Mall:Armé

Från Wikipedia

{{landsdata {{{1}}} | armé/core | variant = | storlek = | namn =

}}

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

{{armé|land|variant|storlek=valbart|namn=valbart}}

Ger en flagga som är fäst till en wikilänkad artikel om en nationell armé.

Parametrar
  • land — Använd antingen namnet på nationen eller landets trebokstavskod (ISO 3166-1 alpha-3)
  • variant (valbart) — Anger en alternativ (historisk) arméflagga att använda. Denna parameter är dokumenteras av lämplig mall i Kategori:Landsdatamallar. Observera att standardbeteendet för den här mallen är att använda armé-varianten om det finns, så är det inte nödvändigt att ange denna variant i mallen.
  • storlek (valbart) — Kan användas för att ändra storlek på flaggbilden
  • namn (valbart) — Kan användas för att ändra texten som wikilänken visar

Exempel[redigera wikitext]

Andra relaterade mallar[redigera wikitext]

Mallen {{flaggbild}} kan användas för att visa flaggan av sig själv, med hjälp av armé-varianten som en mallparameter:

  • {{flaggbild|UK|armé}}Storbritannien
  • {{flaggbild|US|armé}}USA
  • {{flaggbild|Kejsardömet Japan|armé}}Japanska imperiet
  • {{flaggbild|ROC|armé}}Republiken Kina

Implementeringsanteckningar[redigera wikitext]

Som standard visar den här mallen nationens standardflagga för det valda landet, följt av en wikilänk till "Landets armé". Endera eller båda av dessa poster kan ändras genom att lägga till specifika parametrar till lämplig Landsdata-mall (komplett set finns i Kategori:Landsdatamallar).

För att använda en annan flagga, som en specifik arméflagga för nationen, använd:

flaggalias-armé= bildnamn

För att använda ett annat namn för den wikilänkade artikeln om armén, använd

länkalias-armé= artikelnamn