Mall:0

Från Wikipedia

Syfte

Sätter in en visibility:hidden och color:transparent (d.v.s. osynlig) nolla. Används som utfyllnad för att få exempelvis tabeller snygga.

Användning

Infoga som {{0}}