Mall:25 november

Från Wikipedia

En illustration av Gustav Vasas öden och äventyr i Dalarna: "Gustav Vasa och Tomt-Margit" av Johan Fredrik Höckert (1860).

25 november

Bosnien och Hercegovinas nationaldag, Surinams nationaldag, Internationella dagen mot våld mot kvinnor

Namnsdag: Katarina, Katja (Sverige)  Carina, Karin, Katarina, Katrina, Katja, Kajsa (finlandssvenska)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 24 november  25 november  26 november