Hoppa till innehållet

Mäster Samuelsgatan

Mäster Samuelsgatan österut, 2008

Mäster Samuelsgatan är en gata i stadsdelen Norrmalm i Stockholm. Den sträcker sig i ost-västlig riktning från Birger Jarlsgatan till Vasagatan och är cirka 1 000 meter lång.

Provisorisk bro för Mäster Samuelsgatan under Norrmalmsregleringen, 1959
Mäster Samuelsgatan mot Slöjdgatan, i bakgrunden P-Centrum, 1967.
Mäster Samuelsgatan, tidigt 1900-tal, innan Norrmalmsregleringen.

Vid tiden för Stockholms stora reform av gatunamn 1885 bestod gatan av två delar: dels Mäster Samuelsgatan, dels Ålandsgatan. Gränsen var Malmskillnadsgatan. Vid reformen slopades namnet Ålandsgatan. Mäster Samuelsgatan fick sitt nuvarande namn 1857. Tidigare hette den bland annat Långbrogatan (på 1600-talet), Mäster Samuels gränd (på 1650-talet) och Långbro elr Mäster Samuels gr (1733).

Mäster Samuel

Namnet kommer från kyrkoherden i Klara och Bromma församlingar som hette Samuel Hammarinus (död 1667). Han ägde en tomt i kvarteret Svanen vid dåvarande Långbrogatan.

Vid omdaningen av Stockholms city, Norrmalmsregleringen, ändrades gatans utseende betydligt när Sveavägen skulle dras fram till Sergels torg. Numera förs Mäster Samuelsgatan med broar över Sveavägen och Sergelgatan, när dessa sänktes cirka 5 meter i samband med Hötorgscitys tillkomst på 1950- och 60-talet. Klaratunneln, som enligt City-planen 1967 skulle föras längre österut, slutar nu vid Mäster Samuelsgatans östra del.

I hörnet Mäster Samuelsgatan / Slöjdgatan / Drottninggatan uppfördes 1962 Sveriges första parkeringshus för korttidsparkering, kallat P-Centrum.[1] P-Centrum ritades av arkitekten Wilhelm Boijsen och ingenjören Rolf Lerfors och var ett av de 20 parkeringshus som skulle byggas i Stockholm enligt den aldrig fullbordade cityplanen City 67 (se även P-huset Parkaden). P-Centrum revs 1998 och ersattes av kontor och butiker, arkitekt FFNS.

Innan regleringen gick gatan ända fram till järnvägsspåren, men hus revs på båda sidor om gatan och det nya som byggdes byggdes över gatans forna sträckning och därför tar den numera slut där den tidigare korsade Vasagatan.

Verksamheter

[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]