Malik

Från Wikipedia

Malik kan avse:

  • det arabiska ordet för kung, samt arabiska ordet för ledare
  • Al-Malik – ett av Guds 99 namn i islam
  • Malik – en gud som omnämns i Bibeln, se Molok
  • Malik (ängel) – en namngiven ängel inom de monoteistiska abrahamitiska religionerna
  • Malik (namn) – ett mansnamn och efternamn samt personer med namnet