets Trupputbildningsskola (FTUS).

Skolchefer[redigera | redigera wikitext]

Namn, beteckning och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Luftstridsskolan 2005-01-01
Beteckningar
LSS 2005-01-01
Förläggningsorter, detachement och baser
Uppsala/Ärna (F) 2005-01-01
Malmslätt (D) 2006
Bålsta (D) 2005-01-01
Luleå (D) 2005-01-01
Hästveda (D) 2005-01-01
Såtenäs (D) 2005-01-01
Halmstad (D) 2005-01-01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2007), s. 204
 2. ^ [a b] prop. 2004/05:5
 3. ^ [a b] Flygskolan överlämnad till nytt förband
 4. ^ Beslut fattat om Uppsala/Ärna flygplats
 5. ^ Militär flygverksamhet i Uppsala kommer att bli kvar
 6. ^ Försvarsmakten rustar Ärna för framtiden
 7. ^ Flygvapennytt 1970-5
 8. ^ Flygvapnets Halmstadsskolor
 9. ^ Flygvapentnytt 1990-4
 10. ^ Flygvapennytt 2000-1
 11. ^ Åshage 2011, s. 335
 12. ^ Regefalk (1993), s. 188-189
 13. ^ Här grävs för plats åt nytt studiehus”. Flygvapennytt (4:1993). http://fht.nu/bilder/Flygvapnet/Flygvapennytt/fv_nytt_4_93_strils_till_f20.pdf. 
 14. ^ [a b] Flygvapennytt 2002-1
 15. ^ Braunstein (2005), s. 153
 16. ^ Braunstein (2005), s. 154
 17. ^ [a b] Åshage (2011), s. 204-208
 18. ^ ”Försvarets forum nr 3/2014, s. 5”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2014/forsvarets-forum-nr3-14.pdf. Läst 26 november 2017. 
 19. ^ ”Försvarets forum 2017-2”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2017/forum_1702_lowres.pdf. Läst 6 maj 2017. 

Tryckt skrift[redigera | redigera wikitext]

 • Braunstein, Christian (2005). Svenska Flygvapnets förband och skolor under 1900-talet. Christina von Arbin. ISBN 91-971584-8-8 
 • Regefalk, Egon (1993). Vingar över Uppland: Ett halvsekel med Ärnaflyget: F 16 1943-1993. Västerås: Flygvapnet flygflottilj. ISBN 91-630-1597-8 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 
 • Åshage Jarl, red (2011). Sjunde jaktflottiljen: F 18 - en nedlagd flygflottilj. [Tullinge]: Norlén & Slottner. Libris 12306331 


Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Persson tillträdde som chef den 1 juni 2014 med ett förordnande längst till den 30 juni 2018.[18]
 2. ^ Nylén tillträdde som chef den 8 juni 2017 med ett förordnande längst till den 30 september 2021.[19]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

 • Regefalk, Egon (1993). Vingar över Uppland: Ett halvsekel med Ärnaflyget: F 16 1943-1993. Västerås: Flygvapnet flygflottilj. ISBN 91-630-1597-8 
 • Ulriksson, Christer (2003). Det sista decenniet: F 16 Upplands flygflottilj: en minnesbok 1993-2003. Ödeshög: Upplands flygflottiljs kamratförening. ISBN 91-631-3932-4 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]