Mall:4TeamBracket

Från Wikipedia


Om boldwinner sätts till high eller low så fetmarkeras vinnaren med högst eller lägst resultat. Tre apostrofer (''') behöver därmed inte anges längre för att fetmarkera vinnare och resultat, det sker automatiskt med boldwinner.

Om header sätts till no så skrivs inte kolumnrubrikerna RD1 och RD2 ut (default "Semifinaler", "Final"). Användbart om man staplar flera 4TeamBrackets på varandra.

{{4TeamBracket
| boldwinner=
| header=
| RD1= 
| RD2= 
| group1=

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= 
| RD1-score1= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= 
| RD1-score2= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= 
| RD1-score3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= 
| RD1-score4= 

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= 
| RD2-score1= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= 
| RD2-score2= 
}}


  Semifinaler Final
                           
  1        
4        
         
         
3      
  2