Mall:Cirkeldiagram

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Med hjälp av denna mall kan man skapa ett cirkeldiagram med upp till tio cirkelsektorer, med etiketter och storleksvärden. Nedan finns alla variabler för sex cirkelsektorer. För att skapa fler sektorer, kopiera koden för en av de andra och ändra siffran i slutet på varje variabelnamn. Cirkelsektorerna lägger sig i nummerordning motsols med början i kvadrant I.

Begränsningar[redigera wikitext]

 • Diagrammet kan inte sparas i datorn med hjälp av webbläsarens "Spara bild"-funktion. (Resultatet blir att man sparar bakgrundsbilden, en tom cirkel.)
 • Funktionen fungerar inte helt och hållet med Wikipedias bokfunktion.
 • Värdena måste vara procentsatser.
 • Webbläsaren Safari verkar inte använda kantutjämning, så linjerna kan bli lite kantiga.
 • Det går inte att få etiketterna att visas inuti själva cirkelsektorerna.

Parametrar[redigera wikitext]

{{Cirkeldiagram
| bredd =
| bildram = 
| bildtext = 
| övrigt = 
| övrigt_text =
| etikett1 =
| värde1 =
| färg1 =
| etikett2 =
| värde2 =
| färg2 =
| etikett3 =
| värde3 =
| färg3 =
| etikett4 =
| värde4 =
| färg4 =
| etikett5 =
| värde5 =
| färg5 =
| etikett6 =
| värde6 =
| färg6 =
}}
 • Parametern |bredd= specificerar bredden på diagrammet. Anges utan px.
 • Parametern |bildram= specificerar vilken sida diagrammet söker sig mot. Standard är right (höger). För att få diagrammet att uppträda på vänster sida av artikeln, specificera |bildram=left.
 • Parametern |bildtext= specificerar en textsträng som visas på en rad ovanför förklaringen av cirkelsektorerna.
 • Parametern |övrigt= skapar, om den är ifylld, en "Övrigt"-rubrik i förklaringen. Mallen räknar automatiskt ut hur många procent som återstår.
 • Parametern |övrigt_text= ger möjlighet till en valfri rubrik för "Övrigt" i förklaringen. Om övrigt_text ges ett värde behöver övrigt inte användas.
 • Varje |etikettN= är en textsträng som visas i cirkelsektorns förklaringstext. Om den inte används, kommer ingen sådan text att visas. .
 • Varje |värdeN= är den procentsats som cirkelsektorn representerar. Skriv inte dit något procenttecken. Värdet visas i förklaringen efter etiketten, så som det skrivs in alltså utan avrundning eller annan omformatering.
 • Varje |färgN= är en CSS-färgkod eller CSS-färgnamn (det vill säga ett hexadecimalt rgb-värde, eller ett urval färgnamn på engelska). Om ingen färg anges kommer följande färger att användas.
1
  red
2
  green
3
  blue
4
  yellow
5
  fuchsia
6
  aqua
7
  brown
8
  orange
9
  purple
10
  sienna
11
  pink
12
  lime
13
  gold
14
  silver
15
  gray

Exempel[redigera wikitext]





Fördelningen av sädesslag

  Råg (42 %)
  Vete (32 %)
  Korn (12 %)
  Majs (3 %)
  Hirs (2 %)
  Durra (1 %)
  Övrigt (8 %)

Följande exempel med Mall:Cirkeldiagram genererar diagrammet till höger.

{{Cirkeldiagram
|bildtext = Fördelningen av sädesslag
|övrigt = ja
|värde1 = 42 |etikett1 = Råg
|värde2 = 32 |etikett2 = Vete |färg2 = Wheat 
|värde3 = 12 |etikett3 = Korn |färg3 = #5555ff
|värde4 = 3 |etikett4 = Majs
|värde5 = 2 |etikett5 = Hirs
|värde6 = 1 |etikett6 = Durra
}}