Mäster Amund

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Södra Råda kyrka. Interiör av långhuset mot koret i öster.

Mäster Amund (ibland kallad Anund) var en kyrkomålare som var verksam i slutet av 1400-talet. Verksamhetsområdet var trakterna kring Vättern och Vänern. Hans främsta till modern tid bevarade verk var målningarna i Södra Rådas långhus. Dessa målningar var unika då de förutom årtalet 1494 också var signerade av konstnären. Kyrkan totalförstördes vid pyromandåd 2001.

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Amunds levnadsdata är helt okända och vi känner honom endast som kyrkomålare, där hans produktion är omfattande. Hans verk hör hemma i 1400-talets Götaland med en tydlig traditionsbundenhet och skiljer sig därmed från den samtida i svealandskapen. Han bygger på traditionen från den birgittinska målarskolan i Vadstena som blivit norm för måleriet i vätterlandskapen. Måleriet odlades av utbildade yrkesmän i Vadstena kloster där Risingemästaren och Nils Håkansson vid 1400-talets mitt intog en ledande ställning. Från Risingemästaren övertar Anund tekniken med ornamentinramade medaljonger.

Åke Nisbeth (död 2008) har i Personhistorisk tidskrift 2004:2 genom sina ingående forskningar konstaterat att Amund var född eller i varje fall uppvuxen i Skänninge.

Konstnärskap[redigera | redigera wikitext]

Amunds konstnärskap och särprägel utgår från en folklig bakgrund. Han utgör en länk mellan allmogemåleriet och det mer avancerade medeltidsmåleriet. Bortsett från en del enskildheter har hans målningar en stor dekorativ verkan. Hans ornamentala fantasi är mycket framträdande; han leker gärna med djurgestalter och blandar in gycklarmässiga figurer som bärare av medaljonger innehållande bibliska scener. Han åskådliggör gärna trosbekännelsen i bild, liknelser och helgonlegender.

Verk[redigera | redigera wikitext]

Mäster Amund och/eller hans skola tillskrivs många kalkmålningar i Småland, Västergötland och Östergötland. Trots svårigheter att identifiera konstnären bakom senmedeltida målningar har man på konsthistorisk väg menat att han personligen stått bakom målningarna i Gökhems kyrka (Västergötland), Asks kyrka och Appuna kyrka (båda i Östergötland). Till dessa menas också målningarna i Fivelstads kyrka och Västra Gerums kyrka i Västergötland samt i Visnums kyrka i Värmland härstamma från honom.

Verk tillskrivna Amund och hans skola

Försvunna verk

Galleri över Mäster Amunds verk[redigera | redigera wikitext]

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

  • En bok om Södra Råda gamla kyrka. Värmlands museum 1963. Uppsala 1963.
  • Bengt G. Söderberg: Svenska kyrkomålningar från medeltiden. Stockholm 1951.
  • Svenskt konstnärslexikon, band I, sid. 57, Allhems förlag, Malmö 1952
  • Nationalencyklopedin, multimedia 2000 plus.
  • Åke Nisbeth: Målaren Amund, borgmästare i Skänninge. Personhistorisk tidskrift 2004:2.

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]