Hoppa till innehållet

Mall:Anslagstavlan

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Anslagstavlan är den sida du får de senaste nyheterna på svenskspråkiga Wikipedia på. Viktiga händelser som berör andra projekt under Wikimedia-stiftelsens paraply kan också tas upp. Anslagstavlan uppdateras regelbundet.

Prenumerera[redigera wikitext]

Se de senaste nyheterna om svenskspråkiga Wikipedia och Wikimedia-styrelsen på din användarsida. Kopiera och klistra in följande:

{{Anslagstavlan}}

För att se vilka som redan prenumererar, se listan över prenumeranterna. Se även andra (icke-användar)sidor som använder mallen.

Om du vill kan du anpassa mallen efter eget behov. Du kan bestämma mallens position via parametern 1 eller position – tillåtna värden är:

  • höger eller right – om du vill att mallen skall placeras till höger på sidan (standardinställning)
  • vänster eller left – om du vill att mallen skall placeras till vänster på sidan
  • mitten eller center – om du vill att mallen skall placeras i mitten av sidan

Du kan även bestämma mallens bredd via parametern bredd eller width. Standardinställningen är 35px.

För den som vill anpassa mallen ytterligare finns även parametrarna stil eller style, basstil eller basestyle, titelstil eller titlestyle, liststil eller liststyle, överstil eller abovestyle samt understil eller belowstyle. Se malldokumentationen i Mall:Navbox (som denna mall bygger på) för information om hur dessa används.

Du kan bestämma huruvida rutan skall visas eller vara dold per standard via parametern state – tillåtna värden är:

  • autocollapsedold om det finns andra navigationsrutor på sidan, visas annars
  • collapseddold
  • uncollapsedvisas (standardinställning)

Posta dina nyheter[redigera wikitext]

Alla är välkomna att posta notiser på anslagstavlan. Anslagstavlan har inte någon formell hierarkisk struktur och inte heller någon chefredaktör.

Posta dina nyheter här!

Se även[redigera wikitext]