Mahasanghika

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Mahasanghika är en riktning inom buddhismen.

Den ursprungliga buddhismen splittrades vid ett möte i Vaisali i två riktningar. Mahasanghika intog en mindre sträng syn på klosterreglerna, och visade större intresse för lekfolkets buddhismutövning. Sthaviravada intog en strängare syn på klosterreglerna, och sägs ha haft mindre intresse för lekfolkets buddhismutövning. Båda parter ansåg sig själva bevara den ursprungliga buddhistiska klosterregeln.

Tidpunkten för Vaisalimötet har traditionellt satts till 383 f.Kr., men nutida forskning har problematiserat denna datering, och splittringen kan i själva verket ha ägt rum strax före eller under kejsar Ashokas barndom (född 304 f.Kr.). Ett annat alternativ är att ett Vaisalimöte inte ägde rum alls, utan att splittringen ägde rum vid mötet i Pataliputra i mitten av 200-talet, kanske 250 f.Kr..

Mahasanghika är en av de sannolika uppkomstmiljöerna för Mahayanabuddhismen ca 100 f.Kr., men även tidig Sautrantika och Pudgalavada kan ha utgjort sådana uppkomstmiljöer.