Mall:Aktuella diskussioner

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Aktuella diskussioner har som syfte att uppmärksamma wikigemenskapen på diskussioner där det behövs fler synpunkter, som inte förs på Bybrunnen.

Prenumerera[redigera wikitext]

Se de senaste aktuella diskussionerna på din användarsida. Kopiera och klistra in följande:

{{Aktuella diskussioner}}

För att se vilka som redan prenumererar, se listan över prenumeranterna.

Om du vill kan du anpassa mallen efter eget behov. Du kan bestämma mallens position via parametern 1 eller position – tillåtna värden är:

  • höger eller right – om du vill att mallen skall placeras till höger på sidan (standardinställning)
  • vänster eller left – om du vill att mallen skall placeras till vänster på sidan
  • mitten eller center – om du vill att mallen skall placeras i mitten av sidan

Du kan även bestämma mallens bredd via parametern bredd eller width. Standardinställningen är 35px.

För den som vill anpassa mallen ytterligare finns även parametrarna stil eller style, basstil eller basestyle, titelstil eller titlestyle, liststil eller liststyle, överstil eller abovestyle samt understil eller belowstyle. Se malldokumentationen i Mall:Navbox (som denna mall bygger på) för information om hur dessa används.

Du kan bestämma huruvida rutan skall visas eller vara dold per standard via parametern state – tillåtna värden är:

  • autocollapsedold om det finns andra navigationsrutor på sidan, visas annars
  • collapseddold
  • uncollapsedvisas (standardinställning)

Posta dina diskussioner[redigera wikitext]

Om du tycker en diskussion är viktig eller önskar få fler synpunkter i en diskussion som förs på en annan plats än Bybrunnen får du gärna lägga till en länk till den diskussionen. Använd länktexten till att beskriva vad diskussionen handlar om. Skriv också vilket datum de lade till diskussionen. Länkar till diskussioner som har blivit inaktuella kan avlägsnas.

Posta dina diskussioner här!

Se även[redigera wikitext]

Not till redigerare om hur man använder hopfällningsfunktionen:

För att hantera den här mallens synlighet när den först visas, lägg till följande parameter:

|state=collapsed för att visa den här mallen i sitt hopfällda (gömda) läge, dvs. {{Aktuella diskussioner |state=collapsed}};
|state=expanded för att visa den här mallen i sitt utfällda (fullt synliga) läge, dvs. {{Aktuella diskussioner |state=expanded}};
|state=autocollapse för att visa den här mallen i sitt hopfällda (gömda) läge endast om det finns en annan mall av samma typ på artikelsidan, dvs. {{Aktuella diskussioner |state=autocollapse}}.

Om ingen annan inställning är satt (se parametern state i mallens kod), är mallens huvudläge satt till autocollapse.