Mall:Dagar från idag

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Beräknar dagar till eller från ett visst datum och returnerar "om x dagar", "för x dagar sedan" respektive "idag" beroende på resultat. Om x är 1 så står det "dag" i stället för "dagar".

Användning[redigera wikitext]

{{dagar från idag|år|månad|dag|v|suffix om senare|suffix om tidigare}}

Parametrar[redigera wikitext]

Obligatoriska parametrar[redigera wikitext]

år, månad och dag anger det datum som antalet dagar skall beräknas till/från.

Valfria parametrar[redigera wikitext]

Parametern v gör första bokstaven i texten versal.

Parametern suffix om senare läggs till på slutet av den returnerade strängen om datumet ligger i framtiden.

Parametern suffix om tidigare läggs till på slutet av den returnerade strängen om datumet har passerats.

Exempel[redigera wikitext]

Julafton 2019 var {{dagar från idag|2019|12|24}}.

ger

Julafton 2019 var för 1 527 dagar sedan.

{{dagar från idag|2025|12|24|v|är|var}} det julafton 2025.

ger

Om 665 dagar är det julafton 2025.

{{dagar från idag|2024|02|28|v|är|}} det den 28 februari 2024.

ger

I dag är det den 28 februari 2024.