Mall:Faktamall drog

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Mall:Drugbox)
Hoppa till: navigering, sök
Systematiskt (IUPAC) namn
 ?
Beteckningar
CAS-nummer  ?
ATC-kod  ?
PubChem  ?
Molekylmassa  ?
Farmakokinetiska data
Biotillgänglighet  ?
Metabolism  ?
Halveringstid  ?
Exkretion  ?
Terapeutiska överväganden
Graviditetskategori

?

Juridisk status
Administrationsväg  ?

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Template-info.png Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Parametrar[redigera wikitext]

{{Faktamall drog
| IUPAC_name = 
| image = 
| CAS_number = 
|  CASNo_Ref = 
| CAS_supplemental = 
| ATC_prefix = 
| ATC_suffix = 
| ATC_supplemental = 
| PubChem = 
| DrugBank = 
| ChemSpiderID = 
| 
| molecular_weight = 
| smiles = 
| melting_point = 
| bioavailability = 
| protein_bound = 
| metabolism = 
| elimination_half-life = 
| excretion =  
| pregnancy_category = 
| legal_UK = 
| routes_of_administration = 
}}
Faktamall drog Strukturformel
Faktamall drog
Systematiskt (IUPAC) namn
4-Amino-2-hydroxibensoesyra
Beteckningar
CAS-nummer 65-49-6
ATC-kod J04AA01
PubChem 4649
DrugBank APRD00749
Molekylmassa 153,135 g/mol
Fysikaliska data
Smältpunkt 150,5 °C (Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "," °F)
Farmakokinetiska data
Biotillgänglighet  ?
Proteinbindning 50–60%
Metabolism Hepatic
Halveringstid  ?
Exkretion Renal
Terapeutiska överväganden
Graviditetskategori

C

Juridisk status

POM(GB)

Administrationsväg Oral

Exempel[redigera wikitext]

Associerad kategori[redigera wikitext]

Omdirigeringar[redigera wikitext]

Se även[redigera wikitext]