Lungvolym

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Lungvolymer.

Lungvolym eller lungkapacitet är ett mått på lungans volym, dvs hur mycket luft som får plats i lungorna.

Vitalkapaciteten är den volym luft som kan blåsa ut efter en maximal inandning. För att mäta lungvolym kan man använda sig av en spirometer.