Mall:Befolkningsutvecklingstabell

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Mallen {{Befolkningsutvecklingstabell}} används till att skapa en stående tabell som visar befolkningsutvecklingen.

Parametrar[redigera wikitext]

I exemplet nedan visas alla parametrar som är möjliga att använda i tabellen. Det är dock inte nödvändigt (och i de allra flesta fall överflödigt) att använda sig av alla parametrar, se exempel längre ned.

{{Befolkningsutvecklingstabell
|källa    = 
|fotnot    = 
|titel    = 
|procent   = 
|align    = 
|bredd    = 
|state    = 
|skiljelinjer = 
|datum |befolkning
|datum |befolkning
|datum |befolkning
|datum |befolkning
|datum |befolkning
|datum |befolkning
|datum |befolkning
}}

Beskrivning av parametrarna[redigera wikitext]

De viktigaste parametrarna finns högst upp i den förklarande tabellen nedan. De fyra nedersta parametrarna är för justering av befolkningsutvecklingstabellen och används endast i särskilda fall.

Parameter Beskrivning
datum Anges med siffror men kan också skrivas i fri form.
befolkning Anges som oformaterat tal, det vill säga utan tusentalsavgränsare, omslutande mallar och liknande.
källa Valfri parameter! Visas som fotnot under tabellen med texten "källa" som tillkommer automatiskt då parametern används.
fotnot Valfri parameter! Används till exempel för annan eller övrig information. För att ange källa, använd parametern "källa".
titel Valfri parameter! Kan användas för att skapa en egen eller speciell rubrik för tabellen. Om parametern inte används blir rubriken "befolkningsutveckling".
 • Befolkningsutveckling (standard)
procent Valfri parameter! Då parametern används genereras automatiskt den procentuella skillnaden i befolkningsutvecklingen i tabellen. Som alternativ till detta kan inställningen pagr användas för denna parameter. Då visas istället den årlig befolkningstillväxten.
 • (standard)
 • pagr
 • av
type Valfri parameter! Denna parameter är utformad för att lägga till funktioner som är specifika för olika regioner eller typer av information. För närvarande finns det enbart ett värde, nämligen USA, som generar ett resultat i tabellen.
 • none (standard)
 • USA(Generar en länk till det aktuella folkräkningsdatumet i USA.)
align Valfri parameter! Tabellens placering på siden.
 • right (standard)
 • left
bredd Valfri parameter! Tabellens bredd.
 • 15em (standard)
state Valfri parameter! Används för att sätta tabellen i "kollaps-tillstånd". Lägg till collapsed om du önskar att tabellen ska vara i kollaps-tillstånd som standard.
 • none (standard)
 • collapsed
skiljelinjer Valfri parameter! Används för att skapa en vertikal linje efter var femte rad för att göra längre tabeller mer lättlästa. Bör inte användas på mindre tabeller (mindre än tio rader) för att undvika distraktion för läsaren.
 • (standard)
 • av

Exempel[redigera wikitext]

Vanligt exempel[redigera wikitext]

Exemplet nedan är för den ryska staden Sankt Petersburg.

Befolkningsutveckling
År Bef. ±%
1775 166 100
1800 220 200 +32.6%
1825 424 700 +92.9%
1850 487 300 +14.7%
1875 758 400 +55.6%
1900 1 418 000 +87.0%
1925 1 379 000 −2.8%
1950 2 258 000 +63.7%
1975 4 356 200 +92.9%
2000 4 694 000 +7.8%
2010 4 848 700 +3.3%
Källa: St. Petersburg. 1703-2003: Statistisk jubileumsårbok[1]
{{Befolkningsutvecklingstabell
 | 1775 | 166100
 | 1800 | 220200
 | 1825 | 424700	
 | 1850	| 487300
 | 1875	| 758400
 | 1900	| 1418000
 | 1925	| 1379000
 | 1950	| 2258000	
 | 1975	| 4356200
 | 2000	| 4694000
 | [[Folkräkningen i Ryssland 2010|2010]] | 4848700
 | källa = St. Petersburg. 1703-2003: Statistisk jubileumsårbok<ref>{{cite book
  | editor = И.И.Елисеева, Е.И.Грибова
  | title = Санкт-Петербург. 1703-2003: Юбилейный статистический сборник
  | trans_title = St. Petersburg. 1703-2003: Statistisk jubileumsårbok
  | volume = 2
  | publisher = Судостроение
  | location = St. Petersburg
  | year = 2003
  | pages = 16–17
  | url = http://demoscope.ru/weekly/2004/0163/tema01.php
  | accessdate = 10 augusti 2012
 }}</ref>
}}
 1. ^ И.И.Елисеева, Е.И.Грибова, red (2003). Санкт-Петербург. 1703-2003: Юбилейный статистический сборник. "2". St. Petersburg: Судостроение. Sid. 16–17. http://demoscope.ru/weekly/2004/0163/tema01.php. Läst 10 augusti 2012. 

Exempel på liten tabell[redigera wikitext]

Exemplet nedan är för den mindre grönländska orten Kangerluarsoruseq. Tabellen har mindre än tio rader och varken skiljelinjer eller den procentuella befolkningstillväxten anses behövas.

Befolkningsutveckling
År Befolkning
1977 24
1982 33
1987 16
1992 56
1997 6
2002 5
2007 5
2012 0
Källa: ”Befolkningen i lokaliteterne efter lokalitet og tid.”. Grønlands Statistik. http://bank.stat.gl/database/Gr%C3%B8nland/Befolkning/Folketal/Folketal.asp. 
{{Befolkningsutvecklingstabell
 |procent = av
 |skiljelinjer = av
 |1977 |24
 |1982 |33
 |1987 |16
 |1992 |56
 |1997 |6
 |2002 |5
 |2007 |5
 |2012 |0
 |källa = {{Webbref
  |url = http://bank.stat.gl/database/Gr%C3%B8nland/Befolkning/Folketal/Folketal.asp
  |utgivare = Grønlands Statistik
  |titel = Befolkningen i lokaliteterne efter lokalitet og tid
 }}
}}

Tabell med flera källor[redigera wikitext]

För att säkerställa konsistensen bör endast en mycket bra källa användas i mallen. När detta inte är möjligt går det att använda sig av flera källor. Om så är fallet går det att använda källan vid var rad med vanlig <ref> istället för att använda sig av parametern källa=. Se exemplet nedan där den indiska staden Hyderabad får agera modell:

Befolkningsutveckling
År Bef. ±%
1871–2[1] 10 666 080
1881[2] 9 845 594 −7.7%
1891[2] 11 537 040 +17.2%
1901[2] 11 141 142 −3.4%
1911[3] 13 374 676 +20.0%
1921[4] 12 471 770 −6.8%
1931[5] 15 800 000 +26.7%
1941[6] 16 338 534 +3.4%
{{Befolkningsutvecklingstabell
 | 1871–2<ref>Henry Waterfield: [http://www.chaf.lib.latrobe.edu.au/dcd/1871/00005.pdf ''Memorandum on the Census of British India 1871–72''], London: Eyre and Spottiswoode, 1875, s. 5.</ref> 
 | 10666080 
 | 1881<ref name="IGpop">[http://dsal.uchicago.edu/reference/gazetteer/pager.html?objectid=DS405.1.I34_V13_250.gif «Hyderabad State»], ''Imperial Gazetteer of India'', bind 13, s. 244.</ref> 
 | 9845594
 | 1891<ref name="IGpop"/> 
 | 11537040
 | 1901<ref name="IGpop"/> 
 | 11141142
 | 1911<ref>[http://www.archive.org/download/censusofindiav19pt1indi/censusofindiav19pt1indi.pdf ''Census of India, 1911. Volume XIX. Hyderabad State. Part I. Report''], Bombay, 1913, s. 20.</ref> 
 | 13374676
 | 1921<ref>[http://www.archive.org/download/cu31924014522746/cu31924014522746.pdf ''Census of India, 1921. Volume I. India. Part II. Tables''], Calcutta, 1923, s. 3.</ref> 
 | 12471770
 | 1931<ref>J. H. Hutton: «Census of India, 1931», ''Journal of the Royal Society of Arts'', bd. 80, nr. 4154, 1932, s. 796.</ref> 
 | 15800000
 | 1941<ref>M. W. M. Yeatts: [http://oudl.osmania.ac.in/handle/OUDL/10006 ''Census of India 1941. Volume I. India. Part I. Tables''], Delhi, 1946, s. 57.</ref>
 | 16338534
}}
Referenser
 1. ^ Henry Waterfield: Memorandum on the Census of British India 1871–72, London: Eyre and Spottiswoode, 1875, s. 5.
 2. ^ [a b c] «Hyderabad State», Imperial Gazetteer of India, bind 13, s. 244.
 3. ^ Census of India, 1911. Volume XIX. Hyderabad State. Part I. Report, Bombay, 1913, s. 20.
 4. ^ Census of India, 1921. Volume I. India. Part II. Tables, Calcutta, 1923, s. 3.
 5. ^ J. H. Hutton: «Census of India, 1931», Journal of the Royal Society of Arts, bd. 80, nr. 4154, 1932, s. 796.
 6. ^ M. W. M. Yeatts: Census of India 1941. Volume I. India. Part I. Tables, Delhi, 1946, s. 57.