Mall:Användare hr-4

Från Wikipedia
hr-4 Ovaj suradnik hrvatski razumije kao da mu je materinski jezik