Mall:BS4

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Mall för Linjekartor (BS från tyska Bahnstrecke). Mall för en rad i en BS-table, med en eller flera symboler till vänster och text till höger.

Parametrar[redigera wikitext]

 • Parameter 1: Bildikonens ID.
 • Parameter 2: Avstånd/tid
 • Parameter 3: Namn
 • Parameter 4: Not 1
 • Parameter 5: Not 2 - höger-justerad

Om mallar med flera bildikoner används så plussa på parametertalen med motsvarande antal steg.

 • {{BS2}} - Parameter 2-5 blir 3-6
 • {{BS3}} - Parameter 2-5 blir 4-7
 • {{BS4}} - Parameter 2-5 blir 5-8
 • {{BS5}} - Parameter 2-5 blir 6-9
 • {{BS6}} - Parameter 2-5 blir 7-10
 • {{BS7}} - Parameter 2-5 blir 8-11
 • {{BS8}} - Parameter 2-5 blir 9-12

Namngivna parametrar[redigera wikitext]

 • PX: Bredd på bildikonen (t.ex. PX=50px), standard 20px. Använd PX2, PX3 o.s.v. för att sätta olika bredder på de olika ikonerna.
 • bg: Bakgrundsfärg för ikonerna (t.ex. bg=red)
 • HI: CSS-kod för att markera Avstånd/tid (t.ex. HI=style="color:red")
 • km: Ersättning för Avstånd/tid (t.ex. km=10 km)
 • tw: Bredd för Namn och Not 1 (t.ex. tw=30em)

Flera lager[redigera wikitext]

Det går i dessa mallar att använda flera ikoner på samma position, för att skapa ikoner som inte finns färdiga. Det man får göra då är att lägga till en parameter extra för varje extra ikon. Vill man bygga på med en extra ikon får man lägga till |On=ikon. Vill man lägga till ytterligare ikoner så så får man lägga till parametrarna |On2=ikon|On3=ikon|On4=ikon|On5=ikon (fler än 5 extra ikoner på samma position stöds inte). Där n symboliserar ikonens position i tabellen, 1 för första ikonen, 2 för andra osv. Observera även att det är bokstaven O som i Olle och inte siffran 0 (noll).

Se även[redigera wikitext]

Wikipedia:Projekt linjekarta