Mätetal

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Storhet, mätetal, prefix och enhet

Ett mätetal är ett värde som anger hur många gånger den valda enheten (till exempel millimeter (mm), kilogram (kg), ampere (A) etc.) ingår i ett mätvärde eller en storhet.

  • Mätvärdet 8,6 mm kan skrivas 8,6 · 1 mm, där "8,6" är mätetalet, "1 mm" är enheten och "mm" (millimeter) enhetsbeteckningen.[källa behövs]
  • C(NaOH) = 1.3 mmol dm−3, där  C(NaOH)  är storheten som står för koncentrationen av NaOH,  1.3  är mätetalet,  m  är SI-prefixet för milli- och  mol dm−3  är enheten.