Lunds nation

Lunds nation
     
Latinskt namnNatio Lundensis
Tidigast omnämnd1890
InspektorKalle Åström
Antal medlemmar3100[1]
AdressAgardhsgatan 1
223 51 Lund
Webbplatswww.lundsnation.se

Studentnationer vid
Lunds universitet
Östgöta · Västgöta · Smålands · Lunds · Malmö · Helsingborgs-Landskrona · Sydskånska · Kristianstads · Blekingska · Göteborgs · Hallands · Kalmar · Wermlands
Lunds nations nya hus vid Arkivgatan

Lunds nation är en av tretton nationer vid Lunds universitet.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Lunds nations historia börjar redan under 1600-talet, men då som en del av den Skånska nationen. Denna bildades någon gång mellan 1668 och 1674. Man vet inte exakt när, men första gången den skånska nationen omtalas är i ett protokoll daterat 30 maj 1674. Universitetet och därmed även nationerna tvingas dock under några år lägga ner sin verksamhet. Orsaken till detta är det skånska kriget som varar till 1679. Efter freden återuppstår universitetet och därmed även nationerna.

1697 ansåg man att nationen var för stor och beslöt att blekingarna skulle bilda en egen nation. I denna ingick även studenter födda i Kristianstad, förmodligen för att den Blekingska nationen annars hade blivit för liten.

1833 bestämmer man sig för att dela upp den skånska nationen i 6 avdelningar: Lunds-, Lunds distrikts-, Malmö-, Landskrona/Helsingborgs-, Ystads- och Christianstads afdelning. Varje avdelning hade sin egen avdelningskurator, men man beslöt att behålla gemensam nationskurator och inspektor. 1889 sammanträdde den skånska nationen för sista gången och en delning i 5 olika nationer trädde i kraft den 1 jan 1890.

Under den första terminen som Lunds Nation hade föreningen 67 medlemmar, att jämföra med dagens drygt 4000 st.

1959 invigde nationen sitt bostadshus. Man hade länge tvistat om huruvida man skulle köpa en sportstuga, husbåt eller bostadshus. Efter ett antal om- och tillbyggnader står detta hus att beskåda på Agardhsgatan 1, där förutom 150 bostäder även nationens expedition och gillestugor befinner sig.

Under 2010-talet gjorde nationen en större utökning av sitt fastighetsbestånd när Landsarkivet i Lund köptes in och byggdes om till studentbostäder 2012-2014. Det nya huset som kallas Arkivet ligger på adressen Arkivgatan 1B-D i Lund. Under 2022-2023 bygger nationen om på sin innergård vid Agardhsgatan för att få plats med fler bostäder i en ny huskropp.

Verksamheten har under årens lopp förändrat sig, men består idag av bostäder (Lunds Nations Studentbostadshus), luncher, kafé, brunch, Penthouse (nattklubb), Stardust (jazzklubb), Finnfesten (bal), Näst Siste April (festival) och andra nationsfester. Nationens årliga bal Finnfesten innehar idag rollen som Nordens näst största återkommande fracksittning efter Nobelfesten med 529 gäster, 1 mer än GA-balen.

Vännationer[redigera | redigera wikitext]

Bemärkta äldre kuratorer[redigera | redigera wikitext]

  • Nils Flensburg (1855-1926), professor i sanskrit med jämförande indoeuropeisk språkforskning. Kurator 1890-1893. (Tidigare kurator för Skånska nationens 1:a avdelning 1887-1890, innan denna och övriga avdelningar blev egna nationer 1890.)
  • Carl Martin Collin (1857-1926), affärsman och boksamlare. Förste kurator 1893-1905.

Inspektorer[redigera | redigera wikitext]

Nuvarande inspektor är Kalle Åström, professor i matematik vid Lunds universitet. Proinspektor är Susanna Pålsson Helander, Ställföreträdande chefsrådman på Lunds tingsrätt.

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ "Statistik över medlemmar" Terminsräkningsföreningen.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]