Mall:Användare bg-1

Från Wikipedia
bg-1 Този потребител има начални познания по български език.