MPR-vaccin

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

MPR-vaccin eller kombinationsvaccinet MPR ges som en injektion och skyddar mot mässling (morbilli), påssjuka (parotit) och röda hund (rubella). I Sverige ingår vaccinet i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 2007 och ges vid 6-8 års ålder. Det räknas vanligtvis som ett barnvaccin men rekommenderas till vuxna som drabbats av HIV.

Vaccinet innehåller levande försvagade (attenuerade) virusstammar av de tre virussorterna som förökar sig efter injektion. Då partiklarna är försvagade blir infektionen lindring och oftast symtomlös och kroppens immunförsvar utvecklar ett immunologiskt minne så att man undviker att bli smittad av en riktig stam. [1]


Effektivitet[redigera | redigera wikitext]

Rapporterade mässlingsfall i Sverige 1911-2013. Data för 1911-1988 är från tjänsteläkarrapporten, 1989-1996 från frivillig laboratorierapportering och sedan 1997 från rapportering enligt Smittskyddslagen (anmälningsplikt). Den röda linjen är ett exponentiellt medelvärde. De gröna pilarna visar när vaccin började användas. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Vaccination med det kombinationsvaccin mot sjukdomarna mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) som används idag skyddar mot dessa sjukdomar och deras komplikationer.[2]

Efter att vaccin introducerades i USA sjönk sjukdomsincidensen för mässling drastiskt.

Under de första 20 åren av vaccination mot mässling i USA förhindrades enligt statistiska beräkningar 52 miljoner sjukdomsfall, 17 400 fall av utvecklingsstörning och 5 200 dödsfall. [3]

Biverkningar[redigera | redigera wikitext]

MPR-vaccin ökar risken för feberkramper under de två första veckorna efter vaccination då feber är vanligt förekommande, men ökar inte risken för senare epilepsi. MPR-vaccin orsakar inte diabetes typ 1 eller förekomsten av allvarliga infektioner som kräver inläggning på sjukhus.

I Storbritannien drogs ett trippelvaccin in i början av 1990-talet efter att man sett ett samband med ökad risk för hjärnhinneinflammationer för påssjukedelen av vaccinet. Just det vaccinet har aldrig använts i Sverige. Risken för hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation vid vaccination med MPR-vaccin beräknas till 1 på 1 miljon vaccinationer vilket ska jämföras med 1 på 1000 om man drabbas av mässling och 1 på 100 om man drabbas av påssjuka.

Det finns över 130 forskningsrapporter[4] som stödjer hypotesen om att det finns samband mellan vaccinets innehåll och autism i barn.

Förfalskad forskning[redigera | redigera wikitext]

För mer information, se Kontroversen om MPR-vaccinet

Efter en artikel 1998 i The Lancet av Andrew Wakefield om påstådda fall av autism i samband med MPR-vaccination i Storbritannien[5] uppstod kontrovers om huruvida det var säkert att vaccinera mot alla tre sjukdomarna samtidigt. Ingen har dock lyckas reproducera resultaten och efter en utredning 2004 kom det fram att Wakefield fick 435 643 pund för konsultarbete rörande ett rättsfall där en engelsk advokat stämt en vaccintillverkare av MPR. År 2009 rapporterade The Sunday Times att Wakefield manipulerat sina patientdata och felrapporterat resultaten i sin artikel och på så vis skapat ett samband med autism. [6] Förfalskningarna bekräftades 2011 av redaktionen av British Medical Journal.[7]

Rädslan för biverkningar har lett till att många har underlåtit att vaccinera sina barn vilket gjort att man fått en hel del fall av påssjuka, röda hund och mässling i Storbritannien. Rädsla för biverkningar har kartlagts i Sverige av Folkhälsomyndigheten[8]

Oavsett kontroversen runt Dr. Wakefield så finns det över 130 forskningsrapporter[4] som stödjer hypotes om att det kan finnas samband mellan vaccinets innehåll och autism i barn.

En annan omtalad skandal är gällande Dr. Poul Thorsen från Danmark. Dr. Poul Thorson är en av medförfattarna och data manager för två ledande utländska studier som används av CDC (folkhälsomyndigheten i USA) som grund för sina påståenden att vacciner inte orsakar autism. Dr. Poul Thorson är anklagad för bedrägeri och penningtvätt där han lurat till sig över 1 miljoner dollar genom falska bidragsansökningar för sina studier. År 2009 blev han utskämd och ombedd att avgå från sin position på Aarhus Universitet[9] och är i nuläget efterlyst av interpool och finns med på OIG Most Wanted Fugitives[10] . Studier gjorda av Dr. Poul Thorson är kontroversiella där man ifrågasätter dess trovärdighet och anklagar dom för att vara fabricerade.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Folkhälsomyndigheten http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/fragor-och-svar/massling-passjuka-och-roda-hund/#Vaccinet/
  2. ^ SBU. Vacciner till barn - skyddseffekt och biverkningar. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2009. SBU-rapport nr 191. ISBN 978-91-85413-28-7. Läst 2011-06-09.
  3. ^ Bloch AB, Orenstein WA, Stetler HC et al. (1985). "Health impact of measles vaccination in the United States". Pediatrics 76 (4): 524–32. PMID 3931045
  4. ^ [a b] ”130 Research Papers Supporting the Vaccine/Autism Link” (på en). Scribd. https://www.scribd.com/doc/220807175/130-Research-Papers-Supporting-the-Vaccine-Autism-Link. Läst 15 april 2017. 
  5. ^ Wakefield A, Murch S, Anthony A et al. (1998). "Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children". Lancet 351 (9103): 637–41. doi:10.1016/S0140-6736(97)11096-0. PMID 9500320. http://briandeer.com/mmr/lancet-paper.htm. Läst 2007-09-05.
  6. ^ http://briandeer.com/solved/solved.htm
  7. ^ Fiona Godlee, Jane Smith, and Harvey Marcovitch (5 januari 2011). ”Wakefield’s article linking MMR vaccine and autism was fraudulent”. British Medical Journal. http://www.bmj.com/content/342/bmj.c7452.full. 
  8. ^ http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/18933/Orsaker-till-lokalt-lag-tackning-av-MPR-vaccination-i-Sverige.pdf
  9. ^ ”resignation of dr thorson at aarhus university”. http://www.rescuepost.com/files/thorsen-aarhus-1.pdf. Läst 15 april 2017. 
  10. ^ Services, Office of Inspector General, Department of Health and Human. ”Profiles | OIG Most Wanted Fugitives | Fraud | Office of Inspector General | U.S. Department of Health and Human Services” (på en). oig.hhs.gov. https://oig.hhs.gov/fraud/fugitives/profiles.asp. Läst 15 april 2017.